REKLAMA

Włodzimierz Bernacki - Skoro Pani Marszałek Witek powiedziała wprost. że te listy (poparcia do KRS - red.) będą opublikowane, więc one będą opublikowane.

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-02-12 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17150 sekund na zegarach to jest wywiad polityczny w TOK FM Roch Kowalski mówię państwu dzień dobry państwa i moim gościem jest dzisiaj senator prawa i sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki dzień dobry będzie należał do szampana witam państwa dzisiaj rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek zadeklarowała, że po tym, jak otrzyma dokumenty z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postępowania przed urzędem ochrony danych osobowych rozpocznie procedurę ujawnienia list Rozwiń » kandydatów do krajowej rady sądownictwa panie senatorze, skąd ten zwrot akcji czy wydaje się że, że ta decyzja jest następstwem szeregu wydarzeń, które miały miejsce od od momentu, kiedy rzeczywiście krajowa rada sądownictwa została usytuowana w tych rozwiązania formalnoprawne wielkie jak jak to uczyniła ustawa wiemy że, że było wiele wiele zawirowań w tym względzie jak wiele wątpliwości, że za taki jest 1 właśnie pojawiały się wątpliwości co co do nędzy co do list przedniej części środowisk ja nigdy nie miałem wątpliwości, ponieważ z urodzenia jestem realistą i nie wydaje się, aby ktokolwiek podejmował działania na poziomie instytucji państwowych nigdy nie miał pan ochoty spacyfikowania tych informacji o tym, jaki jest realne poparcie kandydatów do kraju rad zmian zostanie bo, bo muszę się też uczciwie powiedzieć że, że doskonale wiemy jak z jakimi napięcia napięciami pomiędzy osobami obywatelami, którzy pełnią bardzo ważne funkcje w systemie wymiarze sprawności jak te napięcia są i miał świadomość tego że, że te wątpliwości, które pojawiły się to z 1 strony wątpliwości wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych ja w jako egzaminator nigdy nie ośmieliłbym się wywiesić listy studentów z ocenami jazda z sondaży rozumiem, że pani uważa, że postępowanie przed urzędem ochrony danych osobowych jest bardziej wiążące dla kancelarii Sejmu niż wyrok naczelnego składają się należy, że równolegle po powinien w tym wypadku odpowie jak wiemy toczyły się równolegle 2 zdania jest także mamy jakąś hierarchię aktów prawnych w Polsce, że jednak wyrok sądu jest na funkcjonowanie urządzenia ochrony danych osobowych o hierarchii, ale mówimy aktów prawnych wtedy układamy to wszystko sobie, by odpowiedniej kolejności od konstytucji poprzez ustawy tak dalej rada, jakiego jest w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czego nie było wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro marszałek Sejmu sobie dobrowolnie decyduje, które będą wykonuje jako szczególnie nie pan nie nie możemy też w ten w ten sposób podchodzić do każdej do każdej kwestii nie zależy od 6 miesięcy czekam aż marszałek i tak wykona wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wprost nakazał publikację list do nas z tą tezą, że tym sądem właściwym do rozstrzygania wątpliwości związanych z RODO jest właśnie druga Wojewódzki Sąd Administracyjny zainterweniował, ponieważ na tym pojawiały się zarzuty w tym także formułowane przez polityków opozycji, którzy zgłaszali zawiadomienia do sądu, że postępowanie przed urzędem ochrony danych osobowych żaden sposób nie wstrzymuje publikację list po dzisiaj wiemy, że pani marszałek Witek podjęła decyzję o tym, że ten wyrok z przeszło, że rzeczywiście zostaną opublikowane uważa także to jest takie wiążą wiążąca deklaracja ze strony marszałek i tak ja uważam, że skoro pani marszałek i tak powiedziała wprost, że rzeczywiście został opublikowany, więc one będą opublikowane co do tego jestem przekonany jesteście państwo ufność słowo drugiej osoby panie jesteście państwo wstanie ewentualnie zapobiec zapobiec anarchii, która mogłaby dojść po tym, jak ujawnione zostały nieprawidłowości np. w sprawie podpisów sędziego Nowackiego wiadomo, że 4 osoby wycofały swoje poparcie dla sędziego sędzia prawdopodobnie podpisu przez samolot własną listą chciałbym powiedzieć o tym, o tym również, że spotkałem się swojej w swojej praktyce tej tej politycznej, ale i samorządowej z takimi oto sytuacja, kiedy zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o to, aby aby, abym jako poseł wtedy, aby mógł zabrać głos na posiedzeniu rady powiatu i proszę sobie wyobrazić zebrano od liczby głosów dla mnie jako posła i zebrano też odpowiednią liczbę posłów dla 1 z przedstawicieli tego środowiska, z którego ja się również wywodzę i i mam pewność co do tego, że to osoby dobrej wierze podpisały ten właśnie ten właśnie, ale nie wykonywały swą później wycofały pan uwzględnił to wycofanie i w sytuacji kiedy, kiedy doszło do posiedzenia rady powiatu za sprawą presji, która dokonała się ze strony środowisk polskiego Stronnictwa Ludowego do doszło do sytuacji, której ta druga osoba nie mogła zabrać głosu, ponieważ wie czy 3 osoby powiedziały no wycofuje swoje poparcie dla dla, ale to jest za to być może dokładnie ten sam sposób powinna wyglądać odejmowanie poparcie dla sędziego Nowackiego w listach poparcia, ale mówi pewnym zjawisku i nie chciałbym sprawował pan, że jest egoistą to kolega stanie to właśnie ten kolega stanie powinien pan uznał, że jeśli ktoś wycofuje swoje poparcie pod kandydaturą to powinno zostać uwzględnione lanie potem schematy tak jak sędzia Nowacki, że nie stać, ale problem tych osób, które zostały zwany towar warto w tym kontekście wrócić do tego pytania które, które zadał pan wcześniej tuż obok tego, że kolega jestem realistą uważam, że ten podpis, który został złożony został złożony dobrowolnie oznacza że, że ta osoba, która to podpis złożyła daje, jakby wspiera tę właśnie kandydaturę i to jest fakt, który o charakterze formalnoprawnym Mazurzy kiedyś, kiedy kiedy, zawierając związek małżeński podpis pod aktem i w te są porównywalne z formacji panie senatorze jest fakt jest akt ten fakt jest w tym faktem w sensie formalnoprawnym jestem podpis natomiast jeszcze raz powtarzam funkcjonujemy w taki w takim takiej przestrzeni, w której dochodzi do bardzo ostrego sporu dochodzi do sytuacji, w której rzeczywiście te napięcia są bardzo bardzo znaczące wybierana jest presja czy rozum chciałby też powiedzieć, że jako pracownik Uniwersytetu nie będę wymieniał nas też spotkałem się z pewnymi formami agresji jest z tego tylko tytułu że, że najpierw byłem posłem ma teraz jestem senatorem w momencie kiedy, kiedy pojawiłem się w mediach miałem telefony do biura, jakim prawem w ogóle ja pojawiam się w mediach skoro jestem prof. Uniwersyteckim panie senatorze czy rząd w takim razie zastosuje się do ewentualnego zabezpieczenia ze strony Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego Izby dyscyplinarnej tutaj jestem zupełnie zupełnie spokojny jeśli chodzi o o stanowisko Trybunału, choć właśnie Unii Europejskiej żona będzie korzystne dla Izby dyscyplinarnej ja nie rozpatruję tego w kategoriach korzystne niekorzystne, bo to jest nim jest mało osób prawnych, więc ja jestem przekonany co do tego że, że Trybunał spójności Unii Europejskiej uzna art. 2 umowy międzynarodowej, którą jest, w którą jest traktat lizboński i jednocześnie uznał że, że po pierwsze, regulacje ustawowe dotyczące wymiaru prawdziwości mieszczą się w kwestiach kompetencyjnych poszczególnych państw po pierwsze po drugie uznał równocześnie, że te zmiany, które dokonują się polskim sądownictwie w Polskim wymiarze możliwości w pełni wyczerpują to co zawiera się w art. 2, ale komisja Europejska w żaden sposób nie kwestionuje prawa Polski do reformowania sądownictwa wyraża swoje zaniepokojenie ewentualną zaś zależnością właściwie nie ewentualną tylko zależnością Izby dyscyplinarnej krajowej rady sądownictwa od polityków właśnie poprzez sposób wybrania, które wybornie mniemanie o zmianie to nie jest tak, bo rzeczywiście można w tym orzeczeniu z listopada 3 grudnia ubiegłego roku Trybunał z pewnością Unii Europejskiej dostrzec pewną wątpliwość, ale ta wątpliwość stwierdził Polski Sąd Najwyższy połączonego z narzędzi po poddaje pewną wątpliwość, ale ta wątpliwość odnosi się do poszczególnych przypadków poszczególnych sędziów natomiast Trybunał spójności Unii Europejskiej nie podważył legalność krajowej rady sądownictwa ani też nie podważa legalności istnienia tych 2 Izby, o których tutaj dzisiaj mówimy w związku z tym zrobił to w imieniu Trybunału sprawiedliwości Polski Sąd Najwyższy poprzez uchwałę o ozdobnych listew wbrew zmęczeniu Trybunał podkreślił narodowcami orzekania nie sprawia, iż doszło do Europejskiej, a dokładnie precyzyjnie przeczytałem to orzeczenie co więcej to były dyskutowane na posiedzenie na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Unii Europejskiej Senatu i ich wyraźnie było zaprezentowane takie oto stanowisko, że wątpliwości mogą budzić tylko pojedyncze przypadki jeśli już i Sąd Najwyższy, czyli właściwy organ wnioskujący do Trybunału spójności Unii Europejskiej może odnosić tylko do pojedynczych przypadków wrócę do punktu wyjścia w tej dyskusji co jeśli to orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie tak jak pan zaprezentował to znaczy, że i Trybunał sprawiedliwości podważa legalność działania Izby należy, że rzecz, że może w ogóle dojść do takiej sytuacji, bo jeszcze raz powtarzam powtórzy jestem Legalis co więcej jestem wychowany na na klasykach waha się kazanie m.in. który w czystej teorii prawa stwierdził mianowicie, że w każdej państwo może istnieć tylko 1 instytucja 1 organ zawieszający obowiązek o obowiązywanie aktów prawa w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny, które co, do którego są olbrzymie wątpliwości jeśli chodzi o skład Trybunału Konstytucyjnego, ale przypomnę, że 13 na 15 członków Trybunału Konstytucyjnego podchodzi z nadania prawa i sprawiedliwości szczerze mówiąc jestem odrobinę rozczarowany, bo bo, bo ja nigdy nie mówiłem o o tym, że uchwały podejmowane przez Senat są uchwałami Platformy Obywatelskiej czytam koalicji Obywatelskiej nigdy tak nie mówię to są uchwały Senatu, więc zaskakuje pan redaktor, mówiąc że że są takie czy inne akty prawa takie czy inne instytucje te panie senatorze dowolne krajowa i sprawiedliwości w tym na ryby, gdy założyć, że że, że to jest Sejm prawa i sprawiedliwości to popełniamy błąd elementarne, ponieważ obok prawa i możliwości jest solidarna Polska jest porozumienie Jarosława Gowina nikt nie miałby wątpliwości co do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie to, że prawo i sprawiedliwość unieważniło uchwałą wybór 3 sędziów, których dokonał w poprzedniej kadencji tylko przypomnę w 2011 roku, gdyby nie to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej została powołana ze złamaniem przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w ten spór o Trybunał Konstytucyjny, bo mogliśmy kontynuować przez kolejną część przez kolejną godzinę panie senatorze w sobotę konwencja prawa i sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy, które ma zainaugurować swoją kampanię przed wyborami prezydenta w maju proszę powiedzieć pyta czy ten konflikt związany z sądownictwem ten spór i działania partii rządzącej nie odbijają się negatywnie na prezydencie Andrzeju Dudzie wydaje się, że dla osoby każdy które, która leci czy proces legislacyjny czy również śledzi to co związane jest obecnie z toczącą się już kampanią wyborczą no każdy ma jasność, że pewną jasność jako poseł pamiętam sytuację, której pan prezydent Andrzej Duda zawetował ust ustawy o Sądzie Najwyższym co przyciągnęło całą cały cały proces stanowienia prawa LM zagrają dla nas sygnał sedno z tym przeciągnęło późniejszy prezydent niewiele różni się tych projektów wdrażają rozwiązania zasiadali różniły się w sposób w sposób znaczący już nie wchodzą szczegóły, więc ja bym tutaj nie nie w tym momencie jako jako człowiek związany ze zjednoczoną prawicą spoglądam na kandydaturę pana prezydenta Andrzeja Dudy jako kandydaturę po pierwsze, łączącą się tym szereg reform przede wszystkim czy w tej sferze istotnej ważnej dla przeciętnych obywateli, a więc w sferze społecznej socjalnej, ale również reform w wymiarze gospodarczym ten wzrost gospodarczy nie nie spadną z nieba tylko jest jest dziełem jest efektem pewnych pewnych działań formalnoprawnych, ale i administracyjnych ze strony władz państwa jeśli jesteśmy panie senatorze przy kampanii wyborczej to chwilę przed przyjazdem tutaj do studia w sejmie źle zapowiedział pan, że będzie wniosek senatorów prawa i sprawiedliwości odwołanie przewodniczącego komisji regulaminowej pana Sławomira Rybickiego za to, że wziął udział w tej kontr manifestacji w Pucku związanej z ich sprzeciwem wobec prezydenta jest zupełnie troszeczkę inaczej chciałbym wyjaśnić komisja senacka komisja regulaminowa etyki i zaufajmy zakończone odpowiedzialność za to, że doszło w Płocku do tak naprawdę zakłócenia uroczystości, która miała charakter pan Sławomir Rybicki też zakłócał tę uroczystość pan sobie Rybicki jako szef komisji, która ma oceniać postawy senatorów po spotkaniu z ludźmi, którzy zakłócali obrażali, bo tam mamy wprost obrazy też dokonaną wobec wobec pana prezydenta nie przez nie przeszkadza panu Beata Kempa obraża nie, bo to jest adekwatne sytuacja w obronie państwowych czy obecni na z 1 strony z 1 strony od kilku dni apelują państwo Małgorzaty Kidawy Błońskiej, żeby przeprosiła za ludzi, którzy urządzili kontrmanifestację względem wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, a nie usłyszałem od żadnego z polityków prawa i sprawiedliwości słowa przepraszam za te, które na temat właściwie opinie nie wiem jak to nazwać wypowiedź na temat Roberta Biedronia jego partnera zgłosiła, a następnie chciałem powiedzieć, że po pierwsze, pan prezydent Andrzej Duda poprzedniej kampanii 2015 przeprosił pana prezydenta Bronisława Komorowskiego za zachowanie właśnie w ludzi którzy, którzy źle potraktowali w czasie pamiętamy, kiedy zgromadzenie jeśli chodzi o przeprosiny pod adresem Roberta Biedronia przyjaźnie nie znam dokładnie tej całej sytuacji natomiast, więc nie ma całej sytuacji wzrostu Beata Kempa nazwała partnera Roberta Biedronia pierwszą damą, ale i w rozproszeniu oto o to pytać o przyszłym panem śmieszka miałem okazję pracować w 11 uczelni i moje relacje z panem mieszkań są w żaden z policją, bo czuję olbrzymią dysproporcję z 1 strony pomiędzy żądaniem polityków prawa i sprawiedliwości przeprosin ze strony Małgorzaty Jabłońskiej brakiem przeprosin ze strony państwa za słowa le też jeśli stosujemy zasady symetryzm to proszę powiedzieć zasady uczciwość odniesiemy wrażenie, ale proszę powiedzieć co wykrzyczeli demonstranci w Płocku wobec prezydenta Andrzeja Dudy ja wiem, że pan tego nie powie, bo bo te słowa są uważane za powszechnie obraźliwe i jeśli wobec tak obraźliwych korzenie wykończyła ani Rybicki nie wykrzykiwali ich politycy sympatycy walki łaźnię później Sławomir Rybicki pytany przez tych, którzy wykrzykiwali te słowa czy było nas słychać odpowiedział tak i uradowany, żeby było słychać dobrze to w takim razie ja tak samo będę czekać na przeprosiny ze strony Beaty Kempy chociażby zastosuj adresem solidarnej Pol, ale też państwa koalicja, jakby mała rzecz bardzo serdecznie dziękuję państwu moim gościem był senator prawa i sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki dziękuję panie senatorze program wydawał Tomasz Krzymiński realizował Kamil Wróblewski teraz czas na informacja o nich na popołudnie zaprasza Paweł Sulik Roch Kowalski do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA