REKLAMA

Hermeliński: Listy poparcia do KRS mają drugorzędne znaczenie. Członkowie Rady zostali wybrani niezgodnie z konstytucją

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-12 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dwunasty dzień lutego środa 6, a także szósty 1806 dobry wieczór czas mówi Paweł Sulik na szóstym zapowiadane gość Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący państwa komisji wyborczej dobry wieczór tak, jeżeli jest pan do osób podpisanych pod listem do prezydenta marszałków Sejmu Senatu oraz ministra sprawiedliwości w skrócie listem o kondycji Trybunału Konstytucyjnego c c głównym przesłaniem tego listu głównym Rozwiń » przesłaniem tego listu jest fakt, że ubolewamy, że Trybunał niestety już nie pełni takiej roli, jaką pełnił do roku 2016 znacznie upadł prestiż Trybunału świadczy o tym, chociażby rażąco zmniejszona liczba spraw, które wpływają do Trybunału w zeszłym roku wpłynęły władzy kilkanaście spraw równaniu z ilościami mniej więcej w granicach 150180 rocznie, które uprzednio wpływały w trudno też drugi to dziwić rok 2016 prawie połowa spraw Trybunał wpływały były pytania prawne sądów były ważne ważne kwestie poruszane przez sądy sądy w sytuacji, kiedy sąd orzekający w sytuacji, gdy miał wątpliwości co do konstytucyjności przepisu, który miał dostosować szpital Trybunał jak ten przepis należy rozumieć są zgodnie z konstytucją czy nie teraz pytań bardzo mało myślę, że no właśnie między i dlatego uwagę też spadek spadek prestiżu Trybunału poza tym też sądowi odpowiedzi Trybunału, w której wydaniu, której wyroku uczestniczy osoba, która powala na miejsce zajęte taki wyrok zawsze może być kwestionowanej sąd nie ma pewności czy się stanie czy, że jakiś czas nie będzie nie będzie kwestionował jako jako wadliwy także, że też z tego powodu tej sprawie jest jest bardzo małe poza tym same kwestie związane związane z tak powiem, że sami ze sprawami wewnętrznymi w Trybunale kwestia przydziału spraw wbrew przepisowi, który nakazuje przydzielać sprawy szkoleń wg kolejności alfabetycznej sędziów z uwzględnieniem ilości rodzajów i kolejności wpływu te sprawy są przydzielane straszą na trybunach żonglerki oraz przydzielone sprawozdawczy Podlasia zabierane chociażby ta wypowiedź pana sędziego Jarzębaka nie znam sędziego będziemy pisali nie wyobrażam nie wydają się, żeby pisał nieprawdę wpisując się, kiedy wyraził chęć służenia zdania odrębnego co natychmiast wiedziałem, że nie wolno skojarzenia ziemnych im akta zebrane podczas nieobecności spokoju, więc ciągłe zmiany sprawozdawców nie sprzyjają nie sprzyjają tutaj pewności i mocy wydanego wyroku to wszystko się składa też na następujące spadek prestiżu, chociaż nawet jeszcze 1 przykład kwestia wniosku, który prokurator generalny 3 lata już minęły złożył kwestionując, zarzucając wadliwość wyboru 3 sędziów sędziowie odeszli Trybunał dnia dzisiejszego ten wniosek nie jest rozpoznane są dawało świetną okazję do wyłączania sędziów z orzekania i ograniczania się większości tylko składów sędziów powołanych przez obecną władzę też okoliczności świadczą o tym, że z tym nieszczęsnym sporem rzekomo kompetencyjnym, o czym świadczą o tym, oczywiście Trybunał już swoje znaczenie, który miał kiedyś ku mojemu ogromnemu żalowi, bo po co wcześniej to był mój Trybunał ja znakomicie się wtedy orzekało niestety już tego Trybunału nie ma, ale jak rozumiem ta forma listu, w którym znajdują się takie sformułowania np. że Trybunał Konstytucyjny praktycznie został zlikwidowany to była taka decyzja, żeby świadomie w taki ostry nie chce bardziej konfrontacyjny sposób, ale w taki jasny i nie dopuszczając w interpretacji ocenić bardzo cieszy oczywiście nie chodzi o jakość fizyczną likwidację trzeciej zaś trochę może przenośnie został zlikwidowany w tym sensie, że nie spełnia tej roli jaką, jaką spełniał jeszcze za 2016 roku on istnieje oczywiście wpływają sprawy tyle tylko, że czekały ciekawe, że sprawy, które wpływają to są sprawy wnoszone przez wnioskodawców, którzy są grupami posłów senatorów obecnej kadencji jest trochę dziwny sposób poseł mają po składają wnioski skoro mogą sami jako jako ustawodawcy jako parlament decydować to są raczej raczej takie wnioski do dotychczas Trybunał Trybunał zawsze rzeka jest tak mówi się, że negatywnym ustawodawcą orzeka, w jakich przepisy zgodnie z konstytucją sądy czy inni wnioskodawcy pytanie czy przepis taki taki zgodny z konstytucją czy też nie, a teraz teraz wnioski, które wpływają one są konstruowane będzie odwrotnie chodzi o potwierdzenie konstytucyjności tak jak było np. w sprawie, w której duża dotyczyła konstytucyjności nowej rady sądownictwa może to ten wniosek przedstawić tak czy my czy aby na pewno kraju rada sądownictwa i posłowie również do wniosku pytają czy czy aby na pewno jesteśmy prawidłowo powołani, aby na pewno kraju rada sądownictwa funkcjonuje zgodnie z konstytucją zawiłe druga sprawa, która teraz wisi, która pewnie nie będzie rozstrzygnięta dotycząca tych nieszczęsnych list poparcia też jest mniej więcej tak mogliby z treścią to pytanie ten wniosek on nie, więc może tak sformułować czy aby na pewno ten przepis, który zakazuje ujawniania tych liczonych zgodnie zgodnie z konstytucją na zupełnie odwrócenie, jakby kierunku kierunku kierunku wniosku pewnie nie będzie rozstrzygana sprawa skoro już pani marszałek Sejmu, mówi że te listy będzie będzie będzie ujawniać także także spadek ilości spraw jest, a te, które są wnoszone są przede wszystkim wnoszone przez przez ustawodawcę w Warszawie postanowił, że sam po zmianie przepisy, ale państwo piszą, że w pełnym składzie Trybunału, który ma wydać orzeczenie w sprawie znajduje się dwoje niedawno wybranych sędziów, którzy brali aktywny udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy o krajowej radzie sądownictwa przepisy tej ustawy zajmują centralne miejsce w argumentacji wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, czyli państwo do bio tech, pisząc o 2 sędziach Trybunału Konstytucyjnego w skrócie mówiąc jeszcze przed chwilą byli oni politykami, więc nie są bezstronni w sprawie, która ich trop pośrednio dotyczy no tak zawsze trzeba zakładać to nie jest pierwszy wypadek, że do Trybunału przychodzą byli politycy ja osobiście uważam, że powinna przecież karencja pismo kilkuletnia czteroletnia pomiędzy przez zakończeniem pracy jako jako poseł, a przyjściem do Trybunału no przepisy są jednak sformułowane w ten sposób, że takiego zakazu nie ma zawsze Trybunał sobie radził taki sposób, że sędzia sam się wyłączać na wniosek uczestnika postępowania wyłącza się w sprawie, w której mogło, że mogą zachodzić podejrzenie, że sędzia może nie być tutaj obiektywny w sprawie natomiast tutaj rzeczywiście sprawy w moim przekonaniu ewidentna, bo ile Trybunał zawsze zajmował stanowisko takie, że jeżeli były poseł, który stał się sędzią Trybunału Konstytucyjnego był tylko posłem zawsze brał udział tylko w głosowaniu podnosi rękę głosował nie był aktywny w procedurze parlamentarnej z uchwałą ustawodawczej to nie wyłączały się natomiast, jeżeli wartość sprzedaży to oznacza, że słuchacz może wykorzystać, słuchając pana to jest tak tak się zdarzało wcześniej pan mówi prawo to dopuszcza to niema tej kadencji wprawie, które pan pani Maria złość nie ma, więc siłą rzeczy to sam Trybunał Konstytucyjny powinien sobie powiedzieć ustalamy wewnętrznie że, że coś ten, kto jest przeciw był politykiem partii, która miała wpływ na rzeczywistość nie powinien teraz dokładnie w tej samej rzeczywistości funkcjonować sędzia tak, żeby nie możemy Novotel byłoby naruszeniem prawa sędziego do został powołany w sposób prawidłowy prawomocnie przez Sejm ma prawo na równi z innymi sędziami nawet tymi, którzy nie byli posłami orzekać instytucją, która to jest instytucja, która funkcjonuje od wielu lat w procedurze karnej cywilizacyjny, że jeżeli zachodzi wątpliwość obiektywizm sędziego z różnych przyczyn sędzia przykład był był przedtem adwokat miał taką sprawę, że byłem adwokatem prowadzi się, że przestałem przyjęta przez Trybunał w Strasburgu, a potem ten klient wystąpił ze skargi konstytucyjnej oczy natychmiast wyłączył nową nie mogą być tutaj sędzia nie mogę nie mogę być czy byłby obiektywy w swoim wewnętrznym przekonaniu, ale z punktu widzenia zewnętrznego, ale jak rozumiem tego fragmentu państwa listy, by nie było, gdyby tych dwoje sędziów po prostu się oczywiście oczywiście to jest 1 ta podstawa do wyłączenia się uda powiedział, jeżeli tylko głosuje to niema przeszkód, jeżeli jest aktywny tak jak tutaj czy jest przewodniczący komisji czy jest wnioskodawcą, czyli sposób jak bardzo aktywny wypowiada ostentacyjnie niemalże o sprawie pozytywnie negatywnie z jedno to nie powinien uczestniczyć powinien się wyłączyć ani żaden problem, bo przecież jest 15 sędziów między, więc tutaj 2 sędziów, jeżeli nie będzie uczestniczył w rozprawie taką może wyczytałem oto szczegółowy chciałby pan powiedział słuchaczom, dlatego że akurat do tego odnosił się poseł prawa sprawiedliwości poseł czarny, który właśnie powiedział, że to jest to w zasadzie brzydko mówiąc szukanie wad biografii w karierze zawodowej nie jest nieprawda pożyczonych nie ma racji ceny wystarczy przejść przez przepisy o wyłączeniu sędziego tam spędzać połowy roku wykazane są szereg sytuacji, kiedy sędzia powinien nawet musi się łączyć z tą sytuacją naszym zdaniem cel ten zachodzi tu nie ma żadnego żadnego z żadnych złych intencji, korzystając z tego, że był pan przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej to za chwilę po informacjach Radia TOK FM w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi kilka pytań do pana jeszcze mamy przypominam, że z nami Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący PKW za chwilę po informacje wracamy do rozmowy 23 minut po godzinie osiemnastej słucham Radia TOK FM w naszym studio Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący PSL komisji wyborczej oraz dobry wieczór to wieczór właśnie przez komisje wyborcze to jest coś co części pewnie media się będzie pojawiało, ponieważ 10maja już wiemy wybory prezydenckie, a inaczej może zapytać o szeroko pojęte zaufanie do PSL komisji wyborczej ono w 2014 roku przy jak pamiętamy podczas wyborów czy syna awaria systemu było ileś tam rzeczy, które podawał, że społeczeństwo mogło pomyśli sobie jednak musimy zrobić z komisją wyborczą nie może być także robimy wybory i nie potrafimy podać wyniku przez dłuższy czas albo nie potrafimy nawet komunikować się do społeczeństwa to była chyba też musi pan czy część problemu, że trudno było wtedy PSL komisji wyborczej powiedzieć dokładnie, w którym momencie tego skomplikowanego procesu jesteśmy, ale myślę, że zaufanie społeczeństwa do PKW spada rośnie, a nawet myślę, że mam mam dane przytoczone dane niedostępne, że zaufanie wzrosła też z tego co mi przekazywał kilka dni temu przewodniczący komisji PSL milczy, która już odeszła pan sędzia Kozielewicz to 7374% zaufania społeczeństwa państwa komisji wyborczych w stosunku do tak bardzo niskiego napięcia tam kilkanaście procent było pracujące w 2014 roku czy rzeczywiście tak jak pan za cel mówi na to władze centralnie ten nieszczęśliwy system elektroniczny, który został wszak w ostatniej chwili zakupione od firmy, która chyba nie zrozumiał oświadczenie produkowanie takich programów no komisja została zaskoczona trudno się dziś też nie miał jak zareagował wówczas nowo to jednak było zupełnie coś nowego nową zupełne nigdy się tym taka sytuacja nie działa zawsze te wyniki wyborów szybko wydawany po zawale nigdy nie było żadne zakusy na tu nagle rzeczywiście trudno było też przewidzieć, kiedy będą wyniki podane w pralce pozostawić komunikacja pamiętam, że tutaj w studiu sędziowskiego 2× go pytam to jest na pewno jasno jeśli PKW mówi jest 1 kartka 1 karta i to tak wymieniać informacje ludzie zrozumieją, że tych na, że tych kartek jednak trochę będzie to racja ale, ale też z drugiej strony przecież my jako państwa komisji wyborczej dopóki jeszcze byłem do marca ubiegłego roku wyszedł przed każdymi wyborami starali wprowadzić taką szeroką kampanię informacyjną jeszcze wtedy, kiedy książeczka była tą kartą też tłumaczyliśmy, że jednak Card karta to nie jest to samo co karta, ale też wiele sukces tego nie rozumiano to wynika trochę z braku zainteresowania społeczeństwa no przykro mówić, ale też poziom wiedzy na temat prawa prawa wyborczego nie jest niezależna poprawia lekko, więc teraz tego problemu nie będzie z tym nie będzie z tego prostego rozwoju w wyborach w ostatniej chwili do europarlamentu też, że już nie było Sojusz kartę teraz tylko jednak 1 kartka kartka karta no może wezwać karetkę karta będzie w pierwszej turze będą 2 tury w pierwszej turze będzie kilkanaście czy kilka nazwisk kilkanaście niewiele komitetu zarys swoich kandydatów, a w drugiej turze będzie, że będzie druga tura to za 2 tygodnie później będą tylko 2 nazwiska także dla wyborcy się nic nie zmieni wyborca otrzyma kartę będzie miał prawo do postawienia krzyżyka przy 1 nazwisku z lewej strony zderza zasady są takie same, że postawi więcej niż 1 krzyżyk to głos będzie nieważne, że nie postawi żadnego krzyżyka będzie też głos nieważny jest tutaj trudno się pomylić to są w zasadzie najłatwiejszy z wyboru najtrudniejsze są wybory samorządowe tam rzeczywiście ilość kart jest większa trzeba w 4 karty dużej skoczni 2 dłuższa procedura bardziej skomplikowana jest prosta wersja nie wyobrażam sobie skoro w ostatnich wyborach PSL komisja wyborcza podała wyniki następnego dnia, które są nową komisję no ludzie bez doszły większość członków komisji bez doświadczenia, ale myślę, że tutaj jakoś sobie w tej prostej procedurze prac wyborów prezydenckich, używając nieparlamentarnych to media donoszą, że jest to jest kilka pomysłów na zmiany pierwszy pierwsza z tych zmian to jest zmiana liczby wybieranych posłów senatorów w niektórych okręgach ja rozumiem, że to chodzi o to, że po prostu zmieniają się demografia również demografia są migracje także tutaj zresztą to nie jest parada ma wizę daj tę informację w naszej komisji wyborczej, którą co roku składa i zawsze był ten ten argument kierowany ten postulat kierowany do Sejmu Sejm musi uczynić to już od lat jest komisja wyborcza kieruje się niestety nie nie pochylił się na tym powinien zrobić, żeby dopasować liczbę mandatów reklam jest bardzo niebezpieczna zrzeczenie się, że tak oczywiście wiem no mogę, że mogę się domyślać, dlaczego nasze ustawodawstwo w tym jest nie wstrzymuje, ale trzeba zrobić nie można tego tak ciągną się, bo to zniekształca wynik wyborów zniekształca po prostu dlatego 1 z proponowanych zmian jest dlatego niezwykle istotna kwestia czy logo partii będzie widoczne w wyborach parlamentarnych na czy będę widział w logo partii czy nazwy partii bez logo, dlaczego jest ważne oznaczy logo logo w ogóle jest w kolorze czarnobiałym tak jak tak jak karta było mylące przy wyborach parlamentarnych były były problemy po było wy z tego co wiem już tego właśnie przyrządzam karpia już praktycznie śledzę z takich spraw, ale na 1 skargi logo z kratką przekreśloną i tam też niektórzy stawiali krzyże to sprawy strona życia postawić z lewej strony po drugie, PSL komisja wyborcza z tego co, więc postuluję, żeby nie było loga partii, bo to wprowadza pewną nierówność, bo też nie ma obowiązku stawiania tego prowadzenia bloga jedni wprowadza inie jest tutaj generalnie postulat, żeby zlikwidować myślę też dobry postulat no i będziemy mieli do czynienia w przypadku tych zmian kartą, kto co, do których nie możemy pomylić czytelnym logo partii, czyli w zasadzie przez ostatnie 30 lat wszystkie możliwe błędy, które popełniliśmy popełniliśmy gdzieś aha jeszcze szerszą zapomniałem do bardzo dobry wynik wyborów samorządowych partii, która była pierwszą partią tak na trybunach to wiedzieć, kiedy PSL był na pierwszym miejscu raz jeszcze własnych książek czyta lat, kiedy na wyborcze nie ze świadczenia jest potem zmieniono prawdę tę książeczkę nasze opracowano już wprowadzono jeszcze strony z informacją ze spisem bardzo dobra trzecich na stronie to było pierwsze pierwsza partia jest teraz już tego problemu tego problemu nie ma się tylko pamiętać, żeby zwiększyć postawić w kratce ustawodawca w noweli styczniowej osiemnastego roku dopuszcza możliwości przedstawiania innych znaków tej kratce, czego przedtem nie było przedtem było to zabronione Aleppo podał powodowała automatycznie nieważność głosu teraz można dopiski różne czyni z tym, że zawsze państw komisja wyborcza prosiła, żeby jednak stara się jakoś ograniczać tym wena twórcza, żeby tam zadłużenie pisarz nie rysować potem czasami komisja może nie dopatrzy się większość jest postawiony czy nie czy przecięcie się dziś jest w pracy, bo chodzi głównie przecięcia, żeby nigdy nie przecinały wewnątrz kratki w pana współ napisał książkę no chyba pisać tak też tam pewne wyraża niezadowolenie z tej z tych zmian jest też zmiany jeśli chodzi o struktury organów wyborczych to znaczy zmianę systemu sędziowskiego odejście systemu sędziowskiego, ale cóż tak to zostało ustawodawca zmienił ją zmienić i zostało wywalczone w jeśli możemy skończyć ten wątek 1 pytaniem, czyli pan typuje, że jak w najbliższych naj prostszych w wyborach na prezent, jaki błędnej najczęściej popełniamy wchodząc do lokalu wyborczego co co najczęściej będzie takim błędem ja myślę, że myślę, że tutaj chyba chyba już mi się nie spodziewał jakich błędów Bogna wyborach samorządowych najtrudniejszych wydziałem to były bardzo mało tych do PiS dopisków różnych w kratce także także komisja nie miały z tym w zasadzie problemu z czytaniem w intencji wyborcy wiele wyrzeczeń wyraźnie widziany krzyżyk tutaj problemów nie było głosów nieważnych było też bardzo mało jest pocieszające bo o ile w czasie tych wyborach trzynastego roku, bo 17% głosów nieważnych potem należy stopniowo topniała, a teraz była chyba w granicach dziś około 1,52% jest to bardzo bardzo mała liczba głosów nieważnych, czyli to świadczy o tym, że jednak nowi obywatele już coraz większą wiedzę mają wiedzę jak głosować, żeby będą niepoprawnie popełnia, jaką muszę pana zapytać o pierwsze wrażenie, jakie pan jakieś tam dowiaduje się, że udostępnione zostaną opinii publicznej listy poparcia dla sędziów coś co było takim tematem od tygodni powtarzanym opinia publiczna powinna się do zimy powinniśmy się dowiedzieć z pana perspektywy to znaczy co się wydarzy skoro zobaczymy już, kto oddał głosy na kogo zaczyna osobisty już dawno udostępnione po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego na wpływ późno późno, ale dobrze się dzieje co ja w związku z jesieni dla mnie to jest jakby z kim może to dziś niezależny bez większego znaczenia, dlatego że dla mnie od początku uważam, że sposób wyboru krajowej rady sądownictwa jest niezgodny z konstytucją tutaj listy, ale są z tego punktu widzenia drugorzędne konstytucja nie zezwala Sejmowi wybór 15 sędziów faktem, że konstytucja też nie, mówi że sędziowie poszli swego grona wybierają, ale zarówno konstytucja artykuł Siódmiak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego mówi żaden organ szczególnie organ Konstytucyjny nie może sobie uzurpować uprawnień, których mu prawo w szczególności konstytucja nie daje to niestety sam sobie uzurpuje uprawnienia do wyboru 15 sędziów są są różne sposoby na wybór sędziów i wdają się rzadko odrobina dobrej woli ze strony władz można było wydać jakiegoś porozumienia tak, żeby i środowisko sędziowskie miało tutaj rzetelny rzeczywisty udział w tym, żeby również Sejm również mógł tutaj partycypować w tym w tym wyborze także to, że listy się ujawni to dobrze ale jakby to dla mnie to jest kwestia wtórna dlaczego, ale widzi pan jedno, jakie rozwiązania, które na horyzoncie znaczenie w Polskiej Akademii Nauk już było jedno 32 chyba jednak dotychczas spotkanie, które dotyczy właśnie tych spraw czy widzi pan jakiekolwiek Caritasu na spotkaniu chyba jeszcze szczególnie były poruszane kwestie ja nie widziałem tego wprawdzie już projekt projekt senacki zmiany ustawy już władze od razu okrzyknęli, że niekonstytucyjny nie wiem nie widziałem go, ale z tego co wiem tam jest propozycja, żeby kandydatów do do pokoju rady sądownictwa, żeby zgłaszały środowiska sędziowskie raczej z wrażenia ogólne, żeby to była szeroka reprezentacja, ale również inne środowiska samorządy zawodowe adwokacki prokuratorski notarialny radcowski mówi też wydział prawa jak szeroki krąg podmiotów mówi się też o tym, żeby tych kandydatów jedno miejsce może zgłaszać kilka tak, żeby Sejmowi dać możliwość wyboru myślę, że to byłby jakiś sposób, ale jeżeli bazującej mówią, że nie liczyła się zaparł się to bardzo no to bardzo wiem, jakie tutaj chyba nie potraktowałbym takie propozycje np. ministra Zbigniewa Ziobry, który mówił powiedział komisarz Europejskiej, że w Niemczech jest świetny system może przyjąć taki przebieg jezdni, ale też taka właśnie taka narracja ze strony niektórych przedstawicieli władz jak coś sobie upatrzy jakiś tam 1 przepisy innego prawodawstwa innego kraju będziemy tego co przynosi nie może być takiej ustawy jak ktoś nawet nazwę Frankenstein wąski, że lecimy z różnych tam jakiś fragmentów ustawy o różnych różnych krajów nie ma przeszkód, żeby można było tutaj bardzo sprawnie działający system przeprowadzić niekoniecznie, korzystając z obcych w unijnych wzoru Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący PKW bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy w tym również 1835 za chwilę informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA