REKLAMA

Gołębie chorują. Na pomoc kolumbopatolodzy

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-03-04 10:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1023 konie się państwu ponownie, przypominając w naszych programach do późnego wieczora będzie przewijał się temat Korona wirusa pierwszego przypadku ujawnionego w Polsce już po godzinie 12 gośćmi Mikołaja Lizuta będą gen. Ryszard Bosek były zastępca komendanta głównego Państwowej straży pożarnej były zastępca szefa obrony cywilnej kraju także dr Łukasz Różański pediatra specjalista medycyny podróży przewodniczący zespołu do spraw szczepień Okręgowej izbie Rozwiń » lekarskiej w Warszawie to wszystko skutek ujawnionego pierwszego w Polsce w przypadku Korony wirusa województwie lubuskim konkretnie w Zielonej Górze chciałbym przywitać mojego kolejnego gościa jest pan prof. Piotr 6 dzień dobry dzień dobry witam pana redaktora witam państwa kierownik katedry patologii diagnostyki weterynaryjnej kierownik zakładu chorób ptaków szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie panie profesorze mieliśmy rozmawiać o o gołębiach temat ważki wbrew wbrew pozorom mieliśmy rozmawiać będziemy też w kontekście konferencji, która została zaplanowana na 0607. marca w Warszawie, ale też ta koincydencja z Korona wirusem jest wręcz narzucające się to wielu powodów zgadza się panie redaktorze nie planowaliśmy, chociaż już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że w naszym kongresie światowym kongresie kolumna patologów czy lekarze weterynarii zajmujący się patologią gołębi tych szlachetnych ptaków Chińczycy nasi goście z Chin wiedzieliśmy, że nie przejadą, ale z przykrością i ze smutkiem przyjęliśmy informację np. że nasz główny spiker, dla którego szykowaliśmy godność honorowego członka pan prof. Echa prac Kaleta z Niemiec jest na kwarantannie domowej z powodu karana wirusa także zamieszanie w programie jest oczywiście rodzi się pytanie sam słyszałem taką tezę te gołębie, które są odpowiedzialne za wszystkie nieszczęścia i choroby, które przenoszą żartobliwie mleczko skomentował to za zaopatruje za 1 ze swoich rysunków gołębia torba i podpis gołębie roznoszą zarazki, ale proszę pamiętać, że chodzi o Korona wirus patolodzy ptaków, a ja w szczególności co im bardzo zaprzyjaźnieni w sensie problemu, ponieważ Korona wirusy ptasie generalnie stanowią dużą grupę, która jest przyczyną bardzo wielu problemów zdrowotnych od lat, wywołując jako wzorca wyższe w grupie Korona wirusów Virus zakaźnego zapalenia oskrzeli wywołują zapalenie oskrzeli, ale uspokaja jest to, że drób choruje i ze śmiertelnością sięgające kilkudziesięciu procent bardzo różnymi objęła nie tylko ze strony układu oddechowego tak wirus się nazywa natomiast również zapalenie nerek mięśni iluzje stanie, a co wskazuje na potencjał genetyczny ruch Korona wirusów wywołać zmiany w prawie w każdym narządzie nawet żołądku, gdyby się wydawało, że wirus oddechowy do żołądka nie powinny mieć powinowactwa, czyli tropi mu zatem Korona wirus jest znany poszukiwaliśmy łącznika między Korona wirusami u ptaków ssaków na badania najnowsze, które możemy powiedzieć jeszcze przed epidemią Conana wirusów już sugerowały, że no jakieś rezerwuar, czyli zbiornik, czyli obecność wirusa w środowisku, które np. na bliskim Wschodzie są ptaki drapieżne Sokoły, zwłaszcza one są zawsze przedmiotem szczególnej troski badań w tej kulturze w tym regionie świata mogą być źródłem zakażenia dla gołębi gołębie mogą ze źródłem zakażenia dla Sokołów w związku z tym ten wirus, a poszczególne jego etapy i można powiedzieć ewolucyjne są bardzo dynamiczne Korona wirusy co do zasady co potwierdza ten przypadek Conana Villas wystąpi za to lubi ludzi są niesłychanie plastyczna nasze zmieniają w zasadzie za każdą replikacji, ponieważ to jest RNA wirusy związku z tym jego klasycznych niezwykle wysoka studentom mówię, że to jest wirusowe kameleon się zmienia za każdym razem jak tylko się replikuje w organizmie powstaje nowy mutant czasami groźny najczęściej nie umiera, ale czasami się zdarzy, że ta nowa odmiana jest bardzo bardzo zjadliwe w tym nieszczęściu to gołębie którymi się pan zajmuje mają trochę szczęścia, ponieważ to nietoperze, choć zaznaczmy, że to nie takie, a ssaki no zdjęły to ten ten stygmat zwierząt, które przenoszą choroby groźne dla dla ludzi nietoperza mówi się najgorzej jak tylko można ostatnio nie o gołębiach zgadza się, ale jak rzeczywiście prawda jest pośrodku ani gołębia nietoperze nie są głównym czynnikiem zakażenia proszę pamiętać jako patolog z ponad 40 lat letnim stażem mogę powiedzieć w ten sposób zagrożeniem dla zdrowia człowieka zakażenia się jakimkolwiek czynnikiem, zwłaszcza tym czynnikiem wtórnym jest człowiek to zdecydowanie nie, którzy nic nie zmieni całą pewnością, ponieważ te mechanizmy transmisji muszą być między tzw. sąd etycznym potencjałem, czyli ptakami ssakami jest to bariera, którą niektóre tylko wirusy potrafią przekonać i temat ani zmiana początek rozszerzania się w środowisku są bardzo ograniczone dobrym przykładem jest tu sprawa, którą przeżyłem osobiście, czyli sprawa tzw. przysłowie mówi ptasiej grypy wydawało się, że wielu cha 5 en 1 no w dziesiątkę świat przypomnijcie sobie państwo co się działo ja widziałem plany budowy cmentarzy wielu miastach europejskich na potencjalne ofiary były rozszerzane i to się nie stało dlaczego, że wirus, który pierwotnie pochodził od ptaków, którą udało się pokonać barierę i to proszę pamiętać to nie jest taka prosta rzecz układ odpornościowy każdego organizmu się broni natomiast, żeby go pokonać wielu musi mieć pewne mechanizmy, a najważniejszym elementem, który od tego się cały proces chorobowy zaczyna jest zawsze konieczność zetknięcia bezpośredniego można powiedzieć wręcz pierw pierwsze komórki z czynnikiem patogeny do tego służą specjalne receptory na szczęście receptory wirusów Korona wirusów również ptaków gołębie itd. i ssaków są różne w związku z tym trzeba czasu trzeba sprzyjających warunków w przypadku imprez była to krótko mówiąc bardzo intensywna bardzo intensywny kontakt w krajach Azji południowo-wschodniej ludzi z ptakami, ale nie było możliwe bezpośrednie transmisje znacznie mieszkającym, czyli gatunkiem wrażliwe na wirus grypy świń wirus grypy ludzi i taką była właśnie świnia to naczynie mieszające, czyli świnia była gatunkiem, która łączyła w sobie i produkowały, gdyby mutanty, które miały pewne cechy wirusa człowieka pewne cechy wirusa ptaków w rezultacie przedostały się do człowieka mogły wywołać zakażenie, ale oczywiście to były początki myślę, że szczęśliwie ta epidemia już nie wróci, a jeżeli już to z pewnością innej formy niż tę, którą mieliśmy w 20000508. itd. też trzeba panie profesorze powiedzieć, że tamten wirus potencjalnie dużo groźniejszy skoro na wielu stron zdecydowanie proszę pamiętać, że w porównaniu z potencjałem za na tyle na dzisiaj Korona wirusów właśnie tego Korona wirusów tych wcześniejszych zakażeń, które były na zdecydowanie można powiedzieć, że mojej ocenie oczywiście tutaj nie ma przypadku Korona wirusów kameleonów nie można powiedzieć za chwilę czy będzie kolor czerwony niebieski natomiast w tym przypadku na pewno jest to potencjał zdecydowanie niższy sądzę, że tak jak wszystkie choroby układu oddechowego bardzo ważnym czynnikiem co potwierdzają 2 takie można powiedzieć jest stałe fragmenty jeśli chodzi o epidemiologii zakażeń ludzi w przypadku zakażeń wirusem grypy chorowały i umierały osoby, które miały paradoksalnie bardzo sprawny układ odpornościowy, czyli te osoby, bo wirus sam wstanie nie był pokonać układu odpornościowego działał w ten sposób, że powodował, iż układ odpornościowy organizmu młodego człowieka bronił się pojawiał się tak takie zjawisko, które Immunologii nazywają burzą cytokin, która podoba uszkodzenie narządów czynie wydolność płuc niewydolność układu oddechowego i to powoda 8 tak już druga grupa to były osoby, których układ odpornościowy tak jest prawdy, że nie radzi sobie przypadku kilkoro wirusów jest podobnie natomiast wg tych informacji, które posiadam i jak śledzę to wydaje się, że jego potencjał są etyczne jest dużo niższy natomiast, jakie będą dalsze losy ENA wydaje się, żeby tutaj ostrożnym optymistą, niemniej nie zwalnia to całą pewnością od przestrzegania tego co jest powszechnie zalecane natomiast wracając do gołębi pytania pana redaktora oczywiście, że są choroby, których potencjalnie gołębie mogą być uważane za niebezpieczne, ale jedyną taką realną groźbą, którą ja bym traktował jako pewnego rodzaju ostrzeżenie dla ludzi, którzy mają kontakt z gołębiami jest po prostu zwykła alergia w dobie dwudziestego wieku w dobie realizacji środowiska problemy wynikają z choroby hodowców gołębi, czyli kontaktu z ptakami, a przede wszystkim skałę gołębi nie jest żadne działanie zakaźne jest to po prostu zwykła alergia na składniki kału kał głębi nie zawiera składników łączących łatwo wysycha unosi się i krótko mówiąc po kontakcie do 2 godzin mamy bardzo silne objawy mamy bardzo duże kliniczne można powiedzieć niemal książkowe objawy, które doprowadzają nawet do ewentualnie ciężkiego uszczerbku na zdrowie brak kontaktu absolutnie całkowite bezpieczeństwo, żeby zakończyć nasze pierwsze wejście podczas dzisiejszego spotkania tematem Korona wirusa nie historia, którą pan panie profesorze przypominano wskazuje na bardzo dużą dynamikę wirusów którymi będziemy mieli do czynienia także tych zwierzęcych skazał się proszę pamiętać, że rezerwuar wszystkich wielu można, by ich najgroźniejszych poczynając od Eboli jako takiego najbardziej medialnego wirusa ma swoje można powiedzieć praw przyczynę w środowisku zwierząt ten odręczne są etyczne potencjał kiedyś można powiedzieć ludzie wiedzieli, że są złe lasy, bo jest gorączka Leszna, że są złe Doliny, bo jest krótko mówiąc ktoś, kto był choruje na żółtą febrę czy inne później okazało się, że to nie warunki środowiska, ale mieszkańcy, czyli krótko mówiąc kleszcze czy inne sektory powodują, że ta transmisja między światem zwierząt wolno żyjących, a ludźmi po prostu bardzo bardzo się można powiedzieć człowiek jest wszędzie wszędzie ma możliwość kontaktu wirusy to są można powiedzieć ku zaskoczeniu wszystkich rośliny, które czy zwierzęta też trwa dyskusja, ale na dzisiaj możemy powiedzieć, że wirusy mają bardzo duże potencjał zawarty swoich genach genów jest nieduża, ale wszystkie są nastawione na to, żeby przetrwać zapewnić, a możliwości transmisji, zwłaszcza środowisko w skupiskach ludzi są bardzo łatwe oczywiście możemy powiedzieć, że przestrzeganie podstawowych założeń epidemiologicznych ograniczy problem natomiast przestrzega to jest cały czas tykająca bomba ze środowiska zwierząt wolnoć żyjących dziko żyjących zagrożenia mogą się pojawić pojawiały się i tak będzie za kilka wracamy do naszej rozmowy pan prof. Piotr Szewczyk z moim państwa gościem teraz informacje te przedpołudnie Radia TOK FM dziesiąta 36 na zegarach informacje w naszym studiu prof. Piotr Leszczuk z wydziału medycyny weterynaryjnej szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie kierownik katedry patologii diagnostyki weterynaryjnej kierownik zakładu chorób ptaków dzień dobry panie profesorze witam panów mówimy o ptakach właściwie to Korona wielu się przede wszystkim mieliśmy dyskutować ogółem jak ja spróbuję połączyć wątki czym zajmuje się Columbo patologia najwyżej mówiąc jest to ciało medycyny weterynaryjnej, które mniej więcej powstał wtedy, kiedy człowiek zaczął hodować gołębie, a zaczął robić dawno dawno temu można powiedzieć, że więcej między 35000 lat przed Chrystusem to były początki tego, że gołębie przywędrowały czy człowiek je obłaskawić w każdym razie oczywiście od razu zajął się nimi wykorzystał ich właściwą tylko im cechę, czyli zdolność znajdowania drogi powrotnej z miejsc, których nigdy nie były zawsze, kiedy o mówiąc generalnie do rydwanu Marsa, czyli gołębie pierwsze przenosiły informacje w czasach faraonów to były specjalnie przygotowane taki oczywiście w tym czasie ktoś musiał nimi pod względem zdrowia zajmować tak naprawdę medycyna gołębi, o czym mówi się nasz gość prof. Kaleta rozpoczęła się około mniej więcej w Europie siedemnastego wieku, a tak naprawdę w Polsce weterynaria jako powiedzmy sobie specjalizacja zawodowa zajęć zajęła się gołębiami w sposób szerszy instytucjonalny mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wtedy w naszym kraju pojawiła się para Xavi Roza, czyli pomór gołębi możemy powiedzieć choroba, która w zasadzie połowę populacji gołębi, zwłaszcza tych najbardziej wartościowych zabiłoby to śmiertelna choroba potrzebne były działania zaradcze profilaktyka i wtedy narodziła się Colombo patologia pionierką badań w zakresie patologii gołębi, czyli Columbo patologię właśnie nazwa od Kolumba Liwia to jest łacińska nazwa gołębia domowego zatem Columbo patolog Apator to cierpienie to jest lekarz weterynarii, który ma swoje przygotowanie ogólne szczególne zainteresowania pasje do grupy pacjentów, które panie redaktorze nie ma takiej przyjaźni nie ma tak osób pozytywnie zakręconych myślę, że świat koniarzy świata zajmujących się powiedzmy sobie sami być może jeszcze inne, ale miłośnicy gołębi też specjalna grupa ludzi, którzy krótko mówiąc są bardzo pozytywnie zagra zakręceni tutaj mamy głowy koronowane mama artystów grupy hodowców gołębi to są ptaki, które krótko mówiąc stają pewnego rodzaju satysfakcję, a gołębie sportowe dodatkowe wyzwanie w związku z tym odpowiada NATO na pana pytanie co robi Kolumba patolog zajmuje się ochroną zdrowia gołębi u nas w Polsce jesteśmy liderem, a nie bez przyczyny proszę pamiętać, że po Polska jest go węgierską potęgą tak jak powiedziałem wartość biorąc to w swojej masie naszych gołębi jest porównywalna z wartością koni sportowych konie sportowe nikt się nie dziwi, że wymagają swoich lekarzy swoje specjalistów ortopedów specjalistów od wysiłku itd. podobnie zaczyna się dziać dzieje w medycynie zajmujący się gołębiami lekarze oczywiście no mają bardzo duże wezwania czasami pacjenci są niezwykle cenni przykładowo 5,51 000 000 za no niewielkiego dla specjalisty o pewnych cechach wyraźnie widoczne w planie specjalistyczna zwykłego kosztował 5,51 000 000 rok temu prawie na aukcji zapłacono 141 000 000USD za gołębia Armando prawdopodobnie najlepszego gołębia historii sportu węgierskiego, która sięga roku 1800 mego, kiedy to pierwszy związek hodowców belgijskich gołębi pocztowych został stworzony w Polsce wracając jeszcze jeśli może mogę do historii pani profesor zaczęła później zakład, który przez nią był kierowany do dzisiaj, czyli zakład chorób ptaków kontynuuje tę tradycję no przyczyniają się wszystkim do dobra polskiej polskiej hodowli gołębi nie tylko pocztowych hodowców gołębi bagatelka mamy po tym w tych trudnych czasach, kiedy komputer i świat wirtualny porywa młodzież mamy blisko 42 000 formalnie zrzeszonych w Polskim związku hodowców gołębi pocztowych kierowanym udanie przez pana prezydenta Krzysztofa kawalera, który również będzie uczestnikiem naszego Kongresu co przynosi zaszczyt organizatorom oczywiście no nasze gołębi proszę państwa tych ważnych cenny jest około 4 000 000 obrączek rodowy rodowych proszę pamiętać, że każdego, który w Polsce się urodzi jest zapisany do ksiąg hodowlanych każdy ma swój indywidualny numer każdy proszę państwa dla ciekawostki może im to coraz częściej ma świadectwo genetyczne, jeżeli gołębie osiągają tak zawrotne ceny to oczywiście musimy być pewni, zwłaszcza bez Jerzego, którego kupiliśmy to jest rzeczywiście dziecko tych wybitnych rodziców, dla których krótko mówiąc nabywca chce danego gołą gołąbka nabyć w związku z tym określenie ojcostwa badanie genów w wyniku wydolności gotowej to są wszystko informacje, które hodowcy potrzebują w związku z tym na medycyna weterynaria gołębi to jest wyzwanie, które dynamicznie się rozwija dowód pierwszy światowy Kongres Columbo patologów w Warszawie oczywiście pan opowiada w ogółem jak wielkim szacunkiem też mówiąc z szacunkiem ludzi, którzy pielęgnują w sobie pasję natomiast mam wrażenie, że w Polsce głębie to raczej nie są zwierzęta, które cieszyłyby się dobrą sławą o tym, już mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale my też zastanawiam, jaki tutaj, jakie znaczenie ma aspekty kulturowe będąc w Katarze dał się w stolicy tego kraju w Katarze zresztą w tej wiosce kulturalnej są wielkiego Niki, które są wizytówką miasta pomijam szpitale dla Sokołów, bo to jest takie hobby Katarczyków dość powszechnie znane tak jest prawda do gołębie oczywiście zależy od kultury, ale wpisały się w dziedzictwo kulturowe czeka przypisuje się cechy czasami, których nie mają gołębi jako takie, bo wiadomo, że gołą to tak banery generator oczywiście bogini miłości, czyli gołąbki słuchają to są takie miłości nie ulega wątpliwości tak człowiek uważa w rzeczywistości gołębie to taki bardzo silny terytorializm i no jako lekarz wielokrotnie doświadcza tego, że jeżeli komuś podporządkowany znajdzie się zgłębia dominującym to agresja doprowadzić do krótko mówiąc zadziałania konkurenta, ale w innych obszarach to bardzo wdzięczny Picasso przywołał gołąbka pokoju powiedziałbym w ten sposób kulturalnie głębi wpisały się historia człowieka wielu przysłowia wielu można powiedzieć obrazach no jest szczególnego w tych atakach co ja najbardziej sobie w głębiach to, że człowiek obdarzył wolnością każde zwierze obdarzony wolnością tej wolności korzysta, a go proszę wierzyć widziałem znam przypadki zawsze najdalszej odległości wraca do swojego domu to jest to takie można powiedzieć co ujmuje hodowców, że niezależnie od wszystkiego gołą traktuje ognisko domowe jako coś najbardziej cennego dla niego na świecie w związku z tym oczywiście tam zahaczyła wykorzystał w pracy hodowlanej dzisiaj użytkowanie gołębi waszego sportowych to jest cała dyscyplina cały przemysł proszę mieć NATO na uwadze, że te 4 000 000 godzin jest też pani profesor jest to rzeczywiście biznes w niektórych krajach, a gołębie są traktowane jako krótko mówiąc zwierzęta wyścigowe, czyli można za 1 dobry los za 1 gołębia uzyskać na wysokiej klasy samochód już nie, wymieniając Marek i nie precyzując bardziej dokładnie natomiast oczywiście to jest cała piramida są mistrzowie to jest cały przemysł, który pracuje w końcu jest to również potrzeba jak pisze o tym, pani profesor ziemska, a nawet obowiązek lekarza weterynarii, żeby zapewnić tej grupie pacjentów pomoc i to staram się robić ja osobiście od 40 kilku lat, bo moim pierwszym pacjentem drogową i mam nadzieję, że nadal zdrowia tych szlachetnych ptaków służą gołębie to właściwie hodowane przez człowieka też nabywają cech charakterystycznych dla człowieka właśnie w tym chorób przyznam szczerze się zdziwiłem, kiedy przedstawi mu o nowotworze piersi gołębi to prawda oczywiście GM jedno to nawet bez kontaktu człowiekiem chorują na bardzo przeróżne choroby, gdyby jednak trochę choroby nowotworowe gołębi ze względu na stosunkowo krótki bieg życia tych ptaków to znaczy z reguły jest także nowotworów oraz czasu do swego rozwoju na choroby nowotwory chorują mamy cały przegląd natomiast zdecydowanie w Polsce dzisiaj jest kilka problemów zdrowotnych, jakby tak słuchaczom opowiedzieć wyzwaniem, które się pojawiła w roku 2016 zupełnie nowym nikt tego nie spodziewał ja wiedziałem od wielu lat, że euro rata wirusy rotawirusy, które słuchać powiem od razu aha biegunka dzieci aha pewnie również będzie to przeniesienie na dzieci nie ten rota wirus nie przenosi się na ludzi to wiemy na pewno szesnastym roku w Australii nasz kolega z Australii kolejną walkę był na naszym kongresie 2 lata temu w Krakowie i nam przedstawił bardzo dokładnie jak już to się zaczęło choroba, która do tej pory wirus, który był w przewodzie pokarmowym powodował biegunki nagle przeniesie do wątroby i powodował upadki sięgające nawet 80% Europie ten problem również okazało się bardzo szybko, że jest i mój młody współpracownik dr Krzysztof Adamczyk w zasadzie można powiedzieć świetnie mi 2 lata jego pisał rota wirusa w Polsce rotawirusa gołębiego podkreśla w związku z tym jest nowe wyzwanie, bo oczywiście na szczęście rotawirusy w Polsce nie powoduje takich strat stada gołębi, ale powoduje bardzo duże negatywne efekty na użytkowanie sportowe, a to dla hodowców jest bardzo ważne pracujemy nad diagnostyką wiemy, że Polski rota wirus jest troszeczkę inne niż te pozostałe potrzebne będą szczepionki to jest cały czas wyzwanie, ponieważ wobec rzeczywiście pojawiający się nowych zagrożeń Kolumba patologia musi musi im podołać w związku z tym ta wymiana międzynarodowa proszę zwrócić uwagę, że będziemy do, gdyby popatrzyć na liczbę wejść na naszą stronę to jest ponad 1000 to jest bardzo elitarna grupa ludzi, którzy przyjadą powiedzmy sobie najliczniejsza delegacja, jakby inaczej przyjedzie z Belgii znanymi specjalistami duże bardzo zespół specjalistów z Niemiec będziemy gościć u nas z Portugalii Hiszpanii tak dalej itd. od niczego tak wspomniałem wcześniej bardzo ciekawymi referatami niestety mieć nie będziemy z powodu już omówionego Korona wirusa w związku z tym jest potrzeba informacji, bo gołębie są użytkowane latają wcześnie oczywiście centrum hodowania gołębi to trzeba sobie śmiało i rzeczywiście tak jest przesuwa się do Azji to Azjaci dzisiaj są największymi fanami oni mają zorganizowano hodowle chiński związek hodowców gołębi pocztowych jest to bardzo potężny rzeczywiście jest organizacja skupiająca dużo ludzi w związku z dużo badań duże zainteresowania Polacy chciałbym podkreślić skromna zasługa moja, ale wszystkim młodych ludzi jak pan powalczy w programie bardzo wiele badań nad gołębiami robią naukowcy z Polski nie chciałbym kogoś pominąć wymieniając, ale to jest moja rada, że przykładowo pan poseł Krzysztof śmietanka z państwowego Instytutu to jest światowej klasy ekspert w zakresie rzekomego pomoru drobiu o gołębim mamy pana prof. Tomasza ten sam światowego eksperta w zakresie cyrkowe Rosa, czyli AIDS gołębi także powiedziałbym w ten sposób Polska Kolumba patologia ta naukowa może się na pewno poszczycić swoimi osiągnięcia to wszystko podczas konferencji, która odbędzie się 0607. marca w Warszawie panie profesorze dziękuję panu bardzo za to spotkanie dziękuję serdecznie prof. Piotr Szewczuk były z nami my będziemy wracać naszych programach do grona wirusa pierwszego przypadku ujawnionego w Polsce po godzinie dwunastej gości Mikołaja Lizuta będą gen. Ryszard Grossa były zastępca szefa obrony cywilnej kraju dr Łukasz Różański pediatra specjalista medycyny podróży to po godzinie dwunastej już za chwilę informacja przed informacjami jeszcze przewodnik higieniczny Ewy Podolskiej właśnie w związku z Korona wirusem po godzinie jedenastej kolejny mój gość będzie Małgorzata Olesińska Chart Polski misji medycznej, która powinna o tym co dzieje się na pograniczu turecką syryjskich dzień dobry Ewa Podolska myślę rąk jest 1 z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie rozprzestrzenienia się wirusów w tym Korona wirusa wirus grypy mycie rąk cóż prostszego każdy powie, ale myślę o myciu nierówne można ręce umyć dobrze i umysł źle, a oto przepis na właściwe umycie rąk myjemy je w dużej ilości bieżącej ciepłej wody z użyciem mydła zaczyna dziś mamy ręce ciepłą wodą potem nakładamy mydło zagłębienie dłoni, a następnie rozprowadzamy je czubkami palców drugiej ręki teraz mamy dla obie zewnętrzne powierzchnie dłoni spędzimy palce na melduje wnętrze dłoni mamy umyte pora na wierzchu dłoni na myśl my wieś 1 dłoni wnętrza drugi odwrotnie poranek kciuk na myśl kciuk 1 dłoni np. na sam koniec na mylne obydwa nadgarstki ich już spuśćmy pod bieżącą wodą i służymy starannie wycierając ręcznik nie powinno nam zająć więcej niż 20 sekund skomplikowane tylko za pierwszym razem myjmy ręce jak najczęściej, a jeśli nie mamy bieżącej wody użyjmy do przetarcia rąk chusteczek lub żelu, których rolą jest dezynfekcja są powszechnie dostępne Ewa Podolska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA