REKLAMA

Feminizm, klimat, koronawirus i głęboka fasadowość państwa polskiego

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-03-07 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w studiu prof. Małgorzata Jacyna dzień dobry dzień się przyzwyczają, żeby mówić dzień dobranie dobry wieczór, bo zazwyczaj mówiliśmy dobry wieczór, a teraz mówimy dzień dobry, bo jest cień niewątpliwie, choć w studiu mamy taką właściwie wieczorną można powiedzieć atmosferę zacznijmy, bo będziemy rozmawiali o relacjach pomiędzy ekologią kapitalizmem i feminizmem jutro Manifa jak co roku pod hasłem feminizm dla klimatu klimat na anty kapitalizm tak brzmi hasło Rozwiń » tegorocznej Manify, więc właśnie tych pojęciach będziemy mówić o związkach pomiędzy nimi ale zanim o tym, mówimy to cięcie zapytać o Korona wirusa i o to co się dzieje z takiej perspektywy społeczna socjologiczna jak to widzisz epidemie panikę stan wyjątkowy, który mamy narzędzia, które są uruchomiona myślę, że paradoksalnie w pewnym sensie z ulgą też przyjęliśmy przynajmniej częściowo Korona wirusa, dlatego że mówienie o klimacie jest cały czas trudne są cały czas rozproszone liczby, które dotyczą temperatury dotyczą ginących gatunków lodowców itd. natomiast Korona wirus i rutyna, jaką się nowa rutyna, jaką się zaleca związane np. higieną wzmożenie ostrożności wzmożenie refleksyjną ości z daje poczucie takiej ulgi, że wiadomo co robić wiadomo do czego się zastosować jednocześnie jest to taka sytuacja trudna, dlatego że użył tego słowa run wyjątkowe to jest taka sytuacja, która pokazuje, że możliwe jest etatyzm i ultra liberalizm równoważny, że możemy odwoływać do takich konieczności czy to ekonomicznych czy to medycznych, które zwiększają kontrolę zwiększają władze natomiast dzieje się to wszystko w warunkach słabości instytucji publicznych i myślę też, że jeśli chodzi właśnie te kwestie instytucji publicznych to jest to niekorzystne mamy tutaj do czynienia z takim niekorzystnym zjawiskiem, dlatego że niebezpieczne wydają się wszelkie kontakty niebezpieczne wydają się takie instytucje jak transport publiczny szkoła zgromadzenia wszelkiego rodzaju wszystkie sytuacje, kiedy ludzie mogą być dosłownie fizycznie razem są postrzegane jako sytuacje niebezpieczne jedyne, z czym można wiązać nadzieje to oczywiście to, że ujawni się kryzys opieki, czyli to, o czym pisała już kilka lat temu szansę Razer, która domagała się zmiany haseł feministycznych zmiany hierarchii wartości i taki bezpośredni sposób skonfrontował te postulaty ideały feministyczne właśnie z kapitalizmem, zwracając uwagę na to, że produkcja kapitalistyczna ma zupełnie inne cele niż reprodukcja społeczna inaczej mówiąc produkcja kapitalistyczna jest anty społeczna jest wymierzona przeciwko społeczeństwu nie liczyć się z jego ideałami jest sprzyja wytwarzaniu więzi społecznych mówiąc delikatnie myślę, że więcej miała namyśli mówiąc o kryzysie opieki miała na myśli to, że dochodzimy do kresu dolin do mitu, że dochodzimy do jakiejś granicy jeśli chodzi o możliwość poczucia, że żyjemy w ludzkim świecie to ten to połączenie anty kapitalizmu i feminizmu mówi też o tym, że produkcja kapitalistyczna nie tylko ignoruje, ale atakuje to w jaki sposób mieliśmy urządzony ludzki świat czasami się, mówi że przecież to było wydaje się, że też o tym, rozmawialiśmy, że zaledwie przez 30 lat mieliśmy znośne w miarę ludzkie warunki na jednak trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inna sytuacja po pierwsze ze względu oczywiście na kryzys klimatyczny, ale także z tego powodu, że władza moc niektórych wzrosła niewspółmiernie możliwość kontroli danych możliwość wyciskania danych z ludzi wreszcie socjologowie zwracają uwagę na to, że nie było także zawsze był liberalizm w różnych postaciach, a dopiero potem pojawiło się polityki publiczne jednak wcześniej były wspólnoty lokalne i było coś co kilka nazywał komunizmem rodzinnym, czyli bardzo duże zobowiązania członków rodziny wobec siebie jak ktoś umierał zostawiał majątek to często żyło z tego kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, a w tej chwili nie mamy takiej sytuacji do tego jeszcze dochodzi wymuszona mobilność, więc to nie jest tak, że po prostu wrócimy do roku nie wiem 1913 np. a jeśli nawet tak miałoby być na to musimy sobie otwarcie powiedzieć, że wtedy, kiedy był pobór do wojska przed pierwszą wojną światową to tak naprawdę domaganie się polityki publicznej wyszło wtedy ze środowiska medycznego to środowisko medyczne było przerażone stanem zdrowia czy raczej stanem wyczerpania mężczyzny, których chciano powołać do wojska co trzeci nie nadawał się do służby wojskowej z powodu niedożywienia wyczerpania z powodu różnych form okaleczeń jakich doznał w pracy z powodu wypadków itd. więc musimy sobie powiedzieć w takim razie wprost, że wracamy do tego momentu, choć wydaje mi się, że to nie jest tylko, że to nie jest tylko powrót jak na to patrzy w takiej perspektywie relacji władzy Georga gamba napisał takim felieton, który ukazał manifest to przed paroma dniami, w którym powiada stan wyjątkowy co się stało naturalne regularne narzędzie uprawiania polityki dzisiaj i rozmaite rozwiązania o charakterze stanu wyjątkowego we włoszech, ale już nie tylko właśnie we włoszech wprowadzana pod pretekstem stosowania epidemii no właśnie oznaczają, iż tak głębokiej reorganizacji właśnie wejście w taką strukturę państwa wojskowego albo policyjnego może to, że to rzeczywiście jakiś taki bardzo głęboki sposób reorientacja z to jak po układane są relacje instytucji społecznych, więc jak jak jak to widzisz myślę, że mamy do czynienia w tej chwili z taką niebezpieczną sytuacją jeśli pamiętać o tym, pojęciu doktryna szoku, czyli jest to taka sytuacja, w której używa się pewnego wstrząsu do tego, żeby wzmóc pewne polityki na liberalne, a trzeba pamiętać o tym, że hasło czy postulat deregulacji oczywiście bardzo dobrze się sprzedaje w tym co dzisiaj coraz więcej autorów nazywa populizmem neoliberalnym po, dlaczego jest regulować, dlaczego wszystkiego nie pootwierać, dlaczego nie dać możliwości i ta deregulacja, na której korzystają inwestorzy, na której korzystają korporacje przede wszystkim daje się przełożyć na takie populistyczne hasło, dlaczego ludzie nie mieliby założyć zarobić kilka euro, dlaczego nie mieliby móc założyć sobie jakieś firmy itd. oczywiście nigdy nie będą w stanie konkurować z inwestorami nie będą w stanie konkurować z korporacjami natomiast coraz częściej podkreśla się, że populizmowi nacjonalistyczne Emu ksenofobiczne mu odpowiada populizm neoliberalnej zielone są wzajemnie powiązane w istocie tworzą 1 elitę natomiast to co wydaje mi się co wydają się też prawdę mówiąc niebezpieczne to to, że wtedy, kiedy apelujemy o to, żeby zachowywać się spokojnie, żeby nie panikować, kiedy w zasadzie bez mała tyle samo czasu poświęcamy panice moralnej co epidemii to w istocie pojawia się tutaj takie oczekiwanie, że dalsze wytworzyć świat bez emocji, bo tych mamy ostatnio bardzo duża i ona się wiążą z różnymi innymi kryzysami aktualnymi spodziewanymi i wydaje mi się, że jest takie niebezpieczeństwo w sytuacji, w której zaakceptujemy to, żeby różne rozwiązania przechodziły bez żadnych emocji najłatwiej jest algorytm nic mnie wyliczyć, która to populacja najlepiej nadaje do tego, żeby przeżyła, żeby zapewniła trwanie ludzkości, gdzie jest najwięcej kapitału ludzkiego brzmi stara ważny kapitał najlepszej najwyższej jakości i myślę, że to jest niebezpieczne prof. Małgorzata Jacyno jest studium i będzie studio jeszcze przez 45 minut, ale teraz będą informacje po informacjach się pojawił znowu na antenie to za czas prof. Małgorzata Jacyna raz jeszcze dzień dobry ale, uwzględniając języka znowu dobry wieczór muszę się z tego naprawdę jakoś otrząsnąć, zanim jeszcze przejdziemy do właściwego tematu naszej rozmowy, bo jednak kwestia Korona wirus jest bardzo istotna cały tydzień się zastanawiałem co na ten temat powie jak z jakiego Korona wirusa zapytam co to jest 1 wątek, bo tutaj wprowadził mianowicie wątek Polski my tutaj mieliśmy przez długi czas taką klasyczną skądinąd dla polskich służb narrację, że w ogóle na wszystko jesteśmy fantastycznie przygotowani nic nam nie grozi nikt nie ma żadnego zagrożenia niczym w Polsce jak gdziekolwiek się cokolwiek dzieje to zawsze w Polsce jest bezpiecznie i mimo tego, że różne państwa nie są w stanie sobie poradzić rozmaitymi problemami no to my sobie zawsze poradzimy no ale w pewnym momencie oczywiście okazało się jak wiadomo, że było że, że się okaże, że ten, która ma wielu już tu jest ja mam takie przekonanie że, że jednak może on zadziałać jak papierek lakmusowy fasadowość tego tego państwa i jakby wszystkie te problemy, o których też często tutaj mówisz i społeczne takie czysto instytucjonalną państwowe polityczne mogą nagle wejść na wierzch jak myślisz jak w ogóle Polska sobie poradzić z tym z tym problemem tak jak powiedziałem to jest taki moment bardzo krytyczne, dlatego że państwa także państwa zachodnie rezygnują z monopolu na Solidarność i to co ludziom zostaje to są właśnie indywidualne strategie chciałabym jeśli chodzi rozumiem, że chodzi przecież w tym momencie przede wszystkim o ochronę droga to chciałabym coś zauważyć zainspirowana ostatnimi pracami, jakie ukazały się, zwłaszcza we Francji, a mianowicie cały czas podkreślane to, że kwestia równości jest takim elementem bardzo ważnym, a jednocześnie zaburzające możliwość trwania możliwość poczucia przynależności do 1 rzeczywistości społecznej i zazwyczaj jeśli chodzi o ochronę zdrowia mówi się o tym, że ludzie mają nierówny dostęp do prywatnej służby zdrowia natomiast po przeczytaniu książki Emmanuela Todda walce klasy we Francji w 2001. wieku, chociaż on o tym nie pisze, bo oczywiście, że tam służba zdrowia lepiej działa cały czas, choć lekarze protestują uważają, że to jest nieludzkie nienormalne, żeby terapie dopasowywać do budżetu, czyli coś co dla nas jest od dawna oczywistością, ale chciałabym zauważyć, że jest więcej progów i czynników różnicujących ja nie wiem czy przypadkiem ostatecznie o równości ludzi o równym dostępie do ochrony zdrowia nie będzie decydował dostęp do publicznej służby zdrowia tak dlatego, że to jest bardzo takiej strategiczne jeśli chodzi o współczesny liberalizm, że zostawia tak jak powiedziałeś fasady jednak jakaś część nie fasadowa być może tylko fasadowa niektórym ludziom wystarcza inaczej mówiąc opłaca się nie rezygnować całkowicie z publicznej służby zdrowia, z której mogą korzystać różni ludzie nie czekając koniecznie w kolejce, więc jest to nie chciałbym tego przerabiać na szansę, ale to co to obnaży ta sytuacja to, że problemem nie jest tylko ograniczony dostęp do prywatnej służby zdrowia, ale uprzywilejowany dostęp niektórych do publicznej służby zdrowia i właśnie ta dywidendę i wtedy widać dlaczego, dlaczego o tym, pomyślałam, ponieważ Emmanuel Todd, mówi że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, w której aparat państwowy funkcjonuje po to, żeby przede wszystkim siebie obsługiwać to nie są żadni nowi liberałowie, chociaż mogą zgłosić na liberalizm nawet ultra liberalizm, dlatego że po pierwsze jest banalny powód, ale po pierwsze, większość tych ludzi nigdy nie pracowała w prywatnym biznesie są ludzie, którzy zawsze pracują na państwowych etatach albo są posłami albo są rządzącej albo pozostają w sferze takiej dużej transparentności teraz to widać po ostatnich wynikach badań na co są przeznaczone pieniądze w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Otóż okazuje się, że żaden z tych celów nie jest zazwyczaj realizowane czy chodzi o tzw. zielone cele czy też chodzi o wsparcie rozwój jakiś lokalnych społeczności zawsze się okazuje, że po roku po 2 jednak nie nie pracują nie jest to zatrudnienie dla tej wspólnoty, która podnosi np. koszty środowiskowe jakiegoś przedsięwzięcia tylko dla ludzi dojeżdżających dla klasy średniej tak dalej, więc widać widać jak zmienia się architektura państwa zmieniają się cele państwa zmienia się architektura państwa i ciekawe jest to jak długo przetrwa jeszcze właśnie ta obietnica wprowadzenia fasadowych jak mówisz polityk publicznych na ile ona będzie wiarygodna myśleć jak długo przetrwa właśnie w konfrontacji przed tego typu infekcją wirusową jaką, jaką mamy na można się spodziewać że, że państwa Unii kraje Unii Europejskiej będą poszukiwały jakiejś jakichś innych źródeł wiary państwo mamy cały czas dużo do stracenia teraz widać kolejne też kryzys migracyjny jeśli trzeba do tego dodać myślę, że to bardzo zmieni to kim jesteśmy co myślimy o sobie jako ludziach, dlatego że w istocie Afryka mamy od dawna od dawna korzystaliśmy z tego nowego płynnego złota, jakim jest praca opiekuńcza kobiet przebywających z Afryki potem Europy Środkowej Europy wschodniej dzięki temu są właśnie taki problematyczny dla niektórych jest gdzieś o tym, się mało mówi z tego powodu feminizm jest takim problematycznym ruchem, ponieważ emancypacja niektórych kobiet była możliwa dzięki temu, że niektóre kobiety zrezygnowały ze swoich rodzin zrezygnowały z edukacji zrezygnowały ze swoich wspólnot itd. więc jak najbardziej tak można powiedzieć, że po prostu to jest taka sytuacja, w której problemem chyba jest to, że dawaliśmy sobie 2030 lat na ten kryzys właśnie co my tutaj też o tym, rozmawialiśmy prawie o takiej perspektywie mówiłaś, a tutaj nagle może też oczywiście to wszystko uda się opanować i konsekwencje nie będą takie, jakie jakich się dzisiaj np. spodziewamy, bo taki scenariusz też jest możliwy, chociaż już w tej chwili właściwie i ekonomiczne i i społecznej takiego złego Rooney już są plany zrekompensowania strat inwestorom na giełdzie już są plany wsparcia niektórych przemysłów publicznego oczywiście ta, która to pokazuje, że jest kolejny kryzys i znowu publicznego wsparcia będzie wymagał sektor prywatny wydaje mi się, że nie przypadkiem tak wiąże te 2 czy nawet 3 sprawy feminizmu kryzys klimatyczny i Korona wirusa z tego powodu, że być może być może używamy języka opowiadania Korona wirusie auto, żeby mówić o innych zagrożeniach, o których staraliśmy się nie myśleć, o których nawet jeśli mówiliśmy to poświęcaliśmy temu osobną rozmowę osobną ekspertyza, a teraz widać, że mamy do czynienia z Konga z konglomeratem różnych problemów, więc Korona wirus pojawia się jako taka nieustępliwa presja dokonane dokonania rozstrzygnięcia niepokojące może być to, że jeśli chodzi o reagowanie na kryzys klimatyczny to tym co nas chroniło przed myślenie przed podejmowaniem różnych działań było pozostawanie w jakiś rutynie działanie jak zwykle działanie jak zawsze staliśmy się bardziej uważni ostrożni jeśli chodzi o pewne rzeczy jak sortowanie śmieci kupowanie takich unijnych produktów wiedzieliśmy, że to jest nieskuteczne czy znakomita większość wie, że to jest nieskuteczne, a teraz do tej rutyny dochodzi jeszcze 1 rutyna wzmożona oglądanie innych menedżera itd. tak bardzo dużą gromadzenie zapasów żywności gromadzenie leków zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie swoim bliskim sobie, więc mamy taką nieustępliwością presję, a nie byliśmy na to przygotowani myśleliśmy, że możemy jeszcze przez przynajmniej kilka lat no mieć taki spokój, jaki daje właśnie rutyna niedawno psychoanalityka francuska NN Lech z okazji strajku wielo wielo tygodniowego jak miał miejsce we Francji wydała taką książkę pochwała spóźnienia mówiąc o tym, że to jest bardzo dobry czas, kiedy nie możemy dotrzeć na miejsce, że bycie wyrwanym z rutyny pozwala spojrzeć na siebie ja używam takiego porównania jak np. zgubimy zgubił klucze zaczynam sobie przypominać co robiłam robiłam to rutynowo, ale wtedy, kiedy usiłuję sobie przypomnieć co zrobiłam z kluczami to wtedy widzę siebie nie widzę siebie widzę siebie już swoje miejsce widzę swoje możliwości swoje relacje i to jest taki moment, kiedy oczywistość przestaje być oczywista, kiedy staje się podejrzana i więc w tym sensie jest to można widzieć jakiś element korzyści w tej sytuacji, bo chciałabym teraz może powiem brązu wiem mam takie poczucie, że pytałeś miał drugi raz, więc rozumiem że, że chodzi o to, żeby umawiamy się czegoś skrajnego oczywiście nota obawiam się jakieś katastrofy demontażu tych instytucji czy tych struktur, które regulują nam jakoś codzienność powodują, że my mamy poczucie funkcjonowania jednak jakiś stabilności ta stabilność jest jak wiadomo krucha właśnie, dlatego że instytucje są fasadowe, kiedy pojawia się coś co rozmontował je ta regularną formę, w której w, której na co dzień żyjemy no to właśnie może otworzyć się otchłań ich, bo to jest najbardziej przerażające jest też coś co bardzo aktywizują wyobraźnię no bo chodzi nam te wszystkie wątki mitologii apokaliptycznych itd. może zaczęłabym od takiego codziennego banalnego przykładu jak teraz byłam we Francji to w wielu sieciach hotelowych były strajki personelu sprzątającego, dlatego że przed 2015 roku zazwyczaj to są kobiety one pracowały na kontraktach i w ramach tego kontraktu miały posprzątać 30 pomieszczeń po 2015 roku zmieniono tę umowę pojawili się uchodźcy pojawili się imigranci miały do posprzątania 40 pokoju w tej chwili 50 ja, ponieważ oczywiście zatrzymam się w hotelu tamte były nieczynne zatrzymam się w hotelu, gdzie nie było takiego strajku, ale uważniej niż do tej pory zaczęłam sprzątać tak, żeby ci, którzy sprzątają mogli mogli pójść po 8 godzinach pracy do domu ma oczywiście nadgodziny nie są opłacane no i zreflektowała się, że jeżeli inne osoby i ja w ten sposób wspieramy ten personel sprzątający to bardzo możliwe, że za 23 lata ten kontrakt będzie opiewał na 60 pomieszczeniu tak to okazuje się, że takie trwanie w rutynie jest niebezpieczna i moja rutyna innych tak naprawdę może doprowadzać do kresu Candy jakieś granice biologiczne już fizycznej wytrzymałości oglądałam reportaż, w którym rozmawiano z kobietami, które strajkowały i one mówiły, że nie wiedzą co mają wybrać albo pracę 12 godzinną albo zajmowanie się dziećmi, ale ze wszystkiego co mówiły wynikało coś takiego, że mają ten niepokój obawę, że albo zaraz ktoś nazwie pasożytami, bo nie pracują siedzą w domu jak to się mówi albo będą hodowały dziecina służących, bo w ogóle nie będą mogły się nimi zajmować prof. Małgorzata Jacyno w studiu wracamy po informacjach jesteśmy z powrotem prof. Małgorzata Jacyna cały czas w studiu raz jeszcze dzień dobry to pomówmy o tych relacjach może to mówmy o tym, o czym mieliśmy mówić, zanim jeszcze zaczęliśmy mówić o Romach wyrusza, czyli o relacjach pomiędzy ekologią kapitalizmem i feminizmem organizatorki tegorocznej Manify postanowiły ją zrealizować pod hasłem feminizm dla klimatu klimat na anty kapitalizm trochę ten przekaz, który płynie można interpretować jako przekaz nie ma feminizmu bez anty kapitalizm mu co jest jakimś postulatem jak rozumiem, bo też przecież są feministki o poglądach np. liberalnych albo neoliberalnych wcale nie nie takie anty kapitaliści twarde, ale właśnie o tym, trochę już mówiła, że ktoś się ze sobą splata łączy, ale na ile dzisiaj kwestia emancypacji kobiet są rozłączne od kwestii systemu ekonomicznego na ile właśnie da się być feministką np. neoliberałów koło ana ile to jest jednak wykluczające się perspektywa myślę, że to oczywiste, że pojawia się hasło anty kapitalizmu wydaje mi się, że wydaje się że to jest taki moment krytyczny, chociaż oczywiście były feministki socjalistyczne krytyczną tego momentu jest związana z tym, że prawdopodobnie największe poświęcenia ta nowa sytuacja największych poświęceń będzie wymagała ze strony kobiet, o ile już od dawna nie wymaga nie jest to nowe hasło anty kapitalizm jeśli chodzi o feminizm czy rozumiem, że zapadła pewna decyzja związana z taką diagnozą, że polityka tożsamościowo dzisiaj jest często utożsamiana z zanikaniem polityk publicznych polityka tożsamościowo miała w istocie zastąpić polityki publiczne my tych historii dyskusji nie znamy, dlatego że 30 lat żyjemy w kapitalizmie od niedawna w ogóle wiemy, że to jest kapitalizm mówiliśmy transformacja zmiana ustroju zmiana systemu liberalizm demokracja demokracja liberalna poznaliśmy nowe słowa jedynie dawnego używamy rozumiem, że w tym haśle antykapitalistyczne, który był już obecnych ruchach feministycznych w latach osiemdziesiątych kryje się plan projekt jakiejś reorientacji w związku właśnie z nieskutecznością polityk tusz tożsamość owych i wiąże się to zamiarem konwergencji tak czyni skupienia zgromadzenia przy feminizm je różnych sił jeśli chodzi o rok 2020 to wydaje mi się, że cały czas jesteśmy na etapie raczej czegoś co nazwałabym zamieszkami tożsamościowym mi i że to połączenie nie jest takie oczywiste trzeba podkreślić też, że feminizm z tego powodu ma problem z konwergencja z prezentem zbyciem reprezentację społeczną kobiet, dlatego że jest to ruch nurt, który związany jest wynikami ze środowiskiem akademickim, a więc taki ruch, który jest podejrzewany o zawłaszczenie idei wolności emancypacji równości też wewnątrz feminizmu, częstując mówimy sami, ale to nie jest zjawisko jednorodne jest kilka tzw. fal tego ruchu, które od siebie bardzo różnią i są różne takie wewnątrz tych środowisk feministycznych i postawy i perspektywy teoretyczne, które są ze sobą bardzo ostrym sporządza właśnie i chodzi o to, że zbadań wynika po prostu z badań wynika, że są kraje mam namyśli kraje zachodnie, ale to pasuje jakoś do tych różnych zmieniających się, ale też powtarzającego wyników badań np. we Francji wszystkie kobiety czują się feministkami, ale absolutnie nie mają poczucia, że są reprezentowane przez te postacie, które pokazują się w mediach przez te postacie, które mówią o problemach kobiet nazwały, by zupełnie inaczej swoje problemy innym językiem mają trochę inny system wartę, a po jakich osiach te różnice przebiegają te, których właśnie mówi to znaczy mamy te figury takie bardzo obecna w życiu publicznym i osoby które, które definiują jako feministki zarazem, ale nie identyfikują się akurat takim innym przekazem to na czym te różnice polegają bardzo ciekawy po pierwsze, ruch feministyczny mówię to tu o interpretacjach z wywiadów danych otrzymanych z wywiadów z kobietami żyjących na peryferiach po pierwsze, hybrydyzacja środowiska władzy reprezentantek feminizmu biznesu celebrytów świata Hollywoodu właśnie z tego powodu różne takie przedsięwzięcia to, zwłaszcza autorzy kanadyjscy to podkreślają przynajmniej w uszach w tej chwili mogłabym wymienić, którzy zwracają uwagę na to, że rzeczywiście dochodzi do upublicznienia różnych form przemocy eksploatacji nierówności, ale taki problem jak to, że ktoś dostał gaży mniejszą o 1 000 000USD za główną rolę nie jest albo nie nie nie otrzymał Oscara jest nie doceniony nie jest problemem, którego doświadczają te kobiety dla nich istotne są inne problemy już dobra szkoła dobry transport dostęp do ochrony zdrowia to jest też coś takiego co przecież w ramach trzeciej fali bodaj nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o teorię feministyczną ale, ale było było bardzo silnie obecna tak autorki jak Bear Hug 1 z takich ważnych osób dla tej trzeciej fali feminizmu zwracały uwagę właśnie na torze w zasadzie ten zachodni feminizm w takiej postaci w jakiej się tam wykształcił był nazwijmy to produktem białych kobiet z klasy średniej to znaczy, że był emancypacji też pewnej klasy społecznej natomiast zupełnie inaczej te kwestie zupełnie inaczej struktura problemu widzą np. właśnie czarnoskóre nie wiem afro Amerykanki, które funkcjonują jeszcze w jak innym poziomie dyskryminacji pojęcie internacjonalizm tutaj oczywiście się się pojawia to znaczy właśnie takich nakładających się na siebie struktur dyskryminacyjny tak to właśnie mówiliśmy przed chwilą dosłownie o tym, że emancypacja białych zachodnioeuropejskich kobiet była możliwa właśnie, dlatego że niektóre kobiety rezygnowały ze swojego życia swoich dzieci musiały opuścić natomiast dla białych kobiet właśnie z tej klasy wyższej mogły realizować zawodowo, bo afro Amerykanki w tym czasie pilnowały ich dzieci np. ta np. Ulrich Beck już dawno temu dosyć, bo kilka lat temu teraz to już jest dawno zapytał wprost co by było takim typowym małżeńskim małżeńskiej rozmowie, gdyby się okazało, że z jakichś powodów nie mają znikają opiekunki prywatna ciekawe jak wtedy rozmawiali, kto ma zastać w domu, kto ma iść do pracy czy czy ta emancypacja jest prawdziwą emancypację chciałabym się odnieść wydaje się, że coś się zmienia czy pokazuje pewien problem i łączy się skoro wirusem i łączy się też z kryzysem klimatycznym mam namyśli ostatnie protesty, jakie miały miejsce w związku z przyznaniem nagrody Polańskiemu wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która streszcza gromadzi różne niepokoje, bo te protesty moce w Żarach tak te protesty były bardzo spektakularne robiły wrażenie wręcz zamieszek ulicznych i pomyślałam sobie, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuację, kiedy my naprawdę nie wiemy oczywiście część środowiska część elit broniła Polańskiego mówiła to jest talent to jest pewien styl, który trzeba docenić to jest dzieło sztuki, ale myślę, że kryzys klimatyczny teraz ta epidemia to, że tracimy poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że są sytuacje stąd może się brać duże zamieszanie niepokój, o którym często mówiłeś, że możemy krzywdzić różnych ludzi takich sytuacjach mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mnie bardzo jesteśmy pewni co mamy podziwiać czy dzieło styl talent czy mamy podziwiać Przemo właśnie, więc to jest bardzo problematyczna nie nie chce w tym momencie brać żadnej strony, ale chcę powiedzieć, że pojawi się obrońcy steru natomiast niektórym taka sytuacja w związku z tym że, a powołam się na swojego ulubionego autora Christophera Lasza w związku z tym, że do tej pory mówiliśmy, że różne problemy nieporządek chaos biorą się przez ludzi z dołu, ale pisze, ale teraz widzimy, że jest inaczej ludzie z góry ludzie, którzy są na górze wywołują niepożądane domagają się specjalnych praw domagają się specjalnych przywilejów dlatego ja zapytałam Ben, gdybym rozmawiała właśnie antykapitalistyczne mi feministkami zapytałabym oto, jaki kapitalizm mają na myśli, bo co dzisiejsze wyłania właśnie dlatego mówiłam o tej niepewności co ja mam podziwiać jak naprawdę mogę mieć wątpliwość czy ktoś nie trenuje do tego, żeby podziwiała przemoc brak kary możliwość transgresji przez pole artystyczne różnych zasad różnych norm, zwłaszcza że tak jakoś niebezpiecznie często władza celebry ci finansjera jedzą wspólnie kolację mają wspólne uroczystości chodzą po tych samych dywanach to właśnie z tego powodu zapytałabym o jaki kapitalizm chodzi czy to nie jest tak, że to przedsiębiorstwo, w którym my pracujemy i które mamy być mam namyśli taki model Przedsiębiorczej podmiotowości czy to przedsiębiorstwo nie zaczyna przypominać plantacji na plantacji charakterystyczne było to, że może, że niektórzy mogli przekroczyć wszelkie tabu mogli gwałcić bez poczucia winy ma nie, uważając w ogóle, że że, że decydują się na przemoc, że podejmują w ogóle jakąś decyzję działali pod wpływem impulsu, który nie podlega żadnym żadnym moralnym rachunkom i to jest ten model plantacji przedsiębiorstwa jako plantacji dopiero pokazuje, jakim modelem kapitalizmu mamy do czynienia i że to nie jest zwykły powrót do początku dwudziestego wieku do liberalizmu, jaki znamy myślę też można powiedzieć na koniec jak widzę można też powiedzieć chciałabym o tym, powiedzieć, żeby trochę rozbroić też krańce te granice, których się boimy chciałem nazwać katastrofę jak zauważyła, ponieważ ja boję się obawiam się kryzysu klimatycznego to zauważyłam, że powód, dla którego biorę na siebie tę misję mówienia o tym jest związany z tym, że boję się w zupełnej utraty człowieczeństwa 2 miała powiedzieć jak ta koszmarna rzeczywistość będzie wyglądała to bym powiedziała ludzie będą jeść dzieci, a i tak to jest rok oraz żeśmy się im pomyślałam sobie, że to jest właśnie lewicowa lewicowy koszmar lewicowe wyobrażenie koszmaru, bo jesteś prawicowa ambicja, która mówi rozkosz o przyjemności o tym, że wszyscy zostaną w domu podłączają się będą 24 godziny na dobę doświadczać orgazmów w bardzo prawicę Szach tar to jest to, czego boją się konserwatywni, a tego boi się pozycja to, czego ja się teraz obawia mając na uwadze to że, że są 2 wizje konserwatywna i lewicowa to, że ona obydwie mogą się spełnić jednocześnie jednocześnie obraz wiedzy będą tak żyli w upiorny nieludzkich warunkach będą musieli dokonywać transgresji przekraczać pewne granice, ale w związku z tym będzie w nich przyzwolenie na to, żeby inni ci na górze też przekraczali stale granice i zażywali rozmaitych wymyślnych rozkosze no cóż to będzie puenta tej naszej rozmowy prof. Małgorzata Jacyno bardzo dziękuję dziękuję i tylko powiem, że właśnie trwa konferencja ministra zdrowia od pewnego czasu, który poinformował, że jest kolejny pacjent z pozytywnym wynikiem testu na Korona wirusa to już w tej chwili jest szósty przypadek w Polsce 128 osób jest hospitalizowanych i sprawdza się czy też mają tego skoro ma wirusa czy nie no ale pewnie więcej państwo usłyszą za moment informacjach, a ja raz jeszcze bardzo dziękuję prezes Małgorzata Jacyna chciała za moment będzie tutaj Jan Chwedeńczuk będzie z kolei mechanice kwantowej rozmawiać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA