REKLAMA

Pierwszy w historii Polski projekt ustawy o zmniejszeniu luki płacowej (między kobietami a mężczyznami)

Światopodgląd
Data emisji:
2020-03-05 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:55 min.
Udostępnij:

Gościniami Agnieszki Lichnerowicz byłu autorki projektu ustawy dr Ewa Rumińska – Zimny z zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz prof. Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych oraz Szkoły Głównej Handlowej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz Kongres kobiet teraz dzień kobiet w niedzielę, więc więcej usłyszycie państwo różnych inicjatywach związanych właśnie z prawami możliwościami kobiet Kongres kobiet przedstawił to pierwszy w Polsce w historii projekt ustawy, której celem jest zmniejszenie tzw. luki płacowej, czyli różnicy między tym ile zarabiają kobiety mężczyźni wykonujący tę samą jednakową pracę o jednakowej wartości i mamy tutaj w studiu współautorki Rozwiń » tegoż projektu dr Ewa Rumińska-Zimny dzień dobre członkini zarządu Kongresu kobiet ekonomistka i prof. Iga Magda dzień dobry interes Instytutu badań strukturalnych i ze szkoły głównej handlowej, zanim przejdziemy do propozycji rozwiązania i powiemy, jaki mechanizm proponujecie i co może zmienić to wyjdźmy od tego w ogóle, jaki jest problem ironicznie pozwolę sobie zacytować tutaj fragment wypowiedzi w parlamencie europejskim Beaty Mazurek sprawa i sprawiedliwości, która wzywała parlament Europejski, by wziął przykład Polski, który różnice w wynagrodzeniach kobiet mężczyzn są jedne z najniższych w Europie najwyższy niski wskaźnik przemocy wobec kobiet plasuje Polskę w czołówce najbezpieczniejszych krajów starego kontynentu tą drugą część już też omawialiśmy wielokrotnie skupmy się na tej pierwszej, dlatego że krąży takie od lat badanie ono uaktualniane, ale rzeczywiście oparte na danych Eurostatu, z których wynika, że rzeczywiście sytuacja kobiet w Polsce na tle całej Unii Europejskiej jest stosunkowo dobra, bo ta różnica ta luka płacowa ma wynosić zaledwie 6%, ale są inne badania, które wskazują na 16 czy 20%, więc 2 pytania z czego wynika ta różnica w liczbach jak jak to ma jak Polska ma w stosunku do innych krajów Unii ma to 6% czy też 9% o tyle ostatnia z tych statystyk podanych przez Eurostat faktycznie jest powszechnie używano statystyką ostrą ekonomiści ekonomistki się też powszechnie nie zgadzają i wcale to sytuacja w Polsce tak różowa nie jest 9%, które obecnie jest publikowany przez Eurostat to jest różnica w wynagrodzeniach mężczyzn kobiet odniesiona do wynagrodzeń mężczyzn i dotyczą wynagrodzeń godzinowych natomiast jest dana, która jest liczona dla wybranych sektorów gospodarki nie wszystkich euro zrobi to w ten sposób, ponieważ dla innych krajów dane nie są zbierane dla wszystkich sektorów trzeba ujednolicić robi dla ograniczonej liczby sektor gospodarki i tam faktycznie dla Polski wchodzi 9% da się do te brakujące sektory to i GUS to robi na tych samych danych dokładnie ten sam badaniu okazuje się to już nie 9×, ale 1213% średniej różnice godzinowych wynagrodzenia taka luka natomiast jako ekonomiczne bardzo chcielibyśmy porównywać wynagrodzenia kobiet mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach wykonujących podobną pracę tak to nigdy nie da się idealnie zmierzyć no tutaj nawet Eurostat podaje wyraźnie, że Polska z tej średniego dobrej sytuacji przeskakuje na średnio bardzo złą sytuację i to lukę tak tzw. skorygowana, czyli wyrównująca płace kobiet mężczyzn o tym samym wieku wykształceniu pracujący w podobnych firmach sekcji gospodarki tych samych zawodach sięgał 1718% jakimś zbiorów danych nie używali jakich byśmy zmiennych nie włączyli do analizy te dary są to stres są spójne pokazują wyraźnie, że podobne kobiety mężczyźni zarabiają odmiennie i ta luka płacowa sięga 1920% średnio taki nawet z Wielkiej Brytanii takie były obrazowe wyliczenia, że kobiety muszą pracować 23 miesiące za darmo to ostatecznie do tego prowadzi, bo jeżeli to jest 16 powiedzmy to są 2 miesiące w roku rzeczywiście teraz pytanie w takim razie co proponuje Kongres kobiet i patrzy dr Ewę rumuńską zimne tym powiem, że Kongres proponuje, by każda firma, która pracuje powyżej 20 zatrudnionych osób po prostu raportował do rządu ile tak statystycznie wszystkie kobiety zatrudnione zarabiają mniej niż wszyscy stać tam myśli więcej, bo to oczywiste, że miejsca są wychodzi, że radę, więc mężczyźni kobiety mieli równą szansę na równe zarobki na tym samym stanowisku za tą samą pracę czy tu problem jest taki, że ta ustawa nie próbuje zastąpić prawa do dochodzenia dyskryminacji płacowej, bo to zapewnia kodeks pracy, który został znowelizowany 2004 roku, kiedy wchodzić do Unii Europejskiej ją po da każdemu pracownikowi możliwość dochodzenia tego, że ma niższą płacę problem jaki, że pracownicy, a kobiety, zwłaszcza nie wiedzą jak wygląda luka płacowa firmie i terasy nasze rozumowanie przy ustawie, której na, której opieraliśmy też sił od doświadczenia innych krajów to jak np. wielka Brytania czy Islandia jest program socjalny rozwiązań tak wysoka, ale tam są kary natomiast myśmy oko koncepcja była ta każe pierwszą przeszkodą taką najważniejszą jest brak informacji pracownika jak chcą się może ubiegać czy jest dyskryminowana, czyli ten raport będzie skierowany nie tylko do rządu, ale wszyscy się dowiemy się nabrać naszych firmach tak no właśnie to myśmy poszli w kierunku ujawnienia luki płacowej w danym na poziomie firmy i to jest dość duże ułatwienie, ponieważ osoba, która jest dyskryminowana widzi ile luka płacowa w jej firmie wynosi strony skoro firma statystyczna tak jest, ale to jest dużo łatwiej się orientować też czasem też ujawnić wszystko trzeba było mieć projekt o ujawnieniu PS no właśnie no tak daleko idziemy idziemy tutaj chodzi o ujawnianie zgodnie z dyrektywą też unijną rekomendacje jawności płac o ujawnieniu lub tylko to jest dużo bardziej łagodne i teraz proponujemy, żeby raportować różnice w wynagrodzeniu brutto, które obejmuje nie tylko część to wynagrodzenia zasadniczego, ale te wszystkie dodatki premiera rentowne niż ta itd. nie powstał również wszystkie rodzaje umowy o pracę nie tylko umowy o pracę, ale również umowy zlecenia świadczenie Konkol kontraktów menadżerskich dlatego, że to pokazuje różne stosunki pracy jak i jakie są w przedsiębiorstwach polskich i chcielibyśmy możliwie szeroko to objąć, żebyśmy nie wykluczyli pewnych grup, które po prostu mogły być tym objęte i teraz druga drugi element to jest ważne, że jeśli będzie w przedsiębiorstwie wykazana luka płacowa to jest obowiązek pracodawcy, żeby przedstawić plan naprawczy albo uzasadnienie uderza mnie na wyjaśnienie prawdy, dlaczego tak jest, bo mogą być jakiś wyjaśnienia szczególne, dlaczego jest luka, ale również pokazać, w którym kierunku należy działać, żeby ta luka się zmniejszała i płac likwidowana i ta informacja publiczna i włamaniach do założenia takie, że takie rozwiązanie, które ma taki charakter bardziej miękki niż twardych restrykcyjne zrobię wymaga dużo wprost, że to będzie działał jako sygnał dla tej chwili już konieczność publikowania informacji bardzo prostej bardzo uproszczony bardzo takie ogólne na temat wynagrodzeń firmie COVEC mężczyzn różnicy wynagrodzeń, bo też nie chcemy ujawniać poziomu ślady tylko wyraźnie podkreślamy, że chodzi o procentową różnicę po to, żeby nie wystraszyć nowo dyskusja o jawności płac toczy się własnym torem to jest realne temat natomiast mamy nadzieję, że działa jako sygnał dla firm, które pierwsze dla wielu z nich to będzie pierwsza może okazja, żeby w ogóle zbadać taką statystykę zobaczycie różnicą aż jedno jest mieleckich Wola co muszą sadzonki tworzy tak, że to zwrot, ale już się zbada i pokaże zobaczy to na pewno będzie to moment zastanowienia się, że może nas może zrobić chcieli się, że ten serwis strona, na której publikowane będą te informacje zawierały też od razu przy okazji cały zestaw propozycji sugestii co można zrobić jak można sytuację poprawić stan taki bardzo miękkie działania, które służyć będą długofalowo dochodzeniu do bardziej równych płac bez baraży no bez sankcji myślę, że należy dobrze pytamy zmiany już dyskutowali na temat tego czy sankcje czy nie natomiast warto zauważyć, że jest to pewnie nacisk taki środowiskowy na firmy które, jakby nie ujawniają nowe można po tekście oczekiwać, że to są firmy, które mają coś do ukrycia coś za uszami mają prawda tych płaca, czyli my chcemy pokazać i to się sprawdziło na przykładzie brytyjskim, gdzie firmy masowo ujawniają to to lukę bo jakby komina odchodzą z kraju składkach do sądu zawiesza na chwilę rozmowy dr Ewa Rumińska-Zimny i prof. Iga Magda są państwa gośćmi opowiadają o tym pierwszym w historii polskiej projekcie ustawy, który ma zmniejszyć tzw. lukę płacową po prostu to, że kobiety za tą samą pracę dostają mniej pieniędzy za chwilę druga część rozmowy światu podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są prof. Iga Magda z Instytutu badań strukturalnych szkoły głównej handlowej oraz dr Ewa Rumińska zimne ekonomistka, ale też członkini zarządu Kongresu kobiet rozmawiamy o przedstawiony przez kongresy kobiet pierwszym w Polsce takim projekcie, którego celem jest likwidacja zmniejszenie jak rozumiem na początek, chociaż tzw. luki płacowej, czyli różnicy między tym ile zarabiają kobieta ile mężczyźni wykonujący to oczywiście państwo teraz wychwycą każdy szczegół można odpowiedzieć jak takie rzeczy mierzy co to znaczy ta sama płaca praca na razie wg szacunków ekonomistów jak mogę tak ogólnie uprosić Stalówka wynosi około 20% około 20 osób procent w Polsce i wbrew deklaracjom obecnie rządzących ona wcale nie jest jednak niższych w Polsce po prostu te suche dane takie surowe trzeba, jeżeli skoryguje pewne właściwości rynku pracy to one właśnie ta luka rośnie do prawie 20 do około 20% najwięcej takie mam się co akurat raport komisji Europejskiej dodajmy, że dziś komisja Europejska przedstawiła pod strategie swoją stratę na ogólną unijną strategię w sprawie zrównania tych opłat w ogóle równości płci, ale ja mam taką notatkę bardzo ciekawą komisji, która więcej mówi, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i w skrócie, dlatego że te stanowiska kierownicze są najczęściej piastowane przez mężczyzn, dlatego że kobiety częściej wykonują prace, które są z powodu tego często, że właśnie wykonują kobiety one są płatne gorzej, dlatego że kobiety no właśnie muszą biorą przerwy w pracy ze względu na obowiązki rodzinne w Polsce szczególnie, bo system sprzyja takim rozwiązaniom segregacja w systemie edukacyjnym i na rynku pracy to są te główne trendy teraz wy proponujecie raportowanie, żeby firmy większe powyżej 20 pracowników raportowały, jaka duża jest luka płacowa statystycznie średnio u nich, żeby to była informacja publiczna czy to odpowie na te źródła problemu, bo tak nie ma żadnych rozwiązań, które odpowie na źródła problemów świata nawet całego szeregu różnego rodzaju rozwiązań mniejszych większych, które po kolei będą służyły wyrównywaniu tych nierówności między bytem już za w różnych aspektach życia i teraz Rd ta ustawa o o Luce czasowej o publikowaniu wysokość wynagrodzeń jest 1 kamyczkiem może ważnych kogoś kim ale, ale jednak wielu rozwiązań, które służą rozwiązaniu problemu nierówności edukować mężczyzn i oni ważne, ponieważ po pierwsze, ciągle mamy do czynienia z negowaniem problemu luki płacowej z takim wahaniem reguły nie ma różnicy no właśnie euro lub jest mało Pani Minister, mówi że jest mało, więc Polska jest liderem proszę o liderze, więc ja wolę już moc to zarówno kobiety biologicznie po prostu muszą tę przerwę w pracy sobie robi się przez to wszystko idzie, a w dodatku słabo jeszcze negocjują swoje persona non stop, gdyby po to, żeby wróciła do mojej żonie ale, żeby się w księgach znalazł oczywiście, żeby mieć świadomość i takie twarde dane na temat tego, że dałem projekt, który występuje konieczne jest jednak wprowadzenie rozwiązań, które służą próby popularyzacji wiedzy o tym, zjawisku i to służy za pierwsze kroki ku temu, że mu też popracować nad tym, jakie rozwiązania mogą w takim razie ten problem adresować rozwiązywać natomiast cała publikacja statystyk oczywiście zmieni bez całego szeregu działań po stronie rządu i po stronie przedsiębiorstw i te działania w dużej mierze one w rodzaju tego co pani wiedziała czy do macierzyństwa także ten moment w życiu grodzi kobiet mężczyzn, kiedy ta luka znacząco narasta po pojawieniu się dziecka skoro kobiety zarabiają uznał zaś zaczęły zarabiać dużo mniej niż mężczyźni, a teraz pojawia się dziecko mężczyzna najczęściej skutkuje podwyżką opłat za nic też rozjeżdża tylko narasta w przyszłości i ty znowu możemy z tym zrobić nie możemy zakazać posiadają rzecznicy, choć jeszcze prostsze rozwiązanie znowu ironizuje rozumie oczywiście natomiast, czyli rozwiązania, które służą większej równości mężczyzn nowych miejsc pracy np. urlop rodzicielski dedykowane tylko ojca, które zachęcają do skorzystania z tego rozwiązania zaangażowania się wychowaniu dziecka, które skutkuje później większe zaangażowanie w opiekę np. częste korzystanie zwolnień lekarskich dziecko starsze one do celów nowej pracy wg sektorze edukacji ochrony zdrowia trochę większą część większego wyrównania czasu poświęcanego na prace domowe i opiekę w domu tak, bo też mam dużą nierówność, ale wróćmy do tego 1 konkretnego rozwiązania rozwiązali projektu to służyć państwu dr Ewą Rumińską-Zimny chciał zapytać na co w sumie liczycie, bo pani przedstawia Kongres kobiet, który jak będą je właściciele także autorem rolę tego projektu na co liczycie to znaczy jakich reakcji ze strony władz no właśnie teraz tak ja myślę, że to jest początek dyskusji na ten temat chcemy uczuciom też jak sam się znaleźliśmy dla nas terminie niestety nie bo ta dyskusja wiele właśnie przy takim ujęciu poza ośrodkami akademickimi w moim odczuciu była prowadzona przy założeniu, że my jesteśmy liderem jeśli chodzi o różnice płac i że Polska ma najbezpieczniejszy najbardziej przyjazny kobietom rynek pracy co jest absolutnym mitami w ogóle jakąś nieporozumieniem bardzo mało było takiej szerszej debaty hamuje poza konferencjami naukowymi stricte naukowymi na ten temat natomiast my wychodzimy tutaj z tym projektem po to, żeby pokazać też troszkę szerzej, że właśnie kwestia równej pracy równej płacy to powinien być podstawowy standard działania każdego przedsiębiorstwa na rynku pracy prawda, że to, jakby jest pewna etyka pracy nie powinno się opłacać inaczej kobiet mężczyzn i jest interes myślę, że to nie wtedy pani odliczyć, ale czy to wartość może być tego projekt też tym, że myślę, że niektórzy myślą, że płacą tak samo albo, że jeżeli płacą nowatorstwo jakieś inne poznał też Jan i że informowało, że dokładnie ja myślę, że jawność luki płacowej ma bardzo duże znaczenie takie psychologiczne dla pracodawców oni często mogą być zaskoczeni tym, bo na ogół jak się pyta pracodawców czujnik jest lokata na uszy mówią, że nie unik nie ma, ale pytanie, skąd oni wiedzą o tym, że nie ma dotąd mówią, że właśnie to tak czują może nie mają tych danych, więc to jest taki pierwsze kroki wydają się ważny bardzo, więc liczymy na to, że też po pierwsze, uczuli przedsiębiorczych pracodawców, bo mówimy o pracodawcach nie tylko przedsiębiorca, ale również instytucja, że oni sprawdzą u siebie jak to wygląda po prostu ta luka płacowa się na tym zależeć reakcja polityczna co myśli żali się czy przy bardzo na no i ugrupowania inne niż rządzące, chociaż równocześnie odwołujemy się np. prezentowaliśmy wczoraj tę lukę ten projekt, że premier Morawiecki w swoim exposé rządowym powiedział, że co prawda jesteśmy liderem, ale trzeba pracować, żeby ta luka zniknęła w ogóle więc, gdyby jest jakoś na radarze agendzie politycznej no no chyba, bo to działa też odegrać przekonanie, że takie coś może zadziałać są też są przykłady tak są przykłady np. jeśli patrzymy jak by jak i progres jaki, jaki postęp zrobiła Islandia to takim składnikiem właśnie sukcesu Milan i islandzkiego to był silny ruch kobiecy, który promował pewne rozwiązania nawet się one wydawały się bardzo realne już w latach siedemdziesiątych i oni o tej równej płacy mówili już od tego czasu ale niewiele się zadziało dopiero sukcesywnie jakiś kolejny przymiarka no powstał ten projekt Unii w tej chwili certyfikatów wolnością zarzucił wam jako autorkom, że ten projekt jest przede wszystkim wsparciem dla kobiet na wyższych stanowiskach, dlatego że tamta luka jest większa, więc pytanie, dlaczego im wyżej ta luka jest większa czy rzeczywiście no bo kobiety wykonujące niżej płatne prace mną raczej nie zarobią, ale dla tych kobiet nawet różnica płace 50zł jest dużo albo 100zł i na pewno komentuje, ale wydaje się, że nie możemy tego mówić no i niżej, bo jest faktycznie jest także wśród niższych płac luka jest niższa natomiast to nie jest oczywiste jest minimalna ręce zdobywało minimalne rozpoczęli po części z tego wynika, że to nie jest oczywiste poza to właśnie płacy minimalnej zdrowe teraz już przy trochę wyższych płacach zaczyna wyraźnie narastać, więc też jak powiedziała Ewa 50zł różnicy to też różnica i coś zadziała taki sygnał chociażby do tego, jakim kontrolę aktywność zawodową kobiet wiele kobiet Poznań z rynkiem pracy 1 z przyczyn jest to, że na drodze są niskie podwyższenie wynagrodzenia powoduje, że ten ten bilans pracy poza domem pracy w domu sens staje się inny podobnie żyły chodzi do korzystania ze zwolnień lekarskich było chociażby z urlopów rodzicielskich relacja wynagrodzeń mężczyzn kobiety to 1000zł gospodarstw domowych to jest dużo to będzie bliżej zarówno co tradycja wygląda inaczej, więc myślę, że wierzy, że takie małe kroki mają znaczenie i od nich też, ale są ważne realia niż dziś można rzuciła na kogo liczymy dobrze, bo warto warto wrócić do tego jak my to wyobrażamy Otóż początkowo była taka koncepcja, że my zrobimy taki projekt społeczny czy będziemy zbierać podpisy wtedy damy jak ustawa kwotowa, którą Kongres przeforsował w parlamencie, ale teraz żeśmy spróbowali zaproponuje zaproponowali tutaj, żeby wykorzystać rady dialogu społecznego, który z takim bardzo szerokim ciałem, które ma możliwość ustawodawczą będziemy chcieli tutaj z nimi zrobić, żeby mieć przedtem dyskusja między partnerami z pracodawcami związkami zawodowymi te rządy, bo rząd jest częścią prawda tej rady polityki dialogu społecznego i spróbować przekonać, że to warto też krótko na koniec, dlatego że jak mówiła komisja też dziś przedstawia strategię na rzecz równości mężczyzn kobiet w Europie jednak w ramach, której też chce wyrównywać właśnie szansę na rynku pracy i też walczyć z przemocą tak krótko dodam oni przygotowali badanie też statystyczne z tego wynika, że ponad połowa kobiet Unii Europejskiej doświadczyła molestowania seksualnego przynajmniej raz od momentu ukończenia piętnastego roku życia sprawcami często byli szef i koledzy z pracy, ale chciał się skupić porozmawiam akurat opłaca, więc na tym też wątku płacy ma wrażenie, że ta strategia to jest jeszcze strategia, czyli nie ma większych zwykle dokument bardzo ogólne, ale jednocześnie to miasto, ale trochę wypisane nawet na drugą stronę strategiczny powiedział, że dość dużo konkretów i ta strategia ogłoszona takie 3 główne filary 1 jest wspomniana kwestia przemocy wobec kobiet molestowania natomiast drugi z nich to jest nierówność na rynku pracy i tam jest podkreślana i kwestia procedowania dyrektywy o ma działać aż 200 godzin właściwe rozwiązania czy dobry pisarz do końca tego roku stanie przygotowań przygotowany dokument obecnie już w konsultacjach jest także odpowiedniej transpozycji wdrożenia dyrektywy o work-lifebalance, czyli równowadze między życiem rodzinnym zawodowym i kwestia właśnie tego urlopu dedykowanego tylko ojcom jest to łączenie, że jeżeli będzie lepszy ten balans równowagę między życiem domowym rodzinnym osobistym, a pracą to pomoże kobiety dokładnie tak, bo tak jest tak jest, ale trzeci filozofem rozmawia również swoich społeczeństw tam właśnie kwestia kwot w zarządach i większej równości tutaj no też pod określone w kwestii zachęty większość kobiet do uczestniczenia w wyborach parlamentarnych w 1204 jak będzie rządu strategiczne dosyć sportu jest zapis taki bardzo konkretnych jak tylko jest bowiem 1 konkretnym najważniejszym kończyć finansowa jest właśnie luka płacowa jest tam bardzo konkretnie też pokazana będzie 1 z priorytetowych kierunków działania komisji, więc to nie jest tylko takie straty gola, bo to się, że ustawa z realizacją tak sprawdzają w tej chwili, jakby zrealizowali tu zawiesimy żałuje, ale zanosi naraz Zachara dr Ewa Rumińska zimny ekonomistka członkini zarządu Kongresu kobiet i prof. Iga Magda z Instytutu badań strukturalnych szkoły głównej handlowej współautorki pierwszego projektu mając, którego celem zmniejszenia luki płacowej zobaczymy jak mu pójdzie bardzo panie dziękuję dobrze, że dzisiaj mieliśmy mieć relację z Korei Południowej na temat sytuacji z walki też skoro wirusem tam to odbędzie się jutro przepraszam za te zmiany tyle co też dziś dla państwa przygotowałyśmy z Martyną Osiecką program realizował Adam Szurek jak goście dodam, bo nie sądziłam, że relacja czy ma być Roman husarski współpracownikiem tygodnika powszechnego tyle już 7 koniec informacja o nich jeszcze więcej sport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA