REKLAMA

Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?

Połączenie
Data emisji:
2020-02-27 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia goście Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny dzień dobry dzień dobry i Urszula Gryciuk również z federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny współautorka raportu, w którym będziemy mówić dzień dobry dla raportu zatytułowanego kontrrewolucja kulturowa religijna, a w podtytule czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów ten raport Rozwiń » właściwie nie tyle przygotowany przez samą federację co przez wielką koalicję z równością wyborem to jest okolicę jest to koalicja zrzeszająca ponad 100 organizacji na pewno kobiecych z kierunkiem działania na prawa reprodukcyjne i przeciwdziałanie przemocy, ale polskich afgańskich organizacji tak to język aż 100 tak są też w koalicji organizacji nie uważa, że LGBT plus tak dotyczące przemocy różnych kwestii feministycznych tak jest bardzo organizacji pozarządowych w Polsce on się cieszyły trochę mam wrażenie, żeby reagować na to co ordo iuris zaczęło robić parę lat temu, czyli trochę tak też atakować inne organizacje właśnie ten raport tutaj pan już tak mają zdradziła sedno jest w zasadzie działalności 1 organizacji w Polsce, czyli ordo iuris czy dotyczy jeszcze kogoś innego jeszcze jakieś innej grupy jak już innego Towarzystwa my skupiliśmy na organizację o do US, gdyż zdaniem autorek publikacji to właśnie organizacja o jego ordo iuris prezentuje taką ponadnarodową sieć organizacji, które jem przysiędze przysiędze przyświeca pewien cel, który został ujęty w ramach tzw. agendy Europa to jest program dla Europy, które realizuje bardzo wiele organizacji taką konserwatywnych i wedle naszej wiedzy do tego grona należy w Polsce do US dlatego punktem odniesienia był raport Europejskiego forum parlamentarnego, które właśnie opisywał to agenda euro i się skupił na całej sieci tych organizacji pojmowane ogólnie, a my odnieśliśmy się do naszego polskiego podwórka i zagrożeń wynikających właśnie z tej przez nas głównie zidentyfikowane organizacji ordo iuris na czym polega to odwrócenie porządku to znaczy to co właściwie stawiać jako główny zarzut Dariusz Lis wie jak i jakie jest cel działania tej sieci, które państwo cel celem tej sieci jest przywrócenie naturalnego porządku odwołuje się to, że to przywrócenie naturalnego porządku do wizji świata, które jest podporządkowana bardzo restrykcyjnie fundamentalistyczne rozum rozumianym normom religijnym jest to wizja świata, która jak mówią właśnie założyciele luminarze tej organie tej tej agendy no cofa nas przed zdobycie tzw. rewolucji kulturowej z lat sześćdziesiątych, czyli wszystko to co teraz uznajemy jako pewną pewien powszechny system obowiązujące praw człowieka miałoby być odrzucone zupełnie do góry nogami, ale praw człowieka czy plan produkcyjny od człowieka, bo tu nie tylko chodzi o prawa reprodukcyjne tu w dużej mierze też chodzi o szeroko rozumiane prawa kobiet emancypację i równość kobiet chodzi tutaj oprawa mniejszości seksualnych etnicznych narodowych także wracamy do porządku, który cofa nas tak jakby rozwoju praw rozwoju prawną człowiek czym do okresu powojennego ordo iuris powołuje na prawa człowieka, mówi że jest organizacją prawniczą, ale treść tych praw człowieka takiego nie widzą jest wprost przeciwne do tego, o czym mówi ONZ rady Europy Europejski Trybunał praw człowieka, czyli ten w tym celu konsensus dotyczący praw, czyli wypracowany przez lata przez kilkadziesiąt lat tak, którego zdobycia jest to, że mamy narzędzie do walki z homofobią, że prawo, że kobiety mogą decydować swoim ciele, że mogą być samodzielne jeśli chodzi o prawa w małżeństwie tak czy prawa ekonomiczne i warto też powiedzieć co jest treści tej agendy Europe tego manifestu tego programu działania tej sieci trans narodowej organizacji, których członkiem jest ordo iuris w Polsce widzi Larry np. w Chorwacji wiele wiele takich bliźniaczych organizacji rozsianych po Europie tam jest wprost napisane wciągu 1020 lat trzeba doprowadzić do tego, że prawo powszechnie obowiązujące w każdym z tych państw zakładało zakaz aborcji zakaz in vitro zakaz antykoncepcji zakaz rozwodów to są rzeczy, które będą nas dotykać bardzo bezpośrednio setki najbardziej praktycznym poziomie, że względu NATO będzie wierzące niewierzące jakiekolwiek mnie grupy społeczne się wywodzący się musieli podlegać prawu, które nawet nie są kwestią dziś nakazów chrześcijańskiej czynach nauki kościoła tylko wręcz bardzo radykalne fundamentalistyczne interpretacji tych tych nakazów wiary czy po prostu prawo religijne ma zastąpić prawo państwowe dzisiaj demokratyczne państwo prawa zakłada, że wszyscy mają mieć miejsce w tym społeczeństwie tak względu na wiarę kolor skóry orientację w jakiś pragnienia życiowe natomiast przy wprowadzeniu nakazów religijnych do tego prawa powszechnie obowiązującego ta różnorodność zniknie i ta wolność zostanie zamknięta trochę mówicie tak jakby się już z miało wydarzyć za chwilę, jakby się już udział, bo to, iż są działania w toku, jeżeli się zobaczy projekty ustaw proponowane przez ordo iuris analizy, jakie tworzą przekaz medialny, jaki stworzono projekty ustaw zakazujące aborcję i przewidujący karę więzienia dla kobiety, które miał te aborcje czy ten, który wyzwolił czarny protest dosadnie tak zmiana definicji przemocy w rodzinie przemoc zaczyna się od któregoś tam z kolei aktu przemocy nie od pierwszego menedżera może się zdarzyć tak powiem ironicznie raporty i też postępowania sądowe, które pokazują, że przemoc w rodzinie nie może zaistnieć to są zawsze pomówienia że, że odbieranie dzieci z tego powodu to jest nadużycie i łamanie władzy rodzicielskiej ja mam wrażenie właśnie, że w działalności o doły przy świeca tak agresywne forsowanie swoich tez za wszelką cenę forsowanie swoich tez, że po tych zawsze potem następuje projekt ustawy, które za tym idzie jest to organizacja zrzeszająca 3033 pracowników w tym zdecydowana większość to prawnicy i każde każda aktywność prawie każda aktywność kończy się potem po prostu zapytać w zaproponowanym projektem zmiany ustawy z określonych regulacji ostatnio są szalenie aktywny jeśli chodzi o strefę wolną tylko regularnie tak dokładnie tak to jest możliwe Klara curry przyjmowanej przez kolejne gminy to jest coś opracowane przez radę już tak ordo iuris też zapowiedział na Twitterze, że może wspierać wszystkie samorządy, które zostały zamieszczone w atlasie nienawiść takim jak w spisie tych uchwał, jakie LGBT jako takiej osobie trenera Mariana rozważy, ale to już bardzo chętnie pomoże wytoczyć pozew o naruszenie dóbr takiego samorządu terytorialnego, które osoba prawna ma pewne dobra osobiste takie jak wizerunek dobre imię i już chyba pierwszy pozew przeciwko aktywiście Bartoszowi Olszewskiemu został z tego co wiem wniesiony, czyli oni działają bardzo mocno na gruncie i prawodawczy, ale też postępowań sądowych wytaczają bardzo wiele takich postępowań przed Marcelem parcie innym aktywistom aktywistką, żeby te osoby nie miał już czasu na więcej racji tylko spędzał czas w sądach nam na czym polega ten pozew przeciwko Marcela, że ich zniesławił, nazywając ich jakość fundamentalistami czy czy przeciwnikami kobiet coś tej stronie nie powtórzy teraz dokładnie natomiast ona zaraziła swą opinię ma ich działalności uzasadnioną w tym sensie, że opartą na konkretnych działaniach np. propozycji karania więzieniem kobiet za aborcję, a oni za to nawet chyba nie pozew o naszych dóbr osobistych tylko wręcz prywatny akt oskarżenia w procedurze karnej, czyli chcą kary, jeżeli grzywnę to może więzienia i wpisania do krajowego rejestru karnego Marty Lempart czy ja rozumiem, że ordo iuris porusza się jednak w ramach prawa na tym polega ten jak rozumiem komu waszym zdaniem znaczy może ono nie ma prawa tylko przed zostanie instrumentów prawnych oni powołują konstytucja, mówi że łamią prawo czy nie w jakim sensie łamią wypaczają jego sens natomiast nie popełniają przestępstw tak chyba natomiast pytanie czy w ramach prawa mieści się np. doprowadzanie do tego, że samorządy przyjmują uchwały, które są wykluczające, które naruszają prawa człowieka innych ludzi np. osób o innej orientacji seksualnej jest nie bezpośrednio łamanie prawa, ale pytanie czy skutkiem właśnie tych działań, które pozornie wykorzystują dostępne środki prawne nie jest nie jest aż tak godzin, jeżeli godność człowieka na tekst tych uchwał przyjmowanych przez gminę to tam nie ma o wykluczaniu ludzi tam jest to o przeciwdziałaniu seksualne z aktualizacji dzieci państwa trudno było zdrowie dziś rzeczywiście tak jak pani mówi ani próbują kogoś wyklucza tam jest mechanizm, który tam się pojawiają sformułowania, które są bardziej radykalnej drastyczne natomiast na tym to polega, że za z zazwyczaj przemoc czy przestępstwo czy łamanie, czyli spraw nie jest takie oczywiste tak jak książkowe dlatego bardzo trudno jest czasami temu przeciwdziałać, ale to nie znaczy, że skutek i że szeroki kontekst tych działań nie jest właśnie naruszające ten trzynasta 1316 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Kamila Ferenc i Urszula Gricuk były federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Szala grysu gospodarką raportu kontrrewolucja kulturowa religijna czy Polsce grozi prawa podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów to jest właściwie raport o strategiach przyjmowanych przez organizacje ultra prawicowa organizacja ordo iuris wspomnieliśmy przy informacjami o tym jak ordo iuris już dało o sobie znać w Polskim życiu politycznym publicznym m.in. będąc autorem tej ustawy, która zakazywała aborcji, a także uchwał przyjmowanych przez kolejne gminy uchwał, które mają uwalniać od ideologii LGBT, ale powiedzmy, jakimi strategiami często tworzone, bo tu rzeczywiście kłopot z formułowaniem zarzutów prawnych wobec ordo iuris jest potężny, dlatego że otoczył się porusza w granicach prawa, nawet jeżeli mam się nie podoba to co mówi to niemożna powiedzieć, że to prawo łamie, ale sięga też strategie dotyczące języka tak nie tylko prawa tę właśnie teraz używanie narzędzi prawnych jest sprzężone ze strategią manipulacji językiem ciężko zestawiania homoseksualizm pedofilię albo nazywania organizacji LGBT albo osób, które prowadzą zajęcia edukacji seksualnej zawsze czy feministek zawsze tym samym zestawem określi radykalnie wulgarni agresywni zagrażający życiu zagrażający dzieciom itd. albo personifikacja płodu nazywanie go poczętym pacjentem jeszcze mnie tłumaczenie, że środki antykoncepcyjne zagrażają takiemu pocięte pacjentowi, więc tutaj bardzo mocno, że to, że to padło pacjent pocięty pacjent jest ze stanowiska ordery dotyczących klauzuli sumienia farmaceutów, ponieważ oni twierdzą farmaceuci mogą na nią powoływać mogą nawet sprzedaży środków antykoncepcyjnych właśnie po to, żeby np. chronić życie zdrowie tego poczętego pacjenta wypróbować nazwać tę stratę, jaką waszym raporcie zostało ujęte, nawiązując nawet do tego przykładu tych zona Antal LG LG LG LGBT no chciałbym w tym kontekście przedstawić 1 ze strategii, ponieważ my mówimy o żonach anty LGBT, ale z, jaką inicjatywą tutaj doszło do US do US proponuje samorządową kartę praw rodzin, które tak naprawdę nic nie mówi o tym, że o zagrożeniu ze strony osób nieheteronormatywnych tylko mówi o tym, że trzeba promować naturalną biologiczną rodzinę i to jest 1 ze strategii ordo iuris, że nadawane są ich nazywamy dostęp także przyjęcia to jest nadawanie tak jakby nowych autonomicznych pras dla w tym przypadku np. rodziny rodzina jest tutaj odbiorcą i adresatem prawa jako takiego do dodatkowej ochrony nie poszczególni członkowie tej rodziny tylko rodzina jako taka wedle strategii przejęcia np. no właśnie ma prawo zarodek jak łóżka Kamila powiedziała jest to autonomiczne prawo zarodka do jak tak jakby to było już mają urodzone dzieci urodzone dziecko pełnoprawne człowieczego nazywa się tą strategią przejęcia co zostaje przejęta przyjęte są prawa, które normalnie są no Pa brawa są nadawane jednostką osobą tutaj prawem jest byt pewien rodzina rodzina jest autonomicznym autonomicznym adresatem tutaj dodatkowych praw, dla której ma wynikać też podstawa dla ochrony rodziny jako takiej podobnie np. wymyślane są prawa ojca do tego, żeby nie było, bo cytowane jego dziecko w 1 z tekstów wraz z kryminałem, bo jest coś co wg Order zaś dyskryminacja kobiet nie np. brak świadczeń opieki zdrowotnej dla dla kobiet tak względem innych grup społecznych tylko prawo do aborcji, ponieważ ono może dotknąć przyszłe nienarodzone kobiety tak oni w ten sposób działają na wyobraźnię, że nie narodzić jakaś kobieta jakiś ciąży, więc jest dyskryminowana w ten sposób, ale tych strategii, więc jakieś szczegóły jeszcze 1 zidentyfikowaliśmy 6 strategicznej to są już strategię omawiane właśnie w raporcie Europejskiego forum parlamentarnego przywracanie naturalnego porządku jeszcze dodało my 2 strategie manipulacji prawem strategia manipulacji językiem 1 z głównych strategii jest również strategia odwrócenia polega ona na tym, że odwrócone są przez zrozumieniu ordo iuris innych organizacji fundamentalistycznych role społeczne, czyli jak np. w demokracji tak zazwyczaj, jeżeli mówimy o dyskryminacji to odnosimy to dyskryminacja mniejszości świecie ordo iuris to zazwyczaj większość dyskryminowana to chrześcijańskie rodziny podlegają dyskryminacji to chrześcijanie są dyskryminowani także oni tutaj odwracają tak jakby kat podporządkowują potem katalog praw i odwracają właśnie podmiot tych Pa wedle właśnie forsowanej przez siebie tezy kolejną ze strategii jest strategia oczerniania, która polega na tym, że wszyscy przeciwnicy ich światopoglądu są po prostu oczernianie nazywani bardzo negatywnie są oni oskarżani o to, że stosują agresję jestem zarzucany brak merytorycznej debaty także wobec nich jest to w ten sposób właśnie osoby LGBTI plus stały się naturalnymi wrogami oni po prostu są doskonałym przykładem na to jak do US potrafi niesprawiedliwie oczerniać dyskredytować co co to co jest nie po ich linii, a przykład takiego działania chociażby w akcji Chrońmy dzieci, która polega na tym, że edukacja seksualna ma trafić w żadnym wypadku do polskich szkół, ponieważ jest to akcja prowadzona przez DPA torów i agresywny lobbing LG BP, że dzieci będą się uczyły tam od właśnie tych niebezpiecznych no tutaj Selvity porównywane do Edo właśnie osobę Witt Sopot po porównywalne do Edo pedofili, ale czy to prosta uważa tak takie sformułowanie słowo słowo słowo tak przychodzimy dzieci przy tej akcji Chrońmy dzieci naprawdę bardzo ostrym językiem sformułowane jak wiele zagrożeń wynika właśnie zajść wejścia Winter akcję z osobami innej orientacji seksualnej, jakie jeszcze strategia jest jeszcze strategia legitymizacji, który właśnie polega na tym, że już spróbuje zdobywać status uznanego dyskutantów na arenie międzynarodowej posiada status Eko sok i nie znaczy to Eco sok jest status popyt status konsultacyjny w ramach ONZ, który pozwala na zabijanie stanowisk przedstawianie ani udziału w ogólnie w procesie podejmowania i aktywnym udziale obserwowanie procesu podejmowania decyzji ONZ cie przedstawianie stanowisk nie tylko w Gazecie, ale również są aktywni bardzo w radzie Europy w parlamencie europejskim, gdzie prowadzą intensywny lobbing chciał lepiej zrozumieć strategię, która dodał jeszcze czy ta strategia manipulacji prawem, bo ona wydaje się tutaj szczególnie interesująca na czym ona polega ona polega na tym, że np. w stanowiskach czy analizach prezentowanych przez przez organizacje jak piszą autorki publikacji wykorzystywane są tylko fragmenty wyrwane z kontekstu przepisów czy orzeczeń sądowych bez podania czasem nawet stanu faktycznego, jaki zapadł właśnie kontekstu szerszego, a nawet czasem bez sygnatury czy źródła nie można było sprawdzić samodzielnie i trochę żonglowanie tym, żeby udowodnić z góry postawioną tezę innym np. tak w ten sposób albo pisanie o prawie i o tym co wynika przez konstytucję w sposób taki, jakby to nie budziło sprzeciwu jak inna interpretacja nie była możliwa, jakby to było oczywiste, że w konstytucji np. ochrona życia odpocząć, mimo że nie ma w ogóle takiego sformułowania tam w konstytucji, ale i inne spojrzenie na ten temat nie jest w ogóle dopuszcza bardzo często pojawia się sformułowanie bezsprzeczne jest fakt, że tutaj następuje coś co bardzo często nie jest objęte ani konsensusem naukowym albo wręcz przeciwnie wypracowany konsensus jest przeciwny temu stanowisku ordo iuris np. dotyczące centrum po aborcyjnego taka lista możemy powiedzieć, że prawo de facto interpretują sądy prawda to jest interpretacja, która nas najbardziej obchodzi każdy inny może sobie każdy inny podmiot może sobie zinterpretować coś nie musimy się tym przejmować można, by było tak powiedzieć, gdyby za tym za tym jego forsowanie 1 określonej interpretacji przez przez organizacje nie szły dalsze konsekwencje, czyli kierowania opinię publiczną na określone tory tak, żeby np. wzmagać pewne zjawiska tak jak komfort dla rządu mają prawo no dobrze tylko czy mają prawo do tego, żeby przedstawić stan rzeczy odbiegające od rzeczywistości czy się mówić, że zapadło, czyli tyle wyroków, które powiedział podczas gdy w tych wyborach wyrokach nie jest powiedziane, a czasami wręcz powiedziane BU no to jest kwestia wniosła tzw. i autorki to jest cytat z tej publikacji wręcz mówią, że ordo iuris działa na granicy produkowania newsów, bo pozostał pewne rzeczy, które można byłoby finansować nie są finansowane, a czasami są wręcz przeznaczane wiedzą, że większość społeczeństwa nie będzie tego samodzielnie sprawdza, ale to właśnie to pytanie czy wniosek łamią prawo jednak uznajemy, że nie wydaje się, że tezę tej publikacji nie jest to ordo iuris łamie prawo tylko to co chce odejść sprowadzić np. zakaz rozwodów i w jaki sposób do tego prowadzi i że droga do tego jest oczywiste, że wstaną powiedzą od dzisiaj nie ma rozwodów tylko będą wykonywać szereg mikro kroków tzw. metodą salami, żeby koniec końców wszyscy przekonani, że te najlepsze wyjście albo przynajmniej klimat polityczny tak był taki, żeby prawo mogły się zmienić albo wręcz nikt nie zauważył, że taka ustawa właśnie przeforsowana przez Sejm przy czym się, że dla naszego dobra jak jest cel tego raportu co chciałabyś osiągnąć cele przede wszystkim jest zidentyfikowanie tych strategii, ponieważ jak, ale zależy nam na tym, żeby tych jest kodować to co oni robią, bo jako przedstawicielki organizacji, której sercu leży właśnie prawa kobiet z ogromnym niepokojem od wielu lat obserwujemy co jak akty, jakie działania podejmuje o idei ordo iuris każda z nas no widziała szczególnie będąc prawnikami widzimy widzimy co oni robią, że to są manipulacji, że coś jest także po prostu nie są rzetelni wrzenie nie nie wywiązują się z rzetelnej wykładni prawniczej, że ich teksty są niedopracowane są właśnie podporządkowane pewnej też się pewnej góry narzuconej tezie niewarte co będzie nieważne co będzie dalej ważne jest to jaki cel chcemy przez to osiągnąć jest po prostu chciałyśmy zmianie metodycznie systematycznie rozbić te sposoby działania podzielić na te już wcześniej zidentyfikowane strategie zidentyfikowały my dałyśmy swoje, żeby po prostu osoby, które może nie są ekspertami, którzy nie siedzą w tych tematach nie są prawnikami miały może pewne narzędzie, do którego mogłyby sięgnąć, żeby zobaczyć co jest tam głębiej, że to nie nie jest nie jest do końca tak jak oni piszą rzeczy naprawdę to zbadać się wczytać tak nasz na sercu też leżało na jakość debaty publicznej, które powinny wolna manipulacji, zwłaszcza w dobie nadprodukcji informacji, kiedy nie jesteśmy Staniewskiego indywidualnie sprawdzać to chcemy żeby, chociaż osoby, które uchodzą za opiniotwórcze są zapraszane przez media wypowiadał się jako pełni autorytetu prawnicy prawniczki nie posuwali się właśnie do manipulacji, żeby nie skończył, a poza tym też widzimy, jakie są skutki tej działalności przez ograniczenie praw chociażby kobiet i dostępność legalnej aborcji w Polsce tak czy nadużywanie klauzuli sumienia czy używanie klauzuli sumienia przez farmaceutów, którzy jej de facto nie mają, bo to jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia albo, że np. przemoc w rodzinie nie jest ścigana, bo uważa się, że 0 w rodzinie nie może być przemocy tak, bo po prostu rodzina jest święta natura rozumiem ryzyko, że wykazanie, jakby tego tego winny sposób Party już działa jest jasne zrozumiałe ten cel jest jasne natomiast co w zasadzie powinno się zacząć z tą organizacją waszym zdaniem myślę, że samoorganizacja krótko nie zmienia natomiast otoczenie mogłoby inaczej ich postrzegać no nie wiem ja się czasami zastanawiam, dlaczego media zapraszają autorów takie ustawy nie o to, żeby się to nie wytłumaczyli tę ustawę tylko, żeby wypowiedzieć na wszystkie inne tematy ważne społecznie, kiedy wiadomo, jakimi narzędziami będą te czytanie także siła ordo iuris jednak wynika ze słabości organizacji liberalnych progresywnych pro kobiecych organizacji na rzecz LGBT to nie jest tak ja raczej siłę widzę w powiązaniach z rządem to i tym jak wiele osób z organizacji ordo iuris ma swoje miejsce chociażby jako miejsce ministrowi ministrowie spraw zagranicznych krajowi konsultanci do spraw genetyki albo kiedy się nie tak albo zasiadający w radach nadzorczych czy część czy jakiś zarządach tak różnych takich agend około rządowych nie świetny artykuł pani Anny Mierzyński na oko Press, który pokazuje jak wiele osób z organizacją euro przeszło właśnie takich stanowisk publicznych za czasów rządów PiS-u tak myślę, że właśnie te powiązania z rządem instytucjami publicznymi są niezwykle ważna możemy tutaj bardzo długo wymieniać ile osób już ma ważne stanowiska poza tym chciałbym też cały czas, żeby było więc, żebyśmy mieli na uwadze ten się też kontakt z jakim działa do US, czyli agenda iły agenda euro sieć bardzo wielu silnych organizacji ultra konserwatywnych, które współpracują razem, które się wspierają, które realizują naprawdę bardzo dla nas niebezpieczną agendę dziękuję bardzo, Ursula grysu federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny Kamila Ferenc prawniczka z tej organizacji raport kontrrewolucja kulturowa religijna czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów przygotowany przez wielką koalicję za równością wyborem dziękuję bardzo, dziękuję im miasta 37 za chwilę informacji łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA