REKLAMA

Przegląd kandydatów na prezydenta Polski

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-17 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:34 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka wraz z prof. Radosławem Markowskim z Uniwersytetu SWPS omawiają wszystkie tegoroczne kandydatury na prezydenta Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, Andrzeju Dudzie, Szymonie Hołowni, Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, Krzysztofie Bosaku oraz Robercie Biedroniu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM w naszym studiu nasz pierwszy gość prof. Radosław Markowski Uniwersytet SWPS dobry wieczór panie profesorze prywatnych chciałabym byśmy rozmawiali przez najbliższe kilkadziesiąt minut o kandydatach na najwyższy urząd w państwie głównych najpoważniejszych mających szansa na dobre wyniki kilku kilkunastoprocentowe Duda albo kilkudziesięciu Duda Kidawa Hołowni Kosiniak Kamysz Bosak Biedroń, ponieważ jesteśmy na świeżo po konwencji wyborczej Andrzeja Dudy Rozwiń » to może od Andrzeja Dudy zacznijmy, jaki ma wizerunek, jaki ma mocne strony, jakie są słabe strony pana prezydenta jak on się rysuje jako kandydat może tylko krótką taką preambułą do tego mianowicie ludzie mas oceniają polityków tak sobie w zależności od tego jak pięknie jak, o czym mówią, ale tak naprawdę w wyrafinowanych społeczeństwach politycznie tak ukształtować drukowanych zawsze zadajemy pytanie ale, jaką rolę konstytucyjnie ma parlament czy prezydent premier pełnić teraz 1 z krety 1 z kryteriów fundamentalnych oceny tego jak ci kandydaci wypadają z mojego punktu widzenia do tego zobowiązuje mój zawód jest u przypominania rodakom, że prezydent ma tak jak inne osadzenie Konstytucyjny, więc mówiąc obrazowo jeśli prezydent wychodzi 1 z kandydatów ma taki program, który wyłącznie mówił o tym co gospodarcza zrobi, jakie podatki, jakie to to jest mydlenie oczu, ponieważ prezydent zasadniczo może postulować może na inicjatywę stanowiące zdobywa ma różne, ale to nie jest jego ciało, ale przecież przerabiamy mogę od pierwszych wyborów prezydenckich rezydencji mówi co leży kompetencjach kandydaci na prezydentów powiedzmy zatem w początku lat dziewięćdziesiątych tt przy małej konstytucji nie było jasne Lech Wałęsa chciał mieć więcej to, ale od dziewięćdziesiątego siódmego roku mniej więcej wiemy, że do prerogatyw prezydenta na pewno należą stosunki międzynarodowe jakoś tam obronności i sprawy bez wręczenia tradycyjnie sam nie ma czego obiecać społeczeństwu, ale dlatego, bo ja ja dlatego zrobię z niepopularnego celowo, że np. upominam też przy wyborach do parlamentu Europejskiego, że poseł do parlamentu Europejskiego nie ma przede wszystkim reprezentować interesów Polski to ma reprezentować interesy europejskie względem Chin to, że to się ludziom nie podoba mówi nam nie podobać, ale taka jest prawda chyba gra parlamentu Europejskiego mamy obietnicę wręcz dotyczące konkretnych Regional ta wsi konkretnej, więc wracam do tego przypominam, że podstawowym kryterium merytorycznym oceny co kandydaci proponują jest toczona czy też adekwatne do tego co do prezydenta co do prezydenta należy przypomnijmy te 3 sektory taka ogólna wizja czym ta Polska jest procesy globalizacji na pewno wyzwania klimatyczne związane z biotechnologia jest ze sztuczną to na pewno prezydent może coś o tym, mówić, bo on będzie kształtował klimat do tego, żeby rozmawiać prezydent ma prezydent pani prezydent pan prezydent klimat do tego, żeby o tym, rozmawiać no to jest to jest stara droga druga rzecz taktyka jest ta specyficzna już przechodzą Andrzeja Dudy ta specyficzna sytuacja Polski w tych wyborach będzie polegała na tym, że po 5 leciu, które tutaj doznaliśmy, które 1 z elementów oceny prezydentury tych 5 lat Andrzeja Dudy jest to zupełnie samodzielny, żeby partyjnym prezydentem, który podpisywał wszystko ciemna przypomnę, że np. gdyby spojrzeć na popularność byłych prezydentów to ten prezydent, który naj popularniejsze mówi Aleksandrze Kwaśniewskim właśnie przy wszystkich jego różnych tam innych plusach minusach parę razy naprawdę się postawił własnej partii na mnie nie tylko dlatego zawetował oraz straż już zapowiedział, że nigdy za jego, gdy np. ordynacja wyborcza, która miałaby być zmieniona podparte pociągnie kropkę prawda, więc gdzieś tam jest taki części społeczeństwa świadomość tego, że prezydent naprawdę nie może być partyjnym prezydentem rząd musi stać ponad podziałami rzeczywiście nikt nie oczekuje od prezydenta z takiej czy innej opcji rząd zmieni swoje wartości na uniwersalną ogólnopolskie, bo nadal będzie miał, ale nie jestem takim pasem transmisyjnym czyjejś woli jest na dodatek woli człowieka, który w ogóle nie jest osadzony formalnie w systemie politycznym to jest na pewno, tak więc krótko mówiąc czy druga tura czy w drugiej turze uda się przekonać opozycyjnych Polaków wobec prezydentury, że Czech and Balance ta kontrola nadzór nad tym co się dzieje to jest wielka wartość polityczne czy potrzebujemy tu obiektywnego autonomicznego niezależny, który częściowo będzie popierał ustawy PiS-u nie będzie destrukt torem po prostu dla samej zasady, ale też taki, który będzie postawy potrafił postawić stan pewnym bardzo złym tendencjom, które ujawniły mówiąc wprost łamaniu polskiej konstytucji przez rządzącą, a 2 elementy składowe tej prezydentury w tej kampanii Andrzeja Dudy ten pierwszy element, czyli forma wszyscy zwracają uwagę na to, że PiS jest moc rozprawie analizowany, jeżeli chodzi o marketing polityczny i te widowiska spektakle wyborcze, które nam funduje to rzeczywiście są na wysokim poziomie i że w cywilizacji obrazkowej w takich żyjemy to może być nęcące atrakcyjne podnoszące rangę tego kandydata na prezydenta prezydenta także natomiast druga rzecz to jest ten model prezydentury, którym opowiadał podczas tej konwencji, który cały czas opowiada Andrzej Duda, czyli objazd kraju kontakt z Polakami to stara amerykańska zasada 5 ściśnięte w dłoni równa się 3 głosy nieustannie jestem wśród ludzi docieram tam, gdzie nigdy żaden mój poprzednik nie dotarł zwiedziłem wszystkie powiaty czy to są takie mocny element na pewno znaczy dzisiaj mamy bardzo różne technologie jak chce, a propos tego jak to ta kultura obrazkowa, w której pani wspomniała to, że zapis ma technologię ma przede wszystkim mają marzenia o pieniądze spółki skarbu państwa inne zresztą właśnie mi, mówi że 2 miliardy dlatego para miliardy dla telewizji PiS-owskiej prawda to jest coś co nie jest przypadkowe nawet, narażając się na zapewne na wielki krytycyzm za pieniądze jest coś strasznego w tym, że przez 10 lat onkologia ma dostawać parę miliardów, a w roku wyborczym telewizja Kurskiego ma dostać 2 miliardy coś niegodziwego bowiem etycznie bardzo wątpliwego, ale ma znaczy to tylko że, jakbyśmy pilnie spojrzeli na to kto poparł PiS w 2019 wyborach parlamentarnych nigdy nie było takiego społeczne demograficzne go skrzywienie w kierunku osób sta ja opisuję zaraz zaraz odezwą głosy, że coś tutaj krytykuje albo wyklucza kogoś nie po prostu opis ja kieruje polskim generalne studium wyborczymi myśmy na to spojrzeli nigdy nie było tak specyficznego elektoratu dzisiejszy elektorat PiS mianowicie to są w większości 23 niemal osoby z wykształceniem podstawowym to są osoby starsze emeryci itd. więc kultura obrazkowa to niekoniecznie jest elektoratem i ponieśli sromotną klęskę wśród najmłodszych to nie w liczbach bezwzględnych dlatego nadal jest sporo, ale proporcjonalnie do własnego poparcia młodzi kompletnie nie popierają tej partii, więc to nie jest, tak więc dlatego mogę powiedzieć, że być może obie zdanie i witanie się to wielka sprawa właśnie dla takiego elektoratu niekoniecznie wykorzystywanie czegoś co przypomina Cambridge Analytica się manipuluje prawda danymi na Facebooku itd. tak dalej, więc co tu dużą publiczną kampania powinna wykorzystywać wszystkie ja właściwie to nie tyle, bo o ośrodki technologiczne moce partii rządzącej, która ma nieprawdopodobne mama dominuje w mediach publicznych ima gigantyczne pieniądze ze spółek skarbu państwa ja się nie martwię się raczej martwią kandydatów opozycyjnych, które takiej możliwości nie mają kandydatów czy oni w ogóle patrzę na niektóre z tych czy oni mają w ogóle wiadomość o tym, jaka jest współczesna technologia prowadzenia kampanii czy oni wiedzą jak się wykorzystuje badania opinii publicznej w kampanii jak się nagłaśnia pewne kampanię poprzez robienie badań i upublicznianie wyników badań to nie wystarczy znać profesora z Kalifornii, który coś tam napisał kiedyś obieg idei to trzeba jeszcze wiedzieć o tym jak nigdy ta opracować konkretnie dla konkretnych miejsc w miejscowości tak dalej tak dalej i tu mam wielkie wątpliwości czy czyta walka jest w tym sensie równo to jeszcze jedno pytanie Andrzeja Dudy o jego słabość słabością jest sklejka Andrzej Duda PiS PiS Andrzej Duda ona ona działa w tym sensie to zawsze jest działanie czwarta 0 Legionovia, ale i tak i teraz te z przedszkola do wyjścia szerzej, ale to jest przeszkoda do wejścia szerzej dalej na pewno, dlatego że 2 elementy będą odgrywać teraz istotną rolę jedno to jest to, że jednak te bardzo wyraźna jednoznaczna opinia świata o tym co się w Polsce dzieje na wielu działa to się rozchodzi, ale druga rzecz, której coraz głośniej to jest to, że proszę państwa osoby nie robić te 500 plus z 2015 czy szesnastego roku to dzisiaj przy uwzględnieniu pewnych podstawowych kosztów usług i pewnych towarów, które są podstawowymi Tamara nie żadne 500+350 plus stad to nie jest 2% inflacji, bo tam są lokomotywy samoloty liczone dochodzi oto co ludzie na co, więc czy wciąż żywność ciągu wzrosła o 670% ale, ale rząd, ale pewne podstawowe jeszcze więcej po prostu jest bardzo szybki wzrost cen usług różnego rodzaju do za chwilę prąd będzie tak dalej tak dalej wywózka śmieci to jest jakaś lawinowa wzrost cen prawda okazuje się, że prawie dziesięciokrotnie drożej płacimy w Polsce niż w Czechach np. ktoś tam robił takie porównanie, więc jest bardzo dużo i ten elektorat to jest niesłychanie wrażliwy i pozytywnej negatywnie na te podstawowe bazowe agencji jeżeliby kandydatom opozycyjnym uda się przekonać Polaków, że te obietnice, które Andrzej Duda składał niepotrzebnie, bo tonie jego domena, ale składał w sprawach ekonomicznych redystrybucyjnych po prostu się nie sprawdziła nie sprawy tutaj żyjemy takim wielkim mitem, że oni wszystkich, że PiS dotrzymuje obietnic jednak dotrzymuje innych nie są frankowicze są domy, które nigdy nie zostały zbudowane jest zastój w budowie autostrad nie zrobiono żadnej wielkiej reformy, że tak po kolei tak dalej itd. więc jest bardzo wiele elementów, na które można się powoływać się sporo, ale wracając do pani pytania czy to koncentracja na własnym elektoracie każdy kandydat musi utrzymać swój elektorat swojej partyjnego zaplecza i musi w takich wyborach prezydenckich, gdzie w drugiej turze jeśli będzie dojdzie do tego podziału 11 pilnować, żeby nie zrażać sobie elektoratów innych kandydatów, a także, żeby zerkać, bo to jest ciągle największa grupa nawet przez 6060%owej frekwencji tych, którzy nie są zmobilizowani jak zmobilizować tych, którzy nie chodzą to teraz kolejny kandydat właściwie kandydatka Małgorzata Kidawa Błońska 1 kobieta tej kampanii przynajmniej na razie z liczących się kandydatów czy płacz będzie miała znaczenia w tym w tej sytuacji będzie miała, ponieważ jest jedyną prawda tutaj już zarysowuje się na wydatkach moim zdaniem troszkę niepotrzebnie za miał już kilka takich wypowiedzi, których pewnie ja osobiście nie, ale był, ale tak do dostała na chłopców w ogóle za to, że jesteśmy chłopcami troszkę, tak więc, że ma dać życie także nosów tak to była taka takim nawiązaniu do słynnego powiedzenia poprzez pocenie Pogoni za władzą tak dobrze byli mężczyźni spoceni w Pogoni za władzę obecnie panie te są spłacane w Pogoni za władzą także ja bym namawiał jeśli można kandydatkę po pierwsze to żona jest kobietą to każdy widzi to, że do tej pory też przedstawiała się właśnie, gdyby raczej nie mamy problemu z jej kobiecością wrażliwością czy ogłady i w ogóle czymś takim jest bardzo prezydenckie to tego nie można lekceważyć, że tam wspomina się także o pochodzeniu i pewnych tradycjach no rodzinnych itd. to jest ważne to jest ważne w systemach, które nie są monarchami konstytucyjnymi pewnego rodzaju tradycja też prestiż ma znaczenie, więc ja raczej bym gorąco namawiał, żeby właśnie to, czego brakuje co np. pan Hołownia robi od samego początku to jest pokazywanie pewnych twarzy, które będą wokół ja bym chciał natychmiast zobaczyć na zapleczu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej kilka twarzy w równej proporcji zachęcałbym męskich i żeńskich, które by powiedziały, że to będzie człowiek odpowiedzialny za politykę zagraniczną wobec obrony za obronność, a ten będzie nadzorował sprawy kultury i po Polonii za granicą ten, żeby tam na zapleczu stało 56 mieś sztab wyborczy nie Arłukowicz ci, którzy mają robi kampanię kampanię tylko kto będzie tym, że zachętą instytucją, która w intencji intelektu absolutnie absolutnie ci np. powiedziałbym bardzo jakość postać typu Jerzego Buzka, który ma wyjątkowe znajomości wiedzy o Unii Europejskiej, bo to będzie ważne miejsce nadal więcej do tego bym namawiał natomiast słabym pkt Małgorzaty Kidawy Błońskiej panie profesorze jest to, że jest od zawsze członkini Platformy Obywatelskiej to próbuje wykorzystywać prawo sprawiedliwe na konwencję 3 i Andrzeja Dudy była premier Beata Szydło mówiła pani marszałek była rzecznikiem rządu tego rządu, które podwyższą wiek emerytalny przypominając, że to nie jest także Małgorzata Kidawa-Błońska wzięła się znikąd tylko, że właściwie, pełniąc rozmaite funkcje żerował politykę 8 lat rządów Platformy PSL-u nowy w stosunku do innych polityków Platformy ona nigdy nie był radykałem tej tego ugrupowania jeśli w tamtej strony tak patrzeć natomiast co do co do najlepszej decyzji, jaką odważnej kiedykolwiek w Polsce podjęto to było do pani Beata Szydło jest populistą bezrefleksyjną, której nie interesuje co, w jakich warunkach będzie pani na emeryturze i my wszyscy wiemy, że nie da się obronić tego wieku emerytalnego to jest kolejna populistyczna papka rzucona na rzecz ludzi, którzy nie myślą o tym co będą coraz większa część do pani premier, chyba że ja bym ja bym bardzo tej decyzji broni ja bym pokazywał po prostu dokładnie na faktach co się będzie działo, jakie te nędzne emerytury, zwłaszcza dla kobiet będą wyglądały, jaki to koszt będzie dla pomocy społecznej, która będzie musiał dopłacać interweniować, więc no ale, ale panie profesorze pan mówi o świecie idealnym, a ja mówię o świecie realnemu, które np. pokazują wskaźniki badań wykonanego przez IBRiS dla polityki większość z nas ponad 70% dokładnie pamięta wskaźnika obawia się tego, że będzie miała w przyszłości niskie emerytury, a jednocześnie tylko około 20% z nas jest zdecydowana na to by pracować dłużej, więc to jest ten paradoks tak boimy się zmian klimatycznych, ale nie chcemy za ewentualne zmiany na rynku energetycznym zapłacić boimy się niskich emerytur, ale nie chcemy dłużej pracować, więc jak w takiej sytuacji ma się odnaleźć Małgorzata Kidawa-Błońska z tymi zarzutami prawa sprawiedliwości ja cenię takich polityków, którzy naprawdę dokonywali wielkich rzeczy przez samorząd już nawet przy pani w tym studiu cytowałem jak rozwalić w latach trzydziestych, kiedy wprowadzał swoją rewolucję niemalże polityczne ekonomiczne w stanach Zjednoczonych miał taką odpowiedź konsultował się konsultował w po grono eksperckie mu podpowiedziała co zrobić, a potem ruszył wkraj, żeby ludzi do tego przekonywać to nie jest taki np. 1 z pretensji, które mam do Donalda Tuska to jest ta, że się zachował trochę jak chłopczyk, który zobaczył niezłe wyniki badań, bo propaganda tego zamiast wziąć 0 i prawda zdezerterował, kiedy trzeba brać za rogi i mówić np. jeżeli teza partii rządzącej obecnie, żeby droga mamy doganiać Niemcy ci sami Niemcy kilka miesięcy temu podwyższyli wiek emerytalny do 67 dlaczego, bo ich nie stać na ich gospodarka jest za słaba, żeby sobie pozwolić na ten wiek emerytalny, więc pytam kogo kogoś kogo PiS chce on tak, ale może nas do wyborcy rację, ale może kiedyś uzgodniliśmy w tym studiu jest ich niewiele może nawet wcale, ale to nie znaczy, ale właśnie dlatego znowu tutaj kolejnych fanów niepopularności zyskam moim obowiązkiem i każdego jest to, żeby przekonywać, że nie można jednocześnie żądać niskich podatków i mieć bezpłatną genialną służbę zdrowia transport publiczny chyba można jak się ma chiński wzrost gospodarczy sprzed 1015 laty po 1517% jak się ma normalne europejskie wzrost gospodarczy to się nie udaje w związku z tym ja bym naprawdę namawiał do tego, żeby światli kandydaci na prezydenta oni mają obowiązek nieść kaganek oświaty jest nie tyle właśnie w tym przypadku rywalka wychować wychodzić i mówić ludzie nie dajcie się ogłupić nie można tego zrobić test przebywające kiedyś pan prof. Religa, który został ministrem zdrowia wyszedł mówił tam o priorytetach polskiej medycyny wymienił witamy podniósł się larum, a co z tymi pozostałymi 52 moja priorytety to priorytety dzisiaj musimy postawić uzasadniał, dlaczego na to toi toi to, czego innego nie można sfinansować tak samo powinni zachowywać się prezydenci ja myślę, że ten elektorat potencjalne, który na panią Kidawę-Błońską to to jest elektorat, który nie potrzebuje populistycznej papki, która by mu, by wręcz odwrotnie to będzie zniechęcać danej idei, gdy potrzebne jest pokazywanie alternatyw pokazywania, że stajemy przed pewnego rodzaju dylematami tak jak w polityce jest coś albo coś innego coś za coś i tego nie uniknie Szymon Hołownia kandydat poza partyjny niepolityczny trzecia droga pan kupuje czy wyborcy dopiero znaczy to ciekawa kandydatura Ewy powiedział, że może nawet może zrobić krok wstecz nie jest mniej, ale ja akurat uważam, że taką fundamentalnym problemem polskiej jakości życia publicznego i polityki jest niedoprecyzowane wręcz mówiąc wprost niekontrolowany wpływ kościoła katolickiego na polskie życie polityczne na niepłacenie podatków na dziesiątki różnych naruszeń dobrego obyczaju prawa i jeśli się pojawia kandydat jest ewidentnie osadzony w tym obozie z człowiekiem wierzącym tak dalej tak dalej ma ma wizję tego jak naprawiać otwartym tekstem mówi pewnym deklaruje umiar wobec aborcji kościoła chce się zająć podziałem państwo kościół w tym sensie to może dobry kandydat, żeby to zrobić, ponieważ na nie Robert Biedroń nie bardzo się do tego nadaje jako oponent prawda czy Zandberg czy ktoś, więc to tak samo jak tego Republikanie zawsze byli najlepsi w tym, żeby ze związkiem sowieckim pewne układy zawiercianie Demokraci, którzy byli za blisko tutaj to pobiec ma tam sporo takich właśnie klimatyczne, że do 2 tysiące pięćdziesiątego roku całkowite odejście od węgla zapowiada cytuje sprzątanie w instytucjach państwowych to ewidentnie potrzebne chodzi o skup z pewnej spółki skarbu państwa itd. ale myślę sobie no właśnie niewiele tam jest o gospodarce taki personel czystej i to jest trafne w tym sensie to, o czym on mówi jest zgodne z tym, jakie prerogatywy ma prezydent nie ucieka od dzisiejszych wielkich problemów typu miejsce kościoła w życiu publicznym i czyszczenie czy czyszczenie tego pola po po pisowskim prezydencie Robert Biedroń jak mówią jego zwolennicy 1 progresywne kandydatce tych wszystkich, którzy są konserwatywni, ale jak wynika z dzisiejszego sondażu dla Polski The Times, lecz kandydaci umiarkowanie konserwatywni jak Kidawa jak Hołowni jak Kosiniak Kamysz mają szansę na równe nawiązać z panem prezydentem Dudą w drugiej turze wyrównaną walkę to są niewielkie różnice między kandydatami wówczas o tyle Robert Biedroń dość mocno odstaje tam są wskaźniki 57 dla Dudy 40, że dla Biedronia czy to byłby znak, że polskie społeczeństwo jest bardziej konserwatywne niż lewicowej z tą progresywną ością to może jeszcze niekoniecznie, a może w ogóle zwolniono po pierwsze, pan, że w tym całym pejzażu polskiej polityki za kandydata lewicy czy Prograf oczywistych trzeba trzymać kciuki nawet jeśli nie ma szans, bo chyba nie ma na to, żeby zostać prezydentem Polski, bo po prostu ta narracja jest potrzebna jest w jego programie szereg bardzo słusznych postulatów takich które, które są związane właśnie z klimatem z infrastrukturą publiczną tak dalej, ale przeczytałem niektóre jego wypowiedzi rzeczywiście czasami po pierwsze, występuje tam jakaś dziwaczna krytyka trzydziesta dwudziestopięciolecia trzeciej RP granicząca z symetrycznym co jakieś dziwne cytaty takie, które świadczone ktoś to mu wypomnieć ja zaczynam prawda więcej jeśli mówić cytuję proszę się postawić na miejscu przeciętnej Polki, która ma kilkoro dzieci coś co przeciętna Polka nie ma przepraszam bardzo, o czym ten każe mu uwagę to, bo to to sprawia złe wrażenie to znaczy rozumiem, że są Polki, które mają wiele dzieci, ale ten to nie jest dominanta no cytuje też ma takie jakieś niedorzeczne wymówki, że w czasie rządów poprzednich budowane autostrady lotniska stadiony teraz czas na człowieka itd. itd. no ja szczerze, że Polska, jakby patrzeć na nią z punktu widzenia właśnie tego co 20 lat temu, bo desperacko potrzebowała dobrych dróg potrzebowała niewątpliwie lotnisk potrzebowała te stadiony całej tej struktury całego swego, kiedy mówiła o Tusku negatywnie to młodzież też, że tam koparko biegały przestał kopać gałęzie tak, ale przypominam, że ja i że nic nie zrobiono dla sportu na to też jest jakieś dziwaczne, bo te, bo te przysłowiowe ten stadion Nikitę tt orliki prawda dokładnie wtedy zostało to zainwestowane ku bardzo ważnej byli poprawiła się życie poprawiły się to, że młodzież nie stała pod budką z piwem kopał piłkę można widzieć w tym jak wygląda nasz futbol dzisiaj był weźcie lat temu, więc tak to jest anty PiS-em niewątpliwie bardzo często podkreśla, że jego rolą będzie obrona konstytucji bardzo wyraźnie też wskazuje na to, że on przekaże chce poprzeć jakiegokolwiek kandydata, który wygra w pierwszej turze na czym wygra po stronie opozycyjnej, że bezdyskusyjnie najważniejsze jest odsunięcie od władzy tych, które mówią uczciwych podatkach dla księży jeśli dalsze, ale też często używa jakieś takiej opowieści o tym jak to Polska wieku 2002. ma wyglądać co mnie tak niepokornego perspektywę no my mamy naprawdę problem następnego dwudziestolecia z węglem z rozdzielczością kobietę wyznaczy w ogóle naszą itd. tak dalej, żeby nie rysować jakiś pejzaży tego co zastał lat będzie tak jak tu siedzimy to zła informacja dla wszystkich dotykane nas nie będzie za 2002. biegu, więc poza niektórymi nowo narodzonym mi, więc dziwaczne to jest troszkę, ale mówi mówi o tym, że chce rozdziału państwa kościoła też deklaruje, że nie jest od leczenia ran kościoła, więc powołuje się na swoje słupskie doświadczenia często idzie, gdzie dosyć dobrze mu się współpracowało z hierarchami pewnie prawda mówi uczciwych podatków dla księży mówi się nowoczesnej medycynie bez szczegółów, więc jest tam dużo, ale też przedstawia się zbyt często moim zdaniem jak ten chłopak z prowincji, który tam doświadczał różnych rzeczy o wyraz że, choć prawda notes z awansu na taką opowieść o sobie Władysław Kosiniak Kamysz wiemy, że PSL odrywać trochę od tradycyjnego elektoratu wiejskiego idzie w kierunku małych miast średnich miast Kosiniak Kamysz usiłuje wygrywać zapory zapomnieć, że przecież był w rządzie Platformy PSL-u te opowieści, że na spopularyzowanie scenie politycznej podzielonej między, tłukąc się Platformy PiS oni tam pójdą zupełnie inną drogą pomiędzy platformą PiS-em musi coś kombinować to znaczy jemu niewątpliwie obecność Hołowni bardzo pokrzyżowała plany myślę, że tu jest bardzo dużo takiego elektoratu pokrywającego się sama propozycja to jest ten kandydat, który z tego punktu widzenia minie odpowiada mianowicie jest to program prawie wyłącznie ekonomicznej dużo medycyny siłą rzeczy, ponieważ jest lekarzem, ale emerytury bez podatku dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych kwoty wolne od podatków to jest coś, o czym ciągle ten kandydat mówi tak jakby kandydował na stanowisko premiera albo ministra finansów no nie kandyduje na to stanowisko nie nic nie niewiele się dowiedziałem o tym co z tą Rosja dalej co czy ten wybór między Stanami Zjednoczonymi Unia Europejska jest bardzo istotnym wyborem odpowiedział, że pora na naszych polityków, żeby się otrząsnąć z tej totalnej w zależności tak banana republik owej bowiem od Stanów zjednoczonych takiej naszej gotowości do kupowania wszystkiego co amerykańskie i wypinanie się na Unię Europejską, więc w jego w jego ja pomijam fakt czy te propozycje ekonomiczne są trafne czy nie jak ekonomiści ocenią, ale to nie należy to nie jest główny prerogatywy prezydenta powinien, o czym innym więcej mówić i na koniec Krzysztof Bosak bagno do trochę chyba kandydat taki, który zaistnieje prawdopodobnie za zadanie pokazany jakieś nowej twarzy tego konglomeratu bardzo zresztą w twarz gospodarczą przede wszystkim, więc to jest ten ten dylemat, który prawdopodobnie mają tam teraz w Konfederacji mianowicie co spowodowało względny sukces w wyborach parlamentarnych czy ten radykalizm nacjonalistyczna antysemicką jakiś tam taki obrzydliwe czasami czy to, że w ostatnich wypowiedziach pokazali swoją taką prorynkowe sensowną nie populistyczną ekonomicznie twarz, że będą bronić pryncypiów i zdrowego pieniądza i kieszeni podatnika jeśli to drugie wygra to też trzeba powiedzieć podobnie w przypadku progresywnie strof jest ważne, bo tutaj za dużo populizmu ekonomicznego ostatnie takie bezrefleksyjnego rozdawnictwa natomiast ma ogromny problem, że na zapleczu na konflikt no nie wiem czy do wszystkich dotarło wziął ślub parę dni temu takie nocą lub w kampanii poza tym jak tam Polaków cechy prezydenta to musi mieć rodzinę Toma rodzina ma rodzinę tak pana prezydenta Dudy mówił prezes Kaczyński największym atutem jest żona w ogóle kobiety i pani z Trybunału Konstytucyjnego dobrze gotuje dobry pomysł mieli na prawybory tak jest małą partię najgłośniej tam co prawda się konfliktu ujawniły no ale generalnie rzecz biorąc bowiem także on wygląda na młodzież jest chyba najmłodszy, ale wygląda bardzo młodo i troskę nie pasuje do polskiej koncepcji prezydencka ość, gdzie jednak jakaś tam doświadczenie doświadczenie jednak poza tym wywołał już żaden z partii politycznych, która była taka wątpliwa jeśli chodzi o, jeżeli ma być ten mit, że prezydent łagodzi konflikty to to nie jest ugrupowanie to nie jest prezydent, który będzie zdolny do organu zebrania całej gamy polskich politykowi zrobienie jakiejś tam reprymendy czy grożenia palcem poproszony nie prezydenckiej tak bym powiedział jak pokazują sondaże ma niewielkie szanse, bo w tym mówiliśmy o tym, sondaż dla Polski The Times to, gdyby Andrzej Duda miał się zmierzyć w drugiej turze z Krzysztofem bosakiem właśnie to byłby to wynik 75 do 25, więc 14 Polaków zdecydowała się oddać na niego głos w taki właśnie ułożeniu panie profesorze bardzo dziękuję prof. Radosław Markowski Uniwersytet SWPS pełną piersią gościem dziękuję bardzo państwa zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA