REKLAMA

Czy dyrektywa work-life balance ułatwi kobietom aktywność zawodową i zmniejszy nierówności płacowe?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-02-29 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:43 min.
Udostępnij:

W czerwcu 2019 r. Parlamentu Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance), a Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy. Czy przełoży się to na realną zmianę w warunkach zatrudnienia kobiet? Rozwiń »

Gościniami Macieja Zakrockiego były Magdalena Biejat posłanka Lewicy z partii Razem oraz Aleksandra Polak z Global.Lab Team Europe. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaproszą drugą godzinę weekendowego poranka w zaczniemy nasze spotkanie od rozmowy na temat jak równoważyć życie zawodowe z życiem prywatnym taki sposób, żeby zapanowała ogólnie rzecz biorąc harmonia zarówno w 1, jaki drugim życiu to między nimi pewnie, dlatego że przed 8marca zwykle pojawia się więcej takich tematów związanych ze sprawami kobiet i czasami, dlaczego rozmawiamy o tym, tylko w marcu, więc dzisiaj rozmawiamy jeszcze w lutym to po pierwsze, ale Rozwiń » też rozmawiamy, dlatego że 4marca odbędzie się jak sądzę ciekawa konferencja, która nawiązuje wprost takiej dyrektywy Unii Europejskiej właśnie w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym studiu pani Magdalena geja posłanka lewicy partia razem dzień dobry dzień dobry Aleksandra Polak Global lat Team euro czy dobre, czyli Global lat jest niezależny progresywne Fink tak zajmujący się sprawami międzynarodowymi z siedzibą w Warszawie no właśnie to może zacznijmy od tego, że ta dyrektywa, która właśnie chyba się znaczy na pewno jest przyjęta ostatecznie w sensie legislacyjnym w minionym roku teraz chyba czas na jej wdrażanie poszczególnych państwach, bo to zwykle tak do 2 lat trwa, o czym mówi dyrektywa, czego dotyczy, dlaczego jest ważna to zaczyna Aleksandra, bo dyrektywa ta ma takie 2 różne c 22 cele główne po pierwsze ma ona większym stopniu zaangażować ojców w opiekę nad dziećmi także mężczyzn generalnie w parach w opiekę nad osobami zależnymi oprócz tego ma też wpłynąć na większą elastyczność pracy obydwie te rzeczy mają w rezultacie przynieść taki efekt, że kobiety będą większym stopniu aktywne zawodowo nie będą znikać tego rynku pracy ze względu na obowiązki rodzicielskie jest obecnie bardzo dużym problemem w Europie jak moglibyśmy to sprecyzować to znaczy co m.in. mówi dyrektywa, że ojcowie mają być większym stopniu zaangażowani no właśnie to wszystko co do tej pory bardzo często padało na kobiety są takie takie 2 podstawowe założenia jedno to jest takie, że dyrektywa ta wprowadza w całej Unii Europejskiej minimalne nie dziesięciodniowy urlop ojcowski w dodatku ten urlop musi być wynagradzany w wysokości co najmniej świadczenia chorobowego drugim aspektem jest to, że urlop rodzicielski, który wysokości będzie co najmniej 4 miesięcy dla każdego rodzica 2 miesiące z tych 4 miesięcy będą nie przechodnie co znaczy, że nie może być takiej sytuacji, w której ojciec decyduje się na przekazanie całego tego swojego wymiaru urlopu rodzicielskiego matce, czyli musi na czym nie musi go wykorzystać natomiast nie może go przenieść co co, że w założeniu ustawodawców ma wpłynąć na to, że będą, gdzie ten urlop częściej wykorzystywany i tam też jest kwestia tego wynagrodzenia za ten urlop, bo też często kwestia ekonomiczna tego, że ojcowie nie decydują się na, bo to wszystko ze sobą powiązane i właśnie między, dlatego że często czy często nawet w przypadku, kiedy ojciec też może wziąć nie wiem chociażby zwolnienie chorą na chorobę dziecka nie bierze on, bo lepiej zarabia prawda i to tak chodzimy kolejny obszar tych wszystkich nierówności ciągle na tle płci i pierwsze moje pytanie do, bo to jest takie polityczne pytanie do Pani Poseł jest czy można tego typu sprawy regulować załatwiać właśnie na zasadzie pewnego przymusu jak chociażby słyszeliśmy o tym, że ten ojciec może nie musi iść na ten urlop rodzicielski, ale nie może go oddać tak uważam, że tak z tym, że nie nazwałabym tego przymusem, dlatego że tutaj chodzi o rozszerzanie sumę urlopu rodzicielskiego opiekuńczego tylko i dawanie mężczyzn mężczyzną wyboru polegającego na tym, że albo zmian, ponieważ prawda, więc ja osobiście uważam, że powinniśmy w ogóle właśnie w ten sposób rozwiązywać takie rozwiązuje to kraje skandynawskie, czyli jest długi dość długi okres urlopu rodzicielskiego na dzieci i ten urlop jest dzielony w taki sposób, że powiedzmy 13 przynależy niezbywalne matce 13 przynależy niezbywalne ojcu, a resztą mogą się podzielić i to rozwiązanie jeszcze ma taką zaletę w krajach skandynawskich u nas w Polsce nie ma jako matka Alicji może boleśnie odczuwam sama taki urlop można wykorzystać w ciągu pierwszych 7 lat życia dziecka czy nie trzeba brać na całe NATO tylko pierwsze 1,5 roku, ale można też sobie powiedzmy 1,5 roku dajmy na to, ale można rozłożyć, więc nie tyle chodzi o przymus tworzenia takich warunków, które będą sprzyjać temu, żeby kobiety mogły rzeczywiście być aktywne na rynku zawodowym na rynku pracy ażeby mogły robić to niestety musimy włączyć mężczyzn praca opiekuńcza, dlatego że jak pokazują badania w tej chwili spośród kobiet biernych zawodowo 75% biernych zawodowo dlatego opiekuje się dziećmi lub osobami brzydko mówiąc zależnym, czyli osobami z niepełnosprawnościami osobami starszymi członkami rodziny w związku z tym musimy tworzyć takie warunki, w których będzie to realny wybór nie przymus, dlatego że kobiety gorzej zarabiają jak pan powiedział czy, bo wtedy to jest oczywiście ekonomicznie uzasadnione dla rodzin, żeby kobieta została w domu tylko tym co się kończy kończy to np. z tym, że kobiety mają potem niższe emerytury mamy problem z ubóstwem kobieta emeryturze, które żyją dłużej niż mężczyźni, więc jako polityka jako posłanka chce bardzo podkreślić to, że w momencie, kiedy myślimy o równowadze tego życia przewrotnego życia na zawodowego równowadze między kobietami mężczyznami to musimy myśleć o całym systemem naczyń połączonych, czyli sytuacja kobiet na rynku pracy luka płacowa między kobietami mężczyznami dostępność do żłobków kandydatem za chwilę powiem nie będzie to przestrzeń i wiele takich aspektów, które tak naprawdę wiążą się ze sobą rozwiązywanie 1 z nich tak naprawdę nie załatwi problemu dlatego myślę, że to dyrektor jest dobra jest pożyteczna, dlatego że ona rzeczywiście stara się dotknąć każdego z tych aspektów jest mowa również m.in. np. o opiece nad osobami właśnie z niepełnosprawnościami czy osobami starszymi no ja tylko mogę zadać takie pytanie wątpiący w skuteczność niektórych zapisów, ponieważ m.in. kiedy rozmawia się chociażby Luce płacowej, której pani wspomniała to przypomina mi się nawet taki niedawny happening, jaki odbył się przed gmachem komisji Europejskiej zorganizowany przez Europejską Konfederację związków zawodowych między pokazywano, że nadal średnio w Europie 16% jeśli chodzi o zarobki kobiet mężczyzn się utrzymuje, mimo że od lat robi podejmowane są różne działania, żeby ją zlikwidować tam 1 z dokumentów jest napisane, że chcielibyśmy tylko doprowadzić do sytuacji, w której zasada równości płciowej, która została zapisana w traktatach europejskich w 1957 roku zaczęła być w końcu realizowana, więc stąd takie pytanie czy mają panie wiarę, że dyrektywa spowoduje, że to rzeczywiście się stanie, bo jak widać w tej równości została wpisana już dość dawno tutaj chciałem powiedzieć, że komisja Europejska zapowiedziała przedstawienie takiej wiążącej prawnie regulacji dotyczącej jawności płci to ma być przedstawione w czwartym kwartale tego roku te działania służb podejmowane od dawna faktycznie mówi się o tym od dawna natomiast dotychczas efekty efektów nie było specjalnie widać jeśli chodzi o jawność płac często się, mówi że, że to jest o tyle nieskuteczne, że przecież badania pokazują, że kobiety wiedzą o tym, że zarabiają statystycznie mniej od mężczyzn, ale mimo tego nie walczył wcale o to, żeby zarabiać więcej i w takim razie jawność płac nie przynosi pożądanych skutków natomiast też badania pokazują na torze, o ile generalnie wiemy o tym, że te, że te płace są kobiecą niższe to zazwyczaj zakładamy, że w naszym przedsiębiorstwie akurat się nie dzieje albo nie jesteśmy pewne wydaje mi się, że tutaj faktycznie to to to wprowadzenie przynajmniej widełek i przynajmniej tego, że możemy porównać ile mniej więcej zarabiamy w porównaniu do mężczyzny na tym samym stanowisku w naszym przedsiębiorstwie mogłoby naprawdę poprawić taką negocjacyjną pozycję kobiet, bo też kobiety często mają znacznie większe niż mężczyźni opory przed negocjowaniem podwyżek to tu na razie do tej wspomnianej to był taki happening 2 dni temu w Brukseli i tam uczestnicy tego happeningu przedstawili takich kilka punktów, czego domagają się głównie ta organizacja zrzeszająca związki zawodowe w Europie, więc domagają się m.in. zakazu wprowadzania poufności w kontraktach zatrudnieniowy albo wprowadzają domagają się, aby pracownicy mieli dostęp do danych dotyczących zarobków swoich kolegów no czy czy w tych postulatach nie ma pewnej pułapki już, w którą z 1 strony, chcąc dobrze można wpaść, a nawet powiedziałbym takiego pata prawnego, bo oprócz tego mamy ochronę danych osobowych czy ten rodzaj danych jak zarobki nie są pewnego rodzaju elementem prywatności, którą sami od pracownicy nie nie bardzo chętnie chyba chcieliby z tego zrezygnować nie zależy od pracownika od tego ile zarabia ale, ale jak trzeba wprowadzić prawo nie ma Walczak tak tak na pewno można też zastanawiać nad tym w jaki sposób można, by np. anonim zawarte dane, podając tylko te informacje, które są istotne dla oceny pozycji poszczególnych pracowników ze względu np. na wykształcenie płac i wiek natomiast natomiast można, by też myśleć nad wprowadzeniem takich pilotażowych rozwiązań, bo nie dowiemy się tak naprawdę do końca jak działa jakaś regulacja jak coś działa w praktyce dopóki tego nie wprowadzimy taka prawda możemy się opierać na badaniach możemy konsultować szeroko społecznie regulacja bardzo często życie społeczne skomplikowane wpływają na to wiele czynników, więc Januszko byłabym za tym, żeby pilotażowo wprowadzać w jakimś regionie w jakimś jakimś sektorze przedsiębiorstw takie rozwiązanie zobaczyć jak działają natomiast na pewno kwestia kwestia, jakie jawności płci w jakimś stopniu czy to właśnie widełek czy innych rozwiązań jest potrzebna, bo moim zdaniem nie zlikwidujemy luki płacowej innym wypadku, dopóki nie będzie wyraźnie widać właśnie w moim przedsiębiorstwie jest różnica dopóki pracodawca nie zostanie postawiony przed tą statystyką, która może nie być oczywista w przypadku np. mniejszych firm, które nie prowadzą takich statystyk to nie będziemy w stanie rozwiązać tego problemu na dłuższą metę wrócimy do tej rozmowy jak widać spraw do omówienia jest wiele po krótkich informacjach Maciej Zakrocki przed nami druga część rozmowy o równości w zasadzie nierówności płci na rynku pracy przede wszystkim, ale nie tylko mówimy o tym, również w kontekście wprowadzanej stopniowo w państwach Unii Europejskiej dyrektywy o równości między życiem zawodowym, a prywatnym studiu pani Aleksandra Polak Magdalena Bieniak i chciałem właśnie panią poseł poprosić o taką jeszcze refleksje, bo znowu polityczną, bo wspomniała pani w pierwszej części rozwiązaniach w Skandynawii często rzeczywiście w tych sprawach związanych z socjalnym socjalnymi pomysłami odwołujemy się do skandynawskich doświadczeń, ale pamiętam jak kilka lat temu, przygotowując się taki telewizyjny program związany z tym tematem, którym rozmawiamy naj była między nimi też kwestia tej takiej równowagi szans jeśli chodzi o udział w życiu politycznym no i od razu powiedziałem do swego tam producenta mówiono to pojedziemy do Szwecji, bo tam w parlamencie jest dokładnie tyle samo kobiet co mężczyzna w parlamencie europejskim to jest odrobinę więcej kobiet niż mężczyzn zaczęli dokumentować temat okazał się świetnie ma w tej sprawie żadnej regulacji nie ma żadnego prawa, które przymusza partie polityczne społeczeństwa organizację do tego, żeby zapewnić równowagę taką ani inną no i w efekcie pojechałem na Maltę, gdzie na dobrą sprawę szczególnie młodsi ludzie mówią u nas nie ma żadnego przepisu prawnego, który wprowadza nierówność właśnie taki trochę jak w tych traktatach europejskich ta równość płci jest zapisana konstytucyjnie, ale jeżeli ona się pojawia to tak naprawdę wynika z tego, że my jesteśmy krajem południa Malta też jako taka miała też wpływy trochę islamskie prawda ze względów historycznych i to w głowach jest problem nierówności ani w sprawie innymi słowy czy właściwym pomysłem jest Ross są rozwiązania w postaci dyrektyw, które będą coś nakazywać my po prostu powinniśmy zacząć pracować w umysłach ludzkich przede wszystkim dyrektywy europejskie służył też trochę tworzenie takich ram prawnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, dzięki którym możemy przynajmniej starać się dążyć do tego, żeby trochę wyrówna ten poziom pomiędzy północą południem Wschodem Zachodem jeśli chodzi o regulowanie takich spraw odgórnie poprzez właśnie regulacje prawne to ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce takie rzeczy działy się naturalnie niestety nie dzieją, a fakt, że te regulacje faktu, że te regulacje działają dowodzi np. skuteczność wprowadzenia wprowadzenia może jeszcze idealna, ale wprowadzenia kwot na listach kandydatów do wyborów to znaczy fakt, że mamy w tej chwili takie rozwiązanie polegające na tym, że na liście kandydatów kandydujących do Sejmu musi być 30% kobiet zmieniło istotnie proporcje płci później w parlamencie jest więcej kobiet w tej chwili parlament niż było przed wprowadzeniem tej regulacji po prostu działa jeszcze raz, toteż te regulacje nie tylko zmuszają do pewnych do pewnych praktyk, które po prostu tak jak przypadku właśnie tych kwot, które mówią 13 kobiet musi po prostu tam być koniec, ale też stwarzają po prostu przestrzeń do tego, żeby ludzie mogli dokonywać takich wyborów jakich chcą ludzie w tym przypadku kobiety pobyt prawdopodobnie dużo kobiet wśród tych, które są nieaktywne zawodowo, które chciałyby być aktywna zawodowo, ale tego nie robią, bo np. mają małe dzieci nie mają w okolicy żadnego żłobka czy opiekuna dziennego, do którego z, czego z osób mogłoby skorzystać do tej pracy pójść albo np. dlatego że nie mają żadnej takiej takie miejsca pracy, które mogłyby dostosowywać godziny pracy tak jak działa przedszkole jak działa żłobek, jeżeli taki jest czy np. nie mają możliwości pójścia do pracy na pół etatu po to, żeby móc się przez drugie pół zajmować dziećmi to są to są też wszystko regulacje, które można starać się rozwiązywać częściowo właśnie odgórnie przykładem są np. łapki bardzo chciałbym podkreślić, bo to jest bardzo duży problem w Polsce w tej chwili co prawda liczba takich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 rośnie powoli, ale rośnie, ale w tej chwili mamy nadal 23 gmin w Polsce większość oczywiście wiejskich, w których nie ma żadnego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 nic ani ani żłobków ani klubików dziecięcych, ale dyrektywą unijną tych żłobków zbuduje dnia, ale dyrektywa mówi o tym, że trzeba zapewnić dobrej jakości opiekę nad dziećmi do lat 3 i to jest kwestia też nadanie priorytetów to jest kwestia też mówienia o tym co jest ważne i o tym jak jakieś narzędzie powinniśmy używać wskazywania tych narzędzi i tutaj właśnie, kiedy mówimy o równości kobiet mężczyzn na rynku pracy to stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest sprawą kluczową sprawą po prostu zasadniczą i oczywiście teraz w naszej rozmowie nie chciał otwierać tego wątku jako oddzielnego, ale z drugiej strony jak wspomniała pani w pierwszej części to wszystko jest kwestia całego systemu nowo z drugiej strony część osób uważa, że świadczenie, którego na atak żadna siła polityczna nie ma zamiaru dotykać, czyli to słynne 500 plus w dużym stopniu właśnie działa w drugą stronę, czyli głównie w przypadku jest właśnie tych dzieci więcej już na pierwszy zostaje to ten trend pieniądze na to no to nawet jak będzie żłobek to to to pewnie część osób nie będzie chciało pójść do pracy tylko zostanie w domu, otrzymując świadczenie miasto to rzeczywiście trzeba na to chyba bardzo systemu wypatrzeć tak oczywiste, ale jeśli mogę propos tego, bo ja się zgadzam, że nie jest taki mechanizm to jest pojawia się w badaniach natomiast to znowu tak jak mówimy to jest system naczyń połączonych mamy lukę płacową mamy w ogóle niskiej jakości rynek pracy to znaczy nadal jest bardzo dużo zawodów bardzo dużo sektorów, które się zarabia bardzo mało, w których się zarabia cały czas są śmieciówki cały czas nie rozwiązaliśmy tego problemu w związku z tym po prostu nadal jest rachunek ekonomiczny prawda to znaczy, jeżeli jako kobieta mająca małe dzieci mam do wyboru męczyć się walczyć o to, żeby móc godzić życie zawodowe, które bardzo często przy tak Nisko płatnych pracowni jest też specjalnie pracę satysfakcjonującą musimy się z opieką nad dziećmi albo po prostu uznać, że stać mnie na to żeby, jeżeli mam partnera, który też przynosi pieniądze to może po prostu trzymać się za to 1 pensję i świadczenie to jest zupełnie racjonalne ekonomicznie rozsądne, żeby zabrać tę drugą opcję, czyli zostać w domu, więc znowu tutaj musimy też myśleć o tym, jakiej jakości pracy, jakie oferuje opcję kobietom no to może pora powiedzieć o rozwiązaniach, jakie proponuje dyrektywa z punktu widzenia pracodawcy nowy pracodawca dla chętnie chciał, żeby pracownik był w pracy tak jeśli ich już jest co to znaczy godzenie życia prywatnego i zawodowego z punktu widzenia tej dyrektywy, ale z punktu widzenia pracodawcy co pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi, aby to godzenie było możliwe przede wszystkim większe oraz przede wszystkim większą elastyczność pracy, bo to w ogóle Polska jest na absolutnie szarym końcu jeśli chodzi o co na ile kobiety mają możliwość decydowania o tym kiedy zaczynają pracę, kiedy kończą prace czy mogą pracować w mniejszym większym wymiarze godzin też jeśli chodzi o pracy zdalnej miejsce na pewno ze strony pracodawców potrzebna jest taka większa elastyczność w podejściu do kobiet, które jednocześnie musiał pełnić funkcję opiekuńcze dla rządu pytam też naturalne pytanie, które się pojawia, ale jak, odwracając sytuację chce pani wyobraża, że jest pani przedsiębiorcą zatrudnia pani jakiś ludzi jedni mówią też się wpadnę na zboża jutro na dwunastą, a pojutrze może w ogóle nie wpadnę tak no cóż tak się tego z drugiej strony to, że dobrze wykwalifikowane często kobiety znikają z rynku pracy i często nie wracają na podobne stanowisko również dla pracodawców stratą myślę, że też jednak musimy podpatrzyć ich bardziej z takiego makroekonomicznego punktu widzenia, czyli tutaj ta niska liczba urodzeń jest jednak kwestii, ale też niska podaż pracy i ten program pewność będzie pogłębiał, ponieważ społeczeństwa starzeją i po prostu rąk do pracy jest coraz mniej w tym momencie ta danie szans kobietom na nie rezygnowanie z aktywności zawodowej na przestrzeni życia to też jest sposób myślenia zbędna po prostu ratowanie sytuacji naszego rynku pracy pod względem tego na ile i jesteśmy w stanie po prostu utrzymać cały system, ale czy ta dyrektywa jakoś definiuje tę elastyczność no właśnie, bo cały czas nie zastanawia jak można zorganizować w praktyce z punktu widzenia działania działania przedsiębiorstw niestety tam jest dość luźna określane też ze względu na specyficzną specyfika różnych państw oczywiście ciężko jest jest tutaj zrobić bardziej precyzyjne zapisy, choć jest to określone to w ten sposób, że Pradze co dawcy musiał wziąć pod uwagę rozważyć, jeżeli pracownik pracowniczka skład, choć też wśród pracowników metr, choć przez ojców, jeżeli składa taką prośbę NATO są zobowiązani do rozważenia takiej takiej możliwości na Pani Poseł jak na to patrzy tak minister trochę sceptyczny nie ja pracowałam ja pracować w miejscu, które de facto umożliwiało takie taką pracę to znaczy w momencie, kiedy ustalaliśmy z przełożonymi, bo właśnie trzeba było zająć dziećmi u nas jest bardzo dużo młodych rodziców było tam pracuje to to absolutnie mowy było możliwe dostosowanie czasu pracy właśnie taki sposób jak mówi dyrektywa to znaczy w praktyce realizowaliśmy, bo to było dobre dla nas wszystkich i absolutnie da się to zrobić oczywiście to zależy od typu przedsiębiorstwa wiadomo, że w niektórych miastach jest to łatwiejsze w innych trudniejsze natomiast co się da zrobić da się tak ustawić pracę, żeby się umówić, kiedy będę pracowała biura, kiedy będą pracować z domu, żeby umówić, że część mojego wymiaru pracy wykonuje po położeniu dziś spać np. po to, żeby móc np. 1,5 godziny wcześniej wyjść z pracy i odebrać je ze żłobka czy przedszkola, więc to są to są rozwiązania, które są możliwe, które w wielu miejscach działają bez żadnych dyrektyw i bardzo dobrze byłoby uważam po prostu też popularyzować, bo mówimy tutaj właśnie rozwiązania takich twardych, ale myślę, że bardzo ważne są też rozwiązania miękkie, czyli właśnie edukacja pokazywanie tego, że to działa, że są takie miejsca są takie rozwiązania, które po prostu już w tej chwili działają można wprowadzać, ale kwestia rozumiem z 1 strony i zaufania tak, a z drugiej strony chyba jednak też obowiązujących przepisów prawnych, bo jeżeli przyjmiemy, że w kodeksie chyba jest zapisany 40 godzin jest także tydzień pracy w momencie, kiedy pracownik pracownica jest w pracy nie wiem 30 godzin, ale mówi te 10 zrobię w domu to no to musi być jakiś element zaufania do tak tak oczywiście inna sprawa powinna być 40 godzin pracy partia razem postuluję, żeby zmniejszyć również prace 35 godzin tygodniowo właśnie między nimi, dlatego że praca musimy się podzielić, że potrzeba jest więcej, że brakuje rąk do pracy będzie brakowało coraz bardziej również ze względu właśnie na tę równowagę równowaga życia rodzinnego i usług prywatnego i i zawodowego Polacy są najbardziej prac przepracowanym chyba narodem w unii Europejskiej więc, więc tak no znowu to jest kwestia oczywiście zaufania w kwestii oczywiście tego czy praca zostaje wykonana, ale tak jak mówię jest możliwe jest możliwe można wprowadzić to jestem przekonana, że to będzie z korzyścią dla pracodawców dla pracowników czyta dyrektywa jakikolwiek sposób odnosi się również do pozytywnych skutków w przyszłości, gdyby doszło do tego idealnego idealnej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pytam tak właśnie w kontekście wątku poruszonego przez panią poseł, czyli kwestii świadczeń emerytalnych, ponieważ to też jest rzecz, która z 1 strony jest w gestii państw członkowskich takich jak sobie organizują ten system, a z drugiej strony są pewne obiektywne przesłanki te związane m.in. znów 1 ze swobód unijnych, czyli możliwość podejmowania pracy w dowolnym właśnie państwie członkowskim jak doprowadzić do sytuacji, w której zrozumiemy wszyscy chociażby, że pracować trzeba no może nie więcej w tygodniu chce Pani Poseł mówi, ale chociażby dłużej no obecna kampania też pokazuje jak tamci wrócą do władzy co już byli znowu będą podnosić wiek przejścia na emerytury ktoś wiedział to dobrze, bo wtedy świadczenia emerytalne kobiet będą wyższe myślę, że tutaj jest kwestia tzw. karania za sprawowanie opieki, czyli tego zjawiska właśnie osoby, które tak naprawdę poświęcają się dla dobra społeczeństwa, rezygnując często rozwoju zawodowego na rzecz opieki nad nad dziećmi osobami starszymi czy osobami, które wymagają takiej opieki są tak naprawdę potem karane przez społeczeństwo właśnie tym, że są często zagrożone biedą właśnie, zwłaszcza w w okresie emerytalnym z wykluczeniem społecznym zależnością ekonomiczną na rzecz dyrektywą unijną oferowali w końcu płacę za pracę domową z Osą są takie pomysły z tego co wiem, żeby przynajmniej za te okresy kiedy, kiedy opieki nad dziećmi został wprowadzony jakiś rodzaj wyrównania emerytalnego tak, żeby po prostu kobiety nie były tak bardzo pokrzywdzone tutaj jest też kwestia znowu wracamy do kwestii luki płacowej, jeżeli kobiety średnio pracuje 2 miesiące za darmo w porównaniu do mężczyzn rocznie w skali roku to trudno, żeby potem emerytury ich niebyły nie były dużo niższe, nawet jeżeli nie mówiąc już właśnie, jeżeli włączymy w to jeszcze te okresy braku aktywności zawodowej ze względu na sprawowanie opieki i fakt żył dłużej tak dokładnie, a są politycznie można rozwiązać wejdzie partia razem po tak drogie Polki Polak pracujemy do sześćdziesiątego siódmego roku życia dla naszego dobra my jesteśmy za wprowadzaniem np. takiego systemu teraz dużo mówiono oraz stażowych, czyli że nie mówi, ale będzie będzie mówił my pracujemy również nad naszym projektem ustawy i tutaj emerytury stażowe mają polegać na tym, że oprócz tego, że funkcjonuje jak przecena emerytura to funkcjonuje również staż pracy to znaczy, że no powiedzmy temat rzucam teraz na rybkę tzw. powiedzmy po 40 latach pracy niezależnie od tego do jakiego wieku się dojdzie można wczesna emerytura mamy 55 letnią kobietę, która przechodzi na emeryturę jeszcze żyje 30 zaraz do tego dojdę tak już krótko i w bardzo ciekawe rozwiązanie niemieckie, które właśnie do stażu liczą okres opieki to jest 1 sposób, żeby rozwiązać jeśli chodzi o bardzo wczesne przejście na emeryturę to niestety takie zawody, które po prostu nie znaczy obciążającej nie możemy oczekiwać od 65 latka będzie pracował na budowie np. jeśli jest złym stanie zdrowia natomiast to co jest dla nas istotnego lewicy to zbudowanie takiego systemu, który zachęca ludzi do pracy to stwarza warunki, żeby ludzie chcieli pracować więcej kiedy, jeżeli tylko na to zdrowie i siły pozwalają też króciutko Aleksandra Polak 4marca przedstawicielstwie komisji Europejskiej tak tak serdecznie zapraszam na naszą debatę matka Europejka na rynku pracy równoważenie życia rodzinnego zawodowego w unii Europejskiej więcej informacji o tej debacie można znaleźć na stronie Global la lub na Facebooku Global lat pana listki to będzie właśnie pani posłanka Magda biega dr Dorota Szelewa i dr Agnes plamę z Niemiec w to mówi Aleksandra Polak właśnie z Global GAP w tym biuro, a była z nami pani Magdalena wiat dziękuję za partia razem dziękuję bardzo, dziękuję paniom dziękuję słuchaczom, że nas słuchają, ale to nie koniec weekendowego poranka wracamy po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA