REKLAMA

Seniorzy podpisują niekorzystne umowy i tracą mieszkania za niewielką rentę. Kiedy wkroczy państwo i naprawi przepisy?

Analizy
Data emisji:
2020-03-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie trochę się uśmiecham, a nie jesteśmy tak naprawdę, ponieważ temat poważny studio dr Adam Czerniak z polityki i Said i szkoły głównej handlowej dzień dobry dzień dobry pani dobre państwo będziemy wracać do zeszłotygodniowych doniesień Rzeczpospolitej, która przytoczyła dane zgromadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dosyć alarmistycznym tonie ostrzegała, że w Polsce brakuje ochrony prawnej dla seniorów, którzy Rozwiń » decydują się na taki instrument, jakim jest renta dożywotnia podpisują umowę, w której zrzekają się mieszkania na rzecz firmy, a w zamian mają otrzymywać różnego rodzaju zasiłki ową rentę tyle tylko tu znowu wracam do Rzeczypospolitej są padają po prostu ofiarami oszustw i różnego rodzaju wyzysku sprawą zainteresuje się też Rzecznik Praw Obywatelskich, który już od kilku lat apeluje do Ministerstwa Sprawiedliwości m.in. aby zmieniono przepisy, by w większym stopniu chronić seniorów przed oszustami przed wyzyskiem chciałabym się tym tematem zająć się przyjrzeć się o rencie dożywotniej, a na start jest, że chciałby byśmy powiedzieli panie doktorze czym renta dożywotnia różni się od odwróconej hipoteki podczas w mediach stosuje się te pojęcia zamiennie tak zgadza się w mediach i w ogóle w powszechnym rozumieniu będzie też to samo kompletnie tym samym nie jest myślę, że to jest dosyć na rękę, że takie pomieszanie pojęć występuje, zwłaszcza tym, którzy udzielają rent dożywotnich, bo cały cała różnica poza różnymi kwestiami prawnymi polega na momencie przejścia własności do mieszkania to jest główna różnica pomiędzy oboma produktami finansowymi dożywotnie jak to wygląda wręcz dożywotnie od razu przychodzą 65 lat bardzo niską emeryturę bardzo przyjemne mieszkanie jesteśmy jedzenia, ale miłe miłe warunki życia nie sprzeda mieszkania nie będą miały, gdzie mieszkać, ale wręcz na jedzenie zamiast tego decyduje się na umowy o rencie dożywotniej co dostaje w zamian dostaje w zamian świadczenia, a dożywotnia od firmy, która zajmuje się udzielaniem renty dożywotniej w zamian za to przekazuje tej firmie prawo własności do swojego lokalu razem z i tutaj często bywają różne problemy z uzyskaniem tej firmy pozwolenia na użytkowanie tego lokalu w dacie podpisania umowy już tracę prawo własności zgadza w momencie podpisania w przypadku odwróconej hipoteki jest hipoteka nieruchomości oświadczenie też wciąż jest natomiast dopiero w momencie śmierci właściciela mieszkania dopiero wtedy to mieszkanie przechodzi na bank, a to nie zawsze, ponieważ wtedy prawo regresu prawo do do spłaty tego zadłużenie i zatrzymania tego mieszkania ma rodzina osoby zmarł tak wydaje się na taki mój chłopski rozum, że z dziada pradziada chłopski rozum przepis, że renta dożywotnia jest mniej, a w rozsądnym rozwiązaniem okazuje się, że w Polsce wyłącznie ona obowiązuje odwrócona hipoteka nie jest w praktyce stosowana, mimo że byłaby bezpieczniejszym rozwiązaniem dla starszych osób, dlaczego tak jest czy to prawdopodobne, że to jest prawda odwrócona hipoteka zgodnie z regulacjami jest to produkt finansowy, który mogą oferować banki same banki tego nie oferują bardzo prostego banki instytucje kontrolowane monitorowane bardzo uregulowane jeśli chodzi o swojej działalności ryzyka, jakie mogą podjąć i ogrodzenie robi, dlaczego dlatego, że dla nich jest to mocno nieopłacalne kilku powodów po pierwsze, dlatego, że jeżeli tego nie oferuje to znaczy, że nie ma banku, który jako pierwszy zacznie oferować to są duże koszty wprowadzenia wymyślenia produktu, ale to można, by było odłożyć na półkę to jest najmniejszy program siłę tak możliwe skoro ratusz nie mogliby natomiast sam koszt zaoferowania tego produktu dla banku jest bardzo duże z tego względu, że ryzyko związane z tego typu produktem, a mianowicie ryzyko z tym, że nie wiadomo, w którym momencie tak dobre to mieszkanie zostania otrzymane przez banki będzie wypłacana renta lat będzie wypłacana renta i czy w ogóle mieszkanie trafi czy też spadkobiercy zdecydują się jednak na spłacenie długu i odzyskanie tej nieruchomości w związku, z czym mamy do czynienia z niepewnością, kiedy i w ogóle z niepewnością 3 i także mamy niepewność związaną z tym jak długo ta osoba będzie będzie żyła tak, ale jest akurat produkcji tzw. aktuarialnych, czyli tutaj można było i że teoretycznie lepiej przygotowane do tego byłyby byliby ubezpieczyciele nasz myślami są ubezpieczone ponoszą takie ryzyka zgadza się jak banki ponoszą za to musiałby zbudować cały system oceny ryzyka, której aktualnego czy właśnie Statystycznego związanego z długością życia tak, by tak to jest bardzo skomplikowane i także perspektywy KNF trudne do wyceny w związku z tym przyjmowane są bardzo wysokie wagi tzw. ryzyka trzeba musimy dużo kapitału, żeby móc z tego typu Cargo wciąż nie może przepisy mama to banki z nich nie korzystają, a seniorzy nie mogą w tej w miarę bezpieczny dla procedurze po prostu się odnaleźć, a zaraz wrócimy do tego co jest wykorzystywane, czyli renta dożywotnia jeszcze chwilę zostanie w tym, czego nie ma, dlaczego w takim razie ustawa chyba z 2014 roku nie oddała tej sprawy ubezpieczycielom zamiast bankom świetne wydanie z skierowane do ustawodawców generalną jakiś racjonalny powód na czym wydaje mi się, że ustawa była konstruowana na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich i trochę nie do końca dostosowana do naszego systemu nadzoru finansowego wyceny ryzyka bank czy prostu było nie do końca przemyślane zaadaptowaliśmy na rozwiązania zachodnioeuropejskie, które tam funkcjonuje dosyć sprawnie to właśnie banki na Zachodzie udzielają, a odwrót kredytu odwróconej hipoteki a, a u nas po prostu nie pasowało to cały system co więcej pamiętajmy o tym, że od 2014 roku banki mają coraz więcej problemów różnego rodzaju po pierwsze, mam bardzo niskie stopy procentowe, więc tego typu produkty są z automatu, a z automatu Nisko rentowne dla banków po drugie mamy do czynienia z całym tzw. kryzysem bankowym okrętu na tej antenie już nieraz też rozmawialiśmy, a w związku, z czym banki muszą zbierać kapitał na wypadek wypłaty odszkodowań osobom, które zaciągają pożyczki indeksowane do kursu franka szwajcarskiego to zwiększa koszty koszt kapitału w związku nie opłaca im się z kolei, tym bardziej zwiększać kapitału na potrzeby udzielania tego typu kredytów i tym samym jeszcze w sytuacji, kiedy zwykłe kredyty hipoteczne czy kredyty konsumpcyjne tak dobrze się sprzedają w Polsce, więc też nie ma potrzeby poszukiwania dodatkowych źródeł no to jest właśnie pytanie, dlaczego nie przekazano już wtedy coś samo nasuwa intuicyjnie nawet, że to ubezpieczyciel będzie potrafił wycenić kiedy, kiedy muszę opłacić udzielać tego typu renty takiego typu ud odwróconej hipoteki wycenie długość życia i ewentualne zyski straty no co z tym otwarte pytanie, dlaczego przepisy tak skonstruowano go za chwilę po informacjach przyjrzymy się renty dożywotniej w jaki sposób ocenią są oszukiwani w jaki sposób są uzyskiwanie co na to prawo wszystko z naszym gościem dr Adamem czerniakiem ze szkoły głównej handlowej po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu cały czas dr Adam Czerniak ze szkoły głównej handlowej i polityki Insert rozmawiamy o tym, czym jest renta dożywotnia i odwrócona hipoteka powodowani m.in. zeszłotygodniowym doniesieniami Rzeczpospolitej, która przytaczała dane i co się okazuje po pierwsze to już omówią omówione przez nas fakt, że w Polsce istnieje zupełnie nieużywana ustawa o odwróconej hipotece, ponieważ żaden bank tego narzędzia nie oferuje szkoła z tym panie doktorze c 1 w Polsce ustawa, której ani razu nie zastosowano przypuszczam, że żyję jeszcze więcej 2 ustawy dlatego jej zadanie przychodzi, ale zachwala, że na pewno, ale dawno nie słyszeliśmy, by nie stosowana w każdym razie ta ta odwróconej hipotece nieużywana o powodach byliśmy w pierwszej części natomiast istnieje druga możliwość, jaką jest renta dożywotnia i oni właśnie pisała Rzeczpospolita, powołując na Ministerstwo Sprawiedliwości i na różne innego rodzaju dane okazuje się, że takich umów zawiera się z wartą w ciągu ostatnich 10 lat 80 000 i aż 20% takich umów jest unieważniona w sądach mówi aż 20%, ponieważ jeśli część unieważnienia w sądach to można podejrzewać, że część jest też niekorzystna, ale już do sądu nic się nie wybiera, bo np. nawet nie wie o tym jak bardzo traci, więc to jest bardzo duży duża część panie doktorze wyjaśnimy oraz co jest dożywotnia renta, a pod będziemy tłumaczyć jak oszukać jeśli chce się kogoś usług w niego nie ma tłumaczył stwarzają oszukiwać, ale jak mogą zostać oszukani zostali już w liczbach czy wszyscy poza poza nami wiedzą, więc żadnym jakaś wielka tajemnica wracam, żeby tłumacz ministra z miast renta dożywotnia to jest taka umowa, którą zwykle SA starsza, a zawiera z przedsiębiorstwem finansowym a, przekazując swoją nieruchomość, a i w zamian, otrzymując świadczenia czy renta zgodnie z kodeksem cywilnym do końca swojego życia prawo do mieszkania w tym prawo do mieszkania dla mieszka, chociaż czasem udaje się pojawiają to takie kwiatki rynku prawo do życia, ale także konieczność remontu np. tego mieszkania często na dużą kwotę więcej przestaje być właścicielem, ale musi np. zrobić remont zgadzać jest użytkownikiem, czyli tuż po mówi o tych różnic różnych zapisach w umowie, które mogą być niekorzystne dla osoby oddającej słyszeć czy właśnie oddającym wymieniający mieszkania na rentę no dobrze teraz przyjrzymy temu jak tutaj można oszukiwać mnie zaciekawiło toż to okazuje się, że 75 000 z tych umów to wcale nie są umowy podpisane przez te instytucje specjalnie powołana tylko między osobami prywatnymi to są zwykłe umowy cywilnoprawne zgadza się, bo de facto to renta dożywotnia taka nie jest uregulowana w zmianie ma takie instytucje klienta to właśnie pojazdy ustawieniem niema, chociaż były takie plany nawet ona trafiła do Sejmu natomiast nie została uchwalona, a później nikt do tego pomysłu uregulowania tego rynku nie wrócił szkoda ten rodzaj można, by Jacka takiej ustawie zakazać narzucania seniorowi obowiązku remontu mieszkania, które do niego należy ograniczyć wysokość tych kosztów które, któremu musi ponieść związku z remontem nie mamy tej ustawy mamy Unię wolności mamy dowolność w ramach kodeksu cywilnego zarówno instytucja ręce jak instytucja dożywocia są zapisane w kodeksie cywilnym na tej podstawie została skonstruowana renta dożywotnia natomiast no tutaj jest bardzo duża swoboda czy kodeks cywilny daje bardzo dużą swobodę w tym zakresie, więc te osobę ktoś instytucje, które udzielają tego typu świadczeń mogą nam bardzo bardzo bardzo różne zapisy stosować one wszystkie są legary zgodne zgodne z prawem, a czy pani redaktor pytała, że osoby czy osoby prywatne mogą tak mogą co generalnie w ogóle tego typu instytucja renta dożywotnia, jeżeli już była blatem 1520 funkcjonował tras dla członków rodzin rodzina między sobą może coś takiego tak umowę zawrzeć to pierwsze dożywotnie temu służyły opóźnia się ją PiS już słynny Marian Banaś chyba miał niemal spisaną umowę właśnie w ten sposób przejął kamienicę, że w zamian w zamian płacił owemu seniorowi na utrzymanie, a potem dostał w zamian jego dom to właśnie było było coś z tej stadniny, które jest lepiej poinformowana akurat aż tak wasze nie ma pana prezesa nie mówiłam, że nie, jeżeli natomiast może to było ustał dosyć ciekawy proceder Teresa obserwowałem to jeszcze w latach 201415, kiedy była dyskusja właśnie regulacji tego segmentu wtedy sprawdzałem dane dotyczące jedno do tego typu renty dożywotnie oferuje no i spotkałem się już bardzo dużo podmiotów świadczących inne usługi dla seniorów dopisało osobie do PKD właśnie świadczenie usług finansowych znajduje rehabilitacji, a jakiejś są wsparcia psychicznego czynami konsultanci są logicznie niż osoby, które bezpośrednio pracują z tymi seniorami i de facto poniekąd są instytucjami zaufania dla tych seniorów czy powinny dbać o interes no to osoby często dopisywało to właśnie swej działalności możliwość udzielenia tego typu potem przychodzi samo seniora przez długi czas miał okazję do mamy mają okazję wciąż to nie jest uregulowane mają okazję do namawiania seniora do tego, żeby z nimi taką taką umowę wszyscy znają go do często także niekorzystnych dla niego warunków to jest coś niesamowitego w tej części myśmy o tym, że banki w ustawie o różnych potrzeb były tym podmiotom, które miał jako zaufany oferować właśnie takie narzędzie, a teraz mówimy o rencie dożywotniej, który u, której właśnie udzielić może znajomy rehabilitant no to pokazuje już jak nam się otwiera pole do nadużyć i na czym miałby tutaj polegać wyzysk mówiliśmy m.in. o tym, że senior nagle jest odpowiedzialny za remont mieszkania pełen remont, chociaż już nie jest to jego własnością, ale podejrzewam, że grą nadużyć to jest po prostu wysokość samej renty wysokość renty pochodna jeszcze wyceny mieszkania pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach mimo tego, że nasz rynek mieszkaniowy na prawach rynkowych gospodarki kapitalistycznej funkcjonuje już 30 lat to wciąż w Polsce większość mieszkań jak mówią socjolodzy jest Nisko modyfikowana czy zna czy ludzie nie postrzegają ich kategorii aktywa finansowego, które ma jakąś określoną wartość tę wartość traci zysku uzyskuje, a którą można właśnie sprzedać kupić zostawić po to, żeby otrzymywać dodatkowe świadczenia pieniężne mieszkania traktowane jako dobro rodzin, które przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdzie jak myślimy o mieszkaniu dalej myślimy o zapewnieniu bytu od miejsca, w którym żeśmy się wychowanie albo gdzie mieszkają nasi rodzice rzadko postrzegamy takie mieszkania kategoria właśnie z finansowego i tym samym traktujemy go tak samo tak samo jak akcje obligacje depozyty banku nie musimy o nim w kategoriach Fina, jaki skutek skutek jest takie ludzie nie wiedzą ile mieszkań jest Warta, więc jeżeli ktoś, zwłaszcza starsza, która to mieszkanie uzyskała w ramach prywatyzacji z początku lat dziewięćdziesiątych, a po prostu do niej zgłasza w tej chwili osoba mówi no, proszę bardzo, jest renta dożywotnia będzie te dodatkowe kilkaset złotych emerytury no ta osoba nie ma bladego pojęcia często ile to mieszkanie faktycznie warte na rynku takie mieszkania w centrach dużych miast dzisiejszych czasach przy tym wzroście cen, który mamy do czynienia mogą osiągać wartość nawet ponad 1 000 000zł i za minutę ta ma już zmianie, ponieważ tak szybko rosną ceny mieszkań jak będziemy korzystać z umowy to też będzie 1 000 000zł 5, że jest wyjątkowo dzisiaj pani redaktor pomówienia jak zwykle straszy nas wzrostami cen mieszkań w bankach szanowanego zaszły jakieś dane w koszyku z koszmarnym po prostu naprawdę lepiej mieć mieszkanie także są to jest po prostu okres żniw dla osób oferujących tego typu produkty no bo można bardzo dużo zyskać na różnicy w tej cenie postrzeganej przez emeryta, a faktycznej cenie rynkowej danej nieruchomości no ale znów wracam do tego, że do tego tekstu Rzeczpospolitej, który m.in. mowa jest o tym, że rodziny takich seniorów próbują po śmierci byłego właściciela mieszkania podważać takie umowy, wskazując właśnie na to, że one wykorzystywały łatwowierność tej starszej osoby itd. tak dalej i czy i czystych z tych informacji przekazanych przez ZUS i sprawiedliwości właśnie mowa o tym, że 20% takich umów jest unieważnianych rozum przyznawana jest racja skarżącemu i co pan co pan co z tego czyta co pan widzi w tym w tych im w tym tych danych w tym w tym zachowaniu rodzin będą przede wszystkim widzę to, że mamy do czynienia z nadużywaniem tej formy finansowej to znaczy, jeżeli aż 15 wszystkich tego typu umów jest zakwestionowana pewnie nie wszystkie są zaskarżane niektóre rodziny po prostu nawet o tym, często nie wiedzą i później nie zdają sprawę z tego, że mogą zaskarżyć że, że ich ojciec matka czy osoba, która z niby miała zostawić mieszkanie w spadku faktycznie przekazała jakiejś osobie obcej nie w zamian za niewielkie świadczenie no to znaczy, że tego typu instytucje finansowe bardzo nadużywane w Polskim prawie i wymaga jak najszybszej regulacji to jest bezpieczna informacja, którą czytam na druga dużo smutniejsza jest taka, że po prostu poseł bardzo brakuje edukacji finansowej to jest woda woda na błędy mimo stwierdzenia, że mieszkania są Nisko modyfikowane, bo jeżeli ludzie angażują się tego typu transakcje finansowe no to w przypadku miałem czy obligacji czy depozytów niby bez chłodni do tego typu zachowań, które pozbawiają ich tak dużej części majątku po prostu pokazuje ludzi nie mają bladego pojęcia inne warte są mieszkania dają się nabierać lepiej poinformowanym szóstą już taki swojej perspektywy bardziej społecznej widzę też to, że seniorzy są zupełnie opuszczeni i nikomu nie zdają sprawozdania ze swoich kłopotów np. finansowych albo są opuszczeni przez rodzinę, która nawet ma obowiązki alimentacyjne i w efekcie podpisują nie nie wykorzysta dla siebie umowy, bo tego założyła akurat słowa łatwowierny starsze osoby są łatwo wierna na co jeszcze są zdesperowane nie mają innej możliwości to wtedy też nazwiemy łatwowierny myśli przedstawiają się informacje, że tak ten ten tak dostaną pieniądze nie no to w ogóle ich nie dostaną te rodziny walczą z tymi umowami po śmierci seniora, ale moje pytanie, gdzie były kiedyś był część znanego taka jest ta zrobiona ta zdaniem socjologa moim zdaniem gdzieś tutaj pobrzmiewa takie też obraz społeczeństwa, w którym starsze osoby często samotna żyją same w mieszkaniu, a potem po śmierć pojawia się rodzina jako ekonomista instytucjonalne muszę dodać, że jeszcze, gdzie jest państwo także państwo jednak powinno być powinna regulować tego typu ustawy oraz tego typu umowy tak samo jak brakowało państwo będzie w tym były udzielane umowę tzw. frankami, ale najciekawsze zdąży w 2013 roku, kiedy po dopiero powstawała ustawa o odwróconej hipotece wskazywano na wady renty dożywotniej wskazywano na pułapki pokazał się raport UOKIK-u pokazała się teksty dziennikarskie pokazują, wskazując dokładnie na torze, lecz można nadużyć wykorzystywać i co się działo się od 2013 roku do teraz nie nie znalazł się nikt chciałby uregulować tylko będziemy co jakiś czas się podniecać, że aż 20% takich umów unieważniają sądy no i realnie państwo zawiodło rodziny pewnie zawiodły, a ofiarami stają się ubodzy seniorzy, bo tylko ubogi senior korzysta z tego typu przecież oferty smutne wnioski co Adam Czerniak z polityki USA i szkoły głównej handlowej bardzo dziękuję za całe ekspertyza bardzo dziękuję służenia czas na informacje, a po nich porozmawiamy z młodzieżą w mi z młodzieżą z młodzieżowego reguł klimatycznego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA