REKLAMA

Harce bez barier – wczoraj obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Myśli Braterskiej, święto skautów i harcerzy

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-02-23 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski dzień dobry ponownie tak to czasami bywa weekendowy poranek w niedzielę w szczególności, że umówiony gość no i najprawdopodobniej jakiś bardzo poważnych powodów albo nam dziś po prostu zniknął w strefie bez dostępu do sygnału telefonu, ale co zrobić musimy sobie jakoś w tej sytuacji poradzić tym gościem miał być, a może jeszcze będzie, bo w jesteśmy pełni nadziei pan prof. Grzegorz Nowik, który pracuje w Instytucie studiów politycznych Polskiej Rozwiń » Akademii Nauk kieruje działem historii badań naukowych muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ale też od kwietnia 2016 roku jest przewodniczącym związku harcerstwa Rzeczypospolitej pan profesor jest przez znane słuchaczom Radia TOK FM mi również miałem okazję wielokrotnie gościć pana profesora w rozmowach także dotyczących harcerstwa okresu drugiej wojny światowej pan profesor jest znakomitym badaczem tego wszystkiego co się wiąże z harcerstwem ludźmi harcerstwa w okresie okupacji znakomita audycja w cyklu historia Polski z panem profesorem opowiadała o szarych szeregach można ją na pewno znaleźć w naszym archiwum, dlaczego mieliśmy dzisiaj rozmawiać z panem profesorem od wczoraj obchodzony był dzień myśli braterskiej to jest takie symboliczne święto przyjaźni pomiędzy skautami i harcerzami obchodzone na całym świecie dlatego jest obchodzone 22lutego, ponieważ jest to dzień urodzin Roberta Baden Powella, a więc do takiego Brytyjczyka wojskowego, który zorganizował harcerstwo czy skauting właściwy należy na początku właśnie tak powiedzieć no i stąd ten dzień myśli braterskiej właśnie obchodzony jest w rocznice czy każdą kolejną rocznicę urodzin Roberta Baden Powella ten brytyjski generał 1sierpnia 1907 roku zorganizował na wyspie Francji w Anglii obóz młodzieżowy no i ten właśnie obóz młodzieżowy uważa się za taki początek skautingu on tam zaczął katalogowa powiedziałbym pewnego rodzaju zachowania działania młodych ludzi no i w ten sposób tworzył m.in. taki kanon właśnie skauta można, by powiedzieć, że takie wartości tradycyjne albo oczywiste, bo w tym katalogu jest właśnie koleżeństwo Solidarność grupy krzewienie powszechnie akceptowanych cnót takich jak trzeźwość odwaga Hart ducha ciała itd. itd. oczywiście skauting wiązał się również takim uczenie młodych ludzi, aby bezinteresownie byli gotowi zawsze pomóc osobom potrzebującym, żeby pracowali społecznie na rzecz otaczającego ich środowiska społeczności no, więc można wypowiedzieć takie same dobre rzeczy ten skauting bardzo szybko stał się szalenie popularny, bo jeżeli właśnie mówimy o tym, że w sierpniu 900 siódmego roku jest z początek już 3 lata później w 1910 roku organizacja skautowa w wielkiej Brytanii liczyła 100 000 członków no i trzeba powiedzieć to jest pamiętajmy czas, kiedy jeszcze niema państwa polskiego i w różnych zaborach jest różna sytuacja społeczna dlatego ten skauting w różny sposób na tych ziemiach się zaczyna w Polsce pojawiać wiąże się historia skautingu z postacią Andrzeja Małkowskiego zabawna sytuacja, bo w 1910 roku dostał karę i to karą było przetłumaczenie podręcznika skauting for Boys no i Andrzej Małkowski przeczytał przetłumaczył, ale jednocześnie wpłat na pomysł, aby popularyzować na naszych właśnie ziemiach taką idee skautingu w 1912 roku w książce harce młodzieży polskiej po raz pierwszy użyto nazwy harcerz zamiast skaut no i tak właśnie skauting skauci pojawili się w Polsce czy byli coraz bardziej popularni jako harcerze no to jest taki dobry moment, w którym coraz większą popularnością i taką widoczność cieszą się różnego rodzaju organizacje niepodległościowe w tym właśnie takie organizacje no trochę przypominające swoim charakterem właśnie idee harcerstwa czy skautingu no i m.in. przy polskich drużynach strzeleckich właśnie po pojawiają się tacy ludzie, którzy chcieli skauting, czyli właśnie harcerstwo popularyzować no i rzeczywiście ci ludzie łączyli się w ten proces niepodległościowy podczas pierwszej wojny światowej część instruktorów osób, które chciały się zajmować skautingiem znalazła się w armiach część wstępować do słynnych Legionów, a no ci młodsi harcerze harcerki podejmowali służby pomocnicze dla dla Legionów organizowały pomoc dla ofiar wojny dla sierot uciekinierów no i w czasie pierwszej wojny światowej 1listopada 1916 roku w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy, który został zorganizowany przez wszystkie organizacje harcerskie działające w byłym zaborze rosyjskim no i tak powstała organizacja pod nazwą związek harcerstwa polskiego, który jako odznaki organizacyjnej przyjął dla siebie właśnie krzyż harcerski i Milik no właśnie tak się to harcerstwo powoli powoli w Polsce rozwija ma oczywiście bardzo bujną historię i w okresie międzywojennym, ale oczywiście bardzo piękną kartę harcerze mają zapisaną w czasie drugiej wojny światowej tu już wspomniałem audycji, którą kiedyś zrobiłem z panem prof. Nowakiem w cyklu historia Polski, jeżeli ktoś chciałby wrócić do tego do tego wątku to oczywiście zachęcam do do szukania historii harcerstwa harcerzy w czasie drugiej wojny światowej no oczywiście takie postaci jak Aleksander Kamiński na pewno dla wielu osób to są to jest postać znana, a historia szarych Szeregów udziału w ruchu oporu pod tym samym powstaniu warszawskim, choć też pewnie jest dość znana warto warto sobie pewne rzeczy przypomnieć no i potem jest trudny okres w okresie po drugiej wojnie światowej w czerwcu 1946 roku odbył się w Szczecinie zlot młodzieżowych trzymamy straż nad Odrą no i tam doszło do takiego konfliktu można, by powiedzieć harcerzy związku harcerstwa polskiego z rozkręcającą się działalnością komunistycznego związku młodzieżowego no i m.in. dlatego że oczywiście harcerzy popierali opozycyjny PSL i przywódcę tego tegoż PSL-u Stanisława Mikołajczyka to jest moment, kiedy zaczyna się przejmowanie już takie definitywne władzy przez komunistów w Polsce i to harcerstwo tak jest mi tradycjami właśnie przedwojennymi wiadomo, że w tych warunkach politycznych znika funkcjonuje trochę na innych zasadach to wszystko oczywiście związane z całą historią PRL-u po pięćdziesiątym szóstym roku to znowu ulega zmianie harcerstwo staje się bardziej harcerskie niż to było w okresie stalinowskim no, a obecnie mamy sytuację jeszcze jeszcze inną pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych to jest taki okres przebudowy właśnie organizacji związku harcerstwa polskiego powrót do struktur światowego skautingu, a obecnie mamy właśnie sytuację taką, że mamy związek harcerstwa polskiego związek harcerstwa Rzeczypospolitej na czele, którego stoi prof. Grzegorz Nowik nasz gość, który nam jakoś dzisiaj przepadł mamy nadzieję przede wszystkim, że nic złego się nie stało, a wreszcie jestem pewien no i tak ja pozwoliłem sobie państwo trochę opowiedzieć o tym, o tym harcerstwo ale, ale to oczywiście tylko namiastka tego co mógł mógłby nam powiedzieć znakomitych historyk prof. Grzegorz Nowik mam nadzieję, że może kiedyś będzie okazja, aby wrócić do tego tematu, bo wydaje mi się, że on jest ciekawy co więcej ta wspaniała historia skautingu to już przecież ponad stuletnia jak to pewnie w każdej organizacji na całym świecie zawsze się tam znajdą jakieś czarne owce i być może część państwa zwróciła uwagę na to kilka dni temu pojawiło, że w stanach Zjednoczonych organizacja właśnie wojska co Ameryka złożyła wniosek o bankructwo wiąże się to m.in. z tym źle pojawiła się cała masa różnego rodzaju informacji w tym informacji, które być może przerodzą się w procesy, że w czasach działalności tej organizacji dochodziło wczoraj w jej szeregach do przypadków molestowania w tym molestowania oczywiście dzieci no i to wszystko doprowadziło teraz do sytuacji takiej, że boi skaut off Ameryka organizacja z ponad stuletnią tradycją złożyła wniosek o bankructwo no i tak się zrobiła siódma 52 także prawdopodobnie nie uda nam dzisiaj spotkać z panem profesorem to jest nie tyle może okazja, bo oczywiście wolałbym, żeby pan profesor z nami był do tego, żeby jeszcze sięgnąć do dość ciekawego wydaje mi się artykułu dodatku do gazety wyborczej tego weekendowego dodatku pod zatytułowanego nasza Europa między nimi sięgam dlatego, ponieważ po godzinie ósmej gośćmi weekendowego poranka będzie pani przez Ewa Marciniak z uniwersytetu Warszawskiego pan dr Jerzy Muszyński Instytut pro publico będziemy rozmawiać o tradycyjnie w niedzielę o przebiegu kampanii wyborczej tych wszystkich GM w ciężarach, które mogą mieć wpływ na kampanię wyborczą na pewno 1 z takich tematów, które od kilku już może nawet tygodni no powiedzmy 10 dni rozgrzewa scenę polityczną to jest sprawa przekazania pieniędzy albo na 2 miliardów złotych albo na TVP albo na leczenie chorób onkologicznych i właśnie w dodatku nasza Europa jest taki tekst, który w pewnym sensie odnosi się do tego co się dzieje w Polsce tekst Anity Karwowski w dotyczący właśnie sytuacji w Polsce jeśli chodzi o leczenie chorób onkologicznych w kontekście tego jak to wygląda w Europie no właśnie tutaj mamy przez przeczytam, bo od razu powiem, że wygląda to nie najlepiej i przeczytam państwu krótki fragment tego artykułu nowotwory co roku wykrywa się w Polsce 82 000 Polek i 82 000 Polaków kobiety najczęściej chorują na nowotwory piersi i płuca u mężczyzn naj powszechniejsze są nowotwory gruczołu krokowego i płuc w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej znacznie mniej osób przeżywa 5 lat od wykrycia raka np. w przypadku raka jelita grubego to 87% Unii i 78% w Polsce Najwyższa Izba Kontroli jako 3 najważniejsze powody tej sytuacji uznaje za małe pieniądze przeznaczane na onkologię brak lekarzy i złą organizację systemu, chociaż pieniędzy na leczenie raka z roku na rok jest więcej wg najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia 2009 roku było to niecałe 5 miliardów złotych to 2019 jest już ponad 10 miliardów złotych to jednak do Europejskiego standardu Polsce jest nadal bardzo daleko jak podaje szwedzki Instytut zdrowia i ekonomii medycznej Belgia wydaje rocznie na Onkologii 260EUR na mieszkańca Francja 254EUR Irlandia 207EUR Czechy 147EUR, a Polska 96 mniej na walkę z rakiem przeznaczają jedynie Rumunia Litwa i Bułgaria i to jest ceną oczywiście tak to niedobrze, że tak się dzieje natomiast to na co warto zwrócić uwagę co na co zwraca uwagę autorka artykułu to jest kwestia dostępności do nowoczesnych leków i tu sytuacja wydaje się, że jest naprawdę bardzo poważna w Austrii Niemczech na innowacyjne terapie lekowe przeznacza się niemal 100EUR osoba w Polsce między 13, a 16 Fundacja Alivia, która monitoruje dostęp do leków wyliczyła, że obecnie na 100 terapii lekowych stosowanych przy najbardziej złośliwych nowotworach w unii Europejskiej aż 44 w ogóle nie są dostępne dla polskich pacjentów, gdybyśmy mieli do dyspozycji te same leki udałoby się co roku ocalić 30 000 osób szacuje organizacja cały artykuł w dodatku nasza Europa gazety wyborczej no nie jest optymistyczne, więc to nie znaczy, że chciałbym państwu zaproponować po prostu jakiś przykry temat na na weekend ale, ponieważ tak jak powiedziałem ta sprawa będzie na pewno utrzymywała się na wysoko na liście tematów w czasie kampanii wyborczej, a na pewno do czasu, kiedy pan prezydent ostatecznie podejmie decyzję co do przeznaczenia tych 2 miliardów na TVP albo na onkologię albo może będzie miał jakieś salomonowe rozwiązanie myślę, że ta sprawa sytuacji w Polskiej Onkologii będzie przedmiotem nie tylko politycznej dyskusji no to tyle w tym nietypowym wejściu w weekendowym poranku prasy trzymam kciuki za prof. Novika mam nadzieję, że wszystko jest dobrze za chwilę będą informacje, a po informacjach tak jak mówiłem 2 spotkania 2 w sensie, że ósmej z minutami do ósmej dziś pewnie 18 potem po ósmej 20 po serwisie będą z nami pani prof. Ewa Marciniak pan dr Jerzy Muszyński, a w ostatniej części weekendowego poranka już teraz zapowiada miłości przypominam będzie z nami pan Janusz Onyszkiewicz minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka pretekstem do naszego spotkania jest rocznica może nie okrągła dwudziesta pierwsza, ale ważna kontra sygnowania przez premiera Jerzego Buzka aktu ratyfikacji tego traktat Północnoatlantycki i właśnie ktoś był taki 1 z ostatnich akordów przystąpienia Polski do NATO o tym, po ósmej 40 informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA