REKLAMA

Wielki Post jako czas umartwiania czy doskonalenia się?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2020-02-27 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:28 min.
Udostępnij:

Środa Popielcowa rozpoczęła czas Wielkiego Postu. W związku z tym dziś pytamy: Jaką rolę odgrywa obecnie Wielki Post? Jaką wartość ma cierpienie w chrześcijaństwie? Czy coś się zmieniło w ciągu setek lat?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik w naszym studiu gość dr Sebastian Duda teolog publicysta członek zespołu laboratorium więzi ekspert centrum myśli Jana Pawła II w Warszawie wykładowca w Instytucie badań literackich Polskiej Akademii Nauk dobry dobry wiek wczoraj wielka środa środa Popielcowa wczoraj wielki post się rozpoczął my rozmawialiśmy ze słuchaczami naszej stacji radiowej program mikrofon Rozwiń » słuchacze dzwonili do nas i opowiadając o tym co rozumieją przez post w zasadzie mówili o 2 rzeczach w różnych wersjach, ale 2 rzeczach z 1 strony mówili o swoistym umartwienia się odmawianie sobie pewnych rzeczy, chcąc uczynić na 40 dni swoje życie trochę trudniejszym, ale z drugiej strony część słuchaczy mówiła, że najważniejsze w poście sennego, a mianowicie swoiste doskonalenie się w sensie duchowym nawet polepszenie swojego stanu, a nie tam pogorszenie czytam dostarczanie sobie cierpienia, więc muszę pana zapytać najpierw, gdzie tak naprawdę jest to podstawowa idea Polsce jeśli myślimy o wielkim poście to są te 40 dni to co co jest kluczem, która z tych postaw kluczem bardzo dobre pytania musimy sobie nawet świadomi czym jest ten czas nazywanego wielkim postem, ale raczej tylko sprowadza do postu w sensie odstawienia pewnych produktów spożywczych czy czy napojów to też jest to jest właśnie post w sensie takim ścisłym, ale też czas przygotowania czas przygotowania do wielkiej nocy trwający tyle dawniej to było nawet 70 dni w kościele katolickim bardzo różnie liczono, ale odwoływano się do tradycji, że powinien być 40 dniowy post do tradycji znanej z Ewangelii przede wszystkim Jezus przed publiczną działalnością wg Ewangelii synoptycznych pościł przez 40 dni na pustyni to jest taka liczba symboliczna 40 liczbę 40 liczba 40 Biblia jest coś co określa czas przygotowania ta może 40 dni 40 lat zmierzali np. Żydzi, jaki tu do ziemi obiecanej prawda chodzi o to, żeby się ten czas jakiś sposób wypełni pas jest element właśnie to wmawianie sobie jedzenia picia, ale tradycji Łacińskiej katolicki są to także jeszcze 2 następne elementy, czyli modlitwa jałmużna jałmużna w sensie przeznaczenia datków prawda na ubogich odmawiania sobie także czegoś, ale tak, żeby to było jeszcze pozycji miał jakiś taki pozytywny ciąg dalszy w tym sensie, że przeznaczamy na, a potrzeby innych prawda to co pewien sposób oszczędzamy na kościach no i modlitwa jako wezwanie do intensywniejszej modlitw w czasie tego czasu, więc ten post składa się z takich elementów dla wielu ludzi jest to rzeczywiście wezwanie do umartwienia i powiem od razu, że stoją za tym całe wieki tradycji kozie wielki Polski traktowany jako czas pokuty pokuta jest takim słowem właśnie chyba synonim licznym zmartwieniem bardzo wielu osób w każdym razie oznaczającym coś raczej nieprzyjemnego dla nas coś po prostu co wymaga jednak pewnego wysiłku i najczęściej chodzi o odmówienie sobie przyjemności, ale może nie tylko w sensie odmówienia takim negatywnym sensie, ale nawet pokuta jak wiemy ze średniowiecza były praktyki pokutne Polak polega tylko na odmawianiu sobie jedzenia picia, ale nie wiem na zadawaniu sobie bólu np. tak bowiem tylko prawda o zakładach bicia wyników grupa bicia niczego, które znamy z filmów czy literatury, ale o różnych innych sposobach niemy czuł się np. chodzeniu we Włosienicy leżeniu na Czerniak tych praktyk można tutaj wybijać sporo częściowo one są anegdotyczne nie zawsze był tak powszechne jak myślimy, ale jednak, by pokuta się kojarzyła z czymś takim bardzo o nieprzyjemnym niedobre, ale czy skoro elementem tego było cierpienie to jaka jest podstawa to logiczne tylko dlaczego ludzie myśleli, że również cierpienie chrześcijaństwo w ogóle na ma swoją wartość, o czym nie chcemy pamiętać do końca dzisiaj, ale ma wartość zbawczą, dlatego że przez cierpienie mękę śmierć Chrystusa przyszło zbawienie to jest nie przez jego Narodzenia nie przez jego wcielenie przed wiecznego słowa Logos syna Bożego to, że chcieli się człowieka stał się ciałem ludzkim prawda, ale przez to, że umarł na krzyżu cierpiał umarł na krzyżu dla naszego zbawienia to jest pierwsza odpowiedź chrześcijaństwa takie bardzo podstawowe pytanie skoro syn Boży wszedł na ziemie to dlaczego umarł i musieli sobie w jaki sposób na to odpowiadać tutaj cierpienie było cierpienie śmierć Chrystusa było po pierwsze, traktowane jako ofiara, która miała na celu przebadanie Boga, który nie był już przyjaźni grzeszną ludzkość od czasu upadku pierwszych rodziców, a po drugie, taka prosta odpowiedź chodziło o to, żeby Jezus przez śmierć Jezusa, bo przebaczył grzech zaciągnięte winny mógł, więc cierpienie ma potężną taką moc pozytywną w chrześcijaństwie co więcej lista Świętego Pawła niektórych mamy taki koncept duża możemy współuczestniczyć w cierpieniu Chrystus ciele swoich po ciele swoim dopełnia mąk Chrystusowych cierpień Chrystusowych mówi Święty Paweł nie jest tak, by powszechnie znane zdanie, ale to jest zdanie, które ufundowało teologii chrześcijańskiej myśli mogą w ten sposób myśleć o osobie, która pości żona też cierpi, że to świadome cierpienie to jak to pogodzić z takim faktem, że skoro Bóg ma plan i w tym planie jako dajmy na to osoby wierzące jestem przekonany, że tak coś powinienem być nie powiem, jakie losy moje są określa i zdeterminowane, ale jeśli będą wyjątkowo dużo cierpiał to cha to jest jakby szkopuł prawda, który zaważył bardzo nadzieja cywilizacji zachodniej powiem nawet tak górnolotnie, dlatego że rzeczywiście ludzie myśląc o pokucie w średniowieczu takim bardzo dojrzałe myśleli oto, że ona jest taki cel to właśnie umarł świat się cierpienie różny sposób rozumiana jak na Bogu wymusić coś tak jakoś taką przychylność jego wymusić na nas, jeżeli my po pości my odmawiamy sobie tego jedzenia picia chłoszcze myślę prawda coś jeszcze nieprzyjemnego zrobimy to zyskujemy w ten sposób zasługa, dlatego że normalna nasza taka sytuacja kondycja upadku pierwszych rodziców jest nic poza nie pozazdroszczenia jesteśmy nasza natura jest skażona generalnie jesteśmy skazani na potępienie to jest taki stały motyw późno średniowiecznych Kazań właściwie to nikt nie dostąpi zbawienia bardzo niewielka liczba świętych, gdzie jestem zdziwiony, dlatego że ta wizja rozumie ktoś zaczyna wygnaniem z raju wskazaniem nas na potępienie ona powinna być przełamana pojawieniem się Chrystusa właśnie, ale już święta ustępują oni odpowiedzialny głównie za technologię mówił Masada na to, że niewielu będzie zbawiony dla masa będzie potępiona właśnie będzie masa potępiony, żeby po prostu uniknąć, jakby wejścia tej liczby potępionych no to trzeba sobie w jaki sposób na to zapracować zaskoczy ktoś nie Augustyn Augustyn uważał, że nie będzie nie jesteśmy w stanie sobie zapracować jakikolwiek sposób inaczej niż jego wielki adwersarz Pelagia, który uważa, że dobrze upadek upadkiem prawda pierwszych rodziców, ale jest nas jeszcze taka nazwijmy to metaforycznie iskierka dobra, dzięki której sami siebie możemy do dobra dążyć do Boga, a Augustyn mówi nic z tego bez łaski Boga się tutaj nic nie dzieje, więc nawet, jeżeli się martwię mamy to też jest łaska dla nas prawda tutaj na ziemi tak powinniśmy traktować Bóg nam po prostu daje, jakby taką możliwość właśnie łaskawie, żeby mieć uczestnictwo zbawienia, ale większość ludzi tak nie ma tak chciałem trzeba to najlepiej oczywiście w być częścią duchowieństwa kleru ewentualnie pójść do klasztoru, ale i tak większość osób w tym klasztorach to nic z tego nie wiadomo czy się dostąpi zbawienia, nawet jeżeli się dostąpi możemy być prawie pewni końca dwunastego wieku są takie pomysły, że trafimy co najwyżej do miejsca, a nie da nie ma po śmierci no i Dobrzanach historia czyśćca to jest jeszcze jakby taki osobny temat, ale wraz z postępami dojrzałego średniowiecza morza czyśćca można uniknąć właśnie, starając się o zasługę względem Borg i to zasługa może przejść przez post może przejść przez Modlin może przejść przez nią można ostatecznie może przejść przez dobry datek do kościelnej skarbonki prawda możemy sobie to ta czy te morzem czy chce uniknąć oczywiście to jest w odróżnieniu od nieba czy piekła stan, który się wiąże z doczesności naszą to znaczy jest ograniczony czasowo stan nie jest nawet takie zawieszenie między niebem piekłem, a rola oczywiście przebywają dusze, które się nie dostały do nieba jeszcze muszą pokutować właśnie umarł świat się jeszcze bardziej oczyścić się na tyle, żeby mogły wejść do tego nie ma, ale on związany czasem piekło jest wieczne niebo jest wieczne szczęście jest związane z czasem liczono, nawet jeżeli nie są te same dni lata prawda tak jak nie jest w naszym tutaj ziemskim życiu to jednak są dni lata spędzone w czyśćcu i po prostu za pomocą tych praktyk pobożnych i Marka tylne mówiąc dosłownie starano się wykupić tego przez co jakiś sposób, czyli po prostu starano się o za sługę względem Boga tak, żeby on po prostu przy przychylnym okiem na nas powierza podoba mi się ta idea bank rozumie ona trochę Rugię ten to sprzeczność to znaczy z 1 strony budzie już teraz wie czy będziemy do piekła nieba, ale jednak chcemy jakoś swoje aktywnym działaniem być przekonani, że raczej nie bardziej wprowadzamy czyściec mówimy może co do tego czy będziemy do piekła nieba nie wiemy ale gdy było także trafiły do czyśćca spróbujemy set przygotowali teologów prawda, że byli wierni tradycji takiej wczesna chrześcijańskiej przede wszystkim Świętemu Augustynowi nie była zbyt wygodna idea, bo zakładała taką ideę, że my jednak sami siebie możemy zrobić, jeżeli nawet Bóg nam zezwala na te działania pokutne prawda to jest ostatecznie Niewiem motyw jego działania NATO za bardzo brzmiało Pelagia Ińsku tym niemniej kościół się na to godził jak wiemy raczej z oczywistych powodów co się okazało w pełni na mocy podczas reformacji, ale musimy sobie odpowiedź też na to pytanie, bo tak sobie myślimy o reformację, że Marcin Ruta pyta o nas zdenerwował się na chciwych księża z wykonania usługi przepracowanie często na promowanie postaw tylko był taki element czegoś, czego dużo bardziej nurtowało i to była właśnie ta teologia zasługi, czyja mogę sobie czymkolwiek zasłużyć na zbawienie czy ja mogę pomóc Jezusowi w tym, że zbawi mniej ludzkość w ten sposób, że nie wiem będę się martwić czy śmierć Chrystusa na krzyżu nie była zbawieniem danym ludzkości oraz na zawsze tym, którzy przyjmuje z wiarą czy podejmą tą wiarą ten motyw, że Jezus umarł za nasze grzechy trzeba przebaczyć nasze grzechy, jeżeli w to uwierzymy tak jak jest to lista Świętego Pawła powiedziane bardzo mocno to ta wiara już powinna skutkować prawda tym, że przystępujemy do tej sfery zbawiony, a tymczasem no mamy teologii zasługi mamy te skarbonki prawda odpustowej tak dalej nadal utrata była to był kamień obrazy, ale dlaczego, bo pokuta w średniowieczu klub nikt nie kojarzyła się niczym dobrym tak jak teraz właśnie ten post pan mówił prawdę naszym słuchaczom może umawiamy się tak dalej taki tekst często jest czytany w środę Popielcową do tej pory w kościołach w kościele katolickim to jest początek Ewangelii Świętego Marka początek ta Ewangelia najstarsza zresztą, jaką mamy nie zaczyna się opisem dzieciństwa Jezusa jego narodzin tylko zaczyna się opisem jego początku jego działalności publicznej występuje publicznie prawda słynne słowa Nawracajcie się uwieść Ewangelii jeszcze Ewangelię czas się przybliżył Nawracajcie się jeszcze badania i lotach, które już był dzieckiem swojej epoki 1 nogą w średniowieczu drugą właśnie w humanistycznym renesansie zaczął studiować języki starożytne nagle się przekona, że to słowo Nawracajcie się pokutują cie prawda, czyli mniej więcej tyle umarł świat idzie się uwierzcie w Ewangelii tak jak to rozumiano wtedy po grecku dosłownie znaczy przemienia się wasze wnętrza metanol IT jest dostęp do nich nastąpi was przemiana wewnętrzna meta metanu i prawda przemiana duchowa na minutę to nic nie ma wspólnego z tym zmartwieniem prawa przemiana duchowa, która ma sprowadzić, jakby do wiary w to, że Jezus nas zbawia taki, że Ewangelia to właśnie tak dobrano vida ma to tyle znaczy oczywiście podatku tak i a i to jest jakby taki punkt wyjścia tego co się później działo tak mówi właśnie reformacja nam się kojarzy z walką z odpustami ta walka z odpustami tylko jest odprysk tego odkrycia Marcina Lutra, ale odkrycie, ale też jak rozumiem początek myślenia o tym, kim człowiek jest na ziemi w ten sposób, że jeśli dobrze zrozumiałem Marcin chciał postawić wyraźną granicę Bóg ma swoje plany my ich nie znamy, ale to nie jest także nasze działanie na ziemi, bo o mogłoby zmienić wyroki boskie nie ma dyskusji to, skąd dziwi, skąd wziął cały ten ruch protestancki, którego efektem, bo etyka protestancka umiaru skromności jak powiedział psycholog społeczny odroczonego zysku chyba to dlatego nie rozumie pan dobrze zwrotnych o losach hulaj dusza piekła nie ma, chociaż wierzymy, ale nie to jest jednak u samego Lutra winny no tak protestanckich, jakby zostały posunięte jeszcze dalej od samego Lutra jest to odkrycie zbawczej mocy krzyża tak się nazywa to zresztą cienie teologia Lucii teologia krzyża, że nie ma hulaj dusza piekła nie ma tylko widzimy olbrzymie cierpienie śmierć syna Bożego prawda nas i kątem czujemy w tym sensie jest to dla nas coś tak bardzo istotne możemy tak obrazowo o tym, pisał mówił obejmujemy ten krzyż prawda miłością i to na nie pozwala robić wszystkiego prawda brak bożemu prawu czy tego, że w czasie święceń taki znak, jeżeli wierzymy w to, że Bóg nas zbawił właśnie taka wielka jest cena to nie możemy sobie postępować tak zupełnie prawda wbrew wbrew temu co Bóg nakazuje swoim prawie toby to nie byłaby wiara ta byłaby jakaś iluzja wiary to byłaby fałszywa wiara zdaniem kraj ten miał oczywiście nie zbawia wiara Jezusa Chrystusa nie polega tylko na tym prawda, że właśnie bierzemy się nie przejmujemy tak, ale nie odpowiedział pan moje pytanie już odpowiada, bo żadna gmina jest trochę inaczej od razu powiem czy raczej następców Calvina po tutaj takie wyzwanie jesteśmy zbawieni prawda, ale szukamy, jakby w tym naszym życiu śladów tego czy w oznak tego, że jesteśmy już zbawieni bo, że nie wszyscy będą zbawieni to doskonale Calvin wiedział stan jest mowa w podwójnej predestynacji takie najbardziej słynne określenie kalwiński prawda też takie w potocznym rozumieniu będą ci co są przeznaczeni do nieba i czasu przeznaczali prawda dlatego, żeby być skupionymi, ale już na ziemi to można odkryć już na ziemi można odkryć przez pierwsze jakiś sposób się zachowujemy czy zachowujemy prawo Boże, żeby takie bardzo pozytywne, ale także przez prosperity własną to jest nurt, który bardzo często tzw. kościołach na kalwiński jest cały taki trend, a nie tylko w Ameryce chciał po Stanach Zjednoczonych, ale jest bardzo popularna świat w Korei Południowej w innych częściach świata każą nam szukać prawdy tego, jeżeli dzisiaj dobrze w życiu wiedzie to znaczy, że jesteś wybrany także do tego, żeby mieć szczęśliwą wieczną, jeżeli zachowujesz prawo Boże możesz mieć pewność prawda, że ta prosperity do siebie przewidział, że zachowuje się nie przechodzi na taki jesteś potępiony to widoczny znak tego, że się Bogu nie podoba bardzo niebezpieczna koncept bardzo niebezpieczne wożący jestem osobą no z nizin społecznych ekonomicznie wykluczono w tym czasie wokół niej ludzie padają takie rzeczy poczuł się naprawdę w dwójnasób wykluczone raz, że jest biedny odważy prawdopodobnie nie lubi należy, iż jest to podstawa Zachodniego kapitalizmu żaden zachodni po prostu kultury mieszczańskiej jak nam także, ale myślałem etos pracy właśnie z tym związane, żeby odgrywać prawda przez te prace ida własną rozpali ten dobrobyt, który ta praca zapewnia to Boże wybrańców, która jest dla nas przeznaczone, ale być może teraz zabrzmi jak jakiś naprawdę w skończony absolutny Mateusz, który zresztą jestem, ale chciałby zrozumieć fenomen rozwoju tej niesamowitej historii duchowej historii idei, jaką jest wiara w Europie co się tak naprawdę wtedy wydarzyło z postrzeganiem ludzi, gdzie się kończy to co boskie, a zaczyna to co ziemskie znaleźć Lutra jeśli rozumiem przy z tego pan mówi przed przedtem ja wiedziałem, że Bóg ma swoje plany, ale jak każdy człowiek coś próbowałem jakoś może trochę zmienić te plany, a tutaj prawda od kupiłem, a to naprawdę martwiłem się mocno, czyli to jest taka była bardzo wygodna koncepcja prawda, bo właśnie to się trochę martwię tutaj i tak będzie ta Masada na tak mówi Święty Augustyn, ale może prawda coś rośnie, ale i ludzkiej to rozumiem tego, że później dzieje się coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć to znaczy pojawi się taka koncepcja, która mówi, a to wszystko nie ma znaczenia to wszystko nie ma znaczenia, bo Bóg i tak już co do ciebie ma tutaj one w związku z tym teoretycznie powinno być właśnie tak, że hulaj dusza piekła nie ma tymczasem tak jak wiemy myśl słynne zdanie, że granica między Europą zamożną i ubogą tych granica między protestantyzmem katolicyzmem lub wybranka no tak a, ale mimo wszystko co się takiego dzieje, więc jak w takim razie rozumiał protestanci tą doczesnych skoro to jednak wyraźnie zmienia rzeczywistość społeczna kultura jest tak jak powiedziałem 1 jest taka wizja kontemplacyjne Lutra prawda, że już odkrywane przez wiarę, że jesteśmy zbawieni i patrzymy na ten krzyż prawda i w ten sposób także nadajemy sens naszym cierpieniem i naszą praktyką naszemu życiu, ale nie gloryfikuje tego jako środka do tego, żeby Boga do czegoś skłonić się, żeby był nam przychylny, że nie odpuszczą nam to miało albo rzeczywiście zaczynamy doszukiwać się oznak naszego wybrania tej prosperity w tej rozpalić, którą tym dobrobycie, które mamy widzimy Bożą łaskę kościół katolicki zatrzymał się od razu powiem w połowie drogi to znaczy chyłkiem wycofał się z koncepcji Świętego Augustyna nie mógł się wycofać tak otwarcie zupełnie, dlatego że Augustyn jest doktorem kościoła nazywany doktorem łaski zresztą wszystko się opiera na łasce wszystko z łaski wynika, a po reformacji pojawia się taka bardzo com ciekawe koncepcja, że zbawienie to nie jest tylko rezultat czy bezpośrednio nie pochodzi od łaski Bożej prawda, czyli nie jest darem samego Boga jest oczywiście ta w tym ale, żeby osiągnąć zbawienie trzeba z tą łaską współpracować jak i w związku z tym te praktyki postne np. co się wiąże z wielkim postem my jesteśmy dziedzicami tego myślenia szczególnie w Polsce jest takie bardzo wyraźne myślę, że musimy jednak dbać o tę zasługę dlatego, że jeżeli nie współpracujemy z maską oczywiście, że to od Boga zależy i wiemy o Augustyna, że tylko bogata zależy, ale jeżeli nie będziemy współpracować prawda tylko hulaj dusza piekła nieba data w i tak zbawienia nie uzyskamy coś jednak od nas zależy ta koncepcja nie podobała się wielu katolikom już od końca szesnastego wieku była bardzo taka ostra reakcja w kościele nazywano niektórzy nazywali sami Pelagia skarżyskim pół Pelagia nic mem właśnie właściwie chyłkiem się wprowadza heretyka kościelne Pragi i salony, ale i taką reakcją był Jan mechanizm we Flandrii we Francji do taka ponura katolicka doktryna prawa stawiała no właśnie tutaj jesteśmy potępieni i kwestia zasługi zupełnie bez sensu, ale kościół stwierdził, że skoro zasługę odrzucił Luter Kalwin i niepewna protestanci na to raczej chyba oni nie mają racji w związku z tym klub da się zgodzić z heretykami tak czystym miastem odstępstwami, których kościół potępiał w ten tym niemniej no właśnie mamy mamy w końcu praktyki postne musimy sobie powiedzieć od razu, że to było dużo trudniejsza jeszcze ja wiem 100 lat temu może kilkadziesiąt lat temu niż obecnie na sobie nie zdajemy sprawy np. z tego, że dni postnych w roku było 200 w Polsce 200 tak, bo to nie tylko za 40 dni postąpił trujące drań 40 tak tam dochodzą niedziela prawda, ale wszystkie piątki wszystkie środy bardzo często soboty w Wigilię świąt najróżniejszych świąt było bardzo dużo to wszystko były dni powstał cały tak jak oraz okres walka postu z karnawałem wizyty była być kraksę post tak, aczkolwiek notesie uważano za takich świadectw niepolski, ale świadectwa późno średniowieczna znowu z Włoch i Francji właśnie ta wojna postu skarga ważne takie utwory literackie mamy bardzo wyraźnie pokazują, że lud tak wady nie kościelny miał z tym duży problem, dlatego że zakazywano mu jeść mięsa było takim rarytasem wtedy, a w kościelnych magazynach klasztornych czy biskupi droga pod dostatkiem mi się nie przejmował, jakby teoriami własnymi i uważano za niesprawiedliwości po prostu zdał dominacji kleru nad nad biednym ludem jako znak tego musimy powoli kończyć naszą rozmowę, chociaż pytań bardzo wiele bardzo różnych myślę, że słuchacze też zadają pytania, szczególnie że pewnie część naszych słuchaczy właśnie wczoraj rozpoczęła wielki post naszym gościem był dr Sebastian Duda teolog publicysta członek zespołu laboratorium więzi ekspert centrum myśli Jana Pawła II w Warszawie wykładowca w Instytucie badań literackich Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję za rozmowy bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA