REKLAMA

Czy migracyjny system punktowy jest wstępem do współczesnego niewolnictwa?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-02-26 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

O sytuacji migrantów w Wielkiej Brytanii opowiadała Barbara Drozdrowicz Chief Executive Officer w londyńskiej organizacji East European Resource Centre pomagającej wykluczonym imigrantom z Europy Środkowo-Wschodniej w Zjednoczonym Królestwie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na światopogląd program zaczniemy dziś od ostrzeżeń czy alarmu krytycznych głosów ze strony organizacji pozarządowych, które zajmują się imigrantami, ale też np. ze strony biskup biskupa anglikańskiego, że proponowana zaprezentowana w ubiegłym tygodniu przez brytyjski rząd polityka migracyjna czy jakiś jej plan grozi wprowadzeniem do Wielkiej Brytanii czy rozszerzeniem w wielkiej Brytanii po brexitowym Rozwiń » zjawiskiem tzw. współczesnego niewolnictwa, dlaczego te propozycje, które przedstawił rząd Borisa Johnsona mogą mieć aż takie konsekwencje czy rzeczywiście będę o to pytała Barbarę Drozdowicz, z którą połączyliśmy się przez Skypea dzień dobry dzień dobry Barbara Drozdowicz powiem jest Chief Executive officer, czyli na stanowisku kierowniczym pozwolę sobie tak to podsumować w londyńskiej organizacji i Filipin Wiskord Sender, która pomaga wykluczonym imigrantom tej naszej części świata Europy Środkowo-Wschodniej w Zjednoczonym królestwie ja tylko przypomnę, że ten nowy pomysł czy pomysł w wielkiej Brytanii na politykę imigracyjną po brexicie jest dosyć podobne do takiego systemu australijskiego jest wzorcem jest system australijski to system punktowy, który w zasadzie ich w tych dokumentach jest to napisane dosyć brutalnie wprost traktuje ludzi jako zasoby ocenia z tej perspektywy gospodarki jak bardzo oni są potrzebni jako zasoby brytyjskiej gospodarce, a więc otwiera drzwi w jakim zakresie dla osób, które dla tej gospodarki są wartościowe potrzebne wysoko wykwalifikowane potencjalnym wysokimi zarobkami i upraszcza, bo oczywiście tam jest parę grup, które są z tego wyłączone, ale na pewno przymyka oczy zamyka rynek brytyjski pracy dla pracowników gorzej wykwalifikowanych powód był oczywiście taki, że właśnie to poczucie też konkurencji na rynku pracy tego, że będziemy im trudniej w ogóle kresie zmieniany był 1 z głównych powodów, dla których ci, którzy poparli poparli Brexit oczywiście długo o tym, rozmawiać toczy się zresztą ciekawa dyskusja z zwolenników i krytyków tego systemu, ale chciałbym poznać pani perspektywa, bo pani jest 1 z głównych krytyków używa takiego mocnego sformułowania niewolnictwo, dlaczego nowy się obawiamy wprowadzenia tego nowego systemu imigracyjnego z tego prostego względu, że on bardzo uderza podaż pracowników mówiąc wprost siły roboczej Wielkiej Brytanii, jeżeli nawet ignorujemy te zastrzeżenia natury powiedział humanitarnej ludzkiej czysto ludzkiej właśnie zastrzeżenia dotyczące postrzegania osób imigrantów mówimy po Polonii mówiąc wprost jako właśnie zasobów ekonomicznych zasobów ludzkich postrzeganych w perspektywie ekonomicznej, gdzie intencją intencją rządu jest powstrzymanie integracji właśnie ze społecznościami lokalnymi i właśnie wykorzystanie raczej tej tej tego potencjału ekonomicznego dla bardzo zawężony celów gospodarczych, jeżeli nawet ignorujemy ten aspekt, który uważam, że bardzo trudno zignorować ona bezpośrednie przełożenie na jakość życia zarówno dla dla dla nas dla przybyłych do Wielkiej Brytanii również dla tych społeczności lokalnych, których my zamieszkuje w tej chwili no to, jeżeli spojrzymy tylko na czyste czyste związek podaży siły roboczej i i pieniądza to siła robocza bardzo podrożeje wielka Brytania jest krajem, bo bardzo niskiej stopie bezrobocia w tej chwili to stopa bezrobocia wśród osób aktywnych ekonomicznie to jest powiedzmy rzędu, a wydaje mi się, że poniżej 3% z pewnością, czyli poniżej takiego powiedzmy organicznego z organicznej stopy bezrobocia, która wg literatury naturalnie powinna występować w ekonomii prawa zatrudnianie de facto zatrudnienia takie prawie pełne zatrudnienie tak jest to jest z tą samą w sobie problemem dla rozwoju gospodarczego ponieważ, jakby nie ma tego przepływu zasobów między różnymi nie tylko poziomego przepływu między różnymi sektorami, ale też nie ma przepływu pionowego, czyli tak, jakby nie za bardzo jest nigdzie ruszyć tam już jesteśmy natomiast problem jest taki, że jeżeli, jeżeli patrzymy na gospodarkę przez pryzmat rozwoju, czyli tak jak w tej chwili ten dogmat rozwoju wskazuje to ktoś jednak musi robić jak to się mówi prawda, więc i biorąc pod uwagę wielka Brytania tak jak w mniejszym stopniu, ale tak jak większość krajów zachodnich jest społeczeństwem starzejącym się to ten to takie wysoko powiedziałabym karne usługi, które potrzebują rąk do pracy, czyli np. opieka nad osobami starszymi niepełnosprawnymi opiekę nad dziećmi Eurazja rolnictwo przetwórstwo żywności cały sektor powiedziałabym restauracyjną hotelarski no to są wszystko rzeczy, które jeszcze w tej chwili jeszcze jesteśmy dosyć daleko automatyzacji pełnej, więc pytanie brzmi, kto będzie robił to wykonywał te zawody no proste odpowiedź jest taka, którą wskazuje minister spraw wewnętrznych pliki Pater Noster kohorty osób, które w tej chwili są ekonomicznie nieaktywne to z czego to wydawałoby się chwalebne to znaczy szuka sposobów aktywizacji nie wiem osób z jakimiś niepełnosprawnościami kobiet w trudniejszej sytuacji na tych wszystkich grup zawodowych, które mają problem również systemowy jak z wejściem na rynek pracy to jest oczywiście chwalebny pomysł co do zasady oczywiście jasne tylko, że biorąc pod uwagę, że w tej chwili ekonomia brytyjska właściwie wchłonęło wszystkie zasoby, które są wchłaniane, jeżeli chodzi o osoby ludzkiej to jest jakaś przyczyna elektryk 8 000 000 ludzi jednak nie jest aktywny gospodarczo wśród tych osób szacuje się, że tylko niecałe 2 000 000 to są osoby, które można zaktywizować gospodarczo, więc to jest 14 tego, o czym w tym momencie minister spraw wewnętrznych mówi, ale to również są zawody, których ludzie te, do których nie patrzy, na który myśli metody są zawody, na których ludzie będą sobie prawda grywali ręce, żeby się do nich dostać, bo to jest np. zbiór owoców warzyw w tej chwili Polska jest 1 z krajów, które w tej chwili nie ma dostatecznej liczby rąk do pracy trudno oczekiwać, że jeszcze więcej eksportujemy tych pracowników w tej chwili w wielkiej Brytanii czy ktokolwiek inny eksportuje oczekiwanie, że pani, mówi że skończy się na tę pracodawcy i tak będą szukać pracowników, ale będą zatrudniać ich nielegalnie co oczywiście pozbawi bardzo wielu praw, a w i pojawi się taki czarny przestępczy rynek handlu niewolnikami powiedzmy, że to już ma miejsce tylko skala będzie większa, ale oczywiście w tej chwili to jest bardzo smutna statystyka Polacy są 35 narodowością pod względem bycia ofiarami handlu ludźmi w tej chwili Wielkiej Brytanii piątą spośród wszystkich narodowości, jakie w tej chwili są to, że takie aktywne ekonomicznie gospodarczo na rynku brytyjskim łatwo sobie wyobrazić, że biorąc pod uwagę ten wielką zmianę z i z systemu imigracyjnego statusu imigracyjnego, który nasi rodacy muszą przejść, a podkreślam, że Polacy nie są najbardziej aktywną grupą, jeżeli chodzi o zrywaniu odpowiedziałem jak interesy biorąc to wszystko pod uwagę ile naszych rodaków może mówiąc oględnie wypaść poza szczytem imigracyjne, czyli powiedzmy w lipcu ta stać się osobami nielegalnymi, jaka będzie pokusa, żeby tą stronę się zwrócić, żeby przygotować właśnie pracowników do zbioru owoców warzyw czy przetwórstwa owocowo-warzywnego mięsnego itd. problem, który się z tym wiąże to jest po to jest bardzo ważne to nie jest problem nie tylko w tym, że o jest, iż istnieje duże ryzyko powstania dosyć dużego podziemia nielegalnego właśnie tych pracowników, które są czystą w efekcie ofiarami handlu ludźmi czy niewolnictwa współczesnego to również chodzi o to, że takie społeczności ulegają aktualizacji dosyć szybko, a to powoduje pełną odcięcie od od tego mainstreamu społecznego i to powoduje, że te wszystkie problemy społeczne, które w tej chwili istnieją przestępczość itd. dodatkowo się pogłębiają i wtedy zaczynają się prawdziwe problemy to powiedzmy co, czego nie wiemy bowiem, że państwo też go ze sobą koordynuje współpracujecie czy wymieniać się między organizacjami, czego byście oczekiwali od rządu, który za załóżmy nasz ma dla tej rozmowy będzie chciał te programy realizować mają swoich zwolenników ma swoje argumenty Ano ni chciałbym wchodzić, a w tym momencie to dyskusję gospodarczą z tej perspektywy równo praw człowieka to co rząd powinien zrobić równocześnie, żeby nie właśnie skończyło na tym rząd realizuje politykę, a de facto po prostu ludzie będą tańsze pozbawieni tych praw przede wszystkim oczekiwali oczekiwał oczekujemy od dziś w zasadzie, że rząd będzie kontynuował wsparcie finansowe dla dla poradnictwa i szeroką oraz szeroko są zarzucone kampanie informacyjne dotyczącej statusu imigracyjnego to jest w tej chwili działanie, które wspierane jest przez minister spraw wewnętrznych brytyjskie natomiast wsparcie się kończy w marcu jak łatwo sobie wyobrazić mając jeszcze ponad 500 000 Polaków, którzy my wiemy o tym, rząd o tym wie Polski rząd o tym wie nadal nie do nie zaczęło nawet systemu wnioskowania o nowy status imigracyjny, który daje nam prawa łatwo wyobrazić, że tutaj dosyć duże ryzyko że, gdy ludzie wypadną poza margines druga rzecz, którą my byśmy oczekiwali to jest to jest dostęp dla osób, które właśnie znajdą się sytuacji potencjalnego wykluczenia społecznego czy imigracyjnego do po do porady migracyjne, które pomoże im uregulować swój status po ostatecznym wyjściu z Unii, czyli po zakończeniu okresu przejściowego w tej chwili nie ma właściwie dostępu Wielkiej Brytanii do tak go poradnictwa dla Polaków w szczególności, zwłaszcza w obszarach rolnych no to jest to jest dosyć duże niebezpieczeństwo, że z tylko wyłącznie wskutek braku wiedzy dosyć duża rzesza naszych obywateli zakładam, że nawet do 100 000 osób może może trochę mniej będzie będzie właśnie zagrożona wszelkiego rodzaju wykorzystanie ekonomicznym i manipulacją związaną właśnie z tymi okresami przejściowymi już kończymy, więc bardzo proszę krótko, ale jak pani, dlaczego te 500 000 osób jeszcze nie nie poprosiło o ten status, który pozwoli zostać po brexicie to jest dosyć złożone pytanie ja myślę, że jest kilka odpowiedzi na jedno z nich to jest taka, że ludzie po prostu nie mają paszportów polskich wyrobienie paszportu z zagranicy to jest dosyć stosy złożony proces trzeba mieć dowodowo trzeba mieć trzeba mieć pieniądze trzeba jechać do Polski wyrobić dowód tak dalej jest dosyć duża grupa naszych obywateli, którzy mają zapewnione często za kartę przestępstwa i tutaj bardzo zachęcam, żebyśmy nie czekali tylko, żebyśmy się dali do tych punktów, które istnieją bezpłatnego poradnictwa się uporać z tymi aplikacjami o zakresie nie ma czego bać tylko tutaj po prostu czasu jest naszym największym wrogiem składacie państwo, jeżeli chcecie tam być wnioski o status osoby osiedlonej w wielkiej Brytanii będziecie państwo nie naciskać, więc będziemy też ten proces śledzić czy rząd rzeczywiście zabezpieczy tą nową politykę czy tylko skupić na interesie gospodarczym kraju na razie to tyle bardzo dziękuję Barbara Drozdowicz 3 w exit Executive officer londyńska organizacja i stylu PIN sosen było państwo gościom przez Skype informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA