REKLAMA

Bóg nie jest superkomputerem

OFF Czarek
Data emisji:
2020-02-25 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:03 min.
Udostępnij:

O książce "Strażnik wrót" z jej autorem prof. Michałem Klingerem Rozwiń »

Więcej: https://pasaze.com.pl/shop/straznik-wrot-proby-z-hermeneutyki-teologicznej/ Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny dzień dobry dzień założenia państwu i jest jeszcze trzymam jeszcze dymiącą gorącą trochę jest strefa najnowszą książkę w pana profesora zatytułowaną strażnik wrót próby fermę etyki Teologicznej książka wydana przez wydawnictwo pasaże tak bardzo czekały nowe wydawnictwo nosi takie nowe Rozwiń » krakowskie to swoją drogą ciekawe, że powstają nowe wydawnictwa, czyli że jestem zachwycony to jest jakaś dama nie tylko konkurują, ale się dopełniają i są chyba no jakoś na fali to wydawnictwo no szatni powiedział w tym roku, że już właśnie nie mają miejsca na nowe wydania już tam jakiś mieliśmy nowy projekt trzeba będzie poczekać na plusie tyle tyle nowych przystanie jedyne wydawnictwo w Krakowie także te fascynujące oczy się pewnie pewnie swoim profilem, ale to wydawnictwo czy inne zasługują ale, ale to co chciałbym bardzo podkreślić, że to jakiś bardzo ważne, że jednak rynek wydawniczy do takiej myśli wcale niełatwe nieoczywiste niepopularnej niem nie masowej jest na rynku spokojnie się trzyma, a i to nie jest wyjątek, ponieważ taką myślą mamy do czynienia w książce pana profesora także pewnie grałby na znaki, jakie studia doktorskie 12, a potem do niego teologia sztuką, trudno więc o tyle o tyle jak zgadzam się pan na to, czego uwagą zastrzegł ją sąsiada ale, ale no jest jakiś kryzys w teologii, kiedy ją traktuje jako jakąś taką instrukcję obsługi niemalże na obszary reform minione lata, że tak, a właśnie nie jestem pewien czy to chodzi o życie czy o to, że ona dotyczy takich rzeczy nie jakoś nie łatwo uchwytnych poza tym jest napisana w takich tekstach starożytnych w tym sensie, że są stare tylko żonę miał inny sposób myślenia, który był bardzo związany z interpretacją dzisiaj chyba wszystko uważam za oczywiste wierzymy w media prasę świadectwa byłem przy tym więcej jak to było teologia była zawsze zbudowane na objawieniu dlatego to słowo hermeneutyki tutaj to trochę pod naciskiem wydawcy prawda pojawiło się, żeby spróbować spróbować jakiś tam tekstach o tekstach teologicznych źródłach teologii pokazać na czym polega ten proces interpretacji tak postępowali zawsze ojcowie kościoła taka jest Ewangelia, lecz taki cel nowy testament taki stary testament taka jest tradycja żydowska chrześcijańska, a dzisiaj, jakby ta to poczucie tej tej relacji do źródła, które bardzo tarasy bardzo złożona musimy musimy słuchać szukać tego tego zrozumienia czy interpretacji depresja to nie jest rozróżnienie to jest też jakiś taki poczucie podszedł do mnie dotyczyć też tylko zrozumienie nie jakieś przeżycie to jakby zanika chyba pod naporem tego właśnie nazwałem ironicznie trochę instrukcja obsługi, którą ma wielkie instytucje religijne próbują pokazać ludziom 8 to czekamy postawienie sprawy panie profesorze mam wrażenie, że jeżeli teologia ma być pewnym objaśnianie poszukiwaniem próbą zrozumienia no to wtedy otwarta na interpretacje na nowe rozumienie na na różne punkty widzenia także spory, a w momencie, kiedy teologia staje się narzędziem opresji no to w wszystko się zamyka, bo wszystko musi być precyzyjna rola jest kod zwrócił się na chwilę przynajmniej władzy, bo nie każda władza musi być wraz z presją prawda, ale jednak to władza zawsze jest podejrzana ja ten tytuł wziął się z takiej z takiej koncepcji, która tutaj jest w 1 z tych tekstów, że Kieślowski Kieślowski, budując swój Dekalog właśnie podchodziło takiej strony jak jak jak jak ludzie to przeżywają 10 tajemniczych przekazy głoszą niezwykle tajemniczy sami są proste teksty nam tak wydaje katechizm mowa żony są jakieś oczywiste na on szukał szukał tych przypadków takich tam pojawił się taki wątek artystyczny w tym Dekalogu, który w, który no ja zinterpretowała zresztą jakimś tam kontakcie z nim, gdzie tego nigdy nie zaprzeczył, że to jest petentem Barciś, który tam się pojawia dziwnie w tych 10 właśnie 9 odcinkach rząd jest kimś takim taką postacią, skąd wziętą ale, ale na pewno nie z tego osiedla, którym się to dzieje i w pierwszym odcinku wydawała się wyraźnie ucharakteryzowany na tego nie strażnika wrót bramy, którego Kawka opisuje w procesie w procesie jako tego, który strzeże prawa nie pozwala czekać wejść do tego prawa de facto oczekuje, że trzeba do tego prawa wejdzie do Abrama dodatku dla ciebie namówił mnie umierającemu temu chłopakowi, który tam para chce i że to jest taki znak sacrum, który jest niejasny właśnie niezwiązany żadną władzą tylko z doświadczeniem jak trudno jest do sacrum dojść, więc to to jest to jest doświadczenie doświadczenie, które wcale nie musi być teologa doświadczenie może być doświadczeniem artysty czeka wrażliwego dlatego w tej książce jest parę tekstów o napad jest tekst o Różewiczu którymi się wydaje takim wielkim całkiem współczesności naszej polskiej i to bardzo czekająca dzikiem, bo był przecież no Żydem z pochodzenia jakoś bardzo świadomym świadomym pewnych wątków żydowskich na przecier jako 60 ósmy roku jak wiemy bardzo mocno, ale niezwykle silnie buduje swoją obrazowo poetycką wyobraźnią poetycką na chrześcijańskich obraza jest kilka tych jego wierszy analizowanych właśnie jak one jakby grają pod wpływem Biblii to ciekawe, że pewnych takich nawet polskich Polski wariantów tej Biblii wujka starą używanie ani nową raj to jest taki taki piękny piękny znak znak takiego, jakby Chrześcijańsko żydowskiego wspólnoty tradycji Różewicza tego są są się też teksty mistyczne tak naprawdę teologia powinna być interpretację objawienia, bo skąd my coś wiemy, ale tzw. objawienia to jest to jest oczywiście część jeszcze w tej, które pan pisze Różewicz zaczyna pan powiedziałbym trochę z takiej wysokiego c, czyli od Hioba no, który jest taki naj, kto dobrze ująć takim najmniej pasującym elementem najtrudniejsze Warta niż on on w ogóle pewnie trochę nawet wraz z racji identyfikacji tego człowieka jako, jaką pasuje do tej historii jakoś dziwnie pasuje on da, bo nie jest w ogóle zakorzeniony niżej tradycji mojżeszowej one jest przecież przecież nie wiadomo, skąd na jego jego księga jest umieszczona tak wśród takich ksiąg poetyckiej, żeby tak to tak trochę zneutralizować no bo one tam pada ciągle imię, bo rzecz on wyraźnie jest jakby tej tradycji najściślejszej tradycji żydowskiej, a więc w tym sensie mojżeszowej, że używa imienia Bożego, ale w ogóle wielka debata moralna tam się toczy w okresie nie toczy w kategoriach przykazań prawa mojżeszowego tej moralności, które skodyfikowane na objawieniu tylko stawia trudne trudne pytania zarzuty, chociaż one są tak stonowane tak skromnie zachowuje ten chaos, a jednocześnie nie daje, by zwieść tym tłumaczeniom doktrynalnym zgrzeszył 6, a więc dlatego cierpisz, jeżeli cierpisz musiały grzeszy, bo przecież Bóg jest sprawiedliwy, czyli padają te słynne słynne sformułowania do dzisiaj są chyba zmorą większości ludzi wierzących, którzy nie wiedzą, dlaczego muszą cierpieć przecież czy naprawdę zasłużyli sobie jakąś winę na taką, jaki jest dla nas poza tym przez słynne te wszystkie, jakby szyki no, dlaczego muszą cierpieć dzieci, dlaczego muszą cierpieć osoby, które są ewidentnie niewinny, a jeżeli już to może tego, że byłem niegrzeczny jeszcze byłam zaćma musi dajcie trzeba mieć z tego powodu białaczkę czy szał rzeczy trzeba być jakiś opresji przemocy takie innej rodzinnej rodzinnej to przyczyną rzeczy straszne jak to się dzieje my ten chłopiec on jest na to jakąś odpowiedzią to jest wielkie takie no orzeczenie Simone Weil tej wielkiej taki mistyczki na Europejskiej pożydowskich naznaczone jakąś Ewangelią też, która właściwie wszystko co odchodzi od tej tego paradygmatu, którym chłop mówi jest fałszywe, a ja właśnie nie daje się ten fałsz wciągnąć no więc, więc tu tu jest próba takiego takiej interpretacji która, która przyjaźni rano, skąd chłopie no to jest taka taka próba naszego zobaczyć co najstarsze przekazy mówiły no, więc mówią mówią to, że on jest piątym po Abrahamie, a jak spojrzymy na historię Abrahama to Abraham mówi Bóg mówi, kiedy go tam doświadcza taką zawiera Przymierze w takiej strasznej formie tego prawda przejścia między tymi, że piąte pokolenie czwarte pokolenie tutaj wrócić zapowiada czasy ucieczki czy powrotu z niewoli egipskiej wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut państwa i moim gości jest pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny jego najnowsza książka to strażnik wrót próby hermeneutyki Teologicznej książkę wydajna przez wydawnictwo pasaże wracamy po informacjach o czary państwa moim gościem jest pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny rozmawiamy o najnowszej książce pana profesora zacytowanej strażnik wrót książka wydana przez wydawnictwo pasaże w Krakowie wraz z Ohio obie przed informacjami mówiliśmy sobie, którego historia trochę nie pasuje, a jednocześnie o Hiobie, którego historia właściwie dotyka pytań centralnych temu temu nasze człowieczeństwo świata co ciekawe w osiągnięciu nie udziela odpowiedzi to pytanie no właśnie na tym polega teologia, by zobaczyć, jaka jest wymowa, jaki co jakiś przesłanie no ten po grecku karygodna lata wieść, która z tego wynika Otóż no to co tutaj można znaleźć co dla niej samej księdze Hebrajskiej tylko w greckim tłumaczeniu bardzo starożytnym również przecież przed chrześcijańskim to jest to jest ten wątek mieszkających oba historycznie, bo tego brak tychże hebrajskim w czasach Mojżesza i wyraźne jest intencja intencja tego takiego finału, którego brak po hebrajsku jest po grecku, że on on jest rówieśnikiem Mojżesza na test z realiów tej księgi wynika, że on jest gdzieś tam na tej pustyni, przez którą naród przechodził pod wodzą Mojżesza można sobie snuć taką prawda rekonstrukcje rekonstrukcje, że te 2 wątki się spotkały na wątek wątek prawa objawienia syryjskiego przywódcy Mojżesza formującego naród i tego, bo właśnie w pierwszej wersji może być też pogański pogańskim ważnych dla pogańskiej czy tych narodów, które spotyka, bo nie jakiś jakiś tej społeczności pustynnej nota ten wątek grecki i dominici, czyli tacy krewniacy krewniacy i tutaj ciekawym ciekawym jest ten wątek wątek pierwszego proc amerykańskiego, który na pustyni się odbywa jest to osoba lama wieszczka pogańskiego nie może inaczej prorokować jak tylko się na korzyść Izraela i ukazania się gwiazdy Jakuba, czyli tego pierwsze zapowiedzi Mesjasza Otóż ten ten chłopiec umiejscowiony w tym w tym politycznym kontekście tych tam ludów pewne jest on jest jakby tym, jeżeli nowe objawienie czy dodatkowe objawy niektóre nie zanegowane jest jakby uzupełniające co tak dokładnie nie jest powiedziane w tekście hebrajskim, ale pierwsze w tradycji dotacji żydowski zupełnie tej hebrajskie czy powiedziane, że księga Hioba napisał Mojżesz taka tradycja wasze nic więcej prawie, że nie nabijane przez swoją księgę czymkolwiek miałby być np. księga rodzaju umorzeniem co traci swoją księgę było 5 pełna, więc swoja księga proroctwo Bala ma o dziwo, księga Hioba tyle mówi Talmud oczy nie jest jednoznaczne stwierdzenie, ale bardzo ciekawe stwierdzenie, które w moim my mimo interpretacji oznacza ten ten jakiś taki braterski siostrzany związek tych 2 objawi tym cierpieniu, które jest nie nie uspakaja halny ono nie może nie może się się, by wychwycić tym że, że rozumiemy, dlaczego tak jest wiemy właśnie zrobić taki jak rozumiem, dlaczego tak jest może zrobić, żeby nie był niestety tak się nie dzieje w no ja to nazywamy może zbyt śmiała nazywa objawieniem wstępującym czy to doświadczenie cierpienia człowieka to nie jest tylko ją, a cierpienia Abrahama, który musi zabić syna Czyż to nie jest też skrajne cierpienie wiele innych przykładów piśmie, które są bezlitośnie pokazane to jest coś co woła do Boga Bóg się nad tym zastanawia czy Bóg nie ma sytuacji przemyślany ja myślę, że widzenie Boga jako taki takiego komputera superkomputera, który wszystko ma tam zaprogramowane wie jest jakimś nieporozumieniem nie ma nie ma danych w objawieniu o takim takiej sytuacji, jakby Teologicznej Bóg jest przez objawienie Bóg jest osobą, że jest osobą to coś znaczy osoba to jest też pewna psychika jest pewne to zapewne emocje to są również władze umysłowe Wola uczucia tak jak niepokój gniew miłość jakżeż niekonsekwentna są są piękne piękne teksty starożytne trawka mówią o tym jak miłość Boża jest niekonsekwentna i właściwie ona wszystko decyduje, chociaż wszyscy mówią, że to jest zły pomysł stworzenia człowieka złym pomysłem, bo nie będzie w ogóle żadnym fantastycznym tworem, ale tylko miłość Boża jest jestem za tym głosuje, żeby go stworzyć wtedy taki tekst takich zagadek żydowskiej, więc jeżeli, jeżeli się mówi, żeby je miłością to coś to znaczy czy my, czyli co no czy analizy tak jak ja czy nim każdy osobowości jako prawda no Carl Gustav Jung to robił w tym swoim słynnym tekście odpowiedź Bobowi jak można ośmielam się budować ten mój tekst o sobie jako taki mądry ciąg dalszy czy próba opowiedzenia tego co Carl Gustav Jung napisał i obierze to jest ta obraz obraz psychiki pana który, który powyższe podwyższa swą świadomość o to, czego doświadcza w kontakcie z Hiobem, który w, którego bezgraniczne cierpienia Godzisz sam z początku obraz Boga bardzo ludzkiego w sensie ludzkiego, jeżeli jesteśmy na obraz podobieństwo Boga to znaczy, że Bóg ma coś z nas prawda w tym czasie musimy w nim coś takiego rozpoznać, czego nam pozwoli nam nazwać osobą w tym ty, a nie coś to prawda tylko ten na on ona szkolną, a Testa doświadczenie Boga osobowego znika w dzisiejszej teologii strasznie głęboko no ale je można go, żeby wadzi się udaje, że ten obraz oba, który potrafi Boga skłonić do jakiejś nowej refleksji ta księga bezlitosna Bóg przyznaje w końcu rację i obaw to wyraźnie ostatnie słowa mówi pani się zamienić rolami presja będzie zwracajmy, bo to się dzieje przed po takim olbrzymim obrazie 1 z piękniejszych kosmogonii da Bóg pokaże jak to wszystko stworzyłem no i ich Job dodaje niejako milcząco mówi pięknie co zrobiłeś nic więcej nie mogę powiedzieć dane nie rozumiem nawet tych rzeczy do końca w tym momencie ta słabość Hioba, ale jednocześnie absolutna autentyczność osobowa skłania Boga on nagle dokonuje sobie jakiegoś takiego skoku emocjonalnego jednocześnie jednocześnie osobowością owego czy ewolucja Boga no i ewolucja naszego zrozumienia Boga no i ewolucja tekst tekst mówi przecież jakimś konkretnym materiale ten materiał Teologicznej jest materiałem pokazuje nam, że Bóg jest żywym podmiotem reagującym kontaktujący się z nami przyzna dobrą sprawę musi sobie nie mogliśmy się modlić do komputera już tak superkomputer modlitwa oznacza, że coś prosimy nie oczywiste przecież, jeżeli to oczywiste my musimy tego znaczy nacisnąć guziki powinno wyskoczyć jakieś programu Bóg jest jest to jest najstarsza najpełniejsza jedyna właściwie pełna pełna dogmatyka chrześcijańska to jest jest też boki daje to jest, ale modlitwa pan mówi w komputerze panie profesorze, ale modlitwa raczej jest chyba do, żebym pojęć, które są poza naszą kontrolą, więc to może być przecież przyroda to może ale, ale to znaczy, że może skłonić do czegoś no nie oczywiście oczywiście, że może dlatego cześć Polski parlament przecież z tego słynie oczywiście no w jak trwoga to do Boga no tak to jest tylko, że co to oznacza nie oznacza że, że prosimy Boga żeby, żeby nie przypomniał sobie, że można uruchomić program hydrologiczną ma w tym Super komputerze tylko, bo to też oznacza, nawet jeżeli myślimy przypomniał zaś, a co nas zapomni jak na toczymy jednak uważam, że reagujemy żywym czy parkujemy rację w żywym partnerem tak jak w końcu i przyroda jest naszym żywym partnerem, bo też nie jesteśmy w stanie przez zamienić w ciągi cyfr i to jest to jest natura i Bóg jest osobą dla są religie które, które inaczej widzą obok wszystkie te koncepcji absolutu nie jakiegoś właśnie absolutnego doskonałego doskonałego bytu, który jest absolutnie niezmienny niczym Ada to są te są koncepcje greckie, które oczywiście są dołączone do obijania biblijnego i nadrobieniu biblijnym się w jakimś tam stopniu znajdują, gdyż ta Grecja ona wchodziła nadała taką piękną syntezę w księdze mądrości Salomona taka synteza wszystkich tych takiej idei idei logicznych idei greckich i tych egzystencjalnych moralnych idei żydowskich czy hebrajskich syntezy są możliwe są bardzo pięknego polityce nie poszły wylać dziecka z kąpielą prawda, żeby ten Absolut nam nie przysłonił tego, że Bóg jest panem rada nie znaczy nie panem Kowalskim tylko NATO i Mie, którego ja uważam należy za bardzo wymieniać, bo taki sprzęt rolniczy wcale wcale takie przekazanie takie wskazanie dzisiejsza ta jakaś taka to jest moim zdaniem ignorancja lekarz czy arogancja intelektualna, że posiadam to prawda, że to nie jest nakaz skrętu tanga typu nie nie to już oznajmia, ale zabrania nie możemy gminie to co pana osoby kochanej niech będzie np. jakąś intymną pana tajemnicą ni i jest czymś bardzo ważnym co też oczywiście dzisiaj już nie funkcjonuje, więc euro jest to dzisiaj konwencja myślę, że bardziej dobrze pani też trzecie przykazanie jest właśnie tego dotyczy da, jeżeli krzyż tam obozie poważnie używaj tego imienia, ale wracając do to imię tego kogoś to jest to jest istotą objawienia mojżeszowego w końcu krzew gorejący to właśnie się stało na jakim jesteśmy panami swojej miej wtedy w ogóle pytanie czy to jest czy to jest kryptonim samo to nie znaczy to jesteśmy taka co do Mar jest to, że musi nie nie powiem ci dokładnie prawda jestem czy jestem, a więc noszą na ten temat bardzo poważne spory tradycja grecka uważa, że że, że to właśnie jakiś objawienie bytu nam czasowo być tam jest czasownik być taki kluczowy jedno tradycja tradycja wielu ojców kościoła i tradycjach Brańska raczej taka, że to jest raczej taka wymijająco odpowiedź na IT Consulting zwraca mi głos tak, dlaczego to jest to jest takie imię takiej nie będzie znał prawdę ileż pięknych opowieści na ten temat to imię jakoś tak zaczyna funkcjonować jeszcze nie spełni imieniem prawda dajmy nadal takie trochę właśnie wrażenie, że mamy do czynienia z takim trochę wypełnianiem przestrzeni której, która jest nie niepotrzebne chyba, ale Powróćmy jak wątku profesorze informacja, że pan pozwoli oczywiście teściom chciałbym też zachodzić szatana, któremu też poświęca pan w stałe miejsca tak prof. Michał Klinger teolog prawosławny jest państwa mają goście wzięli strażnik wrót książka wydana przez państwo pasaże najnowsza książka pana profesora o tym rozmawiamy informacje o dziesiątej 404 państwa i moim gościem jest pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny rozmawiamy o najnowszej książce pana profesora wydanej przez wydawnictwo pasaże książce zatytułowanej strażnik wrót próby hermeneutyki Teologicznej hermeneutyki teologiczna i próby pomija się informacjami o szatanie, który niejedno ma imię w tekstach pan różne formy szatańskie można powiedzieć wyciąga nad nimi się zastanawia mnie, bo taka najciekawsze najbardziej bliska była ta obecność węża, który jest kojarzony no właśnie takim szatanem, który już kusi człowieka teraz mowa o szatanie i pojawiającym się z szatanem kuszeniu jest sądzę bardzo pejoratywne tak, bo mówimy o tym, że pewna zaduma zadanie pytań próba zrozumienia pewnych sytuacji staje się działaniem negatywnym czy mamy człowieka w postaci takiej symbolicznej mężczyzny kobiety, który jest pewnej sytuacji teraz pojawia się jakiś inny element, który mówi dobrze to zastanówmy się nad rzeczywistością zastanówmy się na temat lik sem, w czym żyjecie, jakie są obcy kim jesteście tak dla siebie dla Stwórcy, a tymczasem takie powiedziałbym bardzo filozoficzne podejście jest często postrzegane jako działanie wrogie działanie, które jest działań wywrotowych działań, które z działaniem negatywnym, bo to jest strasznie negatywne czy transakcje de, jeżeli mamy czy mówimy o tekście rajów trafi prawda trzeci rozdział księgi rodzaju no to jest katastrofa można różnie podchodzi do katastrofy no zmieniają się totalnie relacji totalnie zmienia relacje i oczywiście można raczej zapytać czy to jest tylko przypadek czy też raczej to tekst tekst pisany jako ex post może tak dla uproszczenia powiedzmy znaczy, że to jest tekst o czymś co jest naszym doświadczeniem i przyznaje nam rację i temu tekstowi w tym tekście sam pan, który mówi oto człowiek posiadł tę wiedzę i wcale to nie jest takie dobre, chociaż nie może być inaczej, ale wiedza wieżami was wiedza nie jest zła chce pan tak jeśli nasze widzenie z wiedzą to jest kwestia ta to jest kwestia decyzyjności, bo oto mamy kogoś, kto właściwie dostęp do wszystkiego, ale trochę jest takim ptakiem złotej klatce, bo musi wykonywać czy zakazy, które się pojawiają on wydaje się drobne nieistotne, ale jakoś tak jest właściwie ja ci to wymyśliłem całe życie teraz przeżywają duży tak jak recital dostajemy do czytajmy to poprzedni obraz przed pojawieniem się węża był najsilniejszy ze wszystkich stworzeń jest taki kraj ten ogród ogród rozkoszy prawda to jest zbudowany w sposób pełny znaczy zarówno jest tamta rozkosz to piękno i ten taki no to Delekta Bille jak mówi ten łaciński ona o tym, ale jest drzewo są 2 drzewa to jest jeszcze ciekawe, jaka jest takie losy FUS struktura miejsce tego drzewa życia, ale to drzewo wiadomości dobrego złego to wyraźnie z dobrego złego to jest ten wyraźny podział na pełno jest tym ogrodzie i mógł co jest takie prace przy kazanie rób co chcesz, ale tego niedoświadczeni przekazań ograniczenie no taka na przekazanie to jest coś takie, jakie wyzwania może, chociaż powiedzenie nie nie ma to jest to zamknięcie rzeczy w tym momencie lub co chcesz, ale no tak czy nierób tego chcesz, dlaczego no właśnie należy zrobić i zrobić odnajdziemy coś jest tajemnica to jest tajemnica poznali, że podjęli decyzji ad i z własną, lecz ją zjazd decyzja ta była tak działalność średnio na wieży oraz własne swoją odpowiedzialność na odpowiedzialność, bo zadane od początku zadano od początku bo, bo ta sankcja tam jest sprawdzano nierób tek nierób tego to jest budżet to od razu się do tego 2 jak to się stało to wina widocznie to zrobili, bo widzę się wszystko zmienił dla, więc odpowiedzialność polegają rolek no Bóg jest osobą jest zdziwiony, iż nasz słaby, że przez wiedział, że tak będzie tak też bardziej zabójcza zabójczy tak jak wirus wpuszczony do komputera w postaci tej wszech wiedzy, ale nie chodzi o 3 wiadra chodzi o jakiś powiedziałbym z Niechcę tutaj spekulować na temat wieku Boga w tej sytuacji, ale mam nadzieję, że już ukończył 18 lat i że parę lat przeżył na świeże czy zakazie to będzie i zna no jakieś podstawowe mechanizmy psychologiczne mówimy słuchaj jesteś wolny, ale może wszystko, ale rząd wolał, żeby w tym ogrodzie nie było tego drzewa nie ja bym wolał żyć albo tworzymy kogoś z partnerem tak, kto jest nam nie przestał być partii parter także partnerstwo oznacza pewne zmaganie się władzy siły mocy tak no bo płatne władzy nie partnerstwo w wielu strukturach musi wiązać z żadnym problem władzy, dlaczego ta może, ale musi to czy łączy się z tym, że albo myśmy partnerami to znaczy, że żaden z nas żadna z nas nie jest wyższe drugiego nie jest silniejsza drugiego niezależnego na różne zakładanie jesteśmy partnerami, ale ja zawsze mam rację to ja decyduję o pana los, ale tak ja mówię co pan może pan, czego pan nie ma może jest partnerskie właśnie człowiek dostaje pełen obraz możliwości świata jest dobro zło tak co jest pewnie jakimś no warstwy mitu czas spekulować już ten upadek tych duchów się stał prawda, bo to zła jakość istnieje od teraz nie no są jest Szatan już prawda jest Szatan walory szata kimś kim jest szata no zaraz się dowiemy być może z tego tekstu ani albo w innych natomiast szans w tym tekście, jeżeli padają słowa dobro zło to znaczy, że już zło istnieje subiektywne służby cywilne jawne zło należy pytany zło, dlaczego subiektywne zło teraz, który miał zdecydować jest wyłącznie dobro, a czy jakąś decydować może nas doświadczeniem można leżeli, ale jeżeli ktoś nazywa rozmawiać o nazwaniu to jest bardzo intymny akt jednakowoż, jeżeli coś nazywamy to znaczy poznajemy także możemy nazwać sami dla siebie ale, że to nazwa dla innych w pewnym sensie rości sobie role rozjemcy tak rodzi, który nie synu córką tego nie rób to dla siebie złe KOR-u, bo to dla siebie dobre liczba mam wrażenie ramy jak mam wrażenie, że pan, że pan jest nie drobnym synem 1 Grecja nie Odrobny synem drugiej tradycji czy pan cały czas odwołuje się do jakiś decyzji władzy nadrzędności takiej struktury, która nie jest przecież będę niczego niepotrzebne ani potrzeby tych rzeczy ja chcę przebić się z takim obrazy one świat, w którym to słowo zło jest pojęcie zło jest teraz za chwilę się dowiemy czy zło w zakresie dowiemy i z tej rozmowy no to, że Bóg to przedstawia to jedyne co moim zdaniem w tym drugim rozdziale czy poprzedni można zapytać jest to czy wolelibyśmy, żeby tego trzeba nie było, jeżeli już zaistniało to co nazywamy złem, że ten jakiś duch upadł prawda czy sprzeciwił się Bogu testem sprzeciw to słowo Szatan znaczy przeciwnik, ale to znaczy, że już to druga to właśnie ten sprzeciw i ten świat rozpada da świat duchowy na razie sza Boga się w stronę to nie Boga uważa pani męża i szatanie z innym innym stworzeniem Bożym czy innym duchem prawda to nie jest to samo co Bóg to to Toni to jest inna osoba finansować nie mógł się rozpada tylko jego syn się z budową to jest trochę inny obraz linowa proszę o życie to jest no naznacza mająca terminologii, że jest to się zgodzę wycofać się zbuntował sprzeciwił tu też proszę zobaczyć odbiera w ogóle partnerstwo podmiotowo nie partnerzy mogą się pokłócić marzy ukłuć mam wrażenie panie profesorze pan za taki termin man play taki sposób jak mężczyźni łączą świat wiele korzyści przy NATO buduje tam takie właśnie patriarchalny poważnie mówimy oczywiście nazwał Goc Olejnik tak, czyli że oczywiście też równie, ale ja mam to ja mam jeżeli, jeżeli nie zgadza się, jeżeli masz odmienne zdanie to znaczy się sprzeciwiły zbuntował weź no i teraz zobaczyć ustawia, gdyby od razu, kto ma rację, kto nie ma nie, bo możemy zobaczyć dokładnie na czym to sprzeciwienie się polega unijnego dotyczyło przede wszystkim i możemy zobaczyć, jakby co jakaś alternatywa czy jest jakaś prawda jest noc się, że Bóg jest czy tego nie uciekniemy, że to nie jest pełna demokracja tak powiem, a ich nie jest, że demokracja demokracją, ale czujemy wzajemną demokracja, bo mamy dwoje, a tu 1 Novum kontra Adamie, ale dokonają się przegrywa przegrywa każdego rodzaju no właśnie, ale to nie polega nie polega na takiej demokracji tylko struktury tak Bóg jednak tworzy, a nie co innego tworzy Boga prawda to jest ten to jest ten układ który, ale to nie oznacza żadnej władzy z definicji tyko oznacza pewną strukturę w tej strukturze ten sprzeciw gdzieś tam stał się o tym nie mamy praktycznie żadnego takiego bardziej jasnego tekst o tym, upadku ani trochę jest, chociaż może nie wchodźmy w to, bo to są teksty z alternatywami, a temat wyrasta wokół widać tak nowa spróbowali iść owocu i niemalże miał owoc to jest owoc jest także cały ten ten ten element kosztowania on ma takie wyraźne konotacje jakieś prawda to jest nowe doświadczenie i teraz zachodzi pytanie czy to doświadczenie jest jakoś twórcze pełne ważne, chociaż jak oskarżonej to, żeby oceniać czy też to niema żadnego doświadczenia już tradycja, do której jak zdaje się pan nawiązywać ktoś, kto pochodzi od Świętego Augustyna także tak naprawdę ten zakaz był tylko próbą grzeczność niejako próbą po podległości próbą dobrej woli człowiek poszedł za wolą Bożą czy też nie poprze różnie poszedł, więc po prostu grzech polega na tym, że sprzeciwił się, bo mamy do czynienia, którzy władzy tak to jest koncepcja Augustyna koncepcja grecka byłaby dokładnie przeciwna, że nie coś było to czy jest tak jakby pan dziecko pan nie wchodzi do tego pokoju też pytanie czy w tym pokoju naprawdę coś takiego, czego nie powinien zobaczyć doświadczyć też tam nic nie ma chodzi o to, że tata powiedział, żeby tam nie wchodził w takim razie dostawy surowca ta Shella ta jest to jest koncepcja na ministrze tak powiedział wielu myślicieli świętym Augustyniak to pan powiedział coś takiego Augustyn mówi Korzym ma problem wtedy na końcu tej całej po jest powiedziane oto Bóg zobaczył mówi tak oto człowiek stał się jako 1 z nas znający dobro zło Augustyn musi coś z tym zrobić, bo jeżeli tam złego nie było złe było tylko to prawda, że rząd złamał zakaz Otóż Augustyn da też te wyrażenia ironiczne cha cha cha oto oto człowiek, jakoby stał się jako 1 z nas, bo tak obiecał szat Otóż to jest oczywiście no ten tekst mnie nie pozwala zobaczyć, że to jest ironiczne to to wyrażenie Boże smutne, ale teoretycznie zatem ironii pani była sobie bez smutek smutek smutek i zapala się czerwona lampka, bo jesteście drzewo życia w tym ogrodzie co oznacza, że teraz no taki człowiek wiary, że daje bowiem pokazał środkowy palec z teraz będzie nieśmiertelny no wie co chwilę obraża Chile, ale nie pokazał, że miał następnie trzeba nie pokazał się po walce skoczek wzbogacił swoje doświadczenia co właściwie ostrożnego i boskiego nagrywano właśnie pytanie też tak pytanie też świadomość Boża czy bycie Bogiem oznacza świadomość zła czy też nie na alternatywą do tego jest taki 11 bardzo dobra interpretacja, którą mogę zacytować taki rosyjski teolog Sergiusz Buga, który mówi, że alternatywą była ta niewinność taka dziecięca niewinność, jakby prawda, że że pytanie, dlaczego czy Szatan było czy wąż był oszustem Otóż wg Augustyna oczywiście było szóste oddaje tam nie było w szkole mowę, że dał człowiekowi tylko, że oszukał nie w tym, że coś daje, bo dał człowiekowi świadomość kosztem był w tym, że też świadomość Boska będzie jako bogowie znający dobro zło to nie na tym polega świadomość Boga samoświadomość Boga, że się znalazło nie na tym polega człowiek mógł zostać w tej taki, jakby dziecięcej niewinności dziecięcej czy w ogóle niewinności, gdyż jak pan zwróci uwagę, jaka intencja tekst ostatnie słowa przed pojawieniem się węża na scenie piękne tak dramatyczny jak można filmy kręcić prawda z tego były dobre jest tak byli oboje nadzy nie wstydzisz się, a wąż był tak brzmi tekst i potem jak tylko oni porozmawiali z wężem wąż udało musi ich z skręcić i zobaczyli, że są nadzy poszli sobie posiedzi sobie ubrania czy stracili tę taką Nata nagość jest bardzo dobrym takim obrazem właśnie tej niewinności i mówimy stracenia tej niewinności o złu mówimy o dobry panie profesorze natomiast zabrakło tak z punktu widzenia dziennikarza jakiegoś głosu męża, bo tutaj wąż jest jego postać jego opinię za pośredniczą one to człowiek, mówi że on był na ich wciąż nie nikt nie pyta męża on może tymi powierzane jest twoja wersja tego osiedla człowiekowi to podejrzenie, bo pewnie Niechcę, żebyście poznali to zło, ale w przypadku Hioba wąż mówi sprawcy tego człowiek Visa brak ludzi kusi, bo zabrakło strony węża wąż wypowiada tylko zapaśnicy autora tego tekstu jak chciał, żeby wąż wypowiedzi jako wąż, a nie to co jak wiele sposób na starego auta no nie jest niesprawiedliwe nie nieobiektywny państwo jest używanie jest taki trwanie życia gadającego węża panie profesorze niech coś po poza tym niższe no to powiedział Szala początek księgi Hioba latający gadający na początku księgi Hioba pojawia się na sądzie Bożym i tam zaczyna właśnie kusić Boga musi udaje prof. Michał Klinger teolog prawosławny państwa mają gościem odpowiedzi na te i inne pytania znajdą państwo wciąż strażnik wrót wydanej przez państwo pasaży informacji o godzinie jedenastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA