REKLAMA

Czy człowiek ma prawo do decydowania o swoim losie? O eutanazji i wspomaganym samobójstwie w różnych porządkach prawnych

Analizy
Data emisji:
2020-02-28 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizę Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dziś mamy mnóstwo bardzo ciekawy i bardzo kontrowersyjnych tematów no już państwo zachęciła prawda i oczywiście nasz mail jest do państwa dyspozycji po jakie kontrowersyjnie to zawsze mają państwo opinie analizy małpa to krótka FM zachęcam do kontaktu do aktywnego uczestnictwa w audycji analizy będą z państwem do godziny dziewiętnastej, o czym dzisiaj po 1840 będzie z nami Michał Janczura reporter Radia Rozwiń » TOK FM, który opublikował duży tekst na portalu tokfm PL uwaga o możliwych trudnościach w dostępie do leków spowodowanych Korona wirusem, skąd trudności jakich leków może dotyczyć i czy to znaczy, że nasz reporter, a zarazem radiu TOK FM sieje panikę czy też raczej próbujemy prześledzić ścieżkę produkcyjną pewnych środków o tym wszystkim po 1840 z Michałem Janczurą proszę nie wpadać w panikę po prostu posłuchać zajrzeć na portal TOK FM Group PL no i spróbujemy wspólnie stawić czoła tej 11 z objawów Korona wirusa, czyli po prostu ewentualnych zmian w różnym problemom na rynku farmaceutycznym po osiemnastej zostajemy w aptekach, a to, dlatego że kilka dni temu Rzeczpospolita opublikowała tekst, w którym sugerowała, że szykowane są nowe przepisy dotyczące możliwości odmowy usługi farmaceutycznej i Rzeczpospolita chyba trochę nieopatrznie użyła słowa klauzula sumienia dla aptekarzy w tym tekście no i zaczęło się oczywiście zaczęła się awantura chciałabym dobrze zrozumieć jak te przepisy są skonstruowane, dlaczego aptekarze chcą takiego prawa, by odmawiać np. wydania leku osobie która, która się udaje budynek, a ten leki przeznaczone dla osoby do kogoś innego dla jakich dziecka np. dla osoby starszej ktoś kupuje dla kogo Schleck, dlaczego aptekarze chcą odmówić prawa do odmowy wydania leku o tym, będziemy rozmawiać z panem Markiem Tomkowi wiceprezesem Naczelnej rady Aptekarskiej po osiemnastej jeśli mają państwo pytania do któregokolwiek z tych tematów zachęcam analizy ma łopatą kropkę FM o tym od będziemy równać po osiemnasty, a zaczynamy też od bardzo trudnego tematu, czyli od eutanazji, a najciekawsze jest to, że prawdopodobnie większa część tej rozmowy w taki eutanazji jej samej istocie nie będzie dotyczyła, ale zaraz wyjaśnimy naszym gościem pani dr Emilia Kaczmarek zakładu etyki Instytutu filozofii i centrum bioetyki bio prawa na Uniwersytecie warszawskim również publicystka w kulturze liberalnej dzień dobry dzień dobry chodzi o to, że kilka dni temu federalny sąd Konstytucyjny w Niemczech rozważa to czy w Niemczech powinna być legalna pomoc wspomagane samobójstwo na zasadach biznesowych, czyli PUP płatne wcześniej już ustawa nie niemiecka pozwalała na to, żeby bezpłatna pomoc we wspomaganym samobójstwie była dostępna chciałabym byśmy dzisiaj wyjaśniły co tam się ewentualnie w Niemczech zmienia czym są te różnego rodzaju zachowania w kontekście eutanazji i co sprawia, że w Europie co kraj to obyczaj inaczej zupełnie rozumie się czy to prawo człowieka do wyboru do prawa człowieka do tego, żeby umrzeć i prawo człowieka do tego, żeby wysyłać swoim losie o tym wszystkim dzisiaj pierwsza część analiz pani doktor powiedzmy następnie ile błędów popełniła, używając pojęcia wspomagane samobójstwo eutanazja czy płatne bezpłatne wsparcie, jakie tutaj mamy pułapki jeśli chodzi o słownictwo żadnych błędów nie usłyszałam natomiast może, zanim przejdziemy do do tego co dokładnie stało się w Niemczy właśnie wyjaśnijmy sobie kilka najważniejszych terminów, bo tu jest no i kilka bardzo istotnych różnic oczywiście najpierw pewnie warto powiedzieć, chociaż może to jest oczywiste dla słuchaczy czym różni się eutanazja od zabójstwa morderstwa eutanazja w takim najszerszym pojęciu tak oczywiście zawsze mówimy tutaj o czynie, którego intencją jest dobro pacjenta, który nie jest wbrew woli te tego pacjenta pacjentki, chociaż ta Wola musi być zawsze aktualnie wyrażona do tego też przyjdziemy za chwilę natomiast podstawowa różnica jeśli chodzi też regulacje prawne to jest różnica między eutanazją wspomaganym samobójstwem jest różnica to nie jest synonim nie eutanazja oznacza taką sytuację, w której lekarz doprowadza bezpośrednio to lekarz doprowadza do śmierci pacjenta natomiast wspomagane samobójstwo jest sytuacją, w której to pacjent sam np. zażywa śmiertelną dawkę leku oczywiście ten lekki mu wcześniej przepisany przez lekarza i ten lekarz może też dziś być obecny w trakcie tego tego czynu natomiast to pacjent sam doprowadza do swojej śmierci i kraje różnią się jeśli chodzi o legalizację w niektórych jest legalna tylko eutanazja w niektórych eutanazji wspomagane samobójstwo, a wielu tylko wspomagane samobójstwo czyli, przekładając na praktykę pacjenci, którzy są sparaliżowani i nie są w stanie sami zakupić leku podać go sobie często są wykluczeni z tego prawa decydowania o swoim losie życiu śmierci, a np. pacjent, który jest ruchomy mobilny jest w stanie sam przyjąć Schleck jest np. w lepszej sytuacji to obok to głównie o to chodzi to znaczy tutaj można możliwe są też takie regulacje, zwłaszcza w krajach, w których jest legalne jednak drugie, że eutanazja jest stosowana właśnie wtedy, kiedy pacjent nie może sam przyjąć leku natomiast na wspomagane samobójstwo w momencie, kiedy wiemy, że sam może tak zażyć dawkę tego tego leku czy tego środka i po prostu i tutaj jakby za raz wiązankę żeby, żeby legalizować przede wszystkim wspomagane samobójstwo wtedy zaś właśnie w takich przypadkach, kiedy pacjent jest zdolnego dokonać są różne można powiedzieć przede wszystkim o odpowiedzialności za ten czyn, która w sytuacji wspomaganego samobójstwa spoczywa no jednak ostatecznie w pełni na pacjencie te mogą w sytuacji tej możemy też powiedzieć jak to wygląda właśnie w Belgii 3 czy Holandii tam oczywiście po różne kroki są czynione po to, żeby mieć stuprocentową pewność, że pacjent naprawdę chce natomiast momencie, kiedy to lekarz podaje ten ten zastrzyk może pyta zawsze, zanim to zrobi po raz kolejny czy na pewno pacjenci nie rozmyślił jak na to można powiedzieć, że z moralnego punktu widzenia, kiedy myślimy też kimś takim bezpieczeństwie tej sytuacji to może łatwiej jest jednak być pewnym, że odpowiedzialność, że ta, że ta Wola jest 100% potwierdza ona wtedy, kiedy pacjent sam ostatecznie zażywa ten niskie wtedy, kiedy miałby powiedzieć lekarzami może już wcześniej tak podpisałby niezgody wiele razy się z nim widział, że jednak się w ostatniej chwili rozmyślił zresztą widać to też na czym to ciekawie przełożą oczyszcza 1 000 000 pytań imieniu skojarzeń państwo pewnie też, ale najciekawszy chyba jednak to, że tak bardzo staramy się ustrzec przed tym, że oto lekarz zostanie oskarżony o działanie na szkodę pacjenta krzywdzenie go zabić, czego wręcz, a dużo mniejszym stopniu rozumiem skierowana jest uwagę na samo zapewnienie pewnych ram dla ludzi w cierpieniach w męczarniach, którzy wręcz uwięzienie swoich ciałach i skazani na taką nieustanną tortura, bo najczęściej są ci, którzy sięgają po to, ostateczny krok, że zostawiamy trochę samych sobie ale, żeby mieć pewność, że ci, którzy przeżyją nie będą żyli czy to z oskarżeniem o doprowadzenie do śmierci to po prostu jakimś poczuciem niedopełnienia swoich obowiązków rynek ci żywi zawsze są istotni prawda zostają jak widać myślę, że to nikt nie chodzi tylko takie bezpieczeństwo moralne lekarza tylko no faktycznie też widać też inaczej spojrzymy na statystyki dotyczące tego i czy ilu pacjentów zażywa leki, który jest przepisany na Stanach Zjednoczonych, gdzie w kilku Stanach zalegalizowano właśnie wspomagane samobójstwo, ale nie eutanazję no to część pacjentów nie zażywa tego leku w końcu tak jest im on dostarczony przez lekarza lekarz asystuje, ale ostatecznie nie inżynierze projektu diament no tutaj można na to spojrzeć z 2 stron też, by mógł powiedzieć, że to pokazuje, że osoby, które nie dlatego nie zażyły nie powinno go w ogóle dostać, ale wydaje mi się, że to jest daleko idący wniosek, bo dla niektórych pacjentów, o czym sami mówią różnych reportażach sama świadomość, że mają możliwość jest już bardzo dużą ulgą, że jest wyjście tak to cierpienie nie musi trwać w nieskończoność, jakby co jest ratunek całe to trochę tak jak jest w ogóle z takimi czynami, jakimi są ubóstwo przecież wielu wiele osób się wycofuje i im to też część człowieczeństwa prawda to prawo do próby samobójcze, które jednak nie niedokończone co jest mnóstwo wątków jest szalenie wszystko interesujące wróćmy teraz na chwilę do tego, o czym pisała Rzeczpospolita w kontekście powyższych słówek pasywne wspomagania aktywne wspomaganie czy to jest jakiś język, którego też powiedzmy, że wszyscy nauczyć tak tylko krok w tym tekście byłyby terminy pomylone czy też używane w takim znaczeniu jak funkcjonują normalnie w literaturze poza tym rozróżnieniem na eutanazję i wspomagane samobójstwo gdzie by istotą tej różnicy jest to kto bezpośrednio doprowadza do śmierci pacjenta mamy szereg innych rozróżnień istotnych m.in. jest rozróżnienie na eutanazję czynną bierną, czyli mówimy o tej sytuacji, gdy lekarz dokonuje przerywa życie pacjenta natomiast tutaj istotne jest sposób doprowadzenia do śmierci, czyli eutanazja czynna to jest eutanazja, której lekarz np. podaje zastrzyk, czyli doprowadzamy do śmierci poprzez zrobienie czegoś eutanazja bierna oznacza doprowadzenie do śmierci poprzez zaniechanie, czyli zrobienie czegoś np. nie podania leków odłączenie respiratora itd. tak dalej, dlaczego teraz już nie jest ważne też coś niesamowitego jak państwo czują to, że na świecie już tak bardzo szczegółowo rozpatrywane są różne modele różny sposób się też to prawnie odbudowuje, a my w Polsce wciąż tkwimy mam wrażenie proszę mnie wyprowadzić błędu na etapie eutanazja to zło koniec dyskusji to jest coś niesamowitego, dlaczego to to to rozróżnienie istotne no tutaj to ona jest prawnie istotne w tym kontekście, że w czasem trudno jest odróżnić eutanazją bierną od przerwania uporczywej liderem tej terapii to znaczy oczywiście wszyscy mamy prawo do przerwania oprócz liderem tej terapii nawet kościół katolicki popiera przerwanie uporczywej odrębnej terapii natomiast, ale mamy prawo to od razu powiedzmy po prostu jako element komunikatu, że w razie takiego takiej konieczności chcemy, żeby przerwano nie to znaczy nie mamy w Polsce obecnie regulowanych to, o czym pani mówi to może przywodzić namyśl tzw. postanowienia pro Futuro testament życia, żeby sprawiać sobie to w Polsce nie między nie mamy jakby tego uregulowano sposób płacę, który jest utrzymywany przy życiu no tak jak pani mówi uporczywie może wyrazić wyrazić wolę, żeby zerwano każdy pacjent ma prawo do odmowy zgody na na jakiekolwiek postępowanie medyczne, ale niewiele jest nieprzytomny no wtedy, kiedy jest nieprzytomny no to już pojawiają się problemy natomiast to wtedy zdarza się tak, że lekarze po prostu jeżeli, kwalifikując dany przypadek jako właśnie uporczywą daremną terapie i widzą że, że podejmowanie kolejnych środków do niczego nie prowadzi poza przedłużaniem agonii to jest absolutnie legalne i Toma miejsce w Polsce rzesze tych środków odstępuje od tych środków jako pacjentka nie mogę czy pacjentka na razie zdrowa całkiem się osoba nie mogę sobie zastrzec w testamencie w jakimkolwiek akcie woli, że ja odnoszę nie chcę, żeby mnie uporczywe przetrzymywano, mimo że pani to zrobić, ale niekoniecznie będzie to brane pod uwagę, dlatego że nie jest uregulowane prawnie zaraz wrócimy z rozmową analizę oparto kropkę sami mają państwo pytania dr Emilia Kaczmarek bioetyka z Uniwersytetu Warszawskiego studium audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas dr Emilia Kaczmarek zakładu etyki Instytutu filozofii i centrum bioetyki bio prawa na Uniwersytecie warszawskim rozmawiamy o eutanazji o wspomaganym samobójstwie i wszelkiego rodzaju odmianach i różnych modelach tej procedury, która ma najczęściej zakończyć cierpienie człowieka i po prostu, że po prostu kończy on swoje życie rozmawiamy na kanwie decyzji federalnego sądu Konstytucyjnego w Niemczech, który jak cytowała następnie audycji relacjonowała to m.in. Rzeczpospolita sąd Konstytucyjny uznał, że w Niemczech nie powinien być zakazane płatny w taki płatny system wspomaganego samobójstwa i w związku z tym rozumem teraz rząd się zasnąć nad zmianą przepisów to zastanówmy się co tam się dzieje w tych Niemczech dzwoni, a od 2015 roku mają tę formułę, a legalnego ma innego samobójstwa, ale na zasadzie altruistycznych gotowości znaczy jak to działa to właśnie po tej ustawie nie działało z powodu tego jak jak były sformułowane przepisy z tego co czytam różne komentarze na temat tego prawa, bo oczywiście problem eutanazji w Niemczech bardzo źle się kojarzy i eutanazja czynna nadal jest nielegalna w Niemczech samo słowo eutanazja było używane przez nazistów do akcji 4, czyli po prostu mordowania osób z niepełnosprawnościami, więc to jest bardzo wrażliwy temat ze względu na NATO przeszłość historyczną natomiast od czasu tej ustawy z 2015 roku, mimo że ona nigdy w zakazywał Matei wspomaganego samobójstwa w jakiś takich praktykach biznesowych powiedzmy to i tak były przepisy sformułowane, że właściwie w ogóle wspomagane samobójstwo przestało być praktykowane w Niemczech i ludzie wyjeżdżali do Szwajcarii czy razem, że teoretycznie była furtka, że to może być dokonana przez jak my jako taka pomoc niezwiązana z usługą medyczną, ale w praktyce okazywało się, że w takim razie w ogóle nie jest możliwe tak, ale właśnie lekarzem z tych przy tym przepisy były chyba też celowo tak sformułowane, żeby po prostu tak naprawdę ogólnie zniechęcić do wspomaganego samobójstwa, bo nie mamy teraz jakiegoś problemu czy fenomenu komercyjnego jakiś klinik, które by miały masowo zarobić na na wspomaganym samobójstwie to oczywiście takie instytucje, które się tym zajmują, które funkcjonują np. w Szwajcarii takie Dignitas to są organizacje non profit ale, ale przez to ustawę, by nawet tego typu organizacji miały problem z funkcjonowaniem w Niemczech, bo obawiano się oskarżeń książkę jakiś namawianie czy czy jakiekolwiek pobieranie jakichkolwiek opłat za te środki, które są tego używanej tak dalej będzie to po prostu karalne jako przestępstwo to jest ciekawe jak się tworzy problem w tym następnie można walczyć ustawę, chociaż ten problem tak naprawdę istnieje, a realny kłopot, jakim są cierpienia osób skazanych na wieloletnie 100 dręczenie nie jest rozwiązywany, ale rozwiąże sąd Konstytucyjny wziął sprawy swoje ręce i postanowił, że dosyć tego dobrego jak, jaka będzie zmiana czy możemy już teraz próbować przewidywać czy to oznacza, że w Niemczech takie kliniki pobierająca opłatę za takie modele są już po prostu się pojawią i to sprawozdanie oraz na zawsze uporządkowana czy trudno powiedzieć na pewno teraz to będzie jakiś impuls do kolejnej debaty publicznej być może w końcu powstanie jakaś nowa nowa ustawa w ogóle spojrzeć na te prawne regulacje dotyczące eutanazji wspomaganego samobójstwa to często jest tak, że tym impulsem jest właśnie wyrok jakiegoś Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, który depenalizuje pewnych kontekstach np. wspomagane samobójstwo czy eutanazję, a dopiero potem powstają konkretne przepisy, które już to regulują, chociaż oczywiście czasami jesteś także po prostu te przepisy od razu powstają w parlamencie teraz toczy się dyskusja w parlamencie Portugali np. nad zalegalizowaniem nie wiadomo do końca czy to będzie eutanazję wspomagane samobójstwo czy czy obiekty te formy no i tam w Portugali są proponowane takie typowe obwarowania czyli, że to może dotyczyć tylko osób pełnoletnich tylko osób śmiertelnie chorych osób nie cierpiących na choroby psychicznej osób odczuwających nieznośną nieznośne cierpienie, ale czy, jakby ta ustawa zostanie w Portugalii przyjęta to jeszcze też nie jest pewne, bo prezydent może też się zawetować jest gminą ta debata toczy się w Europie teraz kilku w kilku państwach sprawdzałam statystyki 80 proc Niemców jest zatem, żeby wspomagane samobójstwo było legalne w Polsce chyba dokładnie odwrotnie akurat nie spojrzałam szczerze przyznam do tych sondaży polskich jakoś światopoglądowe sondaży w Polsce zawsze mnie na jakość martwimy mam wrażenie, że właśnie uciekamy od tych dyskusji i miał takie wyobrażenie przed audycją myśląc o tym, temacie że, gdy w sondażach pytamy Polaków czy chcieliby, żeby w Polsce zalegalizować eutanazję to wszyscy są prawie wszyscy są nie, a w momencie, gdy zapytać pojedynczego człowieka czy gdyby był skazany na lat przez lata na cierpienie cierpiał na śmiertelną chorobę, ale taką, która jeszcze długo będzie towarzyszyć i nie byłoby szans pomocy to czy chciałby mieć wybór mnie, że chciałby mieć miało chciałby mieć prawo wyboru tego co ma się z nim dalej stać trzyma prawo wyboru życia lub śmierci mam wrażenie, że wielu z nas świadomie przy sobie co oznacza życie w cierpieniu odpowiedziałby inaczej niż tych strasznych sondażach dzisiaj zadaje takie proste pytanie czy tak łatwo jest odpowiedź nie nie miejmy tego prawa nikt nie wspólnie nie legalizuje eutanazję już tak mam wrażenie że, gdy spojrzeć na to z punktu widzenia pojedynczego człowieka to nagle zaczynają nam się otwierać jakieś nowe klatki w głowie i to właśnie ciekawi i pani zajmuje tym tematem w myśl, dlaczego eutanazja ten temat budzi taki opór to znaczy jak pani myśli co jest największym lękiem czy jakimś przesądem czy coś co sprawia, że ten temat nas mrozi właśnie jest ciężko czasem powtórzyć to słowo głośno publicznie eutanazję, czego to myślę, że tutaj problemów takich moralnych jest bardzo się i na pewno ten temat nie jest oczywisty, więc nic dziwnego, że ludzie mają wątpliwości czy się niepokoją natomiast z pewnością za mało w Polsce się o tym, mówi i co, zwłaszcza w takim kontekście, żeby też wyróżnić różne rodzaje i rozmawiać bardziej konkretnych też regulacjach jeśli chodzi o takie wątki, które się często po pojawiają po stronie obaw to zwraca uwagę na jakiś ryzyko o pomyłki np. tekst biegi w ocenie lekarza czy kwestie związane z takim przekazem, który mógłby nigdy społecznym, który byłby kierowany wobec wok wobec starszych osób osób chorych gdziekolwiek na świecie to sprawdziło czy gdziekolwiek na świecie rzeczywiście zaczęto używać mówi o czasach współczesnych, bo przeszłość jest oczywiście ponura rzeczywiście zaczęto namawiać osoby starsze schorowane nie dał z niedoważaj małe do tego, żeby skorzystały z takiego z pań wspaniałego rozwiązania, jakim jest z czworga samobójstwo czy gdziekolwiek na świecie zaczęto prowadzić jakiś kampania czy to tylko pozostaje obawa to znaczy tak inny jest taki etyk John Hart WIG, który wprost w swoim tekście mamy obowiązek użyć stwierdził onegdaj argumentuje właśnie na rzeczy uznania od ich obrócenia tego argumentu zarzutu w stronę czegoś co miałoby być argumentem na rzecz eutanazji twierdzi, że właśnie może istnieć w taki obowiązek, żeby umrzeć i że osoby starsze, które są wielkim ciężarem dla swojej rodziny mogą mieć moralny obowiązek umrzeć, tak więc by takie głosy faktycznie pojawiają się w debacie rzeczywiście ten ten artykuł, choć stał się bardzo sławny to jest związek z radykalnym pogląd nie jest to żaden inny pogląd mainstreamowych debacie natomiast nie jest także takie rzeczy nie przechodzą nikomu głowy, czyli człowiek jest bardzo mocno sobie też po jest takie filmy to jest tak Crew krótki film fabularny chyba nazywał się do Madrytu jeszcze, który pokazuje właśnie taką sytuację, kiedy jesteś jesteś kobieta już wcześniej powiedziała, że decyduje się na eutanazję, a potem w ostatniej chwili zmienił zdanie w tej cała rodzina się denerwujemy, bo czeka na mieszkanie, które mogłaby pani dziedziczyć także dotyczyć tylko film fabularny no ale uruchamia naszą wyobraźnię możemy sobie wyobrazić sytuacje, w których faktycznie mogłyby się pojawić jakieś naciski dlatego tak ważne jest to żeby, żeby legalizując tego typu praktyki jak zapewnić też ochronę przed takimi nadużyciami te, a dotyczy ciekawe co pani mówi, bo ja oczywiście absolutnie zgadzam z tym są też bardzo wierzy, że procedury to, że jeśli się ich przestrzega w medycynie to jest duża szansa na zmniejszenie ryzyka natomiast ile mamy przykładów, kiedy starsze osoby są zaniedbywane przez rodzinę, kiedy nie dba się kompletnie o ich dobrobyt a, ale jednak chętnie przyjmuje spadek kiedyś odsyła starsze osoby do szpitala na święta, żeby się pozbyć problemu i że to samo, gdzie to wszystko dzieje się w kraju, który jednocześnie jesteśmy przeciwni eutanazji no to jest to ja to nazwy krótko hipokryzją, czyli wyobrażeniu jesteśmy troskliwy i boimy się, że ktoś będzie będzie działał na niekorzyść seniorów, a Real rzeczywiście w Polsce jest jest bardzo ponura bez nie potrzebujemy do tego eutanazji tak no ale tutaj na pewno ten systemowy gigantyczny brak państwa w opiece nad starszymi osobami też jest jak istotne w Mediolanie lekarze nie w momencie, kiedy nie ma alternatywy i rodzina jest np. tego strasznie obciążone opieką nie stać na na uzyskanie płatnej pomocy ktoś rezygnuje z pracy tak to może biedy to jest istotny kontekst nie w tym sensie, że to, by miało ani uzasadniać eutanazji w takiej sytuacji wyrzuconą najpierw musimy zapewnić też alternatywy i dopiero w sytuacji, kiedy faktycznie ta opieka jest na odpowiednim poziomie jakaś osoba dalej chce zakończyć swoje życie jak na to, ale dopiero jest naprawdę dobrowolne, a czy w ogóle wiadomo czy dane są dostępne jeśli chodzi o liczebność pacjentów, którzy decydują się na wspomagane samobójstwo czy właśnie eutanazję w Europie czy czy wiemy, jaki jaki, jakiej skali jest to zjawisko szczególnie dotyczy osób starszych, które są wymagają stałej opieki tak to znaczy mamy takie dane np. z Holandii, gdzie w 2017 roku było 6585 przypadków eutanazji w ogóle są nie tylko obywatele Holandii tylko równie ci, którzy tam przy bywają dlatego nie wiem szczerze mówiąc nie wiem, kto jest uregulowane, więc na pewno do Szwajcarii przyjeżdżają też osoby z zagranicy, ale w Holandii nie wiem też dostępne tylko dla Holendrów natomiast na te 6585 przypadków zdecydowana większość to były osoby starsze śmiertelnie chory najczęściej na choroby nowotworowe natomiast było też 83 przypadki, czyli nieco ponad 1% eutanazji z powodu cierpienia psychicznego które, która to eutanazja Holland jest legalna tak, ponieważ ich, by w tym te przepisy są tak sformułowane, że jest mowa o nieznośnym cierpieniu bez szans na poprawę i bez alternatyw, czyli nie jest zdefiniowane jako cierpienie fizyczne co z co jakby powoduje że, że też zdarzały się przypadki eutanazji z powodu nieuleczalnej choroby psychicznej depresji tak depresji tak, bo też był to osoba, która prosi o eutanazji musi być uznana za kompetentną, czyli może być taka choroba psychiczna, która opowiada Jerzy zaczął rojenia, niemniej jednak dzieje, więc np. były to przypadki depresji bardzo ciężkiej i połączeniu z innymi zaburzeniami psychicznymi 1 z takich przypadków bardzo głośno komentowanych w mediach była sprawa pani Aurelii, który miał 29 lat taki właśnie z powodu depresji, by miała wcześniej wiele prób samobójczych nieudanych w końcu zdecydowała się na eutanazję i jakby to jej to zostało wykonane, ale razem też to w efekcie decyzji czy w efekcie diagnozy lekarz rzeczywiście w jej przypadku depresja nie jest, że nie ma dla niej pomoc nie ma dla niej jest to 1 z tych koszmarny świat, kiedy np. są depresja lekooporna tak natomiast okres w tym konkretnym przypadku tego co czytam była to jakaś Niezgoda w ocenie jej przypadku to znaczy ten pierwszy lekarz, do którego się udała mnie nie wyraził zgody potem inny wyraził no generalnie w Holandii też podobnie w Belgii, gdzie też mamy tego typu przypadki toczy się dyskusja na temat tego czy 3 czy czy legalizację eutanazji także z powodu cierpienia psychicznego była słusznym posunięciem jest dyskusja osobno o eutanazji dostępne dla dzieci, ale nie złożymy się o tym, rozmawiać na koniec mail od pana Macieja dziękujemy za maila pan Maciej napisał, że eutanazja chce wypowiedzieć się, cytując tytuł artykułu swojego profesora nieżyjącego już Zbigniewa Sobolewskiego życie niewarte cierpienia są sytuacje, w których życie wartość najwyższa nie jest warte cierpienia uwięzionego we własnym ciele człowieka i poleca piękne mądre książki książkę jojo Moyes i film, zanim się pojawiły dziękuję panie Macieju za to mail do tego tematu wrócimy, bo wątków jest wiele, a w Polsce zupełnie przegadane dr Emilia Kaczmarek były tyczka Uniwersytetu Warszawskiego również publicystka w kulturze liberalnej bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo, wczesna informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA