REKLAMA

Biała lista podatników VAT wciąż sprawia problemy

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-02-19 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
10:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze w naszym studiu dziś pani Katarzyna Rogowska doradca podatkowy w jakiej Polska kłania się dzień dobry dzień dobry czy państwo zajmują w tej firmie reprezentuje międzynarodową firmę konsultingową świadczymy usługi w obszarze księgowości kadr płac, ale przede wszystkim doradztwa prawnego podatkowego to doskonale składa, bo będziemy rozmawiali tak jak wspomniałem przed momentem Obiała liście podatników VAT mówił też o tym, że te rozwiązania, które Rozwiń » funkcjonuje od września od stycznia mamy sankcje jeśli nie zastosujemy się do tych nowych rozwiązań, zanim powiemy o tym jakie to sprawia problemu problemy przedsiębiorcom powiedzmy krótko czym ta biała lista jest rzeczywiście przepisy białej liście, czyli wykazie podatników VAT obowiązują od września ubiegłego roku jest to nic innego jak wykaz, gdzie w 1 miejscu znajdziemy informacje na temat tego, jaki status do celów podatku VAT danego przedsiębiorcy, więc będą tam informacje z zakresu tego czysto podatnik VAT czynny VAT zwolnione może to podmiot wykreślony z rejestru czy do niego przywrócony bądź też się nigdy nie zostały zarejestrowane jak również znajdziemy informacje, które pozwolą nam pomóc zidentyfikować po takim numerem widnieje w tym rejestrze jak również, jakimi numerami rachunków bankowych posługuje się w prowadzonej działalności gospodarczej i co musimy zrobić, żeby w takim rejestrze się znaleźć jeśli temu obowiązkowi podlegamy rzeczywiście te informacje, które znajdują się w białej liście pochodzą z z tych informacji, które są przesyłane do urzędów skarbowych w momencie, kiedy zaczynamy funkcjonować jako podatnicy mamy obowiązek dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego odpadnie w formularzu jest to formularz NIP 2 bądź formularz NIP 8 bądź NIP 7 ewentualnie, że jesteśmy przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie te znajdują się w CEIDG i tam również tak informacje przesyłamy na takim formularzu właśnie zgłaszamy informacje w zakresie rachunków bankowych, którym posługujemy się w prowadzonej działalności również nasze dane teleadresowe miejsc, gdzie przechowują księgi rachunkowe i to wszystko informacje są dyspozycji organów to trafia do takiej centralnej bazy kas, po czym potem następuje migracja na białą listą podatników VAT na czym polegają te problemy z białą listą, które skarżą się firmy ze świata, w którym państwo współpracują mogę powiedzieć na bazie mojego doświadczenia i obsługi klientów, że pewne informacje były nie są wypaczone ewentualnie po prostu nie było na białej liście tym momencie w obrocie gospodarczym taki przedsiębiorca no cóż takiego słowa jesteś w procesie podejrzany swego kontrahenta, ponieważ ten wykaz jako oficjalnej wiążące prowadzone przez szefa krew administracji skarbowej ma też dawać pewne poczucie dochowania naszej strony należytej staranności jak tam weryfikujemy swojego kontrahenta dodano tam, które są zawarte są oczywiście prawdziwe pozwolą nam go zidentyfikować w związku z tym, że te dane tam nie znajdują oczywiście to wzbudza już pewne obawy natomiast na pewno w szczególności trzeba zweryfikować, dlaczego pewne dane tam się nie znalazły, czyli właśnie zweryfikować czy dokonaliśmy odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego, jeżeli tak no to serca jest kontakt oczywiście organem i sprawdzenie, dlaczego dane tam się nie znalazły ewentualnie może nie nastąpiła ich aktualizacja do numerów rachunków bankowych, bo też pana ważniejszy element, która białe liście zweryfikowane trzeba o tym, pamiętać, że tam znajdą tylko rachunki rozliczeniowe, które są prowadzone przez polskie banki spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowa też oddziały polskich banków zagranicznych zatem tam nie znajdziemy rachunku typu ROR rachunku depozytowego tam znajdziemy rachunki, które prowadzone przez zagraniczny bank natomiast będą tam będą rachunki zarówno prowadzone w złotówkach jak i rachunki walutowe, bo to też była pewna wątpliwość, która była podnoszona rachunki to euro w dolarach też tam się znajdą, jeżeli są prowadzone zgodnie z przepisami polskiego pr.bank. i niejasności, o których mówimy one powodują w tym momencie coś takiego co moglibyśmy nazwać paraliżem w rozliczeniach pomiędzy kontrahentami biała lista służy temu, żeby tam znaleźć rachunek, na które możemy wykonać przelew naszemu kontrahentowi jeśli ten przelew powyżej wartości 15 000zł czy państwo obserwują coś takiego co paraliżuje właśnie firmy przed wysłaniem takiego przelewu, bo nie znaleźli na liście tego swego kontrahenta, więc wstrzymują te opłaty albo też obawiają się z ze wszystkimi swoimi przelewami także tymi poniżej 15 000zł zgadza się w swojej praktyce obserwuję, że rzeczywiście, jeżeli mamy nabywca, który ma dokonać zapłaty za fakturę i weryfikuje ten rachunek nie znajduje go w tym wykazie no to rzeczywiście nie chce dokonać takiej zapłaty, ponieważ boi się grożących sankcji w tym momencie z punktu widzenia sprzedającego, jeżeli on właśnie jakiś problem w zakresie zgłoszenia tych danych, bo tam nie widnieją no to, jeżeli ilość kontrahentów pomysł w skali dnia odmówi takiej płatności, ponieważ ma nie tylko na rachunek bankowy będzie się posługiwała, który nie zgłoszone w tym momencie to ryzyko zagrożeń zamrożenia sporych środków i utrudnia płynności finansowej, więc całą pewnością to jest taka druga strona ma zrobić w takiej sytuacji, a tak powiedziałam wiesz trzeba zidentyfikować powody, dla którego jakich danych związanych z nami jako podatnika na białej liście nie ma czasu jest także my dokonaliśmy rzeczywiście tego ogłoszenia w sposób prawidłowy, ale coś działo się na skutek migracji danych mogę szkolić praktyki, że miał taką sytuację, że zgłosiliśmy rachunek bankowy klienta na biało liście się znalazł, po czym w przeciągu niedługiego okresu czasu no znikł i 8 taki monit od klienta rzeczywiście co się stało okazało się, że właśnie w czasie migracji danych trzeba powiedzieć to rachunki bankowe poza tym muszą być prowadzone zgodnie z przepisami polskiego pr.bank. muszą też być potwierdzone w systemie STIR, więc macie, kiedy nie ma takiej realizacji w tym systemie razy też względu NATO ten rachunek tam też się nie znajdzie tutaj się to problem tej natury, że nie było realizacji w systemie STIR w związku z tym chwilowo w ramach migracji danych ten rachunek tam się nie pojawił, ale po zgłoszeniu tego incydentu oczywiście w Ministerstwie Finansów to zostało dosyć szybko naprawione ten rachunek wrócił z powrotem na biało lista, a co z takimi przejawami, które opiewają na wartość teoretycznie 14 959zł, czyli minimalnie poniżej tej bariery 15 000 zlotych teoretycznie to nie spełnia wszystkie wymogi co do tego, że taki weryfikację musimy dokonywać, bo tak wspomniałam mimo tego transakcjach między przedsiębiorcami w ramach b2b w sytuacji, w której ta transakcja potwierdzona fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT i osiąga pewien limit właśnie wysokości 15 000zł brutto z teoretycznie, jeżeli ta transakcja takiej wartości nieosiągalne nie mamy obowiązku dokonywania takiej weryfikacji, niemniej w ramach takiej ogólnie przyjętej polityki reszty staranności i tak pewnie większość nabywców będzie takiej weryfikacji chciało dokonać będzie, kiedy zauważy, że takiego rachunku w wykazie nie ma to z pewnością no będzie budziło to pewną obawę biała lista działa od września fakty są od stycznia minęło trochę czasu na to, żeby można było jakoś do tych wszystkich zmian się przystosować, ale słyszę, że jak problemy cały czas się pojawiają czy Ministerstwo Finansów, które za to odpowiada jest świadoma tego tak Ministerstwo Finansów jest świadoma już w grudniu ubiegłego roku po już dosyć obszerne wyjaśnienia publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, które miały rozwiać większość wątpliwości to pewnie się w praktyce odnośnie stosowania przepisów o białej liście podatników VAT, niemniej trzeba zauważyć, że objaśnienia ma charakter tylko wskazówki interpretacyjnej nie są wiążące w związku z tym w odpowiedzi na to jest przygotowany projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku VAT czy będzie miało swoje implikacje także w zakresie ustawy o podatkach dochodowych czy też w przepisach ord.pod. i tam są przewidziane już normatywne rozwiązania, które mają rozwiać wątpliwości uznać pewne problemy natury praktycznej zapowiedzieć taka, że przepisy będą obowiązywać od 1kwietnia 2020 roku tak najważniejsza zmiana nas pani punktu widzenia mojego punktu widzenia taką zmianą, który warto wspomnieć z przede wszystkim zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, ponieważ do tej pory było także zapłata właśnie przy użyciu Split paymentu powodowała tylko uwolnienie od sankcji w postaci solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego natomiast dalszym ciągu bez wysłania zawiadomienia taki wydatek nie mógł stanowić kosztu uzyskania przychodu teraz po nowelizacji przepisów, jeżeli one wejdą w życie w takim kształcie, jaki jest zaproponowane w projekcie zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności nas, by uwalniać w ogóle od sprawdzania tego czy taki rachunek, na które płacimy znajduje się w wykazie ma być bezpiecznie i żadne sankcje nie powinnam z tego tytułu grozić od sankcji uwolni nas też wywiązanie się pewnego terminu jeśli zapłacimy przelew przelew na rachunek, który znajduje się na biało liście musimy zgłosić do urzędu skarbowego teraz ten termin wynosi proszę mnie poprawić się pomylę 3 dni tak obecnie jest są to 3 dni to ma być tego czasu na robocie tak biorąc pod uwagę to dosyć krótki okres czasu jednocześnie na bazie obecnie obowiązujących przepisów mamy obowiązek wysłać takie zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy to moment, kiedy zorientują się przykładowo w piątek późnym popołudniem, że płaci ma na rachunek, który na białej liście się nie znajduje to jest trudno zareagować tak powiem trzeba zidentyfikować ten urząd skarbowy, do którego należy takie zawiadomienie przesłać jednocześnie tymczasem bardzo krótki, więc odpowiedzi na taki problem praktyczne po pierwsze w ramach projektu znowelizowanych przepisów takie zawiadomienia będzie można wysłać w terminie 7 dni od daty zlecenia przelewu wciąż mało wciąż mało, ale więcej niż 3, więc myślę, że można to zmiana ocenić dosyć pozytywnie jednocześnie już musimy zastanawiać się, jaki jest właściwy urząd skarbowy dla naszego kontrahenta może wysłać do zawiadomienia do naszego urzędu skarbowego i zmiany te mają czasowej życie przypomnimy od 1kwietnia jeśli oczywiście po drodze w trakcie prac parlamentarnych nic nie zmieni zgadza się bardzo dziękuję za rozmowę Katarzyna Rogowska doradca podatkowy w ECA jest Polska była moim państwa gościem bardzo dziękuję za rozmow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA