REKLAMA

"Zdaniem TK prezydent w Polsce ma uprawnienia monarchy. Może powołać na sędziego kogo chce, bez względu na procedury"

Analizy
Data emisji:
2020-03-04 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizę Agata Kowalska przy mikrofonie przy drugim mikrofonie dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie doktorze dzień dobry tak jak mówiłam państwu i wczoraj dzisiaj coś działo w Trybunale rzadka sprawa więc, tym bardziej poświęcamy temu część analiz cennego czasu antenowego właśnie, dlatego że rzadko, kiedy Trybunał jednak pracuje, a przynajmniej się tym chwali ciekawa sprawa zaczną Rozwiń » z tego, że dzieje się tak dużo w tak krótkim czasie w Trybunale, że niektórym trudno nadążyć trudno nadążyć m.in. wirtualnej Polsce, która opublikowała wręcz kuriozalną relacje z dnia dzisiejszego mieszając obydwa wydarzenia, czyli wczorajszą rozprawę dotyczącą tzw. sporu kompetencyjnego między Sejmem prezydentem, a Sądem Najwyższym z dzisiejszym ogłoszeniem stanowiska TK sprawa w sprawie grania wyłączanie sędziów ze składów i wirtualna Polska np. na pisarze prezes Gersdorf odmówiła wzięcia udziału w dzisiejszej rozprawie co w ogóle nie jest nie dotyczyło dzisiejszego dnia prezes Gersdorf w tej żadnych pism nie wysyłała mam wrażenie wirtualnej Polsce jakoś trudniej nadążyć m.in. dlatego że chyba przestała korzystać ze wskazówek Ministerstwa Sprawiedliwości wcześniej bardziej precyzyjnie opisywali wydarzenia, a teraz muszą coś parzy się postarać my dziennikarstwa uprawiać tak powiem to zostanie już na boku relacji wirtualnej Polski mogą państwo znaleźć na wirtualnej Polsce jeśli kogoś oczywiście taka błędna relacja interesuje my spróbujemy jednak bez błędów łatwo odtworzyć to co się dzisiaj w Trybunale działo to była odpowiedź na pytanie pytanie zadała izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego zacznijmy od tego panie doktorze czy izba dyscyplinarna mogła to pytanie w ogóle zadać raczej nie mogła zadać, ponieważ zarówno w kontekście uchwały Sądu Najwyższego, jaki wcześniejszego wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ nie spełnia wymogów niezależności sądu nie powinna funkcjonować jako sąd nie powinna podejmować czynności orzeczniczych w rezultacie nie powinna również zadawać pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, o ile powiemy, że jest to Trybunał Konstytucyjny w rozumieniu polskiej konstytucji nadal tak dużo wątpliwości bez przerwy znaki zapytania przy tych wszystkich słowach nazwach organów dawniej konstytucyjnych no dobrze, ale załóżmy na chwilę, że jednak, ale musimy zakładać, bo jednak jego dyscyplinarna zignorowała wyrok Trybunału sprawiedliwości zignorowała uchwałę 3 izb Sądu Najwyższego pytanie zadała, jakie zdało pytaniem odnośnie tak naprawdę do kodeksu postępowania karnego instytucji wyłączenia sędziego, a mianowicie czy strona ma albo cięcia urzędu czy można wyłączyć sędziego czy strona może tego domagać z powodu tego, że ten sędzia został powołany przez prezydenta na wniosek złożony przez krajową radę sądownictwa ukształtowaną przez reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli w tym kształcie kwestionowanym do tej pory zarówno przez Sąd Najwyższy jak i pośrednio przez Trybunał sprawiedliwości w kształcie, który prawdopodobnie nie odpowiada polskiej konstytucji grusze czy można wnosić o wyłączenie sędziego, bo został powołany przez naukę Sage w skrócie, dlaczego izba dyscyplinarna o to pytała jak rozumiem miała sprawy, które tak naprawdę był sprawą dyscyplinarną radców prawnych często spraw dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio kodeks postępowania karnego i w ramach tego jak dziś dobrze rozumiem tego nie znamy przebiegu postępowania wcześniejszego były problemy, więc ze złożonym takim wnioskiem właśnie o o wyłączenie któregoś z tych sędziów nie zamiera mieliśmy dyscyplinarne możliwe właśnie chyba przeżyli ze sobą, bo po wszyscy oni zostali powołani przez wyeliminowanie z jezdnią era tak jeśli jeśli wniosek dotyczy miejsc turystycznych musi w tym przypadku, czyli bardzo, że tak izba dyscyplinarna zadała pytanie o to o regule generalną, ale jednocześnie była zainteresowana wynikiem, ponieważ to jej sędziowie są ich status jest podważany czy wątpliwe tak była zainteresowana wynikiem co zakłada dużo do dobrej wiary po stronie Izby dyscyplinarnej też można mówić ten status już od dawna nie jest wątpliwy tylko zostało przesądzone przez Sąd Najwyższy w tej sprawy po prostu nie mogła orzekać, ale tak sąd tego co możemy zrekonstruować na tym etapie nie ma pełnej historii proceduralnej potem dokładnie działo to wygląda na to, że dokładnie tak było to znaczy, że jest dyscyplinarne pyta w gruncie rzeczy się no dobrze, ale wydaje się, że do tej pory tego typu wnioski były wnoszone nie wydawało się, że miał miałyby się czymkolwiek różnić od innych wniosków o wyłączenie sędziego np. właśnie, gdy orzeka we własnej sprawie albo gdy nie jest jest istnieje ryzyko, że nie będzie bezstronny, bo np. zna strony ma z nimi jakąś relację itd. itd. więc jak rozumieć to mniemanie, że akurat podstawa do wyłączenia, jaką jest wątpliwość wobec krajowej tzw. krajowej rady sądownictwa miałaby być niekonstytucyjna, bo dokładnie takie pytanie o niekonstytucyjność zadała izba podziela założeniem pani redaktor nie ma takiej różnicy między tymi innymi wnioskami, a te akurat podstawą wniosku natomiast jeśli chodzi o samo stanowisko Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny uważa konsekwentnie uważa, że powoływanie mianowanie sędziów jest prerogatywą prezydenta i to prerogatywa jest żaden sposób niekontrolowane niezależnie od tego, jakimi błędami wadami obciążone jest obciążony sam proces powołania sędziego niezależnie od tego jak działała KRS czy to była relacja z ZUS jeśli prezydent byłoby mnie na sędziego może nie spełnia żadnych przesłanek poza wiekiem do bycia sędzią to ze względu na to, że jego prerogatywa należałoby uznać za właściwe mogłaby mody czasu bądź dajmy się, że są na to pytanie 2 odpowiedzi 1 to jest odpowiedź kute doktrynę prawa Konstytucyjnego i najprawdopodobniej brzmi nie, ponieważ proces powołania jest wadliwy ten proces powołania nie jest sam magiczny akty, że prezydent uderzył panią dyrektor g pani redaktor staje się rycerzem sędzia Sądu Najwyższego czy kimkolwiek innym tylko jest cała konstytucyjna procedura ta czy wybór przez KRS dopiero prawidłowo powołano KRS oczywiście dopiero nowa kandydatura na piętra darmowa kandydatura prawidłowy wybór przez KRS prawidłowe powołanie przez prezydenta dopiero całość składa się na czynność konwencjonalna, która sprawia, że pani dyrektor zostaje Sejm do lata spać mi się nie podobał się nie może zostać sędzią a jaka jest druga druga odpowiedź jest odpowiedź pośrednio udziela Trybunał Konstytucyjny jest jego obecnego orzecznictwa wynika, że tak właściwie prezydent może sobie mianować każdego jest takim królem Francji troszeczkę mianuje sobie każdego jeśli Sąd Najwyższy powie może nie może mianować tak jak z parlamentem paryskim prezydent może wejść i wpisać sobie mianowanie dosłownie wbrew decyzji, jakiego sądu, który w tym czasie jest uchwała Sądu Najwyższego kwestionująca możliwość orzekania przez te powołanych sędziów, ale tak tak uważa Trybunał Konstytucyjny to jest tak nieograniczone monarsze prerogatywy, której podlega żadnej kontroli może być wykonane w dowolny sposób i po prostu przetwarza każdego sędziego nie może być później żaden sposób kwestionowana i z punktu widzenia Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wyłączenie sędziego nie jest zakwestionowaniem skuteczności wykonania przez prezydenta jego prerogatywy, więc tym w tej wyjątkowej sytuacji jest niedopuszczalne doczekała się właśnie bardzo już wspólnie z samych sędziów tylko o to jak rozumiemy prerogatywy prezydenckie niedawno siedzieliśmy z uwagą jak prezydent ułaskawił osoby, która zostaje prawomocnie skazana teraz możemy oglądać próbę prze zmiany konstytucji bez zmieniania konstytucji zaraz po informacjach wrócimy z rozmową spróbujemy się przyjrzeć jeszcze temu co dzisiaj ten Trybunał mówił i na ile możemy to traktować poważnie już Piskorski był w składzie dubler, więc od aktu właściwie się do tego wszystkiego odniesie się będą skutki o tym, dr Paweł Marcisz się z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy w drugiej części po informacjach audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu cały czas dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i przyglądamy się temu co dzisiaj uznał Trybunał Konstytucyjny w składzie z 1 z dublerem panem sędzią SN sędzia nie wiadomo Justynę Piskorskim odpowiadał na pytanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego spieszy część rozmowy wskazywaliśmy, że po pierwsze, izba dyscyplinarna raczej takich pytań zadawać nie powinna raczej powinno się skupić na tym czy jest w ogóle sądem, a że sam Trybunał musiał się zastanowić czy wolno wnosić o wyłączenie sędziego ze składu ze względu na to, że pochodzi z nadania NIP KRS, która po prostu nie spełnia cech niezależnej krajowej rady sądownictwa i Trybunał odpowiedział, że nie wolno, bo jest niezgodne z konstytucją konkretnie, gdzie w konstytucji znalazł wsparcie dla takiego rozumowania dotyczy także z art. 79 w Timesie w ogólnych prerogatywę prezydenta do powołania sędziów to znaczy skoro prerogatywą prezydenta jest powoływanie sędziów z to niemożna kwestionować jego powołanie co więcej wydaje się, że powołał się również zasady niezawisłości sędziowskiej, że po prostu ten tryb powołania sędziów niemożliwość jego kwestionowania służą ochronie niezawisłości i to jest ten moment, który nie wie co powiedzieć, ale na szczęście jest nas słuchać pan Patryk, który napisał maila z pytaniem panie Patryku pozdrawiam pana serdecznie i pisze tak jest w stanie poniekąd zrozumieć rozumowanie Trybunału, bo skoro prezydent ma być strażnikiem konstytucji to można teoretycznie założyć, że będzie przestrzegał obecna sytuacja patologiczna jednak idealnym modelu prezydentury to powinno działać moje pytanie wiąże się jednak inną kwestią czy, jeżeli prezydent wg Trybunału ma dowolność w wyborze sędziów to czy ty w takim razie ponosi za to jakąkolwiek odpowiedzialność to pytanie mam 2 części pierwsza też wsparcie interesująca tego jakby domniemania, że prezydent strażnikiem konstytucji jego działania są konstytucyjne to jest interesująca koncepcja się z nią osobiście nie zgadzam uważam, że w ustroju państwowym sądy Trybunał Konstytucyjny stoi właśnie na straży tego, żeby każdy przestrzegał swej konstytucyjnej ustawowej roli, żeby organy państwa działały, opierając się na przepisach prawa i 4 tak dalej natomiast jest pewne koncepcje prezentowane też tory amerykańskiej to znaczy, że przestrzeganie konstytucyjnie pilnują tylko sądy jest tu tylko czy trybunały, które są tylko 1 z elementów, ale w ramach równowagi władz władze nawzajem, jakby pilnują się i sprawdzają czy przestrzegał konstytucji, więc nie odrzucał pan rzeczywiście całkiem takiej koncepcji, że prezydent będąc strażnikiem konstytucji ma pewną rolę w kontroli konstytucyjności różnych działań natomiast tak jak mówi osobiście w tym, zwłaszcza w Polskim systemie nie zgadzam uważam, że jest to system, w którym sądy stają na straży tego, żeby każdy grał zgodnie z regułami gry, więc możesz tutaj to pana doktora dopisuje do tego klubu i uważam, że im więcej kontrolujących w państwie, w którym naprawdę łamane są reguły tym lepiej, a co drugie pytanie o odpowiedzialność prezydenta skoro właściwie jednoosobowo może nawet mnie powołać na sędziego to co odpowiedzialnością za jego decyzje to jest Marty ciekawe pytanie i bardzo mi ten trudny no jak musimy już zacząć rekonstruować cudze tak myślę inaczej TOK myślenia Trybunału Konstytucyjnego, gdybym się nie zgodził z tym zdaniem może sobie każdego powołać natomiast jeśli go tylko trujemy to rzeczywiście marny odpowiedź może być taka nie odpowiada, ponieważ jego prerogatywa wykonaniu regaty jest definicji zgodnie z prawem, ponieważ to jest uprawnienie do powołania kogokolwiek Czyżby to było tak samo jak z brakiem odpowiedzialności za niepowołanie sędziów np. tych 3 oczekujących sędziów Trybunału w miejsce, które powołano dublerów tak natomiast tutaj myślę, że tak jeśli tylko, że w Trybunale Konstytucyjnym też na dole, bo ty prezent nie ma żadnej prerogatywy do powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego tamta funkcja prezydenta było czysto formalnej prezydent po prostu niezgodnie z prawem nie odebrał ślubowania natomiast 60 proc, gdyby sędziowskie tutaj tylko pół odpowiedzi, bo drugie pół mamy, kiedy zaczęły się tym głębiej zastanowić tak zastanawiali się ostatnio w stanach Zjednoczonych lokacji pigmentu trampa czy nawet jeśli prezent wykonuje jakieś uprawnienie to może np. wywoła wykonywać z pobudek, które same w sobie powoduje odpowiedzialność np. jeśli prezent był przekupiony dlatego skorzystał z prerogatywy to raczej nie mielibyśmy wątpliwości nawet jeśli prerogatywy absolutnej sama sobie niekontrolowana to, że takie działanie byłoby sprzeczne z prawem mogło stanowić podstawę odpowiedzialności prezydenta tylko się problem w tym rozumowaniu misję Telekom ma sięgać to znaczy jak daleko wykonaniem prerogatywy może być zatruta np. jeszcze wczoraj prezydent 11 minut będzie na Nowogrodzkiej, słuchając co prezydent chciał być naczelnik co prezes Kaczyński ma dopowiedzenia, a w efekcie tego Zach kilka dni być może podejmę jakąś decyzję to czy możemy uznawać to już jest ten to jego decyzja jest efektem pewnego rodzaju korupcji politycznej czy też po prostu zwykłym układem sił w polityce, bo to, bo Przemków złoto prosto oceniać, a tutaj mamy już właśnie trudniejszą sytuację, której myślimy, że może sprawiać, że prezydent nie jest samodzielne, a z drugiej strony no czy to już czy to można uznać za przekroczenie granic z drugiej strony czy prezydent może być musi być samodzielny, bo przecież samo to słuchaczy ślad nawet jeśli są rady głupiej nawet jeśli teoretycznie powinien być bardziej samodzielny intelektualnie nie jest zasadniczym godnym potępienia politycy jak się domyślamy bardzo często podejmują nawet bardzo ważną decyzję w całości na podstawie czyichś rad czasem też zapewne z pożytkiem dla nas wszystkich, ponieważ są decyzje w sprawach plasuje się nie znają między oczywiście nie wiem, o czym oni rozmawiać być może te były wysoce nagannego, ale zgody bałbym się samo w sobie nie jest naganne znaczy może być nadany politycznie oczekiwalibyśmy jednak ktoś na tak wysokim stanowisku w państwie w stanie dokonać własnej analizy zaprasza ludzi do siebie jeśli do nich i tak 4 tych danych natomiast wydaje mi się, że ten Gene polityczne niekoniecznie przekracza się niekiedy przekłada się jakiekolwiek wykroczenia prawne, bo jednak słuchanie dowolnych wybranych przez nas podatny jest naszym złodziejskim prawem nawet jeśli te porady nie są najlepsze jak się wydaje chciałbym wrócić na śle do dzisiejszych wydarzeń w Trybunale, bo tak mówią w Sokole zasiadał sędzia dubler Justyn Piskorski, więc już sam samego tego trudno traktować poważnie dzisiejsze orzeczenie pytanie zadała izba dyscyplinarna, która wg 3 izb Sądu Najwyższego nie jest sądem, ale jeszcze oprócz tego uwaga było 2 sprawozdawców jednak była Julia Przyłębska, a drugim Jakub Stelina i pan sędzia sprawozdawca złożył zdanie odrębne i chciał piętro w całości przytoczyć na antenie posłuchajmy co padło poproszę teraz sędzia pierwszego sprawozdawca przedstawienie zdania odrębne uważam, że z przyczyn formalnych oraz niespełnienia przesłanki funkcjonalnej sprawa powinna ulec może koniec co to było panie profesorze doktorze nie wiem czym musiałbym głębi przenocować w Tychach chował żartuje przyczyn formalnych sprawa powinna i set się zgadza z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie powinien procedować przyczyn formalnych, bo nie ma pytania prawnego ten prawny musi pochodzić od podmiotu uprawnionego do zadania pytania prawnego, czyli od sądu jest dyscypliną, ale o tym, mówiliśmy sami natomiast mnie bardziej ciekawi, dlaczego pan sędzia Jakub Stelina skoro decyduje się złożyć zdanie odrębne to składa je w takiej formie, że żadne z nas nie może nie wie, o której wielu przesłanek grzechów pierworodny właściwie mówi pozostaje anemiczny dzieje się złoży na piśmie to zdanie odrębne jakieś obszerniejsze, ale myśli, dlaczego to przebiegło w takim w tak absurdalny sposób nie mam pojęcia naprawdę to jest trochę nie jestem w pełni spekulować, bo nie z punktu widzenia jasność orzeczeń peryferyjność wrzesień, żeby wszystkie punktu widzenia warto byłoby, żeby było bardziej rozbudowane zdanie odrębne bardziej tytułu znaczące, dlaczego jest takie nie nawet nie chcę spekulować, dlaczego kierowane były pamiętne zdanie odrębne sędziów Trybunału, którzy właśnie wskazywali za każdym razem np. na nieprawidłową obsadę składu ze względu na sędziów dublerów, ale tu, a pan sędzia rzeczywiście prawie umie w sumie o tak tak tak zostawia już kończymy ostatnie pytanie w związku z tym wszystkim dzisiaj wydarzyło się w Trybunale cokolwiek się zmienia jeśli chodzi o sytuacji tych, którzy wnioskują o przykład wyłączenie sędziego, którego nominowała nudne OKS co zależy czy sądy uznają to powszechnie wiążące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie są to, żeby cokolwiek się zmienili zgłoszenie zależy od sędziego tak wszystko chaos prawny jeszcze się pogłębi można w skrócie powiedzieć to co mamy te dychotomia tak naprawdę między między tradycyjnym prawem i instytucjami, które pozostały po państwie prawa po prostu rewolucji konserwatywnej, która 4 klasie instytucje rozmontowuje zjada co teraz cała cała władza w ręce sędziów czekamy na odważnych dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim był państwa i moim gościem bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo, a teraz proszę państwa na poradnik higieniczne polskie posłuchajmy wspólnie jak się ustrzec przed Korona wirusem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA