REKLAMA

Płace rosną, produktywność spada. Przynajmniej w górnictwie

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-02-20 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pan prof. Andrzej Koźmiński prezydent Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry państwu dzień dobry pan się niezwykle silna reprezentacja pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry witam serdecznie na reprezentację tak ale, ale nie wymaga koalicji tutaj musieli zawierać i pan Piotr Bujak główny ekonomista Rozwiń » dyrektor departamentu analiz ekonomicznych banku PKO BP dzień dobry dzień dobry pan dzisiaj tak nie wiem pan poradzić sobie z tą nad reprezentacją Akademii Leona Koźmińskiego co z tymi co z tą naszą gospodarką wynagrodzenia w styczniu większych przedsiębiorstwach ponad 7%owy wzrost zatrudnienie nieco ponad 1%, jakie to są dane dobre średnie słabe pan Piotr niezła dość, że tak trzeba pamiętać, że w styczniu tempo wzrostu wynagrodzeń przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw było obciążone słabe wyniki w górnictwie ze względu na przesunięcie między miesiącami płatności premii, gdybyśmy policzyli tempo wzrostu płac bez górnictwa ono jest zbliżone do 8% to jest naprawdę bardzo solidny wynik podobny do tego, jaki widzieliśmy przez zdecydowaną część 2019 roku ma zapewne 8 minut 44 inflacji tak no dobrze działa tak realnie realnie w ujęciu realnym po uwzględnieniu inflacji tempo wzrostu płac trochę spowalnia w ostatnich miesiącach, ale nadal jest znacznie wyższa niż wieloletnia średnia, więc to wszystko świadczy o tym, że sytuacja na rynku pracy jest cały czas dobra szczególnie dla pracowników pracodawcy na pewno mają na ten temat inne zdanie biorąc pod uwagę utrzymujące się niedobory rąk do pracy nie tylko dodaje nie uczyli, że w żagańskim władzy realnej nie powinien być wyższy niż wzrost produktywności, a ja tam jeszcze dane produktywności, a co one pokazują, że to jest właśnie bardzo ciekawa w tej chwili pan Piotr Bujak płace zaczęły rosnąć mimo spowolnienia realnego wzrostu płac zaczęły rosnąć trochę szybciej niż produktywność spowalnia wzrost gospodarczy wraz z tym cyklicznie spowalnia wzrost produktywności, ale to co w tej chwili uodparnia dużym stopniu polską gospodarkę na wszystkie niekorzystne zewnętrzne okoliczności włącznie z efektem Korona wirusa jest fakt, że przez ostatnie 510 lat płaca w Polsce w relacji do wzrostu wydajności rosła najwolniej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wolniej nawet niż w Niemczech, czyli tzw. jednostkowe koszty pracy, czyli relacja płac do wydajności pracę rosły bardzo powoli opłacenie wydajności pracy w Polsce rosło wolno wolniej niż w całym łańcuchu produkcyjnym, które znajdujemy, czyli Niemcy Europa środkowo-wschodnia to zwiększyło naszą konkurencyjność czy teraz nadrabiamy nadrabiamy likwidujemy lukę płacową, czyli właśnie Anna Czarczyńska o rozróżnienie pomiędzy wysokością płacy produktywnością natomiast ja bym postulowała zacząć w ogóle wszystko liczyć Polska bez górnictwa w tym momencie to Górnictwo nam rozjeżdża się po prostu robią się takie nożyce, że mimo wszystko mają permanentny wzrost płac jak dzisiaj ma rozmawiać tak czy premiera zaś żądania wzrost płac natomiast w produktywność spada, jeżeli to aż tak istotny sektor, który wpływa na wysokość płacy na wysokość też wydajności to w zasadzie pani chyba go odrębnie traktować jako jak Warszawa mazowieckiego trzeba wyjąć, bo to nie jest reprezentatywne dla Polski to po prostu kategoria sama w sobie właśnie rządzi prawami ekonomicznymi pan profesor w tej sprawie wie pan rozlicza się obserwujemy, ale mimo to tendencję, że im większe straty tym większe wzrosty płac i większe wzrosty własnym większe straty, czyli krótko mówiąc zresztą tzw. błędne koło, które prędzej czy później musi doprowadzić cały ten sektor do całkowitego upadku tak, ale to już wielokrotnie powtarzaliśmy styka doszła tak, ale bywa to kiedyś musi ludzie długo chorują prawda czasami się udaje przedłużać swoje życia pewnego dnia jednak muszą się z tym światem pożegnać się, że zdaniem odpowiednie reformy prognozy wzrostu wydajności pracy w naszym górnicy zostaną przeprowadzone zgadzam się niestety to absolutnie przebiega wystarczająco szybko Górnictwo zostanie jednak zmarginalizowane ze względu na to transformację energetyczną jak współczesne wymogi związane z tą rolą, ale na razie nie ma woli politycznej Boga jest jak pan marginalizacja sztuczne utrzymywanie przeżyciu bardzo duże koszty, ale jeszcze do tego w sumie przedstawionego przez państwa ani można nawet być optymistycznego spojrzenia na rynek pracy jeszcze chciałbym dopytać albo inaczej przypomnieć państwu naszym słuchaczom dane, o których zaczęliśmy rozmawiać to są dane publikowane przez GUS o przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników tak to jest bardzo ważne jest mnóstwo osób w Polsce, którzy pracują dużo mniejszych, a w firmach i tam w tych powyżej 9 pracowników jak podał w szeregu z wynagrodzenia rosły przeciętnie w styczniu o ponad 7% 5282zł dla tych samych firm GUS podaje także dane o zatrudnieniu to zatrudnienie zwiększyło się 1 punkt tak 45 000 etatów przybyło w styczniu minionego roku nie wiem czy to tak łatwo można porównać to było przeszło 130 000 etatów teraz 45 od razu, mówi że nie można tego porównać, bo każdego Rober każdego roku w styczniu Główny Urząd Statystyczny zmienia próbę przedsiębiorstw objętych raportowaniem zatrudnienia zmienia faktu, że dane o dalsze losy pokazują nam, że to ten utrzymuje, że taka tendencja, że to zatrudnienie już tak nie czas faktycznie w trakcie 2019 roku wzrost zatrudnienia z powodu nawet dość wyraźnie w porównaniu z poprzednimi 23 latami, ale zatrudnienie w miarę solidnie rosła i po z bardzo wysokiego poziomu natomiast dane styczniowe absolutnie niczym nie świadczą musimy zaczekać na luty, żeby wiedzieć co się stało na początku tego roku roku z popytem na pracę, ale zwróćmy też uwagę na wzrost, bo rzeczywiście zima była okresem spowolnienia prac ogrodowych nie wiem w budownictwie itd. w tym roku spowolnienia właściwie nie ma to znaczy powinniśmy mieć wzrost stały, bo nie ma efektu sezonowości zimy, czyli po prostu tych prac, które można było wcześniej wykonywać one tylko potwierdza fakt pan zakaże mi, że sztuczne zadekretowane wzrost płacy minimalnej najsilniej uderza w małe podmioty, które są stosunkowo ekonomiczny słabe, dlaczego pan tak mówi, jakie są na to dowody właśnie to oczy to co zostało przed chwilą powiedziałem, ale trzeba pamiętać o tym, że to są firmy, które mają ograniczoną zdolność substytucji pracy przez logo rano, dlatego że mają małe ogra małe zdolności inwestycyjne, a co więcej jeszcze istnieje uzasadniona obawa właścicieli przed ekspozycją inwestycyjną no bo jak to się mówi nie wiadomo, że może stać tak ciekawe jednak rząd wycofa się no tych dalszych podwyżek zapowiedzianych w kampanii wyborczej to myślę, że im to bardzo będzie zależeć od koniunktury, dlatego że Radom sławne badania dotyczące Niemiec gospodarka podobnej strukturze też duża rola małych firm małych podmiotów mniej wydajnych niż większe firmy, więc narażonych na podróż po podwyższanie płacy minimalnej i w 2015 roku dopiero w 2015 roku Niemcy wprowadziły płacę minimalną na poziomie federalnym co oznaczało podwyżkę wielu wielu częściach Niemiec w wielu regionach wielu branżach i wiemy już co się potem kilku latach stało po wprowadzeniu płacy minimalnej na poziomie federalnym po podwyższeniu w kolejnych latach okazało się, że w warunkach dobrej koniunktury nie nastąpiło niszczenie miejsc pracy w skali całej gospodarki oczywiście mniej wydajnych firmach sektora tak natomiast ci ludzie, którzy stracili pracę w tych mniejszych firmach mniej wydajnych branżach znaleźli lepiej płatną pracę w większych bardziej wydajnych firmach bardziej wydajnych sektorach, więc przy dobrej koniunkturze jeśli w dobrych firmach wydajnych będzie popyt na pracę to, nawet jeżeli w Polsce ktoś ma firma straci pracę to będzie miał szansę na lepsze miejsce pracy przychodzi mu się z panem i aż minie jeszcze do tego 1 wiadomość, która jest w gruncie rzeczy też optymistyczne mianowicie, że mimo spadku koniunktury w Niemczech nasz eksport ciągle bardzo dobrze funkcjonuje w tym te bada te dane, które były za zeszły rok wskazują bardzo wyraźnie, że mimo wszystko nadal ten silnik eksportowy na szczęście działa no oczywiście jest wieczny spór co jest tego przyczyną ja osobiście uważam, że efekt substytucji, który oznacza, że okresie osłabienia koniunktury poszukuje się tańszych dostawców równie dobrych równie dobry smak jaja i możemy też troszkę może się uda skorzystać z efektu Korona wirusa i zamiana rzeczy być może część produktów również będzie sprowadzanych z Polski jak nie było tak optymistyczna z tym eksportem, bo pod koniec roku miał jednak wahnięcie takie, żebyśmy deficyt przez moment handlu więc, ale bardzo źle, ale przez cały rok podwyżek tak natomiast patrząc na tendencję, że pojawiają się znaczy ta nadwyżka zaczyna spadać natomiast wracając to do firm małych i mamy dużą przewagę firm poniżej 9 pracowniach nową tutaj jest rosnąć nagraliśmy powiedzieć, ponieważ tutaj też trudno mieć tak precyzyjne dane lekarza gospodarze raz w roku tak wiemy o tym, że te firmy są obciążone wyższymi kosztami niekoniecznie mają wyższą marżowość konkurują z firmami średnimi dużymi, które zostało powiedziane są bardziej wydajne to znaczy wydajność jak nawet pan poseł jeśli kluby takie badania pokazywał, że nawet trzykrotnie wyższe w firmach dużych dobrze zorganizowanych oczywiście zastrzegam niż w firmach małych, bo tam nie ma możliwości podziału tak dobrego podziału pracy po prostu w organizacji i to z 1 strony jest okaże mamy tak dużo tych małych, ponieważ one nam stabilizują gospodarkę w czasie kryzysu nie są mobilne nie uciekną nie wyjadą na drugi koniec świata ze swoją produkcją, ale z drugiej strony one są najbardziej wrażliwe lokalnie, czyli też lokalni upadając będą tworzyć takie lokalne dziury jeśli chodzi o rynek prac, podsumowując w ogóle ten państwa to co państwo już powiedzieli brzmi nawet optymistycznie nie współgra trochę z pierwszą częścią KGB pan prezes Sikora, a raczej ostudziło optymizm, podkreślając albo przynajmniej przypominając, że jednak jesteśmy spowolnieniu, które już widać to właściwie z danymi trudno jest polemizować, ale ja rozumiem to, o czym państwo mówiliście, że to spowolnienie, które jest już widoczne, które potwierdzają dane nie musi oznaczać bardzo negatywnego scenariusza dla rynku pracy tak to co było to jest droga dodatkowo kilku czynników trudno powiedzieć, które przeważą po pierwsze, spowolnienie nie powinno się znacząco pogłębiać, bo powie podkreśliliśmy, że mamy konkurencyjną gospodarkę z różnych względów, a po drugie, faktycznie bez struktura charakter tego spowolnienia jest taka, że rynek pracy nie powinien mocno ucierpieć Harry procent znosi rodzina się wydaje, że w ogóle to znaczenia czas, że mamy szansę znowu przejść przez kolej złe, bo spowolnienie suchą stopą, czyli krótko mówiąc my mieliśmy poprzednio zieloną wyspę i PiS-owska Zielona wyspa także się może na mapie pojawić, a to oczywiście nie ma nic wspólnego z osiągnięciami ww. w partii tylko to wynika po prostu z tego, że ta gospodarka jest naprawdę mocna jest niezwykle konkurencyjna i bardzo konkurencyjna i nawet różnego rodzaju szaleństwa nie są w stanie jej jak dotąd 1 rzecz tylko, zastrzegając badania dna zależna od tego jaki gospodarka niemiecka, jeżeli jakiekolwiek szaleństwo byt przepraszam wycięło gospodarkę niemiecką to znaczy w kontekście albo silnego spowolnienia albo braku dostępu do rynku niemieckiego, gdybyśmy jak z jakiegoś powodu zostali odcięci od wspólnego rynku Europejskiego, bo wtedy nie ma żadnego koła ratunkowe z kolei zależy od niewoli mierze od Chin to jest kłopot ważni zamiast na pewno kłopot, który jest trudny zaoszczędzą i warto też podkreślić, jednakże polityka makroekonomiczna w ostatnich latach nie było źle prowadzona uniknęliśmy błędów w polityce pieniężnej wbrew bardzo ożywiona dyskusja ogólna polityce fiskalnej też nie było źle, bo mamy najniższe w historii deficyt, a właściwie branża Tytusa moglibyśmy polemizować mogą być oczywiście lepiej ja wiem można się moglibyśmy inaczej, bo prowadzić, ale zawsze, więc natomiast uniknęliśmy pojawienie się jakiejkolwiek istotnej równowagi w naszej gospodarce dlatego zgadzam się z panem profesorem, że jesteśmy bezpieczni nawet jeśli na świecie dojdzie do głębszego spowolnienia pan Piotr wybrał część danych ja nie nie nie odbieram panu tego prawa, ale ocena co do stanu finansów albo prowadzenia finansów publicznych mogłaby być jednak także inna zgodzi się pan ze mną, że moglibyśmy zupełnie inaczej spojrzeć na NATO co dzieje się finansach publicznych co rząd robi z regułą wydatkową jak wydaje pieniądze jak zmienia się struktura także dopływów do budżetu nie jesteśmy już tak optymistycznie nastawieni co do przepływów z podatku VAT także to nie jest także wszystko było bardzo dobrzy korzysta z życzeniem które, którą mieliśmy proponuje nie boimy się państwo tak powiedzieli skokowego wzrostu bezrobocia wraz ze spowolnieniem gospodarczym, ale przyjmujemy do wiadomości, że dynamika wynagrodzeń może ich być niższa także tych realnych mamy do czynienia realnych zwierzęcia starszą, ale pierwszym kwartale tego roku inflacja będzie spadać, więc będzie dzięki kadzie ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG dziewiąta 43 w naszym studiu dziś pani Anna Czarczyńska pan Andrzej Koźmiński pan Piotr Bujak jak zawsze trzecią część magazynu EKG zaczniemy od krótkiego spojrzenia takiego przypomnienia co ze złotym czy informacji o złotym frank 4zł 2gr euro 4zł 27USD 5zł 10gr przepraszam funt 5zł 10gr dolar 3zł 96 zaprzestano informowania o tych walutach, bo przedstawiają się i później wychodzi z tego coś, czego byśmy chcieli funt po 5zł 10gr dolar 3zł 96 przy okazji tego tłustego czwartku chciałem oczywiście życzyć państwu naszym gościem słuchaczom smacznego i przypomnieć wczoraj dziś pojawia się taka informacja taka tam także można było ją usłyszeć się lekarze rodzinni skupieni w porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia przypominają i wręcz alarmują, że dzieci poniżej 10 lat w Polsce zjadają dziennie 19 rzeczy cukru to jest zła informacja i oczywiście przekracza wszelkie dopuszczalne i dla zdrowia dopuszczalne normy miejmy to Niewiem czy dzisiaj w głowie pamięciami świadomości na pewno oczywiście nie współgra z tematem podatku cyfrowego, bo ten w Polsce jest tak planowany bardziej sposób fiskalne niż nastawione na załatwienie problemów związanych z otyłością, ale może w ten tłusty czwartek wartą w sprawie pamiętać co państwa dziwi może zacząć myśleć o dzieciach dobra pana na czas rzymska ja ostatnio trafia na raport światowej organizacji zdrowia dotyczące właśnie dzieci tego jak dzieci mają szansę się rozwijać w różnych krajach na świecie koncentruje się na Europie, bo tutaj są w miarę porównywalne warunki może zacznę od tyłu była taka teza postawiona, gdzie mają nieszczęście się urodzić, a zwracać uwagę, że w tym raporcie wzięto wzięto pod uwagę nie tylko PKB per capita, czyli średni poziom dochodu, ale też właśnie poziom zdrowia to znaczy możliwość dbania o zdrowie dzieci np. wczesnego wykrywania wad wczesnego leczenia również prenatalnego również wzięto pod uwagę zanieczyszczenie powietrza, czyli to czym oddychają niemowlęta wypalając paczkę papierosów ze względu na smog, ale także ekspozycję psychiczną np. na reklamy nadmierne nadmierną brutalność, czyli takie czynniki społeczne i teraz nieszczęście urodzenia się w Europie, a największym stopniu dotyczy dzieci, które rodzą Bułgarii mają najmniejsze szanse dobrego dorastania na 0203. miejscu jest Litwa Estonia na czwartym Polska krajem, w którym perspektywy dla dziecka również długoterminowe oznacza, że nie zostanie obciążony np. zadłużeniem, a własnego kraju, które będzie spłacał dożywotnią pierwsze miejsce zajmuje Norwegia wśród krajów, które najlepiej dbają swoje dzieci również był tam taki element, który brał pod uwagę na ile decyzje polityczne biorą pod uwagę interes przyszłego pokolenia, czyli na ile przyszłe pokolenia może być interesariuszy gry politycznej, a tak PEM decyzyjności prawnej systemu również system edukacji tak dalej, a zwłaszcza, że dla mnie to było dosyć przykre odkrycie, dlatego że wydawał się, że jesteśmy no relatywnie dobrym krajem przez mówisz, że gospodarcze jesteśmy naprawdę na przyzwoitym poziomie daleko przekraczającym kraju, w którym o, których wspomniałam przekraczamy również kilka i innych krajów już starej Europy jeśli chodzi o PKB natomiast w tych czynnikach społeczną bytowych nie, jakby nie bardzo idziemy tą stronę czy może jednak wypadałoby trochę nad tym kursem pomyśleć, ale są wspólna cecha pan wysoko nas w tzw. polską niszczyć tych ja muszę powiedzieć, że zrobiliśmy takie badania nad 222EURpejskimi krajami OECD badaliśmy z punktu widzenia takiego indeksu zrównoważonego rozwoju i jest takich indeksów szereg na świecie i właściwie we wszystkich tych indeksach te kraje postkomunistyczne lokują się niestety na końcu wyjątek stanowi stanowią Czechy i Słowenia cała reszta niestety lokuje się daleko powstaje pytanie czy to jest nieuniknione, jeżeli sobie dostatecznie wcześnie uświadomimy zaczniemy się tym zajmować to jest szansa na to, że to zostanie w ciągu pewnego czasu poprawione, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym no to niestety to się to się utrwali także ja mnie te dane, które pani przytoczyć, ale absolutnie nie dziwią mnie zaskakuje to znaczy marzenia koniec zgody słucha nie zaskakują, ale dziwią w każde martwią umarł, a nie dziwi to lepsza sformułowanie podsumowań dobrze to było rozpoczęliśmy zdziwienia pani dr Kaczyński, proszę bardzo, miała swoje rządy w zarządzeniu Marina mianowicie ludzie z coraz częściej słyszy głosy, że Unia Europejska zamierza podać silnej regulacji w inteligencję artysty jeśli Kalisz nawet wczoraj dojechała dokument, które można śmiało określić mianem samobójczego, bo nie wasz Unia Europejska właśnie euro pan niestety w okresie nie liczy w tym w tym wyścigu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami w zakresie sztucznej inteligencji, jeżeli zostanie jeszcze dodatkową uregulowane różnego rodzaju przepisami wymogami dotyczącymi naszego bezpieczeństwa dotyczących rozwoju naszego ubezpieczenia żakom to wtedy ma pan całkowitą pewność, że pod względem sztucznej inteligencji Europa stanie się może nie trzecim, ale drugi świat na starcie wyścigu zostaniemy w blokach startowych ta jest, zważywszy jeszcze PN styl uprawiania przez Unię Europejską działalności regulacyjnej to jest mowa w wielkim euroentuzjastów, ale w tej sprawie muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony i to mnie dziwi, dlatego że naprawdę już teraz widać, że wszystkie zasoby w zakresie sztucznej inteligencji zostały wyssane z Europy do Stanów zjednoczonych no polemiczny nie ja rozumiem trochę inaczej tutaj pani dr Kaczyński do końca się zgadzam z tym, że to jest nietrafiony pomysł to znaczy, a używanie sztuczna inteligencja generuje pewne koszty zewnętrzne na dotykał również nas nieświadomie, czyli tutaj zahaczamy o bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo również o pytanie o ubezpieczenia od pewnych zachowań wykonywanych przez służbę interwencje robotę itd. kto za to miałby płacić jak zorganizować społeczeństwo tutaj uważa, że problemem trzeba zająć to co te regulacje powstaną być może powstaną za rok 2 może 3 natomiast jeśli Europa, czego miał dramatyczny nowej perspektywy no, więc na pierwsze określić dokładnie przedmiot tego zainteresowania w ramach nowej perspektywy jeśli rzeczywiście ma być konkurencyjna ze Stanami albo z Chinami no to musi postawić na wspólne działania w zakresie tego rynku cyfrowego rozwoju wspólne inteligencji, bo praktycznie żaden kraj Europejski takiego pasji nie ma, żeby rozwijać wspólną intencję sztuczną inteligencję potencjału możliwości zwróćcie państwo uwagę, że w zeszłym tygodniu miałby odbyć się targi najnowsze osiągnięcia w elektronice sprzęcie komputerze takim elektronicznym w smartfonach itd. w Barcelonie został odwołany, dlatego że nie przyjechali Chińczycy to jest vide myśleć i znaczy bez my potrzebujemy Chińczyków, bo myśmy zmarginalizował kompletnie ten rynek, ale też potrzebują nas podane jesteśmy dla nich też bardzo dużym odbiorcą natomiast tutaj mamy trzeciego gracza, czyli stany Zjednoczone żądania pana trampa do ograniczenia np. zakupu konkretnych koncernów chińskich i teraz jeśli pozwolimy na zasadzie wolnej Amerykanki, że każdy kraj w Europie będzie robił coś innego to jesteśmy w stanie zabezpieczyć po prostu tych w tej bazowej cyfrowej, a w przestrzeni dla całej Unii Europejskiej dodała pani Anna Czarczyńska czy pan zdziwieniem pytam pana pytam jaka, bo tak tak teraz tak bardzo króciutko, bo mamy niedużo czasu uważnie zdziwiło, że jeszcze w Warszawie nie spadł śnieg zima tak porządnie, żeby można było bałwana ulepić i chętnie będziemy notowali dużo rozmawiać o jeździ o zmianach klimatycznych o tym co Unia Europejska zamierza z tym robić chyba nie mamy wystarczająco dużo czasu na klimat na klimat zawsze powinny nam dziś zdziwiło, że jeszcze kogoś to dziwi i można negować zmiany klimatyczne nie, ale razem z panią Janinę tylko mówią, że nie powie Marta Azji to jest natomiast zdziwiło to zostanie zdania nie profesorze narzeka mówicie o tym, zagrożeniu naszego bezpieczeństwa w tym wszyscy się jesteśmy na widelcu gazu SA, czyli krótko mówiąc ten co trzeba ją na wszystko nic się w tym zakresie poprawić nie da no może i tak bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie pani dr Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję dziękuję bardzo, prof. Andrzej Koźmiński prezydent Akademii Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję tak nam się złożyło pan Piotr Bujak główny ekonomista dyrektor departamentu analiz ekonomicznych banku PKO BP dzień bardzo dziękuję program przygotowała Agata Majewska wydawał Macieja rząd analizował Kamil Wróblewski również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA