REKLAMA

Beata Małecka-Libera: Przegłosujemy bez poprawek [specustaw ws. koronawirusa], ale od razu zaczniemy pracować nad nowelizacją

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-03-06 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 minut o godzinie dwunastej mają państwo Mikołaj Lizut, a w studiu Beata Małecka-Libera senator Platformy Obywatelskiej przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia dzień dobry w dzień dobry witam wszystkich serdecznie Pani Senator dziś o piętnastej Senat zajmie się specustawą o Korona wirusie tymczasem prof. Ewa Łętowska mówi opozycja dała się nabrać ta ustawa wprowadza przepisy, które dają władzy nieograniczone pole działania sprzeczne z konstytucją tymczasem no opozycja Rozwiń » zachwycona tym, że władza uwzględniła po raz pierwszy poprawki uważa, że to sukces nieprawda opozycja wcale nie jest zachwycona daliśmy temu wyraźna wczorajszym połączonym posiedzeniu Komisji Zdrowia Komisji Ustawodawczej uwag do tej specustawy było naprawdę wiele łącznie właśnie z opiniami prawników co do konstytucji i wolności tejże ustawy, ale jednak po bardzo wnikliwych wnikliwej debacie po wysłuchaniu wielu ekspertów wielu przez nich zgłaszanych problemów podjęliśmy decyzję, aby przegłosować wczoraj tą ustawę bez poprawek, ale pod 1 ważnym warunkiem, że natychmiast w trybie natychmiastowym rozpoczniemy nowelizację tej ustawy, dlaczego to jest tak ważne rząd wczoraj wielokrotnie podkreślał 2 rzecz mianowicie pierwszą, że ta ustawa jest im niezbędna do tego, aby podejmować ważne decyzje w reżimie sanitarnym i ażeby móc realizować ten reżim sanitarny ta ustawa jest niezbędne druga bardzo ważna rzecz, że w czasie dyskusji także strona rządowa przyznawała, że wielu artykułach i w wielu zapisach widzą widzą także ze strony rządowej potrzebę nowelizacji tej ustawy i poprawę tych, że zapisów artykułu i jasne było artykułowane, że także są gotowi do współpracy z nami z opozycją przy nowelizacji ustawy także wczoraj na wczorajszym spotkaniu podjęliśmy decyzję z przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, że prace nowelizacji rozpoczniemy niezwłocznie w trybie pilnym już dzisiaj zostało ustalone posiedzenie wspólnych komisji i pierwsze pierwsze rozmowy na ten temat na wtorek, czyli to jest 10marca, więc tryb pracy w Senacie jest naprawdę bardzo szybki i chce jeszcze tutaj wspomnieć o 1 istotnej sprawie jak doszło w ogóle do tej specustawy, bo w tej chwili wszyscy skupiamy się tylko i wyłącznie na tym projekcie natomiast ja chcę podkreślić całą mocą jak wyglądała cała droga dojścia do tejże ustawy Otóż epidemia wybuchła w Chinach w grudniu w styczniu WHO powiedziało podkreśliło, że jest to możliwość epidemii transgraniczna, czyli nieobejmująca tylko i wyłącznie Azję Chiny, ale także mimo tak też możliwość rozprzestrzenienia się tak się stało mamy 4lutego została zwołana komisja senacka Komisja Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji jak jesteśmy przygotowani do ewentualnego wybuchu takiej epidemii tutaj u nas w Polsce i wtedy ministerstwo zapewniało, że wszystkie procedury i wszystkie sta SA standardy są przestrzegane, że nadzór jest zapewniony, że ministerstwo panuje nad całą sytuację to był początek lutego i co mamy później Otóż mamy ferie i informacje o tym, że wybucha drugie ognisko zakaźne tu w Europie we włoszech i niestety tutaj ja widzę, że profilaktyka i cały ten reżim sanitarny niestety troszkę zawód bo gdyby zostały uruchomione bardzo restrykcyjne bardzo restrykcyjna izolacja tych tych osób, które wracają, gdyby już wtedy na granicy były uruchomione punkty, gdzie po były pomiary temperatury, gdzie ludzie byli ostrzegani to być może nie mielibyśmy takiej sytuacji, że teraz tak naprawdę nie wiemy ile tych ognisk na terenie Polski jest to jest pierwsza rzecz, więc cel myślę, że profilaktyka tutaj została zaniedbana w szczególności do osób, które były osobami zdrowymi, a cała siła przekazu poszła w kierunku osób już zakażonych co robić z tymi osobami jak postępować jak leczyć, gdzie się mają udać i do kogo kierować się powiedziała pani, że oprócz tego pacjenta 0 już diagnoz ze zdiagnozowanym zakażeniem mogą być jeszcze inne ogniska tego nie wiem nie chcę tutaj siać paniki ani twierdzić dawać jakieś pewników, ale niestety liczba osób wracających z Włoch i z różnych innych krajów, gdzie w tej chwili wiemy, że te ogniska zakaźne są no była ogromna to było kilkanaście tysięcy osób, a ilość testów, jaka została wykonana no to wliczona jest chyba w tej chwili na oko tam 300500, więc to był ten moment, kiedy jednak profilaktyka powinna być ten reżim sanitarny wiele umocnić oka, ale jest ciąg dalszy, a mianowicie taki, że wiemy już, że ten wirus dotrze do Polski pan minister zresztą wielokrotnie to podkreśla, że się spodziewać tego, że ta to ognisko zakaźne w Polsce się również pojawić, więc na wniosek senatorów zostaje w 2 dni złożony wniosek o poszerzenie posiedzenia Senatu właśnie informację dotyczącą dotyczącą ewentualnie tejże epidemii rozprzestrzeniania się w dalszym ciągu chcemy dowiedzieć w jaki sposób jesteśmy zabezpieczeni już nie tylko mówimy teraz o profilaktyce, ale także o dalszym ciągu, chyba że debata odbyła się w sejmie debata w sejmie odbyła się później właśnie to jest cały ten ten ciąg zdarzeń najpierw była debata w Senacie i tam również ministerstwo zapewniało, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko działa, że właściwie tak naprawdę po wielu godzinach debaty w Senacie wyszliśmy z taką informacją, że zagrożenia nie ma co się dzieje później później oto pan prezydent apeluje o to, żeby zwołać posiedzenie Sejmu po co zwołać posiedzenie Sejmu w uzyskaniu tylko informacji, jeżeli takowa informacja była 2 dni temu no, więc na szybko przygotowuje się specustawy i to ustawę teraz procedujemy chcę powiedzieć 1 ważną rzecz, którą wczoraj też artykuł wali, a mianowicie, gdybyśmy poprawili znowelizowali ustawę o chorobach zakaźnych, gdybyśmy ewentualnie również doprecyzowali niektóre zapisy w ustawie o zarządzaniu kryzysowym ta ustawa najprawdopodobniej w ogóle nie jest potrzebna, bo źle się dzieje, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia w tym przypadku epidemiologicznego musimy tworzyć specustawę w ten sposób możemy tworzyć specustawy w każdym zagrożeniu po to jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym i po to jest ustawa o chorobach zakaźnych, żeby ewentualnie je doprecyzować i o tym, też wczoraj mówiliśmy sytuacja rzeczywiście jest poważna 160 zgonów w Europie z czego 148 we włoszech takie są najnowsze dane jeśli chodzi o Korona wirusa dziś w Brukseli rozpoczęło się z nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią Karol wirusa mają oni ocenić poziom gotowości na walkę z tą epidemią jest także lekarzem chciałem tak po prostu panią senator zapytacie się, czego bać czy grubo przesadzam tak jestem lekarzem i daleka jestem od tego, żeby wzbudzać wśród społeczeństwa niepokój lęk strach panikę to jest najgorsza rzecz, która może się wydarzyć, ale również jako lekarz wiem jak ważna jest edukacja jak ważna jest konkretna informacja kierowana do społeczeństwa na początku społeczeństwo otrzymywała informacje tylko myj ręce nic więcej myślę, że to jednak jest trochę za mało po pierwsze, powinny osoby, które były potencjalnie zdrowe dokładnie wiedzieć, że jeżeli miały kontakt z ogniskiem zakażenia jak one mają postępować, że powinny być odizolowane, że powinna być w stosunku do tych osób zastosowana kwarantanna nie do osób, które już wykazują cechy zakażenia następnie w dalszym ciągu mówiąc jeszcze osobach zdrowych należało się należy się społeczeństwu informacja jednak o tym, żeby się mimo wszystko zabezpieczyć jakąś pulę jedzenia, żeby też mieli dostęp do leków przeciwzapalnych przeciwgorączkowy należało się zastanowić też w jaki sposób przygotować opiekę lekarską, bo nie każdy z tych osób szczególnie osób starszych pójdzie do lekarza, jeżeli pójdzie, a nie daj Boże jest źródłem zakażenia to tylko ten tego wirusa rozszerzenie, więc tych informacji takich profilaktycznych rzeczywiście bardzo nie zdradza przypominam, że na naszej antenie podajemy te informacje i realizatorzy nie trujemy słuchaczy co dokładnie należy zrobić w razie niepokoju wracamy do naszej rozmowy, ale w końcu dałam dzisiaj nawet o tym, że należy odpowiednio się zasłaniać, że nie ręką wszystko bardzo dobrze tych informacji nigdy nie za dużo, tym bardziej że edukacja zdrowotna naprawdę profilaktyka musi być nr. 1 wraca na razie rozmowy to po informacjach ani Senat, ale skończyła, ale niech, a teraz na poważnie Beata Małecka-Libera senator Platformy Obywatelskiej przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia z państwa i moim gościem państwa dziś o piętnastej specustawa okolona wirusie w Senacie, a tymczasem już jak mówił np. Jadwiga Emilewicz Korona wirus jest dobrym momentem na to, żeby polscy przedsiębiorcy zarobili Otóż mamy pierwszy ten pierwszy taką sytuację firma Brit z Gdańska otrzymała kilka dni temu rządowe zlecenie na 3,5 biliona złotych na produkcję testów na koronę wirusa co jest ważne osobą związaną z tą firmą byłym właścicielem tej firmy pracującą w radzie nadzorczej jest pan Jerzy Milewski jest współpracownik doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy no właśnie jego firma otrzymała takie zlecenia przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku firma ta zarejestrowana na Cyprze miała 1,51 000 000 straty no cóż specustawa zwalnia tutaj władze z pewnych reżimów związanych związanych z zamówieniami publicznymi na pytania to nie jest dobra okazja do nepotyzmu niestety takie rzeczy się zdarzają należy o tym, głośno mówić ja absolutnie nie ma naszej zgody, aby w tak trudnej sytuacji no jednak zagrożeniu epidemiologicznym, żeby niektóre działania były naganne wręcz łamiące prawo mam nadzieję, że tutaj to złamania prawa nie doszło, aczkolwiek rzeczywiście sytuacja wydaje się co najmniej dziwna rozmawialiśmy wczoraj na ten temat przedsiębiorcy również bylina w czasie debaty w czasie posiedzenia komisji zgłaszali swoje uwagi myślę, że takie jednostkowe sytuacje jakich pan redaktor mówi bardzo złe i i patologiczne nie będą miały miejsca, bo dla przedsiębiorców ta sytuacja specustawa jest wręcz odwrotnie bardzo trudną ustawą podnoszono w tym przepraszam bardzo, ale to klimatyzacja tym razem i podnoszono wiele uwag, które powodują, że to, że dla firm specustawa jest bardzo niekorzystna my przyjęliśmy kilka poprawek dotyczących właśnie działalności przedsiębiorców, gdyż zgodnie z tą ustawą pewne decyzje mogą być narzucony nie tylko w kwestii wytwórca pewnych produktów, ale wręcz nawet narzucenia produkcji czy nawet ryk rekwirowano pewnych pewnych linii produkcyjnych to wszystko naprawdę jest bardzo daleko idące w tej ustawie dlatego też bardzo mocno nad tą część zwracaliśmy uwagę to się dzieje, chociaż jeszcze ustawa weszła w życie przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia wstrzymało eksport leków niektórych leków, ale nie tylko są branże bardzo głęboko zaniepokojona tym co się dzieje Ano przede wszystkim imprezy masowe są odwoływane tak trudno przewidzieć co będzie z kampanią prezydencką, bo takie głosy też się pojawiły, że spotkania wyborcze SA mogą stanąć pod znakiem zapytania no cóż wygląda na to, że państwo, czyli parlamentarzyści będą pracować nadal jak podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie ma na razie planów wstrzymania posiedzeń Sejmu Senatu, niemniej nie ma w tej chwili w parlamencie wycieczek nie ma też wyjazdów bilateralnych co się dzieje oczywiście w całej Europie oczywiście trzeba być bardzo ostrożne oczywiście trzeba być przygotowanym na rozszerzanie się tej epidemii, ale też z drugiej strony nie można wpadać w skrajność uważam, że na ten moment na ten moment podkreśla Senat czy Sejm mogą spokojnie pracować dlatego też będziemy pracować w trybie naprawdę szybkim przy tej specustawy ja tu chcę zwrócić uwagę jeszcze na 1 obszar mówiliśmy przedsiębiorstwa mówiliśmy o problemie związanym z hurtowniami lekami to wszystko jest naprawdę bardzo ważna, ale jednak też chcę podkreślić wagę tych wszystkich zapisów, które dotykają lekarzy i personelu medycznego tutaj pojawiły się pewne ograniczenia np. praktyki prywatne nie będą mogły korzystać z rezerw materiałowych, które miały być uruchomione na przypadek tych epidemii to jest też bardzo niebezpieczne, tym bardziej że cały personel medyczny lekarze i pielęgniarki wszystkie osoby, które będą miały kontakt z osobami, które będą się do nich zgłaszać są na pierwszej linii frontu i to oni przede wszystkim powinni być chronieni dlatego z tymi zapisami się również nie zgadzamy ja zdaję sobie sprawę z tego, że być może oczekiwanie było takie, że my tą ustawę zawetuje Emmy i nie zgodzimy się na te zapisy, ale proszę zrozumieć, że sytuacja jednak jest nadzwyczajna nie chcemy utrudniać pracy podejmowaniu decyzji, które ma podejmować rząd, ale podkreślaliśmy to wczoraj dzisiaj całą mocą również podkreślam, że ruszamy natychmiast nowelizację Pani Senator jak pani sądzi na ile ta epidemia Korona wirusa czy może nazwijmy to także infolinia związana z Kolna wirusem wirusem wpłynie na kampanie prezydencką tego nie umiem określić, bo nie wiemy, jaki będzie rozwój wypadków nie wiemy, jaki zasięg rzeczywiście ona obejmie na ten moment wydaje się, że ten 1 przypadek plus te wszystkie działania, które w tej chwili są na szybko podejmowane te restrykcyjne działania reżimu sanitarnego no mam nadzieję, że zahamują rozwój wypadków, że dusimy ten ten zalążek do jakiejś niewielkiej ilości osób, które będą zagrożone czy są zagrożone chorobą i mam nadzieję również, że nie wpłynie to na rozwój kampanii i prowadzonych spotkań przez kandydatów zwłaszcza, gdy spotkają się obyć odwoła myślę, że to byłoby naprawdę coś nadzwyczajnego chyba nigdy nie zdarzyła się taka historia trudno mi wyrokować, jakby to miało wyglądać, ale boję się, że nie byłoby nie byłby to dobry rozwój wypadków, bo jednak spotkania z wyborcami są tutaj najważniejsze, jeżeli tego elementu zabraknie to w jaki sposób ma ta kampania prezydencka być prowadzona to wtedy być albo może, lecz może w ogóle o przeniesieniu terminu wyborów w telewizji publicznej Pani Senator no właśnie, a propos telewizji publicznej dziś prezydent Andrzej Duda ma podjąć decyzję co zrobić z ustawą dotując są media publiczne o prawie 2 miliardy złotych czy podpisze zawetuje czy może skieruje do Trybunału Konstytucyjnego jak pani sądzi co zrobi myślę, że niestety zawetuje zawetuje starzenia nie przepraszam nie podpis nie podpisze zawetuje niedobrze nie da pieniędzy na onkologię, żebyśmy byli jasno tak, a tylko przekaże te pierwsze poza ustawę podpisze ustawę tak przejęzyczył się, dlaczego tak myślę, bo po pierwsze, 2 rzeczy, które mną wstrząsnęły to przede wszystkim to, że to ta decyzja tak odwlekana to po pierwsze po drugie dzisiaj pojawiło się pojawił się taki wpis, że prezydent, mówi że opozycja uprawia tutaj demagogię no dla mnie to jest wstrząsające wstrząsające zdanie, dlatego że czujemy się w sytuację chorych chorych na choroby nowotworowe wcielił się w sytuacji ich rodzin, którzy z wielkiej z wielką niecierpliwością czekają na swoją kolejkę, żeby się dostać do lekarza drużyny mają problem z dostaniem się do do badań wczesnego do wczesnych badań, które diagnozują mają problem z terapiami lękowymi wiemy, że nie wszystkie terapie, które są dostępne w Europie te, które którymi są leczeni pacjenci europejscy nie są tutaj dostępne na 101 chyba różnych na innowacyjnych terapii tylko z niewielu my korzystamy z około 1420 chyba 4 czy 5 nie jest w ogóle refundowane w Polsce, więc jest niedostępny, tak więc wyzwanie dużo i trudno tutaj mówić, że wsparcie dla leczenia chorób nowotworowych wsparcie dla tych osób, które w tej chwili chorują dla ich rodzin, bo to całe rodziny przecież są w jaki sposób bardzo blisko przy tych najbliższych swoich bardzo blisko z nim związane, że wsparcie finansowe w systemie ochrony zdrowia, który jest niedofinansowany i którym to nie dofinansowaniu mówią wszyscy nie tylko osoby chore na choroby nowotworowe, ale także szereg innych wyzwań w ochronie zdrowia mamy, więc jeżeli mówimy, że wsparcie systemu ochrony zdrowia wsparcie leczenia chorób nowotworowych jest demagogią no to dla mnie takie zdanie naprawdę jest porażają ja myślę, że Andrzej Duda oraz jego sztab uwzględniamy tak te argumenty, o których mówi Pani Senator dość powiedzieć, że to przedłużanie decyzji jest jak sądzę z tym związane to znaczy prezydent znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji z 1 strony jego środowisko polityczne domaga się podpisania ustawy i dotacji dla mediów publicznych z drugiej, ponieważ właśnie Senat wyłożył na stół propozycję dofinansowania polskiej Onkologii no to ta rzecz rzeczywiście jest dla prezydenta dosyć kłopotliwa, a nie sądzi pani, że prezydent może się tutaj uciec do Trybunału Konstytucyjnego, którego de facto nie ma jest on w pełni powolne władzy w ten sposób przesunie tę decyzję no na po wyborach 30 po prostu wtedy brak decyzji ze strony prezydenta oczekuję jednak odważnej decyzji, żeby prezydent określił albo telewizja albo ludzie chorzy na nowotwory, jeżeli mówimy o budżecie o tym, że brakuje tych pieniędzy brakuje w ochronie zdrowia i brakuje na leczenie chorych z chorobą nowotworową nawet ostatnio czytałam taki raport, że na 100 000 osób, które umiera w Polsce z powodu chorób nowotworowych około 30 000 można dalej leczyć uratować, więc mówimy tutaj o konkretnych istnień ludzkich konkretnych ludziach dlatego dziwiła się bardzo gdyby, gdyby prezydent odesłał do Trybunału po prostu brak podjęcia męskiej decyzji wydaje się, że możemy porównać to chyba tak jak gdyby do budżetu domowego wiadomo mamy określoną ilość pieniędzy w rodzinie chorujące dziecko i do wyboru czy mamy kupić leki dla tego dziecka czy też może telewizja dziś kolejny program tak do tego jakieś Canal plus czy inne, które do kupujemy, żeby była było w rodzinie więcej tych kanałów, więc nowa sytuacja jest bardziej dla wydaje mi się jeszcze bardziej jednoznaczna, ponieważ nie ma co ukrywać jednak media publiczne bardzo wspierają kampanie SLD wczoraj marszałek Terlecki wprost prawda, że mamy zbliżającą się kampanii, więc pieniądze do telewizji publicznej są bardzo potrzebne zresztą ta kampania w telewizji publicznej jest już widoczna między z drugiej strony pewnie takie pieniądze pan prezydent bardzo chciał jeszcze na koniec trochę plotek pojawiła się taka pogłoska, że to ostatnie spotkanie prezydenta, że do Jarosławem Kaczyńskim w BBN nie skończyło się gigantyczną awanturą właśnie w sprawie mediów publicznych na dość powiedzieć, że spotkanie trwało zaledwie 15 minut, więc była to rzeczywiście szybka wymiana zdań z plotek pojawiło się także takie sygnały, że Jarosław Kaczyński miałby, jakoby zagrozić, że prawo sprawiedliwość może nie poprzeć Andrzeja Dudy w tych wyborach i co wtedy wierzy pani w ogóle plotki wg mnie wszystko jest możliwe znając postępowanie pana prezesa i to co się dzieje w obozie rządzącym to myślę, że wszystko jest możliwe natomiast dla mnie najbardziej zastanawiające był fakt, że ta wizyta prezesa trwała tak krótko, bo jeżeli przyjeżdżamy, żeby rozwiązać jakiś problem to jednak dyskutujemy i potrzebujemy NATO chwilę czasu, chyba że ktoś rości nawet jak brytyjskie tak jak my tu dzisiaj rozmawiamy na temat ustawy specustawy, która wymaga absolutnej po prawej i tłumaczymy różne za przeciw to myślę, że jeżeli już prezes się pofatygował do Pałacu no to jednak oczekiwałam jakieś rozmowy, jeżeli to była szybka zmiana piłek to raczej one w zasadzie przekazania rozkazu nie dyskusji bardzo dziękuję za to spotkanie Beata Małecka-Libera senator Platformy Obywatelskiej przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia była państwa i moim gościem za chwilę informacje Radia TOK FM po nich raport gospodarczy program przygotował Tomasz Krzymiński realizował się waluta Mikołaj Lizut do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA