REKLAMA

Nieudała się blokada - 21-letnia Czeczenka odesłana do Moskwy. Czemu tylu Czeczenów jest deportowanych z Polski?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-03-05 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

Dziś o 10:40 21-letnia Czeczenka Kheda została wsadzona do samolotu do Moskwy mimo protestów i przeciwskazań zdrowotnych oraz prawnych. Więcej o sprawach deportacji z Polski opowiada Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światło podgląd Agnieszka Lichnerowicz dziś przed południem z Warszawy do Moskwy została deportowana dwudziesto jedno letnia Czeczenka ta jej deportacja wzbudziła sporo emocji od działaczy szczególnie z fundacji ocalenie, ale też w asyście prawników 2 to ważne ostatecznie wyposażonych w uprawnienia do reprezentowania jej oraz posłów chodziło akurat o dwójkę posłów partii razem próbowali do ostatniej chwili na lotnisku zablokować opóźnić te deportacje no ku oburzeniu to Rozwiń » są relacje i organizacji ocalenie i właśnie posłów partii razem ani prawicy ani oni nie zostali dopuszczeni do kobiet z relacji Fundacja ocalenie fundacji ocalenie wynika, że prawo dowiedzieć się wczoraj od rodziców kobiet dwudziesto jednoletni rodzice cały czas są w Polsce, więc ostatecznie wynika z tego, że kobieta po prostu została wysłana wysłana do Moskwy bez niczego bez pieniędzy bez wsparcia przypomnę żona jest cienką naturalnie paszport rosyjski to tak wychodzi w statystykach na relacji rodziny wynika, że była zastraszana to dobry aniżeli był odwiedzany przez służby, które szukały ojca właśnie deportowana kobieta miał znaleźć ciało swojej starszej siostry którzy, która ma zostać zabita przez żołnierzy reżimu służby groziły no i ostatecznie rodzina zdecydowała się uciec do Polski te wnioski o ochronę były odrzucone i straż co ważne i zaraz o tym, powiemy nie zdecydowała się również na zgodę tutaj jak na razie bilety na pobyt humanitarny to jest 1 z takich historii jest więc, dlaczego one tak bardzo oburzają szczególnie działaczy w tym zakresie tych, którzy posługują się prawem polskim międzynarodowym trochę więcej opowiem państwu oraz Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry efekt gry może zacznijmy po raz kolejny, ale jednak trzeba by powiedzieć, dlaczego zdaniem bardzo wielu osób inaczej niż Inter tutaj instytucje bardzo często obywatel mieszkańcom Czeczeni pomoc jakaś mówi ogólnie, bo to oczywiście każdy przypadek trzeba badać, ale może inaczej jak jest to, że Czeczeni, dlaczego ten powrót tam odsłania ludzi budzi tak duże emocje i opór toczenia pod rządami Ramzana Kadyrowa jest miejscem, które panuje absolutne bezprawie tam na porządku dziennym dochodzi do prześladowań do bezprawnych zatrzymań ludzi do przemocy ze strony funkcjonariuszy państwa do stosowania tortur kolejną grupą bardzo narażoną na prześladowania ze strony władz, ale też ze strony często osób bliskich krewnych są są kobiety i to często docent najczęściej nie te 2 grupy osób poszukują ochrony rodowi w Polsce to znaczy te osoby, które albo już do udanych doznały prześladowań były poddawane przemocy torturom albo żywią uzasadnioną obawę przed tym, że to mogłoby wydarzyć albo właśnie są to są to kobiety uciekające ze względu na różnego rodzaju formy przemocy ze względu na płeć no jak odnosi się w ostatnich latach polskie państwo instytucje takie jak urząd do spraw uchodźców i rada potem często wyższa instancja do wniosków ludzi, którzy czekają psów, którzy taką pomoc w Polsce jakąś formę pomocy proszą czyni niestety bardzo rzadko coraz rzadziej otrzymują jakąkolwiek formę ochrony w Polsce zarówno urząd do spraw cudzoziemców jak później Rada do Spraw Uchodźców utrzymuje w mocy decyzje negatywne my czytamy co bardziej kuriozalne uzasadnienia tych decyzji, bo bardzo często urząd przyznaje wiarygodność danej osoby uznaje za potwierdzone fakty doznania tortur przed czasem bezprawnych zatrzymań przesłuchań, ale argumentuje że można to zakwalifikować jako nadużycie władzy nadużyć nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu np. uzyskania informacji niezbędnych w śledztwie, ale nie spełnia przesłanki do do przyznania ochrony międzynarodowej i naprawdę nie wiem jak to rozumieć, bo to jest właśnie definicja tortur jeżeli, jeżeli funkcjonariusze publiczni stosują jakiejkolwiek formy przemocy czy to będzie zastraszanie seks przemoc psychiczna tak to będą tortury fizyczne to to właśnie tortury to jest 1 z przesłanek ze względu, na których które osoba powinna uzyskać ochronę międzynarodową w kraju, w którym oni po prostu jeśli chodzi o kobiety, które uciekają ze względu na przemoc czy ze strony władz ze strony swoich bliskich bardzo często też są uznawane za wiarygodne, które udowodniły tę znaną już przemoc obawy przed przemocą, ale nasze władze wychodzą założenia, że skoro tak to mogą ubiegać o ochronę władz Czeczenii czy Rosji ukryty gdzieś na terytorium Czeczenii czy Rosji przy Rosja jest władzą nawet tak jest ogrodów woli na razie nam się spacyfikować jakieś ruchy, ale na naturze konsekwentnie nie możesz władzę wziąć pod uwagę bardzo licznych raportów różnych organizacji międzynarodowych mówiących o tym, że Czeczeni nie mają możliwości ukryć przed prześladowaniami ze strony władz czeczeńskich gdziekolwiek na terytorium Rosji to jest kwestia kilku tygodni maksimum miesięcy, żeby zostały odnalezione i nikt nie będzie tam w stanie zapewnić ochronę obiektu, jakkolwiek trudno to dosyć brutalne ujęcia elekt wygląda w liczbach na jakiej skali liczbie wniosków mówi i liczby przyznanych jakiś pan jeśli spojrzymy na 2019 rok to niewiele ponad 2,51000 osób z Czeczeni złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej tu to jesteście też w ogóle dosypać na rzecz do zaznaczenia jest nie tylko także my odmawiamy przyznania tej ochrony ich o około 5 lat bardzo skutecznie na granicy, zwłaszcza ograniczeń w granicznym Brześć Terespol uniemożliwiały wjazd do Polski osobom, które chciałyby ubiegać o ochronę to znaczy, że są rzeki skargi były w europejskim Trybunale sprawców są bardzo długotrwałe sprawy czy też Stali się kończy w przypadku Rosji Rosja jest oczywiście rekordzistą, jeżeli chodzi o skargi na nią w dużej mierze właśnie to są miejscy Czeczeni po prostu lepiej zapłacić niż coś za mecz jest formą jest takich spraw w sprawie nie w sprawie w sprawie niedopuszczenia przez przez Polskę Czeczenów do terytorium do możliwości Unii wniosku o ochronę na ile z wygranych przed europejskim Trybunale praw człowieka na to natomiast czynie przepraszam w zamian za Najwyższego sądu administracyjnego w Polsce skarga każde są sprawy wygrane w tych sprawach natomiast żaden sposób przekłada na to, że kolejne osoby, które przyjeżdżają są te wpuszczane, mimo że jak deklarują składają, składając wnioski o ochronę międzynarodową, więc to, że w ciągu ostatnich kilku lat to jest taka liczba bliżej 2,5 tysięcy tam między 2000 mniej niż 5000 osób rocznie ubiegających się ochrony to jest to jest kwestia tej tej polityki niewpuszczania uchodźców do Polski, bo jeszcze w 2015 roku tych osób, bo bliżej 12 000, tak więc ale tak wracając do 22 tysiące osób składa mówią, że ten rozwój tak czy o obywatelach równo największe z nich jest narodowości czeczeńskiej, więc w 2019 roku jest około 2,5 tysięcy osób wnioskujących i to jest 76 osób, które uzyskały 1 z form ochrony jest status uchodźcy kilka osób reszta ochronę uzupełniającą część 1 osób, które uzyskały pobyt humanitarny to są statystyki za 2009 powiedzmy właśnie o tym, o tym pobycie humanitarnym no bo ten moment dzisiaj bardzo taki dramatyczny rano, kiedy na ostatnim przed południem odcinku organizacja działacze fundacji ocalenie prawnicy posłowie próbowali zatrzymać lub opóźnić, chociaż te deportacje to to mieliśmy już tylko rozumiem uzyskać jak i jaką zgody jakiś pobyt humanitarny nie znam sprawy, więc trudno jest dziedziczne, ale tutaj, zapoznając to jest także, jeżeli o osobie odmówiono udzielenia ochrony międzynarodowej w Polsce Straż Graniczna wszczęła postępowanie o zobowiązanie do powrotu w toku tego postępowania powinna zbadać czy nie zachodzą przesłanki właśnie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych to może być największym skrócie albo ze względu na grożące w sytuacji powrotu do kraju pochodzenia ryzyko nieludzkiego traktowania lub też jakieś jakiś przesłanki humanitarne związane z sytuacji listą tej osoby to znaczy stan zdrowia czy poziom zintegrowania tutaj w kraju też kwestia też badania najlepszego interesu dziecka jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, więc nie znam zupełnie innej sytuacji jest z informacji przekazanej przez fundację ocalenie wynikało, że ta dziewczyna była w tak fatalnym stanie zdrowia roślin nie dawała do dokonania tej deportacji znaczy to jest mowa o złożenie po traumatycznych depresji nerwicy tylko, żeby uzupełnić tę liczbę tych wniosków złożonych Och, tutaj właśnie przez ludzi mieszkańców Czeczenii duża część z nich też dlatego jest rozpatrzona pozytywnie, że ci ludzie jadą dalej zachód no tak tylko tylko sam fakt, że ktoś oczywiście to to jest niezgodne z prawem Unii powinni tego robić natomiast z różnych pobudek tak robią nie najmniej istotna jest ta, że mają wszelkie podstawy, żeby się spodziewać, że tutaj nie zostanie przyznana ochrona to oczywiście nie ułatwia później nam walki o taką osobę w przypadku przekazania do Polski, ale ten argument naszych władz, że to, że pojechały dalej znaczy, że nie są prawdziwymi uchodźcami emigrantami ekonomicznymi jest jest wyssany z palca to, że ktoś z jakiegoś powodu zdecydował się pojechać dalej znaczy, że zimą zjeżdżał ważnego powodu do opuszczenia kraju do poszukiwania ochrony to jeszcze nie koniec bo, bo zwraca pani uwagę na to, że teraz zarząd Prawa i Sprawiedliwości pojawia się nowa praktyka wręcz niedopuszczanie do złożenia takiego wniosku, lecz powiedzieć, że w kampanii wyborczej również ostatnie duże emocje wzbudziła wypowiedź kandydatki koalicji obywatelskich Kidawy-Błońskiej, która na w takiej dłuższej wypowiedzi najpierw zaczęli od sytuacji na granicy greckiej chciała przypomnieć również, że w Polsce za rządów PiS mówiła prawie 19 000 ludzi przyjechało jest w naszym kraju powinniśmy pilnować naszych granic i czuwać, żeby nikt powołany w naszym kraju się nie znalazł nastrój tej wypowiedzi sugestiach taka, że PiS wpuścił 15 000 ludzi, które mogłyby stawić zagrożenie co tak ma data ta wypowiedź jest absolutnie karygodne, dlaczego po powiedział, że nie wiem, skąd akurat taka liczba, ale tak tak naprawdę na przestrzeni wielu laty kilkunastu latach przyjąć znacznie więcej osób, które składały wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej przyjęliśmy jeszcze więcej migrantów, którzy przyjeżdżają tutaj w ogóle warto zwrócić uwagę na to, że polityk nie do końca rozróżniają pojęcia, choć zależało w jakim jest wygodnie mówią, że trzeba oddzielać to natomiast natomiast by po pierwsze, 19 000 osób to jest nic w skali takiego kraju, jakim jest Polska po drugie, dla po drugie, mówimy po drugie, mówimy jednak obok, bo mimo tych, którzy starają się o ochronę Rooney to są osoby pani pani Kidawa-Błońska mówiła to w kontekście osób, które w tej chwili desperacko próbują dostać się do Europy, żeby ratować życie swoich dzieci, ale wskazała na działania polskiego rządu w Polsce re Nata no tak tylko na nasz Polski rząd powinien solidarnie z rządami innych krajów Unii Europejskiej wspierać, owszem, tak tak jak tak jak ona mówi wspierać Grecję, ale nie w tym jak stawiać mury nie dopuszczać tych chodzi oczywiście jest kontrowersyjny o tym, będziemy za tyle złotych kamień rozmawia tylko wspiera rząd Grecji w tym, żeby umożliwić ludziom poszukującym prawa do życia bezpieczny wjazd na terytorium Unii Europejskiej i państwa Unii Europejskiej powinny się solidnie podzielić, ale dotyczący kwestii procedur ochrony będziemy teraz kontynuować ten wątek Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej państwa gościa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA