REKLAMA

Przetwórcy po decyzji Wałbrzycha o zakazie plastiku: "Rada przekroczyła kompetencje. Ważniejsza jest skuteczna gospodarka odpadami"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-19 18:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 min został do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM, a teraz naszym gościem jest pan Robert Szyman dyrektor polskiego związku przetwórców tworzyw sztucznych, o czym się telefonicznie dobry wieczór dobry wieczór państwu dobry aktor również panie redaktorze my słowa obiecaliśmy wczoraj podczas rozmowy z prezydentem Wałbrzycha w kosztach, a właśnie obiecał, że będziemy z panem rozmawialiśmy pan się odnieść do tych rzeczy, o których pan prezydent mówił na Rozwiń » początku posłuchajmy fragmentu wczorajsze rozmowy nie wiem czy wiadomo, że od realnie od jedno miesięcy w Wałbrzychu zużycie tego typu towarów radykalnie spadło, ponieważ wprowadziliśmy rekomendacje uchwała rady, a dla mnie do tego zobowiązała, żeby nie angażować się finansowo środków środków miejskich właśnie działania, których nie respektuje się tych skądinąd określonych w dyrektywie m.in. unijne, ale nie tylko takich zadań między my nic nie myślałem po prostu stwierdzamy tylko wyłącznie, że po prostu mamy bardzo mało czasu, zanim wrócimy do kwestii podstawowej, czyli zakazu sprzedaży używania produktów plastikowych to czemu pies pana zapytać dyrektora polskiego związku przetwórców tworzyw sztucznych skoro prezydent Wałbrzycha, mówi że w ciągu ostatnich paru miesięcy widać nie spadło zużycie plastikowych przedmiotów to serce boli Panattoni to nie jest kwestia tego czy boli serce czy nie boli my żyjemy w optyce pewnego procesu legislacyjnego i i co, choć w moim mniemaniu ten proces utrzymać, jeżeli mówimy o przepisach krajowych NATO przepisy projekty przepisów krajowych są konsultowane prowadzi często ministerstwo klimatu są konsultowane z szeroką rzeszą przedsiębiorców organizacji non profit, które zajmują się ochroną środowiska innymi również interesariuszami projekt powstaje w momencie ruchu w momencie, kiedy jest gotowy zostaje przekazany do ministra podpisany przez ministra następnie Tracza pod obrady rady ministrów następnie trafia do do komisji sejmowej komisja sejmowa orzeka o jego przydatności czy też woda tak dalej poprawiać jego realizacja oraz eremu panią Teresą ustawie tak nie mówię o normalnym procesie legislacyjnym, który powinien być już od państwa prawa no tak pojmuję, ale mówi pan od, o czym w ustawie którą, która jest w sejmie czy, a ja mówię o kontekście tego co wprowadza uchwała rady miejskiej na tej uchwała rady miejskiej zgadza się uchwała rady miejskiej rada miejska przekracza swoje kompetencje niestety tak już wojewoda wypraw wypowiedzi w tej kwestii trudno powiedzieć się rekordowej pojemności na część biura prawdy jak powiedział w tej kwestii latami ograniczają dochody tak, ale rozumiem jeśli wojewoda powie to świetny wspaniały pomysł spieramy to to co jak pan reaguje no, że to ja liczę, że wojewoda raczej nie może tego uznać pomysł, by na określony wspaniały czy nie abstrahuje od od od tego wzrostu jest niezgodny z przepisami jest rada miejska praca wkracza w kompetencje administracji Państwowej tutaj jakby panie dyrektorze, a klasy obrazu taką sytuację, że tak jak pan mówi okazuje się, że po głębszym zastanowieniu się no ten fakt uchwałę o nielegalne trzeba zawiesić cofnąć, ale przez parę miesięcy mniejsza sprzedaż plastikowych rzeczy wydarzyło się to, o czym wczoraj mówił prezydent Wałbrzycha coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że nie powinni korzystać z plastikowych szczególnie jednorazowych przedmiotów czy to nie jest niebezpieczny dla pana po dyrektora polskiego związku przetwórców tworzyw sztucznych oczywiście, jeżeli się ogranicza ogranicza przepisy, które uderzają producentów, a nie mówię o przepisach mówią o świadomości ludzi oczywiście świadomość ludzi czy też nastawienie do tworzyw sztucznych jak najbardziej wpływają na używanie artykułów z tworzyw sztucznych to niewątpliwa wara, a wychodzą państwo jakąś taką dobrą ideą w kierunku użytkownika np. nie wiem będą oznaczenia na plastikowych opakowaniach uwaga zawiera bisfenolu, a albo zawiera wentyle albo zawiera jakąkolwiek inną substancję, która może być problematyczne dla zdrowia może to być hangar jednak specjalnie musimy wykazać inicjatywy, ponieważ jest szereg instytucji unijnych krajowych, które robią np. biuro ds. substancji chemicznych w Polsce na terenie Unii europejskich Europejska agencja ds. chemikaliów zatrudnia kilkaset osób z grona tutaj nie ma naprawdę, jakby mniej pana nasze własne pomysły w tej chwili jest taka sytuacja, że tworzywa sztuczne są najbardziej restrykcyjnie badanym materiałem i substancje, które się do nich dodaje może nie wszystko od 1, bo oni nie dotyczy to jakby wszystkich, ale jeśli państwo tych przepisów jest naprawdę dużo o nim i i sytuacja tego typu, jeżeli nawet Europejski Europejska agencja chemikaliów ma wątpliwości czy to wpływa na zdrowie tą drogą wpisuje na listę jako substancje, które są, które są pod nadzorem, więc naprawdę nie widzę tutaj jakiś pod potrzeby troski obawia się tego obawia się pan w Warszawie tego typu pomysł również przejdzie, ponieważ rzecznik prasowym Warszawskiego ratusza wypowiedział się w tej kwestii, że przyglądają się temu co się dzieje w Wałbrzychu już z urzędów w Warszawie znikają jednorazowe plastikowe rzeczy nie boi się pan, że ta akcja się rozniesie cały kraj żona oczywiście są pewne obawy skoro schody chciał oddać pewną uwagę wiceprezydentowi miasta Warszawy, który stwierdził, że jego w jego opinii ta ustawa wykracza poza, jakby uprawnienia organów samorządowych, a więc wprost jednak tutaj się do tego odniósł zresztą w tej samej opinii mówił tak zrezygnowaliśmy z plastiku nie świadczy już jednorazówek w postaci kubeczków wspomnieć sztućców trasę podobne standardy przenieść dalej do wszystkich spółek miejskich jednostek samorządowych basenów Ostrów wprowadzamy nowe regulacje za warunkach zamówień publicznych będzie zapis, że dostawcy kateringu instytucji miejskich nie mogą korzystać z plastiku jednorazowego mówi Kamil Dąbrowa rzecznik prasowy prezydenta miasta Warszawy, a co jeśli miasto w Polsce zaczął działać, który ma to będzie będzie absolutnie zła trakt praktyka tylko uwagę, że zatrzymany w Polsce 6300 gmin wyobraźmy sobie, że każdej gminy będą inne przepisy oto chodzi w moim mniemaniu nie bardzo to przecież nie jest to państwo prawa, o którym myślimy, jeżeli zapisany w konstytucji zrażać albo rady dialogu, a wobec prawa są równi wobec prawa panie dyrektorze, ale od 1-li się zakazuje użycia pewnych przedmiotów, które winnym w innym miejscu mogą być normalnie używane, ale umowa między Japonią na sytuację mówi o tym, że władze samorządowe namawiają po prostu mówią plastik musimy coś zrobić później jak zużyjemy jednorazowe, więc nożną i co wtedy nocą wtedy ona no no i pan pyta co wtedy co zrobili to za sobą państwo kolejny raz i robić nie wiem informować o tym, że plastyki zdrowy płacić więcej za jego utylizację no coś państwo musi mieć scenariusze jak i gdy jak się tak zacznie dziać pewnie zacznie możesz się zacznie działać chciałbym pozwu jednak wrócić do tematu głównego, dlaczego porównuje się przemysł tworzyw sztucznych do koncernów tytoniowych w moim mniemaniu to jest troszkę niestosowne niestosowne porównanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przetwórców, że film dla zatrudniających w Polsce przetwórców i 7,51000 ich tam 160 000 pracowników odchodzą podzieli się przeciętnie naczelny wypada 21 osób, więc to jest również nasi, jakby nasza słabość, że jesteśmy tak bardzo rozdrobnienie, ponieważ przetwórcy reagują błyskawicznie na na potrzeby rynkowe, ale bardzo rozproszeni, więc rano taka sytuacja, a porównywanie do koncernów tytoniowych jest przez przynajmniej w moim mniemaniu no to niestosowne w pełni, że komisja spodnie winny sposób na zagadnienie, jeżeli się mówiło o tym, że trafi ktoś śmierdzi to jest toksyna to rozumiem, że jesteśmy na tym, żeby wycofać wszystkie tworzywa sztuczne jednorazowe jest ze szpitali, czyli strzykawki jednorazowe worki do krwi, które przy, których przechowuje się krew przedstawiciele innych również endoprotezy, które stosuje się w tej chwili i właśnie chały kostkę medyczny to jest to sąd tworzywa sztuczne, ale moje zeznanie lekarza bez limitu także całe pokolenie także cały postęp medyczny z tworzywa sztuczne, bo to jest teza, która tak samo moim zdaniem za mocne aktorzy plastyk tak jak tytoń, ale muszę pana zapytać skoro komisja Europejska powiedziała, że ponad 80% odpadów może w morzach to tworzywa sztuczne i ponadto mówiła, że rzeczywiście ja dodam jeszcze za 80% tych odpadów pochodzi z lądu nota to z tego, jaki z tego morał no ktoś czy nie potrafimy potrafimy zarządzać odpadami, że klienci, że konsumenci są nie wg mnie edukowanie, że nie selekcjonuje odpadów za pozostawianie w środowisku itd. wg pana rozwiązanie jest to, że zdania tworzywa sztucznego znajdzie się tam inny odpad moim zdaniem nie dobre pełnili nadal bardzo czeka bardzo dobre pytanie myśli pan, że w ciągu najbliższego roku 23 państwo jako producenci tworzyw sztucznych będą musieli płacić więcej, żeby pokryć też koszty właśnie recyclingu albo w ogóle zagospodarowania odpadów plastikowych działa tutaj nie ma akurat margines lub możliwości przejścia, które już weszły w życie, więc mówimy, o czym Sojusz ma miejsce w tej chwili odbywają się w ministerstwie klimatu konsultacje w tej sprawie była już na długich konsultacjach w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która będzie dotyczyć wszystkich producentów jednorazowych produktów, które znalazły miejsce tzw. dyrektywy w ringu już prawie tak, ale czy z kosztami tych, które wynikają z tego, o czym pan mówi branża sobie poradzi, bo jak rozumie się skończy tym, że państwo będą musieli ponosić większe koszty czy pan, dlaczego nie do końca, że przetwórcy będą odpowiedzialni tylko wyłącznie za zapewni dodatkowe koszty, bo są, wprowadzając na rynek są ci, którzy wprowadzają towary opakowania na rynek tak, ale oni muszą nie zawsze są to, ale nie zawsze są przetwórcy mogą, ale szkodzących rynkowi opakowań na rynek i zapłaci więcej, bo dyrektywa wejdzie zostanie przetransportowana do polskiej ustawy jest, więc zapłacić 30 wiadomo, że firmy nie będą ponosić tych kosztów, bo skąd nota 1 w tym także muszą mieć zawsze przychodu przez jej to moim zdaniem elit elementarne zasady prawa prawa rynku, jeżeli wina przynosi straty musi zostać zamknięta wczoraj pan pyta czy da wczoraj po pan prezydent Wałbrzycha mówił też, że spadła ilość odpadów plastikowych w mieście dobrze co tyle ważnym tematem, że wszyscy w Polsce teraz narzekają na wysokie ceny wywozu śmieci czy nie obawia się pan tego, że ludzie jak usłyszał o tym, że w Wałbrzychu mniejsze używa plastiku mniejszego wyrzuca mniejsze za to płaci, że to będzie taka prosta prosta lekcja, żeby mniej prostego życia ważąca 1, a religijność oczywiście pan pan prezydent przekazał pewne informacje również chciałbym przekazać pewne ciekawe informacje dotyczące miasta Wałbrzycha Otóż zebrano wg GUS tylko 2% odpadów w systemie zbiórki selektywnej co jest chyba na 1 z najgorszych wyników w ogóle w Polsce może z tym należałoby się bardziej zająć to może notariusz tak jak ma pan rację, ale jeśli zaczniemy się przyglądać temu chcielibyśmy wszyscy selektywnie zbierać selektywnie i duży procent recyclingu robić to, że ktoś zastanowi, skąd pieniądze na to znowu ktoś może zapytać, dlaczego nie odpowiada, ale nie można w tym nasza, ale nie ma takiej obawy, ponieważ dyrektywa już tę kwestię regulowała wprowadzający towary na rynek w odniesieniu do przedmiotów znajdują się regulacje unijnej mają koszty pokrywają mają obowiązek pokrycia kosztów zarządzania odpadami stąd też rozszerzona odpowiedzialność producenta czy teraz ani dyrektorzy czynią to właśnie mówimy w ministerstwie czy teraz mamy przecież nie mamy w Polsce ustawy, której transpozycję krajową tejże dyrektywy na razie, ale mamy już ustawę, której transpozycję dyrektywy dotyczącej torebek foliowych no tutaj warto było także po powrócić do tego tematu Otóż dyrektywa została transportowana skutecznie przez administrację krajową, ponieważ ilość koronek na mieszkańca spadła około 130 do poniżej 10 czy to znaczy dobre dyrektorzy oznacza, że jak dyrektywa którą, który teraz mówiliśmy, która zostanie przetransportowane na polskiej do Polski powstanie ustawa to jak rozumie też spadnie goście przed laty jednorazowych plastikowych używanych w Polsce tak zwana trudno powiedzieć nie mogę mówić za wszystkie pan rano chłopski rozum adresują, ale on ukuł radość interesującą kwestię jednorazowym to by tak jednak nowe produkty to znaczy jakie czy, jeżeli zamienimy plastikowe sztućce na drewniane to świat będzie bez zanieczyszczeń przez rząd chemii tym, że niedawno w tym pytaniem dyrektora polskiego związku przetwórców tworzyw sztucznych Roberta Schumanna kończymy naszą rozmowę bardzo dziękuję do usłyszenia włączyliśmy się telefonicznie z 4 minut godzina 19 za 4 minuty informacji Radia TOK FM dzisiejsze popołudnie wydawał Bartłomiej Pograniczny realizował Adam Szurek prowadził Paweł Sulik zaś informacje po nich kultura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA