REKLAMA

"Udostępnienie materiałów ws. willi w Kazimierzu naruszyło prawa i wolności obywatelskie"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-21 17:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w piątek 21lutego za 19 godzina osiemnasta słuchamy popołudnia Radia TOK FM jeszcze zdobyć wiele mówi Paweł Sulik Michał Hara naczelnik wydział naczelnik wydziału do spraw legislacyjnych i ustrojowych w zespole prawa karnego biura Rzecznika Praw Obywatelskich w studiu dobry wieczór dobry wieczór przepraszam za omyłkę jak zapowiadają pana wizyta podają inne stanowisko, ale niedawno zmieniło jest zmiana, którą nazwano awans uzyskać gratulacje dziękuję bardzo, a teraz proszę Rozwiń » państwa wracamy do rzeczy, które jest zaskakująca i zawiera w sobie wiele naprawy zasadniczych wręcz filozoficznych pytań chcemy wrócić do kwestii upublicznienia przez media materiałów ze śledztwa dotyczącego państwa Kwaśniewskich ich rzekomej willi decyzję o udostępnieniu materiałów wydał prokurator regionalny w Katowicach na wniosek ministra spraw wewnętrznych i teraz pytanie w jaki sposób w Polsce tego typu sytuacja się wydarzają to znaczy teraz nie trwa żadne śledztwo tak w sprawie państwa, a śledztwo w sprawie treści konkretnej osobie tylko w sprawie, w których celem tego śledztwa aktualnie właśnie wskazanie, kto może być podejrzanymi komu należy przedstawić zarzuty jest tzw. faza rem po niej jakieś ustalenia podejrzanego następuje bez nas zainteresować się już śledztwo skierowane przeciwko konkretnej osoby to wtedy będzie napisane Aleksander k atak, a nie Aleksander Kwaśniewski to zależy, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której informacje z prowadzonego śledztwa zostały upublicznione właśnie na polecenie prokuratora generalnego domniemywać należy, że podstawą prawną tego działania CBA był art. 12 ustawy prawo o prokuraturze, który pozwalałby profesorowi krajowym aktor generalnemu i upoważnionych przez nich prokuratorów niższego szczebla UPO upoważni do tego, że można przekazywać dowolne informacje z toczącego się postępowania przygotowawczego mediom, a także do Polic dowolnie wybranym innym osobom taka jest intencja tego akurat w jakim celu chcemy ustawodawca na myśli co, dlaczego tak można zrobić, żeby ostrzec kogoś czy no, że takie są kompetencje zostały nadane profesorowi, kiedy przyjęta nowa ustawa weszła w życie na początku 2016 roku mężczyzna chciał, zanim przejdziemy dalej to jest kluczowe, bo ludzie już tak to jest Super rozwiązanie wyobraźmy sobie, że oto jakiś ktoś zajmował się nie dosypywanie do studni na wsiach truciznę tak poza w Polsce i teraz prokurator mówi natychmiast się upublicznić informację okazuje się, że ludzie, którzy odczytają dowiadują się o oddział nie we wsi taki jest kluczowa informacja dla i rozwiązanie jest jakiś proszę o sformułowanie interes społeczny w tym, żeby to upublicznić, ale w przypadku tego artykułu, który pan mówi tam jest napisane nie tam lokatorów sam musi dokonać oceny czy przed tym interes, który uzasadniałby po prostu udostępnienie takich informacji w problem polega na tym, że takie udostępnienie podlega niepodległości żadnej zewnętrznej kontroli, bo to niema nie możesz zaskarżyć do sądu na to procedury nie można złożyć skargi po prostu prokurator decyduje no tak się dzieje od samego początku jak ten przepis został wprowadzony Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza swe zastrzeżenia ostrzega rząd może być wykorzystywany instrumentalnie do przekazywania konkretnych wybranych być może nawet niepełnych informacji właśnie różnym osobom, bo tak jest napisane ustawy innym osobom bez żadnego zakreślenie kręgu czy mediom właśnie, żeby osiągnąć konkretny efekt np. albo choćby informacyjne co można jeszcze właśnie pan redaktor powiedział uzasadnić wszystko taki efekt wizerunkowy i do tego niestety ta kompetencja o tym, rzecznik przestrzega do tego ta kompetencja może być używana wydaje się, że tutaj właśnie taki był był ten cel, a to powinniśmy wrócić do samego początku zapytać ustawodawcę jak dopuści do sytuacji, kiedy z 1 strony w tym samym kraju w tym samym państwie społeczeństwie jest tak oczywiste, że sąd może kogoś skazać na podanie jego danych do wiadomości publicznej i zgadza się tak jest to element wyroku, od którego mogą się odwołać czynności trwa postępowanie sądowe argumentami wymieniają tam do obrońca itd. a z drugiej co pan mówi o procedurze, która kompletnie nieweryfikowalna gdzie, czyli to jest taka sytuacja kompletnie taka schizofreniczna, bo możemy się znaleźć kiedyś pod lupą prokuratora, który Rostowski nasze dane publiczny nawet nie musimy się znajdować pod porządnego prokuratora wystarczy, że zadzwonimy do kogoś, kto jest w sferze zainteresowań prokuratury no i te nasze rozmowy też będą upublicznione tak jak mieliśmy sytuacje właśnie tutaj trwa tutaj w środku tej tzw. willi w Kazimierzu dolnym tak, ale pewne z innymi systemami prawnymi np. to jest także wszyscy mają na świecie taki problem jak co zrobić, bo chcemy, żeby prokuratura była skuteczna, ale z drugiej strony nie chcemy, by była taka powolna jak sąd, do którego można odwołać tak dalej to jest dopiero filozoficzny problem, bo to nie jest tylko, że prokuratura decydowała, kto jest winna to właśnie od tego jest sąd, który w tym właśnie celu uniezależnione od prokuratury, żeby mógł obiektywnie dokonać oceny prokurator oczywiście ma interes to jest to jest całkowicie naturalne każdy system prawny prokurator dąży ma interes do tego, żeby uzyskać wyrok skazujący taka jest jego rola po drugie to jest zasadnicza obrony, która ma odrębny cel odwrotny cel, a sąd właśnie ma to rozsądzić, więc to nie jest tak, że prokuratura potrzebuje jakiś instrumentów, które mogłyby szybko wskazać, kto jest winny, kto nie, bo to nie jest rola prokuratury ona oskarżać ani przesądzać no tak ciągle nie został ten interes społeczny, który stoi za upublicznieniem gdyby, czyli wierzy pan tak takie sformułowanie tego tej ustawy, która i tego punktu ustawy, który by mu tak precyzował interes społeczny, żeby było to jednoznaczne, że jak wiemy, że został upubliczniony to znaczy, żeby interes społeczny, a jak nie w pobliżu nie było no chyba jeśli tak są kompetencje trzeba niestety działacz w pewnym ograniczonym zaufaniem dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do prokuratora Regionalnego w Katowicach m.in. pytanie, jaki interes społeczny, który uzasadniał tak szerokie upublicznienie informacji co się ciekawe czy przy odpowiedzi będzie w tej odpowiedzi też jestem bardzo zdrowych upublicznia informacje ze śledztwa w sprawie willi Kwaśniewskich w cudzysłowie proszę państwa CBA naruszyło prawa wolności obywatelskie to stanowisko biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale teraz pytanie, jakie do jak jak wymienimy konkretnie, jakie prawa wolności obywatelskie zostały naruszone przede wszystkim prawo prywatności, które z uregulowane w art. 47 konstytucji oraz w art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka oraz zasada taka, że służby państwowe mogą zbierać informacje, a teraz tylko w zakresie niezbędnym do działania, czyli art. 500106. drugi konstytucji, ponieważ publikowane są in extenso zapisy rozmów osób, które to trzeba podkreślić, które nie są podejrzanymi w sprawie zostały przedstawione zarzuty tylko po prostu znajdują się w kręgu zainteresowania prokuratury czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do mamy też do czynienia z naruszeniem zasady domniemania niewinności tres podstawową zasadą prawa karnego, dopóki ktoś zostanie skazany jest niewinny i jako taki niewinny powinien być traktowany przede wszystkim wypowiedziach publicznych organów państwa NATO to znajduje swoje uzasadnienie w konstytucji, ale także oczko w unijnej dyrektywy, która niedawno weszła w życie dotycząca właśnie domniemania niewinności tak nie jest wprost napisane, że organy państwa nie mogą przedstawić osób jako winnych jako przestępców osób, którym została prawomocnie przypisana wina czy popełnienie przestępstwa jest ciekawe, bo opowiada pan, o czym teraz co wydawać, by się mogło, że samym centrum takiego nie nazwą tego korpusem wartości europejskich, ale czegoś co zakładamy, że społeczeństwo rozwinięte jest pewnym dogmatem tak, dopóki nie będzie wyroku tak tylko jako osobę niewinną tego, że ciekawe jest to, że są z osobą oprócz tego osobną wartością jest prywatność, o których mówi coraz więcej teraz teraz bardzo pasy taką sytuację, że ktoś znajdzie się w analogicznej sytuacji powie oto moja prywatna została naruszona właśnie tam telewizja radio emituje fragment moich rozmów tak z kimś co taka osoba powinna zrobić jeśli test jest to kto był ktokolwiek inny przykład jeśli jakieś chociażby redakcja radiowa dotarła do prywatnych zapisów rozmów telefonicznych i upubliczniła to oczywiście byłoby to podstawa do z skierowania do sądu pozwu związanego z naruszeniem dóbr osobistych takich osób, a pozew przeciw, ale przeciwko komu należy w korytach, które taką nagrania udostępniła kawy oraz tereny tutaj nie mamy takiej możliwości, bo właśnie prokurator ma podstawę prawną zrobić takie rzeczy jest przepis w tym procesie powołać i będziesz, ale proszę państwa działa legalnie mam art. 12 prawa prokuraturze, który pozwala im właśnie to robić, czyli osoba, której się przydarzyło nie ma w zasadzie ruchu w takiej sytuacji w takim sensie dosłownym to zaś właśnie pójść do sądu nie ma już do sądu może być sądowa może być sądu, ale przegrał w sądzie czy w ogóle może sprawa na leczenie rozpocznie, bo sędzia powinien nie mamy o czym rozmawialiście dlatego właśnie rzecznik m.in. ten przepis zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tuż potem jako został przyjęty, ale ten wniosek musiał zostać przez rzecznika wycofany, bo do składu, który miał sprawę rozpoznać w Trybunale Konstytucyjnym zostały dokooptowano osoby, które nie były sędziami sądów Trybunału Konstytucyjnego, a jak jest pan wspomniał o tym jest dyrektywa unijna czy jak transpozycja dyrektywy tutaj na na Polski porządek prawny dotyczący prywatności ona ona nastąpi następuje domniemania niewinności, a czasem domniemanie to faktycznie pewnie znowu nas jeśli chodzi o przepisy prawne można powiedzieć, że przecież zdementowane mam trzymamy i art. 5 kodeksu postępowania karnego art. 42 konstytucji, które wprost mówią o domniemaniu niewinności na trasy oprócz nich sfery czysto prawnej mamy też sfery stosowania tych przepisów i właśnie jak taki artykuł taki przepis art. 12 proc w prokuraturze, który mówi, że można tak naprawdę udostępnić informacje o wszystkim każdemu ma się do tego, żeby nie naruszać tego domniemania niewinności w ten sposób, żeby przedstawić osób, które zostały wskazane jako przestępców, przed którym osoby, którym się co zarzuca członków państwo nie na myśli biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zasadniczą jakiekolwiek tutaj wsparcia dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego na razie tylko jako interes państwa liczą na to, że prokurator odpowie na państwa list tak tak gra właśnie wstąpienia do prokuratora do szefa CBA do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, a w związku z tym, że w tych nagraniach nic tak tego nie zostały podpisane imieniem nazwiskiem osób, które są na nich, a także w toku rozmów padają dane osobowe innych także osób jest jest to kwestia, która w Desie jak najbardziej leży w zakresie właściwości urzędu ochrony danych osobowych jak pan interpretuje to, że skoro tylu miesięcy w Polsce mówimy o nas to, bo RODO mówimy o danych osobowych no była to swoista rewolucja, która przetoczyła przez społeczeństwa jednocześnie widzimy w telewizji, że odpadają twarde dane osobowe to takie jednoznaczne czy to znaczy, że prokurator, który umożliwił był przekonany, że jego to nie dotyczy czy też my jako społeczeństwo uważamy, że lekarz osobno zupełnie sfera działania prokuratura się zajmuje to jeśli o to chodzi o akurat w drodze nie jest ekspertem przyznaje bez bicia, ale z tego się wydaje jestem wyjątek także dla działania wymiaru sprawiedliwości, że tak takich kwestii akurat trudno nie dotyczy, ale oprócz tego, że w środę mamy też nasze krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tutaj dalibyśmy wszystkim należało sprawdzić czy ona nie zostały naruszone, ale one będą to uczucie czy pan poczucie pan również jesteśmy społeczeństwem, które jak zobaczyła w telewizji materiału słyszało przeczytał o tym, to czy większą część nas pomyślał tak nie wolno robić przecież to są czyjeś dane informacje konkretnie formacja, czyli osoby o jakieś osoby już tak nie wolno czy też nie spoczęły pomyślą widocznie skoro prokurator poważne problemy do zrobienia mam nadzieję, że wprawdzie jest to pierwsza wersja muszę powiedzieć, że te rozmowy są często bardzo ludzie trudno komuś to nie zna akt sprawy zorientować, jaki jest ich związek ze sprawą co mamy tak naprawdę wykazywać przez dodatkowe tak jak będzie prokurator do państwa odpowiadał, ale przy wszystkich są to prywatne rozmowy został upubliczniony często dotyczą one informacji na prywatnych osobistych np. czy wystarczy postać 1 z tych osób, żeby wiedzieć, że osoby, które rozmawiają drżąc negatywny stosunek do innej trzeciej osoby, a jak domyśla się nie chciały, żeby ta informacja dotyczy trzecie osoby właśnie dotarła, ale no tak się niewątpliwie stało są informacje dotyczące szkód samo zdrowie niektórych z tych osób, które rozmawiają także są tzw. informacje wrażliwe, które powinny podlegać szczególnej ochronie tymczasem zostały obliczone z podaniem imion nazwisk osób, których dotyczą myślę, że nie tylko biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale słuchacze Radia TOK FM bardzo bardzo z wielką niecierpliwością czekają na to co prokurator odpowie na państwa na państwa list na państwo pytania Michał Hara naczelnik wydziału spraw legislacyjnych ustroju w zespole prawa karnego biura Rzecznika Praw Obywatelskich naszym gościem bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję za za 5 godzina osiemnasta 5 minut informacje Radia TOK FM, ale ważnych rzeczy równie ważne, które nie powinnam umknąć proszę państwa dziś dzień języka i będziemy rozmawiali o tym co znaczy, że dziś akurat dzień języka ojczystego, ale też będzie okazja, żeby poznać tych językach, które już nie mają ojczyzny mało tego na naszych oczach wymierają to o godzinie osiemnasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA