REKLAMA

Polska nie realizuje ponad 1/3 wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-18 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie siedemnastej popołudniu Radia TOK FM dziś to już jest wtorek 18 dzień lutego 2 mówi Paweł Sulik nasz pierwszy gości studia mecenas Katarzyna Wiśniewska koordynatorka programu spraw Precedensowych Helsińskiej fundacji praw człowieka dobry wieczór wieczór we wcześniej dzienników we wczorajszym Dzienniku Gazecie prawnej można było przeczytać artykuł z podtytułem nie jest tak źle z prawami człowieka nad Wisłą w związku z tym prawdopodobnie większą Rozwiń » część Czytelników rzuciła się, żeby sprawdzić, o co chodzi, ale w artykule chciałby się pod zupełnie inna historia historia bardzo wyjątkowe instytucji, które nasi słuchacze na pewno słyszeli wielokrotnie, który czasami się myśli w takich momentach zwątpienia frustracji rozczarowania no jesteśmy w Polsce to powiem to bardzo wyraźnie szczególnie jeśli chodzi o jeśli człowiek stanie sam przeciwko państwu i wtedy zostaje nam co ono Europejski Trybunał praw człowieka tylko teraz pytanie co oznacza, że na jeśli patrzymy na wyrok Europejskiego Trybunał praw człowieka związane z polską to wypadamy gorzej niż dania Czechy Litwa Niemcy Norwegia Słowacja, ale bez porównania lepiej niż Rosja Turcja czy Ukraina co słuchać swoim pomyśle w tym momencie tak tak jak pan redaktor powiedział Europejski Trybunał praw człowieka to szczególna instytucja, ponieważ z 1 strony zwracamy się do niego i obywatele Polski też innych państw rady Europy zwracają się do Europejskiego Trybunału praw człowieka właśnie w tej sytuacji zwątpienia i Europejski Trybunał praw człowieka wydaje wyrok w ich konkretnej sprawie, mówiąc że dane państwo to co nas interesuje NATO w tym wypadku mówimy tutaj najczęściej spotykamy się w tym studiu mówiąc o wyrokach przeciwko Polsce, mówi że w sprawie konkretnej osoby państwo Polska naruszyła określony artykuł konwencji czy określone prawo człowieka to jest prawo do wolności osobistej prawo do wolności słowa zakaz tortur nieludzkiego poniżającego traktowania na długotrwały wyrok za czy oczekiwania dawno na długotrwałe postępowanie sądowe następnie po wydaniu takiego wyroku państwo musi ten wyrok wykonać te dane których, które pan redaktor przytoczył tak naprawdę to porównanie Polski do innych państw rady Europy odnosi się właśnie do tego etapu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału praw człowieka co to znaczy, że państwo musi wykonać wyrok po wydaniu przez Trybunał strasburski pierwsza rzecz jak państwo wykonuje wyrok jest kwestia wykonania konkretnej sprawie, czyli np. misji Europejski Trybunał praw człowieka uznał, że naruszenie danego prawa powinno się spotkać z jakim zadośćuczynienie finansowe to państwo musi wypłacić środki finansowe, czyli do zadośćuczynienia nas zazwyczaj to jest kwota około 1002 tysięcy euro czasami 10 000EUR jeśli chodzi pod tym względem myśmy analizowali wykonywanie wyroków przez Polskę tutaj nie możemy powiedzieć, że są jakieś trudności, bo z tych spraw, które ja mam okazję tutaj prowadzić i je analizować to ten aspekt indywidualny pod kątem wypłaty zadośćuczynienia jest realizowane przez państwo polskie natomiast ten aspekt, którym był artykuł w Dzienniku Gazecie prawnej to kwestia wykonania wyroku na poziomie systemów co to oznacza jeślibyśmy tak na przykładzie mówię mówili jeśli mamy wyrok, w którym Europejski Trybunał praw człowieka stwierdza, że tymczasowe aresztowanie trwało zbyt długo, że ono powinno trwać krócej czy dana osoba przebywała w nim 5 lat i ani zawsze było odpowiednie podstawy do stosowania tego środka izolacyjnego to z 1 strony Europejski Trybunał praw człowieka powie Polska naruszyła art. 5 konwencji za to np. należy się kwota 2 tysięcy 5000EUR osoby okazją była w areszcie, ale oprócz tego to co robi komitet ministrów rady Europy to sprawdzeni tylko czy państwo wypłaciło tam kwotę, ale też czy państwo podjęło kroki, żeby w przyszłości to Europejskiego Trybunału praw człowieka nie trafiały już takie sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania, czyli przeprowadziło jakąś taką refleksję czy to na poziomie ustawodawczym czy sprowadziło, jaki zmiany do systemu prawnego kodeksu postępowania karnego czy też np. zmieniła się praktyka orzecznicza sądów w tym zakresie, żeby w przyszłości już takiej skargi nie trafiły i pod tym względem właśnie są te statystyki one mówią o tym czy na tym poziomie zazwyczaj generalnym systemowym Polska wykonuje te wyroki czy liczy to jest tak, że ktoś inny zajmuje się w Trybunale patrzeniem na ten konkretny przypadek, w którym zgłoszono ktoś inny analizuje win, używając innych narzędzi potencjalne zmiany systemu jak i jeśli mówimy o tym, naruszeniu konkretnej sprawie to tutaj mamy wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka i tutaj ten wyrok kończy sprawę w Trybunale strasburskim na pewien tak zasadniczo kończy i następnie nadzorem nad wykonaniem wyroku zajmuje się już inne ciało, które jest komitet ministrów rady Europy czy też inne ciało zleciało tak to jest inny organ, który też w ramach systemu rady Europy i ma trochę inny charakter ma bardziej taki dyplomatyczny charakter niż tutaj taki charakter orzeczniczy, jaki ma Europejski Trybunał praw człowieka w jaki sposób korzystania przez źródeł krajowych nie wyobrażam, że w przypadku chociażby pani podaje przykład zbyt długiego przebywania w areszcie ktoś mógłby po prostu z komitetu ministrów sięgnąć po raport Najwyższej Izby Kontroli po 23 latach przeczytać go i powiedzieć no przykro mi, ale właśnie system nie rozwiązali się tego prawnej, kto jest ten system w ogóle opiera się też na współpracę i też na informacje, które są przekazywane m.in. przez władze danego państwa, czyli nasz rząd w tym wypadku Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedzialny w wypadku Polski za przedstawianie takich raportów do komitetu ministrów rady Europy i wskazywali co państwo zrobiło po wydaniu wyroku Europejskiego Trybunału praw człowieka, żeby ten skok wykonać i państwo jest obowiązany do przedstawiania takiego materiału następnie komitet ministrów, które tam też są prawnicy też część prawników to są prawnicy z Polski i oni analizują czy czy jakby rzeczywiście te środki zostały wprowadzone i weryfikują z różnych dostępnych źródeł, jakby prawdziwość skuteczność tych informacji przedstawianych przez rząd tak musi być jakiś przecież mechanizm, gdybym był rządem zawsze ze sobą taki komunikat IRA, który wskazywał, że świetnie setne urodziny z reformami systemu to pan redaktor też do dotknął bardzo ważną rzecz to jest szczególny moment ten etap wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału praw człowieka, gdzie szczególną rolę odkrywają właśnie organizacje pozarządowe, które w ramach tej procedury mogą przedkładać swoje raporty i mogą wskazywać też komitetowi ministrów trochę polemizować z rządem to znaczy mówić oczywiście rząd wskazuje, że w statystykach np. iż chodzi o tymczasowe aresztowanie jest jakimś obszarze poprawa, ale my mówimy jak patrzymy na cały system to jednak my tej poprawy nie dostrzegamy mamy swoje badania mamy wiarygodne tutaj źródła mamy takie orzecznictwo, które troszeczkę, ale wraz jak się patrzy na całość tego systemu, który obowiązuje, a który pani nam tutaj o tym opowiada to jak rozumiem to dotyczy krajów, gdzie organizacje pozarządowe szczególnie tzw hot dogi no one funkcjonują mają środki możliwości instytucjonalne organizacyjne, żeby np. zweryfikować czy systemową w Polsce jakaś konkretna kwestia uległa zmianie to tak jak sobie prawdę Europejski Trybunał praw człowieka życiu, a to nie nie w każdym kraju tak jest oczywiście natomiast chodzi o Polskę trzeba tutaj niestety musimy ale niestety możemy się pochwalić, bo w procedurze w tamtym roku złożono około 860 takich stanowisk organizacji pozarządowych z tym ponad 10 to było naszych naszych komunikacji, więc tutaj swoją stronę polską trzeba powiedzieć, że to środowisko społeczeństwa obywatelskiego z bardzo aktywnej wchodzi właśnie system radę Europy i właśnie też proces wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału praw człowieka też takie stanowiska przedstawiała nie tylko organizacje pozarządowe przedstawia też naczelna rada Adwokacka, więc trzeba powiedzieć, że chodzi o ten zaangażowanie strony społecznej proces wykonywania wyroków w Polsce jest bardzo jest bardzo duża, kiedy pani patrzy na takie statystyki, które mają porównać jak wygląda realizacja wyroku Europejskiego Trybunału praw człowieka Polski Turcji Ukrainy Rosji tonie pani wrażenia, że to jest jednak trochę na próbę jakiś złapania czegoś co jest nie do złapania, dlatego że środowisko charakter działania federacji rosyjskiej organizacji pozarządowych ich możliwości szeroko pojęte są znacząco niższym poziomie niż w Polsce teraz co co zrobić w tej sytuacji oczywiście to musimy tak jak pan redaktor mówi ważne są jednak warunki w jaki funkcjonujemy oczywiście jeśli dlatego jeśli mówimy czy w Polsce nie jest tak 14 Polaków mamy to właśnie sytuacji na Ukrainie Turcji Rosji to nasze statystyki wypadają lepiej jeśli chodzi o możliwość zaangażowania te organizacje tych państw też są aktywne w ramach tego postępowania albo są wspierane też przez różnego rodzaju takie kłopoty organizacje pozarządowe, które specjalizują się we w wykonywaniu wyroków i też takie takie stanowiska przedkładają oczywiście jak porównamy właśnie te dane mówiąc o Rosji, że tam, ponieważ mówimy o Polsce to taka statystyka, że 35% spraw wiodących takich najważniejszych, ale w przeciągu ostatnich 10 lat nie zostało wykonanych przez Polskę, a w przypadku Rosji mamy 89%, więc jak oczywiście patrząc pod tym względem to Polska nie wypada nie wypada najgorzej natomiast jeśli popatrzymy np. na Czechy czy Słowację no to nasze już nasza statystyka dotycząca Polski jest gorsza niż niż te państwa pani mówi nie oni wykonanych z wiodących wyróżniających odchodzi wyroki, które mówią Bóg ilustrują systemowy program, bo jak sprawa po wydaniu wyroku ten system jest trochę skomplikowane jeśli chodzi o wykonywanie wyroków, ale boisko ma ona ułatwić w końcowym efekcie wykonywanie wyroków i polega na tym, że w momencie, gdy wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka trafia do komitetu ministrów to komitet ministrów musi ocenić czy dana sprawa ilustruje ten problem systemowy jakiś powtarzalne i to, o czym mówimy te statystyki procentowy ta liczba spraw dotyczących spraw, które ilustrują problem systemowy w przypadku Polski to jest oczywiście przewlekłość, której mówiliśmy na początku postępowania to są sprawy dotyczące wolności słowa no i są oczywiście duża grupa spraw grupa 3 spraw może niedużo, ale ważna tak charakterologicznych sprawa dotycząca dostępu do aborcji i one te sprawy właśnie będą analizowane na najbliższym posiedzeniu komitetu ministrów w marcu w marcu, ponieważ ten system komitetu ministrów opiera się na takich też spotkaniach są 4 spotkania do roku podczas, których komitet ministrów analizuje postępy państw członkowskich w wykonywaniu wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka może wydać raport po takiej analizie może wydać decyzję lub rezolucja jest chodzi o polskiej sprawy na najbliższym posiedzeniu będą 2 rodzaje spraw pierwsza grupa spraw to są właśnie sprawy dotyczące dostępu do legalnej aborcji, a druga grupa spraw to są sprawy związane z odpowiedzialnością za więzienia CIA w Polsce też głośna sprawa już pani musi musi mówić w radiu na marzec w takim razie, kiedy będziemy wiedzieli co mam nadzieję, że wtedy uda nam się podsumować tą decyzję mecenas Katarzyna Wiśniewska koordynatorka programu spraw Precedensowych Helsińskiej fundacji praw człowieka, bo naszym gościem dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo 1736 za chwilę informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA