REKLAMA

Sejm przyjął pierwszy w historii projekt zrównoważonego budżetu. "To wcale nie oznacza, że nie będzie deficytu"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-14 18:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie osiemnastej właśnie 4 minuty później 18 słuchamy Radia TOK FM dziś czternasty dzień lutego 2020 roku piątek jeszcze zdrowie mówi Paweł Sulik leżą w studiu Hanna Cichy polityka USA dobry wieczór to był wieczór słuchaczy Chodźki służą dzisiaj od rana tak jak Czytelnicy gazety telewidzowie słyszą, że oto mamy pierwszy w naszej historii budżet, który jest budżetem zbilansowany to znaczy, że tyle co wpłynie do budżetu to tyle budżet nie musiał Rozwiń » wydać budżet naszego państwa rząd się rzeczy przedstawić jako sukces tak, bo poprzedni rząd się nie udawało nam się proszę udało tylko chciałem zapytać panią czy to jest tak 11 prosta pozytywna informacja dla nas wszystkich to znaczy oto nasze państwo tyle ile zarobi w jakimś sensie tyle wyda tak nie będzie musiał zadłużyć to jest bardziej skomplikowana niż się może wydawać na pierwszy rzut oka i ja uważam, że sam ten zauważone budżet w tym roku jest tak naprawdę bardzo mało istotne, ponieważ przede wszystkim nie widzi ma tutaj mówiąc o zrównoważonym budżecie państwa nie widzimy dużej części sektora finansów publicznych, czyli sektora ubezpieczeń społecznych tzw. ZUS-u finansów samorządowych finanse samorządowe są nienajlepszej sytuacji, bo samorządy mają coraz więcej wydatków nie, dlatego że są niegospodarne tylko, dlatego że częściowo te wydatki na nich nakłada rząd, podnosząc np. pensja minimalna samorządom jest trudniej uzyskiwać sobie większe dochody nie mogą specjalnie nakładać nowych podatków mamy sytuację w sektorze ubezpieczeń społecznych, które w w ostatnich latach jest jeszcze niezła dzięki temu, że bardzo niskie bezrobocie wzrosną pensje, więc dużo ludzi odprowadza składki coraz wyższych wynagrodzeń, ale w dłuższej perspektywy ona jest znaczenie wyssała ze względów demograficznych, a pod po po drugie nie widzimy jeszcze 1 ważnej rzeczy to jest zobowiązanie, że ten budżet będzie uznawany w tym roku, a co wiemy o budżecie na kolejny albo jeszcze kolejne to nie jest stałe zobowiązanie od dziś zaczynamy inaczej odpowiedzialnie prowadzić politykę fiskalną i zobowiązujemy się nie zadłużania się do małego zadłużania się w długim okresie tak jest w innych krajach, które mają stabilne reguły fiskalne tak jak w strefie euro, ale na regułę wydatkową taką, że tempo poniżej 3% możemy tylko do tak, ale ona jest nie do końca dobrze umocowana uprawnia sąd ją rządy kolejno ją trochę zmieniają trochę obchodząca są jakieś wydatki nas tylko umowa na ustawie w związku z tymi uchylenie nie jest przesadnie trudna na poza tym my od kilku lat od kilku lat taką mamy deficytem, a poza tym znowu dotyczy tylko wyłącznie wydatków budżetowych, a nie całego sektora finansów publicznych, ale musi pani rozwiać mity, bo to jest tak prostym takim skojarzeniu, które każdy ma to państwo to było ma budżet tak pan pani powiedziała zaraz czy są samorządy z części samorządów mający co chwila nowe zadania do realizacji wcale nie otrzymuje na to więcej wystarczającej ilości pieniędzy to jest zrozumiałe, ale co pani powiedziała, że się to trochę zaskoczyło czy to oznacza, że kiedy w sejmie mówiono o budżecie to nie mówiono o Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy to nie jest wliczany jakoś do budżetu nie w budżecie jest tylko ta część, która będzie dotacją z budżetu do systemu finansów publicznych FUS jest mimo wszystko dalej deficytowa ten deficyt w ostatnich latach się zmniejsza właśnie dzięki tej nowej sytuacji na rynku pracy, ale on dalej jest deficytowy budżet co roku coś tam do tego dokłada w tym roku dołoży trochę mniej, bo do włosów płyną pieniądze m.in. likwidację OFE, ale to dalej nie rozwiązuje problemu starającego się społeczeństwa i malejącej liczby pracujących rosnącej liczby emerytów w dłuższej perspektywie, a jeszcze 1 ważna jest taka, że wtedy, gdy się wprowadza reguła fiskalna mająca na celu stabilizować finanse publiczne to, aby się też myślą o stabilności, jeżeli wprowadzimy sobie działalność gospodarczą powiedzmy w Niemczech niemiecki rząd ma od paru lat takie bardzo mocne zobowiązanie nie będzie się zadłużał to taki przedsiębiorca jest w stanie sobie myślą ukraińską budżecie nie zadłużać no to nie będzie prawdopodobnie jakiś wielkich nowych wydatków, a jeżeli będą to im towarzyszom wyższe podatki, ale ja wiem, czego się spodziewać natomiast to co się działo, żeby ten budżet w tym roku był wymarzona niema nic wspólnego ze stabilnością przewidywalność tak mówi pani, że podatku cukrowy podatku od małpek takich wszystkich tych ustaw, które miały dostać na razie mocnego 14 lutego Sejm przyjął budżet na ten rok Jana, czyli na różne od 1,5 miesiąca zwykle się jednak dzieje trochę wcześniej po drugie, przez pół roku poprzedniego mieliśmy bardzo chaotyczną dyskusję trzydziestokrotności o limicie składek na ubezpieczenia społeczne dla najbogatszych, gdzie najpierw 1 minister mówił, że będziemy to znosić drugi mówiła absolutnie nie będziemy i pod koniec już 23 dni słyszeliśmy inną wersję taki przedsiębiorca, który duży przedsiębiorca międzynarodowa instytucja, która ma sporo tych pracowników, których mogłoby to objąć planuje sobie budżet na przyszły rok planuje koszty planuje, że będzie kogo zwalniać zatrudniać Komuda podwyżki i ona co tydzień słyszę inny komunikat rządu jest koniec roku nie wiadomo co się stanie od 1stycznia to co jest niepoważne, że nie wprost, ale pozytywnie pani ocenia tę informację rządową, że oto nasz plan na zwiększenie płacy minimalnej jest rozciągnięty na lata w tym roku będzie taka płaca minimalna od przyszłego roku taka pani, że tak to powinno wyglądać zawsze tak myślę, że planowanie w ogłaszaniu równych zaczął z wyprzedzeniem jest generalnie dobrą polityką mimo wszystko także płacy minimalnej jest dosyć dużej zaskakująco duże dla przedsiębiorców zresztą zwróćmy uwagę zakład wzrost płacy minimalnej jest 1 z tych narzędzi, dzięki którym budżet zwiększa swoje wpływa nota gdzieś w danej płacy minimalnej są podatki są składki na ZUS, więc będzie mniejsza była susza my coraz mniej osób się łapie na świadczenia socjalne nie słyszałem, by równolegle z podnoszeniem płacy minimalnej wzrosły jakieś progi do różnego rodzaju pomocy, a właśnie ten ciekawy czynnik, czyli jak rozumiem razem ze wzrostem szeroko rozumianej ogólnej zamożności społeczeństwa jeśli progi zostaną dla pomocy socjalnej takie same na to mniej będzie beneficjentem tej pomocy, gdyby było tak jak pan powiedział ze wzrostem zamożności społeczeństwa mniej beneficjentów to z pewnością jest to dobre, ale te progi są zamrożone również w stosunku do rosnących kosztów życia nie tylko w stosunku do rosnących płac no tak ona nie uwzględniają tego, że coraz więcej płacimy za mające więcej płacimy za żywność, a rząd mówi tak to optymistycznie wg resortu finansów prognozowany wzrost dochodów budżetu 2020 roku determinowany będzie wzrostem gospodarczym przewidywanym poziomie inflacji, a także efektem już wdrożonych zmian systemowych chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego najpierw zapytać o ten wzrost gospodarczy, czyli jak rozumiem jeśli prognoza wzrost będzie wynosił tyle tyle i przerobie tego budżetu układaniu założono właśnie taki wzrost jakoś nie zmieni to podstawowa rzecz, czyli to co pani mówi o podatkach tak to jak rozumiem ten budżet będzie realizowany jest bardzo dużo czynników niepewności towarzyszących temu budżetowi wzrost gospodarczy jest 1 z nich rząd zakładał, że ten wzrost wyniesie 3,7% PKB, ale to było gdzieś tam w połowie zeszłego roku wtedy to było mniej więcej w okolicach tych prognoz różnych ekonomistów w tej chwili mamy jednak bardzo mocne spowolnienie w Niemczech mamy to sytuacji skoro nawiązał w Chinach, która na pewno odbije na światowej gospodarce w tej chwili trwa 7 wydaje się troszeczkę przeszacowana, a to druga sprawa inflacja inflacja z kolei jest niedoszacowana na pewno będzie wyższa niż w tym planie budżetowym to już widzimy potem dzisiejszym odczycie inflacji za styczeń 44% najwyższa od grudnia 2011 roku, ale jak to wpłynie na buty, bo skoro inflacja to właśnie co wpływa to bardzo pozytywnie o bo rosną wpływy z VAT to jest najważniejsza kategoria VAT, licząc cenę produktu wyjaśnia cena produktu to rosną nas wpływ wezwała to jest najważniejsza kategoria wpływów obóz działa trochę teraz lepiej niż słuchać, by na komputerze tutaj na ekranie komputera taki taką prostą infografika umieściłem budżetu na 2020 roku to co pani mówi dochody z VAT to 193 i widzę, że to jest 196 miliardów to jest naprawdę no kawał do dochodów państwa także inflacja wierzy pani tory spiskował rząd mówił nadzień niska będzie niska liczył tak na to, że będzie wyższa, bo dzięki temu po prostu wyburzyć zrealizują łącznie nie wierzyłem ona będzie niższa, bo jeżeli ponosimy płaca minimalna 15%, jeżeli rosną rachunki za pełny, jeżeli wprowadzamy nowe podatki obciążają konsumpcję to ta inflacja nie ma prawa być niska, czyli ten i następne budżety będą realizowane być może nawet tak ambitne zbilansowane pod warunkiem, że ten podstawę czynnik, czyli VAT będzie odpowiednio dużej ilości tak powiedzieć po pierwsze nie mam obietnic będzie następny budżet zrównoważonym raczej znaczenia pewnie będą jeszcze dodatkowo wpływu na inflację będzie szalejąca taka, że po prostu aż będziemy Tuska na końcu do studia radiowego nie będzie stać na nic innego myślę, że tak to się jednak nie są jednak wierzę że, zanim dojdzie będą walających się tu galopującej inflacji to jednak rada polityki pieniężnej zareaguje no właśnie czy rada polityki pieniężnej patrząc na ten budżet na warunki to w trakcie roku nie mogłaby zmienić stóp procentowych wtedy ten projekt budżetu nie będzie zrealizowany rada musi wyważyć 2 rzeczy po pierwsze, wysokość inflacji to, czego ona wynikać ono wynika z takich czynników stałych jak np. wzrost wynagrodzeń z czynników zmiennych typu wzrost cen żywności, a po drugie, spowalnia sporo spowolnienie gospodarcze i inflacja musiałaby być naprawdę bardzo poważnym zagrożeniem zapowiada zdecydowała się podnosić stopy w momencie, kiedy mamy jednak spowolnienie gospodarcze na tę chwilę powiedziałabym, że zmiana stóp procentowych w tym roku jest mało prawdopodobna inflacja koło 4%, czyli trochę więcej niż rząd zakładał, ale z drugiej strony rząd ponosi koszty związane z tą inflacją rząd spłaci pensja minimalna tak, ale jest pan w finale zrobił na mnie, że to co pani mówi o tym, rwać jak ceny wyższe to od razu ten strumyk czek pieniędzy budżet zrobi się z tego rzeka jak prezent to jest główna główne zasiłek dla dla budżetu nie tylko na rosnące wpływy z PIT-u rosną wpływy CIT-u jednak dalej mamy wzrost gospodarczy wyższy niż przeciętnie Unii mamy poprawę ściągalności to jest fakt poprawy ściągalności podatków m.in. dzięki zastosowaniu różnych nowoczesnych narzędzi analityki danych z tego jeszcze będą jakieś dodatkowe korzyści może trochę mniejsza niż w poprzednich latach, nawet jeżeli ten budżet się zamknie jakimś tam nie dużym deficytem co bardzo prawdopodobne to też nie ma tak blisko 30 lat mieliśmy do listowa budżet to tam 30 pierwszy rok nie być bardzo dużej różnicy natomiast dużo złego się stało w planowaniu tego budżetu w tym bardzo gwałtownych zmianach wprowadzaniu nowych podatków w tej dwudziesto krotności tutaj kwestia tego pan wspomniał podatku bankowego ile co do zasady to chyba jest niezły pomysł światowa organizacja działa też zdrowia rekomenduje takie rozwiązania to sposób jego procedowania to wprowadzanie go bardzo nagle może budzić poważne wątpliwości Anna Cichy polityka USA bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo 1836 za informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA