REKLAMA

Czy państwa Wspólnoty dojdą do porozumienia? Rozpoczął się szczyt UE w sprawie budżetu na lata 2021-2027

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-20 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minuty po godzinie 17 popołudnie Radia TOK FM dziś czwartek 20lutego dobry wieczór mówi Paweł Sulik dzisiejszy program wydaje Bartłomiej Pograniczny realizuje Adam Szurek, a my teraz łączymy się z naszą korespondentką Magda Paciorek halo dzień dobry dobry wieczór dzień dobry wieczór trwa szczyt Unii Europejskiej, który dotyczy perspektywy finansowej 22012027 w skrócie mówimy na to po prostu unijny budżet tym lepiej zapytać czy dalej Szal sza wierzy, że porozumienie uda Rozwiń » się osiągnąć podczas tego szczytu no trudno powiedzieć ostatni sygnał, jaki mamy od niego jest taki że, że wierzy w to porozumienie zresztą tutaj pisze się w Brukseli mówi się o tym, że sza niż traktuję to wręcz ambicjonalnie znaczy chcę doprowadzić do porozumienia na 1 szczycie stąd też spekulacje dotyczące tego jak długo ten szczyt ma potrwać, bo do tej pory doświadczenie uczy nas, że szczyt budżetowe liście, na których ustalana ustalane są wieloletnie ramy finansowe na 3 trwały długo też kończyły się często bez porozumienia trzeba było zwoływać kolejne, więc tak Szal sza jest optymistą Sharnee Zoll zaproponował kompromis budżetowy, który jest podstawą do dzisiejszych rozmów i rzeczywiście mówił dzisiaj, że widzi na stole tutaj w Brukseli propozycję, która jest w stanie zakończyć decyzją to może liczne te wszystkie rzeczy, które mogą spowodować, że mało się wydłuży ten szczyt być może nie zakończy się kompromisem co jest największym problemem teraz największe pole konfliktu to do trudno powiedzieć 1 takim największym polu konfliktu je pogrupować, aby to takie 3 zasadnicze segmenty to znaczy po pierwsze, ile pieniędzy nawet w unijnym budżecie wieloletnim po drugie na co wydawać i po trzecie jak i w jaki sposób to znaczy jakie mechanizmy przyjąć oczywiście mowa jest przede wszystkim o mechanizmie powiązania funduszy unijnych i ich przyznawania, a w zasadzie wydawania praworządności, więc to są takie 3 główne pola konfliktu 33 takie linie wokół, których przebiegają podziały ta pierwsza oczywiście jest najbardziej konkretna to znaczy jest grupa państw, która domaga się większego budżetu niż zaproponował szary Kisiel toczyć szybko wyraża się w procentach dochodu Narodowego brutto połączonego wszystkich krajów unijnych i są to jest 10,74 propozycja Shella część krajów chce większego budżetu część kraju chce mniejszego budżetu na poziomie 1% no ale mamy też np. parlament Europejski, które trzeba pamiętać, bo będzie tą instytucją, która będzie decydować czy przyjąć ten budżet wynegocjowany przez liderów parlament Europejski mówi twardo 13 właśnie przed chwilą rozmawialiśmy tutaj nas z Janem Olbrychtem, który jest negocjatorem z ramienia parlamentu Europejskiego właśnie wieloletnich ram finansowych, czyli wieloletniego budżetu unijnego i mówi wprost parlament Europejski zawetuje propozycje zawetuje taki budżet, jeżeli będzie taki, jaki jest właśnie w tej propozycji oczywiście cały czas podkreślamy, że propozycja, bo w toku tych negocjacji wielogodzinnych trwających przez noc itd. no te propozycje mogą się zmienić, ale jeżeli taka propozycja, która weszła na obrady wyszłaby z nich tak samo to o parlament Europejski mówi nie co jest jeszcze, jakim takim taką kością niezgody po wielkości budżetu wyrażonej w procencie PKB no mówimy tutaj przede wszystkim o tym jak i polityki wydawać pieniądze tutaj z perspektywy Polski najważniejsze obszary, na które powinny być kierowane unijne fundusze to jest polityka spójności polityka rolna IT polityki Polska uznaje za priorytetowe będzie bronić oczywiście propozycja zarówno komisji Europejskiej, czyli ta, która przed o sprawie 2 lata temu została ujawniona i ta propozycja szarżami Shella zakładają cięcia w porównaniu z tym co dostaliśmy 7 lat temu nacisk tutaj Polski sąd przywołuje Brexit w ogóle zmniejszenie unijnej kasy natomiast będą cięcia na pewno znaczy wygląda na to, że do cięcia są nieuniknione, aczkolwiek to są właśnie dla nas strategiczne polityki inne kraje z kolei takie kraje, więc my ogólnie rzecz biorąc skandynawski kraj północne one chciały większych wydatków na tzw. nowe polityki, czyli innowacje, czyli obronność, czyli migracje i to rzeczywiście przesunięcie w tę stronę jest znaczące w porównaniu z tym co było 7 lat temu, aczkolwiek wciąż niewystarczające, toteż warto powiedzieć, bo wydaje mi się o tym nie mówi tak do końca, ale paradoksalnie najbliżej nam w tym w tym naszym stanowisku do Francji, która tak samo walczą o rolników, a z tym, że istotne jest, żeby pokazać jak i jak inne narracji przyjmują oba rządy no bo my mówimy twardo Polacy chcą funduszy na rolnictwo krótka to jest tradycyjna polityka traktować trzeba na to wydawać pieniądze natomiast Francuzi przyjeżdżają tutaj mówią zresztą wcześniej przez taki w przededniu szczytu to znaczy już na poziomie przygotowującym szczyt mówili, że nie podobają się podział na tradycyjne polityki tzw. stare i polityki, czyli właśnie rolna spójności i nowe, bo oni uważają właśnie rolnictwo za nową politykę taką która, jeżeli chcemy walczyć zmianami klimatycznymi, jeżeli chcemy rzeczywiście podjęcie tego wyzwania Noto musimy właśnie zainwestować zmiany w rolnictwie i oni podchodzą do tej walki o rolnictwo właśnie taki sposób z kontekstem klimatycznym co jest istotną różnicę, ale właśnie paradoksalnie nasze nasze stanowisko dążą do tego samego, żeby pieniądze na rolnictwo były, a czy to ten rodzi podział na NATO komu na czym zależy on jakoś krzyżuje spotyka z tym podziałem w największym skrócie na zwolenników oszczędzania mniejszego budżetu na zwolenników no z celami takiego jak był w Tallinie one na głowie liniach jest jednak nie nie są 2 bloki, które się wzajemnie okopały nie chcą się żyć oczywiście tylko są tworzone są w wielu różnych wymiarach i tak samo to ten trzeci punkt, który wspominał na początku tak samo sprawa wygląda jeśli chodzi o praworządność oznacza powiązanie funduszy wypłat z praworządnością o tym, mówiło nas bardzo dużo dużym skrócie propozycja dla Shella czy szef rady Europejskiej utrudniła zastosowanie mechanizmu sankcyjnego sprawiła, że ten mechanizm, który miałby właśnie zawiesić fundusze dla krajów mających kłopoty z praworządnością jest trudniejsze do uruchomienia tutaj Polska np. mówi to jest krok w dobrym kierunku co prawda jeszcze się na to nie zgadzamy jak tutaj pojawiają się np. takie kwestie jak zdefiniować praworządność tego jeszcze na poziomie unijnym do końca nie ma więc, więc mówimy o krok w dobrym kierunku natomiast są kraje, które te zmiany propozycji dla Szala uważają za no krok złą stronę to znaczy np. premier Finlandii mówiła dzisiaj, ale też wczoraj w parlamencie europejskim mówiła o tym, komisarz Viera Jourova, która mówiła że, że zmiany, które zaproponował Siary dzisiaj już rady Europejskiej to jest tak naprawdę wybicie zębów tej propozycji i temu mechanizmowi potem kryzys da się to opisać taki obraz, że komisja Europejska chce tu jasnych kryteriów rozliczania za praworządność i finansowego a, ale nie ma na to zgodę, a teraz jeszcze pytanie czy europarlament sam się jak zostanie jakieś konkretne projekty do przegłosowania to w większości zaczyna ludzie głosowali w europarlamencie ich to znaczy tak parlament Europejski i najbardziej jaskrawe stanowisko dotyczy właśnie wielkość budżetu oczywiście on też ma swoje stanowisko w sprawie praworządności ono zbliżone do tego co działa komisja Europejska zaproponowała to jest stanowisko negocjacyjne parlamentu koncentruje się właśnie głównie wokół wokół wielkości wokół tego ile tych pieniędzy ma być tutaj też pytaliśmy właśnie wspomnianego Jana Olbrychta o to czy te pieniądze czy ten poziom pieniędzy na poziomie 1,3 to jest po prostu stanowisko nie do ruszenia widział no to jest pozycja negocjacyjna Otóż należy pamiętać, że oczywiście wymieniamy te wszystkie żądania interes życzenia krajów członkowskich no i parlamentu Europejskiego także w w wejściu na te rozmowy natomiast, żeby osiągnąć kompromis potrzebny będzie na jakiś przesunięcie tegoż nie jest na razie nie widać, ale właśnie po to, są te to jest kilka Koszul w bagażach dyplomatów i premierów, którzy mówią np. tak jak premier Czech Andrej Babiš, że zabiera 5 Koszul na na szczyt no bo spodziewa się tak długich negocjacji tak myślę, że danego dnia 25 dni nawet mogą mógłby też trwonić no takie są domniemania to znaczy ten te koszule już zostały tak tutaj trochę Menem powiedziała obiektem żartów to znaczy, że już Guardian pisał o tym, że to będzie taki cztero koszule owiec o tym, szczycie, ale chciałby, żebyśmy jeszcze już powiedziałem wysłać 1 rzecz bo gdyby media w Polsce wzrosła o propozycjach Mateusza Morawieckiego nie na jednolity podatek na jakiś ślad węglowy tylko pytanie czy jak jest rząd podjął konferencji nasz pan premier to pytanie czy czy to jest w ogóle jakiś temat czy jakiś karty złożone na stół to zupełnie nie ma związku tymi rozmowami negocjacjami teraz to bardzo duży związek to znaczy główne problem polega na tym, że Brytyjczycy odeszli ze wspólnoty, zostawiając za sobą sporą wyrwę finansową teraz pytanie dotyczy tego czy tę wyrwę łatać dosypywanie nowych pieniędzy czy po prostu zgodzić na to, że teraz ten budżet będzie mniejsza i ten te podatki, które mówi premier Morawiecki to jest właśnie kwestia tzw. tutaj mówić Brukseli takim okresie to się wrażeniem dochodów własnych Unii Europejskiej chacie to nie jest część budżetu to nie jest to co po płatnik do budżetu nie tylko to coś, jakby Unia zarabia tak w pewnym znowu w skrócie można tak to co powiedzieć znaczy chodziłoby o wprowadzenie takich podatków, które też bardzo istotne obowiązywały w całej Unii Europejskiej i z których dochód byłby właśnie źródłem budżetowym natomiast trzeba pamiętać o tym, że no nie bez powodu, ale wygląda tak polityka fiskalna Unii Europejskiej, że podatku na poziomie Unii Europejskiej nie da się wprowadzić bez jednomyślności to znaczy oczywiście te pomysły jak premier mówił dzisiaj tego podatku od śladu węglowego to jest taki podatek, który jest relatywnie mało kontrowersyjne Unii Europejskiej bardzo kontrowersyjne na poziomie międzynarodowym chodzi o to, że jeżeli Unia Europejska będzie ślubować swoje standardy dotyczące kryterium klimatyczne no to trzeba będzie jakoś podatek nałożyć na na produkty importowane z tych krajów, które tych standardów niż drukują czy np. na Chiny już wiadomo, że Chiny taką taki podatek zaskarżyły do gospodarki światowej organizacji handlu natomiast te wszystkie podatki to jest trochę takie myślenie życzeniowe to znaczy mamy nadzieję, że się zgodzimy w tej sprawie na taki mój potrzebna jest jednomyślność, jeżeli np. po pan premier wymienia podatek cyfrowy to oczywiście już są kraje, które taki podatek wprowadzają wprowadziły takie Francja np. miała z tego powodu spore kłopoty rzeczy 5 ze Stanami Zjednoczonymi no ale są kraje, które na taki podatek trudno sobie wyobrazić, żeby zgodziły, zwłaszcza że taki pomysł na arenie unijnej pojawiał mówi np. o Irlandii, która gości w cudzysłowie u siebie Apple to znaczy dla nich taki podatek o nim jest niesmak chcę za to, że środki na koniec, bo mało czasu plotki takie słyszałem, że tak naprawdę na tym szczycie nie dojdzie tak naprawdę zawarcie jakiegokolwiek kompromisu wszyscy będą czekać na drugą połowę roku, kiedy przewodnictwo w unii obejmujący Beck Niemcy będą przewodniczyć mnie to wtedy 3, wydając pieniędzy to prawda lot się pojawia sporo takich właśnie domniemań domysłów jeśli nie dziś, kiedy mówi się np. początku marca mówi się ma o o szczycie, który jest już zaplanowany na koniec marca, czyli taki szczyt już będące w kalendarzu także takich domysłów jest sporo rzeczywiście tej prezydencji niemieckiej, mówi że może to ona rzeczywiście rozwiąże ten ten impas no ale pytanie jak sobie poradzi szary misia to to jest jego 1 z pierwszych tak naprawdę szczytów musi wykazać nie mylę, więc ma ma teraz pole do popisu tak bardzo dziękuję za relację do usłyszenia Magda Paciorek, która jest na miejscu w Brukseli trwa nadzwyczajny nadzwyczajny szczyt w sprawie skupu budżetu, choć mimo wieloletnich ramach finansowych na lata 212012207, ale proszę państwa równolegle rozmawiano również zupełnie innym miejscu o słynnym pakiecie mobilności co się okazuje, że został przyjęty w unii Europejskiej testem, który boje toczyła Polska, dlatego że dotyczy też polskich kierowców bardzo silnych na europejskim rynku przewoźników no proszę państwa widocznie przegraliśmy obywateli batalię przed z punktu widzenia tych, którzy zarabiają na firmach transportowych pracujących w Europie więcej na ten temat co oznacza, że przegraliśmy czy też skończy będziemy rozmawiać po godzinie osiemnastej będzie z nami Piotr Mikiel Zrzeszenia międzynarodowych przewoźników drogowych po godzinie 18 w informacjach Radia TOK FM jest 1737 kilka chwil informację Japonii Wacław Radziwinowicz gazety wyborczej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA