REKLAMA

Ministerstwo Klimatu rozczarowane polityką KE. "Trzeba przypomnieć ministrowi, że nie ma gospodarki na martwej planecie"

Analizy
Data emisji:
2020-03-05 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i teraz będziemy rozmawiać o tym kto jest rozczarowany czym jest rozczarowany państwu troszeczkę o tym, mówiłam, że i Polska i Greta Tymbark są rozczarowane przedstawionym przez komisję Europejską projektem prawa klimatycznego ciekawe czy nasz gość będzie rozczarowany Ilona Jędrasik ClientEarth prawnicy leży w studiu dzień dobry dzień dobry witam państwa proszę na razie nie zdradzać swoich emocji to rozmawiamy o tym, minister Rozwiń » Sekuła za chwileczkę przede mną jest ten dokument, że takie świadczenie im wam się trochę czytając je po raz pierwszy, że państwo nie uwierzą, że oświadczenie resortu klimatu, ale za chwilę proszę coś jeszcze odrobinę cierpliwości na razie wyjaśnimy co to co za projekt przygotowała komisja Europejska czy też zupełnie coś nowego przecież jakiś rodzaju kontynuacja polityki tylko w nowym kształcie jak pani ten to prawo klimatycznym projekt opisała to jest pierwszy tego rodzaju projekt przygotowany na poziomie nie tylko Unii Europejskiej, ale też pierwsze tego rodzaju projekty przygotowane na poziomie światowym to znaczy taki projekt, który mówi, że pewna grupa państw, czyli Unia Europejska wyznacza sobie prawny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej taki wyrażony właśnie w prawie, czyli bardzo twardo wyrażonych w 80, która nosi klimatycznej do roku 2050, a więc zmienia deklaracje polityczne, które miały miejsce w grudniu na po prostu prawo a gdy używa pani sobie prawo ma namyśli obowiązek obligatoryjność obligatoryjny obowiązek jest w formie rozporządzenia co oznacza, że państwo członkowskie będą wpływały na to jak to prawo będzie wdrażany w konkretnym państwie tylko będzie od razu bezpośrednio rosła średnio dokładnie oddają dyrektywy w rozumieniu dyrektywy będzie od razu w mocy na poziomie państw członkowskich również i co więcej ten projekt zakłada, że tak nawet komisja Europejska będzie decydowała też dokładną trajektorię redukcji emisji gazów cieplarnianych zakłada, że to komisja Europejska będzie decydowała o tym jak ten kraj będzie wyglądać, a nie za każdym razem państwo członkowskie Ano właśnie, czyli prawo klimatyczne przy czym projekt przygotowany tego rozporządzenia przez komisję Europejską ma dotyczyć redukcji c 2 to na co się to skupia rozumiem, że tu nie chodzi o inne cele, a przede wszystkim mówimy o dwutlenku węgla, a i tak problem czy plan mówimy o dwutlenku węgla globalnym ociepleniu nie mówimy tylko energetycy tak jak się jeszcze do niedawna mówiło mówimy o wszystkich sektorach, a dniem nie tylko energetyce to jakiś innych tras pod budownictwo rolnictwo leśnictwo wykorzystanie ziemi tzw. czyli tzw. wszystko bowiem Lucie, czyli wykorzystanie gleb wszystkie odpady wszystkie sektory ważna mogą emitować co jest ważne, dlatego że tak jak za chwilę będziemy to próbować tłumaczyć to będą obowiązki państw, czyli będziemy musieli wziąć pod uwagę wszystkie te polityki, która zmieniła przyczyną Ilona Jędrasik nie tylko 1 związaną z produkcją energii jest to jest ważne byśmy o tym, pamiętać w dalszej części rozmowy, ale właśnie już pani wspomniała cel zapisany w tym projekcie jest na lata 202150 tak czy dobrze wie w 20302050, a 3050 do tak oczywiście jak to rozumieć, że to będzie co miało być miałoby siedzieć przez najbliższe 10 lat pewnie pani będzie nawiązywać do krytyki za chwilę, więc ja ja opowiem jak ja rozumiem jak rozumiem w ten sposób, że kilka znaczy, że kilka lat temu Unia Europejska przyjęła już cele na rok 2030 cele są krytykowane jako zbyt niskie i ten cel wynosi 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych na względy w roku 1990 dla całej Unii i w związku z tym, a to prawo NN to prawo klimatyczne jak rozumiem ma dopiero wejść w życie w 2031 roku czyli jakby po tym, okresie, który już jest objęty innym prawem, ale skoro komisja Europejska uznała, że same deklaracje zalecenia nie wystarczają potrzebne twarde prawo to po co jej ten dziesięcioletni okres oczekiwania na nie na coś co się nie udało NATO to jest to jest takie punkty podnosi, które podnoszą organizacje ekologiczne i też etatu to pewnie pani tak będzie chciała ją zacytować mówią o tym, że właśnie stawia to samo pytanie czy leczenie w prawie 2030 roku dopiero ja ja nie nie pracuje w komisji Europejskiej, więc do końca nie wiem jak mam teraz umieć to jest decyzja polityczna merytoryczną na pewne racje polityczne musimy pamiętać o tym, że, że w komisji to znaczy, że komisja Europejska to to jest ciało polityczne i podejmuje decyzje polityczne natomiast wolelibyśmy, żeby nie oczywiście, że ma nadzieję, że w oparciu i też to widać w oparciu o pewną metodykę no natomiast w samej Unii Europejskiej na samej komisji Europejskiej też w parlamencie trwają dyskusje gorące dyskusje nad podwyższeniem tego celu 40% tego do 20022030 roku właśnie jest nacisk 12 państw Unii Europejskiej to, żeby ten cel podnieść no i sprzeciw pozostałych czy też sprzeciw, tudzież brak wyraźnego stanowiska pozostałych 15 państw Polska, w której grupie, a Polska rzeczywiście w tej grupie, która przeciwna podniesieniu tego celu no zobaczmy teraz, zanim będziemy skupiać na Polsce to za chwileczkę na razie jeszcze powiedzmy o tym co zostało wpisane do tego do tej nowej propozycji do tego rozporządzenia na ile to komisja będzie narzucać ścieżki dojścia do redukcji emisji i na ile elek, jakby szczegółowe będzie to zobowiązanie poszczególnych państw członkowskich innymi słowy jak łatwo będzie można wywinąć realizacji tego rozporządzenia, więc tak nie będzie w ogóle coś takiego jak zobowiązanie poszczególnych państw członkowskich Unia Europejska traktuje to jako taki wspólny cel, który wszystkie państwa muszą osiągnąć to oznacza, że tak Niemcy Francja i Skandynawia będą realizować, a Polska powie myśmy zbyt ubodzy, by zrealizować to będzie w porządku ktoś nie będzie takie łatwe dla możesz latać tego, że oprócz tego, że mamy pewne cele, które są zapisane wprawie mam też pewne mechanizmy i o ile tak jak pani redaktor pewnie słusznie myśli różne cele można sobie różnie omijać te mechanizmy już nie mechanizmów tak łatwo ominąć się nie da pewnych i pewnych takich modeli biznesowych jest też tworzenie pewnej polityki np. banków europejskich też tak łatwo ominąć się nie walczyli mówi pani o tym, że będą pieniądze powiązane z zrealizowanie i politykami klimat zdecydowanie będą pieniądze powiązań z politykami klimatycznymi co więcej będzie zakaz stosowania pomocy publicznej dla wszystkich zakłada znaczy ja nie wiem tego, ale widzę w jakim kierunku polityka idzie już od już po 2025 roku Unia Europejska przyjęła taką taką zasadę, że nie będzie wolno dawać pomocy publicznej przez państwa dla projektów energetycznych, które emitują więcej 550 g co 2 dla kopalni odkrywkowych nie wolno dawać pomocy państwa żadnych kopalni to już to od kilku lat nie wolno dawać wyłącznie w sytuacji rekultywacji terenu lub wsparcia osób pracujących tylko na tzw. zamykanie kopalń, ale takim mechanizmem najsilniejszym aktywem też wpłaca się wczoraj dużo mówiło jest system handlu uprawnieniami do emisji mówiąc w skrócie emituje też niższe klimat płacisz dotychczas system dosyć dziurawy, dlatego że wynegocjowaliśmy taką możliwość, żeby to, żeby dawać elektrowniom przede wszystkim elektroniczny system jest też przemysł dawać elektrowniom elektrociepłownią te uprawnienia za darmo natomiast ten złote czasy, że tak powiemy się kończą i 2021 roku za każde uprawnienie każda instalacja będzie musiała płacić, a ta zmienia wszystko tak i tak prąd podrożał mimo tych tych Furtek za chwilę wrócimy z rozmową i przyjrzymy się temu co na to wszystko polskie ministerstwo klimatu, bo takie mamy od niedawna i i zobaczymy też dobrze gra tu weksel ma decydować Ilona Jędrasik ClientEarth prawnicy dla ziemi Studiuj po informacjach druga część analizy Agata Kowalska przy mikrofonie przede mną Ilona Jędrasik ClientEarth prawnicy dla ziemi i również przede mną oświadczenie ministerstwa klimatu zaraz, które prawdopodobnie ukazał się zaraz potem, gdy komisja Europejska przedstawiła swój projekt nowego prawa klimatycznego i tylko tym mogę tłumaczyć, a jakość tego oświadczenia, bo mam nadzieję, że to tylko kwestia pośpiechu teraz decyduje wstęp do tego świadczenia, żeby państwo dobrze zrozumieli co mam namyśli przypomnę ministerstwo klimatu reaguje na projekt prawa klimatycznego z rozczarowaniem przyjmujemy fakt, że dokument komisji Europejskiej w sposób jednostronny podchodzi do neutralności klimatycznej po raz kolejny nacisk położony jest na określenie sposobu określania wysokości kolejnych celów redukcyjnych, pomijając praktycznie określenie możliwości i sposobu osiągnięcia tych celów przedwczesne jest wyciąganie wniosków przed uzyskaniem wszystkim wszystkim potrzebnych informacji w tym przed wynikami oceny wpływu to jest wstęp potem trochę jaśniej i drugi fragment mam to chyba pominiemy, bo wydaje się bardziej dla językoznawców fragment niż dla prawniczki zajmującej się Klima klimatem i tu dalej mamy już jakieś szczegóły od początku dyskusja neutralności klimatycznej podkreślamy że, choć ewolucja gospodarki energetyki jest w naszym interesie to musi odbywać w sposób bezpieczny dla obywateli gospodarki państwa i żądają tutaj szczegółowego określenia podziału ciężarów redukcyjnych między państwa członkowskie branże oraz szczegółowo opisanych instrumentów kompensacji czy w tym dokumencie luk w projekty, które chciały przedstawia komisja Europejska jest mowa o o tym jakie będzie szczegółowe podział ciężarów redukcyjnych dla państw i branż i czy będą 3 jest mowa zaś kompensacji trochę zaskoczona przyznam szczerze, że ministerstwo klimatu domaga się takiego podziału i właśnie właśnie kompensacji miałam wrażenie, że przez wiele lat właśnie domagaliśmy się, żeby takich podziałów nie było, bo one wtedy oznaczają, że nie ma napisanego bacy 2 duże Polska musi edukować tyle w takim sektorze nie mogli mimo mogliśmy dzięki temu rozumie się w tłumie i stanąć złota tak i ten projekt w jakim sensie wyników bardzo krytycznie spożyć też nam na to do pewnego stopnia pozwalała pewne mówią ważne, czyli realnego tak, dlatego że niema takiego podziału obejrzeli wszyscy mamy najciężej cała gospodarka mamy ma być neutralna klimatycznie na to tak naprawdę tempo tego, w którym sektorze to będzie chciał najpierw, którym później z jakim jaka będzie trochę znaczy tutaj jako projekt jest ustalona, ale te koszty będą się zmieniać technologie się rozwijać na technologie będą drożeć będzie inne technologie nie powstaną cieszę się, że powstaną powstaną jeszcze inne, więc rzesze planuje coś rzeczywiście na 2050 rok jest cel środowiskowy podkreślmy to jest ta polityka nie jest polityką gospodarczą to jest polityka środowiskowa, która ma służyć temu, żeby spełnić takie minimalne wymagania, które są zawarte w raporcie naukowców z PC zajmujących się klimatem, które mówią o tym, że, jeżeli nie zredukujemy do 8 nie ma około tego czy takim testem dla około metra gości czy to nie będzie plus minus powiedzmy 2 plus minus naturalną klimatyczną około 2050 roku to po prostu pewne punkty krytyczne na ziemi zostaną przekroczone czeka nas bardzo bardzo niewesoła przyszłość, w której się po prostu nie da powstrzymać można posłać na morze ratuje środowiskowy którymi Sysło klimatu odbiera zupełnie niestety jak politykę przemysłową stylizacyjne gospodarczą pisze o dobrobycie społeczeństwa nie mówiąc o tym, że ta polityka służy tam, żeby to społeczeństwo mogło 3 tak to też mnie to wielka Brytania zwrócił uwagę też ma właśnie to uderzyło, że piszą o polityce klimatycznej tak jak ona miała służyć jakimś ideom niezwiązanym z naszym życiem zdrowiem przecież głównie chodzi o to, żeby ludzkość przetrwała, więc wydaje się, że jest to jak element polityki bezpieczeństwa aktywiści niema gospodarki na martwej planecie chyba to taki może hasłowo, ale podsumowaniem takiej masy po prostu bez ludzi być może nawet trochę lepszej, ale zobaczymy za kilkadziesiąt lat no dobrze tutaj dalej była mowa o tym, że ministerstwo klimatu domaga się szczegółowo opisanych instrumentów kompensacji dla najbardziej narażonych branż regionów i krajów tutaj można, by oprzeć dla nas, ale nie jest napisane, choć rozum oto, żeby nam pomogli finansowo mamy redukować emisję tak to to jest trochę takie pociągnięcie tego wątku, który w, którym się pojawił w grudniu przy okazji podpisania się lub niepodpisanie się celem neutralności klimatycznej do 2050 roku komisja Europejska w styczniu zaproponowała mechanizm sprawiedliwej transformacji tak to się nazywa, czyli właśnie wsparcia takiego finansowego wsparcia rozwojowego, bo to nie jest tylko wsparcie nie są tylko pieniądze to są też na innego rodzaju wsparcie, toteż różnej formie czystej gotówki, jaki tam kredytów niskooprocentowanych itd. dla dla regionów nie dla państw to znaczy oczywiście państwo uczestniczą w tym albo ma być dla regionów, które będą najbardziej narażone na zmiany właśnie wynikające ze zmiany modelu, więc osa tutaj próbuje zbić Polski rząd to pewnie negocjować wyżej czemu dalej można odmierzać dyskusja na temat się nie posunęła naprzód poza właśnie rozmową o mechanizmy sprawić, by transformacji czy razem, że oczekują czegoś jeszcze no najprawdopodobniej to jest taki wstęp przed negocjacjami do budżetu tego całego Unii Europejskiej to jest znacznie wyższe do wszystkich funduszy spójności i pewnie to jest jakiś element dyplomacji też musimy pamiętać, że Polski rząd próbuje dostać więcej środków oczywiście kibicujemy bardzo chcemy Polski rząd dostał więcej środków na transformację energetyczną przy tym oczywiście chcemy, żeby mądrze zgodnie z celem wydaje przy tym siano redukcję w gospodarce realne, ale kibicujemy ich jeszcze 1 za 1 akapit zapisy projektu rozporządzenia zmierzają do przeniesienia ciężaru dyskusji w stronę komisji Europejskiej odchodząc od dotychczasowej praktyki wyznaczania ram polityki klimatycznej przez głowy państw w ramach rady Europejskiej nie jest w naszej opinii korzystne rozwiązanie co pani myśli to tutaj wdają się zakład ten pomysł jest bardzo rozsądne czym muszą może państwu przypomnę, że przybierze, że cała polityka klimatyczna czyta to polityka, której mówimy te cele wyznaczane Unia Europejska realizuje w ramach swoich zobowiązań, które dotąd w ramach swych zobowiązań w realizacji porozumienia paryskiego, czyli tego globalnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu i tutaj to Unia Europejska jest stroną to znaczy Polska również państwo członkowskie również, ale jako Unia Europejska negocjujemy jako blok i przyjmujemy zobowiązania klimatycznego blok jest chyba jednak kwestia wszystkie te poszczególne dokument, który był przyjmowany przez ostatnie lata muszą przejść nie przez tylko przez komisję przez radę Unii o zaletach przecież decyduje czas zatem będzie też jesteśmy odcięci w ogóle Brukseli ktoś coś zapisuje przyjmuje i koniec tak natomiast regulacja rzeczywiście to zmienia to znaczy ona, mówi że te z kolei, że te, że może, żeby to prosto wytłumaczyć w grudniu państwa unijne zobowiązać wszystkie państwa unijne Unia jako całość zobowiązały się do realizacji porozumienia paryskiego to jest pkt 1 czy zobowiązać go grzywną edukować dla wszystkich państw unijnych w tym dla Polski to było dosyć wygodne mamy cel ogólny unijny ani cele krajowe nie ma wysokiego jak cel polskiej Polski cel redukcji emisji unijny cel redukcji emisji nie ma czegoś takiego Polski cel redukcji emisji to bardzo ładnie pani pod pod powyższe podkłady pod miała polską po no jak biegł naprawdę nie ma nie wynaleziona naprawdę nie ma ani prawa ani w okolicy niestety tonie tak nie ma tak nie ma wolnościowym z czego śmiać, ale realizowali to takie warianty od marca oświadczeniami o zmianie ma wspólnotowy cel to było własną rękę, bo Polska nie lubi takie zobowiązanie wiemy czy Polski rząd może nie chce tak Sierakowskiej kolejne rządy nie tylko tę, że również poprzednie natomiast jest, więc cel unijne państwa członkowskie wszystkie nasze głowy państw brały się w gród w grudniu wszystkie państwa zaakceptowały cel łącznie z polską to jest ważne w Polsce mistrz Polski minister klimatu pan tyka i również pan Morawiecki minister obrony pan premier mówił o tym, że Polska nie zawetowała celu unijnego Polska uważa, że po, że Unia powinna osiągnąć naturalną klimatyczną to 2050 roku oni zakwestionowali czy Polska może partycypować w tym w pełni natomiast nie samego kierunku, czyli Polska jest również tej grupie państw re pod tym podpisał też chciałbym przypomnieć, że ten projekt przygotowała komisja projekt rozporządzenia też będzie musiał przejść całą procedurę legislacyjną, które zmierzą państwa członkowskiego nasi posłowie dokładniej trzecim kroku jest jest projekt rozporządzenia, które mówi o tym, że państwo się zgodził, że realizują chronią klimat państwo się zgodziły, że są, że nie ma być neutralna klimatycznie, toteż Unia przygotowała rozporządzenie to mówić jak to osiągnie teraz państwa tak jak pani jak to zauważyła zarówno rada Europejska większościową co jest ważne jak i parlament Europejski zaakceptuje włącznie z poprawkami ten projekt no na pewno z poprawkami, jakie miejsca następnie on stanie się prawem unijnym bezpośrednio obowiązującym jest rozporządzenie na trochę pytanie, dlaczego w takim razie ska to jest tak podjęta decyzja mamy co 3 lata pytać państwo czy na pewno czy może jednak nie tak czy to trochę dorabiam, dlatego że Polska nie chce realizować tej pory działały Ano to na to, bo to robimy prawda i perspektywa jest dobrą perspektywę długofalową bezpośredni co dalej jeszcze ministerstwo stwierdza, że takie cele powinny być normowane w drodze konsensusu przy udziale wszystkich państw członkowskich NATO zostaw nie będziemy więcej znęcać nad ministerstw, które w nazwie ma klimat w dacie czeka jeszcze 1 rzecz w poniedziałek w dużym formacie w Gazecie wyborczej ukazał się bardzo ciekawy reportaż Otóż autor pojechał do wiosek, które mają być zlikwidowane, a ich miejsce powstanie wielka kopalnia odkrywkowa ogromny dół, którego w razie wydawać węgiel kamienny czy, zważywszy na to co się dzieje właśnie w Brukseli natomiast prawa zwraca się toczy mieszkańcy ci muszą dalej obawiać się, że zostaną wysiedleni tylko taka ma charakter chodzi o kopalnie odkrywkowe węgla był Bruno i gruntownego Marze na przepraszam oczywiście chodziło brunatne, bo to jest znak odkrywkowa, czyli rzeczywiście zdejmuje się ogromne tony ziemi, jakby robi tak taki księżycowy krajobraz bez bez drzew i bez roślin bez życia czy jeże na czym to jest też dodać sobie pytanie bym powiedział tak taki nie niestety to znaczy mogą się obawy dlatego, że jeżeli możemy wyobrazić mam czym że, że mamy bardzo mało odpowiedzialne władze nie tylko państwowe również regionalne to jest sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, że minister środowiska, a wbrew różnym opiniom i trochę wbrew wbrew bądź zgodnie z obowiązującym polskim prawem wydaje koncesje na wydobycie węgla brunatnego Złoczew zgodnie z tą Ns z prawem wtedy firma PGE, która dąży do tego, że taką koncesję uzyskać rozpoczyna budowę naj w ciągu następnych powiedzmy 5 lat zaczyna po prostu przenosić tych mieszkańców to znaczy rzeczywiście burzyć te gospodarstwa są głównie gospodarstwa rolne, ale też remizy strażackiej, ale też jakiś jakiś jakieś takie budynki użyteczności publicznej drogi itd. i przenosić tych ludzi wino szare, po czym okazuje się, że wydobycie tego węgla nie będzie w ogóle opłacalne, bo jeżeli cele unijne podniosą po prostu węgiel brunatny nie ma żadnej racji bytu ekonomicznej racji bytu, a miała pani obstawiać wiem, że zwolennicy tego nie reaguje pani obstawiać to post to wysiedlonych ludzi zaczną tą i idiotyczną inwestycja, jeżeli miałbym obstawiać to bym powiedziała, że nie, ale to, ale zagrożenie, które widz jest takie, że będzie nadana koncesja na nie zaczną się prace budowlane to będzie oznaczać, że złoty będzie tkwił w takim poczuciu, że nie ma tam po co inwestować nie po co odnawiać np. remontować domu, bo nie wiadomo, kiedy zaczną się zaczną to de facto oznacza zamrożenie wszelkich inwestycji rozwoju tego obszaru o tym, też dużym formacie właśnie umowę bardzo państwu polecam ten reportaż kończymy Ilona Jędrasik ClientEarth prawnicy dla ziemi bardzo serdecznie dziękuję jak tylko będzie ciąg dalszy tej epopei klimatycznej Europejskiej to znów spotkamy dziękuję uprzejmie informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA