REKLAMA

Jak wspierać inżynierki?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2020-03-07 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:22 min.
Udostępnij:

Dyrektorka, prezeska, inżynierka - te słowa wciąż budzą opór części społeczeństwa. Na szczęście firmy technologiczne dbające o różnorodność zespołów nie tylko akceptują takie określenia, ale też zachęcają i wspierają kobiety, które chcą pracować jako inżynierki. Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła? I jak mogą im pomóc programy mentoringowe? O tym opowie Anna Krajewska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek 20 nie pierwszy już raz wspiera większą uczestnictwo kobiet technologiach w dziedzinach ścisłych dziś rozmawiamy o Inżynierach inżynier wtedy wraz ze mną studiów Anna Krajewska partner biznesowy HR w firmie zimę dzień dobę dzień dobry pani redaktor nie przypadkiem firma imając się pojawia, ponieważ to z jej inicjatywy powstał program inżynier i 40 to brzmi tak dosyć tajemniczo będzie trzeba wyjaśnić też 40, ale Rozwiń » chcę zacząć od pytania czy w państwa firmie już osiągnąć inżynier AK menedżerka prezeska zapytaliśmy panią prezes nie udało się dotrzeć czy te minuty, by się przyjęły czy też nadal są tak do końca komfortowo wykreśla mówi inżynier z kimś, a my perspektyw grzmi komfortowo, a z perspektywy firmy, którą reprezentuje również to w takim codziennym życiu, czyli używamy tytułu prezeska używam tytułu menadżerka tym samym konsekwentnie używamy terminu inżynierska no bo kiedyś rzucił hasło inżynier do długu to czasami wychodzi obrona inżynier, czyli tak naprawdę skojarzenie z pracą dyplomową tak jest magister magister takie wnioski w tym momencie to nadal się to pojawia, ale na to nie zaczynają się zmieniać inżynierem jest jak rozumiem co, więc nie pan inżynier tylko inżyniera jako takich czy jest coraz więcej myślę że, że powoli jest coraz więcej, aczkolwiek nadal pracujemy nad tym, aby zawód i inżyniera czy kobiet w ogóle świecie nowych technologii nieco bardziej promować i to nie chodzi tylko wyłącznie taką takie czyste promowania, ale też o opatrzenie szerzej jeśli chodzi o to, jakie kompetencje i przed jakimi wyzwaniami stawia SA obecne rynek pracy czy rynek nowoczesnych technologii i pan redaktor wspomniał o tym, że to tak wszystko magicznie brzmi, bo mamy tutaj człowieka 20 mamy inżynier 40 pewnie dziś po drodze jest jeszcze człowiek 30, więc nie zauważyłem więc, gdzie też się pojawiać może świat 30 w związku, z czym myślę sobie o tym, że, jeżeli mówimy o więźniarkach 40 to też mówimy o takim świecie, w którym teraz zaczynamy funkcjonować jako ludzie w takim świecie, w którym teraz funkcjonują organizacje technologiczne które, które są i nowa, czyli zajmuje się innowacjami na rynku technologii i patrząc na to, że w ten świat nowych technologii dotyczy w dużej mierze tego w jaki sposób zarządzamy danymi jak Bosch urząd komunikują urządzenia, gdzie przetwarzamy dane to ta nazwa programu inżynier 40 bardzo silnie naszym zdaniem koreluje z tym jak będzie wyglądał przemysł 40, więc ta nazwa nie pojawiła się jakoś tak zupełnie przez przypadek zakończyli mówimy o cyfryzacji digitalizacji przemysł o tym, była kiedyś audycja na antenie mówią państwo zależne w archiwum, ale przypomnijmy chodzi generalnie to mamy 4 generacje przemysłu ta pierwsza generacja ma najbardziej pierwotna totalna rewolucja przemysłowa maszyny, które były czysto mechaniczne nie wymagały żadnych kompetencji programistycznych czy czym tak otrzymujemy cyfrowych dzisiaj mamy świat wtedy, kiedy mówimy nie tylko komputeryzacji nie tylko cyfryzacji, ale cie, o czym to jest to wtedy zadał przypomnijmy w to jest to maszyny ze sobą rozmawiają działają zaczyna przechodzić sztuczna inteligencja do fabryk jeśli chodzi o to czym jest czym jest 40 to w zasadzie taki bardzo uproszczonej, a w formule dobrze by było powiedzieć o tym, że faktycznie żyjemy w świecie, gdzie maszyny będą się ze sobą komunikowały, gdzie spotykamy się wielością danych, które będą przetwarzane, ale przede wszystkim w kontekście tego, o czym ja bym chciała powiedzieć, że ten świat, który zmienia wymaga też nowych sposobów działania nowych kompetencji stąd pojawiła się taka inicjatywa już trzecia naszych w naszym wydaniu chodzi o finanse Polska programu inżynier 40, który służy temu, żeby odczarować trochę ten świat nowych technologii nie tylko ja w świat nowych technologii, ale także czarować, że jest jakoś zawody drukowane przede wszystkim mężczyzną bardzo chciałabym, żebyśmy odeszli od tej Formuły, że mamy bardziej męskie bardziej damskie zawody, więc dać również szansa młodym kobietom wchodzącym na rynek pracy zrozumiał tego czym ten świat nowe technologie Poznania w praktyce jak wygląda praca w nowoczesnym przedsiębiorstwie i przygotowania się też takie strony miękkiej do tego w jaki sposób w miarę płynnie wejść na ten rynek pracy i tego rodzaju te, o których teraz mówimy, czyli inżynier kicz 40 mają służyć temu, żeby stworzyć szansę optymalnego wejścia na rynek pracy, które faktycznie będzie rynkiem 40 tak właściwie mają nawet inni już nim nie sposób jest rynkiem rosnącego niedoboru bowiem za mała jest problem z programistami jest problem z inżynierami obojga płci tłumaczy w Polsce mamy wiemy, że mamy za mało będziemy mieli za mało tych tych pracowników stąd lasu kwestia zachęcenia do tego, by iść tą ścieżką edukacji potem kariery no i 2 zachęca nas jeszcze chce zostać określonej audycji powiedziałem tak niefortunnie, że jeżeli nawet kobiety są Polacy na takich studiach na sobie radzą jak sądzę większość pań które, które idą na studia na studia inżynierskie radzą one konsultacji z tymi studiami znakomicie, zdobywając kwalifikację zrobią dyplomy no ale potem czasami jest niestety także ten dyplom nie trafia może do szuflady leżą w pani pani inżynier inżynier zamiast pracować w tej dziedzinie zmienia kierunek działania nie wie Zobacz, jaką pracę znaleźć, a jak już się znajdzie to po prostu nie czuje się tam to zbyt komfortowo i zmian chodzi o to by zmienić właśnie te uwarunkowania, by osoby, które mając wykształcenia odnalazł się w tej nowej pracy w nowej rzeczywistości jak najlepiej to na pewno druga rzecz jest też taka, że to co zauważamy to jeśli patrzy na raport np. na raport umiem im dać po on pokazuje, że tylko 6 na 1000 kobiet wybiera zawody znów związana z nowymi technologiami to co jest jeszcze ważna to, że nie ma innowacji, która jest motorem napędowym przemysłu rozwoju bez różnorodności i okazuje się, że mówimy też po pewnym pewne kombinacji, a sposobów działania i kompetencji które, które wydają się być zadedykowana zarówno kobietom jak i mężczyzn, więc z 1 strony jest to, o czym pan, mówi że mamy niedobory i chcielibyśmy, żeby kadry były wysoko wykwalifikowane wysokojakościowe i żeby rynek pracy był również dostępne dla kobiet także jeśli teraz statystycznie kobiety zajmują zdecydowanie może jeszcze mniej stanowisk takich typowo związanych z pracą w przemyśle 40, ale te programy mają temu służyć, czyli mówimy o tym, że, że umiejętności techniczne i wiedza to jest zakres umiejętności, które są w uczelni tak one są nie są definiowane przez płeć, czyli mogą, czyli uczy się zarówno tak samo kobiet taki mężczyzna, a to epoka okazuje teraz, żeby skutecznie realizować rolę inżyniera czy skutecznie odnaleźć się w obszarze nowych technologii to nie tylko kompetencje techniczne co wskazuje raport smart Industry, ale również takie umiejętności społeczne i umiejętności takie osobiste związane z rozwiązywaniem problemów z chodzeniem relacje analitycznym podchodzenie do do tematu, więc to jest pewien mnich, skąd kompetencyjne i ten rozwój może się pojawić na styku także, czyli na styku kompetencji technicznych na styku kompetencji nazwijmy je na potrzeby tego spotkania takimi kompetencjami miękkimi tak kompetencje miękkie są to istotne w tym momencie mówi pani różnorodności, czyli dobrze, kiedy spożywamy i kobiety mam ważny, a różne style komunikowania mamy różne punkty widzenia na na problem równe metody jego rozwiązywania to jest generalnie korzystne dla innowacji to jest korzystne dla innowacji przy sobie wyobrazić, że w sytuacji, w której mamy 6 na 1000 kobiet chodzą, które wybierają zawody techniczne co by się wydarzyło, gdyby ten współczynnik się zmienił się na nieco wyższe wydaje się, że że, że to jest świat często IMEI to może być bardzo ciekawe, ponieważ być może dla wielu zawód wydaje się czy to w ogóle wraca nowych technologiach wydaje się być nieco magiczna zaczarowana trudna takie programy taki odsetek, które robimy m.in. inżynier 40 mają na celu to, aby realnie dana osoba mogła zobaczyć, z czym się ma szansę zmierzyć i i jakoś kary, ale karierę może zacząć w tej przygodzie w programie jak i 4 zabudować jest szansa, by zrobić coś dobrego nie tylko dla dla samej idei, bo sama idea łączenia kobiet za aktywność zawodową nowych wątkach słusznych z tego co widziałam partnerem państwa programu jest Fundacja perspektywy prawdę, czyli dr Bianka Siwińska dokłada zespół pozbawiamy niniejszym kibicujemy wspieramy zapraszamy co jakiś czas do programu to jest coś o tym, mówimy o właściwych od wielu lat byłoby dobrze, żeby kobiety szły na Politechniki byłoby dobrze, żeby kończyły Politechniki byłoby byłoby dobrze, gdyby zostały w tym zawodzie, ale wciąż jest cała masa problemów po drodze spowoduje jest łatwo wypaść z tego rynku pracy niższe niż mężczyznom nie rozumiem, że inżynier i wtedy zadałam chcieliśmy pokazać się da to można zrobić, a potem swoją pracę z drugiej strony mato pomóc w przygotowaniu właśnie absolwentach kierunków technicznych na te równe ciuchy mogą to się przytrafić tak program inżynier 40 tak jak wspomniałem wcześniej łączy w sobie zarówno edukację i warsztaty z ekspertami, a z mięsa w temacie no dotyczący nowych technologii, ale również 1 z bloków dedykowane jest temu w jaki sposób odnaleźć na rynku pracy budować swoją ścieżkę kariery będzie też blok, w którym prezeska nasze firmy będzie dzieliła się swoim doświadczeniem w związku z tym jest to pewnego rodzaju nowe podejście, które z naszej perspektywy patrząc też na raport dane za te wychodzi naprzeciw tym potrzebom, z którymi spotykają się młode kobiety na rynku pracy stąd program jest nie tylko techniczne, ale także, ale także proponujemy co jest pierwszy raz tej w programie inżynier 40 inicjatywa, która nazwę na inicjatywę rozwojową ryzykowaliśmy do tego, by tego programu mentoringu za chwilę opowiem więcej o tym, poco, dlaczego akurat mentoringu tutaj byłby jest moim zdaniem również najbardziej optymalną formą rozwoju jeśli chodzi o poszukiwanie optymalnej ścieżki kariery zatem jest to coś zupełnie innego niż co dotychczas koncentrujemy się nie tylko na umiejętnościach technicznych to jest dobry dobry sygnał sam sobie, jeżeli mimo nowych technologiach w praktyce logicznych to to pojawia się krytyka to firmy często zapominały w trakcie ostatnich lat to się rozwoju o tym, zaistniał właśnie w tej poza techniczne wg ich dotyczą jest krytyka dotycząca postępowania etycznego gigantów technologicznych niektórych praw, więc sytuacji mówimy o kraj nie samą techniką stoi innowacja nie samą techniką stoi firma koncern technologiczny to otwieramy sobie perspektywę nowego traktowania w ogóle całej branży myślowo jest cena od cementowni na tym już mówiliśmy też audycję dawno temu co o tym, zaraz też państwu powiem, ale to w drugiej części audycji przypominam, że wracamy do anten za kilka minut po nas słuchać, a jeżeli państwo będą w stanie zapraszamy do słonia z podcastów internet oraz TOK FM Group kapela ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski człowiek 20 i inżynier kicz wtedy ZO, a ze mną studia wciąż Anna Krajewska z firmy Siemens witam ponownie i tam ponownie rozmawialiśmy w pierwszej części o tym za wsparcie dla młodych kobiet, które chcą zacząć karierę w branży technologicznej obejmuje nie tylko szkolenia z tych takich czwarty techniczne umiejętności to pewnie to przydatne przy dowiedzieć czym jest ta sztuczna inteligencja jak się programuje roboty jak się baroku wydano to wszystko na pewno fascynująca, ale padło hasło mentoringu sprawdziłem, że mieliśmy audycja mentoringu w 2015 roku i to tak jak się okazało to 5 lat temu jeszcze ponad 5 lat temu, więc minęło trochę czasu wtedy też gościliśmy akurat w studiu odpowiedział też mięsa, więc sama idea oczywiście nie jest nowa musiał sam monitoring sokołami sięga pewnie starożytnej Grecji co najmniej, ale to mamy 2020 dokument niszczą wciąż sposobnością potrzebujemy ściekową, kto jest mentor czy też usług się od nas mądrzejsze czy tutaj każda nowa definicja tak to bardzo dobre pytanie dziękuję za to pytanie po faktycznie mentoringu KE jest 1 z form rozwoju tak chciała też o tym, powiedzieć, a które, któremu których, którego można, w których można używać jeśli chodzi o nowych narzędzi rozwojowych, dlaczego akurat mentoringu i dlaczego wybraliśmy mentorem jeśli chodzi o inżynier 40 z powodów po pierwsze, kwota organizacja od wielu lat proponujemy naszym pracownikom prawo udział w programie mentoringu, więc mamy doświadczenie widzimy jak relacja mentora i NT realnie pracuje i wpływa na konkretne widoczne rezultaty jeśli chodzi o moment warto przy okazji powiedzieć właśnie w tej parze z kim jest mentor kim jest Bentley mentor to jest tam ta osoba, do której zwraca się manty w tym układzie Mentel w programie w dokumencie program inżynier czar 0 będzie 1 z 3 laureatek po to jest również nagroda w programie inżynier należy raczej mamy konkurs mamy tak naprawdę mamy konkurs mamy nagrodę tak 1 z 3 na mamy nagrody i dla 1 dla każdej z Europy każdy 3 laureatki programu jak i 40 będą miały okazję mieć regularna sesja mentoringu owe z kobietami z mięsa obok mnie będą również moja koleżanka Agata Górska ma w rynku każda wspiera inne branże ochrona Harnasie firmy, ale wracając do tego, dlaczego mentoringu ja podzielę z państwem taką osobistą, choć moją definicje mentoringu i dlaczego warto w ogóle mentoringu wziąć udział IAI trochę też jest postawić ami, bo dzieci takim przekonaniem, że w zasadzie każdy potrzebuje mentora jeśli pan redaktor pyta też kwaśną lżejsze pani tutaj nie stopnie i tytułu chodzi, więc jeżeli mówimy o mentoringu to bardziej chciałabym, żebyśmy zapamiętali taką definicję też wsparcie 1 osoby przez drugą w dokonywaniu przez nią pewnych przełomowych istotnych dla niej zmian czy postępu w obszarze wiedzy myślenia doświadczania odczuwania zatem i mojej perspektywy mając też doświadczenie jako mentor amant jest to głęboki proces rozwojowy, ale bezpieczne, ponieważ odbywa się w warunkach poufne odbywał się bez spotkaniu 1 ma 1 oparte na zaufaniu i szczerości i na relacje symetryczne, czyli nie ma tam hierarchii to jest ważne, kto jest ważniejsza bardziej jest to spotkanie 2 osób, które w, której 1 zazwyczaj z większym doświadczeniem towarzyszy tej drugiej, więc jest to relacja, dzięki której osoby będące w programie, które są w programie, które przejmą mentoringu mają szansę mieć zyska źródło inspiracji i bezpieczne środowisko eksploatacji eksploracji tematów, które z ich punktu widzenia danej osoby są istotnie ważna jeśli chodzi, o ile osobisty rozwój mówimy tutaj o modulacji symetrycznej w tej audycji w 5 lat my o tym, mówiliśmy bardzo często momentu uczy się czegoś od marki, bo wtedy mieliśmy audycji w programie linii tam, gdzie doświadczeni naukowcy naukowcy nie i będą inżynier czy panie z biznesu były w stanie tym młodym kobietom początkującym dopiero przekazać pewną wiedzę i średnich uczyło nowych rzeczy zupełnie fakt jego podejścia nowego spojrzenia to jest na pewno symetryczne relacja ukazująca obie strony dokładnie tak taka idea mentoringu i dziś też popatrzymy na to w jaki sposób cześć uczą się ludzie dorośli to trzeba wiedzieć, że ludzie się też czasie specyficzny sposób, czyli tak taki, że poprzez mniej przez regularne szkolenia bardziej poprzez doświadczenie oraz poprzez interakcję z drugą osobą, czyli ten słynny model 702010 można sprowadzić do modelu 9010 będą większe to doskonale wpisuje pani oparty na bezpośredniej interakcji bezpośrednich relacji, gdzie obie strony korzystają z szansy możliwości czy przyjemności towarzyszenia sobie rozwoju dokonujemy 9010 rozumiemy to są procenty to są procenty tak to prawda, jeżeli popatrzymy sobie na to jak uczą się ludzie dorośli to mówi się o tym, że 70% uczą się przez to, że są poddawani nowym wyzwaniom stosowną zadaniach 20, że kolejne 20% uczy się w taki sposób, że dyskutuje uczy się od od od innych w takiej bezpośredniej interakcji tylko 10% stanowią w tym cyklu rozwoju szkolenia takie słowa siostry to normalna zadbana, więc jeśli uprości meta procent 702010 wychodzi na to, że 9010% 90 to jest to wyzwanie doświadczenie interakcja i to wszystko zapewnia mentoringu w związku z tym dlatego też zdecydowaliśmy się że, chcąc zapewnić inżynier młodą kobietą, która wchodząc na rynek pracy pewno holistyczne podejście do tematu nie skupiać się tylko na kompetencjach technicznych, ale jednocześnie dać trochę nową odsłonę tego programu nowa szansa mentoringu w tym układzie i potem potrzeba daje się idealnie on wystąpiła pani to jest bezpieczna relacja to polega na tym 2 trochę inaczej inflacji powoli służbowej jeżeliby, jeżeli byśmy mówili o tym, mentor to nie jest wschodniej przełożony, który chwilę to nie powiem, ale ja nie wiem jak to zrobić, bo zawaliłem hałas strasznie ją wtedy wścieknie i powiem Niwa udami udami poprawić po pensji komu integracji społecznej nie można popełnić błąd można powiedzieć, że faktycznie kogoś czegoś nie zrozumiało nikt nie miał pretensji z tego tytułu albo nie nie będzie wyciągał konsekwencji służbowych to prawda to co bardzo RK zwrócił uwagę, że takich pokaz mówią swoje definicje mentoringu mentoringu to nie dało najważniejszego morza, choć wszystko ważne od 2 co powiedziałam również mu się po odbywa poza nią raportowania zatem dwoją się do re np. trwale aktor padało w tej relacji, które pan mówił mentorem raczej nie ma szans bytu stąd ja powiedziałam o tym, że relacja bezpieczna, ponieważ będąc mentor kończy podobnie moje koleżanki będą z Węgierkami nie ma żadnej zależności między nami nie mamy żadnych doświadczeń za sobą w związku z tym jest to o tyle bezpieczne i opadając kolejne pana pytanie tak mentoringu jest przestrzeń na wszystko czym przechodzi NT, czyli warto też powiedzieć dla osób, które myślą tam złożyć aplikację lub też już zaaplikował tego programu czytając sobie ta nagroda, którą mamy 1 z nich jest mentoringu to warto też powiedzieć o tym, że mentor nie wyznacza tematu mentoringu to osoba, która będzie w relacji mentoringu owej przechodzi z jakim wezwaniem trudnością potrzebą, którą wspólnie z mentorem eksploruje zatem odpowiedzialność co będzie finalnym faktem pracy mentoringu owej spoczywa na NT komentarza spoczywa odpowiedzialność za jakość tego procesu, czyli tonie mantr odpowiedzialny za to, że wymyślisz ciekawy temat, którym się podobał ta odpowiedzialność po stronie partii i to jak mogliśmy to nie jest układ szkolenia, gdzie ma zgodnie z tak czy owego jest ustalona z budy mamy programy nauczyciela, a my mamy tylko odbyć to co trzeba wykonać test na koniec tylko jest odcinek od samych wchodzimy z tematem tak, a prowadzący nas metodom próbuje my jak potrafi pomóc nam to pan nie próbuję w roku na bieżąco co prawda nie także wchodzi 1 podobno początku to jest całość, bo to się zmienić powinno się zmienić pod to może bowiem chwilę tak o procesie, ale dosłownie chwilę w takim czystym mentoringu taki też chcemy zaproponować uważa się liczba sesji powinna wynosić od 812, czyli to jest liczba spotkań, które dobrze wyborcy moment rynkowym się wydarzyła i teraz jeśli chodzi o o częstotliwość spotkań nie rzadziej niż raz na miesiąc nie częściej niż na 3 tygodnie w samym początku, kiedy dana osoba przychodzi jest spotkanie będziemy razem pracowali czy pracowały pojawia się jakaś jakiś zarys zalążek celu czy po temu po co właściwie tutaj jako element przyszłą chciałabym od razu powiedzieć wszystkim paniom, które myślą o tym, żeby znaleźć mentora czy posiadacz mentora nie chodzi o to, żeby przejść bardzo gotowym doprecyzowany 7 elegancko celem zazwyczaj pod tym celem, który nam towarzyszy pierwotnie być może są ukryte jeszcze inne cele, które w trakcie rozmowy o okażą się lub bardziej ważne i wraz może być także na cały cykl spotkań monitoringowi mamy 1 cel, bo taka jest potrzeba NT i taka jest wokół tego jak cały czas prowadzimy rozmowy wokół kogoś rozwijamy, ale być może jest także kilku sesjach jakich sądom wiemy, a tego celu wyłącz jakieś inne twarz z porządku to on nadaje, choć tematyka z pewnością nadaje NT natomiast my dzielimy się swoją uważność czujnością podawaniem pewnych hipotez, które mamy jako mentorzy pod dyskusję nie oznacza to, że zawsze wiemy lepiej dlatego stawiam hipotezę, żeby sprawdzać zmętnienie moduł łączności w branżach ex cathedra to prawda i sprawdzamy taki podział jeszcze raz ach te hipotezy, choć żaden wyścig to jest mądry mądrzejszy, choć bardziej mądre chodzi o partnerstwo racje symetryczną na tle zgłaszać można do 8marca, więc mało czasu zostało tak w jaki sposób zostaną internetową zgłaszać można przez stronę internetową www inwencji żołnierki 40 tak po dodaje w takim skrócie jeśli będzie potrzeba oczywiście to jest uregulowane do wybudowania tak i to co ważne, bo was głów państwa zgłoszenia czekamy to na zgłoszenia pań czekamy do 8marca teraz może przypomnę, bo nie było okazji tym powiedzieć, że programy dedykowane studentką uczelni technicznych, czyli uczelni politechnicznych lub studentką, które aktualnie strona uczelniach technicznych ale, ale podejmują trud podejmą czy, podejmując 0102. stopnia, które zakończą się tytułem inżyniera, czyli składamy aplikację do 8marca, a 16marca będzie finalna lista finalistek tej decyzji, jeżeli Arki 403 edycja programu jak i 30 potem już zgodnie z potrzebami możliwościami mentorów i marki będzie organizowana cała, o co będzie ogrzewany ten proces faktoringowy wiem, że macie państwo partnerów, którym plan inicjatywie tak jak wspominałam proces mentoringu czy w ogóle mentoringu w tym programie jest 1 z 3 nagród warto też wspomnieć o tym, że w ramach nagród przewidzieliśmy w tym programie również zwiedzanie fabryki MercedesBenz w Jaworze oraz dzień w firmy kuka i faktycznie pan rektor wspominał o patronów tego ta inicjatywa program realizujemy we współpracy z marca do Mercedes-Benz oraz firma kuka i wszyscy troje jesteśmy autorami czy fundatorami nagród, które czekają na laureatki programu i też autorami programu, w którym 30 na 30 najlepszych laureata będzie miało szansa, że udział firma kuka w nim to świetny wiedział to taka firma co robić roboty to pan takie mechaniczne ramiona, które palą się coraz dziwniejsze Rodowicz to osoba ta kompetencja, której tutaj warto pamiętać o w ławce w 2020 roku już nie pracujemy tylko na maszynach nie pracujemy tylko z ludźmi pracujemy z maszynami podajemy obok maszyn coraz bardziej inteligentnych to bardziej samodzielnych ta interakcja z maszynami ukryte w audycji lata mówiliśmy jest 1 z tych kompetencji, które trzeba sobie rozwija się rodzi się w tym w tym nowym świecie odnaleźć miejmy nadzieję, że się to uda jak największej liczbie kobiet w planach mężczyzna na kobiety kładziemy nacisk będziemy wciąż jest w tej branży za mało mam nadzieję, że się do umowy zachęcaliśmy do wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu albo w ogóle do studiowania kierunkach inżynierskich, bo zawsze warto gościem była Anna Krajewska partner biznesowy HR w firmie męża dziękuję bardzo, dziękuję bardzo mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA