REKLAMA

Już 8 marca - pokaz mody, w którym wezmą udział osoby po przemocy seksualnej

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2020-03-05 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:38 min.
Udostępnij:

Według raportu Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji „Ster” co piąta kobieta w Polsce doświadczyła gwałtu lub próby gwałtu. Ponad 87% kobiet w Polsce doświadczyło przemocy seksualnej. 67% spraw o zgwałcenie jest umarzanych. Większość gwałtów nie jest zgłaszanych, a oprawcy pozostają bezkarni. Te kobiety nie chcą dłużej milczeć

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM cykliczny program dość przemocy w radiu TOK FM dobry wieczór mówi Paweł Sulik w naszym studiu Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz równości emancypacji ster dobry dobry wieczór maja Staśko ze stowarzyszenia czworga minut dobry wieczór dobry wieczór znana publicystka i musimy zacząć proszę państwa program od informacji, że tak wyrażę z ostatniej chwili od ubiegłego roku prawie czekamy na jakąkolwiek reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości po tym, jak na Rozwiń » konferencji usłyszeliśmy, że oto ofiara przemocy domowej w Polsce będzie bardziej chroniona zarówno ze środowisk organizacji pozarządowych środowisk zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej była to nadzieja, że ta sytuacja, która obecnie w Polsce ulegnie zmianie i oto mamy rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i wprowadzony zostanie nakaz osobie stosującej przemoc opuszczenia mieszkania zakazanie zbliżania się do niego z tych szczegółów istotnych, które tak szybko przejrzałem to policja będzie miał nowe uprawnienia po prostu w sytuacji, kiedy policja będzie ten podejmie taką decyzję to bez wyroku sądowego bez zawiadomienia prokuratora jak rozumiem tu i teraz mówi proszę pan wychodzi poszerzyć swoje rzeczy pan wychodzi pani została w tym mieszkaniu było absolutnie zmianą sytuacji jeśli chodzi o przemoc domową w Polsce niewyobrażalną czy to jest kluczowa zmiana tak jeśli chodzi o tego typu rzeczy Agnieszka Grzybek na pytanie czy to jest zmiana, której w dobrym kierunku, dlatego że miałby decydować policjant jednoosobowo tymczasem już w tej chwili są przepisy są procedury, które umożliwiają interwencje policji natomiast problemem jest to, że te przepisy nie są stosowane, więc ja bym powiedziała, że nie chodzi o to, żeby wprowadzać nowe przepisy i pokazywać w taki sposób nie wiem na spektakularne robić pewne robić przedstawienie teatralne i udawać, że coś robi tylko wystarczyłoby stosować przepisy, które już są w sposób lepszy nadzorować pracę policji, ale także w sposób lepszy nadzorować pracę prokuratury dlatego, że jeżeli są wszczynane postępowania sprawy prowadzone są w prokuraturze to bardzo często jest także, że te sprawy są umarzane jeszcze mniej dziwi jednak rzeczy w ogóle nie rozumiem, dlaczego znowelizowano kodeks postępowania cywilnego czy też lapsus Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli już mieliby coś nowelizować kodeks postępowania karnego, dlatego że przestępstwo znęcania się art. 207 kodeksu karnego to jest przestępstwo, które jest określone w kodeksie karnym i tutaj zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania karnego więcej nie bardzo rozumiem co tutaj robi procedura cywilna, która ma zastosowanie w sprawach nie wiem na prawa rodzinnego w sprawach spadkowych w sprawach sporów cywilnych w sprawach ochrony dóbr osobistych itd. itd. natomiast nasi ma, zupełnie jakby tego, żeby policja miała tutaj komuś opuści jednak komuś sprawcy opuścić mieszkanie no minister, mówi że nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych sprawdzeń w innych krajach np. w Austrii Hiszpanii muszą w radiu TOK FM mówił kilkakrotnie o tym jak wygląda otoczenie prawne w Hiszpanii czy Austrii tam też cały kompleks różnych rozwiązań takich wystarczyło myślę, że wystarczyłoby, gdyby Ministerstwo Sprawiedliwości Polski rząd i wszelkie organy państwowe zaczęły stosować chociażby konwencję Strasburską, czyli konwencja o zapobieganiu i ściganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, dlatego że tam się znajdują odpowiednie przepisy natomiast konwencja nie całości stosowana natomiast ona jedynie wzbudzała bardzo duży opór i była uznawana za no taki dokument ideologiczny w cudzysłowie przecież nawet rząd nosił się z zamiarem wypowiedzenia tej konwencji co byłoby naprawdę momentami historycznym, ponieważ byłaby to pierwsza umowa międzynarodowa ratyfikowana w drodze ustawy przez Sejm, którą rząd chciałby wypowiedzieć i byłby to ewenement zupełnie niespotykany na skalę światową na lekko pozytywne aspekty sprawy jak czytam polega na tym, że policja natychmiast może nakazać opuszczenie mieszkania później rozumiem prokuratura czy sąd będzie to weryfikować tego dotychczas nie było jeśli to wy nam już w tej chwili policja może nakazać opuszczenie mieszkania może zabrać ze sobą sprawca natomiast problem jest taki, że jak przyjeżdża na interwencję to no nie zawsze jest tak, że chce interweniować myślę, że to jest największy problem czy w ogóle kwestia wdrażania procedury niebieskiej karty prawda czy w ogóle sposób funkcjonowania tych wszystkich interdyscyplinarnych zespołów, które były powołane na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a to m.in. z tego względu, że nie są zapewnione środki budżetowe na to, żeby te zespoły mogły finansować nie ma środków finansowych, które pozwoliły na finansowe cały taki kompleksowy system pomocy i związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, ale też przeciwdziałanie przemocy seksualnej no i w Polsce nie ma żadnego ośrodka takiego finansowego z pieniędzy publicznych, gdzie kobiety czy w ogóle osoby, które mają za sobą doświadczenie przemocy seksualnej, który ma za sobą doświadczenie gwałtu mogłyby uzyskać kompleksową pomoc pomoc psychologiczną pomoc prawną, gdzie byłyby osoby, które pomogłyby osobom, które ma za sobą tak traumatyczne doświadczenia po prostu przejść przez pewien proces też pomogły, by podjąć decyzję stworzyłoby na tyle bezpieczne warunki, żeby to osoby mogły same podjąć decyzję zdecydować co chcą chcą zrobić, jakie kroki chcą podjąć jeśli ministerstwo powołuje np. chociażby austriacki, gdzie rzeczywiście odpowiednią regulację od dawna funkcjonują to ja przypomnę tylko słuchaczem słuchaczką wprowadził do przemocy prawie rok temu, czyli ponad rok temu uznaliśmy tę po model turecki polega na tym, żeby państwo i policja bardzo mocno angażuje organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą kobiety to jest naprawdę wsparcie finansowe logistyczne to funkcjonuje w ten sposób, że mówienie teraz przed ministerstwem model austriacki cóż my bierzemy jest albo niezrozumieniu tego modelu tureckiego albo jakimś kompletnym wycięciem właśnie trzeciego sektora to jest bardzo ciekawe, bo właśnie to jest to jest olbrzymi problem w tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada to jako jakiś nowo, jakie swoje odkrycie tymczasem to jest absolutna podstawa jeśli mówimy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy przemoc wobec kobiet to nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę jest zupełną podstawą, ponieważ to co dotychczas się dzieje osoby, które wspieram są po prostu torturowany przez nasze państwo obowiązek czy konieczność mieszkania ze swoim oprawcą w 1 mieszkaniu w 1 domu ze względu na to, że osoby na wkład opiekują się dziećmi czy wykonują prace domowe, które nie otrzymują wynagrodzenia są uzależnione finansowo sprawcy to jest tortura wspieram bardzo dużo takich osób, które po prostu są zmuszone do mieszkania ze swoim oprawcą, który latami czekają na mieszkania socjalne, które domagają się na komisji przyznanie mieszkań socjalnych tego, żeby w ogóle uznać, że one są gwałcone muszą podawać dowody na na gwałt słyszą komentarze typu przecież pani jest taka ładna młoda, dlaczego nie znajdzie sobie pani innego mężczyzny to wszystko jest nie tylko potworne upokorzenie kobiet, ale przede wszystkim torturowania kobiet przez państwo i pokazywanie tego jak jakiś nową czy jako jakiś rodzaj odkrycia czy czy wielkiego sukcesu Ministerstwa Sprawiedliwości jest najzwyczajniej w świecie nieuczciwe wobec nie tylko prawa, które funkcjonuje tak jak powiedziała Agnieszka Grzybek, który zupełnie nie jest stosowane nie znam żadnej osoby, której oprawca dostał nakaz opuszczenia mieszkania co więcej zazwyczaj, kiedy oni są aresztowani wracają po po 2 dniach po 1 dniu są jeszcze bardziej ściek jeszcze bardziej, używając na tych kobietach to jest absolutnie nieskuteczne absolutnie nie stosowane Ministerstwo Sprawiedliwości za to odpowiedzialny za to cierpienie kobiet za to wszystko co przez te lata siedziało ta nowelizacja jest koniecznością jest zupełną podstawą to nie jest nic za co powinniśmy dziękować to jest po prostu coś, o czym krzyczymy już od lat i co tak naprawdę też naszym sukcesem, bo i stowarzyszenia organizacje pozarządowe fundacje i osoby, które się tym zajmują na co dzień mówią o tym od lat, więc jeśli zostanie wprowadzone się to zostanie przyjęty przez Sejm to będzie to po prostu nasz nasz sukces, ale też zupełna zupełna podstawa, ale jak czytam to na konferencji Mister powiedział wyciągnęliśmy to co najlepsze skuteczniejsze przeciwdziałanie okrucieństwa przemocy domowej w innych krajach z drugiej strony pozbawiliśmy te rozwiązania tej ideologicznej otoczki, która dzisiaj tak często modna w różnych debatach dyskusjach w Europie ideologii nie pragmatycznym rozwiązaniem tak tak minister Ziobro powiedział mnie też jakoś przeraża, bo tą ideologią jest stwierdzenie, że kobieta, której zgwałcone, która doświadcza przemocy ma prawo do bezpieczeństwa i jeśli taką ideologię odrzuca minister Ziobro, bo taką ideologię dokładnie np. konwencja stan wojska wprowadza nas jesteśmy bardzo bardzo złym momencie jesteśmy rzeczywiście w tym momencie to nie jest żadna ideologię, że kobiety mogły czuć bezpiecznie w swoich domach to zupełna podstawa jest mówił o demokratycznym państwie jeśli mówimy o jakiejkolwiek sprawiedliwości to możliwość mieszkania bez bycia zgwałconą bez bycia torturowano zupełna podstawa możliwość utrzymania się środków na życie to też jest podstawa i to nie jest żadną ideologią to jest nasze życie nasze codzienne bardzo pragmatyczne tak jak minister Ziobro mówił, że pragmatyzm taki teologia nie to jest po prostu życie nasza no tak to co może się mówiąc ideologii jednak też kluczowe pytanie do kogoś skierował słowa, więc myśli się zastanawiał przede wszystkim co wobec tego z tych przepisów zostało, jeżeli oni odcięli dosyć istotną część i rozumiem, że próbowali wyciągnąć jakąś sankcją, ale to znaczy, jaką esencją i choć problem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przemocy domowej przemocy seksualnej no tutaj nie sposób jednak nie umieszczać go w pewnym kontekście związanym z nierównością relacji władzy między płciami no dyskryminacją kobiet w społeczeństwie z tym, że bardzo często są one dużo gorszej sytuacji i to nie jest żadna ideologii tylko to jest konkret i to są realia czy rozwiąże minister chcę powiedzieć tak będziemy działać szybko tam, gdzie doszło do aktów przemocy, ale ta cała sfera w skrócie nazwana zapobieganiem, która jest w konwencji wyraźnie pisana to my tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę żadnych działań będziemy wykonywać jak zapobieganie i edukacja to powszechna i upowszechnianie wiedzy o stereotypach itd. tak dalej tak, czyli tej tego nie chcemy wygląd nie rozmawiamy, ale jak za poparcie policjant to morze sprawcy przemocy natychmiast odseparować to tak widzę tylko co to znaczy do kogo w tym do kogo minister mówi te słowa dlaczego, dlaczego tą ideologią obciął co w językach po coś co się dzieje jak widzę także ciężką, że no to jest próba przejęcia oczywiście po polityczna próba przejęcia tematów, które jest niezwykle ważnej, które właściwie jeśli zapytamy kogokolwiek czy jest za tym, żeby gwałcono kobiety czy torturowano kobiety to nikt nie odpowie, że jest zatem i od lat mówimy o tym, żeby to zmienić w tej chwili minister Ziobro próbuje pokazać zobaczcie jesteśmy w stanie rozwiązać, ale bez tej ideologii czy bez bez tak naprawdę dokładnie tego przeciwdziałania, ale to znaczy skazywania kobiet na gwałt czy na przemoc, ponieważ jeśli policjant może zapukać w momencie, kiedy ta przemoc się odbyła to oznacza, że no tak naprawdę działamy na skutkach, a nie na przyczynach, czyli kobiety dalej będą torturowany dalej będą gwałcone dalej będzie ta przemoc aktualna tylko po prostu sprawcy będą mogli ponieść ewentualne konsekwencje, bo wciąż nie wiemy na jakiej zasadzie ta sprawiedliwość będzie wymierzana prawdziwa naprawcze czy jakkolwiek inaczej przecież to przeciwdziałanie to jest zupełna podstawa żeby, żeby edukacja seksualna, żeby osoby wiedziały na czym polega zgoda na czym polega także przemoc jak wygląda też systemowa nierówność płci jako nasze cytologia są wg Macron ma jeszcze zapytać o jedno działa co w takim razie czy ideologią odciętą przez ministra w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, które dziś mówimy nie jest przy okazji też to co nam się w Hiszpanii to bardzo istotne katalog, o których mówimy o jest o wiele szerszy niż tylko wyłącznie przemoc fizyczna mówi się tam przemocy w Hiszpanii ekonomicznej psychicznej nowy szeroki katalog pytań jeśli minister mówi od razu dziś obcinamy ideologię to czy niema zamiaru zredukować przemoc tylko do przemocy fizycznej nad dlatego nie bez kozery wspomniałem na początku konwencji stambulskiej po prostu z tego względu, że konwencja zmienia bardzo szeroki katalog różnych rodzajów przemocy nie tylko przemoc fizyczną, a także przemoc psychiczną przemoc psychologiczną przemoc seksualną różnej postaci natomiast chodzi o polskie prawo w tej chwili w kodeksie karnym mamy art. 207, który dotyczy przestępstwa znęcania się nad osobami najbliższymi nad rodziną i ten artykuł ten przepis stosowany w przypadku przemocy domowej na oczywiście mam art. 197 i przepisy z nim skorelowane, które dotyczy przestępstwa zgwałcenia i przemocy seksualnej natomiast nie jest w Polskim prawie uregulowana kwestia chociażby molestowania seksualnego to znaczy molestowanie seksualne wpisane w kodeksie pracy, więc jeżeli ma to miejsce w relacjach pracowniczych wszystko jedno to molestowanie seksualne ze strony pracodawcy co czy ze strony kolegów z pracy na to wówczas możemy zastosować przepisy kodeksu pracy natomiast nie jest-li ta sytuacja ma miejsce nie wiem na uczelniach Nowin winnej przestrzeni, więc przede wszystkim na miejscu ministra skupiła bym się na nowelizacji kodeksu karnego na przede wszystkim wprowadzeniu regulacji, które by dotyczyły również przemoc przeciwdziałania przemocy psychicznej przemocy ekonomicznej, ale także, by tutaj zastanowiła się rozpoczęła debatę na temat nowelizacji art. 197 kodeksu karnego, czyli dotyczącego przestępstw zgwałcenia i zbudowania zupełnie innej definicja mianowicie tak, żeby jednak wprowadzić pojęcie zgody, czyli że gwałcenie to nie jest przestępstwo, które ma miejsce wtedy, kiedy ktoś zostaje zmuszony do współżycia groźbą przemocą podstępem tylko wtedy, kiedy osoba ta nie wyraża zgody na wagę wzorców, które obowiązują na świecie, gdzie na świecie, zwłaszcza że np. na tym kierunku idzie orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka, który bardzo wyraźnie powiedział o tym, że ten element zgody powinien być uwzględniany w tym kierunku idzie ustawodawstwo wielu państw Unii Europejskiej w tym kierunku też konwencja stąd Polska, która co prawda nie wprowadza obowiązku wprowadzenia takiej definicji przestępstwa zgwałcenia, ale jednak w 1 z przepisów zawiera bardzo wyraźną rekomendację, że w tym kierunku należałoby nowelizować przepisy prawa karnego, żeby skończyć taką sytuacją, że osoba, która ma za sobą doświadczenie gwałtu musi udowadniać, że się wystarczający sposób broniła wystarczająco głośno powiedziała nie albo, że musi udowadniać rzeczywiście do doszło do tego przestępstwa, dlatego że zastosowano wobec niej przemoc to na szczęście troszkę się zaczęło zmieniać już są takie orzeczenia Sądu Najwyższego, w których to Sąd Najwyższy powiedział, że ma jednak to, że osoba, która ma za sobą doświadczenie gwałtu nie broniła się wystarczająco mocno wyraźnie głośno też nie powinno być brane pod uwagę w tym czy stwierdzimy czy miał miejsce przestępstwo czy nie, ale nie mniej tych wyroków wciąż jest jeszcze za mało, więc np. jest też kluczowa kwestia edukacja przyszłych sędziów edukacja przyszłych prokuratorów, dlatego że na studiach nie ma w ogóle takich przedmiotów sędziowie nie są przygotowani do tego, żeby zwracać uwagę czy w ogóle jak podchodzić jak traktować przestępstwa dotycząca przemocy domowej przestępstwa dotyczące przemocy seksualnej jednak potrzebne jest pewna wiedza pewna wrażliwość pewne przygotowanie zawodowe natomiast sędziowie są do tego zupełnie nieprzygotowani, więc myślę, że dobrze było, gdyby fundusze, które marnotrawi na razie minister sprawiedliwości przeznaczyli właśnie na kształcenie sędziów prokuratorów, ale także na kształcenie policjantów, żeby wiedzieć jak się zachować, żeby też nie podchodzili w sposób stereotypowy, kto się dzieje, że teraz właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości wychodzi z takim projektem nowelizacji my jesteśmy w środku kampanii prezydenckiej, więc to po pierwsze, co się właśnie z udziału w tej kwestii wydaje mi się, że temat został wywołany w ogóle temat przemocy może nie, ale temat wydaje mi się z kręgu takich tematów, które mogłyby tutaj za dźwięczy gdzieś głośno to wydaje się, że Szymon Hołownia powiedział zapytany tak znienacka wjedzie kilka rzeczy odpowiedział na to jego zdumieniu pewnie część nawet swojego elektoratu w odpowiedzi były zaskakujące czy do momentu tego wywiadu część z nas mogą pomyśleć czy opinii publicznej pewne rzeczy mamy już powiedziane i teraz czekamy, który każdy odpowie tak nie od tej okazało się, że chodnik jest w sumie nie mam zdania, gdzie jesteśmy w dyskusji trzeba o prawach kobiet skoro kandydat na prezydenta w bardzo ważny właśnie czasie kampanii wyborczej mówi nie bardzo wiem to nie stanowi to niema znaczenia innego okazuje się, że ich na to puste miejsca chodzi jak rozumiem minister sprawiedliwości taki populistyczny sposób próbuje to miejsca wypełni, więc pytam jesteśmy w środku kampanii wyborczej w związku z tym no ja rozumiem, że PiS też próbuje w ten sposób mrugnął okiem do swojego nie żelaznego elektoratu tylko tego elektoratu powiedzmy niż z tego, że ważne mówiła, że mamy ideologii jak powiedzmy daleko teraz konserwatywnego, który być może kiedyś głosował na Platformę Obywatelską być może kiedyś głosował na PSL, a potem zagłosował na PiS, więc nie jest taka, więc to jest taka taktyka no też jest to próba przykrycia tych rozmaitych afer, które miały miejsce i odwrócenia OPI uwagi opinii publicznej i też myślę, że próba odwrócenia uwagi opinii publicznej w kwestii inflacji galopujących rosnących cen Żywno rosnących cen żywności tak dalej itd. i pokazanie, że jednak, że jednak coś robimy, ale jako winną minister sprawiedliwości naprawdę miał szansę wykazać i w poprzedniej kadencji i także teraz chociażby z tego względu, że bodajże 2015 roku został jeszcze przez poprzedniego prokuratora generalnego przyjęte wytyczne dla prokuratorów dotyczące postępowania w przypadkach przemocy seksualnej i to wytyczne były dosyć sale na mieście prokuratorowi prokuratura w ogóle dosyć długo pracował względnie oddania ekspertów ekspertek i Tracji pytanie jak wytyczne są realizowane to znaczy został przygotowany jakiś raportu są zebrane informacje jak sobie radzą prokuratury rejonowe jak sobie radzą prokuratury Okręgowe apelacyjne czy zmieniła się liczba postępowań, które są umorzone w przypadkach przemocy seksualnej przypomnę, że z naszego raportu fundacji Star wynikało, że 67% spraw kończy swój żywot na poziomie prokuratury czy te sprawy nigdy nie trafią do sądu to jest obraz właśnie świata, który zresztą powiela pewien sposób minister sprawiedliwości, bo prokurator generalny Zbigniew Ziobro bo, ponieważ zacytował policyjne statystyki w 2018 roku prawie 250 000 osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową to jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego sensu Largo czy po to, powiedział na konferencji, żeby społeczeństwo słyszał mamy straszliwy problem z przemocą to co mówili teraz o skali umorzeń jeśli chodzi o sprawy związane z przemocą seksualną też to jest to jest coś mas dramatycznego tak to powinno wstrząsnąć pytanie skoro mamy kampanię wyborczą to kto kiedy jak o tym, mówi właśnie w takich kategoriach to jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego to jest problem społeczny na nr 1 powinna kandydatka tak czy mówi o tym czy mamy wrażenie, że ona postulaty feministyczne wspiera czy jest zagrożenie ja nie mam takiego wrażenia, żeby 1 kandydatka wspierała te postulaty co więcej wydaje mi się, że minister Ziobro rzeczywiście powinien tak jak powiedział, że skala jest olbrzymia SKS robi m.in. przez niego już o tym nie wspomniał co więcej ustawiania tego w takim myśleniu, że oto mamy olbrzymią skalę, ale zrobimy rozwiązanie pragmatyczne bez drogi jest takim stawianiem pomiędzy gdzieś w rozkroku dokładnie to samo zrobił Szymon Hołownia właściwe wrażenie, że wszystkie prawicowe łącznie z kandydatką osoby politycy już od lat stosują taką taktykę, że nie do końca mamy poglądy jednoznacznie wyrażone bardzo chętnie usłyszała jednoznacznie wyrażane poglądy np. dotyczące aborcji każdego z kandydatów ta akurat odpowiedź Szymona Hołowni dotyczyła tabletki dzień po stwierdził, że chciałby spotkać dziewczynę z niewielkiej miejscowości, która ma problemy ze zdobyciem tabletki dzień po dostał później kilkadziesiąt jak stwierdził listów od osób, które opowiedziały o tym w jaki sposób z tym się mierzą tyle tylko, że prezydent czy kandydat na prezydenta powinien nie tylko mieć gotowe odpowiedzi, ale powinien wysłuchać tych postulatów i wysłać tych historii już znacznie znacznie wcześniejszy kandydat na prezydenta czy w ogóle jakikolwiek polityk polityczne nie mają dostępu do historii realnych żyjących ludzi poza mainstreamem poza elitami to jest olbrzymi problem ci ludzie chodzą obok nich po ulicach ci ludzie jeżdżą obok nich tramwajach jeśli i jeśli politycy jeżdżą tramwajami nie wiem pewnie pewnie rzadko i ci ludzie po prostu funkcjonują istnieją to jest większość społeczeństwa i jeśli politycy są politykami albo elitarnymi albo szczycie szczycącym się swoimi elitarnym pochodzenia 2 nazwiskami tak dalej co jest akurat sytuacją kur jedynej kandydatki na prezydenta to wydaje się, że to jest kampania bardzo bardzo źle prowadzona, bo my jako osoby, które żyją, które mierzą się z przemocą, które mierzą się z dostępem do antykoncepcji awaryjnej opowiada o tym, codziennie, a oni nas po prostu najzwyczajniej w świecie nie słuchają co robią teraz chętnie, by nas wysłuchali albo co robią teraz zrobimy pragmatyczne rozwiązanie bez ideologii to jest po prostu rzucona w twarz, bo o tym, mówimy od dawna to mamy swoje żądania powinno zostać spełnione i tyle nie włączone w jakiś element gry politycznej znowu po raz kolejny polityka parlamentarna funkcjonujące liberalna w Polsce pokazuje, że służy tak naprawdę wyłącznie zdobywaniu władzy przez kolejne elit dziś sytuacja staje się o tyle niepokojące, że tydzień 2 tygodnie to kluczowe pytanie kogo ma oddać głos, kto jest feministą, kto jest feministką to pytanie pozostanie na razie moim zdaniem bez bez odpowiedzi, kiedy przejrzeć wypowiedzi kandydatów i parę oczywiście takie, które z gruntu zakładamy, że te osoby nie będą wspierały tych postulatów to czy nawet będzie tu przełom jak morze czy można wyobrazić, że przed wyborami ktoś będzie musiał kandydować, proszę bardzo, wyraźnie tak jak wspieram kobiety w moim kraju i widzę ich problemy, jakie są będzie można liczyć czytać czytamy rozgrywkach tylko jak zachować centrum jak zachować centrum co będzie oznaczało nie za bardzo radykalnie wypowiada się w tych kwestiach nie radykalnie się wypowiada rzeczywiście, ale myślę, że lewica jednak ma swoje postulaty może Robert Biedroń akurat w tej kampanii nie stawiać na samym szczycie aborcja itd. ale one są one są w programie lewicy jest aborcja na żądanie do bodaj dwunastego tygodnia jest przeciwdziałanie przemocy domowej przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet jest ujęcie systemowe, które pokazuje, że kobiety rzeczywiście w sytuacji przemocy częściej do do doświadczają też, że jest to jest to większy problem, więc to wszystko znajduje się w programie lewicy myślę, że nie trzeba daleko daleko szukać jeśli chcielibyśmy w tych wyborach, jakkolwiek feministycznie myśleć to się, że te najbliższe najbliższe wybór, chociaż wciąż niepokoi mnie to, że właściwie pojawiają się te kwestie w tym momencie, bo to na wybory czy kampania parlamentarna jest taki moment, kiedy można najważniejsze wątki włączyć do debaty publicznej można o nich rozmawiać szkoda, że robi to minister Ziobro bardzo bardzo mnie niepokoi, zwłaszcza że mówiąc tej ideologii po prostu mówią nasze życia i toteż jest niepokojąco duża część elektoratu powie dzięki mediom publicznym paść jeśli ktoś broni kobiet to my nie liczy na zdrową konkurencją między lewicą, a koalicją Obywatelską czy między kandydatką kandydatem obu tych komitetów, bo z tego co pamiętam program wyborczy z kampanii parlamentarnej NATO w sumie było także sporo postulatów się pokrywało tam rzeczywiście bardzo istotna różnica była taka, że lewica bardzo wyraźnie stawiała na rozdział kościoła od państwa i miała bardzo sporo takich bardzo konkretnych pomysłów rozwiązań jak przeprowadzić też bardzo wyraźnie deklarowała się jeśli chodzi o liberalizację prawa do przerywania ciąży natomiast jeśli chodzi o koalicję Obywatelską tam w sposób tak bardziej miękki mówiono o tym, że to kobieta powinna mieć prawo decydować, że nie powinna być ofiarą ideologii, ale nie mniej nie wpadła wprost deklaracja, że koalicja Obywatelska doprowadzi do tego, żeby zliberalizować ustawę antyaborcyjną, więc jak mówię no ja liczę na taką konkurencję w trakcie kampanii i to, że jednak pewne tematy jeszcze wypłyną natomiast to, że te tematy związane z prawami kobiet z postulatami dotyczącymi równości one jeszcze w tej kampanii wypłynęły myślę, że to się bierze stąd, że no tak ogólnie funkcję prezydenta kojarzy się trochę innymi prolongaty wami na pozór wydaje się, że no, gdzie co tutaj prezydent może zrobić natomiast wydaje się, że kampania jest bardzo takim istotnym czasem też pamiętać o tym, że prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, więc jak najbardziej może proponować również rozwiązania legislacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w zakresie skutek przy mniejszych rozwiązań, żeby zapobiegać przemocy seksualnej tak dalej tak dalej naprawdę ma tutaj pole do popisu, więc liczę na to, że bardziej progresywnie kandydaci kandydatka w trakcie kampanii przedstawią swoje pomysły legislacyjne w podeszłym bardzo chciała żeby, kiedy pojawia się ten pan ten temat przemocy domowej przemocy wobec kobiet to, żeby nie skupiać się wyłącznie na politykach i politykach, bo oczywiście ma mogą zmienić tę sytuację ustawodawczą ale, żeby wreszcie zobaczyć na osoby, które organizują, które doświadczyły przemocy, które oddolnie działają mówią dokładnie, czego chcą, bo nikt nie wie lepiej o nim czegoś co jeśli kandydat właśnie Hołownia czy którykolwiek, mówi że chciałby porozmawiać z takimi osobami to miesiąc temu powstało Stowarzyszenie czworga minut stowarzyszenia osób, które doświadczyły przemocy osób wspierających doświadczające przemocy i już tworzą swoje żądania już niedługo będziemy robić pierwszą kampanię w niedzielę w 8marca zresztą dzień kobiet zbliża będzie pokaz mody ten pokaz mody będzie bardzo specyficzny, ponieważ osoby, które doświadczyły przemocy wyjdą i będą szły po wybiegu w ubraniach, w których doświadczyły przemocy czy gwałtu przemocy seksualnej molestowania i one w ten sposób pokazują jesteśmy wysłuchaj nas mamy swoje żądania jesteśmy obecne teraz my chcemy być w blasku świateł reflektorów politycy polityki są ważni, ale to oni są dla nas ani my jesteśmy dla nich wysłuchaj nas wreszcie nikt nie wie lepiej jak walczyć przemocą seksualną nikt nie wie lepiej, czego potrzebujemy od osób, które doświadczyły przemocy to przesunięcie poza myślenie wciąż o polityce parlamentarnej tej całej retoryce kampanii wyborczej na oddolne ruchy i osoby, które realnie tego doświadczają osoby z niewielkich miejscowości bardzo niewiele osób w stowarzyszeniu czworga minut jest Warszawa większość jest ze Wschodu ze Śląska z Zachodu kraju naprawdę ciasto ze wsi z niewielkich miejscowości one wszystkie przyjadą na ten pokaz one wszystkie chcą mówić chcą pokazać, że istnieją, że świat nie kończyć się na Sejmie świat nie kończy się prezydencja nie kończy się na osobach, które mają dostęp do mediów, które występują w nich, że tak naprawdę tam, gdzie one są na wsiach w ich domach mieszkaniach z oprawcami to tutaj jest rzeczywistość i to ten głos należy teraz wysłuchać czy najbliższa niedziela 15 bar studio Kraków Warszawę tak tak drodzy słuchacze najbliższa niedziela 8marca o piętnastej bar studio bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie dzisiejsze rozmowy Agnieszka Grzybek z fundacji na rzecz równości emancypacji ster dziękuję dobranoc maja Staśko członkini stowarzyszenia Kor czworga minut dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Niezapominajki można też o tym, mówić dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA