REKLAMA

Strategie czy przystosowanie? NGO-sy po 2015 roku

Połączenie
Data emisji:
2020-03-03 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Magdalena Dudkiewicz Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry prof. Magdalena Arczewska również Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry panie są chciałbym powiedzieć socjolożka miał 1 toleruje laminaty druga nie, więc 1 z socjologiem druga socjolożka nie chciał złożyć i przede mną książka, którą przygotowały się na podstawie badania trzeciego sektora strategie czy przystosowanie, czyli Rozwiń » sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 roku tutaj oczywiście w 2015, czyli próba teraz jak to nazwać zmian takich instytucjonalnych funkcjonowania trzeciego sektora głównie przez utworzenie tzw. Narodowego Instytutu wolności może wyjaśnijmy słuchaczom co to jest Instytut jako działa, żebyśmy potem mogli powiedzieć jak też organizacje głównie dlatego odnoszą tak na rozprawie głównie o tym, to już nie tzw. ale Narodowy Instytut wolności centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest instytucją która, zaczynając Coface w 2 jest tzw. instytucjonalnego cudzysłów tak to się nazywać się nazwano długą z tą wolnością i skomplikowana w regulowane odrębną ustawą już od kilku lat w sektorze podnosiło się w dyskusji ten problem, że kwestie organizacji pozarządowych należy podnieść na wyższy poziom dotychczas tym zajmował się Departament pożytku publicznego przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli w ministerstwie rodziny pracy polityki społecznej no rzeczywiście po zmianie władzy też przekuto słowa czyn i utworzono Instytut tam przeniesiono m.in. dysponowanie konkursem fundusz inicjatyw obywatelskich, ale czy powstały też nowe programy między nimi program rozwoju organizacji obywatelskich utworzony został urząd pełnomocnika do spraw pożytku publicznego jest istotna zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowaniu konkretnych podmiotów, które tą sferą zarządzają tutaj rzeczywiście wszystkie kompetencje dotyczące pożytku sprawozdawczości w tym zakresie tam zostały przeniesione iż, jakby interesują się trzecim sektorem, badając trzeci sektor widzimy już od dawna rzeczywiście to to była istotna zmiana 2015 rok nie jest oczywiście przypadkowy wskazywano, że powołanie tego Instytutu będzie warunkowało zmiany będzie warunkowało podejście do organizacji przydzielanie środków chodzi w tym małym wycinku, ale oczywiście też szereg różnych innych zmian, które dostrzegały my wiedzieliśmy, że warto ten temat podjąć to było też taka kwestia dotycząca podniesienia prestiżu w ogóle problematyki społeczeństwa obywatelskiego organizacji pozarządowych już niejedną ministerstw drugiej tak dalej tylko jest centralny ośrodek no oczywiście dlatego centralnego ośrodka istotną osobą jest osoba kierująca w randze wicepremiera, czyli prof. Piotr Gliński który, którego kojarzymy bardziej jako ministra kultury, ale który również kieruje Instytutem no i teraz powiedzmy co właściwie chciał jeszcze ustalić tym badaniem to znaczy w 2 właśnie się czyta książkę to określa będzie mamy takie pytanie o to czy się poprawiło się polepszyło przeznaczy się pogorszyło tak to zależy, z której strony słuchamy się przyglądamy, bo to co chciałyśmy zrobić chciałyśmy pokazać czy jeśli tak to, jakie są czynniki, które warunkują to, że są organizacje, którym się mówiąc kolokwialnie pogorszyło i takim, które się, w którym się polepszyło no to było tak jak to było nasze główne pytanie tak i co się zadziało czy organizacje z 1 z drugiej strony rzeczywiście doświadczały jakiś działań ze strony administracji rządowej po 2015 roku działo się w tych organizacjach coś co mogło wpłynąć na ich stabilność funkcjonowanie płynność finansową możliwość realizacji działań statutowych to było naszym głównym celem jest też 1 rzecz to znaczy takie szersze tło organizacje pozarządowe skałek społeczeństwa TOK obserwujemy od momentu wejścia dobrej zmiany no ten tzw. polaryzację, jakkolwiek byśmy rozumieli jednak nie ma takich opinii średnich takie się albo przeciw jak pokazał ostatnio formie więcej porówna, więc my siedząc, badając sektor pozarządowy od lat, wydając już w tej chwili wspólnie trzeci rok kwartalnie trzeci sektor Magaczewska jest naczelną jestem sekretarzem redakcji jak siedzimy w tej problematyce od zawsze, a jedno i by obserwował 8 dyskusje no na ngo PL można było obserwować różne polemiki różne zastanawiania się i coraz ostrzejsze konflikty wystarczyło pojechać jakąś konferencję socjologiczną, gdzie była tematyka natychmiast dochodziło do sesji do awantur, kto dostaje pieniądze, dlaczego tak dalej w konflikt polityczny polaryzacja polityczna rozciągnęła się na ten sektor obywatelski to było bardzo wyraźnych stracić nie wiem w sferze artystycznej wśród artystów wśród prawników i dalej w świecie naukowym, w którym funkcjonujemy też ten konflikt jest bardzo silny, kto popiera, kto jest przeciw tak też nakłady oczywiście inne kwestie ustawowe, ale no i będzie ocenie są wyjęte spod tego tak to taki sam kawałek społeczeństwo nawet można powiedzieć, że taki dosyć reprezentują różne dziedziny różne grupy społeczne i tutaj rzeczywiście wyszły nam pewne niektóre spodziewałyśmy się niektórych wniosków, których nie właśnie co co działo się, jeżeli chodzi o to organizacje, o których można, by mówić im się poprawiła te, którym się polepszyło, ale czy rzeczywiście macie poczucie, że w rezultatach tego badania ten ta polaryzacja się w deklarowała, że to rzeczywiście tak jest gdzie są tak bardzo podzieleni będzie odpowiedzieć na takie pytanie, bo trzeba było mieć 20× większy budżet zrobić porządne badanie naprawdę zależy nasze liceum w Chorzowie na morzu w prezencie na dużej próbie to jest gra jak traktowaliśmy od początku trochę to badanie jak taki rodzaj pilotażu takiego rozpoznania złożenie badanie eksploracji tam pracy na tak, czyli pilotaż ska jak zwał tak zwał generalnie dopiero trochę pomacać problemu mówiąc bardziej ludzkim językiem, a na pewno należałoby to zrobić znacznie szerzej co więcej ja jakoś jestem głęboko przekonany, że to nie jest także cały sektor pozarządowy pozarządowej z tą wikła jest, więc środka albo organizacji, które są neutralne, ponieważ zajmują się na temat euro oprócz formacji jak powiedziała Magda robi swoje albo np. do wy w ogóle nigdy w życiu nie brały pieniędzy publicznych tych centralnych tylko te samorządowe, jeżeli te samorządowe nie są upolitycznione, bo jak jakaś organizacja od 20 lat prowadzi noclegownię dla bezdomnych to no to tak samo ją prowadzi, bo już są i tak to się dzieje tak można zastanowić czy to dobrze czy źle, że nie ma wymiany i dalej, ale z punktu widzenia konfliktu politycznego Nowak nie ma za bardzo miejsca na konflikt 25% organizacji w Polsce ma siedzibę na wsi, więc są organizacje, które biorą jakieś niewielkie środki samorządu, robiąc coś dla dzieci robią coś dla seniorów prowadzą świetlice i ich dobra zmiana to, że się po raz drugi sektor naprawdę interesuje, bo wydają pisemko kulturalne no tak dobrze w takim razie pytanie jak to zostało zrobione, bo to są 2 różne ważne sposoby badania zastosował tak czy jak tak z bardzo poważnie ten powiedział, że zastosowały metody ilościowe jakościowe to jest prawda, ale generalnie rzecz biorąc odbyło się to w ten sposób, że we współpracy ze stowarzyszeniem klon Jawor, który robi badania od lat stale stale bada sektor pozarządowy we współpracy z nimi poprosiliśmy, żeby rozesłali ankiety do organizacji infrastrukturalnych organizacji infrastrukturalne najprościej mówiąc to są takie organizacje, które pracują na rzecz innych organizacji nie same realizują różne zadania pomagają innym organizacjom czy to pozyskiwać fundusze czy prawnie na różny sposób no wyszłyśmy założenia, że on najlepiej orientują czy, jeżeli nie mamy wielkich pieniędzy na wielką ankietę w całym kraju no to z najlepiej właśnie zapytać infrastruktura, dlatego że oni będą mi mają najwięcej rozeznania nie tylko we własnym podwórku, ale tak szerzej no i celem naszego badania było po pierwsze takie trochę wypłacanie badaniem ilościowym osoby tu pytać w badaniu jakościowym jak ja się układają też trzecie takie pierwsze pierwszy wnioski bardzo bardzo robocze, ale ruch równie ważnym efektem tego badania ilościowego była była skierowana do tych organizacji prośba o wskazanie konkretnych nazwy organizacji, którym ich zdaniem się polepszyło pogorszyło tusze musimy zatrzymać wrócimy po informacji dobro łączenie łączenie 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Magdalena Dudkiewicz Magdalena Arczewska rozmawiamy o wynikach badania sektora pozarządowego co się zmieniło po 2015 roku na ile tam 2015 cezurą zmienił funkcjonowaniu i też jak rozumiem w pełnym odbiorze tego funkcjonowania przez same organizacje pozarządowe zatrzymaliśmy się na tym badaniu metodologicznym, czyli jakościowym ilościowym tak i w badaniu ilościowym oprócz tego, o czym mówiłam wcześniej bardzo istotne pytanie dla nas z prośbą wskazania konkretnych organizacji i na tej podstawie wytypował byśmy po 5 organizacji, którym się polepszyło wręcz pogorszyło mówiąc w skrócie, w których przeprowadziło przeprowadziłyśmy badania jakościowe, czyli wywiady pogłębione bardzo nam zależało na tym, żeby to niebyły takie medialne wyłącznie doniesienia to znaczy takie, że wiemy z mediów, że jest awantura gdzieś tam albo nawet nie słyszał albo zetknęliśmy, ale jednak to nie jest żadne obiektywne, więc starałyśmy się właśnie w ten sposób dobrać znajdą się to się sprawdziło to znaczy rzeczywiście udało się odtworzyć niejako sposób myślenia o dobrej zmianie 12 grupy organizacji, jakie się z tego rozwiązania no bardzo ciekawe wnioski moim zdaniem kilka takich rzeczy, które same nas zaskoczyły przede wszystkim to, że po utworzenie Narodowego Instytutu wolności było oceniane przez przez wszystkie organizacje bardzo pozytywnie, bo czym może, owszem, mówią, że dosyć wcześnie na taką jednoznaczną ocenę, ale jest szansa to co na ten moment niż robi jest oceniany pozytywnie natomiast takie powiedzenie co nas nie zabije nas wzmocni, jeżeli chodzi o to organizacje, którym się pogorszyło to nasze badanie pokazało, że paradoksalnie, mimo że ta sytuacja się pogorszyła oznaczone zostało odcięte od środków rządowych przestały otrzymywać patronaty ta współpraca rzeczywiście administracją rządową się mocno mocno ukróciła to organizacja sobie bardzo dobrze poradziły, ponieważ przez lata był przygotowywany same przygotowywały się do tego, żeby systemowo dbać o swoją przyszłość, żeby poprowadzić taką politykę finansową taką politykę kadrową, żeby rzeczywiście utracić te zasoby utrzymać i to w tych organizacjach bardzo dobry sprawdził co jest ważne to my pytaliśmy o takie ważne wydarzenia, które dla organizacji miał miejsce po 2015 roku i o ile dla organizacji, które badały my w tej grupie, którym się polepszyło po organizacji mówił, że w zasadzie nic nie zadziało się nie zmieniło po 2015 roku poziom poza tym dostał więcej pieniędzy i traktują jako pewną sprawiedliwość dziejową, że tamci dostawali zostajemy to organizacje, które się pogorszyło wskazywały na takie wydarzenia, które miały miejsce od 2015 roku, które bardzo istotny sposób wpływały na ich funkcjonowanie łącznie z tym, że tak naprawdę wszystkie z z tych organizacji stały przed dylematem czy zwalniać pracowników czy ograniczać swoją działalność statutową czy wręcz wręcz po prostu likwidować organizację to jest bardzo ważne znowu to organizacje pozarządowe śni się różni czy te organizacje, którym się pogorszył, który tak zostało zakwalifikowane w naszym badaniu to są często organizacje zajmujące się tematami, które znalazły się na indeksie mówiąc brzydko po 2015, czyli różnego rodzaju grupami mniejszościowymi LGBT no wszystkie te wątki przemocy w rodzinie tak wszystkie te wątki, które nie koniec Jakubiec rytm ich czasu zajmujące się właśnie przemocą wobec kobiet itd. w związku z tym one oczywiście no trafiły trochę na indeks w tym sensie, że odcięto im czasami bardzo nieelegancko odcięto im finansowanie NATO czy po wypowiedzi 1 rzeczy to właśnie takim paradoksie tego naszego badania generalnie rzecz biorąc przez ostatnie kilkadziesiąt lat narzekasz na to, że organizacje pozarządowe w Polsce za bardzo wierzą na pieniądzach publicznych za słabo pracują z ludźmi tak za mało pieniędzy pozyskują po prostu ludzi, którzy chcą widzą sens to, bo to ogromne, bo papierowa łączy ludzi przekona, że to zrobił jest sensowny, bo oni nam dawali pieniądze na to, żebyśmy robili dużo prościej jest napisać wniosek dostać pieniądze i sobie funkcjonować i w gruncie rzeczy trochę to był taki powrót do źródeł powrót do misji tak do tego od czego tak naprawdę jesteśmy my jesteśmy od tego, żeby konkretnej grupie ludzi pomagać ani tego, żeby trwać i nawet sensownie bardzo wydawać pieniądze na różne skądinąd bardzo sensowne projekty, ale nie, starając się o to poparcie to o to, żeby ludzie nas wiedzieli, żeby rozumieli, że jesteśmy potrzebni czy kryzys wymusił taki powrót dał do korzeni trochę to takich obywatelskich właśnie identyfikowania się z nich misją myślenia o tym co jest dla nas ważne, jakie wartości wyznajemy, skąd czerpie środki z kim współpracujemy takie pytania tam pojawiły przełożenia tego na ludzki język może na tym nie jakiś tonu hasło utarg tylko go po prostu prostego wytłumaczenia ludziom w otoczeniu społecznym szeroko rozumianym, dlaczego to co robimy jest ważne komu rzeczywiście przynosi korzyść to nasza robota wtedy to tak naprawdę jest ten powrót można powiedzieć, że tutaj się przyczynił dobrze to dobrze jest nawet nie są mniej, ale też inne Niewiem ministerstwa, które odcięły tak najbardziej klasyczne przykłady odcięcia przez minister sprawiedliwości tak pieniądze, które miały generalnie mając na podejście na pomoc ofiarom tak nagle się okazuje że, ponieważ pomagają kobietom ani kobietą mężczyzną no to nierówno to jak wygląda problem społeczny przeciw przemocy przemoc, jeżeli wiążą zwykle większości jego ofiarami są kobiety tak po prostu nie świat urządzony koniec grupka to otoczenie nieważne tak to był wydatek, żeby nie dość tych pieniędzy wasze zaskoczenia z tego badania największe ja myślę, że właśnie to że, że te organizacje tak sobie poradził oczywiście my nie jesteśmy w stanie pod trzeba było zrobić badania w terenie bardzo porządne badania w terenie lokalnych organizacji trybu może nie przetrwało tego kryzysu tego nie wie jak to też prawda, że nie możemy tak zachwycać dzieła wszystkie organizacje są świetnie poradziły, bo wiele organizacji naprawdę nie udźwignęła tego ciężaru zmian i odcięcia od środków były przygotowane nie było przygotowane nie nie miały z zasobów nie miał ekspertów, żeby się, żeby się przygotować prowadziło to czas też takie badania w innym projekcie rozmawiam z organizacjami np. gdzie kobiecymi, które musiały zwolnić wszystkich pracowników z de facto zamknąć biuro zrezygnować z lokalu nie był w stanie go wynająć organizacja ograniczyła się do tego, że jego i biegu i prezeska funkcjonował w swoim mieszkaniu od czasu do czasu próbują podejmować jakiś aktywności to tylko to było tu jedno działalność organizacji takich na pewno niestety też mnóstwo natomiast te organizacje, które siłą rzeczy są przez organizacje infrastrukturalne rozpoznawane rzeczywiście był organizacje, które też już przez jakiś czas budowały swoją strategię w tej chwili kryzysu po prostu w stanie przekuć to ona na sukces to można sądzić przesądów ze stron może trafił jeszcze do tych organizacji, które już, by tych gróźb ugruntowane, które zostały pokazane w badaniu uda się też organizacje, które to też nie jest także to się zadziało z dnia na dzień to organizacja od pewnego czasu przygotowywał się na to jak rozmawiamy z organizacjami, które się takimi tematami zajmą zajmują nazwijmy to nie ulubionymi przez obecny rząd NATO to organizacje mówią, że one już od pewnego czasu przygotował się do tego że, żeby np. ten punkt ciężko wierzyć im także idzie zima trzeba przygotować się na to, że bycie czerpać środki dzień, żeby szukać darczyńców indywidualnych szukać sponsorów już niemożna polegać na dotacjach na środkach rządowych, że to jest niepewne źródło leży w tym, że to jest ten pozytywny element, który warto podkreślić, że to euro tak, bo to pokazuje siłę sektora tak naprawdę to robią sami obywatele, którzy potrafią zintegrować działacze profesjonalizmu, bo to jesteś ty też bardzo ciekawy ten znaczy to coś nie jest kwestia naszego badania tylko trochę obserwacji choćby doniesień medialnych ostatnich kilku lat tak czy tego, że społeczeństwo polskie lub na przekór zrobić tak jak się komuś zabrał pieniądze także okazuje, że dużo wpół wpłat jest nie wiem na centrum praw kobiet 1% tak, ponieważ nie były one nie zostały kasy i nagle okazuje, że tych pieniędzy znacznie więcej czyli, że to idzie trochę tak w poprzek, ale my nie jesteśmy w stanie na podstawie naszego badania powiedzieć tak się dzieje w Polsce lokalnej tego zupełnie nie wiem i znowu Polska lokalny też jest podzielona tak w związku z tym może być także mogą być tam na miejscu organizacje, którym samorząd lokalny, który nie lubi dobrej zmiany na przekór właśnie będzie dawał pieniądze może być także samorząd lokalny, który popiera dobrą zmianę i w związku z tym odcina te małe lokalne organizacje one często są znacznie ważniejsze niż my tutaj w Warszawie tutaj mnóstwo różnych możliwości pomocy zbiórek Bóg wie, czego natomiast lokalnie często to nie Rzym mała lokalna organizacja, która ich grupie ludzi pomaga i nagle weszła w konflikt z władzą lokalną, która rok, która ich nie lubi taki ideologicznie sprzętu będą już takie konflikty personalne też ideologiczne, bo organizacje, które działają na rzecz praw człowieka czy jakich grup mniejszościowych raczej będą tworzyć organizacje dużych miastach albo właśnie wręcz w Warszawie, a te organizacje małych miejscowości to też badania pokazują organizacje wiejskie to są organizacje, które działają dla wszystkich mieszkańców wielopłaszczyznowo są od tańca od różańca ją, czego tylko tam mieszkańcy sobie życzą tak także to naprawiono te nasze badania podkreślę to jeszcze raz to jest rodzaj pilotażu takiego trochę przyjrzenia się tematowi i pewnie trzeba by było może pomyśleć o porządnym dużym badaniu reprezentatywnym naprawdę organizacji pozarządowych wtedy coś można było więcej, ale tak naprawdę też z innych badań Klonowski można wnioskować również się tam odwołujemy do innych badań, które drą w zasadzie tak, podsumowując można powiedzieć tak narodowe Narodowy Instytut wolności te obawy, które były z nim związane nie zepsuł aż tak dużo, by się mogło wydawać natomiast trzeci sektor jako taki funkcjonuje jednak bardzo ma korzenie społeczne już po poważne to nie jest tak, jakbyśmy parę lat temu w tej audycji czy poprzednich jeśli mutacjach mówili, że trzeci sektor trochę tak sam dla siebie funkcjonuje 8 lat zmienia to rzeczywiście widać to się zmienia to jest dobra zmiana OPEC natomiast raz na dobrej zmianie dobrą zmianę w dobrej zmianie natomiast niż wydaje, że też niż to jest jedno, a to co robią poszczególne ministerstwa, które odpowiadają za finansowanie różnych rzeczy wolę nadal mają swoje środki nadal finansują już zarzut wadliwości konkretne rzeczy finansuje minister kultury tak dalej tak dalej i tutaj myślę, że jest już nie tak fajnie to znaczy, ale to dlatego nasze badanie obejmowało natomiast aby jak czytamy, kto dostał pieniądze tak jak rozdzielane pieniądze przez ministerstwo nagle okazuje, że podmioty, które rosną są konieczne do tego, żeby rozwiązywać jakieś problemy albo się urodzić albo zniknięcie, czyli cała masa pytań dalej karno jak każdy może badać bardzo dobrze w Vence w roku dobrze jeszcze powiedzmy może, więc właśnie tych pieniędzy pieniędzy za pieniądze ministerialne, które się nie wyświetliła Ilony mogą mieć znaczenie dla dla kogo mogą mieć takie znaczenie witalne, by w ogóle przetrwać, żeby funkcjonować tu się odwołuje do waszej wiedzy takiej orientacji w ogóle trzecim sektorze nie do tego konkretnego badania do teoretycznie one są dla wszystkich nie ma żadnych obostrzeń nie wiem nie nie będziemy przyjmować wniosków o organizacji praw człowieczych albumie mniejszościowych albo zajmujących się przemocą i też ja też nie demagogii dawała mi, że to rzeczywiście tak jest absolutnie nie zostaną, bo to nasze badanie pokazało jeszcze chwilę do tego badania wrócę, że jesteś także częściowo te organizacje rezygnują same dobrowolnie aplikowania o te środki mówią, że boimy się aplikować, bo każdej chwili może ktoś przeciw twierdzi, że jednak mamy zwrócić dotację, bo ona później wydatkowali my, mimo że regulamin przewiduje nie przewiduje takiego trybu ktoś taki przewidział po prostu jest stracony zmyślone taki oddział siedziały niestety mimo że organizacja wygrała w sądzie administracyjnym z resortem to o 3 im resort twierdził, owszem nie będziecie oddawać tych pieniędzy natomiast, jakby z błota sprawą był zachowany natomiast rzeczywiście także organizację najróżniejsze mogła aplikować natomiast myślę sobie to co jest plusem tych konkursów to na takim w tej formule ogólną rządowej to, że rzeczywiście teraz to też nasze badania podkreśliło teraz są rzeczywiście można chodzić promowane organizacje, które działają lokalnie takie właśnie te oddolne po struktury pojęcia teraz widzimy w ostatnich latach wzrost znaczenia takich podmiotów jak koła gospodyń wiejskich właśnie takie małe organizacje, które są dziś najbliżej mieszkańców organizacji, które działają na rzecz rodzin wielodzietnych czy w ogóle na rzecz rodzin to też była kolejna taka grupa organizacji, która była wskazywana ogólnie przez te nasze organizacje, którym prowadził badania te, które zyskały, więc taka jest sporo takich takich kategorii obszarów, gdzie organizacje mają teraz lepiej no na pewno trzeba podkreślić to, że w tej chwili organizacji dziś mogą też liczyć na środki na rozwój infrastruktury co wcześniej robiła tylko Fundacja Batorego przez lata w tej chwili też robinii, więc oczywiście są pojawiło się takie nowe wątki możliwości, które są dostępne dla sektora tylko właśnie pytanie czy organizacje, które przez kilka lat były tresowane, że uważajcie, bo jutro przyjdzie do nas kontrola urzędu skarbowego człony podważa się o to, żeby aplikować dziękuję bardzo, prowadzenia jeszcze jedno zdanie chciał tylko powiedzieć bardzo krótko, że książkę wolny dostęp każdy zainteresowany może ściągnąć choćby ze strony ngo PL dziękuję bardzo, proszę Magdalena Dudkiewicz prof. Magdalena Arczewska z uniwersytetu Warszawskiego były państwa moimi gośćmi 1437 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Szymon waluta łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA