REKLAMA

Dlaczego podobają nam się kiczowate obrazy? Odpowiedź przynosi ewolucja

OFF Czarek
Data emisji:
2020-02-11 11:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
43:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM we Wrocławiu tam jest dr Jerzy luty filozof polskie Towarzystwo estetyczne autor książki sztuka jako adaptacja uniwersalizm West etyce ewolucyjnej książka wydana przez wydawnictwo aurę wóz dzień dobry witam serdecznie panie doktorze dzień dobry panu 12 lutego to tzw. dalej nadejdzie dzień Darwina rozmawiamy o ewolucji zawsze, ale czasem rozmawiam ewolucji tym razem sztuka jako adaptacja, czyli połączenie trochę sztuki i Rozwiń » ewolucji coś co pewnie na pierwszy rzut oka lub ucha wydaje się zadaniem karkołomnym no tak zwykło się uważać sztukę za domem kultury za coś co znaczy związane z działalnością niemającą podłoża biologicznego natomiast w tej swojej książce opisuje taką dziedzinę, która dosyć dynamicznie rozwija obecnie estetykę ewolucyjną i w ramach, której właśnie postrzega się sztuka jako coś co może mieć korzenie ewolucyjne czy może mieć związek z adaptacyjnymi skłonnościami ludzkiego umysłu, czyli innymi słowy raczej ta strona biologiczna niż niż kulturowe ktoś pcha do tej pory zwykło zwykłą właśnie sądzić inaczej, jakby założenie podstawowej takie że, że być może nasze predyspozycje estetyczne i nasze jakiś postrzeganie sztuki, ale również otoczenia z punktów widzenia walorów estetycznych ma jakieś głębsze znaczenie dla naszej biologicznej natury być może również pomogło człowiekowi pierwotnemu być może również współczesnemu pomaga w przetrwaniu krótko mówiąc no i też można by, jaka jest główna ta hipoteza, który można, by się zastanowić pisze pan od swej książce ten wątek się pojawia w innych pracach że, dlaczego podoba nam się to co nam się podoba, jeżeli mówimy np. to malarstwo tak, dlaczego takie ważne dla szaf dziki, dlaczego takie pejzaży i dlaczego to no być może dlatego, że to jest to co widzieliśmy przez 51 000 000 ostatnie 5 000 000 lat być może dlatego i być może, dlatego że związało się to jakimiś istotnymi dla dla nas sytuacjami które, które nam towarzyszyły naszej przeszłości właśnie co nam się podoba no zwykle podoba nam się to co tak czynami sądzimy to co to co nas otacza to co to co znamy to co znamy to co jest nam wpajane to czegoś uczymy to jest pewnie, jakby 1 strona medalu i tutaj pewnie nie należy z tym dyskutować natomiast prawdopodobnie jesteśmy skłonni też do reakcji spontanicznych instynktowny na pewne zakorzenione w naszej naturze właśnie obrazy być może pewne elementy, które w tych obrazach powtarzają i tego jakby się nie uczymy to jest nas jak gdyby od początku istnienia od właściwie nie wiem zadania dziejów i to też ujawnia małych dzieci np. były robione takie badania, w których porównywano upodobanie do określonego typu malarstwa wśród małych dzieci do do do takich starszych już późnego liceum i okazało się, że rzeczywiście on się zmienia wraz z edukacją natomiast w większości właśnie pozostaje na tym samym poziomie czy ten sam typ przedstawień obrazów podoba się również dorosłym, czyli taki stan dzieciństwa pozostaje właściwie nas nie nie nie zaburzony właściwie większości z nas, ale ma też wrażenie czytając pana książkę sztuka jako adaptacja tutaj przecinają się 2 rzeczy tak z 1 strony właśnie takie naukowe spojrzenie na ewolucję na człowieka na rozwój człowieka, ale z drugiej strony na sztukę którą, która jest albo nie jest sztuką, bo w zależności od tego jak zdefiniujemy, czyli trochę pewne procesy nad którymi nie mamy kontroli łączą się z procesami, które na, który mamy kontrolę, by je nazywamy ze zbiorami także dobrze ten zbiór jest sztuką też już nie jest sztuką ten zbiór sztuką wysoką ten zbliża sztukę niską tylko, że to nie jest coś co jest częścią czy to nie jest, gdyby w budowany tak ukryte w naturę czy kulturę tylko to jest coś co po prostu definiujemy wg dat w danym momencie pewnie, kiedy posiadamy jakąś definicję sztuki to trochę inaczej na nią patrzymy jesteśmy w stanie ją jakoś nazywać klasyfikować nadal trzeba powiedzieć, że większość ludzi tak naprawdę nie ma definicji sztuki postrzegał sztukę w sposób intuicyjny coś jest sztuką lub, że coś się podoba bardziej lub mniej jest w stanie większość z nas określić na podstawie takiego pobieżne oglądu intuicyjnego oglądu jest taki słynny eksperyment myślowy, który przed sprzed kilkudziesięciu lat dotyczący właśnie postrzegania sztuki i odkrywania tego co jest sztuką wydać za sytuację, że prosimy przechodnia, aby poszedł do garażu, w którym znajduje się wiele przedmiotów użytkowych, ale również jakieś dzieła sztuki i przyniósł stamtąd dzieła sztuki po prostu bez nazywania określonych w stylu bez bez określenia, jaka to ma być forma sztuki czy to ma być rzeźba czy obraz czy obraz abstrakcyjny czy obraz przedstawiający coś realistycznego i taki człowiek najprawdopodobniej przyniesie wyjmie z tego garażu właśnie te takie klasyczne od będące uniwersalnej uniwersalne sposobowi rozumienia dzieła sztuki, a jeżeli wyślemy tam jakieś teoretyka sztuki to prawdopodobnie zostanie tam na dłużej będzie problem z tym, żeby wydobyć właśnie dzieła które, które większość liczyłaby do sztuki, że taki, jakby ogląd potoczny wydaje się tutaj to jest to co coś co jak z punktu widzenia właśnie naukę funkcyjnych jest najbardziej interesujące dla badacza i właściwie dzięki temu dziś w stanie odkryć co tak naprawdę w powszechnym mniemaniu jest uważana za sztukę co się podoba uniwersalnie i dlaczego ewentualnie również no może powiedzieć, że pewnie jakiś krytyk sztuk dwudziestowiecznych mógłby złapać cokolwiek powiedzieć co jakiś radnej, gdy dziś dodaje, ale zarząd jest tutaj to jest właśnie do tego odnosił czy częściowo czy eksperyment właśnie rzetelnych sztuki może rozszerzyć pojęcie sztuki na przedmioty które, jakby nie takim byśmy dłuższej perspektywie nie nigdy do sztuki, jakby nie były zaliczane tak natomiast taką uniwersalną ponadczasową powiedziałbym prehistoryczną wręcz zakorzenioną w nas intuicja dotyczącą tego co uważamy za sztukę i za piękno no to właściwe ona jest jej, jakby teoretycznie nie ogarnia, gdy jest ona jest gdzieś tam zakorzeniona tak każdy z nas taki sposób nie za pośredniczący przez różnego rodzaju teorie no dobrze czyli, skąd z nagle się wzięła w nas potrzeba właśnie utrwalania to jest też następcę pytanie oczywiście myślę że, że Raczyńska jesteśmy skazani na domysły, bo po pierwsze, autora autorów już niema bardzo bardzo bardzo bardzo dawno wśród nas po drugie, oczywiście od czasu do czasu udaje nam się odkryć pewne rzeczy jakieś rysunki naskalne na właściwie jesteśmy tylko wskazanie na interpretację jesteśmy w przestrzeni interpretacji domysłów i oczywiście pomiędzy np. jaki nas skalnymi rysunkami nami jest są setki tysiące lat i nie da się, gdyby zapomnieć tego czasu nawet nasze hipotezy te nie będą hipotezami, które mają już zakodowane współczesne rozumienie sztuki tak albo historię sztuki nie da się tego od tak zapomnieć od widzieć i powiedzieć aha może może o to chodziło, gdyby trochę wrażenie, że z góry jesteśmy skazani na myślenie takim naszym parady macie zapewne tak natomiast ta perspektywa ewolucyjna ona, gdyby proponuje takie spojrzenie na NATO sztukę historyczną i taką oto towarzyszy nam od od zarania dziejów właśnie z punktu widzenia tych naszych ewolucyjnych skłonność naszej naszej ewolucyjnej przeszłości no tutaj oczywiście trudno formować hipotezy w oparciu o bardzo znikomy materiał, bo trudno mówić o tym, że pozostałe zostały jakiś skamieniałości dotyczące muzyki tańca rytuału itd. o ile jakby inne dziedziny badanie ewolucyjnych tutaj dysponują dosyć bogatym materiałem do sztukę tak wydajne jak najtrudniej zrekonstruować da się nie, licząc mało widoczna skalnych ewentualnie jakiś rzecz natomiast taką najciekawszą hipotezą w moim przekonaniu jest taka, że po prostu sztuka narodziła się z takiej funkcji ozdabiania najbliższego otoczenia ludzie nadal stawali się na dalsze nadawać rzeczą szczególnym charakterze to zwykłym codziennym po to, żeby no nie wiem upiększyć uszlachetnić to to się czasem nazywa w nim artyści chować coś co co jest zwykłe po to, żeby stało się niezwykłe to jest jak ten taki podstawowy czynnik, który tutaj być może zadziałał inną taką hipotezą jest jest taki taki scenariusz, że ludzie mają skłonność do pozostawiania po sobie znaków i to nie muszą być w ogóle jakiekolwiek symbole, które coś znaczą po prostu znaków czy oznaczyć miejsce, w którym byli oznaczać przedmioty, których otaczają o o oznacza jakiś sposób swoje ciało czy artykułować właśnie ICO się ta skłonność w ogóle jakaś taka bardzo dawna i wyprzedza też myślenie symboliczne o sztuce, czyli niekoniecznie sztuka musi coś znaczyć z tych źródeł była po prostu taką aktywnością artyści tacy inną, która na celu no właśnie oznakowanie czy pozostawianie po sobie śladu wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 1120 studio we Wrocławiu dr Jerzy luty rozmawiamy o ewolucji sztuki wcale ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM we Wrocławiu tam jest dr Jerzy luty filozof polskie Towarzystwo estetyczne autor książki sztuka jako adaptacja uniwersalizm estetyce ewolucyjnej książka wydana przez wydawnictwo Aurea ZUS ma w tej książce, o której rozmawiamy sporo miejsca poświęca pan de ni są widać to nowi myślę, że warto o tej postaci trochę więcej powiedzieć, bo chyba nie jest znany wszystkim naszym słuchaczom to jest filozof amerykański w tym roku przypada dziesiąta rocznica jego śmierci postać na pewno nietuzinkowa rzeczywiście zresztą w ubiegłym roku ukazał się jego książka w języku polskim tytułem instynkt sztuki mają tłumaczy jest niewiele tak miał przyjąć się tłumaczyć w wydawnictwie Copernicus w Krakowie czy postać bardzo ciekawa, bo właśnie człowiek, który spopularyzował to ewolucyjne podejście do sztuki zresztą sam tytuł Instytut sztuki dużo innych sztuki piękne zachwyt ewolucja człowieka taki pełny pełnej jego brzmienie bardzo postać bardzo ciekawa i właściwie dzięki dzięki tej książce to takie podejście ewolucyjne ze sztuki znalazło zdobyło dosyć dużą popularność on tam swoją książkę zaczyna od takiego bardzo ciekawego przykładu który, który w ogóle jest takim klasycznym w tej chwili już eksperymentem dotyczącym właśnie tych naszych preferencji estetycznych odnośnie krajobrazów mianowicie eksperyment 2 rosyjskich artystów Witalija komara i Aleksandra belami da który, gdyby ci 2 artyści przeprowadzili badania ankietowe wśród Amerykanów dotyczące właśnie gustów estetycznych tego społeczeństwa eksperyment miał być właściwie takim takim trochę żartem, ale artystycznym natomiast stał się ostatecznie rodzajem właśnie takiego sprzętu, który zwrócił uwagę na te nasze predyspozycje rewolucyjne dotyczące właśnie krajobrazów i naszych skłonność estetycznych już części stworzyli taką ankietę składającą się około 70 pytań, w których pytali respondentów o m.in. o ich ulubiony kolor pory roku odmiany sztuki, jaką chcieli sobie powiesić na ścianie kuchni i okazało się, że główni słabo sztuka się sprawdza głównie słabo się sprawdza, ale to jest to miejsce, gdzie najczęściej się pojawia w serialu chętnym domu myślę, że stałem w kuchni jadalni o tak bardzo wiadomo co się okazało okazało się, że później eksperyment powtórzono w innych krajach okazało się, że ludzie mogą silnie preferują raczej przedstawienia natury zwykle są krajobrazy sztuka abstrakcyjna jest raczej nie preferowana i taki krajobraz wzbudzający powszechną aprobatę estetyczną wśród ludzi to jest taka to zwykle otwarte przestrzenie pokryte niską trawą Kępy krzewów drzew jakiś zbiornik wodny, który zajmuje znaczną część tego tego tego obrazu, a także zwierzęta i bawiące się dzieci najczęściej co się okazało, kiedy tworzono ten obraz w oparciu o to ankietę wolę, żeby ewenement cały cała cało tutaj ciekawostka dotycząca tego eksperymentu, czyli w oparciu o ankiety stworzono obrazy dziś się określała mianem malarstwa socjologicznego, ale to bardziej taki eksperyment artystyczny no to już sam samo określa nazwa tego obrazu Ameryka mostu ante, czyli ulubiony obraz Amerykanów wzbudził pewną konsternację, bo okazało się, że właśnie to jest taki klasyczny Blanchard, który powtarza powtarza się bardzo często na różnego rodzaju kalendarzach pocztówkach co ciekawe, kiedy powtarza tę sprawę w innych krajach początkowo było to 10 krajów między nimi w Rosji Turcji Chinach kamieni, ale również np. na Islandii no to okazało się, że ten ten typ krajobrazu czy ten trend ten rodzaj właśnie obrazu powtarza, że w każdym z tych krajów, czyli bez względu na, jakby uwarunkowania kulturowe prezent na otoczenie bez względu na szerokość geograficzną to co się ludziom podoba powszechnie uniwersalnie to jest ten sam typ obraz ten opis krajobrazu to właśnie pytanie brzmi to jest także gdzieś tam jest jakiś wewnątrz nas coś co np. dlatego że przez 5 minut dla to jest ten doczekał tej dys czy socjalizacja sprawiła, że to nam się podoba, bo przecież w dzieciństwie raczej nie karmiono nas nie Salvadora dali tylko raczej właśnie takimi przeciekami oczywiście nowi tutaj jakby dyskusja w gronie etyków nie tylko się rozpętała bardzo burzliwa no jedno 1 z hipotez była taka rzeczywiście te ta uniwersalność preferencji dotyczących krajobrazu wynika z wszechobecność ci czy też dominacji przemysłu kalendarzowego tak, ale są wszędzie i pod każdą szerokością geograficzną w związku z tym patrzymy sobie radę kalendarze od od dzieciństwa i zapamiętujemy dlatego nam się podoba trzeba trzeba jednak podkreślić, że kalendarze, które preferują panowie różnią się od tych, które preferują panie to prawda no różnice płciowe to jest w szkodzie również walory estetyczne to jest jakby osobny temat w estetyce ewolucyjnej natomiast do ta hipoteza, jakby została odrzucona z góry i powstała kolejna mianowicie taka, że ktoś zauważył Dziękiewicz była celem nissana, jaka prekursor estetyki ewolucyjnej, że one bardzo przypominają taki krajobraz sawanna podobne, czyli obraz miejsca, w którym gatunek ludzki przebywał przez większość historii swojej swój swojego gatunku naszego gatunku a, ale wtedy co robią dzieci zwierzęta na dzieci zwierzęta to jest również coś co jest jakby powszechnie akceptowane wszelkiego rodzaju przedstawieniach obrazach podłogę to zwierzęta udomowione mają duże oczy i opieki to kotek i bawiąc się dzieci to jest też coś się zawsze podoba zresztą potwierdzają badania, które już wspomniałem wcześniej dotyczące preferencji malarskich wrót wśród młodzieży i młodszych dzieci no by obraz ze zdań ma tuńczyk kami albo właśnie pełen kwiatów i dziś właśnie zwierząt udomowionych grających kart bardziej preferowane grający w karty to jest bardziej to, że bardziej dla wyrafinowanych dla tych, którzy przeszli edukację przynajmniej szkolną albo jeszcze jako dodatkową estetyczną wówczas ten obraz taki zmodyfikowany podawał się bardziej na to, że tak władza teraz do do do konkurentów konkluzja wynikająca z tego eksperymentu komara Bella Vita no, więc z niego z ten eksperyment jest podawany za za taki przykład tego w jaki sposób można estetykę ewolucyjna uzasadnić, chociaż w sposób taki jak działa bardzo żartobliwe w oparciu o pewien eksperyment artystyczny natomiast ta uniwersalność tych preferencji to jest coś co absolutnie zdziwiło wszystkich łącznie ze stykami filozofami sztuki, ale nie tylko dlaczego w Kenii i w stanach i Islandii i Chinach i na Ukrainie podoba się ten sam krajobraz no wyjaśnienie właśnie ewolucyjne takie, że dobrze nam się kojarzy, że jakaś taka pamięć ewolucyjna instynktowna, która nas jest każe nam się dobrze w towarzystwie takiego obrazu uczuć i chcieć sobie oglądać za netto warto zwrócić uwagę, że 1 kraj 1 jedyny wyłamał się z tego z tego zaszeregowania obrazem, który zawiera abstrakcję taki obraz był najbardziej lubiany w Holandii, ale Andja jako kraj, który być może najbardziej taki socjalizm zwany albo, którym w, którym preferencje takie estetyczne naturalne zostały już gdzieś zagłuszone być może przez warunki geograficzne np. da natomiast takie trochę dorabianie teorii do teorii, na jaką trzeba uzasadnić to są 3 hipotezy no jakoś tak ale dlaczego dana ma walor radny anegdotyczne, a pewnie to właśnie następują jednak na to zbył to był to bez wątpienia działacza to traktować w odpowiedniej mierze był to jest projekt artystyczny, który wywołał po prostu dyskusji i to co się okazało, że okazało się, że były robione badania w obrębie znaczka antropologii ewolucyjnej, które potwierdzały część tych hipotez dotyczących tego uniwersalizmu estetycznego malarstwa Krajobrazowego np. takie, że uniwersalnie preferowane są pewne kształty drzew i zwykle są kształty drzew, które właśnie przypominają drzewa, które rosły na sawannie preferowane są określone kolory okazało się, że w tym eksperymencie komara la vida 2 ulubione kolory niebieski zielony 34% niebieskiego 33 zielonego są tak stworzyli obraz znaczy, jeżeli właśnie odpowiedź była 34% 63% zielony to tyle miejsca na obrazie zajmowały właśnie te kolory oczy nie, bo woda i cała część właśnie ta związana z bio filia naszym takim zakodowany w genach pociągiem do przyrody, czyli wszystko co zielone dobrze nam się kojarzy to może nie jest zastanawia się czy to nie chodzi o to nam się dobrze kojarzy nas to pociąga tylko kolor zielony kolorem, którego najwięcej odcieni jesteśmy w stanie odróżnić zobaczyć, ale to chyba nie chodzi o preferencje tylko bezpieczeństwo czy drapieżniki, które zwykle właśnie czas trwały w krzakach, więc im łatwiej czy może te osobniki, które potrafiły odróżnić nie wiem ucho oko pazur łapkę pan też ile prawdopodobne czy innego zwierzaka w zwyczaju przeżyły te, które nie potrafiły nie przeżyły więc, gdyby geny rozróżniania większej uwagi bardzo istotnej i kwestii mianowicie kwestii połączenia estetyki z bezpieczeństwem czy rzeczywiście to co nam się podoba dlatego, że to nam się, że się dobrze z tym czujemy czy podoba się z innych względów jakiś względów powiedzmy bardziej wyłącznie estetycznych no, więc pytanie czy czy rzeczywiście obraz, który nam się podoba to to taki, w którym chcemy nie znaleźć się czy chcemy się dobrze z nim czuć, a co z obrazami, które wywołują negatywne emocje, bo takie też mogą być przecież przecież preferowane inwestorzy, jakby kwestia tego czy wieszam sobie określony obraz, dlatego że chcielibyśmy się znaleźć w tym w tym obrazie rzeczy w tej w tej w tym przedstawieniu cha czy jakichś innych powodów estetykę ewolucyjna tutaj jakby nie od dnia ogranicza tego za bardzo to jest jakby cały czas pole do rozważań dobrze w takim razie wrócimy do naszych rozważań po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa moi goście ze studia Radia TOK FM we Wrocławiu jest pan dr Jerzy luty filozof z polskiego Towarzystwa estetycznego autor książki sztuka jako adaptacja uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej książka wydana przez wydawnictwo aurę ZUS informację o 1140 po informacjach wracamy chciałem studio Radia TOK FM we Wrocławiu jest dr Jerzy luty filozof z polskiego Towarzystwa estetycznego jego najnowsza książka nosi tytuł sztuka jako adaptacja uniwersalizm estetyce ewolucyjnej książka wydana nakładem wydawnictwa Aureus i sztuce jak adaptacji dzisiaj rozmawiamy wspomniał pan artystów komara melamina, gdyby no właśnie wierzyć tej teorii, że to są te obrazy, które znamy sawanny, na której spędziliśmy 1 000 000 lat albo plus minus no to no to należałoby też przyjąć, że częstym gościem testowany był Jerzy Waszyngton, a albo jelenie i turyści no właśnie jedno pytanie tego kwestionariusza komarami da dotyczyła ulubionej postaci historycznej więc, jakby zawartość tych obrazów to jest taki miszmasz troszeczkę więcej wersji amerykańskiej jest to nie to toczyło się, kto natomiast w wersji polskiej Jan Paweł II zjeżdżając na nartach dodatkową takie kojarzył z kolei polskiemu respondentom owi, a jeszcze też gdzieś tam na tej nad wodą znajduje się dziś znajdują się bawiące się dzieci i ten Jeleń, który pan wspomniał nawet 2 nawet 2 bardzo możliwe no właśnie tak, by tutaj słusznie zwraca pan uwagę na taką to artystyczna strona tego obrazu właściwie można powiedzieć taką prowokacyjną też w jakiej mierze to znaczy nie, bo z 1 strony to rozwiązanie to jest tak to jest w ogóle świetnego żart, bo jako pewna prowokacja, ale pewno jakąś chyba nieodzowną nie są przedmiotem sztuki jest też kompozycja i tutaj nie wiem czy ta praca kompozycyjnie jest bardzo artystyczna jerzykom kompozyt sama kompozycja już była i taką inwencją samych autorów tutaj wśród tych pytań nie pamiętam, żeby znalazło się pytanie dotyczące kompozycji raczej właśnie chodziło o to od zawartości to ma być formy abstrakcyjne czy realistyczne no ludzie ogólnie preferują raczej, jeżeli abstrakcję, jakby taką sprawą dosyć elitarną bardziej niszową modernistyczne nadzieje na to, że abstrakcja będzie czymś powszechnym, a każdy w drodze do pracy będzie nosił gwizdał pod nosem melodie Schönberga raczej okazał się młody no tutaj te obrazy pokazują oczywiście ja sobie np. nocy do pracy 433 Johna Cage, a to pewnie każdy tylko i pewnie pewnie się pewnie by się ucieszył, ponieważ to znaczy że, gdy środowisko dźwiękowe, które pana otacza jest na tyle bogaty, że właściwy można zamknąć tylko napawać się muzyką otoczenia prawda no dobrze teraz jakby przyglądając się też myślę sobie sztuce przeszłości, czyli właśnie tym Rzym Arte faktom także czy takie rozszerzone sztuce, skąd wiemy co jest oryginalne, skąd wiemy co jest naśladownictwem, a jeżeli jest naśladownictwem to znaczy, że już nie jest sztuką czy z jak to wszystko, bo pięknie ładnie zrozumieć jako no właśnie jako pewną ewolucję, która postępuje wraz z ewolucją znaczy każda sztuka jest jakimś rodzajem naśladownictwa naśladują rzeczywistość, jakby pisane immanentnie sztukę natomiast na pewno bardzo jako jako jako gatunek cenimy sobie oryginalność czynimy coś co jest jakimś rodzajem osiągnięcia coś ktoś do czego dochodzi po raz pierwszy jest kreatywny to jest bardzo cenione i to dosyć powszechnie również bardzo cenimy wyroby, które są wyrazem pewnego kunsztu pełnego pewnych zdolności wypracowanych lub lub wrodzonych to jest coś też uniwersalnie się podoba, jeżeli mówimy o takiej ocenie wasze sztuki z ewolucyjnego punktu widzenia to są takie właśnie bardzo proste przymioty, które które decydują o tym czy coś nam się podoba czy nie, czyli nakład pracy nakład energii jakiś rzadkich materiałów dodatkowo właśnie ich zdolności manualne intelektualne to wszystko, jeżeli widać, by w efekcie tego co powstaje w wyniku tych działań to podoba nam się właśnie z tych powodów to takie powiedziałbym właśnie ewolucyjne wytłumaczenie, dlaczego coś nam się podoba bardziej od czegoś co jest może podróbką albo jakimś olejkiem albo czymś co tylko imituje pewne osiągnięcie kreatywne artystyczne coś w rzeczywistości nie jest jakimś czymś kosztownym, a tylko udaje, że tak jest no właśnie tutaj można, by nawet odejść trochę od rewolucyjną ości zastanawiać się skąd, skąd ta oryginalność miały się wziąć, bo przecież każdy artysta wszystko zostało stworzone Wda to znaczy to jest także, że każdy miał nauczyciela lub nauczycielkę każdy miał jakiś model wychowania tak, czyli także pewnej formacji no, więc oryginalność taka całkowita, skąd wzięła się wziąć któż był takim samoukiem, że po prostu nie wiem obudził się w jaskini powiedział dobrze to stworzy nowy system teraz zapisu dźwięku Fall, bo to dobrze też nie da, bo to jest wszystko prawa fizyki skracanie struny czy stracenie i gdyby więcej co więcej musiał się jeszcze wykazać tymi, zwłaszcza tymi zdolnościami większy minister, który w jaskini lepiej od niego polował np. właśnie wydaje się, że te wszystkie czynności zarówno praktyczne, jaki w powiecie Polic artystyczne certyfikacji ale by współgrały leczone występowały u wszystkich po równo to znaczy był zawsze ktoś, kto byłby bardzo utalentowany, ale on, jakby nie mógł też być jakiś gorszy w tej w tych innych aktywnościach znaczy, żeby działać na na rzecz grupy i być, jakby nie mógł być takim artystą powiedzmy wyalienowany to wszystko musiało być, jakby dotyczyć wszystkich sfer również w tej sferze praktycznej natomiast jeśli chodzi o oto oryginalność to tutaj z punktu widzenia tych hipotez rewolucyjnych, bo to tutaj dominuje ta to ta hipoteza dotycząca proszę pokazu sprawności co się wiąże oczywiście Dawidowski drugiego kryterium doboru płciowego i osiągnięcia artystyczne właśnie są opisywane czy są analizowane z punktu widzenia pewnego rodzaju pokazów czy też wręcz jakiś formy zalotów, czyli lepsze określenie pokaz sprawności to nie dotyczy tylko jakby popisów matrymonialnych czy zalotne, ale również takich w obrębie grupy społecznej no i tutaj ta hipoteza doboru płciowego zwraca uwagę na to, że być może w ogóle wszelka sztuka powstała tutaj datą jest jakby zwolennikiem tego poglądu bardzo bardzo mocnym, że właśnie z powodów z powodu no za lotnych matrymonialnych czy dotyczących właśnie tego w jaki sposób podobać się płci przeciwnej dzieli, czyli znowu wracamy, czyli znowu wracamy do właściwie takich podstaw rewolucji, czyli generalnie urodzili się wiele się tym kontekście właśnie dnia Darwina, ale wspomniał ta ewolucja telewizji listy cały czas jest obecnie bardzo mocno również tych analizach estetycznych no dobrze teraz się, a propos oryginalności pojawia się taki wątek oglądając np. artefakty stworzone przez różne plemiona rdzenne zamieszkujące Meksyk czy południowe stany Ameryki można powiedzieć, że są wtórne, czyli że wydaje się, że twórcy autorzy to 1 drugiego kopiowali nie ma tam właśnie takie myśli oryginalnej no dobrze, ale teraz można, by powiedzieć że, gdyby takiego rdzennego krytyka muzycznego wysłać do Ameryki północnej wtórnej, by właśnie po Ameryce północnej i Europie np. to zwrócił uwagę na to, że zarówno w Filharmonii narodowej jak w Carnegie hol właściwie też są wtórni, bo np. ciągle grają Chopina i to właściwie tak samo albo bardzo podobnie rzecz w te różnice są zupełnie trudne do uchwycenia znaczy tak no, jakby mamy tutaj do czynienia z różnymi rodzajami osiągnięcia da czymś innym jest stworzenie oryginalnego dzieła po raz pierwszy czegoś zupełnie nowego czymś innym jest oryginalność wykonawcza nie ma już istniejącego w przypadku 1 konkursu Pianistycznego mamy do czynienia z odtwarzaniem już gotowych utworów, ale też podziwiamy pewien rodzaj kunsztu jest w tym wypadku kunszt wykonawczy tego co zostało stworzone, więc to że, gdyby mówi się o pewnych artefakty tworzonych przez ludy pierwotne jako wtórnych no to często się nie dostrzega, że to, jakby inny rodzaj osiągnięcia chodzi o to, że by ta ten paradygmat oryginalności nie był, jakby specjalnie taki wyjątkowy w czasach w czasach dawnych oryginalność jest mimo wszystko ważna cecha sztuki natomiast ona, gdyby nie dominowała, zważywszy na to, że sztuka jednak łączyła ludzi bardziej niż z nich ich już dzieliła oryginalność jest pewnym pewną formą wyróżniania się natomiast funkcję taką adaptacyjne sztuk jak się wydaje i zachowania rytualnych i certyfikacji innych naszej ewolucyjnej przeszłości to było właśnie łączenie i po pogłębianie spójności grupowej z pustym niekoniecznie tam chodziło o to żeby, żeby się wyróżniać specjalnie była taka bardziej sztuka komunalna skierowana na to żeby, żeby coś, żeby właśnie spowodować pewien naddatek w obliczu codziennych czynności, ale też, żeby np. poradzi sobie z trudnymi sytuacjami, które na pewno były na porządku dziennym w takich tych społeczności chyba nie wie w danej rozumie, że duża jest tutaj takich próby filozoficznego przeniknięcia przez wieki, ale to trochę takie chamskie myślę być może na jej łatwiejsza do zrozumienia do zrozumienia jest część rozważań, która mówi, że generalnie chodzi o to, żeby zaimponować potencjalnemu partnerowi albo partnerce tym sposobem przekazać geny dalej to jest 1 z tych hipotez rewolucyjnych obok tej drugiej hipotezy, że sztuka miała wartość adaptacyjne taką bezpośrednio sztuka jako adaptacja tak tak zresztą z usytuowaniem Dorotą swą książkę to jakby to jest za bardzo tak prowokacyjna no trudno mówić o tym, żeby zachować artystyczne były bada pracujące biologicznym być może kiedyś w naszej historii były, ale warto zwrócić uwagę na to, że większość tych adaptacji, który mówi psychologia ewolucyjna i również estetyka ewolucyjna to są adaptacji do środowisk zupełnie różnych niż te, których żyjemy obecnie, więc większość tych adaptacji tak naprawdę dziś już jest adaptacyjne nie wiem strach przed wężami albo pociąg do tłustego słodkiego jedzenia to jest coś trzymało naszych przodków przeżyciu dzisiaj właśnie sprawia same problemy wydaje się, że lepiej, by zobaczyć intuicyjnie samochodów niż niż we niż węży pająków, bo one znacznie częściej budują zgony ludzi natomiast i być ważne mają wiedzę, że nie bardzo samochody częściej odwozi swoją myślę, a stanowi w związku z tym jak gdyby ta nasza nasze intuicyjne adaptacyjne reakcje, które kiedyś były właśnie takie dziś dziś wydaje się, że są już trochę zbędne co więcej stwarzają wiele problemów właśnie ten słaby poziom do tłustego słodkiego jedzenia, które były dotacyjne na sawannie dziś powoduje to, że cierpimy jako społeczeństwa na problemy pomiędzy nadwagą szacuje szalejących samochodami pająkami wężami no samochody z samochodów się nie boimy, ponieważ są z nami zbyt krótko dat znaczy nie nie wytworzyło się żaden mechanizm musiałoby to trwać bardzo bardzo wiele tysięcy lat, żebyśmy zaczęli bać się samochodów intuicyjnie, bo one są groźne dodaje popatrzył na statystyki za bardzo groźne znacznie groźniejsze niż węże, a teraz boimy się węży Konstytucyjny wszystko natomiast chciał wrócić do tego pytania o dobór płciowy to jest druga, jakby hipoteza tej estetyki ewolucyjnej mówiące o tym, że to sztuka, ale również wszelka inna działalność kreatywna i pokazowa to jest pewna pewnym właśnie formą pokaz pokazu sprawności NATO jest problem pewien takim metodologiczne mianowicie trudno jest odróżnić wtedy sztuka od innych rodzajów pokazu prawda ludzie się popisują, konkurując ze sobą na wielu różnych płaszczyznach pobijając rekordy różnego rodzaju rzeczach po to, właśnie, żeby w, jaki sposób pokazać swą sprawność często bardzo taką jakąś wyjątkową albo jakiś bardzo niszowej dziedzinie no i tutaj właśnie problem z udzieleniem tego kiedy, dlaczego sztuka miałaby być takim wyjątkowym pokazem sprawności obecnych może 1 z regularnym 1 z prawdopodobnie natomiast no ciężko jest w tym być, dlaczego miała być właśnie sztuka adaptacją taką do do tych pokazy jakąś taką szczególną być może, dlatego że jest pewnym wtedy zbiorem taki pokaz artystyczny jest pewnym zbiorem pewnych zdolności to nie jest jednak zdolność prawda to są w tym zdolności manualne intelektualne organizacyjne i dodatkowo jeszcze sztuka jest czymś powiedzmy bezużytecznym praktycznego punktu widzenia związku z tym wysyła artysta taki komunikat zajmuje się czymś co jest bezużyteczne, a tak mam się dobrze da, więc jest taki, jakby dodatkowy sygnał komunikat mówiący o tym, że jestem dobrą partią bardzo panu dziękuję dr Jerzy luty był państwa moim gościem informacji Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunaste Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA