REKLAMA

Kanadyjski gazociąg niezgody

Połączenie
Data emisji:
2020-02-26 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:37 min.
Udostępnij:

Indianie Mohawk blokowali tory na terytorium Tyendinaga Mohawk od kilkunastu dni w związku z budową gazociągu przebiegającego przez ich tradycyjne terytoria. Zostali siłą usunięci przez kanadyjską policję.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Marcin Gabryś z Instytutu amerykanistyki i studiów polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry będziemy mówić o Indianach kanadyjskich Indianach, którzy blokowali ekipę budującą gazociąg Ks Stal gaz link, która próbowała przeciąć ich terytoria teraz rzecz o tyle skomplikowana za chwilę oczywiście możemy więcej powiedzieć o tych samych blokadach, ale tutaj sprawa bardzo istotna, Rozwiń » ponieważ żądza Finat Ludo w tej poprzedniej kadencji zapisał się właśnie już teraz chyba można powiedzieć w historii Kanady tym, że próbował przywrócić po pierwsze, godność tym grupom wykluczonym, czyli właśnie grupą Indian mieszkańców rdzennych północnej Ameryki, a teraz jednak jak się okazuje musi z nimi wejść pewnego rodzaju konflikt ja zastanawiam się też uproszczenie co teraz mówię czy też jednak fakt, że trzeba było rozproszyć te grupy blokujące róże jest jednak jakąś klęską polityki Ruda no do pewnego stopnia jest wydaje mi się, że największy problem to taki, że chyba zbyt pochopnie mówimy o tym, że trud do w jaki sposób zrewolucjonizował stosunki z ludnością rdzenną on próbował na pewno w warstwie retorycznej takie próby podejmował natomiast na poziomie faktów działań nie za bardzo można powiedzieć wiele się zmieniło od reszty w przeciągu tych 5 lat, kiedy rządzi, a szerzej nawet ostatnich kilku dekadach to jest chyba źródło tych tego problemu z tym Kanada dzisiaj się mierzy bo, bo Dianie, którzy blokują rozbudowę tego gazociągu co się dzieje północnej Kolumbii brytyjskiej na terenach, które są znacząco oddalone od tych terenów, które są w Kanadzie zamieszkałe okazuje się, że do dzisiaj nie udało się ustalić reżimu prawnego jeśli chodzi o własność ziemi no i to to jest problem po prostu cała cała opowieść o tym jak zmieniają się relacje między państwem kanadyjskim, a rdzennymi mieszkańcami jest duże z dużym stopniu no oparta na nas na takim klubie opóźniania rozwiązań prawnych praktycznych, które dziś tym poszczególnym grupom Indian dałoby możliwość kontrolowania tych terenów, czyli rozumiem, że w gruncie rzeczy to działanie na rzecz społeczności wykluczonych, czyli np. ten słynny raport przygotowany na zlecenie rządu kanadyjskiego mówiąca o zabójstwach Indian giną Witek, że to było jednak działanie dość proste tak rozumiem powód to ta wierzchnia warstwa natomiast cała, jakby cały cały konflikt w gruncie rzeczy sprowadza się do rzeczywistej władzy rzeczywistego wpływu na co na to co się będzie działo z tymi terytoriami zamieszkanymi przez rdzenną ludność w taki, że pan redaktor bardzo precyzyjnie dotkną ją dlatego tego problemu oczywiście kwestia in Janek stosunku do kobiety tych różnych strasznych rzeczy, które się dzieje to jest stres ważna kwestia niezwykle ważna natomiast z kim natomiast no i sercem programu jest to rzecz Kanadyjczycy władze kanadyjskie nie do końca przekonane o tym, że należy oddać taką władzę samorządną poszczególnym grupom indiańskim one powinny same decydować o tym w jaki sposób chcą to radzę sprawować, jakie formy ma mieć ten system władzy, którą pracują no oczywiście, jaki obszar ma objąć i tutaj na potwierdzenie słów powiem tylko, tyle że ta grupa Indian Summer ten, która wprowadzi ten to od blokady i na terenie Kolumbii brytyjskiej już w roku 1957 już minęło dokładnie 23 lata dostała od Sądu Najwyższego potwierdzenie posiadania z praw rdzennych do tych terytorium tych terenów na nas przez ponad 2 dekady nie dokonano żadnych praktycznych praktycznego przełożenia tego z wyroku Sądu Najwyższego na to, że ta grupa dostała możliwość sprawowania kontroli nad tymi terenami w dalszym ciągu tereny są zarządzane przez ratownicy Kanady nie przesadzam no właśnie teraz tak mamy Indian wersu ten i ich wspierających grupy, które blokują rozbudowę tego gazociągu Ka Stinga zmięknie powiedzieliśmy jeszcze co w samym gazociągu, który ma długość 670 km cały projekt ma wartość 6 pułk ponad 6,5 miliarda dolarów kanadyjskich, czyli potężne przedsięwzięcie ma przebiegać przez tereny Kolumbii brytyjskiej do portu ski klimat tutaj wiadomo, że w sytuacji zaangażowania takich środków trudno będzie odpuścić trudno będzie pewnie też wynegocjować jakiś inny jakiś jakiś inny szlak inną trasę przebiegu tego tego rurociągu to co wydarzyło się ostatecznie to znaczy to rozproszenie tej grupy użycie przemocy przez Ontario prowincji polis czy to było coś się zapowiadało od miesięcy tygodni to jest coś co jest zaskakujące pana zdaniem w z perspektywy tak tylko obserwatora, który uważnie śledzi politykę na blisko to w ogóle nie jest zaskakująca to się dzieje od ostatnich kilku dekad regularnie co jakiś czas w Kanadzie tutaj może dla wyjaśnienia po rozproszona po blokadzie w Ontario, ponieważ są w geście Solidarności z Indianami z Kolumbii brytyjskiej cóż ten powstały blokady we wschodniej Kanadzie właśnie z nimi w Ontario też kodeku tutaj mamy do czynienia z takimi grupami indiańskim niektóre być może bliższa polskim słuchaczom, czyli zmianami z grup machał, którzy są bardzo Military stycznie nastawienie ma mamy w historii Kanady przypadki starć zbrojnych z władzami z wojskiem przez policję kanadyjską i z no i to i to toczą się wydarzyło dlatego też z tymi blokadami blokady trwały tak długo to 20 dni kiedy, kiedy kolej kanadyjskie były sparaliżowane dlatego tak długotrwały, ponieważ władze kanadyjskie mają doświadczenie z tym, że nos Indianami należy postępować delikatnie, bo to może się zakończyć rozlewem krwi do tego siano z pewnością dopuścić natomiast natomiast no sprawa tego przebiegu gazociągu Kolumbii brytyjskiej wydają się w dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięta, ponieważ ustalono, że zostaną przedłużone konsultacje z poszczególnymi grupami ludności rdzennej na trasie, który ma obejmować one jakimś takim trybie teraz specjalne mają przez najbliższe miesiące wprowadzone natomiast czy rezultaty będą inne niż niższy niż wtedy wcześniejsze no to zobaczymy jeszcze może 1 rzecz ja dodam gwoli wyjaśnienia, ponieważ oprócz tak naprawdę sporu Indian z władzami prowincji federalnymi mamy też podziały w ramach poszczególnych grup indiańskich Indianie złe ten bezpośrednio zainteresowani przy, których terytoria AK ten gazociąg ma przebiegać też nie są jednomyślni mamy tzw. dziedzicznych wodzów tych, którzy swoją władzę wywodzą z tradycyjnej struktury władzy tych plemion, którzy są w większości przeciwni i mocno protestują i to oni organizują blokady, a z drugiej strony mamy wodzów, którzy są wybierani przez członków tego plemienia w takiej strukturze, która została narzucona przez władze kanadyjskie 19 wieku utworzono wtedy rady pręt plemienne, które funkcjonują w poszczególnych plemionach ci wybierani wodzowie zgodzili się na przebieg tego gazociągu, więc samym łonie Indian jest jest duży problem jednomyślności, ale tutaj właśnie Warta kazała sobie pytanie o to jak sami Indianie chcieliby uregulować kwestie wpływu na terytoria, które są pod kontrolą to znaczy czy terytoria miałaby mieć w pewnym sensie jakoś eksternistyczny spoza władzy centralnej kanadyjskie jak to rozumieć to znaczy w jaki sposób miałyby się właśnie te relacje między grupami rdzennymi a, a władzą ułożyć myślę, że pan dyrektor znowu dotknął dokładnie tego problemu, który jest jest najważniejsze leży sedno i to wszystko zależy od tego z której strony spojrzymy na to Janie z takiej wersji najbardziej radykalnych uważają, że tak należy się pełna suwerenność nad tymi obszarami, ponieważ od osób i tereny, na których oni byli wcześniej i nikt nigdy z nimi nie podpisywał żadnych umów przekazujących własność i oni są właścicielami tych terenów co najwyżej mogą relacji z Kanadą kształtować na zasadzie takich stosunków jak państwo z państwem innym ma z drugiej strony Kanada uważa, że tereny przeszły na własność Korony tutaj mamy do czynienia z taką jeszcze teorią, która właśnie znowu te najbardziej radykalnej formie jest tzw. teorią odkrycia, czyli że Europejczycy przyjmując, trzymając Ameryki północnej zostali ziemie niezamieszkałe zarobili na własność swoich państw reprezentowali, a pomiędzy tymi 2 skrajnościami leży szerokie pole do negocjacji w jaki sposób Indianie mają sprawować własność, jaka forma kontroli należy w Kanadzie funkcjonuje takie pojęcia jak Aborygeni tai czyli, czyli rdzenne zrodzenie tytuł własności i to co się w nim znajduje jakiś sposób kontroli nad terytorium to bardzo często zależy od konkretnych wynegocjowanych umów między państwem kanadyjskim daną grupą najczęściej to nie jest pełna własność taka jak w sprawie kanadyjskim funkcjonuje normalnie w stawie common dla tylko to jest pewna forma np. prawa do korzystania z zasobów zarówno tych żywych, jaki tych znajdujących się na powierzchni pod powierzchnią danego obszaru no i pewna forma np. uczestniczenia czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji np. co do budowy jakiś, jakiej infrastruktury np. właśnie gazociągu problem polega na oczywiście na tym 3 grupy mają prawo do tego, żeby ostatecznie nie zgodzić się na jakąś formę takich instalacji właśnie gazociąg czy w zawsze będzie państwo kanadyjskie mogło, powołując się na interes publiczny szczególnie teraz publicznie doprowadzi do tego, że jakaś inwestycja powstanie tutaj w zależności od poszczególne grupy gdańskich są bardzo duża co do tego wątpliwości no i ponieważ grób jest kilkaset ponad 600 no to to bardzo dużo zależy od konkretnego miejsca też Kanadzie, a czy to jest także tego rodzaju podejście takie bardziej stanowcze tzw. czyli no właśnie rozpraszane protest nie pozwalamy na to, żeby ta blokada trwała za długo czy to się może spodobać Kanadyjczykom w pewnym sensie czy też wprost przeciwnie zaczęła w ogóle interpretuje ten gest znaczy to zrobiono sondaży w Kanadzie i około 60% Kanadyjczyków uważa blokady są nielegalne i powinny zostać zlikwidowane natomiast generalnie kredyt są dosyć pokojowym społeczeństwem uważają, że te wszystkie takie protesty, które powodują utrudnienia w życiu są no są zbierane w sposób negatywny natomiast druga drugie pytanie, które zadano sondażu dotyczyło tego przynależy zmienić się jakość życia i poziom życia i Diany to zdecydowana większość Kanadyjczyków o sprzedaży tak panie jak pogodzić 2 kwestie ja powiem, tyle że mimo, że zlikwidowano tu to blokady Ontario w poniedziałek to we wtorek rano już w różnych częściach Ontario już takie dni blokady w dziedzinie wychodzili na tory i uniemożliwiali dojazd takiego takich pociągów które, które mają charakter podmiejski między nimi mętne docierających doktorantom jak bowiem, że może się tak być, że dopóki faktycznie nie siądą obie strony do rozmów nie uda się ustalić jakiegoś jakiegoś generalnego porozumienia takie w różnych miastach Kanady blokady mogą się pojawiać się Indianie, zwłaszcza w Charkowie i potrafią robić są wojownikami z taka kultura tych w tej grupie Gdański dla wydaje się że, że jesteśmy w takim momencie dotyczy umowy w Kanadzie jeśli jeszcze coś nie zostanie zrobione jest jakiś kompromis nie w klubach zawarcie kompromisu zostanie podpisana pomoc może mogą takie różne mniejsze lub większą formę bloku w bloku blokady trwać nadal dziękuję bardzo, dr Marcin Gabryś z Instytutu amerykanistyki i studiów polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami 1356 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA