REKLAMA

Nieefektywny i slaby - polski system opieki społecznej krytykowany przez KE

Połączenie
Data emisji:
2020-02-28 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest prof. Anna Kurowska z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry może małe sprostowanie pozwolę sobie na początek no już Instytut opieki społecznej nie istnieje i w tej chwili jestem pracowniczką katedry metodologii badań nad polityką gratuluję moim starcie tutaj nie ma co natura po prostu sprawuje swoją afiliacji poprawiały zaś będziemy rozmawiać o przeglądzie działań Rozwiń » Polski w zakresie poprawy systemu usług społecznych właśnie można, by tak powiedzieć komisja Europejska przedstawiła tzw. raport semestralny na temat polskiej co to jest ten raport semestralny może od tego zaczniemy raport semestralne to jest taka całkowita cena wielu różnych aspektów społecznych ekonomicznych, w których znajduje się dany kraj tak bardzo szeroko jedyny raport jest bardzo bardzo szeroki dotyczy bardzo wielu różnych dziedzin życia społecznego ekonomicznego rzeczywiście oczywiście wszystko się od wszystko się odnosi też do pewnych standardów kryteriów wskaźników przyjmowanych Unii Europejskiej jako właśnie takie należy bić benchmarki te wszystkie znane też z celami ogólnymi tak Unii Europejskiej w różnym zakresie społeczna ekonomicznymi taka taka diagnoza może odpowiedzieć stanu stanu polskiego społeczeństwa gospodarki bez 9 diagnoza dość całościowo tak jak pani mówi dotyczy systemu emerytalnego kwestii rynku pracy to znaczy tego uczestnictwa w tym rynku pracy i kwestii pewnych inwestycji, które mają podnosić jakość życia w Polsce także tych obszarów tutaj jest bardzo duża może skoncentrujmy się na tym, które zostały przez komisję dość mocno krytykowany to znaczy kwestię chociażby tych bardzo szeroko dyskutowany od momentu, kiedy Polska wprowadziła 500 plus transferów socjalnych, bo ten element także tutaj się pojawił tak to prawda on tutaj pojawił natomiast to nie jest tak, że z tego raportu z tej części trzeciej, która dotyczy właśnie polityki społecznej wynika zaś krytyka, a blok całości tego tego programu tutaj jak wskazał 22 kwestie pozytywna i negatywna tak pozytywna elementem diagnozy pozytywne jest to, że my we wskaźnikach ubóstwa, a tzw. swojsko po partii, czyli o udział zagrożenia i męczeństwa także z busem wasze zdanie, żeby to taki wskaźnik zagrożenia ubóstwem liczonej za wskaźnik krótko, żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy to jest informacja o odsetku, a gospodarz domowe w danym kraju, które żyje poniżej 60% mediany dochodu czy też mediana mediana to jest taka wartość dochodu, że połowa naszego społeczeństwa ma mniej lub właśnie tyle, a druga połowa ma taki dochód lub większą wartość środkowa rosnącym szeregową dzieląca, ale jest rozkład na pół nam po dokładnie do rady każde ważne jednak być tak dokładnie widać mówimy wysoka środkowa wartość dochodu w Polsce teraz byśmy 60% tego najprostszym, jaki jako część naszego społeczeństwa żyje poniżej tej granicy złość uważa właśnie taką granicę zagrożenia ubóstwem, a jeszcze jesteśmy ubodzy, ale jeśli na granicy tego tego ubóstwa i tutaj wskaźniki INI mamy do dobra czy w sensie mamy niższe niż średnia unijna, a więc to trzeba być z niej nie Super to nie jest tak jesteśmy w czołówce, ale ten poziom jest niższy no dla Polski to zagrożenie tym wskaźnik wynosi 18 przez 9 dziedzin procenta czy mamy trochę mniej niż 19% sprawdzonych poniżej tego progu natomiast dla Unii Europejskiej, a nawet dla strefy euro to jest 21 ponad 61%, a do czasu zdawać sprawę z tego, że poziom tego ubóstwa na tle Unii Europejskiej nawet na tle ich sezon jest nie najgorszy tak powiedziała druga sprawa jest drugi też ważny wskaźnik mianowicie matujące ośrodek wejścia czy deprywacja materialna i społeczna to jest mierzone innym wskaźnikiem takim bardziej powiedziałabym patrzący na to na co sobie ludzie mogą pozwolić, by duże banki długa ankieta pytania są osoby na jakie rzeczy mogą pozwolić cała lista tych różnych rzeczy nie tylko materialnych posiada także społecznych to tylko kilka przykładów, że państwo sobie mogli nasi słuchacze obrazić, o czym mówimy, więc mówimy po pierwsze, czy pan panie mogą pozwolić na nieprzewidziane wydatki na posiłek mięsny ewentualnie ekwiwalent i że ktoś jest wegetarianinem czy organem co drugi dzień na wyjazd poza poza dom na tygodniowe wakacje w ciągu roku tak na wyjście raz miesiącu znajomymi dostęp do internetu posiadanie samochodu tak, by tak, więc jest kilkanaście tych różnych kryteriów tras, jeżeli dana osoba dane gospodarcze domowe odpowiada, że nie co najmniej 5 element napięcia element tych elementów nie może sobie pozwolić, bo taka osoba jest uważana takich spraw domowe uważany jest za właśnie takie na ubogie tak, czyli i wpada nam to ten odsetek, które osób w jego ślady, które właśnie są są ubogie i tutaj dla Polski ten odsetek wynosi 12% natomiast w skali Unii Europejskiej średnio jest to 16% warto powiedzieć też, że nasza sytuacja jest lepsza od wszystkich z wyjątkiem Ciach wszystkich krajów naszego regionu, ale także lepsze niż we Francji Wielkiej Brytanii Belgii Irlandii Hiszpanii Portugali Grecji tak dalej tak nawet Chorwacji tak idziemy czas do Chorwacji o wyborze tam jest drogo to nie znaczy wcale, że tam jest ze wszystkich wskaźników miasto jest lepiej niż u nas, więc gotowa, żeby powiedzieć i częściowo ten poziom ten relatywnie tak nie niewysoki taką powiedziała może, że nie przesadzaj nie jakiś bardzo niski poziom tego ubóstwa byłoby świetnie, gdybym był niższy to to to efekt ten poziom wynika częściowo ze spadku, który spowodowany wprowadzeniem programu 500 plus, tak więc to jest jakby to wiemy wiemy też innych badań, że to niebyła taka skuteczność taka efektów jak byśmy chcieli to zdecydowanie dużo tutaj krytyka tego programu pod kątem jego efektywności spodziewaliśmy się, że ten spadek będzie znacznie silniejszy tak to są duże pieniądze wydawane, więc to jest cały czas pytanie czy w takiej formie należałoby właśnie ten autobus obniżać i pytanie też takie 3 to obniżenie będzie trwałe, czyli np. po wycofaniu programu prawda nie będzie nagłego gigantycznego wzrostu ubóstwa większego niż niż wcześniej chodzi o to też, żeby wspierać rodziny gospodarstwa domowe, ale taki sposób, żeby one też miały zwiększyć potencjał do samodzielnego wychodzenia czy możemy powiedzieć, że program jako taki przyniósł pozytywny skutek natomiast nie wiadomo czy do końca tak z orkiestrą one zaprojektowane, żeby ten skutek się, a utrwalił, ale rzeczywiście przynosi takie efekty, jakie jakich byśmy mogli oczekiwać tak akta czym tak, żeby te pieniądze duże, które są wydawane bez w kontekście redukcji ubóstwa rzeczywiście były wydane pieniądze jak najlepiej, czyli pytania są zarówno tego programu jednak efektywność dokładnie tak dokładnie tak i teraz teraz ta druga strona tak, by negatywna, czyli na co zwraca komisja Europejska uwagę to jest ona używa takich wskaźników, jakim jest adekwatność świadczeń i teraz tutaj chodzi ona ocenia jako niską Donato płatność w Polsce i to się to adekwatność odnosi się przede wszystkim do wszystkich innych rodzajów świadczeń, które mamy dziś mamy zasiłki dla bezrobotnych świadczenia rodzinne ta, które któryś z pomocy społecznej które, które są odrębnym czymś zupełnie niż niższe świadczenie 500 plus nie jest zasiłki z tytułu niepełnosprawności tak, by czuwać różne doświadczenia, bo tego jest dla opiekunów tych osób tak, by tak, ale jest Sieczyn jest bardzo dużo bardzo różnych i jeżeli byśmy wszystko razem już tak powiem no to to ocena jest tutaj niska, dlatego że adekwatność, czyli co jest adekwatna to jest stopa zastąpienia dochodu np. świadczeniami dla bezrobotnych stopa zastąpienia dochodu przez oświadczenie dochody takiego, jaki uzyskaliśmy wcześniej np. z pracy którą, którą wykonywaliśmy, a i Polska np. nad na tym tle wypada bardzo słabo akt ten ten zasiłek dla bezrobotnych w Polsce w relacji do do dochodów jest niski sam ściemy świadczenia zasiłek rodzinny i dodatki do niego też bardzo niski oczywiście tutaj mamy to 500 plus Dona jak u to lukę wypełnia, ale należy też tych innych zasięg, więc nie chodzi o to targetu wania ten oto adekwatność jeśli chodzi o tzw. Kobra, czyli pokrycie czy osób, które potrzebują świadczeń czy ilość znali rzeczy, których potrzebuje od tych, którzy dokładnie tak tutaj jesteśmy mniej więcej w środku stawki, a to na kilku komisjach w szczególności zwraca uwagę w kontekście polityki społecznej to jest przede wszystkim bardzo niski poziom dostępności też jakości różnego rodzaju usług społecznych m.in. tam jest w tym raporcie to zachęcam osoby, których interesuje ten temat do zamknięcia cena wody z bardzo fajna taka tabelka pokazująca właśnie, w jakich aspektach my wypadamy bardzo dobrze, a jakich aspektach bardzo słabo, a lub słabo tutaj na czerwono to są te obszary, w których padają bardzo słabo jest m.in. właśnie dostęp do usług opieki nad dziećmi do lat 3, a już jeśli chodzi o przedszkola tutaj nie jest źle taki się poniżej średniej, ale nie jest bardzo źle natomiast jeśli chodzi o tak właśnie dostęp do usług opiekuńczych nad dzieckiem, a trzeci bardzo słaby wzrost Kolejarz gra, a czasem, że tak słaba od czwartku do końca kolejna sprawa to jest wsparcie osób opiekujących się w ogóle system opieki nad osobami starszymi to jest coś bardzo kuleje czy oprócz tego jest też bardzo krytykowany system zdrowia, ale do tego to chciała zostawić i dlatego rację zbyt dużo tematów jak zdrowie się nie zajmuje, więc zostają nimi, ale też te elementy, które pani teraz wymieniła jako ostatni one z kolei przekładają na taki duży temat, który został przez komisję jakoś po podbity tutaj zaznaczono, że pewna poprawa jest, ale nie taka jakiej by oczekiwano, czyli aktywność zawodowa ludności tak to prawda też są bardzo ciekawe zachęcam do do spojrzenia czytelne wykresy pokazujące w różnych grupach wiekowych również w podziale na płeć różnica pomiędzy aktywnością zawodową czy zatrudnieniem w Polsce w innych krajach jak i Ordynacka do średniej Unii Europejskiej tłumaczkę widzimy to jest naprawdę bardzo ciekawe grupa, która w szczególności odstaje, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia to są kobiety po sześćdziesiątym roku życia, a tutaj mamy gigantyczny słupek to jest różnica w punktach procentowych to jest to jest 20 punktów procentowych różnice między aktywnością zawodową kobiet po sześćdziesiątce w Polsce i UE i średnią Unii również kobiet w wieku 2024 lata, ponieważ poziom zaangażowania kobiet w tym wieku w naukę jest z kolei wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, więc tutaj będą z tego też wynika to, że kobiety są mniejszym stopniu zaangażowane w pracę w tej grupie wiekowej natomiast np. dla mężczyzn w grupie 20 czy zdoła ukończyć ja to już zysk słowa basenową aktywności aktywność jest wyższa niż średnia innymi słowy jak popatrzymy ogółem problem u nas jest takie chcielibyśmy aktywizować przede wszystkim kobiety tak w ogóle osoby starsze, a w szczególności kobiety no i tutaj m.in. ten właśnie ten dostęp do opieki nad dzieckiem to nie jest kluczowy z niezwykle ważny dziękuję bardzo, prof. Anna Kurowska z katedry metodologii badań nad polityką Uniwersytetu Warszawskiego była z nami czternasta 37 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Kamil Wróblewski łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA