REKLAMA

Prof. Marek Dąbrowski: Rząd powinien wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-03-05 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:54 min.
Udostępnij:

- Rząd powinien wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Zwłaszcza tych małych i średnich. Ale wciąż powinniśmy patrzeć na stan finansów publicznych. Rząd powinien zastanowić się czy nie lepiej przeznaczyć na to te 2 miliardy zł., które są przeznaczone na TVP. Albo przemyśleć kwestię OFE. Wszystkie działania, zwiększające niepewność w gospodarce powinny zostać odłożone w czasie. Rząd powinien przygotować się na konieczność zwiększenia wydatków związanych z koniecznością podtrzymania kondycji gospodarki. Chciałbym, żeby to dokonało się na zasadzie zmian w strukturze budżetu, a nie zwiększania wydatków - mówił w Magazynie EKG prof. Marek Dąbrowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Marek Dąbrowski Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie pan profesor był także niegdyś czy kandydatem do rady polityki pieniężnej jest w naszym studiu w Krakowie dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo czy jesteś taki moment, w którym rząd Narodowy Bank Polski powinny podejmować działania mające Rozwiń » przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu zastanawiam się raczej na najpierw nad decyzjami rady polityki pieniężnej, które ukierunkowane są przede wszystkim na utrzymanie stabilności poziomu cen w Polskiej gospodarce i wydaje mi się, że komunikat, który został przekazany po ostatnim posiedzeniu, czyli wczoraj, czyli wczoraj i jest komunikatem o spóźnionym wydaje mi się, że rada polityki pieniężnej nieco zaspała jeśli mogę użyć takiego kolegialnego określenia w połowie ubiegłego roku i nie podniosła stóp procentowych wtedy, kiedy był właściwy ku temu moment, bo przynajmniej od początku 2019 roku obserwowaliśmy coraz silniejszą presję inflacyjną i nawet biorąc pod uwagę, że te decyzje powinny być wyważone przemyślane to myślę, że po projekcji lipcowej 2019 roku trzeba było stopy procentowe podniesiono co najmniej ćwierć punktu procentowego ile nie pół punktu procentowego, czyli pan lekarzem przepraszam, że wejdę słowa, ale to także chciałbym uporządkować się tą naszą rozmowę pan profesor rozpoczął od inflacji ostatnio temat inflacji jest nie tyle popularne, ale i po prostu istotnej prawdziwe, bo nie widzimy to co dzieje się z cenami wielu produktów, a także usług z różnych powodów rada polityki pieniężnej od miesięcy jeśli nie powiedzieć od lat powtarza, że nie chce zmieniać stóp procentowych wczoraj także mówiła, że prawdopodobnie do końca jej urzędowania, więc w 2020 roku do 2022 roku te stopy nie zmienią się wczoraj także po raz kolejny pojawił się i w wypowiedziach przedstawicieli rady, ale i w komunikacie pojawiło się stwierdzenie, że to co dzieje się w tej chwili scenami i to, że inflacja będzie pozostawała powyżej celu inflacyjnego jest poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej to jest napisane w tym komunikacie, a więc rada asekuruje się, że nie ma wpływu na to co co dzieje się panie profesorze inflacja jest bardzo istotna, tym bardziej że widzimy ceny żywności widzimy ceny usług w związku z tym co dzieje się na rynku pracy widzimy także ceny wywozu śmieci to już także szerszy temat regulacji, które są narzucone będziemy pewnie mogli rozmawiać energii elektrycznej to wszystko jest niezwykle ważne, ale moje pytanie spowodowane moje pytanie o reakcję banku centralnego rządu powodowane jest także tym co dzieje się w gospodarce tu i teraz doświadczamy spowolnienia gospodarczego no i mamy jeszcze ten czynnik niepewności jak to ładnie ekonomiści mówią, czyli wpływ potencjalny wpływ Korona wirusa na NATO co będzie działo się w światowej, a także Europejskiej, a więc polskiej gospodarce czy są potrzebne reakcję tak panie redaktorze może uściśla, bo mówiąc, odnosząc się do komunikatu myślałem przede wszystkim właśnie o tym, o stwierdzeniu, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, a jeśli nastąpią zmiany to będzie to obniżka i zgodziłem się w pełni z takim określeniem, gdybyśmy mieli nieco wyższe stopy procentowe obecnie w Polsce obecnie stopy procentowe w ujęciu realnym są bliskie zera albo wręcz ujemne zależy jak będziemy kalkulować nominalną stopę procentową, jaką przyjmiemy jako punkt odniesienia w związku z tym nie widzę potrzeby obniżania stopy procentowej cięć stóp procentowych w Polsce w celu podtrzymania, bo oto pan redaktor pytał wzrostu gospodarczego tutaj rada polityki pieniężnej zrobiła powiedziałbym aż nadto te stopy są na wydają się lekko zbyt niskim poziomie natomiast jeśli chodzi o politykę budżetową to moje tutaj stanowisko właściwie od dobrych kilku lat jest niezmienne mamy cały czas zbyt ekspansywną politykę znaczy pieniężną to znaczy zbyt luźno zbyt duży jest deficyt w sektorze finansów publicznych w ogóle tutaj cała ta dyskusja dotycząca budżetu państwa wydaje mi się być nieco chybiona, dlatego że no politycy koncentrują się nie na tym wskaźniku, na którym powinni się koncentrować wielu ekonomistów wskazuje na to, że najistotniejszej saldo całego sektora finansów publicznych, a więc nie tylko budżet państwa, ale też wynik Narodowego Funduszu Zdrowia czy ZUS-u sektora Samorządowego, chociaż ten nasila przestrzega nas pan byśmy nie cieszyli się albo nie zwracali uwagi wyłącznie na ten słynny budżet bez deficytu absolutnie absolutnie nie można na tym się koncentrować, ponieważ nawet Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na ten rok wskazało, że wynik sektora finansów publicznych będzie wynosić będzie ujemne to będzie -12%, a zaznaczam, że jest to tylko saldo tzw. rzeczywiste, a znowuż jako ekonomiści i ludzie, którzy kierują się jakoś odpowiedzialnością za gospodarkę powinien wskazywać na to, że istotne jest deficyt wynik ogólnie rzecz biorąc strukturalny, czyli ten, który pomija wpływ cyklu koniunkturalnego do tej pory gospodarka rozwijała się stosunkowo szybkim wysokim tempie stąd też te wyniki w sektorze finansów publicznych były umiarkowanie pozytywne mówi umiarkowanie pozytywne, dlatego że to, że saldo ulegał poprawie czy ten deficyt był coraz coraz mniejszy to tak naprawdę nie był wynik jakiś, który stawiałby nas w czołówce krajów Unii Europejskiej my raptem z osiemnastego miejsca przesunęliśmy się na miejsce piętnasty pod względem tego wyniku, czyli ten awans jest dość znikomy i lokujemy się jak chodzi o wynik całego sektora finansów publicznych raczej w tej drugiej części, a nie w czołówce krajów są kraje, które osiągają wręcz nadwyżkę no oczywiście nie będę tutaj pokazał jako wzorca krajów skandynawskich czy Niemiec, bo tak dostanę od razu kontra to, że to nie te nie ten poziom no ale jeśli spojrzymy nie wiem np. na Czechy Bułgarię Litwę to przecież w tych krajach saldo finansów publicznych jest znacznie znacznie korzystniej, ale to wszystko panie profesorze, o czym mówił pan dotychczas SA o tym, saldzie finansach publicznych, czyli o tym, po prostu jakiś stan naszych finansów publicznych nie tylko patrząc na budżet ten, który ma, który rząd na ten rok zaprojektował bez deficytu, ale właśnie patrząc na te wszystkie inne miejsca, które są częścią finansów publicznych ZUS, więc fundusz ubezpieczeń społecznych Narodowy Fundusz Zdrowia samorządy itd. itd. panie profesorze patrząc na to wszystko powiedział pan o tym, o tym obrazie jak on namalował pan obraz, jaki jest w tej chwili mamy rok, w którym rząd także mówi o spowolnieniu przecież budżet jest napisane już pod wzrost gospodarczy niższy niż te notowane w minionym roku no i mamy być może pogarszającą się koniunktury także w sposób taki nieprzewidywalny, bo trudno pewnie było zaplanować wpływ tego Korona wirusa na to jak będzie jak będzie jak będą wyglądały procesy gospodarcze czy to pana zdaniem wymaga jakiś nadnaturalnych działania rządu rząd powinien się wycofać z jakich rozwiązań albo przyjąć jakieś rozwiązania jest tutaj cały szereg ciekawostek wczoraj gościem w magazynie EKG pana prezesa Olszewskiego biznes Centre Club, który już mówił, że tak rząd powinien wprowadzić jakieś ulgi podatkowe rekompensaty otwarte kredyty mniejsze stawki dla ZUS mniejsze stawki ZUS dla firm, które muszą funkcjonować w tym zmieniającym się otoczeniu, zwłaszcza jeśli miałyby później odczuwać jakoś się przestoje w swoje produkcje w swoim działaniu właśnie z uwagi na tego koronę wirusa czy potrzebujemy jakichś działań pana zdania panie redaktorze ja tutaj oddzielam tę sferę działań na poziomie nazwijmy to mikro ekonomicznym i na poziomie makroekonomicznym oczywiście rząd powinien tak dużym stopniu jak w jakiej tylko jest w stanie wspierać przedsiębiorców, zwłaszcza małe średnie przedsiębiorstwa, bo w ich przypadku ten to pogorszenie sytuacji ogólnie w gospodarce światowej może wywrzeć największy największy niekorzystny wpływ, ale z drugiej strony musimy cały czas patrzeć na popatrzeć na stan finansów publicznych może pan powie wprost chciałby pan np. żeby rząd jednak zastanowił się po raz kolejny nad wypłatą trzynastego świadczenia emerytalnego Cup 6 jak chciał np. żeby rząd zastanowił się nad kwestią tych 2 miliardów, które chce teraz przeznaczyć na pewien bardzo kontrowersyjny cel czynie lepiej byłoby np. zastanowić nad wykorzystaniem tych środków właśnie na wsparcie małych średnich przekracza już decyzja pana prezydenta będzie albo np. czy rząd rzeczywiście musi pobierać opłatę przekształceniową oraz w cieniu no właśnie pani profesor duszy jest bardzo ważne też likwidacji otwartych funduszy emerytalnych pomni w tym roku czeka nas przekształcenie OFE indywidualne konta emerytalne, kto da się przekształcić się będzie miało pomniejszone środki zgromadzone w OFE o 15%, kto będzie ktoś nie da przekształcić jego te zebrane w OFE powiedzmy składki z minionych lat zostaną zapisane na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych myślę, że rządowi są pieniądze bardzo potrzebne, bo szacował je na prawie 20 miliardów złotych w 2 ratach, a może ze względu na to co dzieje się na rynkach finansowych rząd powinien poczekać z tą zmianą no sami zarobić pieniędzy, a te ceny teraz są być może mniej korzystna oczywiście, że tak moim zdaniem w ogóle ta opłata jest ustawiona na zbyt wysokim poziomie to rodzi uzasadnione właśnie podejrzenie, że ta wysokość opłaty jest związana po prostu ze stanem finansów publicznych no jeśli dobrze pamiętam też 15% to proszę pokazać, który w otwartych funduszy emerytalnych pobiera tego rodzaju opłaty np. Niemca zarządzanie powierzonymi już teraz Bielany średnio pobierają, ale myśli pan, że rząd rzeczywiście temat OFE powinien być przez rząd jeszcze przemyślany i że to nie jest dobry moment na to by to przekształcenie dokonało się wydaje mi się, że wszelkie działania, które no będą zwiększać skalę niepewności w gospodarce powinny zostać odłożone w czasie rząd raczej powinien przygotować się na konieczność być może jakimś krótkim horyzoncie czasowym zwiększenia wydatków związanych z koniecznością podtrzymania gospodarki stanu gospodarki kondycji gospodarki, ale proszę tu wracam do swojego pierwotnego pierwotnej myśli chciałbym, żeby to dokonało się na zasadzie zmian w strukturze budżetu, a nie po prostu zwiększania mechanicznego zwiększania wydatków stąd też chociażby ta ten pomysł dotyczący niem tych 2 miliardów złotych być może jakieś inne inne środki mogłyby zostać przeznaczone 2 w czasie zbierania tak mówi pan profesor to są te pieniądze na media narodowe bardzo dziękuję za rozmowę pan prof. Marek Dąbrowski Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie był gościem pierwszej części magazynu EKG bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję państwu dziękuję panie redaktorze pan profesor był w naszym studio w Krakowie teraz będą w radiu TOK FM informacje po informacjach druga część magazynu EKG będziemy wracać do dyskusji wciąż dyskutować o tym czy potrzebne są jakieś konkretne działania rządu jeśli tak to, jakie oprócz tej ustawy, która jest przygotowana tym takim reagowaniu na obecną sytuację, czyli zapobieganiu i przeciwdziałaniu i zwalczaniu Korona wirusa oraz wykonywaniu w związku z tym sytuacji kryzysowych, bo taka ustawa jest przecież przyjęta przez Sejm będzie procedowana teraz w Senacie czy oprócz tego potrzebne są jakieś konkretne działania rządu nakierowane na podtrzymanie wzrostu gospodarczego informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA