REKLAMA

Elity to "samo zło". Dlaczego wyborcy tak ochoczo zgadzają się z tym hasłem?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-24 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
35:10 min.
Udostępnij:

Mówią ludowi, że te elity to samo zło. Rozpasane, żądne władzy, przejmujące państwo na własność, żerujące na nim ku wyłącznie własnemu pożytkowi. Tak mówi Trump, Kaczyński, Salvini. Tak mówią, sami będąc - od zawsze - establishmentem, czyli znienawidzonymi elitami. Dlaczego zatem ów mityczny lud tę narrację kupuje i ją oklaskuje?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM dobry wieczór państwu z tej strony Karolina Lewicka są ze mną także Małgorzata Łuczyńska, która program ten wydaje i Daniel Kowalewski, który go realizuje, a oto nasze dla państwa na ten wieczór propozycje po dwudziestej pierwszej podążyły anty elitarnym tropem, którym idą wszelkiej maści populiści mówią ludowi, że te elity to samo zło rozpasana żądne władzy przyjmujące państwo na własność żerujące na nim ku wyłącznie własnemu pożytkowi Rozwiń » tak Vitra Kaczyński Salvini tak mówią sami będąc od zawsze establishmentem, czyli znienawidzonymi elitami, dlaczego zatem ów mityczny lud ten racji kupuje ją oklaskuje o to zapytamy prof. Piotra Kulasa po dwudziestej drugiej będziemy na pierwszą w Polsce turnieju rycerskim w Lwówku śląskim działo się dokładnie 777 lat temu, a jego organizatorem był książę Śląski Bolesław Rogatka Jan Długosz był wobec księcia mocno krytyczne mąż umysł gwałtownego dla swoich i obcych srogi sprośne miłostki ach, nie rząd nic uwikłany aż do śmierci może miał tak prędko i wadliwą aż często słuchających śmiech wzbudzał we wszystkim krzywymi chodzący drogami samodzielne rządy rogatki zaczęły się dramatu najazdu mongolskiego na jego ziemię pod Legnicą padły wojska co rogatki Henryka drugiego Pobożnego się były palone ludność Wyżyna lub ubrana w jasyr to był dla Śląska straszny czas może dla odwrócenia uwagi od powszechnego nieszczęścia młody książę zdecydował się zorganizować turniej rycerski była to nowa moda, która dopiero co na te tereny dotarła, wzbudzając powszechnie wielkie zainteresowanie moda, ale też i emanacją kultury rycerskiej, która obok miejskiej dworskiej zdominowała zdefiniowała średniowiecza opowie nam o tym, prof. Jerzy Pysiak po dwudziestej trzeciej powtórzymy audycje z udziałem prof. Romana Kuźniara profesor opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej porządek międzynarodowy perspektywa ontologiczna zapraszamy do północy wieczór Radia TOK FM jest już z nami nasz pierwszy gość prof. Piotr Kulas socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani dobry wieczór państwu chcę pana profesorem porozmawiać o takim zjawisku, jakim jest anty elitaryzm, a zamiast ale zanim o tym dlaczego niektórzy nie lubią elit to może rozmawiajmy o tym, kim są Elite no elity są częścią taką niezbywalną i niekwestionowaną częścią społeczeństwa rozwiniętych społeczeństw są zawsze i elity są zawsze tak w każdym społeczeństwie takim normalnym normalnie rozwiniętym mamy ludzi którzy, którzy sprawują władzę, którzy mają jakieś kapitałów różnych sumy sumy kapitału więcej niż inni i z tej racji, a wymaga od nich więcej, ale oni sami też mogą więcej mogą np. dysponują większym prestiżem mogą sprawować władzę mają więcej pieniędzy mają więcej społecznego szacunku w związku z tym świat jest budowany społeczeństwa normalne w cudzysłowie są zbudowane z ludu powiedzmy właśnie z elit oczywiście ze struktura klasowa w ramach tak, ale są budowane sali elity są z tym, że oczywiście nie ma 1 elity tylko wiele różnych elit, które funkcjonują w tym społeczeństwie też konkurują ze sobą jasna sprawa stały element struktury społecznej np. Zygmunt Bauman proponuje 2 ujęcia elity pytanie czy wykluczające uzupełniające się ujęcie pozytywne zespół jednostek wartościowych najwyżej cenionych przodujących w grupie i ujęcie negatywne zespół jednostek odgradzając się od ogółu poczucie swojej faktycznej lub domniemanej wyższości pod pewnym względem no tylko bardzo ładne definicję natomiast definicję też nie są wykluczające się to znaczy pierwsza grupa może składać się tych drugich ludzi ta druga grupa może też funkcjonować czy pełnić funkcje, które o, która tej grupy, którą pani przytoczyła pod tą pierwszą definicję, więc to nie jest dystans, jakby to nie jest definicja, która się, która definicje, które wykluczają tak to poza tym to, o czym trochę powiedziałem to znaczy mamy elity, które funkcje, które rywalizują ze sobą i są takie elity, które ma jakby, sprawując też władze mogą się odgradzać mogą być uznawanej otoczona nimbem takiego społecznego szacunku, a jednocześnie tworzyć dystynkcję pomiędzy sobą resztą resztą społeczeństwa klasyczny przypadek np. takiego Najwyższego piętra francuskiej burżuazji, która jednak pełni rolę lite elity politycznej w Rosji z innego z 1 z innego przykładu ratusz ma poczucie pewnej pewnie swoje wartości i cha i roli modernizacyjnej itd. jednak przepaść pomiędzy nimi, a resztą społeczeństwa ogromna czy np. niektórych frakcji polskiej inteligencji, gdzie ta inteligencja też przypisuje sobie ogromną społeczną rolę rolę litej zresztą tak jest społecznie postrzegana, a jednocześnie próba dostania się w obrębie tej grupy jest bardzo dla tych niższych segmentów społeczeństwa bardzo utrudniona nastawieni są ślady związane, które chciała pana profesora zapytać, czyli możliwość awansu do elit, jakkolwiek byśmy je ujmowało, kiedy myślę sobie o jakiekolwiek rewolucji, która miała miejsce w historii świata zawsze była to próba udana bądź też nie obalenia, a wówczas funkcjonujących elit przy czym każda rewolucja kończyła się oczywiście nie powszechną sprawiedliwością równością społeczną stworzeniem kolejnych elit jeśli udało się obalić te pierwsze jak ważne jest to elity były, choć trochę otwarte na resztę społeczeństwa to jest ta otwartość liczy możliwość awansu społecznego wyższy segment społeczeństwa taka powiedzmy to się nazywa socjologii taka Paradowska klapa bezpieczeństwa oznacza, że te jednostki, które dysponują największą taką kombinację różnego rodzaju zasobów umiejętności tak grać mogą awansować do wyższych to jest z pewnością jednak takich elementów, które znacznie utrudniać społeczne wrzenie czy rodzaj takiego właśnie takich takich takich niepokojów społecznych to jest jakby to możemy przez uznać, że to jest jakaś socjologiczna zasada natomiast na no z pewnością jest także, że jest, że jest w różnych okresach historii różne segmenty społeczeństwa w zależności od tego jak Nisko postawiony mają pewną trudność do tego, żeby się przedostać się, żeby się przedostać wyżej zresztą ta hierarchia tych cech, które trzeba spełnić, żeby się dostać wyżej też bardzo różna w tych w tych różnych na różnych na różnych etapach historii w różnych momentach rozwoju w przypadku różnych społeczeństw natomiast natomiast, że będziemy przez Polski Polski przypadek to wydaje się, że dostanie się do samego piętra elit do tego Najwyższego piętra lina to jest oczywiście bardzo trudne dlatego, że to nie jest kwestia tylko umiejętności pewnych zasobów takich intelektualnych ekonomicznych kulturowych w zależności czy społecznych w zależności od tego jakich, jakim typie elit mówiła ale, toteż jest kwestia uznania przez tych członków elit tych, którzy aspirują do tego groza ja za swojego no, więc właśnie, więc tego zawsze można tego uznania zawsze można odmówić natomiast na pewno z takiego społecznego socjologicznego punktu widzenia dobrze jest, jeżeli ten awans awans jest możliwe to znaczy, jeżeli osoba z niższych segmentów społeczeństwa przy założeniu przy pewnym założeniu taki emeryt krytycznym założeniu ma taką wizję, że może się wspiąć po drabinie po drabinie społecznej myślę, że dzisiaj to jest stosunkowo trudna, ale tak łatwiejsze oczywiście niż w toku historii np. w drugiej w drugim okresie drugiej drugiej Rzeczypospolitej tak, kiedy trzeba było np. historycy obliczyli, żeby zostać inteligentem to trzeba było poczekać dwa-trzy pokolenia jak to się urodził chłopem to dopiero jego wnuk albo prawnuk mógł mógł być członkiem inteligencji to dosyć długo trzeba przyznać, a czy jeśli elity są zamknięte zawsze się degenerują na pewno jest trochę inaczej na pewno myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie ma tej wymiany tej wymiany naszej liście, że grali tak 1 specyfikacja nie może powiedzieć, że nie ma dopływu świeżej krwi nie ma nowej myśli jest jest zamknięcie, które powoduje taką generację pewnie wewnątrz tak tak pewnie takim typowym przykładem jest są rodziny arystokratyczne, a dniem osiemnastego dziewiętnastego wieku, ale też nie ma takiego w takim społeczeństwie nie stanowym w społeczeństwie demokratycznym, gdzie jak zasadą obowiązującą taką, która jest powszechnie podzielana jest zasada równości to na pewno niezdrowa sytuacja i ona uniemożliwia elitą z wyznaczonych pozbawią słuchu społecznego tak w związku z tym elity coraz mówiąc kolokwialnie coraz bardziej odbijają się od masy ludzkiej obcego ludu co może powodować właśnie taki resentyment postaci społecznego gniewu i poczucia niesłusznego uprzywilejowania po stronie tych elit taki, jakby skutkować właśnie tym, o czym pani redaktor finał powiedziała do czego społeczeństwo są potrzebne i no elity są pewnie muzykiem mózgiem mózgiem narodu czy mózgiem społeczeństwa tak, bo są na 1 części najbardziej wyspecjalizowane dysponują tym właśnie ten tymi luźnymi kapitałami wyspecjalizowaną wiedzą na temat funkcjonowania tego społeczeństwa potrafiliby funkcjonować w społeczeństwie na tych piętrach na te w tych obszarach, które kieruje tym społeczeństwem jakimś sensie, więc oczywiście one w tym sensie są potrzebne, ale pamiętajmy też jeszcze socjologii funkcjonuje trochę inna definicja elity to znaczy taka, że właściwie każda grupa społeczna posiada swoje elity tak to znaczy elita to nie jest w socjologii możemy przyjąć, że jest takie stanowisko to nie jest tylko nie są tylko takie osoby, która dysponuje nasza wyższym wykształceniem od pani środkami pieniężnymi albo albo nie musi być jednocześnie albo sumą jakiegoś takiego symbolicznego rozpoznania po stronie społecznej albo osób przeczytaj więcej książek generalnie więcej wiedzą na w wyspecjalizowanych obszarach, bo Generali Pink natomiast natomiast to jest też może być także są różne segmenty społeczeństwa różne grupy społeczne po mają takich swoich najbardziej aktywnych elokwentny przedsiębiorczy w cudzysłowie reprezentantów, którzy też możemy uznać za elitę i na tej zasadzie np. klasa klasy ludowe również mają swoich przedstawicieli elit tak możemy nazwać nazwać elitami nie możemy też kąt i odmawiać wpływu na sferę publiczną tak na politykę życie społeczne to teraz panie profesorze anty elitarne skoro elita jest ta stałym elementem struktury społecznej jest w każdym społeczeństwie niektórym pasuje bardzo to określenie, ale jak przyjrzeć się społeczeństwo w toku rozwoju historycznego różnym zwykle była jakaś elita skoro ona jest jest zawsze jest stałym elementem to dlaczego tak łatwo jest wzbudzić ludowy gniew przeciwko elitom, a to zależy, kiedy to zależy kiedy, bo to jest modne może być także w są takie okres rozwoju historycznego czy takie momenty społeczne, gdzie ten elitaryzm wcale się nie nie jest nie jest dobrze przyjmowane to znaczy ludzie generalnie mają poczucie pewnej społecznej hierarchii tak mają poczucie wspólnego sprawstwa w życiu społecznym, a jednocześnie zwanej sprawiedliwości to w udziale przywilej np. ta jasna tak walczono ze społecznego świata ja nie wiem czy przed lata dziewięćdziesiąte w Polsce to nie był taki okres albo nawet początek albo nawet lata dwutysięczne, gdzie ludzie mieli takie poczucie, że to są ci, którzy rządzą nami znaczy oczywiście tak, by to coś się trochę zmieniały danymi, bo różne, ale właśnie, że niektórzy politycy właśnie powinni sprawować są są są byli uznani byli byli szanowani zresztą nie ma pani obserwuje są takie badania są oczywiście wskaźnikowe Jonem jako same badania być może niewiele mówią natomiast mogą służyć jako argument w sprawie to są badania to prestiż zawodu w Polsce co jakiś czas trzeba zrobić takie robi takie badania i tam w ostatnim czasie można było zauważyć bardzo taką specyficzną zmiana w tym prestiżu zawodu Otóż przez bardzo długi okres czasu przez kilkanaście lat jedynie przez kilkadziesiąt na samym szczycie hierarchii na pierwszym miejscu pierwsze miejsce w prestiżu zawodów sejmową profesor może Persowie są różnych spraw natomiast generalnie profesor i to się zmieniło kilka lat temu i na miejsce profesora wskoczył strażak tak na miejsce profesora skoczył strażak, a potem teraz w ostatnim badaniu z grudnia 2019 roku profesor spadł moim zdaniem dobrze pamiętam na piąte miejsce dosyć mocno to jest dosyć mocno jest dowód na to są to jest czy dowód na to, że pewne argument w określonym momencie historii określony będzie przed takim przełomowym być może tym sobie powiemy, dlaczego tak się dzieje albo spróbujemy rozpracować po prostu ma ta pozycja elity to znaczy OSO osoby, która jak jest takim najlepszym wykwitem elity najlepszym przykładem takim symbolicznym dowodem na właśnie elitarności prof. Uniwersytetu, który bardzo długo utrzymywał swoją pozycję znaczy to odpowiedź zna na pytania pani redaktor, że przez kilkanaście albo kilkadziesiąt lat prof. Uniwersytetu pełnych demoniczną pozycji jeśli chodzi o zajmowania tej pozycji na tej strukturze prestiżu co się zmieniło nagle coś się zmieniło Otóż ważniejsza teraz strażak ważniejsza jest pielęgniarka straży jest ważniejszy niż profesor pielęgniarka jest ważniejsza niż lekarzu budżetem rozwiązań Amerykę bezpieczeństwa w robotnik wykwalifikowany można też to tak interpretować jasna robotnik wykwalifikowany zwożą ruszenie rozmowie jest niezbędne na rynku jest ich niewielu może może to jest pozytywna interpretacja i też bym chciał widzieć, ale lekarza no to ono nie jest jakaś negatywna Noto też można to tak interpretować jak sądzę, że to, bo oto mamy do czynienia właśnie ze spadkiem prestiżu tych najbardziej elitarnych zawodów tak adwokat w ogóle daleko w tyle prawnik jest prawnik jest daleko w tyle, a jednocześnie, gdyby tak, gdyby zakazać rozłożył się elitarne zaczął się w ogóle prawnik adwokat i na co wskazuje Polska historia też Polska literatura w ogóle Polska kultura lekarza adwokat to są prawnik to są synonimy inteligenckich zawodów taki najbardziej zaangażowane takie przykłady, do których damy taki fundament inteligencji faktycznie adwokat jeszcze w okresie PRL-u, broniąc tych opozycjonistów, bo przecież tak się tak się kojarzy nagle się łamie tak oczywiście, że to może być związane z tym, o czym powiedziała pani redaktor, ale moim zdaniem to też jest związana moim zdaniem to też związane sprawę ze spadkiem prestiżu właśnie tych zawodów tych wyobrażenia na temat-li to znaczy właśnie to jest jakiś dowód może nie najważniejszy sprawia jakiś dowód trochę anty elitaryzm, bo przecież, gdybyśmy zapytali tych ludzi, którzy brali udział w tych badaniach czy chcą, żeby dzieci był robotnikiem wykwalifikowanym strażaka albo targowa Golonka czy może wolałyby, żeby były, żeby lekarzu oczywiście takiego obciążonego pytanie zadaje takich badaniach, ale na potrzeby tej rozmowy możemy tak powiedzieć no tak myślą założyli odwrotnie prestiżu zawodu zupełnie inaczej jasne jasne i dlatego to jest dowód dla mnie trochę w sprawie tego, że mamy do czynienia nie tylko właśnie poczuciem konkretności zawodów, ale trochę właśnie obniżeniem prestiżu tych najbardziej elitarnych pozycji, które wcześniej były przez jednak długi okres czasu uznawany jako elitarny powiedział pan profesor przed chwilą, że są takie okresy historii, że trudno wzbudzić nastroje anty elitarne, ponieważ jak potem mówiliśmy dalej społeczeństwo jest zadowolony z takiej hierarchii, jaka jest ma poczucie pewnego sprawstwa i sprawiedliwości społecznej to kiedy są korzystne warunki do tego, żeby rozpocząć nagonkę na Elite League trafia na podatny grunt no to jest bardzo trudne pytania naprawdę to jest trudne pytanie moim zdaniem nawet na parę książek na 1 książkę dlaczego, dlaczego tak się dzieje myślę, że jest, jeżeli chodzi opolskie tutaj w ogóle tendencja to, o czym pani dyrektor teraz powiedziała to moim zdaniem to jest tendencja ogólnoświatowa to znaczna część się teraz to co dzieje się teraz taki anty elitarne zryw przeciwko elitom bunt przeciwko elitom głosowania serwuje rozmach to znaczy trochę staram się nowym w końcu taki uczeń wybrał zawód, więc musi trochę obserwować jest to jest jest jest taki zwrot jest obserwować czy większość głosów na Donalda trampa w domach wznoszonych moim zdaniem to się znaczy to reżyserami są 2 kryzys finansowy jasno odegrał tutaj kontrole takie poczucie braku odpowiedzialności po stronie elit to znaczy, jeżeli myślę, że wydatków z tego obronną ręką tak dokładnie od rady, które ta które, które właśnie oni by ludzie mają poczucie, że tym elitom właśnie nic się nie stało, ale cenę możemy wszyscy, a jest do tego dochodzi ten rodzaj takiej społecznej tak duża dawka społecznej emocji takiego gniewu i pewnej też być może frustracji wśród wśród pewnych segmentów społeczeństwa, które właśnie z resentymentu pewnej pogardy pod pod jeszcze dodatkowo ma ugruntowane to jest pewnym popu populistycznymi wypowiedziami polityków, którzy umiejętnie wzniecają nastroje zapalają ten ląd właśnie takie renty ante litery mój populizmu w różnych miejscach na świecie trochę z różnych powodów, ale problem strukturalnie może być bardzo podobne no wzbudzają właśnie takie nastroje kryzys finansowy tak to się w dużym dużym stopniu po kryzysie finansowym po 2008 roku można można obserwować taki mecz Wenger fakty, gdy taki wiek gniewu jak to napisał taki hinduski pisarz Panka mistrza i to dobrze jest dobrze Doda to widać natomiast w Polskim społeczeństwie, które ma swoją specyfika, ponieważ w Polsce władze taką kulturową kulturalną elitą władzy dyr pionu do tego dochodzi jeszcze takie poczucie myślę wśród ludzi takiego poczucia, że inteligencja trochę rezygnuje ze swojej roli, że sam tak wycofuje się zamknięta na interesy swojej własnej grupy tam własny warstwa ma warstwę agencja NATO NATO NATO grupa coraz mniej bierze interesuje się sprawami tych na najbiedniejszych też pogardza tymi tymi tymi tymi innymi segmentami społeczeństwa, w czym też trochę prawdy i te elementy powodują właśnie taki oni nastroje anty elitarnej plus to wzmocnienie tego przekazu ugruntowany zresztą w Polskim na w Polskim wydaniu kilkunastoletnią pracą polskiej prawicy takiego zwrotu anty elitarne, bo do potrzeb jeszcze 1 rzecz powiedzieć, że Polska prawica oczywiście zainteresowana tym, żeby wymienić stare licz na siebie na siebie same to znaczy na elitę reprezentowaną przez prawicę, bo to nie jest tak, że to jest właśnie on w wyobraźni prawicy jest taka, że to prawica zbuduje społeczeństwa absolutnie równe bez statusu owe równych sobie ludzi pozbawionych elit w ogóle znika, choć jasne chodzi o to, żeby zastąpić stare złe elity tymi są na ziemi co właśnie naszym być może nawet wzmocnić taki podział na elity reszta społeczeństwa wrócę tego wątku dotyczącego kryzysu finansowego, kiedy mówimy o tych nastrojach anty elitarnych i o popularności populistów to zwykle jest to związane czy to w literaturze to w komentarzach publicystycznych jakimś kryzysem gospodarczym toczy mówił Witkacy rewolucje zawsze potrzebą brzucha czyli, jeżeli zaczyna nam się dziać gorzej no to wtedy oczywiście przeciwko komuś musimy się zwrócić populiści z każe nam się zwracać zwykle przeciwko tym, którzy rządzą urzędnicy odpowiadają, którzy są decydentami, którzy są uprzywilejowani zastanawia się to nie jest, a za łatwe wytłumaczenie czym musi być jeszcze jakiś komponent, który sprawia, że te elity jawią nam się jako siedlisko źródło wszelkiego zła 1 uwagę muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy problem, którym pani powiedziała ta kwestia brzucha wydaje myśl mi się za 3 dni nad jestem jestem próbuje to przemyśleć jakąś nawet zaplanować jakieś badania na ten temat sądzę, że to jest kwestia nie jest kwestia to zresztą stara to wioska lekcja to znaczy poza rewolucja nie wybucha koniecznie tam, gdzie jesteśmy głodni to kwota wyższa aspirant Maciej Grzywa, lecz całkiem robota nie są jasne są, więc jest całkiem jest wiedzie nam się całkiem nieźle tak będzie nam się całkiem nieźle, więc myślę, że jeżeli wziąć pod uwagę polskie społeczeństwo to to znajdujemy się w fazie takiej demokratyzacji powiedzmy to znaczy ta zasada równości jest tutaj jakoś kojarzy znaczy w tym ludzie mają często takie poczucie, że właśnie jestem czy, który ma wyższe wykształcenie wie trochę więcej ma więcej tego kapitału kulturowo symbolicznego może czasem więcej pieniędzy, ale jednocześnie, dlaczego my mamy aspirować do jego pozycji skoro my właściwie powinniśmy być otoczeni szacunkiem ze względu na takim jesteśmy, jakie my jesteśmy tak niekoniecznie znaczy nie musimy zasługiwać na społeczny szacunek, zdobywając wszystko to co co ta osoba, do której tam te osoby stają się porównać to było tak myślę, że ten element takiej demokratyzacji kolejnej fali demokratyzacji jest tutaj pewnym jakimś takim elementem to jest związane myślę z takim dosyć silnym przewartościowaniem polskiej kulturze o tym, się zresztą ostatnio mówi na przykładzie disco polo to moc, dlaczego na to, że my słuchamy disco-polo podać przykład takiej konkretnie, iż jest ma być czymś gorszym niż, którzy schodzić nadamy komediową np. do dochodu opery narodowej taki sam oglądać się to dama kameliowa to oczywiście to to my, a wy to jest właśnie są równorzędne pozycje tak wcale nie jesteście lepsi z tego z tego powodu, że to, że chodzić na operę tam otwarcie tego WNT definiuje co jest nowym właśnie, ale nie tylko to nie tylko kwestia to kwestia też pewnej pogardy związanej z tym, że te wybory w niższych segmentów społeczeństwa uznaje się za coś gorszego tak to jest takie poczucie to rodzi taki z takich resentyment, który jest właśnie taką takim rykoszetem wraca ostra będziecie się już wstydzić mówił Jarosław Kaczyński kilka lat temu ta pedagogika bezwstydu no właśnie to jest to świetnie pani powiedziała to moją intuicję na nowo częściowo przebadano o tym, że elity intelektualne prawicy od dawna przygotowują ten anty elitarne lot, czego dzisiaj zbierają owoce po prostu tak to znaczy to ten zaś były zrobione już bardzo dawno temu nawet kilkadziesiąt lat temu tylko wtedy polskie społeczeństwo z różnych względów było po prostu na to niegotowe tak ze względów takich ekonomicznych ze względów, bo przecież przez programy program gospodarczy 500 puste wzbudził takie równościowe ambicje w jakimś sensie, więc te kilka elementów się na siebie nałożyły i dlatego nie ma jak sądzę łatwego wytłumaczenia, ale jeżeliby chcieć to skompensować w 1 zdaniu to potrzeba jakieś równości bycia takim samym bycia uznanym i tego, że nie Musze spacerować po tej drabinie społecznej jechali, żeby zasługiwać na ten sam szacunek, na które zasługuje prof. Uniwersytetu, jeżeli mówimy o tej wymianie elit zastąpienia tych elit naszymi elitami to zastanawia się jak ten proces może przebiegać ono jak on w ogóle może być możliwe bowiem jak wymiana elit następuje w procesie rewolucyjnym np. się podczas rewolucji francuskiej, gdy kapituły arystokrację tak potem inni ludzie mają szansę awansować osiągać szczyty społeczne dorabiać pieniędzy, ale oni też inni też wcześniej przygotowali, bo to byli inni, bo burżuazja francuska interwencja tak no intelektualiści czasami tak związani z burżuazją natomiast jak to może przebywać w społeczeństwie demokratycznym, gdzie nie dzieje się, gdzie nie wie żaden znaczący wiatr historii, bo skoro mówimy o tym, że, aby uzyskać status elity to trzeba albo się dorobić dużych pieniędzy za elitę ekonomiczną ta albo trzeba przeczytać bardzo dużo mądrych książek z kulturalnym książek napisać albo jest także ta, aby ta elita intelektualna, bo są artyści tak stworzyć fantastyczne dzieła i w ten sposób awansować do elit no to jak można zrobić to w sposób sztuczny, kiedy wieje wiatr historii to też chyba lekcja to chwila demokracji w Ameryce to jest właśnie to, o czym powiedziałem jest taka tendencja do takiej demokratyzacji w cudzysłowie znaczenie chodzi o demokrację liberalną nie chodzi tu trudno będzie drodze samochodzie ma pan wybitnego kompozytora uznanego na całym świecie ich, czego pan zastąpić takim, który ledwo Obrze Tomka na tym pianinie i mówi to teraz jest inteligencja ten oto nasz tutaj wybrani z soi, ponieważ to trafią na tę na te pokłady emocji, których trochę wcześniej, które wcześniej zarysowali my, bo przecież nie można tak krótko tego powiedzieć no to otrzymujemy ego wystąpi w celi otrzymuje jasno się przyjmuje mając przedstawiony jako jeszcze w radiu Merkury np. na na tym nie akurat to jest inny przykład tak też to jest przykład polskiego sylwestra jest tak przedstawiany właśnie taki taki sposób jako wjazd jest ta jest czymś co właśnie konwencji jakoś bardzo mocno z tym ludem jest naszym człowiekiem jest uznany właśnie z drugiej strony mamy takie poczucie osaczenia też co znaczy ten człowiek i my też sami czujemy się, że jesteśmy przez przez elity pani prawomocne jak się mówi socjologii, czyli te po stronie tego wysokiego kompozytora jesteśmy jeszcze ośmieszanie w związku z tym jak budujemy jeszcze silniejszą narracją na rzecz takiej równości i równoprawną ości właśnie tego czy klasy tym człowiekiem, który reprezentuje tzw. wyższą wyższą kulturę do tego dochodzi też pewien taki klimat i tak są prawdziwymi elitami no jasne, że są prawdziwymi, bo elita jest prawdziwa wtedy, kiedy wybiera jakiś wpływ 2 ani wtedy, kiedy organizuję sobie coś reprezentację, kiedy tak na nich wtedy, kiedy spełnia nasze wyobrażenie o estetyczna tak w takim sensie socjologicznym elita wywiera jakiś wpływ ma zdolność sprawstwa większą niż inne segmenty społeczeństwa oraz zmian w procesie historycznym na to jasne co możemy przecież to jest w mieliśmy z tym w naszej najnowszej historii, że tak powiem przykłady elit ludzi z tego, którzy z cudzy słowie z gminy, którzy nie zapewni mieli wielkich kompetencji jednocześnie byli członkami elity pozytywne negatywne tak swoją drogą tak, a więc to nie jest także, że to jest to w tym sensie reprezentować sobą, że Miedź czaty ucieleśnia formy kapitału w różnych tak być inteligenckiego domu przez pokolenia nabywać inteligenckich habitu Azji i o w konsekwencji mówić poprawną polszczyzną elita to jest ktoś, kto rzeczywiście definiuje reguły gry tak definiuje sytuację i czy nam się czy on ładnie mówi po polsku czy słucha nie wiem Bacha to czyta Gombrowicza albo Olgę Tokarczuk nie ma żadnego znaczenia, jeżeli wpływ także władza siła nota, ale to też właśnie to też oczywiście o tyle skomplikowane, że elity mogą się dzielić na te, które dysponują z 1 strony pieniędzmi to mogą być zupełnie inne elity ci, którzy dysponują większą tą stawką dla nich ważniejsza kwestia kultury i ci, którzy mają po prostu władza tak dlatego socjologii mówi się elitach politycznych elitach ekonomicznych elit kulturalnych tak w zależności od tego, jakim typem społeczeństwa mamy do czynienia to te elity ten typ elit ta frakcja definiuje sytuację w Polsce np. ponieważ inteligencja była tak bardzo silną warstwą to możemy mówić o tym, że mamy dosyć słabą klasę polityczną dosyć słabą klasę też biznesową w gruncie rzeczy, bo tutaj nie ma wielkich pieniędzy to znaczy nie ma tak wielkich pieniędzy jak na Zachodzie, ale mamy za to silną elitą kulturalną inaczej we Francji, gdzie bardzo silna elita finansowa ta elita kulturalna znajduje się na jest podporządkowana tej frakcji finansowej czy w tej wielkiej burżuazji naszej też w Rosji, gdzie elita polityczna jednak sprawuje władzę, więc w zależności od tego, jakim typie społecznej mówimy to taka frakcja elit jak sprawuje władzę i definiuje definiuje sytuację skoro tej słabości mowa to może to jest także skoro elita jest sława no to łatwo obalić albo łatwo kwestionować rola tylko jak myślimy Polskę, bo moim zdaniem znamy się najlepiej to to proszę zauważyć, że to, kto kwestionuje elity to nie są to nie jest jakby im to dni to jest ten sam rodzaj elit znaczy jak weźmiemy pod uwagę to przygotowywaną jak dziesiątki lat napisałem na ten temat coś dlatego myślę, że mogę coś powiedzieć elita, która przygotowała ten anty elitarne zwrot współczesny, który dzisiaj tak bardzo rozlewa, które nam, ale jednak części z estetycznych powodów może nie pasować, którym też być może niektórzy z nas pogardzają niedobrze, bo to powoduje ten resentyment, którym powiedziałem wcześniej był przygotowany przez elitę tak to nie są ludzie, którzy bez kompetencji kulturalnych przygotowywali ten to podłoże pod ten współczesny ruch to są elity intelektualne wywodzący się czasem bardzo podobnego pnia inteligencji którzy, które przygotowała właśnie ten ten zwrot, który mówił np. 2 narodach o tym, inteligencki, ale też tym takim narodzie Ludowym i oczywiście jesteśmy tym inteligenckim powinniśmy kształcić ten, ale powinniśmy też wziąć pod uwagę to jak myśli ten naród, bo to jak myśli ten lud, bo to on w gruncie rzeczy jest tym chciałem tego chciałem tego narodu myślę, że ten ta cała praca intelektualna jednak była przygotowana przy przygotowana przez elity prawicowe przez to trochę powiedziałem wcześniej była przygotowana przez bardzo długi okres czasu dzisiaj po prostu zbieramy owoce na dzisiejsze to tak Ros znaczy ten ludzie mają poczucie generalnie w tej tzw. klasie ludowej, że nie muszą nigdzie aspirować, bo oni są uznani na tej samej zasadzie na jakiej właśnie, bo został uznany przez frakcję relacji do przedszkola, a myślę, że źle generalnie tak to znaczy to ma swoje bardzo dobrze jest oceniać w ogóle szanować ludzi, a jak napisano, czyli szanować ich autorem tak, ale oczywiście, że tak natomiast natomiast myślę, że chyba dobrze jest, kiedy jest jakaś takie poczucie taka możliwość awansu społecznego dla niektórych dla niektórych jest dla niektórych jednostek społeczeństwo zobaczmy co się dzieje dzisiaj można myślę, że życiowych aspiruje, a nie mówi osiągania jakichś szczytu walki aspirujemy takimi małymi krokami to znaczy, że chcemy rozwijać prawda, a albo chcemy się inwestować albo liczą, że spotka nas coś lepszego raczej myślę, że najlepsza sytuacja taka, kiedy elity umożliwiają taki rodzaj awansu tak natomiast współcześnie postawiłbym taką hipotezę to nie jest bardzo mocna teza, ale po zmierza to jest jakiś rodzaj hipotezę za współczesne elity prawicowa jednocześnie uznają ludzi takimi, jakimi oni są mówiąc w skrócie, ale jednocześnie budują społeczeństwo, w którym awans jest znacznie utrudnione to widać po reformie edukacji to widać trochę po reformie szkolnictwa wyższego oczywiście to są analizy ex ante zobaczymy jeszcze reforma edukacji widać najbardziej to znaczy ta reforma uderza dzieci tych ośrodków z tych rodzin, które dysponują mniejszą kapitał społeczny, więc dzieci są obciążone znowu na starcie przez to, że nauka nie trafią do szkoły jako sześciolatki później np. właśnie bardzo dobry argument i ale co więcej wmawia się tym ludziom czas, że taką ich dobra, że to jest dobrze właśnie, że to jest dobrze żony nie muszą być przecież profesorami Uniwersytetu lekarzami tak dalej, bo w hierarchii prestiżu zawodów wyżej jest robotnik wykwalifikowany dokładnie na trzecim na trzecim miejscu, więc temu towarzyszy jeszcze taka legitymizują ca uprawomocnia idąca tą to tę sytuację narracja co jest gorzej dla dla tej sytuacji z 1 strony oczywiście nie szanuje, ale z drugiej strony, jakby uniemożliwia nawet samą kwestię awansu nie pokazuje się jako coś co jest warte tego, żeby ludzie mając odpowiednie zdolności próbowali przejść tak to droga też na końskim profesorze powiedział pan, że to jest ogólnoświatowa tendencja to co dalej, jaka jest przyszłość jak pan rysuje te popularność populistów nacjonalistów jakich takich powrotów do wspólnot plemiennych czy moja odpowiedź jest chyba taka, by tak dosyć prosta mam nadzieję żona nie jest taka niezwiązana jest bardzo zły funkcję King to znaczy nie jest pobożną pobożne życzenia owa myślę, że elity takie elity, które jak sądzę lubi pani redaktor ja to znaczy takie spokojne wyważone dysponujące kapitałem kulturowym, a niepokojące tak spokojniejszej stonował w krawacie awanturujących się np. na nią koniecznie wprowadź, ale może może być język może być gorsze np. ja wiem, co chceta ale może być może być możliwa zdrowa dzisiaj w golfa dlatego pewnie sala obrad i francuska tradycja natomiast tak to, gdy wie weźmiemy pod uwagę te te elity one bardziej otworzą to znaczy one się uwrażliwiają i jednak nie będą to znaczy zaprezentują w pewnym sensie podobną postawę, jaką prezentują tam te elity prawicowe tylko trochę innym jak rozłożeniem akcentów to znaczy też otworzył przestaną pogardzać minister czasem pewną cechą takiego współczesnego napięcia jest to, że te grupy klasy ludowej tzw. ISIS z elity również prawomocnej tej, którą można trochę lubimy one nawzajem sobą pogardzają to nie jest jednostronna pogarda, ale to jest pogarda właśnie dwustronna bardzo często to disco polo, które zostało tutaj wspomniana jest chyba dosyć dobrym przykładem 500 plus jest kolejnym przykładem to znaczy, gdyby inaczej o tym, opowiadać trochę bardziej merytorycznie to wrażliwsze językiem trochę bardziej otwartym na tych ludzi myślę, że ta druga strona miałaby poczucie takiego upodmiotowienia nie reagowała resentyment na te wypowiedzi na ich chyba tylko tyle miałby do zaproponowania prof. Piotr Kulas socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego bardzo panie dziękuję profesor, który spadł prestiżu zawodów odległe miejsce bardzo dziękuję na piąte cesarza dziękuję jest za 2 minut dwudziesta druga za chwilę informacje Szanowni Państwo po informacjach wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA