REKLAMA

Co wolno o kim powiedzieć? O winie, karze i prawdzie w debacie publicznej

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-02-11 22:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:50 min.
Udostępnij:

"O zmarłych mówi się dobrze albo wcale"? A może np. dziennikarzom wolno wszystko? Co jest prywatne, a co publiczne? Gdzie przebiega ta granica we współczesnej kulturze?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na doczekaliśmy się wreszcie weszliśmy na antenę prof. Małgorzata Jacyna jest państwa gościem dobry wieczór dobry wieczór punktem wyjścia do tej naszej dzisiejszej rozmowy miały być różne dyskusje debaty wokół kwestii związanych z obyczajowością winą karą granicami tak bym określił no bo liczę może najpierw sprawa Romana Polańskiego żywo dyskutowana tutaj w Polsce już parę miesięcy temu odwołano jego wystąpienie w łódzkiej szkole filmowej protestowali studenci, Rozwiń » ale to uruchomiło po raz kolejny ta dyskusja później po śmierci Kobego Bryanta pewna dziennikarka na Twitterze przypomniała rząd był oskarżony o gwałt ongiś co spowodowało, że została z pracy zwolniono, ale później pojawiła się jakaś wielka petycja w jej obronie przywrócono ją do pracy znowu dyskutowano o tym co wolno tego nie wolno mówić w tych sprawach co jest właściwie istotne czy to prawda o zmarłym dobrze się nie mówi czy to jednak należy przypominać takie kwestie na niedawno całkiem w Polsce wywiad przeprowadzony przez pana Romana Krasińskiego aktorką, odgrywając główną rolę w filmie 365 dni, które to wywiad no był ewidentnie rzeczywiście przykładem na Podlasiu tego naruszenia granic nie tylko warsztatowych, ale w ogóle ludzkich rozmawia i też wywołał wielką falę oburzenia i teraz, kiedy się tutaj zastanawialiśmy w trakcie pasjonującej książki na głos jak, słuchając 1 uchem, a drugą drugi, a drugim uchem tutaj rozmawiając ze sobą jak właściwie skompensować te wszystkie sprawy do jakiegoś 1 fundamentalnego problemu to powiedziałaś, że w zasadzie tutaj kwestia tego co prywatne publiczna jest najważniejsza, a właściwie zatarcie granic w dzisiejszej kulturze pomiędzy tym co prywatne publiczne to jest chyba rzeczywiście jakaś niesamowita niesamowita cecha tego tego od tej współczesnej kultury coś takiego coś takiego się dzieje myślę, że to bardzo dobrze, żeby zmieniła się różne przykłady mówiące o tym, że mamy do czynienia w sferze publicznej z różnymi formami przemocy nienawiści agresji i dobrze było po poszerzyć pole właśnie te sięgają do tych diagnoz, które pojawiają się już od dłuższego czasu, a mianowicie diagnoz mówiących o tym, że tracimy sferę publiczną pojawia się w jej miejsce sfera publiczna prywatna też często rozmawialiśmy o o tym, że żyjemy w czasach może nie ostatecznych, ale w czasie przejścia, że to jest czas kryzysu ten kryzys dociera do nas na różne sposoby albo pod postacią epidemii informacji o zamieszkach okupacji o zmieniających się prognozach dotyczących klimatu itd. wydaje się, że to jest ważne pytanie z 1 strony Ross zrozumieć to jak to się stało, że w przeciwieństwie do sześćdziesiątego ósmego roku dzisiaj to co polityczne stało się osobiste Nobla w sześćdziesiątym ósmym roku mówiło się, że to co prywatne to co osobiste jest zarazem polityczne dzisiaj natomiast mamy do czynienia było hasło rewolucji leninowski dokładnie, jakby za odrzuceniem za odrzuceniem tych jakości, a mianowicie to co polityczne staje się bardzo osobiste na czym polega różnica w tym tego w tym odwróceniu właśnie to znaczy jak się różni moment, w którym osobiste staje się polityczna od tego kiedy polityczna staje się myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zauważyć to, że ten czas przejścia, gdy czas, w którym zmieniają się duże struktury zmienia się system polityczny zmienia się tkanka społeczna, ale zmienia się też podmiotowość i zmieniają się relacje krótko mówiąc ta zmiana zachodzi na różnych poziomach od Najwyższego do do tych do tych poziomów takich związanych z doświadczeniem własnej podmiotowości doświadczeniem własnej sprawczości i wtedy, kiedy się mówi tropi kalibracji świata to chodzi nie tylko o to, że wzrosną temperatury, ale chodzi też o to, że żyjemy w warunkach kryzysu czy jak niedawno wydanej książce aż o silnym będę pisze musimy nauczyć się żyć w obliczu katastrofy musimy nauczyć żyć w środowisku, które jest kryzysem i to jest taki moment, w którym jest duża pokusa, żeby różne sytuacje traktować właśnie jako stan wyjątkowy stan wyjątkowy mam tutaj namyśli oczywiście to pojęcie zaproponowane przez Carla Schmitta odnoszące się do porządku politycznego chcę powiedzieć, że z czymś takim być może właśnie takim stanem wyjątkowym mamy do czynienia na poziomie Inter akcji na poziomie doświadczania naszej podmiotowości docent bez wątpienia widać to, że różne procesy polityczne sprawiły, że polityka egalitarne różne polityki publiczne w tym polityka egalitarne zostały przekazane jednostkom np. przypomina mi się nie wiem czy to propozycja już zrealizowała zmaterializowała, ale wiem, że była propozycja zakazu rozmowy o sporcie, ponieważ rozmowy o wsparcie wykluczają KUL w ogóle rozmowy o sporcie czy jakiejś instytucji pojawił się zakaz rozmowy o sporcie, ponieważ jest to taka sytuacja, w której kobiety mogą się poczuć źle mogą się poczuć wykluczone oczywiście, że możemy ułożyć jakiś związek przyczynowy pomiędzy rozmowami o sporcie różnicami płacowymi, ale trzeba, by było potężnej hermeneutyki no tak upokarzać to także jedno prowadzi do drugiego chcę powiedzieć to jest 1 też z przejawów dymisji państwa, które problemy nierówności przerzuca na jednostki, proponując różne kodeksy, proponując im kodyfikacje takiej codziennej moralności i to jest powód kolejny powód do konfliktów, dlatego że można w wielu sytuacjach doświadczać moralności jako czegoś co prześladuje człowieka akcja czegoś co sprawia, że cały czas towarzyszy nam taka męcząca refleksyjną zaczynamy się obawiać różnych sytuacji ponieważ, chcąc nie, chcąc możemy kogoś zranić to jest taka nowa sytuacja, w której poczucie podmiotowości czy własną indywidualność budujemy w porządku biograficznym, a najlepiej do tego nadaje się trauma trauma, dlatego że jest związana z intensywnymi doświadczeniami, a intensywność efekty mają oznaczać czy są dzisiaj mają status prawdy problem polega na tym wydarzeniu staja stają się te ta wrażliwość staje się coraz bardziej wrażliwe to znaczy to co jest traktowane jako naruszenie wrażliwości albo to czy można potencjalnie kogoś urazić oczywiście pewnych obszarach tej kultury w no jest już coraz bardziej takie powiedziałbym wywindowane to znaczy właściwie bardzo wiele takich Niewiem sformułowań takich sposobów interakcji w takich zachowań, które nie wiem jeszcze jakiś czas temu można, by potraktować jako zupełnie niewinna albo takie, które nie wiem są w przestrzeni humoru żartu w takiej konwencji traktowane na dziś stają się powodem do jakich bardzo radykalnych reakcji czasami o ogromnymi poważnymi konsekwencjami dla osoby, która wykonuje często nawet nie mając intencji takiej, żeby kogoś realnie urazić no to jak to ujął się dobrze oddaje taką próbę skodyfikowane jazdy na rowerze tak uczenia się jazdy na rowerze z książki może ktoś potrafi jeździć na rowerze czy szybciej by się nauczył natomiast książką jest dużo gorszy wydaje mi się, że problem polega na tym, że dzisiaj tracimy trochę poczucie skali mówimy o traumie, ale jeśli ona jest podstawową taktyką indywidualizowania się budowania swojego doświadczenia podmiotowości to wtedy jakby 0203. raz mogą zostać niektóre osoby skrzywdzone właśnie, dlatego że tracimy poczucie skali poczucie rozmiaru i agresji tak i bólu cierpienia i to wydaje mi się największym dzisiaj problemem związanym właśnie taką próbą skodyfikowane a relacji między 2 utrata skali np. w tym przejawia, że często używa się do określenia zachowań, które na skali powiedzmy są dość błahe takich określeń, które opisują zachowania już przed bardzo poważne związane z jakimiś poważnymi naruszeniami integralności cielesnej Cetera myślę, że warto jeszcze dodać zastanowić się nad tym, jaki jest to środowisko, w którym się dzieje właśnie takie rzeczy chodzi o to, że dzisiaj język, którym się mówi o emocjach występuje bardzo często w innej funkcji w takiej funkcji powiedziałbym dosyć zdegradowanej mam namyśli to, że język służy przede wszystkim nie do opowiadania czy komunikowania się tylko służy do działania ciekawie o tym pisze Mark zecer, który mówi, że doszło do pewnego odwrócenia kiedyś wydarzenia zachodził w świecie zewnętrznym tam np. były wypadki samochodowe tam miały miejsce karambol natomiast emocje ból cierpienie to było coś wewnętrznego dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, którą można, by było nazwać obrotem wokół osi reprezentacji to znaczy te karambol, które zdarzają się we mnie są wnoszone w sferę publiczną w całości inaczej rzecz ujmując można było powiedzieć tak, że dzisiaj bardzo często mamy taką pokusę, żeby zamiast opowiedzieć o wypadku aranżujemy wypadek czy, ponieważ jestem ofiarą wypadku to wsiadam samochód i organizuje taki sam wypadek, żeby przekazać innym co się wydarzyło mogę też podać inne przykład dajmy na to ktoś wypowiada się w sferze publicznej i używa języka prawie rasistowskiego do opisu jakiejś kategorii ludzi może być taki rasizm kulturowy, który chce uchodzić za kulturalne, ale czują wszyscy czy większość czuje, że jesteś niepokojące go w tej wypowiedzi i teraz mogę się do tego odnieść mogę to komentować, ale mogę też powiedzieć tak, ponieważ widzę, że jesteście rasistami to chcę wam powiedzieć czy jesteście niższą rasą w istocie jesteśmy w 2001. wieku nie można mieć rasistowskich poglądów jeśli ktoś ma to znaczy, że jest niższą raz za i wydaje mi się, że ten przykład dobrze może pokazywać to, że jest występuje w nowej funkcji język języka używamy do tego, żeby wprowadzać nienawiść, żeby aranżować sytuacje, które już i tak jest niepokojąca czy konfliktowa, ale to się dzieje jak rozumiem w sposób bardzo przewrotne to znaczy właśnie sytuacji w momencie, kiedy intencjonalnie występujemy z pozycji zupełnie nie przemocą owej to możemy tak zastosować odpowiednie pojęcia i tak zastosować dyskurs, którym operujemy, żeby no właśnie zrobić to co przed chwilą opisała 4 tak to jest to jest oczywiście bardzo trudne, dlatego że w takiej mowie nienawiści, chociaż te przykłady, które podała pokazują, że można mieć wątpliwość czy tu chodzi o umowę właśnie o to chodzi, że język zostaje zdegradowany, czyli nie całkiem chodzi tu o umowę, ale bardzo konkretne działanie wprowadzanie swojej nienawiści rzeczywistość i trzeba zauważyć, że dzieje się to na różnych poziomach, bo takich wypowiedzi seksistowskich np. słyną dzisiaj także głowy państw widzimy, że chodzi tutaj raczej o porządek uczuć, że reprezentowane są emocje nie są reprezentowane interesy także dzieje się to kosztem krótko mówiąc dajemy przestrzeń dla ekspresji dajemy przestrzeń do tego, żeby ktoś reprezentował nasze emocje, ale dzieje się to koszty reprezentowania moich interesów tak czy moich nie wiem marzeń kosztem innych spraw także bali się to akurat na bardzo wielu obszarach życia społecznego widać to mechanizm, który o, którym mówiła, bo od tego obszaru, którym rozmawiamy nazwijmy to pewnych interakcji międzyludzkich to obszar np. jakiejś symbolicznej obsługi katastrofy klimatycznej, bo tutaj występuje podobne zjawisko chyba prawda w jakim sensie co w tym sensie, że też ekspresja emocjonalna jednostek jest właśnie powiedziałbym na pierwszym froncie nie jest rozmowa od systemowej o systemowym problemie systemowych rozwiązaniach jest gdzieś zupełnie z tyłu jeśli chodzi o kryzys klimatyczny to po pierwsze, powiedziałaby, że kryzys klimatyczny nawet jeśli w tej chwili się o nim mówi jest systematycznie od szczepione od wydarzeń krótko mówiąc przeprowadza się rozmowy o kryzysie klimatycznym ale kiedy przechodzimy np. do pola politycznego i omawiamy jakieś sprawy polityczne to wtedy mówimy tak jakby żadnej katastrofy nie było co będzie za 5 lat może za 10 lat może za 3 kadencje albo jakieś programy ekonomiczne gospodarcze zazwyczaj obywają się bez katastrofy klimatycznej to wydaje się bardzo ważne po drugie mamy do czynienia z taką sytuację, kiedy katastrofa klimatyczna jest jeszcze 1 okazję właśnie do wyrażania emocji krótko mówiąc my raczej głosujemy czy będzie czy nie będzie katastrofa środowiskowa czy to prawda czy nie prawda, bo znowu głosujemy na ekonomię znowu głosujemy w kwestiach ekonomicznych niektórzy publicyści zachodni nazywają tę sytuację demokrację iluzjonistyczne to określenie iluzjonistyczne pochodzi oczywiście od takiego nurtu malarstwie kiedyś była taka rywalizacja pomiędzy głównym przedstawicielem prekursorem malarstwo iluzjonistyczne go z sukcesem nie pamiętam niestety jak się nazywał jego rywal to jest takie malarstwo, które proponuje przedstawienie rzeczywistości, której częścią rzeczywistości z aukcji namalował chyba ten obraz miał tytuł ma tytuł chłopiec winogrona na namalował tak realistyczne winogrona, że laty wały się do tego obrazu ptaki natomiast wygrał jego konkurent wygrał jego rywal, ponieważ jak został poproszony aukcji o to, żeby obejrzeć dzieło właśnie rywala to podszedł i próbował odsłonić kotary okazało się, że Kotara została namalowana dzisiaj trochę też jest taka mamy taką sytuację, że idziemy na wybory odsuwamy kotarę, żeby oddać głos, a tam pisze, że trzeba ratować kraj tak to jest właśnie demokracja iluzjonistyczne dawczyni przesunięcie przesunięcie wyborów politycznych w stronę porządku ekspresji w stronę porządku emocjonalnego dlatego mamy dzisiaj często do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy niektóre postacie robią wręcz wrażenie mają taki rys powiedziałabym Campo jak np. prezydent Tramp to da także przerysowane i przesadnego konserwatyzmu takiego konserwatyzmu sprzed kilku dekad bardzo właśnie ostentacyjnego wręcz prowokacyjnego właśnie, dlatego że dzieje się to w tej demokracji iluzjonisty ręcznej, gdzie reprezentuje się coś zupełnie innego, gdzie właśnie polityczne staje się bardzo osobiste z tego powodu jak, czyli to nie jest nie zajmuje się stanowiska wobec kryzysu klimatycznego tylko wobec pewnej konfiguracji wobec pewnego porządku uczuć, gdy miała to kontynuować, jakby oddać na czym bardziej przestrzenie na czym polega to powiedziałabym, że wyborcy dzisiaj są związani ze z określonymi opcjami politycznymi tak jak publiczność serialu może być związana ze swoim bohaterem weźmy Dextera da jest tak w tak ostentacyjny sposób zły łamie prawo dokonuje samosądów, a ma wierną publiczność, która się z nim identyfikuje, bo jest stan wyjątkowy, bo instytucje nie działają, bo jeżeli ktoś chce uzyskać sprawiedliwość to musi to zrobić na własną rękę właśnie z pominięciem instytucji być może nawet, dokonując zamachu na instytucjach tutaj przypomniał mi się serial pani Szarek, który możemy kiedyś omówić na 1 Platformie dostępne mógłby dzisiaj myślę spodoba właśnie pod tym kątem to znaczy jest to jest to serial w jakim sensie przerażające to jest taki self Made man Total to także, ale miąższość, ponieważ nie działają instytucje to ludzie muszą być przedsiębiorcze to jest też czeka przedsiębiorców jednak na robieniu masakra, że wszystkie próby kodyfikacji wzorcowych zachowań one skłaniają nas do tego, żeby rozglądać się pilnie wokoło ewentualnie patrzyć w dół, ale nigdy do góry tak to jest prawda jest na górze władza ci, którzy mają przywileje ci, którzy mają możliwość układania polityk publicznych polityk gali w tym polityki egalitarne i egalitarne czyli, czyli takiej polityki, która da jednostkom gwarancje wyrównania szans ma takie gwarancje jakich można się w świecie społecznym spodziewać to znaczy funkcjonującej szkoły itd. no dobrze, dlaczego właśnie jest tak jak mówisz to znaczy co są za proces właściwie, o których rozmawiamy w i dlaczego nikt nie patrzy w górę, dlaczego ci co są na górze też nie są zainteresowani to można akurat zrozumieć, ale no jest do pomyślenia okoliczność inna, w której właśnie są zainteresowani tym, żeby polityki egalitarne wprowadzać ten proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia niektórzy nazywają polaryzacją w ramach modernizacji, czyli bardziej jesteśmy do siebie podobni tym więcej podobnie jeśli chodzi o położenie i swoją przyszłość tym więcej tutaj się pojawia konfliktów właśnie dlatego obserwuje się, żeby mówić dzisiaj o procesach politycznych dlatego używa się odwołań do kultury popularnej np. albo do tego co się dzieje w sieci jeśli przyjrzeć temu jak działa Facebook to widać wyraźnie, że on działa zupełnie inaczej niż nasza codzienność nigdy codzienności nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają tak pod podobne poglądy do naszych prawda to służy właśnie polaryzacji, ale z drugiej strony to służy to ty na to zwracały uwagę to służy konfliktowanie środowiska to służy temu co nazywa się narcyzm małych różnic z, tak więc to ta polaryzacja w warunkach homogenizacji co to znaczy to znaczy, że w tej chwili pojawiają się nowe nowe prognozy nowe scenariusze mówi się, że jednak nie 10% może być poczuć się stabilnie może być spokojnie myśleć o swojej przyszłości jednak znacznie mniej najprawdopodobniej i jest to związane z przemianami struktur państwowych z wycofywaniem się polityk publicznych i jak można rozpoznać jak można rozpoznać jak można zrobić szybko sobie test czy się należy do tych, którzy wejdą na Arkę Noego czy też zostaną potrzeby jest kartka ołówek np. dlatego zdarzenie można natychmiast sobie Wyka cent jest proszę państwa uwagę, że martwiły nas, mówi że ci, którzy myślą o trans humanizmu je ci po podróżach międzyplanetarnych nieśmiertelności to są ludzie, którzy mogą być w miarę spokojni o swoją przyszłość statystykom myślę, że tak jednak 1% 10% raczej dotyczy Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii, czyli tych imperiów morskich, które wcześniej budowały swoją potęgę natomiast, jeżeli chodzi o kraje europejskie tutaj kapitał finansowy jest znacznie mniejszy może z wyjątkiem Niemiec, ale tutaj te procesy prawdopodobnie będą wyglądały zupełnie inaczej i o wiele bardziej pozycja jednostki będzie zależała od tego i położenie i przyszłość to jest chroniona przed gospodarką finansową spekulacją po prostu będzie zależało od tego jak blisko jest struktur państwowych jak ulokowana jest w strukturach państwa Zdzisława pracy w budżetówce to jest po prostu nie nie w budżetówce, dlatego że budżetówki nie będzie nie będzie budżetówka jeśli chodzi o funkcjonowanie polityk publicznych to wiele wskazuje NATO jeśli spojrzeć na to jak wyglądają reformy emerytalnej dzisiaj w Europie jeśli jeśli też przyjrzeć się po prostu danym statystycznym co piąty w tej chwili prawie emeryt niemiecki żyje poniżej progu ubóstwa co piąty trakty już legalnie niemieccy emeryci, którzy przecież zawsze stanowili symbol tutaj włożeniu właśnie to jest, ale jeżeli w ogóle myślę, że w ogóle myślę, że jego perypetie ostatnich lat dobrze opisuje to co się działo w wielkiej Brytanii, bo zaczęły się od projektu budowy BIK Society dużego społeczeństwa widać było zniszczenia wywołane przez polityki przez politykę neoliberalną widać było wtedy się pojawił już w latach dziewięćdziesiątych pierwsze takie naukowe analizy mówiące o rozpadają się znikaniem tego co społeczne i wtedy też tak naprawdę on wyartykułowany został wtedy taki dobitny sposób później po 2 roku natomiast już w latach dziewięćdziesiątych przed przedsiębiorcą no takie strategie związane z budowaniem z odbudowywaniem społeczeństwa i te strategie wydaniu brytyjskim polegały na tym, żeby do rynku skrajnie już wolnego uwolnionego rynku dodać filantropię działalność charytatywną i projekty realizowane w ramach wspólnot lokalnych na ich skończyło się to Brexitem, a wcześniej jeszcze powołanie ministerstwa samotna, z których słane ministra o samotności budowanie wielkiego społeczeństwa, więc to tylko pełnioną niosące to są te procesy, które sprawiają właśnie, że różne polityki w tym polityka go elitarna zostaje przekazana tej tak jakby dostać ta polityka egalitarne pisana dzisiaj tylko w kodeksach nie mówię, że one są w całości do wyrzucenia, bo to jest bardzo ważne to może być oczywiście zapisane w kodeksie, ale to jest to co czyni nas ludzkimi bycie ostrożnym w relacjach z innymi ludźmi troszczenia się o innych i tutaj w grę wchodzą różne rzeczy może komuś się chce pić, a może kogoś coś komuś coś doskwiera to jest zdolność typowo Lubska, którą a i o czym warto pamiętać w tych trudnych czasach przejścia czy czasach kryzysu, kiedy wszyscy możemy się czuć tak jakby co chwilę ktoś wypuszczane był gaz zabijał zaciekawiło mnie to co powiedziałaś o społeczeństwie brytyjskim, bo właściwie, gdzie był błąd to znaczy, dlaczego szlachetne intencje i wydawałoby się bardzo obiecujący pomysł przekształcił się coś takiego jeśli chodzi o takiej polityki lokalne wspólnotowe, w których zmierza do odbudowania wspólnotowości więzi na poziomie lokalnym to problem z tymi politykami bierze się z tego, że one mają charakter projektowy i to z góry przesądza o niepowodzeniu tego projektu zarówno jeśli chodzi o te osoby pełne dobrych chęci, które proponują też wspólnocie lokalnej, dlatego że ludzie, którzy przychodzą na 3 miesiące nawet na rok odchodzą potem czy czują się zostawieni są rozczarowani ci, którzy swoją wiedzę swoje umiejętności przekazywali w jakiej wspólnocie po prostu nie znajdują środków na ich kontynuowanie, dlatego że specyfiką takiej polityki publicznej prowadzoną przez projekty jest to, że nosi ciągle zmieniają rozmawialiśmy o tym, że w tej chwili np. w instytucjach publicznych we Francji wdraża program program kopie misją czy współpracujcie rywalizuje równocześnie jest to tak taki moment powiedziałabym bardzo charakteryzujące serce głowę człowieka co to znaczy, jeżeli dostaję np. polecenie pozyskania 1000 klientów nowych wciągu roku co to znaczy, że mam z moim kolegą z pracy równocześnie współpracować rywalizować, więc widać, że mamy do czynienia albo np. jeszcze to też niedawno słyszałam, że w stanach Zjednoczonych próbowano wdrożyć pewne procedury bezpieczeństwa i przeprowadzono symulowany atak terrorystyczny w szkole no i pojawiło się oskarżenia żądania terapii bezpłatnej, ponieważ wszyscy po tej potem symulowanym ataku terrorystycznym mają traumę w, więc widać że, że ta polityka z 1 strony polityki neoliberalne które no mówię wszystkim, żeby po prostu poszli się zadłużyli tak to jest 1 rzecz, a z drugiej strony ta polityka, w której bezpieczeństwo spotyka się z traumą tak jak w tym podanym przykładzie symulowanego ataku terrorystycznego w szkole będziemy te rozmowy kontynuować właściwie dzisiaj nam wyszło 50% tylko w zwyczaju owego czasu antenowego z uwagi na na debatę o praworządności także z góry zaprasza na kontynuację prof. Małgorzata Jacyna dziękuję bardzo teraz informacje będą po informacjach Paweł Boguszewski się pojawi w studiu na i będziemy rozmawiali o tym co najprawdopodobniej przetrwa jako jedyna w dziejach świata, czyli wirusa ach, bo jak wiadomo zostaną na końcu tylko wirus okrutny optym Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA