REKLAMA

"Dotarcie koronawirusa do Polski jest nieuniknione"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-02-25 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:22 min.
Udostępnij:

- Dotarcie koronawirusa do Polski jest nieuniknione. Najważniejszym pytaniem jest, jak on szybko wygaśnie. A tego nie wiemy. Nie wiemy np. czy informacje, które docierają do nas na ten temat z Chin są wiarygodne. Jest wiele niewiadomych i o wpływie koronawirusa na gospodarkę w tym roku możemy sobie tylko gdybać - mówił w Magazynie EKG dr Marek Rozkrut

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry w drugiej części magazynu EKG Bartek Godusławski dzisiaj są z nami dr Radosław piekarz klub Jagielloński dzień dobry w dobrem dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista i dzień dobry dzień dobry Anna Wicha prezes polskiego forum HR dzień dobry dzień dobry Szanowni Państwo zgodzić się pewnie ze mną, że jesteśmy małą gospodarką otwartą taką małą gospodarką otwartą, w której eksport w relacji do PKB silnie w ostatnich latach Rozwiń » rośnie, a to znaczy, że nasze firmy stają się konkurencyjne podbijają rynki zagraniczne sprzedają swoje towary usługi coraz szerzej, ale z drugiej strony to jest pewnego rodzaju ryzyko, że jeżeli w globalnej gospodarce pojawią się jakieś zawirowania kryzysy recesje no to myśl niej oberwie ten mój przydługi wstęp dotyczy sytuacji w Chinach, a właściwie nie tylko w Chinach sytuacji z rozprzestrzeniającym się coraz silniej Korona wirusem czy faktycznie jest także my troszeczkę bagatelizujemy wpływ na gospodarkę polską tego co się dzieje biorąc pod uwagę, że coraz więcej ośrodków analitycznych obniża swoje prognozy jeśli chodzi o świat wczoraj bank inwestycyjny Goldman Sachs 1 z największych banków inwestycyjnych obniżył prognozę wzrostu gospodarki amerykańskiej, a u nas właściwie ten temat z poziomu gospodarczego przechodzi tak niezauważenie powiedział patrz amerykański oraz, więc zaczyna najpierw sobie musimy uświadomić, że już od lat dziewięćdziesiątych Polska jak wiele krajów w naszym regionie została włączona w tzw. międzynarodowe łańcuchy tworzenia wartości innymi słowy produkcja danych dóbr została podzielona na więcej kawałków i poszczególne etapy produkcji odbywają się często w różnych krajach wniosku czy jakieś komponenty półprodukty są wytworzone w 1 kraju następnie eksportowane do innego kraju tam się dokłada jakieś elementy w tym kraju i przesuwa do kolejnego itd. itd. Polska włączyła się bardzo silnie w łańcuchy co oczywiście ma pewne zalety wiele zalet, ale też pewne wady z punktu widzenia ekspozycji na to ryzyko co się dzieje w gospodarce światowej musimy pamiętać tutaj panie tak się rzeczywiście eksport relacji do PKB rośnie systematycznie można powiedzieć z wyjątkiem tam globalnego kryzysu, ale wówczas ta relacja w Polsce pogrążyła się bardzo małym stopniu w porównaniu do wielu innych krajów, ale nawet ważniejsze niż eksport w relacji do PKB jest spojrzenie na tzw. eksport wartości dodanej, ponieważ inna sytuacja w kraju tak np. eksportuje za bilion złotych, ale importuje, żeby wytworzyć ten eksport 900 miliardów, czyli tak naprawdę tworzy tylko 100 miliard wartości dodanej w porównaniu do kraju, który eksportuje teoretycznie tylko 500 miliardów złotych, ale importuje tylko 100 miliardów, żeby wytworzyć ten spektakl, czyli tam wartość dodana 400 miliard czterokrotnie większa, więc często bardzo istotne, ponieważ eksport eksportowi nie jest równy dajmy NATO w eksporcie branży jak komputery czy sprzęt elektroniczny sprzęt optyczny tam większość eksportu z Polski to są też to są komponenty wartość dodana importowano wcześniej przy usługach np. że chodzi o usługi wspólne ta relacja jest zgoła odmienna większość eksportu usług to wartość dodana wytworzona w Polsce, więc tak naprawdę dla nas zasadniczy element ile my tworzymy rzeczywiście wartości dodanej w kraju eksportując także dane dobra i ten element systematycznie rośnie to trzymano tak znaczy dobrze pokazuje on 1 stronę, że rzeczywiście wchodzimy coraz aktywniej na rynki zagraniczne coraz większa część produkcji w Polsce jest wytwarzana, żeby zaspokoić zapotrzebowanie za granicą i to wzrosło do grubo powyżej 30% mając na uwadze wielkość polskiej gospodarki paradę to, że mała no wspólnie z globalnej jesteśmy małą otwartą gospodarką, ale wciąż dużo większą aniżeli kraje w naszym regionie np. kraje bałtyckie czy także Czechy Węgry Słowacja i mając na uwadze wielkość naszej gospodarki ta nasza otwartość w rozumieniu roli eksportu do PKB, jakiej roli roli tego eksportu wartości dodanej czyli, jaką część naszej produkcji ostatecznie konsumują lub używają podmioty za granicami Polski ta relacja w Polsce jest wysoka, ale co istotne z punktu widzenia dynamiki, czyli tego się zmienia to właśnie ten przyrost eksportu wartości dodanej, czyli przyrost popytu zewnętrznego na nasze produkty odpowiada za większość wzrostu gospodarczego Polski w tym stuleciu to niekończąca się rozbija się zgubiłem teraz chodzi Korona Korona wirus to nam w końcu zacząłem zmierzać będzie także w tym momencie, jeżeli w zakresie on zaczyna wpływać na gospodarki z wtrącić strony popytowej benzynowa Chińczycy są ważne bardzo silniki wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony są oni poddostawcami wielu komponentów, które są wykorzystywane w produkcji wielu innych krajów także w Polsce, chociaż Polska bezpośrednio na Chiny nie jest aż tak bardzo eksponowana no z pewnymi wyjątkami jak wspomniał chociażby tym przemyśle elektronicznej Mono koczujący kornerów zaszkodzi oczywiście za skazana, ale głównie większym stopniu wpływają np. na sytuację czy możliwości produkcji takich gospodarek Niemcy, kiedy im brakuje pewnych komponentów do wytwarzania pewnych produktów również nie mogą ich wytwarzać im zmniejszenie zapotrzebowania one Polonia w tej chwili też nie tylko Chinach już, ale mówimy także we włoszech, które są dla nas znacznie ważniejszym partnerem handlowym te relacje są znacznie silniej widać, że to znaczy tak z punktu widzenia znowu jak pan spojrzy na eksport do PKB tak Włochy są ważniejsze parter z punktu widzenia na to jak spojrzymy, jaka część tego co my wytwarzamy ostatecznie trafia na rynek włoski Otóż mówimy o podobnej sytuacji jak w przypadku Chin także Chiny okazję ślą też dużo ważniejszym partnerem handlowym aniżeli same statystyki dotyczące eksportu mogłoby na to wskazywać, ponieważ znaczna część naszej produkcji stateczni tak trafia do Chin, ale przez rynki czeski niemiecki itd. tak, ale ta Korona wirus w zakresie w jakim zakłóca łańcuchy dostaw komponentów fabryki w Chinach, ale w wielu krajach z ograniczają produkcję czy są wręcz wstrzymywana postawie sypialnie sypanie piachu w trybie tak mało tego piachu jasności nie ma tego problemu, ale ostatecznie one się zaczynają coraz większym stopniu zaczyna też docierać do polskiej gospodarki w przypadku niektórych branż część tych strat można odrabiać w kolejnych kwartałach w przypadku wielu innych nie no jak transport lotniczy jak konsumpcja turystyka to są tych strat już nie odrobi droga będzie wpływać na gospodarkę światową, który Polska jest coraz większym stopniu jednak uzależniona Włosi, gdzie te ogniska choroby coraz coraz silniejsze objawiają w ostatnich dniach zaczęli działać bardziej takim rejonem silnie uprzemysłowionym więc, więc jest to ryzyko dla całej gospodarki włoskiej tam się pojawiły pewne pomysły i ich autorem jest minister finansów Włoch, który np. twierdzi że, żeby zawiesić pobór podatków od firm, które w tej lombardu produkują, żeby przygotować jakieś pakiety finansowania dla małych średnich przedsiębiorstw dla branż, które najsilniej mogą ucierpieć na punkt widzenia z punktu widzenia Włoch to może być naprzód branża turystyczna to jest państwo zdaniem dobry pomysł to jest dobry pomysł cokolwiek w tym momencie zmieniać wątku łagodzi potencjalne skutki skutki negatywne Korona wirusa myślę, że pomysł każdy donos, który będzie wspierał firmy, które w tej chwili są dotknięte kryzysem, a będzie na pewno dobrze dobrze odebrany pytanie o po pierwsze, jakie w 2 mają na dzień dzisiejszy przygotowane plany kryzysowe i czy będą one wdrożone relatywnie szybko, bo kwestia tego, jakie będą pomysły tak jak tutaj mówiła będzie zawieszony pobór podatku czy jakiekolwiek inne propozycje w tym zakresie Śleziona będą miały bardzo duże znaczenie szczególnie dla firm małych, które nie mają takiego kapitału, żeby przetrwać w zależności od tego jak długo ten kryzys potrwa, żeby przetrwać taki sposób, żeby móc się odrodzić po kilku być może tygodnia czy po czy po kilku miesiącach nie wiemy nadal, jakie skutki ta epidemia będzie będzie miała systemem podatkowym da się w ogóle w Polsce panuje cisza odpukać nie mamy nie mamy obyśmy nigdy nie mieli żadnego zakażenia karna wirusem u nas w kraju ale, gdybyśmy mieli u nas jest jakaś przestrzeń fiskalna jest jakaś przestrzeń w systemie podatkowym, żeby pomóc przedsiębiorcom techniczne możliwości legislacyjne oczywiście są Karzaja obawiam, że zawieszenie poboru podatku akcję myślę dochodowego, a jest bardziej są medialny niż jakimkolwiek takim no racjonalnym merytorycznym, bo jeśli, a karana wirus faktycznie źle wpływa gospodarka firmy nie zarabiają, więc bardzo mają z czego płacić podatek dochodowy zawiesi seks podatek dochodowy, który nie istnieje nauka to medialnie dobrze brzmi, ale czy to jest faktyczna pomoc na dużą obawę, że taka, która ma stratę to może ją rozliczać przez jakiś czas i w tym momencie, a więc też ma jakąś ulgę podatkową rozłożoną w czasie nadwagę w Polsce na 5 lat np. tak to kwestia płynności Marek z ważniejszych, dlatego że jednak, jeżeli większość firm w większości przypadków, gdy firma upada tonie wynika z braku rentowności, ale braku czy utraty płynności, więc tutaj jest ważniejszy element sytuacji, kiedy one nie będą otrzymywać zapłaty w wyniku tego, że nie wstrzymują produkcję dostał nie dostarczają produktów to wówczas brak środków jestem głównym ograniczeniem ryzykiem dla tych firm, czyli co lepiej pomagać organizować tam ani podatku dochodowym kozie, a ten z kolei państwa bardzo mogą pomagać bez zgody komisji Europejskiej, ale jeżeli mielibyśmy taką sytuację nadzwyczajną, że byłaby to kwestia już unijnego problemu Włochy i potencjalnie kolejne kraje to być może tutaj komisja Europejska rada Europejska podeszły do takiego problemu zupełnie inaczej jednomyślność w głosowaniu w w unii Europejskiej nad kwestiami podatkowymi a jaka jest pewnie zgodzimy, że rzeczywiście tak jak pan Marek powiedział, że w kwestii płynność co istotne czy to wpływa na kwestii płynności wespół z VAT czy ja mogę sobie np. w odliczyć to a czego mi kontrahent tak nie zapłaci od mojego podatku VAT, a natomiast jeśli mamy jednomyślność w głosowaniu to wystarczy jedno państwo, które głosuje na mnie i tego pomysłu bez granic nie ma, ale może tutaj jakaś taka Solidarność Europejska pojawiłaby się w tej sytuacji, ale polskie firmy nie są w takiej sytuacji, w której problemy płynnościowe, aby zagrażało, jeżeli popatrzymy na gigantyczne depozyty firm, które są w bankach i niewielką skłonność do inwestowania na poziomie zagregowane jak pan redaktor wie ma tzw. średnie czy to średnie wynagrodzenie na poziomie właśnie, jaki z tego typu wielkości myśmy policzyli ile przypada średnio depozytów na firmy to nie wygląda tak źle, ale ten rozkład przy poszczególnych firmach już tak czy nie wygląda w szczególności w przypadku mniejszych przedsiębiorstw tam problemy z zatorami płatniczymi czy właśnie ryzyko pogorszenia płynności musimy pamiętać też, że koszty działalności wielu przedsiębiorstw ostatnio rosną także w wyniku wzrostu kosztów pracy przy zaburzeniu płatności dostaw w tej sytuacji te podmioty o słabszej pozycji rynkowej często są to mniejsze przedsiębiorstwa niewątpliwie na taki problem byłby narażony i one takiej poduszki płynnościowej bardzo często jednak panie redaktorze nie mają musi jednak zaznaczyć pan wyraził nadzieję, że to Polski Korona wirus nie dotrze wydają się jednak to jest nieuniknione natomiast zasadnicze pytanie brzmi jak szybko wygaśnie tego nie wiemy nie wiemy w szczególności informacji, które do nas docierają z Chin są wiarygodne nie, bo jeżeli, by się okazało, że rzeczywiście już to ten wirus się tak nie rozprzestrzenia samych Chinach na to na pewno byłaby to dobra wiadomość i to by wspierały tezy, że być może w kwietniu on de facto już wygaśnie, ale jeżeli szukasz informacji nie są do końca prawdziwe no to ten scenariusz może być zgodnie, ale tego nie wiemy możemy sobie gdybać informacje są podzielone inne de facto, bo mamy 1 dzień informacje, że epidemia wygasa drugi dzień, że znowu rośnie, więc strasznie trudno to co tu jeszcze Chińczycy jakiś czas zmieniają metodologii liczenia liczenia przypadków w przypadku zarażeni, kiedy już wydaje się, że sprawy idą w lepszym kierunku nagle mamy kolejny kolejny wybuch i kolejne wzrost statystyk naszą gospodarkę z takim nieciekawym momencie jeśli chodzi o zderzenie się z czarnymi łabędziami o takim czarnym Łabędziem, czyli zjawiskiem absolutnie trudnym do przewidzenia, ale takich dalekosiężnych skutkach jest jednak Korona wirus mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego napiętą sytuację w budżecie państwa jest tych czynników szereg, które nie są dość sprzyjające, żeby mierzyć się sytuacjami kryzysowymi no ale wciąż mamy lepszą znalazł już tak możemy relatywizować oczywiście niż dajmy na to gospodarki jeszcze mniejsze przytoczę Słowacja Węgry kraje bałtyckie, a także kraje, które są jeszcze większym stopniu uzależnione od tego co się dzieje łańcucha dostaw jak chociażby Irlandia czy też Holandia Niemcy widzieliśmy mają też bardzo się na ekspozycji, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską to oczywiście też do uderza w polską gospodarkę, ale z pewnym opóźnieniem jest, więc ta inercja, która nas początkowo o tyle chroni łagodzi na pewno skutki natomiast duży problem trwa tym niestety konsekwencje będą także dla nas coraz większe, więc dla ING rozpoczęli od łańcuchów dostaw i wartości dodanej wrócimy w trzeciej części magazynu EKG to była część druga czesne informacje o Japonii wraca dzień dobry trzecia część magazynu EKG Bartek Godusławski nadal są studia z nami Anna Wicha Marek Rozkrut Radosław piekarz za nim eksperci nasi będą mieli okazję się wypowiedzieć to zobaczmy co dzieje się na rynku finansowym za 1 franka szwajcarskiego dzisiaj rano trzeba zapłacić 4zł 4gr za euro 4zł 29gr za funta brytyjskiego 5zł 12gr za dolara amerykańskiego 3zł 95gr giełda papierów wartościowych ana niej indeks największych 20 spółek spada w tej chwili o 0,67% indeks szerokiego rynku spada, ale nieco mniej o 0,59%, czyli Korona wirus nadal rządzi na rynkach kapitałowych i finansowych frank szwajcarski jako bezpieczna przystań powoduje, że inwestorzy kupują go, a nie trzymają się innych walut czy mają państwo jakieś zdziwienia, bo przez pierwszą drugą część straciliśmy słuchaczy Korona wirusami konsekwencjami trochę ostrzegaliśmy trochę pokazywaliśmy, ale może coś państwa dziwi innego niż Korona wirus to może na wino ja zacznę moje zdziwienie towarzyszy mi nieustannie od niedzieli zdziwieni i radość zmienia może rok będzie rozwój dobra wiadomość dokładnie nasza koszykarska reprezentacja w ramach rozgrywek EuroBasketu, a pokonała Hiszpanię pierwszy raz, a jeszcze, odnosząc się do tego, że Hiszpanie są aktualnymi mistrzami świata wyczyn niesamowity gratulacje dla ekipy Marka Bajora i dla wszystkich zawodników, a to jest na pewno także w tej kadrze hiszpańskiej, która uchodzi za 1 z lepszych na świecie grali wszyscy zawodnicy grali, ale reprezentacja reprezentacją oficjalne rozgrywki myślę, że tutaj, którą ja wiedziałem, bo widziałem jak żart związany właśnie tym sukcesem, który jest bezapelacyjny, że Polacy wygrali z Hiszpanami, bo w dróżnik hiszpańskiej nie grali zawodnicy NBA moim zdaniem nie ma sensu tak porównywać rozpocznie się, że też w zębie nie grali tego dotyczył tego dotyczył głównie głównie ten żart jest sukces bezapelacyjny Polska koszykówka w ostatnim czasie radzi sobie całkiem nieźle, bo nie jest pierwszy sukces nie tak w ubiegłym roku dobrze pamiętam też mogliśmy się sukcesami pochwalić to również takimi drużynami silnymi rozpoznawalnymi w skali światowej jeszcze jakieś zdziwienia państwo dla nas przygotowaliście śle, odnosząc się też dołem z promocji mielizny są, o ile to będzie zdziwienia akurat negatywna, ale mamy spowolnienie gospodarcze, a biznes podnosi rękę w górę i pyta, skąd wziąć ludzi do pracy nie mamy bezrobocie w tej chwili na poziomie między 45% natomiast mamy grupy, które można, by zaktywizować ani mamy do końca planu, a wspólnie z konferencją Bioton, a przygotowujemy kilka programów, które chcielibyśmy realizować wspólnie z rządem ministerstwem pracy i chcielibyśmy zaapelować o to, żeby ten problem rzeczywiście potraktować poważnie patrząc na kilka parametrów, które pokazują jak dużo osób aktywnych zawodowo faktycznie pracuje względem tych, które mogą pracować jesteśmy poniżej średniej unijnej bardzo przegrywamy z Czechami przegrywamy z Niemcami, jeżeli chociażby porównamy kategorie zatrudnionych w wieku 55 do 64 lat u nas 49% w Niemczech powyżej 70% 665% mamy kapitał ludzki, które możemy wykorzystać, a brakuje planu, żeby móc go zaktywizować szóstym kapitał ludzki pracuje w Niemczech w Polsce pracować nie chce to nie jest wcale powiedziane, że pracować nie chce natomiast chociażby mamy 2 sprzeczne to powiedzieć ustawy czy czy taki liga Frame Murka strukturę strukturę prawną ramy prawne ramy prawne dokładnie dziękuję, która powoduje, że z 1 strony są ulgi dla zatrudnienia osób powyżej 5050 tego piątego roku życia, a z drugiej strony są obostrzenia prawne 4 lata przed wiekiem emerytalnym już niemożna takiego pracownika praktycznie zwolnić nie można zmienić zasad pracy i to powoduje pewien klincz z 1 strony i ze strony pracodawcy i ze strony pracownika nie ma chęci, żeby wiązać takie osoby z firmą, a myślę, że w wielu wypadkach można, by wykorzystać tę grupę zawodową podobnie jak młode matki program 500 plus dużo dobrego zrobił dla rodzin polskich natomiast rzeczywiście wyeliminował sporo potencjalnie aktywnych pań, które mogłyby uczestniczyć chociażby w ramach zatrudnienia takiego elastycznego tutaj nikt nie mówi o tym, że one powinny być na rynku wykorzystywane w ramach pełnego etatu to może my mieliśmy taki pozytywny splot okoliczności, które spowodował, że duży napływ siły roboczej pracowników zza wschodniej granicy de facto zdjął z rządzących obowiązek zastanowienia się jak aktywizować, bo to jest znacznie trudniejsze pewnego rodzaju grupy wiekowe w Polsce czy taka to oczywiście przepraszam panie jak można tylko odniosę się do tego co pan przed chwilą powiedział ten obowiązek za chwilę może zostać nałożone podwójnie, bo za tydzień Niemcy otwierają swoją granicę i Ukraińcy będą mogli pracować również tam oczywiście nie należy się spodziewać jego solidnego exodusu natomiast faktycznie może się okazać, że znacząca grupa Ukraińców szczególnie tych, którzy mają certyfikaty czy znajomość języka niemieckiego czy chociażby angielskiego będzie dużo chętniej pracowała zachodnią granicą niższy u nas ja się podpisuję bardzo tymi wszystkimi wnioskami jest szczególnie jeśli weźmie pod uwagę, że osoby po pięćdziesiątym roku życia jest też grupa, która będzie przyrastać w Polsce najsilniej, więc to będzie coraz ważniejszy zasób pracy, więc aktywizacja zawodowa będzie tu bardzo potrzebne, ale to zdecydowanie nie wystarczy polityka migracyjna w tym kontekście to jest ten czyni, które jest kluczowe, nawet jeżeli popatrzymy na dane za ostatni rok czy już wcześniej kwartały badania aktywności ekonomicznej ludności, które New praktycznie nie obejmują nieraz nierezydentów, czyli mamy de facto Polaków one pokazują pokazały spadek liczby pracujących wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej, który widzieliśmy de facto wynikał z tego, że właśnie to obcokrajowcy głównie Ukraińcy wchodzili na ten Polski rynek pracy natomiast już wiele prognoz wskazuje, że ten przyrost się kończy, jeżeli chodzi o liczbę Ukraińców w Polsce podczas gdy rośnie liczba w Czechach Niemcy co prawda zaczynają można powiedzieć niektórzy mogą być z restrykcyjnymi regulacjami, ale tym przekonany, że one będą stopniowo łagodzony, kiedy te wąskie gardła się pojawią i zasadniczy problem my w ogóle teraz rozmawiamy o tym jak głęboki jak długo będzie spowolnienie gospodarcze w Polsce, owszem jest ważny czynnik natomiast mniejsze wydaje, że tracimy rocznie nie patrzymy na to jak będzie wyglądać ożywienie, na które oczekujemy i obawiam się, że tego paliwa dlatego silnika polskiej gospodarki będzie brakować w wyniku tego, że nie będziemy mieć odpowiedniej liczby pracowników szczególnie w branżach, które są eksponowane na tę konkurencję zagraniczną pozyskiwanie siły roboczej, czyli od sytuacji, w której martwimy się głębokie będzie spowolnienie zaczynamy przechodzić sytuacji, w której powinniśmy się martwić czy w ogóle my przyspieszymy, żeby wyjść szybko tego spowolnienia tak jak ta ma zdanie zasadniczo zwana też, że wypowiada się akcja w po tym wszystkim tu padła natomiast w Śląsku zupełnie, że nawet Polski system podatkowe, a nie promuje zatrudniania starszych, a chociażby ta słynna ulga dla za rok dla młodych nie jest tak naprawdę zupełnie niepotrzebna my nie mamy problemu z tym, że reforma młodzi znaleźli pracę nie ma nie ma w ogóle takich taki problem w Polsce natomiast ta ulga jest regulowana w w nich teraz ja zadaję pytanie po co ta ulga w ogóle po co ona medialnie dobrze brzmiał dokładnie mieli pewne jest mało kosztowna mówią o o urazie, gdyby rynek zrobić np. dla osób 55 plus to byłby znacznie bardziej czarnymi pod koniec kariery zawodowej zarabiamy znacznie bardziej niż na początku natomiast ona tworzy duże nierówności tak naprawdę niesprawiedliwość w opodatkowaniu może jest niekonstytucyjna, bo moim zdaniem jest niekonstytucyjny, ale pytanie co to znaczy teraz w Polsce co jest niekonstytucyjna musiałby być trybuną, a za czas, bo Trybunał Konstytucyjny, a ta ustawa Ano fana nie została zgłoszona dał w Trybunału Konstytucyjnego, kto ma to zrobić rada zrobi żadna partia opozycyjna nie zrobi, choć nie zrobi niczego, żeby nie zaszkodzi dać swoim głosom pewnie zmiana jest na tyle trwała, że jakkolwiek, by kiedykolwiek przyszła zmiana władzy to nikt nie ruszy pewnych przywilejów, bo u nas przywileje utrzymają najmocniej o podatkach to widać bardzo o podatkach rozumianych szeroko jako też kwestie ZUS-u deputat węglowy chociażby nie wymodlili to jest lat, a czy deputat węglowy czy tak naprawdę rząd nie jest deputat towarowy jest pieniądz po prostu tak nie stosowano nieopodatkowane odpadnie 30 lat albo jak wspierać aktywizację zawodową wśród osób starszych systemem podatkowym podła widzieć, że nie wspieram jak wspierać czy wspieranie jak sobie jak pokazało OECD wielu chyba już w raportach, a w i to wsparcia sprowadza się do obniżenia kosztów zatrudnienia to koszt zatrudnienia w Polsce to jest przede wszystkim ZUS, a później PIT i niestety też jak pokazał świetny raport Ministerstwa Finansów naprawdę w pierwszy Working Paper Ministerstwa Finansów on pokazał jak wygląda opodatkowanie takie realne hitem ZUS-em, a w poszczególnych decyzji łupkowych, kiedy grupom tak grób grup zarobkowych od najmniej zarabiających największe najmniejsze okazuje, że największe PIT ZUS płaci pierwsza grupa docelowa 60% tego co pamięta, więc nagle się okazuje, że no mamy, ale to także wspierać to osoby, bo system podatkowy naprawdę można można zmieniać natomiast on od wielu wielu lat nie zmienia, ale my im po nich najmniejszego oporu, bo mamy 13 emerytury, które już na stałe mam mówić mamy 14 emeryturę, która dzisiaj będzie przedmiotem posiedzenia rządu pojawi się jednorazowo natomiast nikt nie chce systemu podatkowego zreformować sposób taki całościowy pod kątem obniżenia klina podatkowego, czyli tak jak pan doktor powiedział warto spojrzeć nawet sam opracowania czy Ministerstwo Finansów fikcyjnych instytucji, które pokazują, że jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju transfery ulgi podatkowe w Polsce to ich beneficjentami są osoby o najwyższych dochodach, więc jeżeli ktoś, mówi że niema pieniędzy, żeby wesprzeć aktywizować inne osoby np. poprzez zachęty w systemie podatkowym, żeby podjął pracę czy aktywizować się na tym rynku to oszczędności są chociażby w samej racjonalizacji systemu ulg, które trafiają do osób na wysokich dochodach, które tak naprawdę tych ulg nie potrzebują dr Marcin Piątkowski ekonomista przez lata związany z bankiem światowym, który na pewno ma serce po lewej stronie ma dużą wrażliwość społeczną zauważył ostatnio, że wsparcie np. dla gospodarstw emeryckich i w Polsce bardzo duże, a jednocześnie zagrożenie ubóstwem jest tam znacznie mniejsze niż w innych grupach niż w innych typach gospodarstw domowych nawet wystarczy spojrzeć na publikowane regularnie wyniki badania budżetów gospodarstw domowych, które publikuje GUS oczywiście znajdziemy emerytów bardzo trudnej sytuacji tych emerytów jest bardzo wielu, ale przeciętnie grupa okazuje się, że ich dochody wydatki są wyższe niż wielu innych grupach społecznych także tak naprawdę ta sytuacja trudniejsza często inne grupy społeczne, które uzyskują wsparcia, ale pamiętajmy, że emerytów w Polsce coraz więcej będzie coraz coraz silniejszy ważniejszy elektorat polityczne w związku z tym o wiele lepiej rezonuje w taką możemy rozdawać gotówkę to zawsze jest tak najłatwiejszy oczywiście, o ile się ma gotów do rozdawania to może faktycznie wreszcie prędzej czy później ktoś dojdzie do sytuacji, który uznał, że jakaś kompleksowa reforma systemu uśmiecha się aktor Radosław piekarz z podziałem kompleksowa reforma systemu podatkowego pewnie pan doktor widzę wiele takich reform Kroke reform nie widziałem żadnych takiej rady reform w Polsce nie było był jakiś nowa wieś na papierze tak i było 1 wydaje się dosyć odważna i chyba mądra próba reformy PIT-u ZUS-u, a jeżeli tak jednolita pada jednak podatek jednolita danina, jaką byśmy to nazwali założenia były świetna, bo chociażby samo uproszczenia administracyjne, a czy poboru tych 2 danin PIT-u i ZUS-u, a sporo pomogło, a natomiast not poległo to polega nawet chyba przed tą ów były tylko założenia, bo nawet projekt ustawy z tego co pamiętam, a poległ, dlatego że dla niektórych grup ten podatek ma wzrosnąć Ano właśnie zawsze ktoś musi zapłacić, żeby ktoś mu z tego skorzystać Anna Wicha Radosław piekarz Marek Rozkrut dziękuję bardzo, dziękuję magazyn EKG przygotowali za co bardzo dziękujemy Olga Majewska i Maciej Jarząb realizował Kamil Wróblewski już za chwilę informacja po nich Owczarek zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki Bartek Godusławski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA