REKLAMA

Ekonomie Przyszłości: Jak skutecznie walczyć z wyzyskiem w XXI wieku?

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2020-03-04 12:00
Czas trwania:
02h 28:19 min.
Udostępnij:

Henryka Bochniarz powiedziała kiedyś, że etatów nie będzie. Na obietnicę tę – powtarzaną przez wielu ekspertów, polityków i dziennikarzy – składają się rzekomo kolejne kryzysy i narzucane przez nie konieczności dostosowań, rewolucje technologiczne, robotyzacja i globalizacja procesów produkcyjnych. Nie sposób zaprzeczyć tym faktom. Czy oznacza to jednak, że padniemy ofiarą automatyzacji, a ci i te, którzy zachowają pracę, muszą pogodzić się z przyszłością, którą zaprojektuje im Uber i inne korporacje Gig economy? Czy pojęcie praw pracowniczych i związkowej podmiotowości nieodwołalnie przechodzi do historii? A może w modnym przebraniu technologiczno-historycznych konieczności kryje się stary demon klasowego panowania? Rozwiń »

Wbrew antyutopii Henryki Bochniarz, nie musimy się godzić z rzekomą nieuchronnością prekaryzacji, pauperyzacji i depolityzacji. Tam gdzie dziś kapitalizm narzuca nowe formy podporządkowania pracy i wyzysku, pojawiają się innowacyjne sposoby samoorganizacji siły roboczej i nowe strategie oporu. Walka klas w globalnych łańcuchach dostaw przybiera na sile i już dziś skutecznie podważa wszelkie pewniki proroków zrobotyzowanej, platformowej, globalnej dyktatury kapitału. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry czy państwo witam na kolejnym drugim spotkaniu z cyklu ekonomia przyszłości współorganizowanym przez przez Biennale Warszawa Le Monde prowadzi akcję Polska w tym cyklu wspiera także radio TOK FM Stowarzyszenie rozruch także tutaj ma swój udział i niedługo już nas materiały będą też ukazywały w tygodniku przegląd naj trwają prace i rozmowy z innymi mediami nadzieję, że to będzie się szeroko rozpowszechniał dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestii wyzysku 2001. wieku i o Rozwiń » tym jak się temu wyzyskowi skutecznie przeciwstawiać do tegoż na to, że spotkanie do wygłoszenia wykładów poprosiliśmy znane Kowalik ekonomistka ze szkoły głównej handlowej i jest i fundacji instant oraz Agnieszkę Rosę działaczkę związku zawodowego inicjatywa pracownicza, a także badaczka ruchów pracowniczych, zanim oddam im głos zupełnie parę pomysłów o kwestiach, które będziemy dzisiaj poruszali naprawdę bardzo krótką zaćmy może od tego, że oficjalna główna nurtowało konwencjonalne ekonomia bardzo boi się takich takich pojęć jak walka klas bardzo boi się takich pojęciach wyzysk generalnie niewielką wielką uwagę przypisuje kwestii pracy kwestie stosunków stosunków pracy natomiast z ogromnym zagraną entuzjazmem zajmuje się taką kategorią jakąś innowację tymczasem jeśli widziany sobie takiego świata podręczników konwencjonalne ekonomi i znajdziemy się w rzeczywistości realnym kapitalizmie chce nas otacza historycznie, ale też właśnie dzisiaj to zauważymy, że rzeczywistym źródłem innowacji może najważniejszym są właśnie kwestie związane z konfliktem między kapitałem, a siłą roboczą można powiedzieć, że walka klas jest główną siłą napędową rozwoju kapitalizmu i przy czym oczywiście ten rozwój nie ma charakteru linearnego on przebiega w sposób nieciągły wiąże się właśnie reagowaniem kapitału na opór, jaki ustawianie ustanie siła robocza klasa pracująca tutaj 2 oblicza do badań kanadyjskiej socjolog z historycznej ewolucji wyrok, który będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali na pewno, która właśnie pokazuje, że historyczny kapitalizm tak się rozwija, że w gruncie rzeczy trajektoria, której następuje ekspansja różnych form kapitalizmu wyznaczona jest przez dynamikę konfliktu konflikt między siłą roboczą, a kapitałem kapitał tutaj dostosowuje się do warunków, jakie narzuca opór pracowniczy stara się obejść, jakby pracowników 1 lub drugiej flanki stąd i strategii kapitału jeśli nazywa kiksem, czyli czynsz za przesunięciem mówi o różnych przesunięć przesunięciu technologicznym o przesunięciu geograficznym o przesunięciu organizacyjnym o przesunięciu dotyczącym dominujący w gospodarce gałęzi wytwórczości produkcji z gestem oczywiście mamy do czynienia z podobnym z podobną strategię po stronie siły roboczej pracownicy także dostosowują się do warunków narzucanych przez przez kapitalizm to jest dosyć istotne z naszego punktu widzenia z punktu widzenia takie miejsca w debacie na temat kapitalizmu, jakim dzisiaj znajdujemy mamy bardzo często do czynienia z głosami, które mówią nam, że właściwie wskutek przekształceń transformacji kapitalizmu globalnego w ostatnich kilku dziesięcioleciach pewne kwestie właśnie kwestia pracownicza kwestie związane z wyzyskiem kwestie związane z konfliktem klasowym uległy dezaktualizacji właściwie plac się kończy klasa pracująca to już nie jest to co kiedyś to nie jest już kasy sekcji kategoria właściwie powinniśmy opuścić cały całe pole dyskusji i pole walki, które przez wiele wiele dekad, gdy terminował charakter i ich realnej historii realnego realnego kapitalizmu w istocie okazuje się, że te kwestie którymi dzisiaj będziemy będziemy zajmowali wpisują się właśnie taki mechanizm, którym o, którym pisze Ewelina Silver można, by powiedzieć, że i ekonomii okres będziemy mówili i coś takiego jak globalne łańcuchy logistyczne globalne łańcuchy dostaw to są efekty pewnego rodzaju dostosowań kapitału do sytuacji, która została mu narzucona przez różne czynniki w tym także przez pewną dynamikę konfliktu klasowego nieodległej w nieodległej przeszłości nie będę może zabierał tutaj zbyt wiele miejsca jeśli chodzi o zrekonstruowanie ty ca dynamiki historycznej dzisiejsze naszym wykładowczyni bowiem, że chcą o tym, o tym opowiedzieć, ale oczywiście powiem, że wszystko zaczyna się gdzieś w latach siedemdziesiątych w momencie, kiedy kapitalizm wpada w tzw. kryzys strukturalny akcent w ten sposób jest określany przez chociażby malował Immanuela Delfina i wiele innych innych badaczy na poszukiwanie sposobów na generowanie rentowności przedsięwzięć ekonomicznych w momencie takiego kryzysu jest 1 z głównych motywów tego co nazywamy polityką neoliberalną ATA z kolei generalnie rzecz biorąc sprowadza się do próby podporządkowania siły roboczej do próby z próby stworzenia takich nowych form działalności ekonomicznej organizacji i pracy i wytwórczości, które będą, które będą siłę roboczą pozwolą siłę roboczą bardziej wyzyskiwać to jest sytuacja sytuacja, na którą m.in. odpowiedzią jest z 1 strony i ekonomii, czyli ten rodzaj sposobu zatrudnienia, który omawialiśmy w jakimś sensie już na poprzednim naszym spotkaniu tylko byliśmy mocno ekonomicznej dzisiaj spojrzymy NATO stany pracowników to jest zjawisko, które wpisuje się to co nazywamy kapitalizmem sieci fabrykę sieci czy to co Janek Zygmuntowskiej pod koniec stycznia nazwał terroryzmem cyfrowym 30 osób nowa forma podporządkowania pracy jej eksploatacji przy wykorzystaniu technologii cyfrowych i co istotne i ekonomi jest też 1 z narzędzi, które z kapitału stosuje dzisiaj w łańcuchach globalnych łańcuchach logistycznych to są, jakby 222 tematy które, które dzisiaj poruszymy to są 2 takie kadry, w których postaramy się przyjrzeć sytuacji związanej z konfliktem klasowym i wyzyskiem zapytaliśmy 2101. wieku miałem tylko, że może, iż o wadze takich kwestii jak jak organizowanie się pracowników w łańcuchach dostaw, o czym mówią dzisiaj Agnieszka świadczy chociażby od obecna sytuacja, bo mamy do czynienia od 2 tygodni kariera tego pojęcia głównym nurcie debaty publicystycznej chociażby, bo wszyscy właściwi eksperci zaproszeni do dostaw Radia czy telewizji w wypowiadający się w jakikolwiek sposób na temat gospodarki światowej nie mówią właściwie niczym innym tylko o tym, że Korona wiosną doprowadził do tego, że globalne łańcuchy dostaw zostały zerwane, że doszło do przerwania tego tego tego łańcucha na konsekwencje, których się mówi mogą być bardzo dramatyczne mogą one się przerodzić w globalny kryzys na pewno na pewno bardzo poważne spowolnienie to jest sytuacja, która pokazuje, że tutaj, że tutaj mamy do czynienia z takim miękkim podbrzuszem kapitalizmu, że to co to co to co w zamyśle jakimś sensie był tych, którzy zawiadują kapitałem w ciągu ostatnich kilku dekad było sposobem na na uniknięcie kosztów pracy na na eksterminację kosztów także środowiska naturalnego i było sposobem na wzmożenie wyzysku może być także pułapką, którą ten system spada, ponieważ odsłania swoje słabe punkty i tutaj tutaj to co się dzieje dzisiaj wokół Chin zablokowanie łańcuchów dostaw globalnej gospodarki może budzić jakąś tam nadzieję, chociaż oczywiście jest nadzieja związana skoro wirusem, bo za nas z systemu nie zmieni wręcz przeciwnie z tego co widać może raczej przyczynić się do tego system stanie się bardziej ludzki jeszcze bardziej demokratyczny nie egalitarny Bobowski te metody które, które się stosuje pod pretekstem okiełznania epidemii raczej zmierzają do tego, żeby nas wyrzucić tych tych tych resztek praw społecznych, które jest jeszcze mamy, więc naszym nasze pytanie, na które chcę tu dziś odpowiedzieć po pierwsze, jakby, jaka jest natura tych nowych form eksploatacji pracy to jest pytanie, które wiąże się kilka na miejscu wszystkimi kwestiami związanymi z tą sądownie sposobu zatrudnienia, a po drugie to jest pytanie o to jak możemy się organizować takich form nowych formach organizacji kapitału jaką, jaką globalne łańcuchy produkcyjne, które posługują się m.in. takimi narzędziami, jakimi jakich dostarcza nowa technologia, które określamy mianem ekonomii, dobrze więc potem wstępie oddam głos najpierw zasadnie Kowalik, która opowie o plac platform owej m.in. i konsekwencjach szerzenia się tego zjawiska apotem przejmie pałeczkę Agnieszkę Rosji będzie mówiła globalnych łańcuchach dostaw i organizowania pracowników ich łonie dobry wieczór nie nazywam się Zuzanna Kowalik reprezentuje dzisiaj fundacje i InStat moje zainteresowania akademickie krążą jak najbardziej właśnie wokół dzieci ekonomii pracy Platforma owej swojej pracy magisterskiej badałam pracowników platform badałam dostawców Uber Eats pochodzących z Indii Pakistanu, więc też dzisiaj mam nadzieje znajdą parę miejsc, by coś o wynikach tych badań powiedzieć nie wiem czy państwo widzieli, ale w opisie tego wydarzenia przywołane są słowa Henryki Bochniarz z tego słynnego wywiadu o tym, że etatów nie będzie ten wywiad jest przed bodajże 5 lat zapewne państwo znają, ale być może przypomnę to zdanie w kontekście, które one padły, bo on jest ważne Otóż będzie coraz mniej takich miejsc pracy, w których podpisuje umowę na czas nieokreślony i tkwi w nich do końca świata rynek pracy bardzo się zmienia musimy się do tego dostosować dalej pani Bochniarz zarzuca redaktorowi, że ten chce wciskać czytelnikom przestarzały model zatrudnienia jako jedyne możliwe i sprawiedliwe także ja dzisiaj w mojej prezentacji chciałabym powiedzieć parę słów o tym co się stało, gdy na ten rynek pracy przygotowany na zmiany, o których mówi pani Bochniarz wkroczyły Platformy internetowe grze powiem dzisiaj parę słów o tym, czym Platformy są czymś się charakteryzują też, jakie wyzwania przed pracownikami stawiają, jakie możliwości organizowania pracowników w takich platformach są, ale zacznijmy może definicji, żebyśmy się dobrze zrozumieli ja dzisiaj będę mówić o pracy Platforma owa, ale państwo na pewno znają też określenie tu też ono już padło ikonami Otóż czym się one różnią logiki ekonomii można przetłumaczyć jako gospodarka zleceń gospodarka słuch generalnie chodzi o taki system, w którym tradycyjnie pojmowaną pracę zaczęły zastępować właśnie zadania projekty i zlecenia ten termin zyskał jednak bardzo na popularności właśnie w kontekście platform internetowych, na którą z, których najpopularniejszy jest w UB i też niektórzy badacze szczególnie z Wielkiej Brytanii używają tego słowa tego tego określenia dzięki ekonomii właśnie w takim znaczeniu określenie pracowników, którzy pracują poprzez te Platformy, ale równocześnie to określenie jest używane też kontekście dużo szerszym oznaczającym po prostu wszystkich tych, którzy zatrudnieni są nie w formie nie w formie takiego modelu standardowego etatu tylko właśnie są zatrudnieni na czas określony na podstawie różnego rodzaju umów czasowych albo są samozatrudnieni można przeczytać takie raporty, które mówią np. że wyniki ekonomii pracuje dziś 36% Amerykanów to oczywiście nie oznacza, że oni pracują w na Uberze m.in. tylko oznacza, że nie mają tego zatrudnienia takiego standardowego także proponuje dziś posługiwać pojęciem pracy platform owej gospodarki platform owej, żeby właśnie zaznaczyć, że nam chodzi o to węższe Welsh znaczenia czy jest taka praca platform mowa no to praca platformą odnosi się do formy zatrudnienia wykorzystującego Platformę, a czym jest Platforma jest miejscem spotkań, gdzie może, gdzie spotykają się osoby oferujące pewne usługi mogące wypełnić pewne zadania i osoby szukające takich takich usług niektórzy bardziej podniośle definiują czym są czym są Platformy, bo np. FIO Ubera powiedział kiedyś, że Platformy ten algorytm Dona odkrywa idealną cenę rynkową, czyli niewidzialna ręka rynku staje się widzialna nazywa się Uber ale, żeby dobrze zrozumieć czym jest praca platform mowa skończy wzięła chciałabym się cofnąć o krok właśnie do tej opozycji zarysowanej przez Henryka Bochniarz w tym wywiadzie, gdzie po 1 stronie mamy etat ten przestarzały straszne etatach po drugiej stronie no właśnie zaraz do tego przejdę no i czym jest tam etat ten etat to jest coś co w literaturze nazywa się standard Employment free najszybsi to jest taki model zatrudnienia, który stał się bardzo popularne po drugiej wojnie światowej na globalnej północy co znaczą dla pracowników pracę w pełnym wymiarze godzinowym szereg praw pracowniczych m.in. do zrzeszania się związki zawodowe to wszystko było budowane też współ wbudowany system zabezpieczenia społecznego, ale co najważniejsze to tego rodzaju model zatrudnienia zapewnia wyraźne połączenie między tym co społeczne zbiorowe, a tym co indywidualne wpisywał wyraźnie zatrudnienia w szerszy kontekst społeczny, który właśnie pozwalał na stworzenie takiej siatki bezpieczeństwa i rozproszenie ryzyka na różnych aktorów najechać to wydaje się normą, a w języku niektórym wydaje się już nawet normą przestarzałą to jednak należy pamiętać o tym, że ten ten etat był raczej bardzo krótkim okresem w historii tak patrzymy teraz wstać, bo normą była jest praca raczej niestandardowych formach zatrudnienia czy coś co możemy nazwać pracą prekariuszy, bo te niestandardowe formy zatrudnienia łączy właśnie jakaś taka nie stałość i niepewność i one mają zdecydowanie dłuższą historię można sobie przywołać obrazy robotników, którzy przychodzą pod fabrykę albo robotników, którzy przychodzą do doków, bo o tym, często pisali brytyjscy naukowcy, którzy przychodzą do doków rano nie wiedzą czy będzie dla nich praca czy nie ustawiają się w kolejce i nadzorca wychodzi z fabryki decyduje o tym kto dzisiaj pracuje a kto może wrócić do domu także dziś mówimy o pre karny pracy więcej, bo zaczęła dotykać nas ludzi z globalnej północy a gdybym była jeszcze trochę bardziej uszczypliwe to bym powiedziała zaczęliśmy o tym, mówić więcej, bo zaczęła dotyczyć części białych mężczyzn w w ostatnich 2030 latach nastąpił wyraźny wzrost znaczenia tych niestandardowych form zatrudnienia w krajach rozwiniętych, żeby nie być gołosłowną pokaże państwo tutaj wykres na podstawie danych OECD ten niebieski słupek to są ludzie zatrudnieni właśnie w tych niestandardowych formach zatrudnienia w 2000 roku, a ta ten biały ROM to w roku 2016 zapewne, jakbyśmy ten niebieski słupek jeszcze trochę się cofnęli w czasie, gdyby to był rok 1980 to ta różnica byłaby jeszcze wyższa jeszcze większa i na początku ten wzrost tych znaczenia tych niestandardowych form zatrudnienia wiązał się z wejściem na rynek pracy kobiet ale, toteż zaczęło się zmieniać, bo między 19852016 rokiem udział mężczyzn wśród wszystkich pracujących właśnie w tych niestandardowych formach zatrudnienia wzrósł aż ośmiokrotnie, ale jak to się w zasadzie stało, że ta zmiana nadeszła i standardowy model zatrudnienia zaczął być wypychany przez te niestandardowe formy pracy co przygotowało też grunt pod właśnie prace platform mowa to tę historię zapewne dobrze państwo znają też już prowadzący trafiają zaczął nasze zaczyna właśnie w latach siedemdziesiątych kryzysem strukturalnym, ale też no co przyniosło inflację bezrobocie lata osiemdziesiąte to próby okiełznania tego kryzysu, ale też to jest okres wzmożonej globalizacji regulacji kapitału kapitał zaczyna coraz szybciej krążyć po świecie okazuje się, że przeniesienie np. fabryki za ocean tak z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się stało się dużo łatwiejsze z krajów rozwiniętych zaczęły uciekać te najbardziej uzwiązkowienie też miejsca pracy, czyli zaczęły uciekać duże fabryki duże zakłady przemysłowe następowała industrializacja długo myślano, że praca nie da się zlokalizować w zasadzie David Harvey 1989 roku powiedział, że właśnie w odróżnieniu od innych czynników produkcji siła robocza musi po prostu codziennie iść do domu tak, bo jest go Home Kevin Knight ta praca wydawała się długo dużo bardziej lepka to wszystko też oczywiście jest wpisany ten zwrot ideologiczny ekonomii w polityce rozkwit tego co nazywamy dziś neoliberalizmem i coraz częściej zaczynały się podnosić głosy, że w reakcji na sztywność rynku pracy, który właśnie nie pozwala przedsiębiorcom dostosowywać się do tej globalizacji na gospodarki należy ten rynek pracy uelastycznić tak to miałby miała być recepta nie tylko na bezrobocie, ale miała być też recepta na włączenie do uczestnictwa w rynku pracy nowych grup społecznych głównie kobiet później mamy kryzys 2000 ósmego roku, które znowu, jakby wzmocni u argumenty tych, którzy mówili, że no tak przedsiębiorcy muszą mieć więcej elastyczności, żeby móc łatwiej zwalniać zatrudniać, bo inaczej nie poradzimy sobie z bezrobociem później mamy rozwój technologii komunikacyjnych tak, bo w zasadzie w ciągu tej ostatniej dekady internet zawędrował najpierw do pecetów, a potem wprost do naszych kieszeni, ale w to wszystko wpisała się też pewna zmiana kulturowa ona była zapewne jest pewne sprzęgnięte z tymi wszystkimi pozostałymi czynnikami Reacher Senat 20 lat temu napisał taką świetną książkę korozja charakteru, gdzie właśnie opisuje jak ten nowy elastyczny kapitalizm wpływa nie tylko na gospodarkę też takie codzienne nasze pod postrzeganie pracy powoduje erozję zaufania erozję relacji międzyludzkich, kiedy praca zaczęła się zmieniać projekt zadania albo jakieś obszary odpowiedzialności to amerykańskiemu światu pracy zaczęła przyświecać taka zasada nic na długo i ta zasada nic na długo wg Ryszarda Senat ta właśnie ze rynku pracy rozlała się też na relacje międzyludzkie i ikonami świetnie się w tym to pisała, obiecując taką pracę, która uwolni nas od tego wszystkiego czego w pracy nie lubimy nudy powtarzalności zależności od innych osób rutyny relacji międzyludzkich, na które jesteśmy skazani w miejscu pracy, a które, których możemy się pozbyć po prostu będąc na swoim będą swoim szefem i dziś ta narracja w kulturze jest wciąż bardzo duża wystarczy przejrzeć trochę też internet i naprawdę bardzo dużo bardzo dużo takich tekstów blokowych dotyczy tego jak bardzo etat równa się niewolnictwo, a praca na swoim właśnie dzięki ekonomii da nam wyzwolenie mi się najbardziej tutaj podoba ten cytat dotyczący ojców założycieli podobno niektórzy z nich uważali każdą pracę na etat za niewolnictwo uważali, że człowiek wolny może pracować tylko na zasadzie wymiany usług z innymi na wolnym rynku, czyli ta tutaj ideologię autorowi nieźle nieźle wjechała, ale jako w zasadzie prace możemy wykonywać na tych platformach chciałbym teraz państwu przedstawić taką typologię, którą zaczerpnęła z raportu wydanego przez fundację Friedricha Eberta Otóż są 2 główne kategorie tego typu platform pierwsza kategoria dotyczy pracy, którą wykonujemy w chmurze wystarczy nam laptop i możemy każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu taką pracę wykonać tutaj głównym taką najbardziej znaną platformą jest właśnie Amazon mechanik kartek, na którym są dostępne tzw. mikro zadania czy mniejszej większa, ale niektóre są takie bardzo małe i jakie to mogą być mikro zadania co można tam robić można tam np. uzupełniać ankiety można tam np. atakować zdjęcia można tam np. uczyć sztuczną inteligencję to znaczy np. klikać, na których zdjęciach widzisz most albo, na których zdjęciach jest ta sama osoba są takie zadania, które są wyceniane od kilku centów po kilka po kilka dolarów większość z nich druga kategoria tych platform to jest coś co Ursula już badaczka platform internetowych nazwała online Organization w oślej nurek, czyli organizacja pracy online Platforma jest online, ale praca, którą musi wykonać jest najbardziej offline musi wykonać realnym świecie tutaj takim najpopularniejszymi przykładami tych platform to są właśnie te zajmujące się transportem osób jak np. Uber czy Bolt te, które się do zajmują dostawami dostawami jedzenia jak np. Uber Eats albo Believer, ale też np. węglową ostatnio w Warszawie albo na części takich platform możemy też znaleźć osoby, które wykonają zadania których, lecz czcimy w domu posprzątanie mieszkania jakieś drobne naprawy jak jest skala tego zjawiska to jest niełatwe do zmierzenia, ponieważ ci, którzy układają kwestionariusza i chcą zmierzyć się mierzą się z 2 problemami po pierwsze, ciężko jest tak sformułować pytania, żeby osoba po drugiej stronie na pewno zrozumiała, o co chodzi sama praca Platforma ma to za mało trzeba tam trochę więcej konkretów, żeby ta osoba wiedziała, że nie chodzi o sprzedawanie rzeczy na Allegro np. albo na Facebooku tylko chodzi generalnie o te Platformy, które wymieniłem przed chwilą druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś próbował tego raz to czasami już dawno zapomniał, że to robi, ale takie próby mierzenia tego są jak najbardziej podejmowane i ostatnie badania przeprowadził Instytut spraw publicznych, z których wynika, że co dziewiąty Polak w wieku produkcyjnym miał doświadczenie z pracą na platformach, a tylko 4% Polek i Polaków pracuje w ten sposób regularnie są też badania np. Europejskiego Instytutu związków zawodowych, które wg, których ta liczba jest dużo mniejsza także niecałe 2% Polaków ma doświadczenie z pracą na platformach badania za granicą są przywołam badania dotyczące krajów Unii Europejskiej też te liczby wahają się między 4, a 10%, chociaż tutaj w USA wg raportu JPMorgana to jest tylko pół procent też Dody zjawisko jest bardzo szybko się zmienia i tak naprawdę dane z 2017 roku 2016 już mogą być nieaktualne, gdyż to co wyszło w tym raporcie JPMorgana to, że generalnie pracowników na tego typu platformach jest coraz więcej, ale średni dochód każdego z nich maleje po zarysowaniu tego czym są Platformy musimy się zastanowić na co platform ekonomii oznacza dla przedsiębiorstw, a co oznacza dla pracowników przede wszystkim dla przedsiębiorstw to jest spełnienie takiego snu przedsiębiorcy o tym, żeby płacić pracownikowi tylko za produktywność czas nie płacę mu za to rząd przyjdzie rano do biura rozgości się zrobić sobie kawę czy opłaca mu za konkretne zadanie, a potem może sobie iść Jeff Bezos, kiedy prezentował Amazon mechanika Telka w powiedział coś takiego wiecie to jest coś tu eService ja teraz wam prezentuje Hermesa serwis dobrze to też obrazuje ten cytat z Rosji Ukrainy Flora przed pojawieniem się internetu byłoby naprawdę ciężko znaleźć kogoś kazać mu usiąść na 10 minut, by wykonał swoje zadanie, a potem go zwolnić, a właśnie to robić dziś dzięki technologii znajduje się ich daje im jakieś małe zadanie, a potem, gdy już ich nie potrzebujesz po prostu się ich pozbywa aż to jest nic innego jak takie urzeczywistnienie tej narracji, której mówiłem wcześniej tej narracji nic na długo generalnie relacje pracownik pracodawca mają ograniczyć do minimum racji, których nie chcemy mają ograniczyć do minimum, a praca staje się w tym po prostu towarem, które wymieniamy z osobą, która jest tym towarem zainteresowana i Platformy też bardzo podkreślają w swoim języku, bo one jak ognia używają słów pracownik pracodawca mówią właśnie o zadaniach przy usługach o jakiś mikroprzedsiębiorca także te osoby, które wykonują zadania to są właśnie tacy mikro przedsiębiorcy niezależni niezależni podwykonawcy to widać też np. w regulaminach takich platform tutaj wyjęła kawałek regulaminu właśnie Amazon mechanika autorka dotyczący tego kim jest Independent kontraktor to on przede wszystkim musi wiedzieć, że nie może się absolutnie prezentować jako pracownik ani Amazona ani tej strony, która zamawia zadania nie może absolutnie żądać tych samych przywilejów tak co oznacza często te przywileje oznaczają prawa pracownicze musi pamiętać, że jest właśnie tym niezależnym podwykonawcą mikroprzedsiębiorcą w zasadzie i nie każdy daje się nabrać na tę rację, bo w sądzie było już wiele przykładów rozpraw sądowych, które właśnie sądy pracy sędziowie zastanawiają się czy to ta klasyfikacja tych pracowników jako niezależnych podwykonawców rzeczywiście jest prawidłowa i na co sądy zwracają uwagę w tym momencie zwracają uwagę przede wszystkim na stopień kontroli Platformy nad pracą, która jest wykonywana przez pracownika, bo to co powinno cechować osoby prawdziwie samo zatrudnioną to wolność decydowania o tym jak wykonuje swoją pracę, gdzie wykonuje swoją pracę, kiedy wykonuje swoją pracę za ile wykonuje swoją pracę, więc teraz chciałabym trochę państwu powiedzieć jak Platformy różnią się w tych wszystkich wymiarach właśnie jeśli o to chodzi no w tych Platforma, gdzie praca wykonywana jest w chmurze oczywiście to my decydujemy, gdzie tę pracę wykonamy kryterium jest tylko jedno dostęp do internetu natomiast we z takim uderza to Platforma decyduje kogo ja mam teraz jechać, gdzie mam teraz jechać także często, jaką trasą teraz jechać wydaje się, że kontroli czasowej tak naprawdę takich platformach nie będzie, bo przecież to miało być urzeczywistnienie tej obietnicy o tym, że pracuje wtedy, kiedy chce, ale okazuje się, że po prostu często tej pracy nie ma na tyle, by miała mogła się logować wtedy, kiedy chce musi się logować wtedy, kiedy jest praca i to też mówili mi o tym, właśnie pracownicy Uber Eats dostawcy Uber Eats, z którymi rozmawiałam podczas badań mojej pracy magisterskiej, że oczywiście teoretycznie można się zalogować, kiedy się chce, ale praktycznie trzeba logować wieczorami w weekendy nocą tak z piątku na sobotę soboty niedziele najlepiej logować się w dni deszczowa, bo w dni słoneczne po prostu nie ma wystarczająco dużo pracy tych dostawców jest za dużo, a nie ma tylu zamówień możliwość ustalenia stawki takim uważa też jest oczywiście bardzo ograniczona to algorytm decyduje za ile wykonamy naszą pracę w platformach typu o platformach, które skupiają się na pracę w chmurze to jest oczywiście łatwiejsze to znaczy to ten pracownik decyduje za ile dane zadanie wykona, ale też czy to jest trzeba się zastanowić czy to rzeczywiście jest zawsze jego niezależny wybór, ponieważ należy pamiętać, że na tego typu platformach konkurują ze sobą pracownicy z całego świata bardzo duża pracowników jest z krajów rozwijających się z globalnego południa jednocześnie bardzo duże pracowników ze Stanów zjednoczonych, więc kiedy ja proponuje swoją stawkę jako ta osoba pracująca na takim np. Amazon mechanika tylko to musi pamiętać, że zawsze jest jeszcze bardzo dużo osób, które zaproponują jeszcze niższą stawkę w Uberze tak jak mówiłam decyduje algorytm, ale ten algorytm też czasami się zmienia zasady wynagradzania się zmieniają oczywiście bez żadnego porozumienia z pracownikami i tak było w grudniu 2018 roku, kiedy właśnie w Uberze w Polsce wyszła taka zasada, że należy zaakceptować przejazd bez wiedzy o tym za ile w zasadzie ten przejazd się wykona są najpierw trzeba kliknąć akceptuje apotem się pokazuje ile się zarobi to znalazłem dla państwa taki cytat z 1 z grup właśnie kierowców Ubera, który powstał w reakcji na tamtą zmianę od wczoraj jesteś niewolnikiem Ubera bez prawa wyboru przychodzić do pracy, w której po przyjęciu zlecenia nie wiesz za ile pracujesz i gdzie jedziesz zastosowanie takiego systemu w pełni pozwoli na stworzenie społeczeństwa, w którym nikt nie będzie się buntował przeciwko jakimkolwiek zmianom dyscyplina wizje książek Orwella Huxleya zaczynają się spełniać w dużym uproszczeniu mówiąc mechanizm działający na podobnej zasadzie z wykorzystaniem technologii testują obecnie Chińczycy pięciogwiazdkowy system oceny społecznej i wykorzystywany jest do oceny obywateli i karania ich za złe zachowanie lub nagradzania za dobre ten system oceny to jest też coś do czego odwołują się sądy w tych sprawach dotyczących reklasyfikacji, o których państwo wcześniej mówiłam to znaczy sądy mówią to jest przejaw po prostu władzy i kontroli Platformy nad pracownikiem on tej on musi tę ocenę mieć wysoką, bo inaczej czasami zostanie z aktywowanych nie może też tej oceny przenieść z Platformy na Platformę zasady też dezaktywizacji w ramach czy za zbyt niską ocena też są często bardzo niejasne w moich rozmowach właśnie z dostawcami Uber Eats wychodziło na to, że oni wiedzą, że rzeczywiście można być aktywowane i wielu z nich się zdarzyło, ale nie mają pojęcia, jaki jest ten programowy ten poziom właśnie, które tam dezaktywacji umożliwia widzą tylko, tyle że jeśli tak się stanie nie wiadomo, kiedy nie wiadomo jakich zasadach, ale jeśli się stanie trzeba iść do biura Ubera i poprosić ich odblokowanie konta, ale taka osoba jest mimo to 23 dni odłączone od swojego głównego źródła dochodu, a zasady nie są jasne też pewnie się państwo domyślają, że w w Tychach w tej pracy platform owej większość pracowników jest pozbawiona ubezpieczenia zdrowotnego zabezpieczenia emerytalnego to jest szczególnie niebezpiecznie w połączeniu z faktem, że praca takiego Kuriera rowerowego jest naprawdę niebezpieczna w dużych miastach Mark Graham taki właśnie badaczki ekonomii, który przeprowadził bardzo duże badania właśnie w krajach rozwijających się głównie wg jego danych 42% kierowców tych dostawców uczestniczyło w wypadku, których ich pojazd uległ uszkodzeniu, a 10% w wypadkach, w których oni sami doznali urazu także połączenie właśnie tego braku zabezpieczenia ubezpieczenia zdrowotnego z tą z tym wysokim wskaźnikiem wypadków może się np. na pewno skończyć tragicznie też słyszałem taką historię właśnie też od tych dostawców Uber Eats o tym, że pewnej osobie, która po prostu po wypadku trafiła do szpitala, ale koszty leczenia były tak wysokie, że musiała jak najszybciej uciekać po prostu do Indii zostawić wszystko te studia to co sobie tutaj już w Polsce zorganizowała, bo te koszty ją przerosły też chyba dzisiaj wczoraj widziałam Independent artykuł, w którym właśnie jakiś dziennikarz redaktor pisał o tym jak bardzo utrzymywanie na utrzymywanie bardzo istnienie takiej dużej grupy pracowników, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego jest niebezpieczne właśnie w czasach takiego zagrożenia Sanitarno epidemiologicznego, jaki istnieje teraz kolejną cechą tych platform, które bym chciała powiedzieć to jest tandeta, lecz bili tak to nazwa Mark Graham można przetłumaczyć jako cyfrowa czytelność generalnie chodzi o to że, gdyby powodem istnienia wielu tych platform jest zbieranie danych może nie powodem istnienia ale by dużą dużą częścią ich działalności zbieranie analiza danych nie jest tajemnicą, że taki Uber planuje w przyszłości po prostu zastąpić tych kierowców autonomicznymi samochodami, które będą, które będą odbierać pasażerów w miastach także to Digital, lecz bili i to będzie taka umiejętność to będzie taka umiejętność zamienienia tej pracy, którą wykonują pracownicy na tych platformach zautomatyzowanie tak zastąpienie sztuczną inteligencją i tutaj ten Digital, lecz bili jest najwyższa w pracy typu właśnie na Platformie Amazon mechanika czek, ponieważ tak naprawdę duża część tego co robią tam pracownicy to jest nic innego jak uczenie sztucznej inteligencji sam mechanika czek czy Amazon nękani katolik został właśnie nazwany przez Jeffa Bezosa sztuczną sztuczną inteligencją nie wiem czy państwo wiedzą czym był ten mechaniczny Turek, ale to była taka maszyna takich Human no i osiemnastego wieku, które świetnie grał w szachy potrafił ograć Napoleona Bonaparte grał podobno też będzie minę Franklinem i naprawdę robił w Europie osiemnastym wieku absolutny szał pewnie gdyby wtedy istniał wręcz Kapital to byłby jednorożce, ale niestety nie przetrwał do naszych czasów to po prawej stronie to jest współczesna replika ówcześni ci, którzy podziwiali gra w szachy tego mechanicznego Turka nie do końca wiedzieli jak on działa podobno Napoleon Bonaparte próbował zawiązywać mu oczy, sprawdzając czy chustką na oczach będzie grał lepiej czy gorzej oczywiście jak się państwo mogą domyślać ta tajemnica była dość prosta po prostu tam w sprytny człowiek sprytny sposób był schowany człowiek i ta analogia jest naprawdę trafna też w stosunku do tego mechanicznego Turka, który stworzył Amazon, ponieważ często to co nam konsumentom wydaje się być właśnie nową technologią sztuczną inteligencją jest tak naprawdę ukrytą pracę człowieka podam taki przykład dość głośny im parę lat temu Platforma chyba ekspansji fali ogłosiła, że ma świetny system sztucznej inteligencji do przykrywania właśnie danych z paragonów wystarczy zrobić zdjęcia zaraz wszystkie dane z paragonu będziemy mieli aplikacji okazało się, że paragony lądowały właśnie na Amazon mechanika tylko ktoś jest wpisywał po prostu ręcznie wpisanie takiego paragonu było płatne 1 centa platform Platforma jest też problem pośrednictwa znaczy po pierwsze to Platformy są pośrednikami i uniemożliwiają porozumiewanie się bezpośrednio z klientem po drugie na platformach są jeszcze dodatkowi pośrednicy i tak jest m.in. właśnie na Amazon mechanika tory, gdzie pojawiło się czasem takie konta parasole, które zebrały wystarczająco duża dobrych opinii, żeby z łatwością zbierać zlecenia mogą sobie państwo wyobrazić, że kiedy zaczyna się pracę na takiej Platformie nie ma jeszcze żadnych opinii ze strony innych klientów można konkurować w zasadzie wyłącznie ceną i tutaj Mark Graham w swojej książce przytacza historię właśnie 1 ze swoich rozmówczyń, która zobaczyła, że jakieś zadanie jest przydzielona właśnie innej osobie za 23USD natomiast później ta osoba konto oferowało jej to prace za 350, a cała reszta właśnie trafiła do kieszeni tego pośrednika podobnie jest problem pośrednictwa jest również jest również obecny w Uberze i Uber Eats no bo żeby jeździć w Uberze Uber Eats trzeba mieć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, ale oczywiście istnieje sposób, żeby ominąć można się podpiąć pod tzw. partnera i ten partner to może być duża firma skupiająca kilkaset nawet takich osób, a to może być nasz znajomy po prostu, który ma jednoosobową działalność gospodarczą pozwala nam to jeździć bez konieczności zakładania działalności gospodarczej Ubera jest to bardzo wygodna, a z tymi partnerami rozlicza się fakturami VAT, a to co robi ten partner już z tym dostawcą Ubera nie do końca interesuje odsuwa od siebie to najbardziej kłopotliwe ogniwo, jakim jest dostawca pokazując, że wszystko robi legalnie rozliczać fakturami VAT podatkową prawnie wszystko jest HOKEJ, ale oczywiście te metody rozliczania się partnerów z dostawcami czy kierowcami potrafią być naprawdę pomysłowe 1 z nich jest np. umowa o najem roweru to znaczy to jest także ja jako dostawca wynajmuje mojemu partnerowi rower na papierze mój rower, którego wcale nikomu nie wynajmuje, bo nimi jeżdżą z tego tytułu płaci pieniądze, na które tak naprawdę płaci z tytułu dostaw na uderza, a to wszystko jest robione właśnie po to, by jak naj bardziej te kwestie podatkowe ominąć, a i to jest to jest Krysia ze strony, która nazywa Uber market, gdzie można sobie wybrać takiego partnera i rozśmieszyło mnie to rzecz partnerzy nazywani są inkubatorami przedsiębiorczości to znaczy to jest także, iż nie jest jeszcze gotowy na własną firma no to idzie do takiego inkubatora przedsiębiorczości i on nauczycie jak prowadzić własny biznes, a może czasem założyć swój biznes będzie już jeździł bez partnera i tutaj w ofercie tego partnera też potem świnką skarbonką jest napisane innowacje podatkowe to jest coś co ten partner właśnie oferuje ciekawe jest też geograficzne rozmieszczenie tych tych właśnie oferujących pracę tych pracujących to też zbadał Mark Graham no bo ta praca w tłumie szczególnie jest bardzo popularna właśnie w krajach rozwijających się tu widzimy po prawej stronie jak po prawej stronie są właśnie pracownicy jak ciemniejsze są Indie niektóre państwa Afryki i Filipiny, czyli też tam, gdzie językiem urzędowym jest m.in. angielskim no to te firmy te Platformy przyczyniają się zatem nie tylko do takiego dopingu, które możemy zaobserwować na ulicach Warszawy także Uber wkracza w tradycyjną branżę taksówkarze i euro zwala na łopatki, ale jesteś dancing globalnych, które prowadzi do takiego ciągłego wyścigu na dno jeśli chodzi o płacy tak zawsze znajdzie się ktoś dla kogo ten 1USD to jest jeszcze więcej, więc może ze swoją pracę zaoferować jeszcze mniej, gdyż przy początku internetu była taka opowieść, że internet zapewni brak dyskryminacji wykluczenia pozwoli na właśnie równy udział w rynku pracy taki też platformowych i wielu rzeczywiście są przykłady, gdzie ta praca platform mowa w Kluczach tak to znaczy osoby niepełnosprawne osoby mające opiekujące się osobami starszymi albo dziećmi w ogóle osoby starsze, ale z drugiej strony też tak nie jest to Platformy przez to, że są tylko online są wolne od uprzedzeń rasizmu to jest Krysia to właśnie z 1 z takich platform freelancer kich, gdzie ktoś napisał, że listy z Indii Pakistanu albo Bangladeszu to nawet nie próbuj starać się te oferta, a są też kraje np. Kenia, która próbuje wykorzystywać pracę platform mowa jako właśnie narzędzie walki ze bezrobociem i organizuje takie specjalne programy, które mają na celu właśnie uczyć ludzi, którzy mają problemy na rynku pracy jak zarabiać poprzez Platformy i w ten sposób radzi sobie czy próbuje sobie radzić ze problemem bezrobocia, bo to też nie jest także dla wszystkich tych ludzi z globalnego południa ta opowieść emancypacyjne okazało się nieprawdą, gdyż badania markę Graham pokazują, że dla bardzo duże wielu ludzi jest to czasem jedyna forma uczestnictwa jedyna dostępna forma uczestnictwa w 2 w rynku pracy ludzie np. w Lagos czy Manili próbują w ten sposób uciec od trzygodzinnych dojazdów 1 stronę do pracy, za które też trzeba zapłacić tutaj ten skręt od tej pani, która ma dziecko na ręce właśnie ona w tym filmie opowiadała jak praca Platforma owa poznał pozwoliła jej przede wszystkim pozbyć uciążliwych dojazdów i opiekować się opiekować się między czasie swoim dzieckiem dla niektórych też kilka dolarów jest po prostu stawką, która znacznie przekracza stawki, które mogą dostawać nawet w swoim zawodzie, bo w tej książce Marka Grahama jest opisana historia np. pielęgniarki, która dla, której 23USD za transkrypcję, która robi właśnie przez Platformę jest prowadzić do znacznego polepszenia komfortu życia na państwo pewnie wiedzą z pracą taką platformą, a przez to, że nie mamy tego statusu pracownika łączy się również łączą się zagrożenia dla reprezentacji pracowniczej no bo najprościej organizować po pierwsze nie mamy tego statusu pracownika tak, które w wielu krajach jest w ogóle furtką do jakiegokolwiek takiego myślenia o takiej zinstytucjonalizowanej drodze związkowej no ale po drugie to najprościej jest organizować ludzi, którzy po prostu spędzają razem czas jest jakaś kuchnia, w której można poplotkować albo ponarzekać na pracodawcę tutaj w przypadku pracy platform owej często ci ludzie całe dnia się nie widzą tak tacy kierowcy Ubera nie mają absolutnie żadnego żadnej okazji, by zobaczyć innych kierowców Ubera, ale np. już jeśli chodzi o dostawy jedzenia jest tym trochę inaczej, bo też Mark Graham opisywał takie miejsca, ale też my przecież znane z ulic Warszawy jest bardzo dużo miejsc, gdzie ci dostawcy jedzenia po prostu czekają na zamówienia są galeria handlowa to jest temu co może być MAK Donald czy okolice McDonalda już taki moment zetknięcia się ze sobą pracowników prowadzi do wymiany pierwszych informacji i wymienia się kontaktami i np. założenia grupy facebookowej grupy ca Polnej tak to się odbywa w w wielu miejscach na świecie Mark Graham opisywał właśnie jak od takich grup płaca po owych zaczęły się 1 z pierwszych w ogóle protestów w tej branży platform owej i pracownicy właśnie Delii warunki zaczęli się organizować co zaskutkowało później 40 protestami w różnych miejscach na świecie wszystko właśnie zaczęło się od takich nieformalnych dróg organizacji to nie zmienia jednak faktu, że także związki takie także związki zawodowe są zainteresowane organizowaniem tych pracowników zazwyczaj są związki takie bardziej demokratyczne bardziej oddolne, gdzie ta droga instytucjonalna nie jest aż aż tak ważna ja też pytałem się moich np. rozmówców właśnie z Indii Pakistanu czy oni myśleli o zrzeszaniu się o jakiejś drodze taki, by te swoje problemy czy kłopoty, o których opowiadali nagłośnić to oni mieli w ogóle taką oni mieli taką krytykę taką taki problem zastanawiali się czy też w ogóle legalne, żeby imigrant mógł protestować bali się, że zostaną posądzeni o niewdzięczność nie wiedzieli w zasadzie jak Łódź jak mogło się do tego zabrać na pewno ciężej jest też organizować tych pracowników w chmurze tak, bo tutaj w jeśli chodzi o tę organizację tych pracowników dostawców jest dużo łatwiej, a tu też dla państwa zamieściła taki wycinek ze opisu wydarzenia, które miało miejsce w kwietniu zeszłego roku, gdzie właśnie organizator szuka dostawców pyta się ich czy m.in. czy chciałbyś mieć miejsce, gdzie możesz naładować telefon spotkać się z innymi usiąść na chwilę, żeby porozmawiać z innymi ludźmi także czasami, żeby polepszyć poziom pracy tych dostawców kurierów nie potrzeba naprawdę dużo, bo to czemu cierpią najbardziej czasami to jest po prostu alienacja tak jak mówiłem ciężej jest organizować pracowników w chmurze, ale takie projekty też się zdarzają coraz więcej jest grup internetowych forach internetowych, na których pracownicy np. mechanika autorka mogą się wymieniać między sobą spostrzeżeniami oceniać pracodawców to też jest bardzo ważne, bo w badaniach dzień bark wyszło, że 94% wszystkich tych pracowników mechanik autorka, choć raz nie dostała zapłaty za swoją pracę po prostu ci, którzy tę pracę dostają twierdzą żona nie spełnia wymagań spełniać system progów jakościowych tę pracę odrzucają mogą ją oczywiście sobie przywłaszczyć druga osoba zostaje bez bez pieniędzy w każdym razie te fora czy Platformy czy grupy co powie to oczywiście nie są oficjalne strajki czy ścieżki oporu ale jakby w historii wiele prób organizowania pracowników no właśnie zaczynało się od takiej działalności nieformalnej czy nawet nielegalnej jednocześnie dzieje się ten marsz przez te oficjalne drogi oficjalne instytucje czytałam, że 5 dni temu sąd w Ontario przyznał pracownikom Platformę dowożące jedzenie fundatora właśnie prawo zrzeszania się związki zawodowe i będzie to 1 z pierwszych takich precedensów na świecie no inną innym sposobem jak można, by polepszyć warunki pracy na takiej Platformie to jest posiadanie takiej Platformy na własność taki to byłoby dopiero właśnie spełnienie się tej obietnicy ikonami o pracę bez szefa takim nic nas bez nas rzeczywiście takie idee Platformy owego kooperatywy mu są podnoszone 1 z takich głównych orędowników tego rozwiązania jest taki niemiecki amerykański badacz trybu Scholz, ale państwo zobaczyć w Polsce też Fundacja Instytut dołożył swoją cegiełkę, tworząc taki raport o właśnie platformowych kooperację zmian to jest z pewnością, jakby piękna idea tak też zawsze miło się czyta np. o przypadkach, gdy pracownicy przejmują zakład, który ma być zlikwidowane i przekształcają go wspólnie Kooperatywa, ale trochę ciężko chyba sobie wyobrazić żeby, kiedy mamy tak wielkich graczy jak Uber, którzy dysponują chyba nie ograniczonym kapitałem, żeby taka Platforma pracownicza mogła z nim w ogóle konkurować akurat w tej branży może się wydawać, że skoro platform ekonomii mimo wszystko pracuje znikomy procent ludzi no to być może nie ma o co kruszyć kopii, ale główny problem z tym zjawiskiem jest taki żoną najwyraźniej rozszerza to znaczy następuje tzw. uberyzacji kolejnych branż podmiotów Uber relacja, czyli właśnie przenoszenie tego modelu działania Ubera razem z prywatyzacją pracy razem z unikaniem opodatkowania na kolejny branża jak twierdzi szkolą kant właśnie autor książki od Elewarru Kiki ekonomi działek kapitalistyczne laboratorium, przez które testowane są nowe techniki zarządzania kontroli eksploatacji i wyciskania zysków i to wszystko jest jeszcze podlane takim sosem właśnie innowacji wygody dla konsumenta w ogóle mam wrażenie, że nas wszystkich zaraził jakiś taki Consumer Centre Amazon twierdzi, że jest właśnie Customer obsesji to jest jego to jest jego konik na metę to trochę wierzyliśmy no, jakby postęp to jest to jak możemy w 24 godziny coś zamówić pod nasze drzwi tak w Amazonie albo postęp to jest to jak są tanie jak są tanie taksówki trochę, zapominając o tym, że to, że ta usługa jest tańsza szybsza często min często przekłada się na gorszą sytuację pracownika z tyłu, więc może czas na firmy, które są im Ploj i obsesji ani kastą obsesji im chyba możemy z tym rzecz, a też są takie firmy no bo ten postęp chyba leży po drugiej stronie to znaczy ja bym chciała, żeby ten etat, które na początku mówiliśmy to jednak nie była anomalia w historii ale, żebyśmy uznali, że jest to jakieś osiągnięcie cywilizacyjne tak, bo te podstawowe powody, dla których powstało prawo pracy to jest zapewnienie zdrowego bezpiecznego miejsca pracy zapewnienie pracownikom głosu czy zabezpieczenie przed chciwością pracodawcy to przecież te podstawowe powody wciąż są istotne obojętnie czy nazwiemy to teraz czwartą rewolucją przemysłową oczywiście nie wiem, jaką epokę wkraczamy to pewne rzeczy są niezmienne mówi się, że dziś ten świat gospodarki właśnie platformowych to jest świat z dziewiętnastego wieku, zanim właśnie powstała powstały związki zawodowe, zanim powstały pierwsze właśnie instytucje zdrowej demokracji pracowniczej ani, którzy jeszcze dalej szukają tej historycznej analogii np. taki badać, bo łez mówi wprost, że to są praktyki feudalna mówi o cyfrowym feudalizm je polega na tym, że jeśli feudalizm był oparty na własność ziemi na to teraz te elity kontrolują dane takimi zasobami są dane jeśli klasyczny liberalizm w tym klasycznym liberalizmie dochód z pracy ulega stagnacji no to teraz społeczeństwo ulega wtórnej kary za co tak i praca najemna jest zastępowana przez izolowaną i w większości przypadków pre karną pracę freelancerów Mark Graham chcę już mówiłem kilka razy kończy swoją książkę takimi słowami łódkę ludu tak kilka proponuje kilka praktyk co możemy zrobić no i przede wszystkim mówi wspieraj protest jeśli słyszysz, że w swoim twoim mieście pracownicy Ubera protestują to nie używa dziś aplikacji jeśli słyszysz o tym, że dzieje się to gdzie indziej na świecie to też nie używa aplikacji pozwoli temu strajkowi się rozlać dołącz do związku zawodowego jeśli działa w dziki ekonomii nawet jeśli miałoby być nieformalne, bo formalnie nie możesz, a jeśli nie działa dźwigi Konami to też dołącz do związku zawodowego, bo być może twoja branża będzie następna no i przede wszystkim w tym świecie, w którym ta praca ulega modyfikacji dostrzega zawsze człowieka po tej drugiej stronie pamiętaj o tym, że to, że masz tę paczkę szybciej to jest zasługa czyjejś pracy pamiętaj o tym, że w tym mechanicznym Turku tam dziś siedzi człowiek chciałbym zakończyć tym cytatem, które tu jest ze, które jest ze strony międzynarodowej organizacji pracy praca nie jest ożywiony produktem jak jabłko albo telewizor, który może być przedmiotem negocjacji, by osiągnąć najwyższy zysk albo najniższą cenę praca jest treścią częścią codziennego życia każdego z nas jest kluczowa dla ludzkiej godności dobrego samopoczucia i rozwoju jako jednostka dziękuję bardzo dziękuję bardzo, nas oddajmy głos Agnieszce mróz ze związku zawodowego inicjatywa pracownicza pozwem o nas wysłuchamy wykładu poświęconego walkom klas globalnych łańcuchach logistycznych jest też prezentacja z Rosją namierzyli uruchomimy ja, wykorzystując chwilę tylko podczas dyskusji, którą zaczniemy po wykładzie Agnieszki będę bardzo wdzięczny jeśli każdy, kto będzie zabierał głos będzie do mikrofonu, ponieważ nagrywamy całe spotkanie i podcast okaże się jutro pojutrze na stronie tokfm jest też bardzo ważne, żeby mówić mikrofonu po za tym ważne nawet jeśli mamy donośny głos i tak nie będzie słychać, że nie mówimy do mikrofonu, a poza tym 2 chodzi o to, żeby się też przedstawiać przed zadaniem pytania czy jakąś tam swoją wypowiedzią natomiast istotne ktoś powiedział, że z powodu rada, dobrze więc oddać głos teraz Agnieszce witam państwa, przedstawiając się nazwami Agnieszka mróz przyjechał z Poznania jestem działaczką związku zawodowego inicjatywa pracownicza na co dzień działam w komisji zakładowej w Amazonie, gdzie pracuje tam fizycznie od 5 lat po takim godzinnym 7 wystąpień mam nadzieję, że państwo będą jeszcze mieli chwilę na kask mogli się skoncentrować, a sam taką moją prezentację zacząć takiej refleksji czy odsyłam odsłuchiwał nagranie z tego spotkania zeszłego miesiąca nie mieli państwo było tak miesiąc temu on było bardzo ciekawe, ale też było dużo mowa o tym, kapitalizmie kognitywne zmienia rzekoma nam się przestrzeń wokół nas teraz najbardziej kluczowa wartość, która jest podstawą do 4 w tym systemie gospodarczym jest wytwarzana w naszych co poza sferą pracy najemnej tak tych API w naszej pracy, którą wykonujemy na platformach poza pracą najemną oczywiście było szerzej wytłumaczone ja moja prezentacja czy moje doświadczenie pracy fizycznej też organizowania się w korporacji takie jest Amazon, która zrzesza miliony pracowników, która zatrudnia 1000 setki tysięcy pracowników po dokładnie później ile, ale też wokół w całym sektorze logistyki pracują miliony osób i jak najmniej do do myślenia to, że ten cały stary kapitalizm jeszcze się nie zmienił tak bardzo że, że tak naprawdę powstała wartość jest jednak wytwarzana praca ludzkich mięśni w miejscach pracy i też opowiem trochę o o tym, że mamy na nowo taki powrót wielkich zakładów pracy o jakich myśleliśmy, że już, że są typowe dla dziewiętnastego wieku więc, więc ten algorytm mamy oczywiście jestem pewna zmieniały rzeczywistość świata pracy, ale niekoniecznie te algorytmy tworzą wartość autonomiczną oderwaną od obozu pracy najemnej raczej z naszego doświadczenia z mojego własnego prace fizyczne wynika, że droga na razie słód wybieg wykorzystywane do podporządkowania i kontroli pracowników jeszcze zostałam bez aktywowane przez Amazon przez 5 lat, ale ma mu umowy praca jest napisane, że ten twój film and, a są jej nie pracownik magazynowy także dużo tej analogii widziałam mają przed dziewczyną, ale to na pewno jest także jak tam była praca człowieka niewidoczna zatem Amazon Targ tak samo oczywiście w za, kiedy klienci robią zakupy na strony internetowej Amazon to nie widzą milionów pracowników, którzy produkują te fabryki te produkty w fabrykach w Chinach potem je przez doki statki porty tiry transportują metod przekazujemy zapakujemy odsyłamy to są miliony osób, które pracują także jest to również praca często niewidoczna niedoceniona to opowieść o tych łańcucha ach, globalny chciałabym trochę tak zlokalizować tych 2 obrazkach, które państwo widzą na środku to jest fabryka Foxconn w prowincji Hunan w miejscowości Hadrian która, że zatrudnia 8 od 85000 osób, ale oczywiście Foxconn jest największym jak dużym pracodawcą na świecie obecnie to jest 1 400 000 osób i Foxconn to jest taka fabryka bez marki, a tą marką bez fabryk to są właśnie takie koncerny jak apel czy Amazon i tutaj na dole to jest mój magazyn pracy którymi pracuje na co dzień, ale wszystkie magazyny Amazona na całym świecie wyglądają identycznie także techniką kopiuj wklej to jest cena to tutaj nasze 2 historie takie fizyczne miejsca pracy, a po bokach widzą państwo 2 interwencje próby interwencji po tej stronie jest to jest raport, które zostały stworzone napisane przez działaczkę organizacji tajna, ale młodsza działaczki działaczki, która zatrudniła się w tej fabryce, którą państwo pośrodku napisała raport, który został przetłumaczony przeze mnie wydany przez Przemka Wielgosz w dodatku do la dyplomaty i pewnie jest też w internecie, więc na pewno na pewno możemy to podziękować podejrzewam po tym wydarzeniu my też taka próba interwencji tak ten świat pracy które, aby dać równe przez dziennik strasznie ciekawy i właściwie po tym, jak miałam okazję zapoznać z tym materiałem to po prostu historia bardzo odległymi jak setki tysięcy km 1000 bardzo odległe geograficznie są bardzo pod podobnymi biograficznym histo historia moich kolegów koleżanek z sadów pod Poznaniem, a tutaj po drugiej stronie tak taka interwencja mojej organizacji to jest Gazeta, która nazwa głos załogi Amazona wydawana jako po prostu Gazeta związkowa organizacji zakładowej, gdzie praca stworzona przez pracowników, gdzie po prostu opisujemy nasze warunki pracy nasze doświadczenie wyzysku też publikujemy raporty ze strajków walk w Amazonie na całym świecie wydawana jest nakład 10 000 egzemplarzy jako nieregularnie, ale rozdajemy raz w czasie 15 minut pomiędzy zmianę nocną dniu dzienne, bo to tak taki jest potrzebne takie zapotrzebowanie na to i tyle pracowników pracuje więc, że jeszcze jest analogia mówiła, że tam, że ich, że drogi ekonomii nie pracuje jeszcze wiele osób to to no to tutaj możemy powiedzieć co pan pokazać kolejny slajd, że wzdłuż tych łańcuchów dostaw, które zaczynają się w Chinach i kończą w tzw. pierwszym świecie opracuje miliony miliony pracują miliony osób przej teraz tak w efekcie kryzysu strukturalnego kapitalizmu, które tutaj się powołaliśmy, więc tak się wcześniej żartowaliśmy, że tym spotkaniem, że to jest naprawdę wydarzyło się wiele ważnych procesów, które wpłynęło na organach na świat pracy na zorganizowanie święta pracy na kapitał szukał łatwiejszej możliwości realizacji zysku i dokona tej przestrzennej relokacji, czyli przeniósł też od globalizacji i przeniesienia zakładów pracy poza tzw. pierwszy świat i w ten sposób nam się wydłużyła linia montażowa tak to jest także fabryki już niema tylko fabryki zostały przeniesione i ta linia montażowa hitem przedłużeniem tej montaż jest logistyka i także tonie, lecz odrębne oderwane od produkcji obszar tylko seks po prostu tak to czytamy jest przedłużenie tej linii montażowej to wszystko było możliwe, dlatego że doszło do rewolucji kontenerowej w latach osiemdziesiątych, czyli zracjonalizowania tego transportu dzisiaj mamy 6 000 000 kontenerów na świecie co sekundę nie wiem jak to wyliczono rzekomo dotarłam do danych ZUS wysyła 400 paczek na sekundę i tutaj państwo widzą te szlaki te szlaki bardzo najbardziej najczęściej wykorzystywane w transporcie dóbr i oczywiście są też tak jak to Przemek Przemysław Wielgosz nazwał występy we wstępie takie miękkie podbrzusza widzą państwo okładkę książki czołg w końcu lat ludzie lek. gdyż rafting Global zaplecza my napisaliśmy wspólnie jako kolektyw pracownicze rozdział do tej książki o warunkach pracy Amazonia autorstwa dziękuję są manualna takich 2 socjologów pracy Stanów zjednoczonych i oni też też to dzisiaj zostały zarysowane mówiło i piszą o tym, że to są miejsca, które są bardzo wrażliwe na z 1 strony kataklizmy chorobę czy strajki i ulokowanie pracowników w tych miejscach dodaje tu siła wstrzymania tej kategorii w obiegu, który jest niezbędny do do przetrwania kapitalistycznej gospodarki, więc jest to takie punkty wrażliwe i właśnie to też, toteż dziś już padło, ale jak słyszymy, że panika na giełdach stany Zjednoczone dlatego zator w dokach w Chinach no właśnie dlatego i stąd też, jakby wnioskujemy, że dlatego nie sam jest ważne organizowanie się wzdłuż całego tego sektora logistycznego, bo tak naprawdę to są strategiczne Strug miejsca, które dają nam sił jako pracownikom, żeby wstrząsnąć zakłócić tak napisał nam ten potencjał tak tego jeszcze nie doszła, ale to jest ten potencjał, że jest, jeżeli myślimy o sile pracowników to ile to jest taka strukturalne ulokowanie pracowników, a co jeszcze łączy 2 fabryki Foxconn w Chinach ma jama magazyn magazyn Amazon w sadach w tej kilka pojęć, które rozpoznają, które mają opisywać charakter pracy czy charakter organizacji pracy widzimy to w Chinach widzimy to w Poznaniu widzimy to w Chicago, że na nowo dochodzi do rekonfederacji siły roboczej na nowo w moim magazynie obecnie pracuje 10 000 osób podobnie Foxconn już mówiłam 8000 to są znów tysiące tysiące osób pod 1 dachem i kapitał odwołuje do naszej skoordynowanej pracy i wyciąga właśnie wartość dzięki tej pracy, ale to też jest to nie do końca Rut te pracownicy, którzy wcześniej byli zatrudnieni w bastionach siły roboczej tak, a te zakłady pracy zatrudniają pracowników migrujących zarówno w Poznaniu pracownicy dojeżdżają po 100 km 1 stronę w Chinach ten system meldunku huk, który prezes musiał 205 000 000 migrantów to czy zakazuje uniemożliwia meldunek na stałe w strefach przemysłowych to po prostu jest ta próba wciągnięcia w do fabryk zatrudnienia pracowników, którzy są mniej przewidywanie, ale też no są pierwszym pokoleniem, które ulega projekt aranżacji po drugie, widzimy też od segmentacji rynku pracy podział na 22 części, czyli pracowniku, które mają umowę o pracę, a przede wszystkim bardzo ważnych te pracowników elastycznych kapitału, który ma czas Time zatrudniać, kiedy tylko zwiększenie ich ilość zamówień pracowników agencyjnych prac badaczka z Chin pisał o tym, że większość pracowników w fabryce to byli pracownicy agencyjnej Amazon w moim zakładzie pracy zatrudnia non stop przez cały rok agencja, mimo że mamy rzekomo charakter pracy sezonowej przedświątecznej elegancji agencje są fizycznie obecne na hali przez przez cały rok też taka Polit polityka HRM Fire czy zwalniania na zamówienie i kolejny proces to jest też ta polityka wiąże się z koniecznością takiej deski deski z racji pracowników, że jakby de facto pracę w magazynie każdy z was nauczy przez 3 dni de facto już w trakcie tzw. treningu mówi o pracy spikera pakowacza stoły takie pojęcia podstawowe jak państwo chce zainteresować jak magazyny środka NATO od środka są no no właśnie spiker zbiera te produkty z regałów Baker pakuje NATO przez pierwszy w ciągu pierwszych 3 dni pracy już wykonuje pracę instruktor staje obok, ale on już tylko od wspiera pracownika, kiedy tam kartony nie będzie dopasowany do wielkości przesyłki, a jest trochę pracowników bardziej, którzy matka musi być wypełniana w wózki widłowe, ale zasadniczo praca jest do nauczenia się w 3 dni i w dużej mierze w tych smart rzekomo fabrykach Amazona czy smart magazynach głównie się opiera na siłę mięśni przepraszam za fatalną jakość zdjęć, ale tu jest więcej magazynów w Chinach czy szale w szczycie wysyłkowym i pani to państwo ten bałagan tam generalnie generalnie praca w magazynie, mimo że są skanery komputery to polega na uchylaniu się po z podnosi w dźwiganiu skręcaniu i po prostu na prace fizyczne i technologia służy do kontroli pracowników m.in. tutaj takie przykłady z naszego magazynu, że jeśli praca pracownik nie skanuje czegoś przez 3 minuty to po to, sumuje się to dodatkowe minuty, które w które, których nie pracuje potem nadzór przychodzi mówiąc, dlaczego sobie zrobiła 100 minut dodatkowej przerwy, ponieważ przez czas między przerwami był zbyt długi dostaje się od za to oficjalne notatki służbowe na kary, a nawet upomnienia, a nie taki przykład kontroli to w zakresie jakości pracy to, jeżeli zamiast do pojemnika każdy pojemnik, a każdy produkt miliony tych pojemników w magazynie jest opisanych w każdy swój park od 5 praca polega do przepisywania produktu do tego pojemnika do wyciągania wirtualnie z tego pojemnika, jeżeli np. jakiś pracownik w którymkolwiek miejscu w magazynie błędnie wyciągnie 2 produkty z tego pojemnika włożyć brak produkty to kolejny pracownik, żeby mógł móc dalej pracować z produktami już na czele w skład pakowania musi raportować błąd, który zrobił wcześniejszego kolega za błędy dostaje tzw. feedback jakościowy, czyli też raz w tygodniu nadal przychodzi, mówi że zrobią te błędy, a również Amazon zwalnia nawet pracowników ze stałą umowę o pracę jeśli twierdzi, że po pierwsze, dostanie 4 takie feedback pod rząd tydzień po tygodniu 4 tygodnia Amazon twierdzi, że wystarczy, żeby zwolnić pracownika została obu umów o pracę, chociaż mamy sukcesy w sądach pracy, kiedy zarówno za błędy jak znaczy zarówno za pracę za WIG-Banki za produktywność jak inne powody pracownicy Stali przywracanie do pracy albo dostawa odszkodowaniem naj też takim zawsze pytaniem o robotyzację nasze obawy o to jak pracowników fizycznych tutaj państwo widzą to nie są najnowsze dane tak, bo mamy 2014201516 co się dzieje ilością pracowników wtedy, kiedy się pojawia tzw. Amazon Robotics, czyli te kiwa dawniej, czyli tam widzą państwo tutaj ten inteligentny robot anty służy Generali do przenoszenia taki robot, który przenosi palet na kółkach, ale wie, gdzie ma jechać potem takiego stanu, jakiego stanowiska moich to też obserwujemy też udane dla Stanów zjednoczonych, że następuje wraz z prowadzeniem robotów wzrost pracowników, że to również widać w Polsce magazyn w Szczecinie w Kołbaskowie dokładnie został zbudowany później niż mój 3 lata temu tam Amazonek pierwszy wprowadził roboty to tam również pracuje na stałe 5000 osób plus Amazon zatrudnia pracowników agencyjnych czyli umie w ciągu roku też jest 5 osób 10 000 osób to jest teraz chwila i czy odpady czy po okresie wzmożonych zamówień przedświątecznych, czyli z 1 strony obawa nie mamy takiej obawy na razie moi koledzy koleżanki z magazynu nie ma takiej obawy, że roboty zastąpią raczej mamy taką obawę, że kolejny robot znaczy to znaczy, że mamy zrobić szybciej albo ma bardziej izoluje od kolegów np. na magazynie w Szczecinie pracownicy, którzy obsługują kiwa pracują w takich klatkach i oczywiście BHP twierdzi, kiedy mają interwał byliśmy z kontrolą tam i pytaliśmy o to no tutaj, że tak oczywiście bezpieczeństwa IT First znamy te wszystkie psa poza Customer obcasie Amazon ma taki slogan sekty First, gdzie właściwie do tej takie odrodzonego od danej klatki to nazywamy na token mogą wejść tylko przełożeni i w moim magazynie ci sami pracownicy chodzą po magazynie, bo nie ma mamy rabatów, ale to znaczy, że mogą na co dzień widzieć po prostu rozmawiać z dziesiątkami osób, z którymi pracują więcej na temat robotyzacji i teraz chciałabym też pokrótce opowiedzieć trochę wypunktować bardzo krótko tych tutaj był temat tego warunki pracy w tych w łańcuchu dostaw tak na to Foxconn to tutaj nam wy punktuje badaczka z tego raportu na temat warunków pracy projekt nie widzi machali jakość zdjęć pozwala państwu nic się widzieć tak nie widzimy tutaj hali, ale widzimy raczej otoczenie pracownicy maga Fox konie to pracują w setkę to są fakty fabryki je specjalne strefy ekonomiczne, które na, który pracuje mieszka mieszkają nawet 300 000 osób, ale są też mniejsza, czyli pracownicy żyją w dormitorium ach, jedzą w przekazach ludowych kantyna dojeżdżają do pracy w ramach norm torów do fabryk zakładem autobusami rekrutacja trwa non stop można zrekrutować przez komunikator online i praca jest monotonna czy też pociągach pracownikom często się badawcza, która pracowała Fox konia zabrano dowód osobisty nie nie dano umowy o pracę innym pracę pracownika agencyjną nie płaci za nadgodziny są przekroczone limity pracowników agencyjnych po prawo chińskie kodeks pracy wprowadził takie limity, ale się zbytnio nie przejmuje płacą połowę niższa niż księdzem to jest też ta relokacja, któremu wcześniej, że kapitał ucieka trochę przez organizowano świata pracy lepiej opłacamy światem pracy i prowincja Hunan także z bardziej Interior w Chinach jest fabryk zostały przeniesione z tej z tej pierwszej stref przemysłowych, bo już pracy PUP płacę 2× wyższa w w tej fabryce pracownik zarabiał 2,8USD na godzinę zwolnienia jeśli niema zamówień to się nos zwalnia zatrudnia, czyli ten to co mówiłam wcześniej pracownicy agencji nie mają urlopu nie mają dodatków socjalnych praca jest związana z pracą jest związana z bólem fizycznym, które opisuje badaczka jest gorąco i ich za nie nie podporządkowanie rygorom linii montażowej są kary w postaci np. finansowe, bo takie postaci, że nie można przyzna godzinę jest odmowa jak odrzucenie odmowa dorobku dla tych, którzy tej płacy potrzebują i tutaj kilka też chciałam zasadzie analogii to są no ma zdjęcia z mojego magazynu pracę również zmianowa non stop, czyli 24 godziny 7 dni w tygodniu pracujemy na 10 pół godziny zmianach tak samo jak Fox konie mówi także agencjach pracy kontrolę mówiłam o takich kontroli przez algorytm, ale kontrole to taka fizyczna bramki, które jak na lotnisko, które sikają, kiedy wychodzi z jakimkolwiek metalowym przedmiotem są gangi co pracować od gongu do gangu, jeżeli pracownik próbuje wyjść, więc wcześniej to często teczkę menadżer się czas nie ukrywa za filarem albo po prostu fizycznie blokuje drogę tam permanentnie się wspieramy z tymi cechami mówiąc o tym, że na czasy zaczynasz zaczyna się wtedy, kiedy odbijamy się na zegarach ani kiedy stoimy dużo dalej więc również kwestia nadgodzin przymusowych okresie świątecznym pracuje po 50 dni w tygodniu po i nie ma żadnych nadgodzin odmówić i pensja podobnie tam doszło do relokacji z księdzem Human u nas większość magazynów jest wynikiem relokacji magazynów z Niemiec, więc my pracujemy dla Amazon dna wysyłam paczki na niemieckim rynek, gdzie nauczyć naszych zarobki są 4× mniejsza praca monotonna wydatki energetyczne przekraczane to badaliśmy zresztą dopuszczalna norma dla kobiet to jest 5000 kilo, czyli na zmianę roboczą nasza koleżanka potrzeby podczas badań wykonanych przez laboratoria Inspekcji pracy zrobiła 12 000 kiboli grania bez pracy zakazana dla kobiet w takich warunkach, a Inspekcja pracy niestety nie mogła zakazać zamknięcie magazynu, ale tylko bogatą kobietę w działania odsunąć od niestety od tego stanowiska pracy ma zaś się odwołał przegrał jeszcze teraz domaga się kasacji tych tych nakazów, które wydała Inspekcja pracy chce trochę będzie dalej, bo mamy pewnie czas, bo warto też porozmawiać, ale jeszcze tylko informacja, że w 2017 roku była tyle wypadków przy pracy tyle ile dni w roku 300 prawie tak wtedy liczyliśmy chyba było 4 wypadki mniej dni w roku, ale większych spadków jest lekka i wymaga monotonnego charakteru pracy, czyli zmęczenia całemu uszkodzeń ścięgien plecy nadgarstki kolana, czyli to jak to ewidentnie wynika z charakteru pracy teraz trochę butem smutny obraz jak się pracuje w takich warunkach pracy chciałabym teraz zacząć kilka slajdów państwu pokazać o tym co możemy zrobić albo co staramy się robić albo co jako pracownice to jest taki mam, który został były na pierwszej stronie, a gazety wydawanej przez zaprzyjaźnione kolektyw, który organizuje się w logistyce zachodnim Londynie i tu mamy taki slogan i firm Peja spina w służbie i flag markiz, tłumacząc na Polski jeśli płacisz grosze albo orzeszki, ale trudno przetłumaczyć zachowujemy jak małpy i tutaj państwo widzą jak niezgodę praw metafory te, które nie zgody pracowniczej na sytuację, która opisywała wcześniej ich, zanim jeszcze do konkretów ten chciałabym też może już skracając, bo też Przemek Wielgosz mówi o tym, we wstępie źródłach pracy pracowników taką dla nas bardzo ważną książką jest książka Barry Silva globalny proletariat takim narzędziom wnikają które, które opisuje z czego wynika siła pracowników, ale na pewno ważne szlam przez te pracowników wynika ze strategicznego ulokowania w miejscu produkcji jak wytłumaczyła na drugim znajdzie jest dla czytamy to jako ulokowanie w globalnych łańcuchach dostaw i tak na protest pracowniczy to można jako, jaką definicję to sobie pisałam z wielkiej transformacji Karla Pohla niego czy jakoś to forma oporu reakcja ludzi na traktowanie ich jako towar tak czy jako NATO wyrobienie czy to jest niekoniecznie by prezes pracowniczych pęki nie jest, dlatego że jest z pracownikami jest z definicji, dlatego że kapitał nie ustanie to proces ustanie próbuje nas podporządkowywać i traktować nas właśnie jak ten tak te paczki w tych kontenerach, które mają być czasem Time dostarczone autorstwa bez linii montażowej w Chinach do konsumentów pierwszym tzw. pierwszym świecie i ten opór pracowniczy oczywiście ma różne formy tutaj szacuje się do Silver, ale też do klasycznego ważnego ważnego dzieła Jamesa Scotta, który pisał o codzienną o po obronie słabych i 5 kupuje pan co do WIG tutaj mam taki krótki podział sobie wy punktowała, że to oczywiście nie musi być tylko związek zawodowy organizowanie się organ formalne organizacje pracownicze, ale to są też codzienne indywidualne taktyki oporu i to obserwujemy szczególnie na rynku obserwujemy to w sytuacji, kiedy tak łatwo znaleźć pracę w magazynie, bo to dość prosta, czyli absencje porzucanie pracy choroba symulowanie choroby właśnie ociąganie się w pracy produkowanie tandety zwolnienia pracy indywidualne, ale też mogą być kolektywne cena zależy co w tej drugiej grupie symulowania wypadków dodatkowe przerwy w pracy ale, toteż mogą być takie strategie kolektywna jak i zarówno formalne nieformalne tutaj o związkach Janie się różne narzędzia petycje pikiety strajki w tym dzikie strajki zamieszki sabotaż, czyli trochę to spektrum spektrum narzędzi, które możemy korzystać w ramach tego łańcucha dostaw i nadzieją jest to tłumaczyłam trochę państwo tym potencjale, że w logistyce, że są przypadki znane są przypadki różnych form oporu tylko nadzieję stworzone zostaną skoordynowane skoordynowanej stąd widzimy ważna, że ten logistyka jest miejscami siada szansę na globalne koalicja wzdłuż tego łańcucha dostaw pod warunkiem, że literalne akty oporu będą udziały będą skanowane tutaj książki 2 i toteż chciałabym to skrócić trochę kolejny slajd myślę, że będziemy, więc więcej czasu, ale chciałam państwu powiedzieć o tych trochę, a tych protestach pracowniczych w Chinach jako jako 1 nogą stoimy Fox konie w tej fabryce, ale tylko może pokaże jako inspiracja jest taka mapa strajków, którą można sobie po prostu bardzo jest taka przyjazna użytkownikom można sobie zmieniać różne filtry nakładać patrzeć, jakiego rodzaju żądania były w Chinach jak w różnych etapach w latach czy był defensywny ofensywny strajkiem w każdym razie wiemy, że ten opór ma miejsca mimo nie, że nie ma prawa do strajku, mimo że że sytuacja oczywiście jest trudna politycznie, ale ten podstawowa teza książki w wersji Silver tam, gdzie idzie kapitał tam podąża konflikt NATO on się z materii zmaterializowała, kiedy efekt tego relokacji do Chin i projekt realizacji kolejnych pokoleń pracę praw pracownic w dużej mierze kobiet dochodziło do różnego form oporu od strajków dzikich po strajki Ambry czasu, ale jako inspiracja trochę to jako jako przy, żebyśmy mieli tyle głowy, że ten opór nie jest taki mówić o potencjale koalicji w tym łączyła o dostaw, ale nie jest wyssany z nim kontaktu mamy empiryczne badania pierwsze dowody, że on SITE tutaj też bram trochę zdjęć z protestów mamy trochę czasu więcej o tym, powiedzieć tak no tak tak wypisałam sobie kilka takich ważnych praw no właśnie dobra to to po prostu tutaj przykłady walk w Chinach i tutaj chciałam przejść to trochę do przykładów, a zorganizowania się z Europy wokół Amazona i to i może i my tutaj już zostały tylko 3 slajdy, więc my działamy jako związek zawodowy od 5 lat jest dość duża ma związek zawodowy powstał szybko obecnie zrzeszamy 700 osób, chociaż tak naprawdę rotacja była olbrzymia ponad 2000 osób przewinęło się przez nasz związek przez różne etapy mieliśmy różne formy testowaliśmy tych narzędzi, których o, których mówiłam wcześniej od petycji przeciwko wzrastającym norma przeciwko godzinom pracy, które są niedopasowane po spowolnienie pracy w 2015 roku skoordynowane ze strajkami w Niemczech cały czas prowadzimy działania ulotka informacyjna rozdajemy gazetę tutaj też państwo widzą przykłady plakatów, które w różnych kampaniach wykona wykorzystywaliśmy również w sporze oficjalnym sporze zbiorowym z Amazonem w tym roku przeprowadzić referendum strajkowe i 5000 pracowników wzięło udział w tym referendum strajkowym niestety bardzo mamy restrykcyjne prawo do strajku i mamy wymóg 50% frekwencji jako wydaje nam przez najbardziej restrykcyjne prawo do strajku Europie i nie mamy prawa do strajku może 5000 cała armia ludzi jest niezadowolona i brała aktywny udział w całej kampanii z referendum strajkowym to na razie Amazon zarzut w międzyczasie tworzyć kolejne 2 magazyny zatrudnić kolejne tysiące osób, więc cały to jest taka Pogoń to też pokazuje jak formalne narzędzia organizowania się zawodzą często w tych w w tych magazynach, które bardzo też elastycznie jest powstanie pokonywać narodowe różnice w prawie do strajku tak, kiedy Niemcy strajkują oto mamy przymusowe nadgodziny no to jest jakby próba obejścia tego Narodowego UE prawodawstwa to też skrócę, ale jeszcze przed do ważnej części naszych działań my też staramy się na serio wziąć to wyzwanie do Tosia ma szansę dostania koalicję na serio i uczestniczymy od 2015 tworzy współtworzymy taką takie spotkania pracowników co pół roku temu pracowników magazynowych to, że nie są związkowcy na etatach tylko to są faktycznie spotkania pracowników i co pół roku mamy delegacje są nie więcej od 7 do 10 magazynów zależy w jakim kraju się spotykamy mamy bloga, który na analizę Kurka, ale również w ramach imprez w ramach tych sieci dyskutujemy oczywiście nad tym, kiedy najskuteczniej strajkować czy spowalnia pracę kiedy, jakby znając organizację pracy od środka, ale również też staramy się patrzeć na ten łańcuch dostaw trochę szerzej jesteśmy w kontakcie z pracownikami ja tych, którzy organizują kotek tak lekarz koali syn szli w Kalifornii też Satel, gdzie jest siedziba główna Amazona również współpracujemy ostatnio koalicja ma dwójkę swoich mają czas tej, która to są pracownicy głównej siedziby Amazona przyjaciele, którzy ostatnio lepszej petycja zażądali, żeby zmienił politykę wspiera przestał wspierać firmy paliwowe Amazon potem, zanim jeszcze przed dzień przed konferencją prasową ogłosił swoją wizję na klimat, a zarazem dać zastraszyć pracowników, że jeżeli dalej rozmawiać z mediami to będą zostaną zwolnieni dzisiaj wypuścić na Facebooku takie filmy, kiedy pracownicy magazynowi kar rozbili sobie zdjęcie pod hasłem Wilno pisali testy nie nas nie uciszał, bo o spotykamy się z podobnymi praktykami zastraszania, kiedy my pod staramy się podejmować działania i tutaj też państwo widzą na tym zdjęciu to pracownice sortowni w Chicago, którzy odmówili pracy w latem tego roku Opałek w magazynie, który jest klimatyzowane i żądali zapłaty za ten dzień to też ZOZ wygrali te postulaty zostaną bardzo się dzieje wokół ma Amazonia nie ma tam formalnych struktura jest, więc próby taki wasz oddane skoordynowanych działań, które podnoszą takie fundamentalne codzienne problemy pracownicza dobrze i ostatni slajd trochę jeszcze z tych wspólnych działań tutaj widzimy zdjęcia strajkujących kolegów koleżanek z Niemiec on od 5 lat strajkują nawet ostatni w roku w różnych magazynach wymagające układu zbiorowego pracy bardzo też międzynarodową tam jeździmy na te protesty też kontakty staramy się to moderować tutaj też, że pod na tym banerze o prawej stronie widać też słowa strajk w różnych językach tutaj na dole jedno z naszych spotkań akurat w Poznaniu pracownikom Amazona trzymali transparent Żołądź o tym, że to łącz z czego Amazonu walkę z soli dalej tę wojnę głównie Napoli tego samego dnia pracownicy na polis z wyszli z magazynów magazyny tam, domagając się również uznania i dodatkowych przerw i opłacania przerw, a tutaj przykład 1 strajków niem Niemczech również właśnie udaliśmy się z delegacją oczywiście to są te działania, które ma dostrzega to jest także parmezan to nie czujesz się też oddechu pracowniczego na środku jest kadr filmu, które wyciekły jakiś czas temu, który na, których Amazon uczy swoich menadżerów, jakie są znaki ostrzegawcze rosnącego negatywy filmów miejscu pracę jest zgłaszanie uwag w imieniu innych pracowników zainteresowanie zasadami pracy petycja, kiedy pracownik używa słowa Living light, czyli godna praca, kiedy używa rozmawiając w ogóle z menedżerami czy pracownicy, którzy normalnie ze sobą nie rozmawiają zaczynają spędzać czas razem to byt są cytaty wyciągnięto z tego filmiku łatwo państwo znajdą no, więc też mamy wrażenie, że po prostu, jeżeli ma tak odpowiada to przekonanie, że stanowimy siła, która może zmienić firma docelowo może zmienić całe cały łańcuch logistyczny i wstrząsnąć obiegiem kapitalistycznego w kapitalistycznej maszyny dziękuję dziękuję bardzo, teraz możemy wykonać 1 z tych rzeczy, które tak bardzo boi się Mazur, czyli rozmawiać ze sobą do czego bardzo zachęcam macie jakieś komentarze pytania do tego co słyszeliśmy to zapraszam proszę podnieść rękę to podchodził z mikrofonem przedstawiać i mówić do mikrofonu także mam pytanie dobry wieczór Bartłomiej Zieliński ja chciałbym zapytać o te Platformy czy są podejmowane jakieś działania ze strony władz to mam głównie na myśli działania prawne związane z tą pracą na platformach, bo z tego co wiem ostatnio tą są działania podejmowane w zupełnie inną stronę niż byśmy chcieli to znaczy zoom zajmują się podobną sprawą zauważam, że pojawiła pojawi pojawiła się konieczność wnoszenia opłaty sądowej przy pozwach o sprawach pracy przewyższy mu przy przedniej wartę przy wyższej niż przed wartości przedmiotu zaskarżenia to znaczy, jeżeli się zarabia więcej niż 50 000 rocznie to trzeba trzeba wtedy zapłacić za wniesienie pozwu także ustawa o ustalenie stosunku pracy i to wydaje mi się takie jest zupełnie zupełnie przeciwnym kierunku to działa to znaczy my byśmy chcieli żeby, żeby ta praca się bardziej cywilizowana, żeby była możliwość taka żeby, żebyś metalu, żeby ci ludzie pracujący na Platformę to byli w jaki sposób zatrudnienia albo dostawali bezpieczeństwo zatrudnienia natomiast wydaje mi się, że działania prawne przynajmniej w tym kraju będą drugą stronę nie wiem czy to jest prawda na, bo tutaj tylko 1 przykład mam na to tak no, więc jeśli chodzi o działach mikrofon ja jeśli chodzi o Polskę NATO chyba działania właśnie w żadnym kierunku idą oprócz tego przykładu, który raczej właśnie jest na minus niż na plus, ale jeśli przyjrzymy się całej sprawie tak globalnie to są z pewnością Jaskółki zmiany w 5 miesięcy temu w Kalifornii, bo sąd kalifornijski jest znane z takiego właśnie pracowniczego moglibyśmy powiedzieć nastawienia w kwestii tej tych platform sąd kalifornijski 5 czy raczej, jakby rząd Kalifornii można tak nazwać ustanowiło ustawę mówiącą o tym kiedy możemy nazwać kogoś niezależnym podwykonawcą Independent kontraktor, kiedy musimy go nazwać jako firma już pracownikiem i trzeba wg tej ustawy trzeba spełnić taki test, który nazywa się ABC, bo tam są 3 po punkty ABC i pierwszy z tych pod punktów jest taki, że pracownik nie może być zbyt nie może być jego praca stanowić Kor biznesu tego, które my prowadzimy druga musi być taka, że ten pracownik musi mieć swój niezależny biznes działający w branże, a trzecia w tym momencie jakoś mi to umknęła, ale w każdym razie dla takiego całego pro pracowniczych mediów wydawało się, że no tak to teraz oznacza w zasadzie reklasyfikacja pracowników Ubera na to Uber powiedział, że wcale nie, bo my zaraz udowodnimy, że ci pracownicy kierowcy nie stanowi Kor biznesu naszej działalności pokory biznesu to są ci, którzy tworzą aplikacja piszą kod, więc w zasadzie ten test zdajemy tak oni dalej są niezależnymi podwykonawcami są też mówiłem też przykładzie wyroku sądu pracy w Ontario, który pozwolił się związkowi pracownikom były takie wyroki reklasyfikacji też w Wielkiej Brytanii we Francji, kiedy pojedynczy pracownicy pozwali Ubera w niektórych przypadkach wygrywali też ukończyła także po prostu Uber musiał wypłacić np. kilku kilkanaście tysięcy dolarów odszkodowania danej osobie, a wszyscy inni pozostawali na takich samych warunkach pracy, gdybym powiedziała, że te Jaskółki zmiany są, ale w Polsce chyba ta dyskusja jesteście zbyt młoda po prostu kolejne pytanie dziękuję Kasza Krakowska inicjatywa pracownicza i Uniwersytet warszawski ja chciałam krótki bardzo komentarz do do tych kwestii prawnych, a następnie pytanie do obu prezentujących osób jeśli chodzi o te orzeczenia sądu, że to też nie możemy za bardzo nie liczyć się nie wpatrywać, ponieważ sądy także amerykański orzekają różnie moją ulubioną opowieścią o Amazonii i sądach jest niż historia ze Stanów zjednoczonych, kiedy piloci podwykonawcy Amazona podjęli strajk przed świętami w walce o wyższe płace i odmówili wykonywania lotów z Cargo Amazona firma pozwała do sądu sąd nakazał pilotom powrót do pracy w orzeczeniu oficjalnym, pisząc wyobraźcie sobie święta bez Amazona w związku, z czym jurysdykcja sądy także biorą pod uwagę przemiany gospodarcze oraz interes kapitałową w swoich orzeczeniach, ale próbować zmian wprawie od zeszłego roku od stycznia 2019 w Polskim prawie pracy organizować formalnie w związkach zawodowych oraz uczestniczyć wsporze zbiorowym mogą także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile pracują u danego pracodawcy 6 miesięcy mamy mało przykładów na razie takiego takiego takich związków zawodowych, ale chciałam zapytać o wasza przemyślenia może macie takie doświadczenie może widzieć jakiś w tym szansę albo zagrożenia w tej w tej nowości prawnej, która miała pomóc tej grupie pracowników pracownicy technologia Amazon zrównał Amazonek agencje pracy w Poznaniu zatrudniają na umowę o pracę to są miesięczną pracę, ale są prace, ale i także to nie zmienia statusu zmianę legis w prawie pracowników którymi pracuje na co dzień, aczkolwiek też bardzo krytycznie odnosi żadnych zmian wprawie wg nas wcześniejsze ograniczenia dla umów czasowych do 33 miesięcy jest w ogóle czy rząd był bardzo dumny z tego tak naprawdę nie wystarcza, bo 2 u nas można pracować przez 20 miesięcy na umowach właśnie miesięcznych albo czasowych umowa czasowa oczywiście wiąże się z tym, że można wypowiedzieć bez podania przyczyny bez konsultacji związkom zawodowym wyssać naprawdę to nie do końca ważne czy też umowa zlecenie umowa o pracę, bo również umowę o pracę tak samo niestabilna, czego doświadczamy, więc praca po 20 miesiącach pracy w Amazon to większość z nas zaczyna się rozglądać za inną pracę, bo jest tak fizycznie zmęczona charakterem pracy, więc toczyć się czy miesięcy w ogóle nie sposób nie, ale oczywiście czy 33 miesiące zakłada albo 3 umowy, ale oczywiście to można umowa o agencji pracodawcy właściwego się nie sumuje także na pewno te zmiany powinny być głębsza, a inną też mówiłam wcześniej to też w inicjatywie o tym rozmawiamy bardzo często konieczną zmianą legislacyjną jest ustawa o rozwiązaniu sporach zbiorowych prawa do strajku poza tym chyba jeszcze myślę, że dodatkowo potrzebna jest jakaś taka zmiana mentalna nastawienia w ogóle ludzi do związków zawodowych zmienianie trochę ich świadomości na temat tego płacą taki związek jest co może dla mnie konkretnie zrobić tak szczególnie wśród wśród młodych ludzi kolejne pytanie przepraszam, że niestety powiem rzeczach przykrych jeśli chodzi o szkołę obecną to Antek kapitalizmu właśnie systemowe takie hasła są, a my się tak powiem gubimy w pewnych konkretach no one mają swoją wymowę prawda jakich warunkach żyją pracują pracownicy lokalnie globalnie koleją, a ja czuję jak podzieliłem się taką krótką refleksją, że ja ja powtarzam klasy to wszystko znamy to widać tego z tych faktów, że po prostu system działa ma się znakomicie ten system kapitalizmu po prostu ciągle stoimy w miejscu ciągle zakonu niestety młodzi ludzie odkrywają na swój sposób Amerykę kilka szpitali system, który naprawdę żyją dobrze, że akurat tutaj to się dzieje w ogóle się dzieje Wda i pani powiedziała, że właśnie mam powinniśmy jako globalnie pracownicy no i obywatele na dłuższą metę zmiany jak jak mogą jak może się to dokonać jakiś sposób no każdy, który może znaleźć ogólny sposób i globalny sposób no rozproszenia informacji jakich warunkach żyją one, ale państwo chociażby wiąże z możliwości no po prostu sobie robić co chce i przepis par przepisy prawa tak ogólne, że właściwie sędzia, bo cokolwiek za wydrukować i nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności także wolałbym po pierwsze, gdyby te plantacje były krótsze, żeby więcej osób się wydało sali była naprawdę dyskusja, ale to jest margines, bo te fakty, o których pani powiedział to one są ogólnie znane one tylko jakby do powiedziane, że tutaj się tak tak dzieje tutaj się tak dzieje no i tak się wszędzie działa tak czysto 200 lat tak się tak się dzieje trzeba naprawdę systemowo podejść jak na podstawie tych faktów co mamy robić globalnie, czyli jak my protez wszystkich klas włącz się jak to praktycznie przełożyć na konkrety właśnie to po prostu w takim razie po pierwsze, odpowiedzieć na pytanie czy kapitalizm nie zmienia i właściwie Sejm w 1 miejscu i co zrobić coś na pewno dość trafne jest stwierdzenie, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy to już się wydarzyło kilka razy w historii tak, że nie mamy do czynienia z takim ciągłym linearnym postępem jak nam się jeszcze do niedawna wydawało, że będzie coraz lepiej i warunki pracy będą się zmieniać na całym świecie tak ten standardowy model zatrudnienia bezpieczny rozleje się na cały świat prawda, że w, jakim sensie ta już wszystko było mam nadzieję, że nie wszystkich tak zarządził byśmy ale nie mam 1 odpowiedzi na to co co należy zrobić co możemy zrobić, by ta historia się już dalej nie powtarzała tak, by za 30 lat nie przyszły kolejne takie nasze odpowiedniki nie opowiedział jeszcze raz tego samego tylko teraz być może od techno rewolucji 40 tylko 50 albo jeszcze czymś innym no takie bardzo poważne pytanie zadał jaśnie czuje na siłach, by na nią odpowiedzieć pan pan domaga się z strukturalnej analizy to ja również posługuje odpowiedzieć na pana zdanie z tej perspektywy poddają się, że jesteśmy jednak trochę innym momencie czasowym, bo na na organizowane świat pracy kapitału reagował raptownie to właśnie, dokonując tych przez przesunięcie tak np. dlatego udział w tym uciekł z tych bastionów zorganizowanego świata prace Europie do o np. do Chin pytanie dalej cały czas debatuje o tym na całym świecie czy ma uciec, skąd z, skąd z Chin i dokąd i to wydaje się, że powoli już został projekt nazwany cały świat tak i teraz, jeżeli nie będzie oczywiście próbuje dokonać różnych era równie raptowny przesunięć np. próbując zbijać wyciskać zysk z pracy naszej w czasie wolnym na platformach te na ten temat, bo ostatnie spotkania próbuję intensyfikować prace poprzez technologię w moim magazynie, ale zasadnicza, jeżeli uznamy to perspektywę, którą wyraziła Beverly Silver Żyto, że to konflikt klasowy jest pierzeje ANN jest te zielonego musi zareagować kapitał na to pytanie dalej jak dalej może gdzieś, dokąd może się przenosić może być też tak, że żyjemy bardzo takim ciekawym momencie historii, że nie będzie mógł dokonać kolejnej kolego jakościowego przeskoku albo geograficznego albo właśnie przestrzennego w rozumieniu najlepszy sektor się przerzucić tak, bo takiego pączka przemysł samochodowy był takim i linia montażowa to takim bardzo kluczowym miejscem akumulacji poprzedniej 3 fazach tak te fabryki forda w Detroit NATO i czy już teraz myślą Stanach Zjednoczonych, ale też no właśnie nie wiem uprzemysłowionych świat pracy w Chicago NATO teraz widzimy że, że powstaje pod Chicago miał okazję tam jest taki klaster magazynów przemysłowych, gdzie są podobnie w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem pewnie podobnie jak zgaduje w Grodzisku Mazowieckim, gdzie rozwija się logistyka tutaj to dokonał relokacji przestrzennego ten kapitalizm, osłabiając się uzwiązkowienia świat pracy, ale jeżeli tam przez nasz kapitał tam Podolu, zanim konflikt, jeżeli ten i kapitału musi wykonać kolejny krok może już niema więcej przestrzeni na tym świecie, gdzie może z Wietnamu z Chin przenieść wszystkie linie montażowe przemysłu SA samochodowego to wytwarza na nową sytuację wyzwania oczywiście dla świata pracy, jeżeli komuś powiedział, że może właśnie tą nadzieją na to, że nie będziemy się ciągle kręci w kółko, że ten cykl będzie się powtarzał nieustannie ten, który pisze Silver ten, który pan też zasugerował jest jest też to, że powstawanie tej nowej formy globalnego kapitalizmu to znaczy, iż nie tylko liberalizacja wymiany inwestycji przepływów finansowych, ale po prostu ustanowienie tego co się nazywa globalnym łańcuchem wartości, czyli coś w rodzaju takiej globalnej fabryki podziału pracy pomiędzy poszczególne kraje regiony na kuli ziemskiej, ale w ramach 1 procesu produkcyjnego, której za elementem i też fundamentem jest możliwość ustanowienia takiego czegoś jak globalny łańcuch dostaw tworzy rodzaj takiego globalnego fordy można także fordy zna na na poziomie pewnych rozwiązań socjalnych jest dzisiaj pod ostrzałem kapitału oczywiście i to przeniesienie na poziom globalny jest 1 ze sposobów na uniknięcie właśnie tych obciążeń, które kapitał musi musiał znosić w ramach tych rozwiązań artystycznych czy tych, które zostały po rozmowie narzucone też po długim cyklom społeczny w latach czterdziestych pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych, ale z drugiej strony powstaje coś takiego właśnie jak jak taka to jest taka hipoteza fordy styczna wielka fabryka, która już dzisiaj obejmuje obejmuje właśnie cały świat może być kilka kilka kontynentów i ta przestrzeń tworzy też pewną szansę dla dla świata pracy, bo istnienie tych powiązań, które są takim słabymi ogniwami w tym w tym systemie łatwo jest zakłócić tutaj ten model zglobalizowanego kapitalizmu, który 330 ostatnich lat prezentowano jako taki właśnie taką właśnie maszynę do osłabiania siły pracowników przestaje funkcjonować w momencie, kiedy globalizacja osiąga osiąga ten poziom, na którym powstaje globalny łańcuch wartości globalne łańcuchy dostaw zaczynają funkcjonować tak to jest może też jakaś zmiana jakościowa, która może stanowić taką ramy materialną dla dla konstytuowania takiego ponadnarodowego trans Narodowego ruchu pracowniczego, który może rzeczywiście zmienić coś w skali ponad ponad narodowej to jest też uważam bardzo bardzo istotne bardzo często jest argument, że zmiana jakimkolwiek konkretnym miejscu kuli ziemskiej jest kontestowana przez kapitał w ten sposób, że samorząd właśnie dokonać takiego przesunięcia geograficznego może obejść to miejsce i zaatakować z innej z innej strony uniknąć tych tych regulacji, które mu narzuca dzisiaj regulacji można będzie chyba mi taka potencjalna taka potencjalna szansa wywalczą, acz na na poziomie ponad ponad Narodowym to jest jakaś chyba nowość skoro mamy do czynienia przed kolejne pytanie dzień dobry Damian Pyrkosz jedno słowo płyty może tego co usłyszeliśmy od można było komentować naszą dyskusję tutaj a, parafrazując powiedzenie mamy takich mamy kapitalizm na miarę naszych czasów Mroza mamy wyzysk na miarę naszych czasów na miarę kapitalizmu, w którym żyjemy dodaje technologii natomiast mam pytanie czy rozumiem, że państwo organizujecie się w jako pracownicy Amazona, ale czy były podejmowane kiedykolwiek jakieś próby zorganizowania się pracowników platform tak, aby po prostu być bardziej skutecznym, a i zmienić, a prawo pracy, które istnieje najwyraźniej nie nadąża za wymogami rozwijającego się rynku, bo troska czasem się wydaje, że kapitalizm tak gangster, który jest zawsze 1 krok do przodu przed przed prawem, a państwo prawo to czasami jest takim policjantem, który czasami nie chce widzieć pewnych rzeczy czy były podejmowane próby, a konsolidowania działań wśród innych, a pracowników prawo Platforma tak, aby po prostu być bardziej skutecznym nie tylko na Amazon no to jeśli chodzi o Platformy, których ja mówiłam to jeśli chodzi o skuteczność to mamy te wyroki, które często były poprzedzone właśnie właśnie działalnością protestami pracowniczymi pracowników danych platform, ale właśnie od wyroku sądu do zrealizowania tego jeszcze długa droga zawsze, bo Platformy potrafią tak to obudować PR-owe, że w zasadzie wyszło wy wyjdzie na to, że to w zasadzie nie oni chodziło w tych w tym wyroku czytała w przypadku organizowania się związkowego pracowników Uber Eats Japonii i rzeczywiście nie tyle może na poziomie prawa pracy, ale na poziomie na polityki samej Platformie udało im się wywalczyć pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i wypłacenie odszkodowania na wypadek śmierci tam wysokość kilkudziesięciu tysięcy dolarów, więc najwyraźniej w Japonii jakoś mogło się to udać jeśli chodzi o zwiększenie skuteczności w takich protestach platformowych to na pewno pomaga właśnie zasięg takich globalny tak to, że ci pracownicy mogą protestować jednocześnie w kilkunastu kilkudziesięciu miastach w miejscach na świecie tak samo konsumenci mogą wyrazić swój w niej swoje swój solidaryzm z nimi podczas tych protestów, ale innych takich wyraźnych oznak skuteczności tych protestów teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć jak chciał doprecyzować, bo pracownicy magazynowi nie są pracownikami Platforma tak jakbym bo nie pracuje poparcia Platforma także, a co znaczy, że nie potrzebujemy sojuszników sojuszniczego i wydaje, że cała moja powieść Conte była trochę o tym w poszukiwaniu tych koalicji z ustały i Sojuszu, a wśród prac aż 1 jedno spotkaniu pracowników Amazona był przy obecne Kurier Amazon Flex w wielkiej Brytanii opowiada o warunkach pracy właśnie kierowców, którzy pracują dla Zana przez Platformę na marginesie niedawno ogłosił, że być może wejdzie na rynek Polski za chwilę może będzie mieć armię pracowników Amazon Flex przez Platformę zobaczymy jak to ten ktoś będzie rozwijać ale by także właśnie ta perspektywa wiąże się z całą w nie w u 1 pracodawcy, ale w łańcuchu dostaw otwiera oczy zupełnie na na możliwości na organiczna potrzeba, która tworzenia sojuszy, ale my jak będą takie codziennie pracują na logistyce i też wielu naszych członków członkiń bardzo mało za 2 lata teraz pracuje w magazynie obok i staram się mieć kontakt z nimi i budować sojusze ponad firmowe, chociaż to jest na razie na poziomie takich politycznych marzeń, ale miałam okazję być na prąd protesty pracowników Ubera we Francji Skopje, kiedy Uber wchodził na giełdę byliśmy tam delegacja osób bez banery pracownicy Amazona popierają pracowników Ubera treści działanie symboliczne ale, ale najbardziej zgadzam się w ogóle jest Sojusz to między różnymi segmentami klasy pracowniczej to jest podstawa też Martyna równie ja bym chciała paniom jak by podziękować czuje się absolutnie nie nudziłam, a odpady pan jaśnie niektóre było można usłyszeć sali taki Evergreen pana, więc nie ma się tym bardzo przejmować, a co do tych sojuszy ja bym chciała przypomnieć inicjatywę socjalnego Kongresu kobiet, które właśnie w pewien sposób zbudowała Sojusz między różnymi grupami zawodowymi między właśnie pracownicami Amazona między paniami, które pracują w żłobkach, a w Poznaniu między lokatorka ami z Poznania Warszawy i dla mnie było 1 z ważniejszych w ogóle wydarzyć, jeżeli chodzi i o prawa pracownicze i prawa reprodukcyjne dziękuję bardzo, też jeszcze się polemicznie może, a więc raz nas Tadeusz Sajdak dobry wieczór jeszcze, nawiązując do tego cykliczności bądź nie cykliczności kapitalizmu się wydaje, że takim kolejnym przez przez rokiem jednak może być automatyzacja to znaczy na mój rozum te roboty w końcu czy tamte programy byty w końcu nauczą się być dość wydajne, a ich praca w końcu będzie tańszy od pracy ludzkiej pytanie co wtedy, ale moje prawdziwe pytanie do pani jest na temat tego czy właśnie z tej specyfiki platform owego zatrudnienia wnikają jakieś konkretne szanse właśnie dla organizacji się świata pracy to znaczy w taki przykład, który miał myślę to na tą no to jest fakt, że np. takim takim kurierom nikt, jakby nie ślęczy na karku aplikacja jakoś tam ograniczano ograniczoną zdolność do dyscyplinowania tych pracowników i jeżeli będzie odpowiednia tak powiem dawka gniew gniewu i chęć mobilizacji to ci ludzie jakoś tam się odnajdą będą w stanie będą w stanie się organizować nie mając za sobą właśnie tego całego aparatu dyscypliny tak powiem klasycznie rozumiem rozumianego co np. nie dotyczy Amazonu, w którym jest jak najbardziej tam jest taki trzeba bardzo surowy klasyczny model fabryki posunięty pewnie jeszcze dalej przez jakąś tam cyfryzacji tej pracy no, więc czy rzeczy czy sama specyfika tej Platformie czynności Platformo platform włości zatrudnienia ma ma ze względu właśnie na swoją istotę nota no wydaje mi się, że jak najbardziej właśnie to, o czym pan powiedział ten fakt, że można protestować będą w wylosowanym z aplikacji i nikt raczej nie zablokuje mi za to konta na stałe jest jak najbardziej można to wykorzystać do organizacji, żeby wykorzystać te możliwości które, która powiedzmy daje praca bez takiego bezpośredniego nadzoru przełamać te te problemy, które sprawia chociażby to, że nie widzimy naszych współpracowników na co dzień, czyli szukanie kontaktu z innymi ludźmi byłoby, jakby 0101. krokiem co też trochę opowieść o tym jak można właśnie technologie czy aplikacje, które organizują tę pracę platformą ową to jak można wykorzystać aplikację do szukania właśnie czy innych pracowników kontaktowania się z nimi tworzenia sojuszy na bocznej łatwiej to robić przez przez internet np. 1 z pierwszych takich takich organizacji, która miała zrzeszać się może nie zrzeszać, ale miała pomagać pracownikom mechanika autorka właśnie w strategiach oporu to była taka wtyczka po prostu do przeglądarki, która pozwalała im, która pozwalała im na ocenę pracodawców wiem czy masz jeszcze Agnieszka jakieś pomysły na to jak Platformy mogą w codziennej pracy pomagać w organizowaniu ja jak ktoś chciałam odnieść do dat tego jak zwrócić uwagę, że tam jakieś specyfika inna niż w Amazonie zdają się, że prezentacja Zuzanna też część świadczeń, które mam to pokazuje że, że jest taka sama sporze specyfikę kontrola jest bardzo podobna mamy świat koleżankę, która przez Platformę pracuje dla Amazon w Gdańsku tam dla, która tworzy Alexa między programami dla Aleksy ona pracuje z domu tak naprawdę mamy jakby identyczne doświadczenie jak Amazon traktuje kradnie nasz czas nasz przerw, kiedy musimy tam się zalogować ona rzadko pracują długo tylko w ciągu i wydaje mi się że, że trochę nie zawiedli wolała szukać podobieństw różnic również te podobieństwa wzmocnią obie strony po 2 stronach Platformy pracowników na magazynie fabrykach i platform, więc wolałem można z tej perspektywy, ale jeszcze działo maty za automatyzację ma takie wrażenie, że po prostu, odkąd powstała pierwsza ma się na to, że zawsze świat pracy próbuje pracodawcy szantażować że, gdy będziecie niepokorni to mariaż maszyny zastąpią roboty to już trwa po prostu bardzo długo i po prostu system tak, a oczywiście cały czas słyszymy to mantra tak zgadzam się są magazyny w Polsce łódzka IKEA, które rzekomo zatrudniają kilkadziesiąt osób na cele magazyn, ale też to są de facto magazyn wysokiego składu i faktycznie są roboty, które mogą przenieść paletę całą w sposób zautomatyzowany, ale medycznych czy do czynienia głównie z produktami w magazynie, które mieszczą w takim pojemniku nie mogą być większe np. są to w 1 pojemniku mogą być 10 produktów ten sam ma rodzaj Kulczyka ma inny kolor np. tak ma inny kod kreskowy i po prostu na razie jesteś tak tylko także nasze ręce potrafią wzrok potrafi rozpoznać i produkty wyszła za klienta właściwy produkt i naraz oczywiście obserwujemy bardzo pilnie wszelkie targi robotyzacji Amazon wprowadza różne paleta z ery różne maszyny, które próbują nas pozbyć, ale to im się na razie nie udaje, więc wolałabym się nie podlega temu szantażowi i robić robotę organizowanie się z koleżankami koleżankami na zakładzie poza tym my wtedy prostą automatyzację to ważne żeby, żeby pamiętać no ten problem będzie wyglądał tak jak bankom przedstawił jak rzeczywiście bardzo często w dyskusjach przedstawia dopóty dopóki tak naprawdę nie poradzimy sobie z kapitalizmem, bo kapitalizm na razie nie jest zainteresowany zastępowaniu pracy pracy ludzkiej, jeżeli jest do wyboru opracowanie zbudowanie zakup robota albo całego systemu roboty, które będą produkowały piłki do gry w nogę, a można to zlecić dzieciom w Pakistanie wiadomo, jaka będzie decyzja rady nadzorczej najbardziej innowacyjnych korporacji co oznacza, że dzieciom w Pakistanie tak się właśnie dzieje realnie istniejącym kapitalizmu dlatego dajmy się że, że uwolnienie tego potencjału technologicznego ma swój warunek, jakim jest przekroczenie ograniczeń, jakie technologie dzisiaj narzuca kapitalizm po prostu więcej to jest opowieść teczkę o o odleglejszej przyszłości tej, która ma mogłaby nastąpić, gdybyśmy rzeczywiście te walki pracowniczej koordynowali na tyle skutecznie, że zdołalibyśmy sok z kapitalizmem coś poradzić wtedy mogliśmy się rzeczywiście za pomocą automatów uwolnić od od trudu, jakim jest praca tylko coś mi nie produktywne co w niej represyjne jak kolejne pytanie pan co pani zadała pytanie za panem właśnie 1 pani chciałaby coś powiedzieć po raz pierwszy dobry wieczór Maria Świetlik to inicjatywa pracownicza chcę taki 1 z wątków, które poruszały się już to pytanie padło, ale może troszeczkę rozszerzyć kwestie nadzoru, bo to też jest 1 z takich rzeczy, które istniały zawsze, ale skala dokładność szybkość tego nadzoru to jest 1 z takich takich rzeczy, o których ostatnio dużo się mówi ten nadzór dotyczy pracy i Agnieszka też trochę to mówił, ale może mogą być trochę rozwinąć jak dokładny jak bardzo też opresyjny jest nadzór, któremu jesteśmy poddawani pracując, ale nadzór się z tą częścią pracy Platforma, ale też takim doświadczeniem może jeszcze nie do końca bardzo szeroko uświadomionej, ale też często się dzieje, gdy dotyczy nas także poza tą sferą pracy jestem ciekawa pojawiają się jakieś takie wspólne pomysły na też nowe techniki oporu taktyki oporu przeciwko samemu nadzorowi względnej lub rzeczy to jakiś interesujący wątek myślenie o tym jak osłabić z tą ekstrakcji wartości najbardziej uciążliwe dla nas wykorzystaniem technologii to jest system mierzenia norma normy w Amazonie są mierzone na podstawie okresów przeszłych czy Amazon procencie wysoko system komputerowy wylicza ile pracownicy wykonali paczek na godzinę w określonym w określonym fakt ostatnio 4 tygodniach pracy dosłownie, po czym od China i teraz jest pytanie, bo nie wiemy tego władze oraz Amazonce artysta jest trwająca przedsiębiorstwa mamy różne informacje do dzisiaj 1010% najważniejszych pracowników albo ustanawia normy na podstawie dziesiątego sercem tyle grali cały czas również te informacje nie są udzielane organizacjom związkowym jako tamte przedsiębiorstwa, ale oficjalnie wiemy Amazon chwali, że to właśnie racjonalne wykorzystywanie technologii, więc to oczywiście powoduje wzrost tych norm na przestrzeni miesięcy oraz eliminowanie najsłabszych, ale tych co jeszcze na świat pracują 5 lat 2 lata temu robi 100%, a teraz już prawie 85 w związku z tym raz w tygodniu dostają tego hatchbacka ten jednak taki wydruk tego systemu tam pokazuje procent zatem dzień tyle procent tyle procent na tej ścieżce i nadal przechodzi już miałem dobre mówi bardzo przykro, ale tutaj jak możemy wesprzeć, bo to system wydrukował nam taki feedback na, a i my wydaje z próbowaliśmy wykorzystać ustawę o RODO, które zakazuje profilowania prac zakazuje wyciągania negatywnych sankcji wobec pracownika wyłącznie tylko na podstawie zautomatyzowanych podejmowania decyzji dobrze mówi rektor generalnie złożyliśmy skargę związek zawodowy do urzędu do spraw danych pod petycjami książę nazywa danych osobowych dostaliśmy odpowiedź tego urzędu, że jesteśmy stronę, że związek zawodowy nie ma w statucie, że wypada osobowe członków, więc urząd odrzucił naszą skargę wnioskodawcy indywidualnego pracownicy co w ogóle jest no występ chóralne, ale mamy uzasadnienie urzędu jest tutaj jest jakaś nadzieja, że te profilowania każda jest profilowanie i mamy taki formularz do pracowników, którzy mówią, że odmawia wyciągania negatywnych konsekwencji menedżerowi się wściekają, ale tam wręczamy te formularze nieustannie wykorzystujemy argumenty w procesach sądowych na tej trudnej też oczywiście nikt jeszcze tego nie robił nie wykorzystywał rada pod tym kątem próbujemy zobaczymy dopiero od 4, a otwieramy drzwi no i zobaczymy czy są narzędzia prawne przeciwko tej inwigilacji tak oczywiście ma pani rację z tym, że to, że w takiej w takim Uber Eats nikt nie stoimy na dzielni stoimy nad głową nie patrzy jak jeździ tym rowerem to sam fakt, że mam włączoną aplikacja sprawia, że dokładnie co się dzieje to znaczy ktoś patrzy jak ja jeżdżę tym rowerem i słyszałam historię właśnie dotyczące kierowców, którzy byliby aktywowanie za to, że zbyt wolno się poruszają, że ktoś analizował ich właśnie trasy prędkość i doszedł do wniosku, że najwyraźniej np. poruszają się rowerem mieli zadeklarowany samochód w aplikacji to jest powód też do właśnie dezaktywacji jeśli chodzi o te wszystkie Platformy właśnie takie freelancer Isco podobne domek mechanika Telka to też one stosują czasami ten mechanizm robienia Screen lotów wtedy kiedy, kiedy mam pracować szczególnie, kiedy jest praca płatna za godzinę ale, toteż powoduje kolejne strategie oporu, bo pracownicy radzą sobie z tym także np. mają drugi monitor, na którym mogą robić to co chcą tak drugim okiem albo też się w tym ten system działa czasami tak na niektórych platformach np. w interwale dziesięciominutowy będzie Screen od, a więc skoro ten klincz np. pojawił się mignął mi ekran siódmej minucie no wiem, że mam 3 minuty przerwy także zawsze kolejna metoda nadzoru to pewnie będzie kolejna też metoda oporu tak działa jeszcze jakieś pytania uwagi nie widzę już na jeszcze jedno mam pytanie odnośnie Łukasz Komuda fundusz inicjatyw społeczno-ekonomicznych mam pytanie odnośnie zarówno pracy w Amazonii, jaki plan Platformy owych czy się tego jak to wygląda we Francji, która ma trochę inny system organizacji pracowników tam są układy zbiorowe obejmujące pracowników danej branży zdaje się układami zbiorowymi objęte zwierząt chyba 8 Coma 5% wszystkich pracowników we Francji jak tam wygląda wyglądają realia czytam dało to trochę ucywilizować i co robią międzynarodowe korporacje, żeby to jakoś wyminąć domyślam się, że to robią, jeżeli wiecie na ten temat coś ja od razu powiem, że niewiele wiem na ten temat jak wygląda właśnie to konkretnie we Francji tylko, że sądy we Francji również sąd pracy udało się takie orzeczenia wydawać, które są na niekorzyść Ubera na korzyść pracowników, ale nic więcej niestety nie powiem i mam troszkę doświadczenia, ponieważ w ramach naszych spotkań pracowników Mazan biorą udział pracownicy magazynowi Lili i o spod Paryża, ale tak naprawdę to spotkania pracownicze my mamy świadczeniu pracy i kiedy zaczynamy mówić nieważne czy mówimy o spotkaniach sami 6 językach mówimy tym samym i nieważne, czyj czy teoretycznie również w Niemczech jest bardzo duża sektorów jest objęty układem zbiorowym pracy głównym postulatem związku Verdi związku zawodowego nawet tutaj mamy tutaj nabyte transparencie, że strajkujemy po to, żeby taka domagamy się układ zbiorowy pracy, a może po prostu nie podpisuje i to nam w Niemczech również we Francji z tego co wiem to również nie ma ochoty do pracy, ale też tak jak mówi nasze doświadczenie na spotkaniach rozmawiamy w ramach prawnych, ale one są różnice oczywiście tak zamówiła projekt strajku ale, ale tak naprawdę szukamy siły nie wprawia w kadr narodowych legislacja, ale w tym jak jesteśmy, gdzie stoimy przy linii montażowej albo przy aucie i naprawdę czy te doświadczenia pracowników z Lili i Paryż Okaj oni oczywiście mają Kruczą dniówkę, bo mają krótszy czas pracy pracuje 7,5 godziny, ale Amazon stosuje dokładnie te same te same feedback ten sam system kontroli to jakby globalne one pochodzą są projektowane są ATL do całej sieci logistycznej na świecie więc, więc wydaje się, że nie chronią nas te zapisane w prawach prawach uprawnienia związkowe przed takim codziennym zyskiem są siły musimy szukać gdzieś indziej w ogóle istotna kwestia to jest jakby pociągną jeszcze wątek mamy dla czasu, bo tutaj właściwie losuje się w tej naszej całej dyskusji tak to sprawa, jaka forma walki jest tutaj bardzo pożądana bardziej skuteczne prawda, jakie są dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie prac platform owej i chyba nie łańcuchach dostaw czy właśnie powinniśmy iść w stronę takiej rewindykacji tradycyjnych rewindykacji związkowych, które jak rozumiem co powiedziała Anna jest kosztem celem prawda, który powinniśmy wystawiać odzyskanie tej siły przetargowej, jaką lasy pracujących pracownicy siła robocza mieli w tym okresie powojennym wyjątkowym momencie w historii kapitalizmu 30 wspaniałych latach, ale być może dojście do tego nie polega na tym że, że tak to wygląda w tym co mówi z kolei Agnieszka niekoniecznie polega na tym, że mamy się odwoływać tylko wyłącznie do tego modelu działalności związkowej, na jaką pozwala na dzisiejsze prawo poddane presji różnych zastosowań neoliberalnych w ciągu ostatnich kilku dekad czy w związku z tym ta strategia walki pracowniczej nie powinno prostu wychodzić poza ramy, które nam na kredyt pozwala prawo pracy czy dalej mam pytanie jak tylko szybko bowiem ma mniejsze doświadczenie niż Agnieszka, ale tak wydaje mi się, że tak jak najbardziej związki w z Wielkiej Brytanii zawodowe zostały zalegalizowane dopiero w 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku, a przecież nie był początek walk pracowniczych to był raczej ich owoc, więc zawsze te pierwsze strategie będą wychodzić poza te formalne utarte ścieżki toczyć się bardziej jako takie oddolne wrzenie niekoniecznie w już wyrobionych koleinach ja też po krótko tak na te pytania i ale też od razu staram się szukać takich przykładów bardzo konkretnych z magazynów to też była wcześniej o tym, że oczy sama globalną korporacją organizuje się ponad granicami wysyłam paczki do Niemiec do auta i przesuwanie zamówień z kraju do kraju po prostu to nie jest żaden problem dla Amazona taka ma magazyny są też tak skonstruowane, że to nie jest tak, że w 1 np. są artykuły spożywcze w innym no to zasadniczo mają magazyny takie sortownia, w których pracuje to ja pracuje mają mieć wszystkie produkty czy wszystko, o czym klient może zamarzyć, jeżeli był taki przypadek zerwaliśmy PRT z pracownikami San Francisco, gdzie w magazynie był pożar to waga został zamknięty na to by ich zamówienia zostały zrealizowane przez magazyn oddalona 200 km i to w Europie, gdy granice są jeszcze łatwiej przez pokonywać Ammannowi więc, więc tak staramy się też myśleć o o tym, że przy tych mentalnych różnicach w sprawie ze względu na to, że to są właśnie prawa układach zbiorowych pracy prawo strajku to to różnica nie mogą nas poróżnić tak też oczywiście pracownik na początku myśleliśmy, że paczka pracownicy z Niemiec, którzy będą wiedzieć o tym, że pracujemy w nadgodzinach w Polsce kieruje strajkujący będą myślę, że jesteśmy łamie strajkami po prostu to oczywiście wyzwanie duże edukacyjne obu stronach, żeby widzieć ten wspólny interes i poprzez artykułowania wspólnych postulatów dysku rozpoczęcie dyskusji o pracy Europejskiej płacy minimalnej, ale też o tym, że np. w Niemczech udało w niektórych landach silniejsze dużo rady zakładowe były w stanie wstrzymać te feedback za jakość produktywność, o których mówiłam, a w Polsce Amazon próbuje próbuje zwalniać pracowników na stałe umowach więc, jakby no jakby, kiedy dyskutujemy wspólnych strategiach no to raczej szukamy podobieństw i i bo te podobieństwa wzmacniają ani różnic tak, bo bo, żeby nie być po prostu miła łamie strajkami związku z tym, żebyśmy byli Miami z mediami to oczywiście pracownicy w Niemczech muszą powiedzieć, że to nie jest tak, że Amazon, a w Niemczech zatrudnia agencję zatrudnia także w Polsce, bo my, bo te paczki dla klientów niemieckich klientów są wysyłane przez pracownika Adecco w sadach albo w Sosnowcu i to pracownicy nasi koledzy koleżanki starają się robić w Niemczech, a to tylko włącznie wynika z doświadczenia naszego doświadczenia naszej wspólnej pracy i zrozumienia tego jak jesteśmy w grze jesteśmy ulokowani i jakie ewentualnie właśnie ograniczenia, więc miesięczne wyzwania ogólnie, podsumowując przed jak najbardziej przy całym ruchem pracowniczym, żeby działać tak globalnie jak korporacje, w których pracujemy dzięki to może będziemy powoli zmierza do końca tego trzeciego spotkania jak powiedział, próbując podsumować to, o czym rozmawialiśmy, że wniosek z tego też na przyszłość, bo tutaj też w ramach cyklu ekonomia przyszłości jest taki zarodki tej przeszłości jak mówi klasyk zwykle pojawiają się w walkach toczonych dzisiaj i tak ba to wygląda w tych obu tych obu sferach, w których z 1 strony mamy do czynienia z szerzeniem się najbardziej dokuczliwych najbardziej dla wyrafinowanych technologicznie, ale też nie organizacyjnie politycznie form eksploatacji wyzysku i kontroli nadzoru nad nad siłą roboczą, a z drugiej strony właśnie w tych w tych sferach globalnej gospodarki rodzą się najbardziej innowacyjne najbardziej skuteczny potencjalnie na razie ciągle jeszcze miejmy nadzieję, że tak będzie w przyszłości formy oporu myślę, że jeżeli skądś czerpać nadzieję na to, że możemy zatrzymać ten system na tej drodze, na której się znajduje to właśnie należy szukać należy szukać takich w takich miejscach i tam właśnie tkwi w tych stawkach, które toczą walki pracownicy w tych miejscach takich jak właśnie sady pod Poznaniem trzecie czy magazyny globalnych łańcuchów wartości cały ten system te strategie, które tam są wypracowane formy Solidarności, które się pomiędzy granicami tworzą to jest jakby nadzieja na na pewną inną ekonomię na pewno inną przyszłość niż tą, którą nam globalne korporacje gotują się w dalszym ciągu dziękuję bardzo, za to dzisiejsze spotkanie Agnieszce rozwiązanie Kowalik natomiast jeszcze tylko powiem, że widzimy się 24marca na spotkaniu, które będzie też się w jedność ciekawego będziemy rozmawiali o tym jak przetrwać w ocenie naszymi roszczeniami będą Ewa Bińczyk z uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Sawka oraz ekonomistka Karolina Jarzyńska z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo, i zobaczenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA