REKLAMA

Wyjaśniamy, skąd się biorą opłaty dla komornika i jak można uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-13 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 min został do godziny osiemnastej popołudniu Radia TOK FM dziś 13lutego, czyli w czwartek słuchamy Radia TOK FM jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik zaś wtedy Dawid Paleczny komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi północ dzień dobry dzień dobry witam państwa dziś kredyt jak mówimy o tym, przypadku pani Janiny, która padła ofiarą przestępstwa metodą na policjanta straciła 40 000zł, które skazany za to przestępstwo zgodnie z wyrokiem ma jej oddać Rozwiń » powinien oddać komornik jednak nie może wyegzekwować ani złotówki od przestępcy, ale paradoksalnie chce pieniędzy od pokrzywdzonej od pani Janiny pan może krótko słuchaczom wytłumaczyć jak doszło do tej paradoksalnej sytuacji czy przede wszystkim musimy rozróżnić 2 kwestie związane z płatnościami na rzecz na rzecz komornika pierwsza kwestia to te wynagrodzenia i tu musimy wszyscy pamiętać o tym, że wynagrodzenie dla komornika należne jest tylko wtedy, kiedy mamy sukcesy w egzekwowane należności czyli gdyby komornikowi udało się wyegzekwować od dłużnika na rzecz pani Janiny zwrot tych pieniędzy, które straciła wtedy komornikowi należałoby się wynagrodzenie, więc tutaj upadku, kiedy nie ma sukcesu czy nie udało się wyegzekwować tego wynagrodzenia dla komornika nie ma ta kwota, której mówimy w tym temacie to należności, które komornik w toku swojej pracy musiał wydać cokolwiek takie pieniądze trzeba pamiętać o tym, że w toku egzekucji najważniejsze znalezienie majątku dłużnika i komornik, rozpoczynając działania oczywiście ma do wyboru szereg różnych możliwości może zapytać Zakład Ubezpieczeń Społecznych na temat tego czy dłużnik jest zatrudnione w jakimś miejscu pracy czy posiada nieruchomości to wtedy jest odrębna zapytanie i im więcej tych zapytań zostanie dokonanych w tym oczywiście będą większe koszty, które są do poniesienia tak, bo do każdej z tych instytucji należy wysłać list ta instytucja musi udzielić odpowiedzi czy dobrze pan rozumie, że ta sprawa musiała się z perspektywy rzeczonego komornika, które wznawiamy zakończyć ją uznał, że poniósł takiej ani inne koszty chce pani Janiny zwrot tych kosztów wynagrodzenia tylko kosztów tak dokładnie z ja, ale też na ten wniosek taki, że założył już nie odzyska tych pieniędzy od rzeczonego wskazanego założenia musiał otrzymać odpowiedzi, które wskazywały, że dłużnik nie pracuje nie ma nieruchomości nie ma samochodów i po sprawdzeniu w poszczególnych instytucjach po rozerwaniu go szeregu listę po tym, jak trzeba było płacić właśnie znaczki opłacić rachunki za udzielone odpowiedzi też należy pamiętać o tym, że te wszystkie koszty, które powstały w toku takiej sprawy są koszty, które tak na dobrą sprawę są należnościami na rzecz skarbu państwa tak, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją państwową i on, udzielając odpowiedzi wystawia komornikowi rachunek, który de facto musi być zwrócony przez wierzyciela, który chce odzyskać należności, ale czy to oznacza, że naprzód pana karierze, więc więcej spraw pan taki, że udało się panu uzyskać taki majątek czy więcej takich spraw, kiedy wraca pan do klienta mówił przykro mi nie udało się odzyskać majątku, ale potrzebuje jeszcze zwrotu kosztów, które było więcej musi pan 2 może pan powiedzieć nie pamiętam ciężko ciężko ocenić rozwiązania na policję, że szkolenie, dlatego że tak na dobrą sprawę sukces egzekucji nie zależy od nie do końca zależy od komornika, dlatego że najważniejsze jest to czy dłużnik mając zdaje sobie, jeżeli dłużnik ma majątek to ja wiem że, szukając odpowiednio dokładnie ten majątek zostanie znalezione na czasie sytuacja nie ze swojej kariery być może to z kariery innych komorników, że ktoś szukał lata robił to w sposób spektakularny nie wiem wynajął detektywa podszywał się pod kogoś po to, żeby tylko wydobyć ten majątek osoby czy też obiektywnej sytuacji ktoś po prostu autentycznie nie ma tego etatu to jest także mamy określone rodzaje majątku tak nowe rzeczy to rachunki bankowe wynagrodzenie za pracę nieruchomość sprawdzić są no tak tylko nie wiem co może pan minister myśli, jeżeli chodzi o inne inne źródła, choć miał moment, kiedy pan mówi daje sobie z tym spokój nie uda mi się odzyskać tych pieniędzy mamy ograniczony katalog tych podmiotów, które można można zapytać, więc oczywiście, rozpoczynając sprawę moi może pan po mi powiedzieć, że pana dłużnik ma taką taką sytuację naturę, że majątek to pan był w jakiej relacji z dłużnikiem jest pan zna to sytuacja dopiero przychodzą do mnie z wyrokiem sądu do wykonania to pan jest w stanie mi przez przynajmniej przedstawić wstępnie obraz sytuacji na bazie swojego doświadczenia mogę panu rekomendować takie lub inne rozwiązanie w przypadku pani Janina akurat tak nie było, bo skąd mamy wiedzieć jak człowiek, który dokonał przestając funkcjonuje jak rozumiem komornik po to, żeby pomóc pani Janinie starał się zapytać jak najszerszym możliwym kręgu podmiotów, bo to, żeby zabrać komplet informacji no dopiero to byłoby niewyobrażalne, gdyby ograniczył się tylko do zrobienia 2 czy 3 rzeczy, a nie poszerzył tego katalogu jeśli uważają tak jeśli zdarzają się takie sytuacje, że ograniczy się w sumie 23 rzeczy i dalej nic nie robi to czy w ramach branży komornicze istnieje mechanizm, żeby kontrolować sprawdzenie oczywiście pan jako wierzyciel ma prawo poprosić o podjęciu dodatkowych dodatkowych kroków no i komornik mnie już winieta to niestety takim wnioskiem jest obowiązek związany kocha już formalnie tak dokładnie pan przychodząc do komornika może panu wskazać, że prosi o podjęcie takiego takiego drugiego takiego działania oczywiście będzie to prawdopodobnie wiązało się wzrostem tych wydatków, które będzie trzeba ponieść tak, bo tak jak mówię każdy list, który musi zostać wysłane drogą przez pocztę już pan mówił może odejść to jest absolutnie zrozumiałe to, o czym pan mieć wiele tak dobrą sprawę to są te wydatki, które musimy ponieść wynagrodzenie powtórzę wynagrodzenie komornika jest tylko wyłącznie wtedy należne, kiedy mamy sukces i ono powiększa należność, która jest do zwrotu jak pan komunikuje takiej osobie, gdzie tego sukcesu nie ma pan nie dostanie wynagrodzenia, ale musi pan komuś powiedzieć nie udało się egzekwować tej kwoty, którą pan wnioskował pan pani nie wnioskował no i są pieniądze do zapłacenia jeszcze, bo wydatki były po mojej komorniczej stronie pan to komunikuje listem telefonem zgodnie z przepisami mówi się przygotować postanowienie w postanowieniu dokładnie opisać na co były wydane rozliczyć z każdej złotówki tam będzie miał pan informację dlaczego, jakie kroki były podjęte i dokładne rozliczenie właśnie każdej kwoty, bo tak jak mówię o udzielaniu wyłącznie no tak, ale zwraca też rozumiały, ale jak ludzie reagują, kiedy dowiadują się, że nie udało się odzyskać kwoty, a pan musi wyegzekwować tym razem swoje koszty, jakie wszyscy rozumieją czy musi tłumaczyć, skąd się, że z mojego doświadczenia jest także osoba, która przychodzi rozmawia o tym jakie należy podjąć kroki od razu jest informowana o tym, ile, które działania będą ewentualnie mogło kosztować zresztą to w większości regulują przepisy tak na rozprawę przepis nie wszyscy siedzimy przepis oczywiście jak rozumiem lepiej na początku tej osobie bardzo wyraźnie wytłumaczyć, choć to znowu wracamy do tego że, zaczynając jakieś działania warto dopytać, bo wtedy nie mamy niespodzianek takiego muszę pana zapytać o coś co dotyczy jest kontekstach sprawę szeroko pojęta sprawiedliwość, bo tak się wyobrażam, że w przypadku jeśli ktoś nie chce płacić alimentów tak NATO włącza się państwowy fundusz mówi dobrze to my zapłacimy tak ładnie komornik przychodzi rozkłada ręce mówi no od tego dłużnika alimentacyjnego nie jestem w stanie wydobyć pieniędzy tak no i wtedy państwo wkracza mówi Noto mamy fundusz alimentacyjny taki będziemy pomagali jak w przypadku pani, dlaczego tu nie ma takiej sytuacji, że skoro została pokrzywdzona jest ofiarą przestępstwa straciła pieniądze, dlaczego nie mamy z czego wynika fakt, że nie ma w Polsce funduszu, który pomagał ofiarom, chociaż teoretycznie jest fundusz ofiar przestępstwa pokrzywdzonych, a myślę, że powinniśmy tutaj powiedzieć o 2 sprawach, bo to, o czym pan wcześniej pytał w kontekście tych zwrotu wydatków to też mamy rozwiązania prawne, które mogłoby pomóc pani Janinie wystarczyłoby, żeby napisała wniosek do sądu, opisując swoją sytuację majątkową i poprosić o zwolnienie od kosztów sądowych i stworzenie uzyskałaby takie zwolnienie zgodę sądu wtedy te wydatki, które poniósł komornik byłyby sfinansowane zostały przez skarb państwa jak bym taką prośbę uzasadnia sytuacją majątkową no to są, czyli wypełniam miała pani Ula miała pani jakieś pieniądze zresztą też podstawą przestępca odbiera został skarb, ale rozumiem, że w tej chwili nie ma przez właśnie to przestępstwo i są bardzo często się zgadza na to czy sąd mówi w z mojego doświadczenia, jeżeli to jest taka sytuacja, gdzie jeszcze tu mamy szczególną szczególne okoliczności tak jest starsza osoba, która padła ofiarą, a rozumiem przestępstwa, które było dla pana intuicyjnie, że sąd powinien w takiej sytuacji oczywiście nie podjąłbym podejmowałby decyzję tylko sędzia, ale z mojego doświadczenia wtedy i wtedy temu służyła właśnie te przepisy i wtedy jak rozumiem, kto pana koszty czego kto to skarb państwa skarb państwa skarb państwa wtedy pokryje wydatki, które ja będę musiał ponieść w tym celu próbowania odzyskania pieniędzy dla pani Janiny tak poszukiwania tego majątku tych przestępców, a co z osobą która, której sąd mówi no nie zwalniamy pani pana z kosztów co może ma jeszcze w drogę formalną podstawą do zwolnienia jest trudna sytuacja majątkowa, więc jeżeli sąd przez zapoznaje się z dokumentami i nie widzi podstaw do zwolnienia, czyli ta osoba nie jest w trudnej sytuacji majątkowej, czyli nie jest w trudnej sytuacji majątkowej na to pytanie jest takie czy czy rzeczywiście powinna być zwolniona od takich wydatków, a ciekawe czy często są na to zgadza w sensie takim nie mam takiej statystyki, ale też formy upamiętniania czujemy, że sąd powinien brać jednak strony ofiary się pokrzywdzone stronę kogoś, kto tu mamy szczególną sytuację, bo to jest sprawa karna, gdzie było popełnione przestępstwo tak też musimy pamiętać, że w większości spraw to są sprawy cywilne, czyli pożyczka kredyt bankowy, ale wtedy też można się ubiegać o to, żeby koszty komornicze były pod warunkiem, że w trudnej sytuacji majątkowej, ale też bardzo ogólne trudna sytuacja nie ma tam widełek naprzód nie wiem jak już na 1000zł emerytury w grudniu widełek nie ma też musi pamiętać, że taką dobrą sprawę to w każdej sytuacji jest trochę inaczej każda indywidualna i często takie sytuacje losowe dokładnie ta, o której rozmawiamy ona jest bardzo dobrym przykładem do zastosowania tych przepisów, bo można byłoby wcześniej powiedzieć, że pani miała oszczędności no powinna być zdań no, więc boi się tego, że sale tu ich nie ma tak właśnie straciła wskutek tego przestępstwa w każdym razie widełek rozumienia nie ma także są wyciągane kartkę mówi, a to pani ma takie przychody takie koszty życia to zwalniamy z kosztów komorniczych nie ma ministra to są informacje, które są sądowi potrzebne, ale nie ma miast określano Kantora Zielonej tak dokładnie ono też wiemy, że każda zasada będzie miała swoje wyjątki, więc tak na dobrą sprawę racjonalne trzeźwa ocena dokonana przez sędziego w założeniu przepisu, czyli najlepsza grozą czynne są w końcu tego co pan mówi wynika, że być może jutro podobna sytuacja w Polsce się zdarzyć ktoś usłyszy zostałeś została ofiarą przestać padły ofiarą przestępstwa tak, ale z tego powodu, że komornik nie był w stanie tych pieniędzy zdobyć wydobyć to koszty poniósł i jako ofiara będzie musiał jeszcze zapłacić komornicze koszty tak to jest nie do końca, dlatego że sukces w postępowaniu egzekucyjnym sukces komornika jest przede wszystkim uzależniona od tego czy dłużnik ma majątek no tak tak bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Dawid Paleczny komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi północ bardzo dziękuję dziękuję bardzo zapraszam wszystkich słuchaczy wszystkie słuchaczki na dzisiejszy mikrofon TOK FM, bo to dziś właśnie tym tematem będziemy się zajmowali dziś po godzinie dwudziestej państwa głosy na naszej antenie będziemy rozmawiali o sprawie pani pani Janiny będziemy o tym, mówić w programie, który będzie prowadził Michał Janczura zatrzymano 18 zatrzymanych informacja Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA