REKLAMA

Buk: Chcemy w odpowiedzialny sposób wesprzeć system sztucznej inteligencji

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-02-11 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:50 min.
Udostępnij:

- Chcemy, żeby systemy sztucznej inteligencji rozwijały się zgodnie z naszymi wartościami, pod ścisłą kontrolą człowieka. KE wskazuje na ryzyka związane z naruszaniem podstawowych praw człowieka. Chodzi o stworzenie takich zasad, które nas od naszej etyki europejskiej nie odciągną - mówiła w Magazynie EKG wiceminister Wanda Buk - Ministerstwo Cyfryzacji

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest godzina dziewiąta 4 dzień dobry Bartek Godusławski jestem dziennikarzem Dziennika gazety prawnej i dzisiaj poprowadzę dla państwa gościnnie magazyn EKG naszym pierwszym rozmówcą jest pani Wanda Buk wiceminister cyfryzacji czy dur kina witam pana witam państwa co chcemy zrobić z tą sztuczną inteligencją w Polsce uregulować spowolnić rozwój bez przejścia na rozwój, jaki plan rządu my faktycznie chcemy wesprzeć rozwój sztucznej Rozwiń » inteligencji, ale wesprzeć go w sposób odpowiedzialny, czyli zależy nam na tym, żeby systemy oparte na sztucznej inteligencji rozwijały się one ewidentnie mogą przynieść wiele korzyści nam nasze społeczeństwo, ale żeby, żeby rozwijały się zgodnie z naszymi warto się wartościami pod ścisłym nadzorem człowieka, jakie to są nasze wartości nasze polskie nasze unijne nasze ludzkie no cóż nasze nasze unijne nasze ludzkie nasze polskie nasza no chociażby prawa człowieka prawda się tak to co dzisiaj dzisiaj problemem zresztą na co wskazuje na co wskazuje komisja Europejska wycieczkach wycieka łatwej per sztucznej inteligencji to przede wszystkim ryzyka związane z naruszeniem praw podstawowych człowieka w przypadku nieetycznego zastosowania sztucznej inteligencji to na co to, o czym to, o czym dzisiaj się dyskutuje w komisji Europejskiej, o czym się dyskutuje również w Polsce to takie tak jest stworzenie takich ram wykreowanie takich takich zasad, które faktycznie nas od tej naszej lokalnej etyki Europejskiej nie odciągnął też pamiętajmy o tym, że mamy różne etyki i nad na całym świecie i tak naprawdę niektóre zasady, które respektowane których, które my respektujemy on, które respektujemy w Europie nie są respektowane w innych krajach są po prostu inna kultura i inne no moralność komisja Europejska ma wspomniany już przez panią ład PFR, czego tutaj lokalnie nazywamy białą księgę opublikować 8 dni 19lutego tam mają być kierunki rozwoju, ale portal i reakcji podał już takie pierwsze przecieki trudno jeszcze powiedzieć czy to są wiążące rzeczy należy komisja rozważa 3 pięcioletni w tym przedziale zakaz stosowania technologii rozpoznawania twarzy przestrzeni publicznej jest to dość kontrowersyjne musieliśmy do tego, kto się w kwestiach bezpieczeństwa stało dzisiaj 1 z kluczowych może tak tak tak jest dość kontrowersyjne jest sporo kontrowersyjnych rzeczy przede wszystkim faktycznie ten 19 lutego będzie takim dniem bardzo ważnym dla dniem dla komisji Europejskiej, dlatego że opublikowany zostanie szereg dokumentów strategicznych w tym właśnie biała księga jaj w tym dokument, który będzie regulował będzie stanowił podwaliny do gospodarki dalsze gospodarki danymi, które też ściśle związana ze sztuczną ze sztuczną inteligencją tutaj pan powiedział, że przytoczył pan te wycieki też muszę je też musi tę 1 rzecz zauważyć, że chcę, żebyśmy sobie powiedzieć wprost nie są jakieś niekontrolowane wycieki komisja Europejska po prostu przyjęła teraz taki model model wprowadzania druku dokumentów strategicznych, który ma dążyć do tego, żeby one były jednak konsultacji opracowywanie procesu ani zachowanie było jak najkrótszego zmywania sondażami opinii publicznej jak zarabiają tak, jeżeli chodzi o białą księgę ja to sondowanie już się odbywa innym wcześniej też pracowaliśmy w UE z komisją Europejską w ramach grup roboczych no i teraz pojawił się 1 wyciek drugi wyciek, bo tutaj najbardziej faktycznie kontrowersyjną rzeczą stało się to pięcioletnie moratorium na stosowanie systemów, które będą, które będą rozpoznawały nasze rysy twarzy już komisja po pierwszej reakcji państw członkowskich UE się z tego wycofała zobaczymy co będzie w ostatecznym brzmieniu 19lutego, ale też miejmy świadomość, że to też nie będzie ostateczny kształt białej księgi to będzie dokument, który będzie poddany konsultacjom ogólnoeuropejskim ze wszystkimi interesariuszami my osobiście do tego pięcioletniego moratorium na odnosiliśmy się dość sceptycznie, dlatego że na technologii nie zatrzymamy tutaj i Azja i Ameryka jednak w tym samym czasie będą rozwijały te systemy, a to my zablokujemy czy spowolni my nie znaczy, że nauczymy się z nimi z nimi radzić, więc tutaj stanowisko Polski jest jest jednak inne ale gdy tak jak tak jak się z tego co obserwujemy to tożsame ze stanowiskami innych większości innych państw, czyli rozwijajmy, ale rozwijamy odpowiedzialnie ustal, jakie wytyczne, jakim ustalmy wytyczne konkretne, które mają regulować sposób powstawania tych systemów, jakimi na jakich zasadach nie mają się mają się opierać ustalmy, jakie jak będzie odpowiedzialność komisja Europejska też w swoim dokumencie nie proponuje 55 różnych sposobów podejścia do regulowania sztucznej inteligencji właśnie te 55 podejść będzie dyskutowany z państwami członkowskimi finalnie dopiero po wybraniu tego tego ostatecznego kształtu uzgodnieniu ostatecznego kształtu regulacji będziemy mogli mówić w ogóle regulacji, które później będą implementowane w naszym kraju w krajach członkowskich wspominała pani kilka dni temu w rozmowie z Dziennikiem gazetą prawną, że pracujemy, że powstaje, że jest na finalnym etapie redagowania taki dokument polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 20202027 uwzględnimy w niej chyba nie zdążymy z grona jest finalnym etapie tego co komisja Europejska czekamy na komisję Europejską, żeby nałożyć ten dokument na nasz wewnętrzny trochę nie nie jest także my funkcjonujemy w 2 nie niewidzących światach tak jak mówiłem byliśmy członkami grup roboczych jesteśmy stałym dialogu chce komisją Europejską w 2017 roku przeprowadziliśmy to był taki taki duży proces konsultacji z grupami roboczymi prawie 130 osób było członkami naszych krajowych naszej krajowej grupy roboczej do prac nad założeniami do sztucznej inteligencji to było wszystkie środowiska naukowe i biznes i przedsiębiorcy też strona strona rządowa został opublikowany na koniec 2017 raport, który w które, które mówią o założeniach do strategii sztucznej inteligencji przekazaliśmy do konsultacji o przepraszam ja wspominam lata 20182019 szansę tysięcy dwudziestym 2019 przekazaliśmy do konsultacji konsultacji samą strategię, która strategia została została zaopiniowana mieliśmy ponad pół 1000 szczegółowych szczegółowych uwag mam nadzieję, że luty będzie ten moment, kiedy przekażemy naszą strategię krajową do zatwierdzenia przez rząd, bo rozumiem tych z ryzyka zagrożenia, jakie dla konsumentów niesie niekontrolowany rozrost inteligencji, a z drugiej strony biznes, gdzie funkcjonują wirtualni asystenci algorytmy dopasowują reklamy podnosi preferencje ba dziennikarstwie już programy takie artykuły raczej jakaś Warta nawet przede wszystkim tak jest nawet opracowują wynalazki więc, gdyby biznes będzie bardzo mocno parł do tego, żeby ta technologia się technologią właściwie zmiany strukturalne, jakie zachodzą w cyfrowej gospodarce, aby rozwijały bez przeszkód panie redaktorze nie tylko nie tylko biznes my też chcemy, żeby to, żeby się sztuczna inteligencja rozwijała się bez przeszkód, ale tak jak powiedział odpowiedzialnie, czyli no mamy tutaj szereg zagadnień, które musimy uregulować chociażby odpowiedzialność tak jak ktoś tworzy system oparty o sztuczną inteligencję, kto jest odpowiedzialny za jego funkcjonowania tak i musimy wypracować konkretne regulacje regulacje prawne na to też zresztą komisja ma ma pomysł tutaj odwołuje się do zasady ryzyka albo odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, bo przez takich tak takie regulacje już funkcjonują zresztą też w naszym w naszym porządku prawnym, ale musimy sobie konkretnie powiedzieć, kto do, którego momentu odpowiada, jakie systemy może tworzyć też musimy mieć na uwadze tego użytkownika tego systemu sztucznej inteligencji, które noc w zderzeniu z korporacją czy zderzeniu z dniem zderzeniu z biznesem jest to ewidentnie słabszą jest słabszą stroną, więc jako rząd musimy tutaj zadbać o jego komfort jego bezpieczeństwo jego prywatność oto, że on będzie miał dostęp do informacji jak są jego dane wykorzystywane z czy np. czy np. rozmawiam ze sztuczną inteligencją Europy czy Azji no to to jest szczyt to są wszystko o kwestie które, które trzeba trzeba dzisiaj uregulować, ale nie traktujmy jako przeszkody po to nie są przeszkody to są to to są wyzwania w poniedziałek mieliśmy debatę w parlamencie europejskim związaną z rozwojem sztucznej inteligencji szefowa komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów powiedziała, że sztuczna inteligencja zautomatyzowane procesy decyzyjne to znaczące szanse, ale jednocześnie znaczące ryzyko i powinniśmy zająć się tym ryzyko jak najszybciej, bo zaufanie obywateli będzie kluczowe dla przyjmowania tych technologii w naszym społeczeństwie tak ja muszę powiedzieć w tym wyciekło, którym o, którym już rozmawialiśmy komisja Europejska też nie niż ślepa na ryzyka, które są związane, więc oni wprost pokazują, że można odnieść wrażenie, że ryzyka są w dużej mierze największym obszarem zainteresowania niekoniecznie szansę nie nikt nie może inaczej ryzyka są ryzyka są dostrzeżone i też po to tak jak powiedziałam, żeby kierować się odpowiedzialność także no dziś już wszyscy widzimy, że momentami ze wsią jest szereg my szereg przykładów, o których nawet możemy się tutaj powiedzieć, kiedy sztuczna inteligencja jeszcze nie tak zaawansowana wymknęła się człowieka spod kontroli i no to przede wszystkim ten te konsekwencje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć musimy jakoś zabezpieczyć, więc faktycznie tak mówi się sporo ryzyka, ale to dobrze, że się o nich mówi, bo korzyści, bo korzyści będziemy tylko wtedy, kiedy ryzyka nie zmaterializują taki sposób wyeliminować te korzyści jak Unia Europejska chcemy wprowadzić ramy regulacyjne, ale świat jest globalną wioską, jakie mamy pewność, że my coś ograniczymy my będziemy tutaj nadzorowali ściśle kontrolowali, a w stanach Zjednoczonych w Azji wielu innych krajach nie będzie takich rozwiązań tam będzie taka szeroko otwarta furtka dla funkcjonowania i rozwoju inteligencji no wie pan też na globalną zajmowali internet w Europie, żeby się pewnego rodzaju algorytmy rozwieszają pan szczegóły to jest taka trochę dyskusja czy internet jest 1 czy internet jest czy czy internecie spodzie czy internet jest jednak fragmentarycznie podzielony chociażby na obszary na obszary kulturowe wydaje się, że dzisiaj, mimo że internet jest 1 tak technologicznie to jednak on funkcjonuje różnie i w i w Europie i Azji w stanach Zjednoczonych może nie tak odmieni niższe niż Polski niż od nich w Europie, więc no i uważam, że jako Unia Europejska to jest zresztą nie możemy faktycznie, gdybyśmy chcieli wprowadzać regulacje w Polsce no to ogromne myślisz moglibyśmy się bronić tak faktycznie jednak no po to, też jest Unia Europejska dlatego dlatego tutaj mamy wspólny rynek mamy wspólna wspólna agenda cyfrowa żeby, żeby jednak podchodzić do tego silniejsze są kartą przetargi w tym filozoficznym wydaje czy internet jest 1 państwa zostawiamy Wanda Buk wiceminister cyfryzacji dziękuję bardzo bardzo to była pierwsza część magazynu EKG za chwilę informacja o nich wraca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA