REKLAMA

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2020-02-27 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze dobry wieczór mówi Paweł Sulik i jak zwykle w czwartek przy czas na cykliczny program dość przemocy dziś w naszym studiu maja Kuźmicz psycholożka ogólnopolskie pogotowie dla przemocy w rodzinie niebieska linia dobry wieczór dobry wieczór Piotr adwokat ogólnopolski portal dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dobry wieczór do wieczora w tym roku kolejny tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym Rozwiń » przestępstwem od 2001. do 28lutego też bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać o tym, kim jest osoba pokrzywdzona przestępstwem to pierwsze pytanie do to pewnie pan Piotr Łada pewnie chodzić na nie, które mają w głowie wszyscy to jest rozróżnienie najbardziej zasadnicze czy my mówimy o osobach, które padły ofiarą przestępstwa czy mówimy o osobach, które sąd zaliczy zakwalifikował jako ofiary przestępstw, gdzie funkcjonują czy o jakiej grupie osób mówimy mówimy o kimś, kto po prostu cierpią z powodu przeznaczy też on już jest, że tak wyrażę w trybach machiny sądowej i gdzieś wymieniony jako osoba, która jest ofiarą przestępstwa w przypadku osobą pokrzywdzoną mówimy oczywiście obydwu kategoriach to znaczy osobach, gdzie pewne już postępowanie sądowe zostało czy wcześniej przedsądowe w sensie Prokurat przed prokuraturą policją zainicjowane i która dopiero osoby chcą np. pozyskać informacji wiedzy w jaki sposób zgłosić przestępstwo, czego mogą się spodziewać jak długo mogą trwać takie procedury, jakie są związane ani ryzyka, ale także, jakie są uprawnienia te oczywiście 1 grupa osób, która jest przed podjęciem tych działań czasami nawet pytanie okresy przedawnienia, bo mówimy o starszych przestępstwach oczywiście pojawi się też duża grupa osób, gdzie pewna postępowania już zostały zainicjowane i to postępowanie Liszta czy na etapie postępowania przygotowawczego czy postępowania już później sądowego karnego, więc w obydwu przypadkach zawsze warto poradzić się spotkać widzieć więcej czy też dowiedzieć, jakie działania można jeszcze podjąć, aby czuć bardziej bezpiecznie czy skorzystać z takich rozwiązań, które są dostępne w polskich przepisach, które niekoniecznie są wiedza czy gdy są takie osoby pokrzywdzone są informowane, bo zrobiło osoba pokrzywdzona po wszczęciu postępowania też otrzymuje pewne przed polem pakiet połączeń natomiast w wielu przypadkach są tak skonstruowane że, choć ciężko z nich wyczytać co mogę faktycznie zrobić, a jeśli nawet ich, więc mógł zrobić w jaki sposób to to mogę zrobić no i w takich przypadkach właśnie organizacji m.in. jak nasza udziela takiego wsparcia prawnego na obydwu, jakby powiedzmy etapach tego procesu związanego z pokrzywdzeniem przez pracę w ogóle ludzie co wiedzą na ten temat w ekipie pierwsze proste skojarzenia socjal jest taka, że oto jestem ofiarą jakieś przestępstwa tak 400 są pokrzywdzoną i ludzi najczęściej mówią to znaczy, że ja mam jakieś prawa tak czy są przekonani, że istnieje jakiś pewnie nie wszyscy potrafimy to dokładnie PiS, ale przekonanie, że my mamy jakieś prawa także państwo jakoś chcę zadbać tak czy mam takie wrażenie, że nie wszyscy mają takie przekonanie, że czasami ludzie nas pytają nawet czy to, czego doświadczyłem jest już przestępstwem to jest także ja mogę się zgłaszać do policji prokuratury, więc zależy chyba też od kategorii przestępstwa tak mam wrażenie, że łatwiej powiedzieć jak nie wiem ktoś okradł tak no to jestem ofiarą przestępstwa natomiast myślę, że najczęściej osoby dotknięte przemocą mają takie wątpliwości to jest przestępstwo to jest jakiś sposób funkcjonowania takiej sposób zachowań jest o tyle kluczowe, że jeśli ktoś jest przekonany, że nie złamano prawa to on w ogóle nie wykona tego pierwszego kroku tak jest bardzo bardzo ważne nie ze zwolnienia przez państwo jest przekonany, że to jest coś co jest jakiś rodzaj krzywdy, które spotkać osoby tak, ale nie ma własnego przekonania, że to złamane prawo są no i co za tym idzie jakiś furtki dalsze działania tak raczej, chociaż ja myślę, że może ta osoba się częściej skontaktuje w pierwszej kolejności z psychologiem niż prawnikiem mam takie doświadczenia, że czasami proponuje osobie konsultacji z prawnikami wice zaskoczenie, bo właśnie ta osoba nie myślała o tym, że ta sprawa, którą się zgłasza może być zgłoszona gdzieś dalej dowiedziałem się, że jeśli chodzi o tydzień pomocy ofiarom przestępstw to ono 2000 roku funkcjonuje to po pierwsze mamy to warto wysłać usłyszeli międzynarodowy dzień, czyli no tak, żeby wszystkie kraje mają ZU zwrócił uwagę na sytuację ofiar przestępstw osób, które są teraz przestępcy i międzynarodowy dzień w niektórych krajach różnie są o obchodzonym u nas inwestor 2lutego, a poza tym ministerstwo zainicjowało taką akcję, której celem jest jak rozumiem zwrócenie uwagi na to, że państwo ma obok mnie czy dobrze one obowiązek czy powinno mieć obowiązek jednak wykonania jakieś prace na rzecz ofiar ofiar przestępstw, które rozumie wynika z umów, które podpisaliśmy z naszej konstytucji, gdzie się na początek tak mówi tego obowiązku tak czy to zawsze w pewnym sensie jest jednocześnie uprawnieni obowiązek, gdy trochę połączenie z 1 strony oczywiście państwo ma obowiązek zagwarantować sprawne instytucje relatywnie sprawną postępowania karne sądowe, chociaż tutaj są pewne czasami wątpliwości co czas trwania tych postępowań pewne zastrzeżenia moglibyśmy poczynić to jest jak 1 taki pakiet obowiązków, ale z drugiej strony to musi to może funkcjonować dopiero sprawnie w sytuacji, kiedy osoba właśnie pokrzywdzona będzie miała albo taką wiedzę jak z tych instytucji jak jest jakby tych narzędzi korzystać, gdzie może się pojawić się udać, bo mamy tak proste pytania czasami Skry zaczyna to znaczy ja faktycznie wiem, że jest pokrzywdzona pokrzywdzona przestępstwem to zgłosić to oznacza, że mogę po prostu pójdzie na policję do dowolnego komisariatu czy mogę pójść do tego, który jest najbliżej mogę po prostu przyjść tak z marszu zgłosić przestępstwo czy muszę coś pisać, więc mówimy tak naprawdę elementarnych czasami wątpliwościach czy zagadnieniach w jaki sposób to to zrobić więc, by tutaj ćwiczyć oprócz tego aspektu może to ma służyć też projekt jest informowanie, że szuka tylko rację z racji tego, że też są zaangażowane w tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem różne instytucje prokuratury sądy pełnomocnicy adwokaci radcy prawni pewien sposób ma też budować, jakby w osobach poprzedzony takie przekonanie słuszne, że mógł się do tych osób zwrócić zostaną wysłuchane, bo dla częściowo tak, gdy są osoby, które nigdy nie był w sądzie w dni miał kontakt z prokuraturą policją, więc też ważne, żeby zobaczyły, że po drugiej stronie osoba, która chce je zrozumieć chce wysłuchać i tego jest bardzo duża wartość, bo oczywiście możemy trafić w tych instytucjach organach różne osoby chodzi też budowanie takiej świadomości, że mam pewne uprawnienia jest też to nie wysłucha i ten walor, bo to co jest w tygodniu osobą pokrzywdzoną przestępstwem, gdyż też działań, które są zwane poradnictwo wsparcie prawne na bieżąco, ale też właśnie chodzi taki aspekt informacyjny czy właśnie świadomością owe edukacyjne w tym tygodniu bezpłatny tak, chociaż to warto też pójść jako ten program realizujemy cały rok, czyli te konsultacje prawne psychologiczne są dostępne przez cały rok ten dzień to co odpowiedział mają matek taką funkcję, by uwypuklenia nagłośnienia tych działań, ale też dlatego mówimy w radzie cała Polska taka akcja ma też zmusić wszystkich do myślenia zastanawiania się zasadzie co co z tymi podstawowymi rzeczami zaczyna, kiedy rzeczywiście mówiący to co mogę powinienem powinnam zrobić ze względu na to, że państwo jak mówię teoretycznie powinna pomagać im teoretycznie za chwilę państwo zapytam właśnie wyszła praktyczny wymiar, bo nawet komisja Europejska dyrektywa odpowiednio przecież ofiarował życie tak wyrażę zaproponowała wszystkie państwa wdrożyły wszystkie dobrze, ale proszę dokończyć metod nie w zasadzie to chciałem tylko powiedzieć, że ten dzień nie jest jakby tylko takim okazjonalnym działaniem, czyli że ta pomoc bezpłatna prawna psychologiczna w ogóle możliwe skoro korzystanie z tego funduszu sprawiedliwości jest cały rok i ten dzień, jakby jest tylko takim takim może być tuż po jakimś momentem kampanii takiej notarialnym, że Legia klub tej kampanii jest to, że w przeciwieństwie do całego roku do ministerstwa np. mogę teraz po pomoc bezpłatna w ciągu tego tygodnia i tak się udać ale, a w ciągu reszty roku to, a w ciągu reszty roku możemy się udać do takich środków jak na sza niebieska linia to jest ośrodek pomocy ofiarom przestępstw osobom pokrzywdzonym przestępstwem tych ośrodków jest na terenie całego kraju już kilkadziesiąt i one cały rok cały rok świadczą taką nieodpłatną pomoc wzór organizacji pozarządowych najczęściej państwo wspomaga w jaki sposób państwo właściwie Ministerstwo Sprawiedliwości jest dysponentem funduszu, który zapewnia środki na funkcjonowanie tych tych organizacji tych środków rozumiem czy ktoś takie sytuacje, że państwo zakłada, że ten pierwszy kontakt ludzie będą chcieli mieć bardziej jakąś organizację aniżeli z ministerstwem tak myślę, że dochodzi skale też, że ministerstwo działa powiedzmy centralnie, a te ośrodki w całej Polsce trudniejszych kwestii prawnych lub wiatru i organizacji w tym znaczeniu, że czasami lepiej jest z tego punktu to oczywiście to różne organizacje mogą dostać załączyć do konkursu, ale takiej perspektywy też osób pokrzywdzonych lepiej, jeżeli jest jakaś organizacja, która bardzo długo zajmuje się tematyką czy wsparciem np. osobom pokrzywdzonym przestępstwem, gdy zna specyfikę osoby, które są doświadczone wykwalifikowana, jeżeli OPTeam optymalnym rozwiązaniem jest to, że na terenie całego kraju właśnie tak jak stała lista dostępnych środków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem mamy specjalistyczne organizacje pozarządowe, które udzielają tego wsparcia prawnego udzielają informacji, bo w konsekwencji oczywiście tak jakaś procedura jest inicjowana zróżnicowana oczywiście czasami oczywiście procedura karna czasami są zupełnie inne postępowania, bo to też zależy od tego, jakim do czynienia z jakim rodzaju przestępstwa mamy, jakie są jego skutki jak można przeciwdziałać, jakie kroki powinny być podjęte, bo oczywiście reakcja karna jest 1 z możliwych reakcji, ale może być także ta przemówili się np. w rodzinie dzieje w kwestii jeszcze oprócz tego np. kwestii dzieci czy są kwestie rozwodowe są kwestie związane np. wyglądem sytuację rodziny czy mamy też duży pakiet postępowań typowo rodzinnych czasami jest problem nawet na poziomie np. egzekwowania pewno nie ma obowiązku naprawienia szkody tak mówił szukał mamy wyrok, który nakazuje naprawienie szkody, ale ten wyrok trzeba wykonać czy trzeba wszcząć postępowanie komornicze egzekucyjne więc, by pierwsza skażenia są oczywiście w przypadku prawnym w przypadku osób pokrzywdzonych przestępstwem jak sama zasługuje reakcja karna, ale problem jest zdecydowanie bardziej żal sieci obszerny, bo 1 pokrzywdzeni przestępstwem może powodować różne skutki fizyczne psychiczne często również też majątkowe i np. duża część osób pokrzywdzonych nie wie, że pewne roszczenia powiedzą pewne rekompensatę finansową można realizować w ramach postępowania karnego czasami jest to szybszy model bardziej sprawni bardziej efektywne niż występowanie oddzielnie np. o to, żeby sam jest oszukany typowe przestępstwo od pani zrealizować na poziomie cywilnym, więc wydaje mi się, że to wymaga podkreślenia na pewno jest to, że wszystkie te ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, bo to jest też pytanie, które się pojawia i skoro takie pytanie się pojawia można zakładać, że na część osób obawia się pojawić albo obawia się zapytać czy bawić nas o pomoc, bo myśli, że to wiąże się koniecznością dokonywania przez nich niż opłaty wynagrodzenia więc, by tutaj to warte podkreślenia, że ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielają wsparcia prawnego nieodpłatnego i nie wymagają dokonywania z tego tytułu Chin płatności od osób pokrzywdzonych, które może, słuchając pana pomyśleć 4 rzeczy wiedzieć, gdzie to jest miejsce na użycie słowa sprawiedliwość, bo jeśli dochody przestępstwa też ofiarą to teoretycznie biorąc w tym podstawowym algorytmie, że to jest sądzą wydaje wyrok gdzieś w tym wyroku powinno być ujęte wszystko co naprawia krzywdy tak, czyli to jest ofiara to sprawca i ta ofiara potrzebuje tak jak pan powiedział pomocy może nie nie tylko finansowe psychologicznej tak dalej teoretycznie płynąć w wyroku, ale rozumiem to nie jest świat nie jest taki prosty tak to nie jest także później mną jako ofiarą zajmą się pewni ludzie, bo tak było napisane w roku tak oprócz wskazania tego przestępcy to jeszcze było napisane pamiętajcie, że jestem ofiara tak tak nie zaczniemy od tego, że te osoby, które do nas zwracają często jeszcze w ogóle nie trafił do sądu często jest także tak nie ma żadnego wyroku żona dopiero przychodzą zapytać co mogą w tej sprawie zrobić albo w ogóle przychodzą, bo się nie mogą odnaleźć w takiej sytuacji i najpierw jakiś kawał pracy psychologicznej ten fundusz, w ramach którego działamy, czyli fundusz sprawiedliwości też oferuje taką pomoc w kwestii np. dofinansowań do opłat czynszowych do przejazdów komunikacją miejską do jakichś kursów takich zawodowych, więc tam dużo rzeczy też może wydarzyć tak jak Piotr powiedział dookoła tego samego procesu sądowego taka przykład funduszu sprawiedliwości jak też można, bo takie proste myślenie o tym, bardzo często w Polsce taki fundusz stabilności więcej pieniędzy przeznaczyć na cele czy to rzeczywiście kwestia nakładów powiem tak oczywiście 1 z utargiem 1 aspektem całość wsparcia pokrzywdzonych jest na pewno finansowanie IT oczywiście bezsprzeczne i wydaje się, że dopóki jest powiedzmy nadal można powiedzieć to jest oczywiste, że jakby potrzeb i więcej niż możliwości finansowych instytucji, która otrzymuje wsparcie od państwa itd. tak dalej więc, gdy to jest oczywiste natomiast tutaj też rozmawiać m.in. na krytej konwencji tak dalej czy będzie duży problem prawny leży na tym, że mamy sporo narzędzi czy instytucji, które teoretycznie mógłby działać efektywnie, bo tak jak wspomnieliśmy mamy te kwestie roszczeń cywilnoprawnych różnego rodzaju zadośćuczynienia nawiązki tak dalej tak daje nam postępowania karnego mamy instytucję, która możliwa stosowanie na etapie postępowania środków zapobiegawczych zakaz zbliżania się przebywania pod danym adresem itd. itd. czy chociażby kwestię procedury nakazanie opuszczenia mieszkania tylko to są instrumenty relatywnie rzadko wykorzystywane głównie inicjowane przez osoby pokrzywdzone głównie wtedy, kiedy on uzyskał wiedzę, że takich instrumentów prawnych mogą skorzystać czy jak inaczej rozumiem ten tydzień, który właśnie zaraz skończymy powinniśmy przypominać wszystkim od rana do wieczora to, o czym pan przed chwilą powiedział też są pewne środki, których można skorzystać tak jak rozumiem z tego sprawy wynika, że po prostu rzadko kto o tym wie tak to jest prawda, że gdy rzadko kto o tym, wie, a po części wynika to tylko palce przyczyną albo co skutkiem, ale też dlatego żona są rzadko stosowane bo by osoby pokrzywdzone w ramach różnego rodzaju wsparcia gmin dali też kontaktu oczywiście między sobą tworzą pewną społeczność spierają się tą nie są tak zupełnie izolowane jednostki tylko też, gdy staramy się, by też stworzyć pewien im przyjazny klimat dla tych osób też wymiany doświadczeń, ale United świadomości ogólnego społeczeństwa, jeżeli dane środki nawet wprost w mediach musielibyśmy np. była taka taka sprawa policji w mocy domowej innego przestępstwa i zastosowano takie takie środki automatycznie świadomości społecznej też byłoby komunikat mamy takie środki może z tego skorzystać natomiast gdy sytuacja trochę od strony praktycznej taka, że jeżeli mamy takie środki nazwijmy to nietypowe standardowe te mieszka w postępowaniu karnym i że karzemy kogoś tylko 16 środki karne, które można stosować takie wspominał wcześniej tak, by one są zazwyczaj wykorzystywane przez prokuraturę policję przez sąd głównie tak naprawdę, kiedy są inicjowane przez same osoby pokrzywdzone znaczy pokrzywdzona osoba mówi tak wiem, że jest taki środek wniosków o taki środek ewentualnie rzadko zdarza mi się we współpracy z pokrzywdzonymi, że to jest inicjowanych bezpośrednio przez te, że prokuratura nie przystoi wydaje się, że jest poważnym, jakby problem, który można byłoby jakoś próbować o nim systemowa wie co prawda wieczorną porą nie chcę być bardzo uszczypliwe, ale również część słuchaczy ma takie pierwsze skojarzenia, że skoro fundusz środki funduszu sprawiedliwości są przekazywane na zakup wozów strażackich prawdę i to jest taki to w mediach opisywane tu to może niektórzy działacze są sfrustrowani tym, że mamy sytuację taką, który państwo mówią, czyli absolutnie częściej w różnych miejscach społeczeństwie powinno się po powinien być prosty komunikat jesteś ofiarą to należą się pewne środki czy czy jakaś forma wsparcia ekspertów w tym wszystkim wszedł obcy czy odczytam są ludzie, którzy wiedzą o tym, wszystkim, o czym teraz organy stosują to są zaangażowani w to doradzają sugerują jak jak to jak tłumaczy np. nie jest także na niebiesko niech zwolni mówi przed chwilą rozmawiałem z kim mam się właśnie po dziś do państwa zadzwoń 30 jest z mojego doświadczenia nie nieczęsto, ale to też ciężko tak powiedzieć bo, bo w zasadzie osoby pracujące w obce czy PSL czy w jakiś poziom pomocy społecznej ogólnie no to nie są osoby decydujące o postępowaniu karnym czy tam jakimś sądowym tak to są osoby, które trochę działają, jakby winny na innej płaszczyźnie podpowiedzieć mogą oczywiście i to co dzisiaj robimy, czyli to nasze spotkanie to, że jest jakaś kampania związana z plakatów, choć tak miasta rozsyłanie ulotek myślę, że temu sprzyja także tym do tych minister trafia taka informacja nam się zdarza, że są do nas kierowane osoby innych organizacji, które wiedzą, że realizujemy właśnie ten projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to nie jest jakoś nagminna wiedzy urzędnicy wiedzy jest takim czymś co przejazd bez umów o odwołanie jako takie zasady zasadniczy problem oraz takie przekonanie, że wsparcie to nie zawsze muszą być pieniądze były brązowe przez głowę tak przylatuje ileś tam sytuacje, które słyszałem ktoś nawet po dłuższym czasie jakieś przestępstwa tak być Zofia ma straty tak jest przed nim nie może dziś dojechać, bo nie ma na ile ktoś wierzy, że nie ma żadnej pracy, że są czasami takie sytuacje albo nie radzi sobie z dziećmi nie jest to wszystko jest bardzo niejednoznaczne czy łatwo było 2012 roku przyjąć dyrektywę Unii Europejskiej, która mówi trzeba poprawić sytuację ofiar przestępstw musimy chronić wspierać informować, ale rozumiem to się rozsypuje na OPS MOPS niebieską linię czasami po prostu na na policję kilku sobie powiedzieliśmy to ja sobie tak nie do końca wyobrażam, żeby to realizował ministerstwo, które jest, jakby no to nie patrzeć urzędem, więc całe szczęście, że to gdzieś jest Ross przestrzeń ona, że tak po różnego rodzaju organizacje, bo jednak to my organizacje ośrodki pomocy społecznej mamy doświadczenie tak w pracy z ludźmi w rozpoznawaniu różnego rodzaju zjawisk tak krzywd itd. policja uważam, że to jest akurat na plus natomiast to, o czym pan powiedział, że to jest także ludzie się szybko orientują trafiają do nas nie czasami nie wiem czy Piotr siedzą nie zgodzi, ale ja mam takie ostatnie spostrzeżenie, że bardzo dużo osób trafia do nas już na jakimś takim etapie, gdy sprawy się wydaje być beznadziejnym przepraszam, że bank jakoś mało optymistycznie na wieczór, ale tak jest to przestępstwo, które się wydarzyło ileś lat temu pociągnęło za sobą szereg konsekwencji projekt stracił pracę popadł w jakiś nałóg odeszła od niego żona i trafia do nas już tak na takim etapie, że naprawdę ciężko jest jakby niektóre rzeczy tam podkręcać, więc znowu znowu ta kwestia edukacji takiej świadomości społecznej także, że warto o tym, mówić, że my jesteśmy, jakby non stop czynni w sensie nie 24 godzinna dobę, ale że taka organizacja jak nasza to jest 1 z wielu w Warszawie i w Polsce można się do nas wraz z zwracać na każdym etapie tak naprawdę, ale rozum, że świeci dane będą także ktoś, kto pana przed władzą jeśli odbyła się rozprawy sądowej taka się o ofiara przestępstwa czy osoba 400 dotknięte przestępstwem on dostaje ręki ulotkę z numerem telefonu mówi w razie jakichkolwiek problemu proszę dzwonić pod numer tak powinno tak wyglądać to powinno być zawsze tak, bo ktoś może bardzo negatywnie później swoje życie jego życie może bardzo pewnego dnia ktoś poradził, ale wie, że ma jakiś telefon może zadzwonić tak teraz tego nie ma dla PiS te rzeczy słuchaczy cła na myśli aha to jest wsparcia to bezpłatnie nawet, o którym nową też wydaje się, że to jest słuszna myślę, że pan zwrócił uwagę, że im my mamy trochę taki właśnie podejście instytucjonalne urzędowo w tych postępowaniach i oczywiście osoba pokrzywdzona zostanie tam 2 strony czy nawet więcej połączenia będzie właśnie pewnych rzeczach, ale być może do tej kartki transit słuchają zawiera wiele przepisów właśnie potrzebne byłoby numer telefonu, gdzie osoba faktycznie miałaby taki bezpośredni kontakt z obcych do psychologa do myśmy tam, gdzie mogłaby otrzymać wsparcie bo by oczywiście praca praca czy aby współpraca wspieranie w obszarze ogólnie pokrzywdzenia przestępstwa od wymaga pewnej wrażliwości pewnego zrozumienia pewnego też zrozumienia drugiej osoby, która może być zdenerwowany może ciężko wdrażać pewne rzeczy mówi w sposób chaotyczny tak dalej 1 czasami w zderzeniu z urzędowo ością jest to dosyć trudne doświadczenia negatywne się kumulują i jakby taki najprostszy środek, którym pan wspomniał, czyli np. osoba oprócz tego standardowego takiego bardzo formalnego urzędowego pouczenia dostaje prostą informację prostą ulotkę też nie jest jakimś bardzo dużym też nakłady pewnie finansowym to jest taka możliwość, bo też trzeba widzieć w części sądów prokuratur jak są informacje czy blokowane nawet o tym gdzie można się zgłosić na temat wydarzeń świata takie rozwiązanie, które wydaje się tak dosyć banalne po prostu dajemy komuś ulotkę w nim potrzebuje wsparcia z gości tutaj rozwój na infolinię mogą być bardzo dobry pomysł aktora nie jest nie jest po prostu rasowe w praktyce realizowane chcemy zwrócić wyrosła sprawiedliwość bo kiedy przegrywa się dziś rozmowy to też czytałem o tym, że istnieje prawo, które ofiara przestępstwa ma prawo do tzw. Państwowej kompensaty teraz to jest to jest taka sytuacja, kiedy jeśli rozumie dobrze państwo mówi oto poniosła jakąś szkodę teraz państwo chcecie wspomóc, ale też liderzy są straszne problemy z kompensatą Rzecznik Praw Obywatelskich w lutym pisał, że w ogóle ta instytucja Państwowej kompensaty jest stosunkowo rzadko wykorzystywana może to wynika sprawa, więc rzecznik mówi no to może zmieni prawo, ale pytanie tu wszystkiego Pietrowa adwokata jak to jest czy sąd może zakończyć jakiś wyrok mówiąc i ofiara otrzymuje tyle tyle pieniędzy, bo poniosła takie jak tylko należy odróżnić kilka zupełnie tak bardzo skrótowo, żeby to skomplikowana tematyka wręcz kilka zupełnie różnych problemów też pierwszy to jest wsparcie szeroko rozumianego państwa, czyli właśnie dofinansowaniu z dniem cięższą bony żywnościowe trudna lektura pewnych kategoriach przestępstwa i też niezależną sprawcę druga drugi segment jest kwestia na układanie na sprawcę obowiązku naprawienia szkody zadośćuczynienia ten drugi segment trzeci segment mamy kompensaty państwo, bo kompensata Państwowa jest stosowana rzadko, ale to jest powiązane z pewnymi obostrzeniami dotyczącymi wymaga wymogów trzeba spełnić, by taką kompensatę uzyskać, bo pewnym bardzo dużym uproszczeniu kompensata polega na tym, że w pewnej Katy w kategorii przestępcy dotyczy to głównie o śmierci przez osoby powiedzmy pokrzywdzone, gdy członkowi rodziny czy pokrzywdzenia zdrowie uszczerbku na zdrowiu, jeżeli sprawca nie jest ustalony albo nie może zrealizować po prostu odbywa karę pozbawienia wolności może ta osoba otrzymacie od państwa od po określone środki natomiast to grywają sprawca to on np. ale czasem sprawca usunie to nie wykonać pewnych obowiązków związanych z leczenia po prostu trzeba szukać karani teraz tam jest pewne obostrzenia dotyczące czasu dotyczące kategorii przez te itd. więc gdyby do kompensaty Państwowej, bo to jest taki bardzo wygodna formuła czy mamy coś wyrwać kompensata Państwowa i wtorek wydać na tę kompensata Państwowa ma dosyć duże obostrzenia co do możliwości zastosowania i większość osób, jeżeli nie spełnia pewnego kryterium czasowego przestępstwa kategorii przestępstw dotyczy głównie o uszczerbek na zdrowiu nie kwalifikuje się kompensaty państwo podam przykład bardzo proste, jeżeli np. ktoś ukradł dowód wyłudził na te na ten dowód przestępstwa oszustwa np. pożyczka tak i powiedzmy nie jest nieustalony sprawca albo sprawca nie ma środków, bo przybyło więzienia w rodzinnych powinny rodzić tak, by to nie jest coś może zaś zakres kompensaty Państwowej więc, by kompensata Państwowa nie jest taką instytucję, która pozwala jak od państwa uzyskać odzyskać powiedzmy naprawienie szkody dlatego, by kompensata Państwowa jest generalnie w praktyce rzadko stosowana, bo ona przewiduje pewne kryteria pomocy, jeżeli niespełnienie nie spełniać kryteriów pomocy jedno to takiej pomocy w postaci kompensaty Państwowej, jakby zastępstwa państwa w naprawieniu szkody przez sprawcę zdarzenia roszczenia oczywiście były prezydent dyskusję otwarty na trwałe, ponieważ artystyczne piloty dyrektywy 2012 roku w komisji Europejskiej chodzi o to, żeby tego typu mechanizm kompensaty właśnie było łatwiej dostępne nie były tak skomplikowane, żeby naprawić kluczą jak niesprawiedliwe, że ktoś stracił coś wyniku przestępstwa i z różnych powodów nie ma tego czegoś nie państwo mówi to my pomożemy tak jak rozumiem tu nie trzeba być prawnikiem, żeby mieć przekonanie słuszne tylko, jaką jest część ofiar nie jest w stanie poradzić z tym skomplikowanym procesem zbiurokratyzowany tym jakimś tam nie wiem są wymogi takie, że to jest trudne, ale rozumiem wszyscy zgadzamy, że ona ta rekompensata powinna być po prostu łatwiej dostępne łatwiej dostępna powinny mieć bardziej precyzyjne kryteria powinna mieć też pewien stopień elastyczności zapewne tak, bo większe przepis skonstruowano także są pewne kryteria ścisły ogólnie pomocowa, ale no czasami to pojawia się sławny w uzasadnionych przypadkach albo w szczególnych przypadkach wydaje się, że jakby w przypadku z pomocą osobom pokrzywdzonym też czasami przydałoby się taka pewna elastyczność w przepisach dlatego, żeby te strony także mógłby osoby pokrzywdzone wiedzą, że dziś mogą uzyskać pomoc finansową czy inne wsparcie, ale on jest tak zróżnicowana pod względem proceduralnym, kto ją przyznaje zakresów, że ja muszę przeprowadzić powiedzą dosyć spory wywiad z osobą pokrzywdzoną ustalić wiele faktów okoliczności żeby, zajmując się tym być w stanie powiedzieć możemy to w tym ani innym krokiem albo innym trybem, więc osoba pokrzywdzona małe szansę na tyle przeanalizować powinien też oczywiście trauma dla Niemek powracanie do tego analizować, gdzie mogłaby ewentualnie, która procedura jest odpowiednia więcej, by nie jak w czasie systemowo instytucji oraz IT na różne możliwe przepisy formy pomocy takiego globalnego ujęcia w pewnym sensie nie ma czy to jest także w naszym programie bardzo często mówimy o ofiarach przemocy osoba, które wypadły ofiarami przemocy i muszą jakoś żyć dalej układać życie w sytuacji niezwykle skomplikowany podjął czasami jest bardzo skomplikowany, bo bardzo wieloma względami nie da się tego jednoznacznie tłoczyć w pewne ramy, ale w ciągu ostatnich lat zmieniła się trochę perspektywa patrzenia na przemoc w tym sensie, że się coraz więcej o tym, mówi wydaje mi się tak subiektywnie wydaje się, że wiele osób zaczyna rozumieć, że jest pewien problem, który z problemem społecznym w ogóle, więc jak to się dzieje czy czy jesteśmy jako społeczeństwo w takiej sytuacji, że jeśli ktoś z zgłasza do niebieskiej linii to poprawnie nazywa czy też sposób zrozumiale zrozumiały nazywa sytuacje, w których się znalazł czy potoczy czy państwo są ciągle na takim początku drogi, kiedy właśnie zgłaszają się ludzie nie bardzo nie bardzo wiedzą co powinni teraz zrobić jak rozwiązać problem czy też to już jest dla nich jasne oto jestem ofiarą przemocy sprawca mieszka ze mną i czy dokonało się w ciągu ostatnich lat coś takiego co ja bym nazwał nabyć pewnej podstawowej wiedzy czy dalej jesteśmy tak jak kilka lat temu sytuacji, że no tego problemu u nas dużo nie ma, dlatego że jak mamy dostępne dane to niewiele osób zgłasza błędne koło niewiele osób zgłasza, bo niewiele osób rozpozna rozpoznaje i ten słynny przykład z krajami skandynawskimi, że tam jest np. tej przemocy bardzo duży, bo gwałt jest więcej niż u nas co notabene wiąże się z tym, że tam monitorowanie tego zbieranie danych jest bardziej zrozumie, w którym Manchester teraz 2020 roku ja powiedziałbym, że nie to nie jest zupełnie tak, że ludzie przychodzą już wyedukowani i z pełną świadomością, czego doświadczyli, ale rzeczywiście jest taka zmiana dotyczy dot dotycząca tego co już możemy nazwać przemocą, że kiedyś mówiliśmy zgodnie z kampanii, bo zupa była zasłona, że ten siniak pod okiem to jest przemoc, a teraz już mówimy o tym, że ta przemoc psychiczna emocjonalna przemoc ekonomiczna to już też jest przemoc wcześniej potrzeba było widocznych śladów tak, żeby mówić o przemocy teraz ludzie zastanawiają się już w takich sytuacjach, kiedy nie ulegają manipulacjom szantażom emocjonalnym to już też myślą w tym kierunku, że może doświadczą przemocy przyjdę i jakoś to zweryfikuje czasami takie pytania padają czy to już jest przemoc nie doszło do pobicia nie doszło do fizycznego jego przekroczenia to już mogę mówić o przemoc także ja bym taką zmianę wiedział, bo czy poszerzenie tego Polak ten dotychczas było jednoznaczne tak jak pani powiedziano ślady tak tak myślałem, że ten kajak nie to jakaś taka przestrzeń ciekawe, skąd ta wiedza takie na nas w nas takie przekonanie się rodzą się to też jest też akceptowalnego coś co na coś z tym trzeba zrobić jestem ofiarą czy czym w mediach o tym, dużo mówimy, bo ja nie mam takiego wrażenia myślę sobie, że jednak już szereg kampanii społecznych na ten temat publikacji nagłaśniania takich przypadków w mediach jednak odegrał tutaj rolę, że ludzie po prostu to nawet myślę sobie, że sztuka w sensie kinematografia takie dziś pokazywanie sytuacji przemocy spektaklach, że to też po jednak znaczenie ludzie po prostu rozpoznają przemoc też na takich poziomach, na których do tej pory nim nie ma się, że to możemy tak w takich kategoriach ujmować pewnie ktoś słucha pewnie zastanawia się teraz czy czytaj także na niebiesko nie dzwonią ludzie którzy, którzy dotkną dotknęło do jakiś rodzaj przemocy czy też często dzwonią ludzie, którzy jeszcze tego w głowie nie nazwali dopiero od rozmowy zależy, jaką się, by sami znajdą umieszczą, w którym miejscu tak jak czy tak też, że znowu nie mogę jakoś jednoznacznie odpowiedź, bo jest taki taki zgłaszały się osoby, które mówił o tym, że doświadczają przemocy i wymieniają zachowania, które są przymocował zgłaszały się osoby, które po prostu nie boją się wracać do domu mają jakieś poczucie, że są kontrolowane i dopiero w trakcie rozmowy okazuje się, że to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, że tam rzeczywiście ta przemoc jest tak bardzo rozległe rozległe, ale potrzeba specjalisty do tego, żeby zobaczyć to nazwać to przemocą, ale ludzie w takich sytuacjach najczęściej już próbowali dziś zasięgnąć informacji o związki z rodziny o tym czy to są raczej takie głosy pierwszy raz o tym, mówię pierwszy raz w ogóle próbuje im się tym rozmawiać w tym przypadku, gdzie jeszcze sami nie nazywają tego przemocą to raczej to są takie pierwsze próby w ogóle podzielenia się tu informacje natomiast tych innych przypadkach, gdzie ludzie mówią wiemy już doświadczył przemocy mam świadomość często są osoby, które próbują próbowały o tym, rozmawiać właśnie z bliskimi ryzykiem i znajomymi ktoś im dał taką wskazówkę, jaką informację zwrotną może warto szukać pomocy specjalistycznej w tym pierwszej sytuacji, kiedy nie ma tego jeszcze nazwanego wiem, że dzieje się coś niedobrego dzwonie jak zmienia tak taką rozmowę ta informacja, że o to jest to jest bezprawne obrotu złamano prawo jak taka osoba się dowiaduje to to jak rozumiem to jest z gruntu zmiana w ogóle zamyka jest czasami to jest taka zmiana, że ta osoba się wycofuje, bo to też się związany, z jaką świadomość społeczną, że przemoc jest przestępstwem i że jest niebieska karta jest jakaś procedura, która za tym idzie to czasami może odstraszać to samo jest taki moment człowiek myśli no dobra, ale jeszcze nie są gotowi na żadne działania prawne i nie pojawia się przez jakiś czas wycofuje się po tym pierwszym spotkaniu czasami obserwuje tak jako psycholog taki moment jakiś rodzaj ulgi jak zostaje nazwane i wiadomo już z tym można zrobić wiadomo co można tutaj, że wsparcie także to nie jest tylko ja jestem jednak takiej sytuacji czy 1 tu pojawi się jakieś poczucie ulgi i takiego, jakie zalążka poczucia bezpieczeństwa, że to jest takie miejsce wiemy, że ten ład i pomoże sprawnie, że psycholog już nie jestem sam w tym swoim problemie także z nią różnie to myślę, że też dosyć indywidualna kwestia in można, by tutaj jest dar od lata etap wątpliwości czy dana osoba zastanowi się tak naprawdę trzeba też w sensie prawnym czy jest pokrzywdzona przestępstwem, bo może być pokrzywdzeni, ale nie każdy pokrzywdzeni też będą Magdy przenosi się np. na grunt prawa karnego wiec w mojej perspektywy oczywiście bardzo dużo osób teraz obecnie do odsetek symfonię, by nie miara świadoma swojej sytuacji prawnej osoby, które ma pewne wątpliwości ma też pewne przewodzą tabeli strata wątpliwości takie później też etap widzowi czy to osoba uzyskuje informację, że było pokrzywdzenie przestępcy są środki takie ataki i to zazwyczaj powinno się przekładać na etapie jest tam decyzję czy podejmowania określonych kroków prawnych natomiast tylko częściowo siebie dodać chociażby prowadzimy też poradnictwo telefoniczne medyczne prawne psychologiczne, że potem m.in. jesteśmy, żeby ta osoba właśnie mogła też rozwiać wątpliwości, jeżeli dana osoba ma wątpliwości pewne zachowania pewien czy pewne zdarzenie jest wprowadzi do pokrzywdzenia przestępców miejsce m.in. po to, żeby porozmawiać z tą osobą to ustalić pomóc właśnie ustalenie uświadomienie sobie w jakim ona sytuacji prawno faktycznej się znajduje więc, by mnie oczekujemy na my po to, jesteśmy, żeby tę osobę dać pewną wiedzę wesprzeć ją, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości to może po prostu zadzwonić tak często się dzieje, że ta osoba chce się powiedzieć, ale nie wie czy wino do rozwoju, ponieważ ten sezon można zadzwonić między po Mączka poradnictwa czy też telefoniczne, żeby pomóc te wątpliwości rozwiać pytania czy wątpliwości są rzeczą naturalną i też dojść do tak brzmiało, że potem m.in. jesteśmy, żeby tych wątpliwościach tak, aby przeprowadzić pomóc tej osobie i nie oczekujemy i z drugiej strony szkoły tak krótko powiem że, gdy m.in. ten problem, dlaczego osoby pokrzywdzone unikają kontaktu ze względami instytucję prokuratorami, bo to czas trochę pokutuje przeświadczenie, że jeżeli 1 na policję te może dać kwalifikację prawną wiedzieć, jaki toczy tak dalej, a podczas, gdy między nimi to jest zadanie organu prowadzącego postępowanie, że żyjemy pisze co się stało to oni tak zresztą wynik sprawy po dokonaniu kwalifikacji prawnej podejmą odpowiednie środki nie muszę wiedzieć czy, jeżeli bowiem niemal pewne rzeczy miałem też kradzież przywłaszczenie jeszcze jakiś inny typ przestępstwa, bo one różnią co do sposobu po to, my jesteśmy po to, są m.in. też organy różnego rodzaju ścigania, żeby też nazywać rzeczy pomocy kwalifikować rozdał języka też mówi wątpliwości są naturalne rzeczą być może dla części słuchaczy bardzo ważna informacja w tygodniu, którym mówimy tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jeśli potrzebują państwa pomoc z powodu przemocy w rodzinie kradzieży oszustwa rozboju albo innego przestępstwa proszę dzwonić pod nr 798093252798093252 poza tym oczywiście przez cały rok 7 dni w tygodniu w godzinach 12 do osiemnastej telefon, który już kilkakrotnie podawaliśmy niebieska linia 226687000226687000, a w okazji tygodnia, którym mówimy działa mam nadzieję, że skończy tego tygodnia nie zniknie strona internetowa fundusz sprawiedliwości kropkę go krótko po to, polecam wszystkim państwu, którzy słuchają niewielkich ośrodkach, ale albo małych miejscowościach, gdzie do najbliższej poradni tego typu jest bardzo bardzo daleko to zapraszamy na stronę fundusz sprawiedliwości kropkę go w kropkę apel, dlatego że tam interaktywna mapa, na której można najbliższe miejsce, gdzie można sięgnąć po pomoc znaleźć matkę taką najprostszą informacją na stronie funduszu sprawiedliwości kropkę go w kropkę PL jeśli państwo potrzebują pomocy porady są państwo ofiarą przestępstwa proszę po prostu sprawdzić w internecie, gdzie najbliżej udzieli się państwu porady i pomoc maja Kuźmicz psycholożka ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję Piotr Łada adwokat ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska bardzo dziękuję dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA