REKLAMA

TK nie rozstrzygnął rzekomego sporu kompetencyjnego między SN, Sejmem i prezydentem. Gersdorf i Bodnar nie przyszli na rozprawę

Analizy
Data emisji:
2020-03-03 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach bardzo dużo tematów wszystkie ważne mam nadzieję że, chociaż część ciekawa, więc proszę zostać z nami dziewiętnastej będzie z nami między nimi Waldemar Żurek okrytym złą pogodę mówiła na naszej antenie Ewa Siedlecka wspominała o tym, jakich warunkach pracuje jako sędzia ich interesowało mnie tej pomyślałam, że lepiej sprawdzić czy to wszystko prawda te rewelacje z samym zainteresowanym, Rozwiń » więc po 1840 sędzia Waldemar Żurek będzie z nami po trzynasty będzie z nami Adam Wajrak, którego zapytam jak działa bóbr pokazuje, że jest duża niepewność tego zwierzęcia jak nasze oko Press na Mazowszu ma być szczelny prawie 1500 bobrów i że i oko Press donosi, że to bez sensu w związku z tym pozwana trochę o tym co byłoby do retencji wody jak to się do suszy i do naszych umiejętności utrzymywania wody w glebie o tym, po osiemnastej z Adamem Wajrakiem, a zaczynamy analizy od rozmowy z Małgorzatą Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej dzień dobry stół zawartość i od no cóż się krzyk uczcić rzadkie wydarzenie dzisiaj zbiera zebrał się Trybunał Konstytucyjny i zorganizował rozprawę właśnie Julia Przyłębska zorganizował rozprawę wprawdzie nie podjęto żadnego rozstrzygnięcia, ale i tak to wydarzenie przyciągnęło moją uwagę chciałabym byśmy dzisiaj przyjrzał się temu co tam się na Szucha działo i właśnie musimy zacząć już nawet już od samego tematu Czyty 3 sprawy, wokół której miał się zabrać Trybunał, bo oni samą jest spór jest o to czy czy w ogóle owa sprawa powinna przed Trybunałem się pojawić, czego dotyczyła dzisiejsza rozprawa tak przed Trybunałem, a pojawił się wniosek marszałek Sejmu, w którym to wniosku postawiono teza, że mamy do czynienia ze sporem kompetencyjnym pomiędzy 3 bardzo ważnymi organami państwowymi to jest przed między Sądem Najwyższym, a prezydentem Sądem Najwyższym, a Sejmem, a więc tutaj Pani Marszałek uważa, że Sąd Najwyższy uzurpować sobie prawo do zmiany do zmiany przepisów ustrojowych, a które mówią o tym kto powołuje, kto powołuje sędziów, kto ma prawo do tego, żeby uchwalać ustawy natomiast prawnicy duża część prawników twierdzi, że żadnego sporu Compensa Compensa akcyjnego nie ma tak jak to widzi Pani Poseł Witek, ponieważ Sąd Najwyższy zrobił to do czego go stworzył ustawodawca, czyli po prostu interpretował przepis w interpretowaniu przepisów wszystko to dotyczyło oczywiście słynnej uchwały 3 izb które, która miała wyinterpretować wcześniejsze rozstrzygnięcie Trybunału możliwość Unii Europejskiej, a wszystko razem dotyczyło słynnej Izby dyscyplinarnej i Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych i wielkiego pytania czy są sądem tak nie tylko tych izb, ale także wszystkich tak naprawdę sędziów, którzy przeszli procedurę przed obecną krajową radą sądownictwa, bo de wiemy od bardzo dawna są wątpliwości co do tego czy krajowa rada sądownictwa przynajmniej sędziowskiej część została prawidłowo powołany do Itaki mówią ów tzw. spór kompetencyjny, który przynajmniej widzi Pani Marszałek Witek to jest 11 rzecz 1 problem, do którego mogą strony się odnosić, ale Sii w tej wyjątkowej sprawie okazało się, że przede wszystkim strony sporu skupiły się nie na tym, kto ma rację w sporze kompetencyjnym tylko w ogóle czyta cała sprawa może zawisnąć przed Trybunałem Trybunał może oceniać uchwały Sądu Najwyższego oczywiście, że nie przyznał to nawet podczas rozprawy pan poseł czarne, który był reprezentantem Sejmu i który z nas się w krzyżowym ogniu pytań sędziego Piotra pszczół przy Sułkowskiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który zadał mu właśnie takie pytanie czy jego zdaniem Trybunał Konstytucyjny z tytułu ceny ma kompetencje do tego był oceniać uchwały Sądu Najwyższego pan poseł powiedział nie, ale przecież mamy do czynienia tutaj znaczy przedmiotem tego sporu nie jest uchwała SN, a właśnie spór kompetencyjny z tak, ale jak ta, a jak uchwała nie jest przedmiotem sporu jeśli cały czas wszyscy oni dyskutowali to mamy do czynienia w ogóle coś z taką sytuacją, że znany z o uchwale rozmowa toczyła się o uchwale, a wniosek pani Pani Marszałek marszałek Witek został złożony dzień przed wydaniem tej uchwały i o to również pytał pan sędzia Pszczółkowski pana posła PiS-u to w takim razie trzymam czy mieliśmy w momencie złożenia wniosku do czynienia już ze sporem czy z prawdopodobieństwem wystąpienia tego zmieniała odpowiedź była taka, że mieliśmy do czynienia oczywiście ze sporem, gdyż ten spór można było interpretować z treści pytania, jakie pierwsza prezes zadała składowi 3 połączonych izb, które to pytanie później, a przyczynkiem do wydania uchwały a kto jest zupełnie wieszczyli przecież nie było wówczas wiadomo, jaka będzie odpowiedź my sami przecież ciągle zastanawiali co ostatecznie sąd zrobi sama rozumiem pytanie już może być postawieniem się w roli w roli której, która jak twierdzi Sejm jak twierdzi marszałek Witek jest dla sądu nie nie przypisana do jeszcze zanim powiemy o tym co się działo dalej, bo rzeczywiście sędzia Pszczółkowski ściągnął najbardziej naszą uwagę to powiedzmy o rzeczach formalnych i Rzecznik Praw Obywatelskich i pani pierwsza prezes jako strony tego postępowania nie stawiły się na na tej rozprawie dzisiejszej, dlaczego niewolników z biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie było nikogo są najlepsze wiemy, dlaczego nie stawił się nikt ze strony Sądu Najwyższego, ponieważ pani prezes Julia Przyłębska będące jednocześnie przewodniczącą składu orzekającego w tej sprawie przytoczyła powody, które przedstawiła w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego pierwsza prezes pani profesor też tor chodzi o wątpliwości, jakie rodzą się co do tego część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zasiadali w tym składzie orzekającym jest prawidłowo powołany w skrócie mówiąc jest 3 dublerów w tym składzie dzisiejsza, ale pojawiają żaden z Sikorskim dań, ale i wątpliwości dotyczą też z tego co można było zrozumieć co co mówi pani prezes Przyłębska dotyczą też bezstronności sędziów, którzy zasiedli wczoraj przepraszam dzisiaj w Trybunale można się tylko domyślać, że może tutaj chodzić o 2 no i świeżo powołanych ostatnio powołanych sędziów, czyli panią Krystynę Pawłowicz i pana Stanisława Piotrowicza, którzy do niedawna byli posłami PiS dość mocno aktywnymi na dodatek członkami krajowej rady sądownictwa i ja rozumiem to są argumentów, ale też podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do Trybunału jeśli byście państwo przeczytać to niestety nie na stronach Trybunału już powodu administracja nie umieściła pismo rzecznika na stronie są oczywiście na stronie rzecznika, więc można spokojnie przeczytać jest to Trybunał jakoś nie nie uzupełnił dokumentacji natomiast rzecznik podnosi te same argumenty MOSM to jeszcze nie jest ostateczny powód, żeby się w ogóle nie pojawić, czyli razem, że obydwa lat oby te instytucje uznały dzisiejsze wydarzenia za niebyłe za coś co, w czym nie mogą uczestniczyć, ponieważ nie zgadzają się z istotą tego spotkania, które odbyło się w Trybunale być może, ale wiemy, że powiedzieć, że troszeczkę żałuję, że nikt się nie stawił, ponieważ ta dyskusja byłaby o wiele wiele ciekawsze, choć ona i tak była bardzo ciekawa muszę powiedzieć, że było to pierwsze posiedzenie pierwsza rozprawa przed Trybunałem od wielu lat tak, bo trzeba powiedzieć, że trzeba liczyć lata, a obserwuje pracę Trybunału no wiesz kilkanaście lat ze względu na swoją pracę to była pierwsza od wielu lat rozprawa, którą można było naprawdę oglądać z zaciekawieniem z przyczyn wzrostu rozprawiano nie tylko zgadzam się ze sobą dokładnie i na której to sędziowie pełnili swoją funkcję wielce nie mamy jeszcze nie wiemy do końca wskazać wszystkich tych momentów, które miały miejsce ja tylko jeszcze wyraża zdumienie, że poseł Ast znowu został postawiony w tej niezręcznej roli ma pecha pan poseł naprawdę współczuję no dobrze to, więc tak mamy 3 dublerów w składzie w związku z tym trudno mówić o prawdziwym wyroku jeśli on w ogóle zapadnie i zanim powiemy o tym jak przebiegała ta dzisiejsza rozprawa od razu powiedzmy, dlaczego dziś nie doszło do rozstrzygnięcia no tak naprawdę nie znamy powodów decyzji decyzji, jaka zapadła, czyli odroczenia rozprawy na 12marca sytuacja wyglądała także po prostu pan sędzia Wyrembak zaczął zadawać swoje pytania udało mu się zadać tylko przedstawicielowi prezydenta po tym, jak przedstawiciel prezydenta on udzielił odpowiedzi pani prezes Przyłębska poinformowała, że odbędzie się teraz dziesięciominutową narada sędziowie w związku, z czym weszli, a zjawili się po tych 10 minutach i pani prezes Przyłębska poinformowała, że rozprawa zostaje odroczona właśnie na 12marca rozpocznie się od zadawania pytań znowu kolejnej tak kolejne tury można się domyślać, dlaczego w ogóle tym razem Trybunał zdecydował się na organizację rozprawy to też na wieczór rozgrzać się zjawisko tym razem taki jednak taki dla nas spektakle z całym szacunkiem ja bardzo cenię rozprawy być może jest to chęć pokazania pamiętajmy, że mamy przed sobą 0 przed samą decyzję Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą dotyczącą systemu dyscyplinarnego w Polsce tak może to są to są naprawdę odległe od siebie sprawy, ale jednak działanie Trybunału Konstytucyjnego zapewne słoń nie zamyka na to też oczu tak być może jest to chęć pokazania, że zobaczy sędziowie słał nas wszystko toczy się normalnie jest u nas dyskusja sędziowie są niezależni sędziowie podejmują decyzje niezależnie od od polityków nasz system działa tak być może nie wiem co jest bardzo trudne powiedzieć znaczy powiedzieć na twardo są tam się wydarzy zrozumieć no tak na to czy zawsze kłopot zaraz wrócimy rozmową posłuchamy między nimi co też ten sędzia Pszczółkowski dzisiaj chcą tam wyprawia w tym Trybunale, dlaczego Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej w studiu po informacjach wracamy audycja analizę Agata Kowalska przy mikrofonie z mostu cały czas Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazety prawnej rozmawiamy o dzisiejszej rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, na które nie pojawili się przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich ani Sądu Najwyższego, mimo że sprawa dotyczyła no nas wszystkich, ponieważ dotyczyła badania tego czy Sąd Najwyższy chodzi buty Sejmu wchodzi w buty prezydenta i zamiast nich rządzi rozporządza się wymiarem sprawiedliwości, a konkretnie tym czy sędziowie powołani przez krajową rad ne OKS, czyli tzw. krajową radę sądownictwa są sędziami wszystko to oczywiście w związku z uchwałą, a 3 izb Sądu Najwyższego i tutaj możesz króciutko otwórzmy jak było myślenie Pani Marszałek Elżbiety Witek, kiedy ten wniosek do Trybunału składała w jaki sposób Sąd Najwyższy miałby wchodzić w buty prezydenta albo wchodzić w buty ustawodawcy, że chodzi o wejście w buty pana prezydenta miałby polegać na tym, że Sąd Najwyższy, podejmując taką unijną uchwałę de facto pozbawił pana prezydenta prerogatywy do powoływania sędziów na czym tłumaczono podczas rozprawy przedstawiciele zarówno Sejmu, jaki prokuratora generalnego oraz przedstawiciele przedstawiciel wnioskodawczyni, czyli marszałek Sejmu mówili, że to ta uchwała z tworzyła kategorie sędziego, który nie ma prawa do orzekania tymczasem pan prezydent tymczasem co w związku z tym spowodowało, że akt prezydencki powołanie stał się aktem pustym te jeśli chodzi natomiast o Sejm to tutaj pojawił się zarzut, że uchwała miała charakter prawotwórczy i właśnie również powoła do życia tę kategorię sędziego, mimo że żadne przepisy uchwalane przez Sejm takiej kategorii sędziego nie przewiduję no i dlaczego mówiło się, że jest to fałszywe postawienie sprawy, że tutaj nie ma sporu kompetencyjnego to nieprawda, że Sąd Najwyższy chodzi buty tych 2 władz, dlatego że Sąd Najwyższy zajął się po prostu tym, a do, czego został stworzony, czyli wyinterpretować normę z przepisów prawa to nie jest pierwsza uchwała Sądu Najwyższego, która prowadzi do stworzenia pewnej normy do do pokazania w jaki sposób trzeba trzeba pewne przepisy rozumieć tak naprawdę to jest zwykła kompetencja Sądu Najwyższego, z której to Sąd Najwyższy wielokrotnie już przecież korzystał żadna uchwała Sądu Najwyższego nie wywołała takich skutków takich emocji jak ta dotycząca sędziów, którzy orzekają po tym, jak wskazała ich panu prezydentowi obecna krajowa rada sądownictwa właśnie ten argument przytaczany teraz bez przerwy nie tylko w kontekście tej sprawy się dzisiaj rozmawiamy, ale też pamiętają państwo w kontekście list poparcia dla kandydatów do OKS Otóż 1 z 1 z takich strategii obronnych tych wybranych do KRS i pracujących tam jest Otóż takie myślenie, że to nieistotne koniec końców czy listy były prawidłowe nieprawidłowe czy podpisali się na nich głównie pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości czy były pełne niepełne, bo uwaga koniec końców to pan prezydent powołuje sędziów i choćby tych dróg na KRS czy tych, których okres wskaże, więc to czy te listy kandydatów były ważne nieważne było tylko pośrednim epizodem, a koniec końców głowa państwa jest w tej jak najwyższym ostatecznym organem i bardzo podobna argumentacja do tego co teraz przytacza właśnie przy tej sprawie sporu kompetencyjnego, że prezydent stoi na czele prezydent stoi na górze tego procesu mianowania sędziów, że szóstym żaden Sąd Najwyższy nie może się tutaj wtrąca no tak taka argumentacja rzeczywiście się pojawia mamy zresztą orzeczenia choćby Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już wypowiadał się co do tego, że rzeczywiście sądy nie mają kompetencji do tego, żeby badać badać prerogatywę prezydencką powoływania sędziów tyle tylko, że zaczynają pojawiać się wątpliwości czy taki akt czy ten akt prezydencki może szanować każdy przypadek każdą nieprawidłowość, która do, której doszło w trakcie procedura, mówi że uzdrawianie oczyszczaniu, że prezydent tym 1 podpisem z Mazur je ewentualne grzechy proceduralne nielegalna jak mówiono rodzi się coraz więcej wątpliwości co do tego czy taka koncepcja rzeczywiście jest koncepcją prawidłową dowód na dowodem na to, że te wątpliwości są istnieją są chociażby właśnie pytania pana sędziego ściółką no właśnie do powiedzmy o tym co tam wydarzy proszę pamiętają państwo sędzia Pszczółkowski wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość wcześniej był posłem tej partii było dużo oburzenia w tym mojego, że wzrost Sejmu właściwie trafił do Trybunału, po czym nagle wolta całkowita odbyła pana sędziego i okazał się być 1 z najbardziej aktywnych jeśli chodzi o zdanie odrębne i właśnie dzisiaj te pytania co co pan sędzia zaprezentował pan sędzia m.in. wrócił do daczy podniósł podczas rozprawy temat właśnie list poparcia do krajowej rady sądownictwa pytał posła PiS przedstawiciela Sejmu pana czarną ścianka Czarnika dobrze tak przepraszam pana Czarka o to czy fakt ujawnienia tych list zmienia w jakikolwiek sposób ocenę działalności Sądu Najwyższego przypominał pytał próbował pytać czy był tylko lżejszy zaczęłam rozum chodziło o panu sędziom Szczukowski mu o to, że skoro wiemy, że te listy są podejrzane wątpliwe czy nie miał racji Sąd Najwyższy, wskazując na szereg wątpliwości wobec sędziów, których ta nauka rozpoczęła się po prostu Sąd Najwyższy nie próbował jakoś cel tej sytuacji nawet nie nie rozwiązać Sąd Najwyższy nie ma takich kompetencji, ale podpowiedzieć organom, które w gestii, których leży np. uchwalanie przepisów prawda podpowiedzieć, że coś z tym trzeba zrobić aż w jaki sposób trzeba tę sytuację tę sytuację rozwijały jak radził sobie z tym poseł czarnych poseł czarne twierdził, że fakt ujawnienia tych list nic nie zmienia w ocenie działalności Sądu Najwyższego twierdził wręcz, że ujawnienie list do wiodło tylko tego, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami takiej pewności chyba nie miał pan sędzia Pszczółkowski, ponieważ zaczął dopytywać sędziego przepraszam posła czy np. ma taką wiedzę czy marszałek Sejmu co wynika z ustawy zwrócił się do przez do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oto, żeby ten, a sprawdził czy list czy czy wszystko z porządku z podpisami złożonymi pod tymi listami poparcia, bo pamiętajmy, że są ciągle wątpliwości co do tego czy 1 członków krajowej rady sądownictwa pan sędzia Nawacki zebrał odpowiednią liczbę podpisów bowiem, że przecież kilkoro sędziów mu wycofało swoje poparcie no pan poseł czarne był niezgodny marszałek Sejmu nie poprosiła PKW wsparcie w tej sprawie tego nie wiemy, ale możemy się domyślać że, że nie, ale wracając do pana do pana tutaj posła na tak o on w pewnym momencie z chyba poczuł się tak mocno dociśnięte pytaniami wręcz poprosił o uchylenie przez skład pytania pana sędziego przy Sułkowskiego nas pan sędzia Pszczółkowski poinformował, że nie ma trybu, który pozwoliłby takie pytanie uchylić mimo wszystko pan pan poseł nie chce walczyć do końca tak walczył do końca szuka gdzie ucieczki tak na nas, jako że nie udało mu się uchylić pytania to to powiedzieć po prostu no jego zdaniem to nie są pytania skierowane do nie powinno być pytanie kierowane do niego, bo takiej wiedzy nie ma jak ze poradził jeszcze zerkam w tej na swoją listę firm notowanych aha mam tutaj m.in. pan sędzia Pszczółkowski pytał znowu nieszczęsnego posła Czarka czy Trybunał Konstytucyjny w ogóle może badać uchwały Sądu Najwyższego musimy w pierwszej części, że czarne odpowiedział nie może tak Doda to już wiemy no tutaj w cudzysłowie ofiarom pana sędziego w Szczyrku Pszczółkowski był również pan poseł Ast pan poseł Ast otrzymał m.in. pytanie czy widzi różnice pomiędzy uchwałą Sądu Najwyższego z poprawkami legislacyjnymi, które wprowadza Sejm pytał o to takie pytanie zostało zadane w rozwiązywaniu waszych pytań takie pytanie, ponieważ wcześniej pan poseł Ast stawia tezę, że uchwała Sądu Najwyższego miała charakter prawotwórczy doprowadziła de facto do wyrugowania przepisu, który mówi, że sędziów do krajowej rady sądownictwa powołuje Sejm polityk, czyli przypomniał Sąd Najwyższy po rzeczywiście nowe nowela wprowadzi do ustawy tak dokładnie o to pytał pan pan sędzia Pszczółkowski no pan poseł do wciśnięcia jednak przyznał, że widzi taką różnicę, bo pytał pan sędzia Pszczółkowski pytał jaki, jaką moc obowiązującą ma uchwała Sądu Najwyższego, a jaką tak legislacyjne poprawka no i tutaj pan poseł musiał przyznać, że uchwała Sądu Najwyższego nie ma mocy powszechnie obowiązującej, choć próbował tutaj jeszcze bronić, że mocą autorytetu Sądu Najwyższego to jednak moc autorytetu Sądu Najwyższego powoduje, że taka uchwała jest powszechnie stosowana przez sądy no ale musiał jednak przyznać, że mamy tutaj do czynienia z troszeczkę innym charakterem charakterem między, że uchwała jednak czymś różni od poprawki legislacyjne całe szczęście bo gdyby się niczym nie różniła to rzeczywiście mieliśmy kłopot, dlaczego na sali było tak strasznie pusto na sali w 2 sekund mówił, że nie było przedstawicieli Sądu Najwyższego Rzecznika Praw Obywatelskich to jest 1 kwestia zdecydowali, że w ogóle nie pojawią, ale co widownią no sala sale Trybunału Konstytucyjnego od końca, odkąd prezesem została pani Julia Przyłębska ziemi szansą pustkami lepsza wydaje się, że została też są zwykle sam też wątpliwości oczywiście, ale jednak, jakiej się udało wypłacić wszystkich Trybunału no tutaj pani sami dzisiaj pani Pani Przewodnicząca tłumaczyła, że się, że Trybunał Konstytucyjny absolutnie nie jest zamknięty jednak ze chwilę później dodała, że sędziowie Trybunału stwierdzili, że obecnie np. prasy na sali powoduje niepotrzebny chaos, a przecież są transmitowane posiedzenia Trybunału w internecie i tą drogą, a dziennikarze mogą mogą śledzić to co dzieje się w Trybunale, więc wychodzi na to, że dla komfortu składów orzekających tak tak pusto jest teraz Trybunał to jest też interesujące, zważywszy na to, że w tej przedstawicielka for była na sali i donosiła, że nie widać tego w kamerze nie jest to przecież operatorem kamery jest Trybunał nie dziennikarze niezależni jak pani pani Przyłębska, bo pani sędzia Przyłębska próbowała ukrócić pytania sędziego Wyczółkowskiego, ale te gesty no umknęły kamerze w związku z tym nie możemy tego, a zweryfikować AAA co do, ale rozum, że ukróciła pytania sędziego rybaka Ros no tutaj pani ani pani Julia Przyłębska nie dała się, że tak po rozkręcić panu sędziemu wręcz bankowi będziemy musieli poczekać na na pytania z jego strony to dwunastego marynarce dobrze, owszem, mam nadziej druga część rozmowy z Małgorzatą Kryszkiewicz kończymy tę część i będziemy zastanawiać nad tym co począć z tym nieszczęsnym Trybunałem czy rzeczywiście będzie on mógł zablokować jest zastosowanie wyroku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwały Sądu Najwyższego jak zachowają sądy te zawsze pytanie, bo taki chaos koniec końców cała cały ciężar spoczywa na pojedynczych sędziach i ich rozumie ich odwadze Małgorzata Kryszkiewicz jeszcze raz bardzo dziękuję bardzo, dziękuję czas na informacje, a po nich Adam Wajrak i rozmowa o tym jak działa bóbr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA