REKLAMA

Bodnar - Wysłuchanie przed TSUE - Możemy się spodziewać rozstrzygnięcia, które spowoduje zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-03-09 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry witam dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dzisiaj zaplanowano wysłuchanie przed wielką Izbą Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazanej w połowie lutego odpowiedzi swoje prośby środki tymczasowe dotyczące Izby dyscyplinarnej Polska wniosła do zły o odrzucenie wniosku komisji Europejskiej chodzi generalnie o to, żeby izbę Rozwiń » dyscyplinarną Sądu Najwyższego zawiesić na coś się wydarzy zobaczymy, jakie będą skutki tej rozprawy przed wielką Izbą natomiast samo to wielka izba organizuje Trybunał sprawiedliwości organizuje rozprawę przed wielką Izbą tego typu sprawie jest niezwykle istotne, gdy się, że warto wytłumaczyć, która to sprawa, bo myślę, że my dyskutujemy różnych postępowaniach przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym co robi też co zapowiada komisja Europejska i myślę, że to może być trochę niejasne przypomnijmy, że jeszcze przed przyjęciem ustawy sądowej popularnie zwanej kagańca ową już trafił wniosek komisji Europejskiej do trybu do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który kwestionował cały ten system postępowań dyscyplinarnych i w ramach tego postępowania w lutym komisja Europejska zdecydowała się złożyć wniosek o środek tymczasowy i teraz można było ten wniosek rozpoznać poprzez orzeczenie 1 sędziego zazwyczaj takie decyzje podejmuje wiceprezes Trybunału, ale jednak Trybunał biorąc prawdopodobnie pod uwagę precedensowy charakter swego rozstrzygnięcia zdecydował się na zorganizowanie rozprawy przed wielką Izbą konsekwencją może być taka może być orzeczenie, które w ramach tego środka tymczasowego stwierdzi, że należy zawiesić stosowanie należy zawiesić funkcjonowanie i zanosi nie zdarzy dzisiaj dzisiaj raczej nie dzisiaj rozprawa po to, aby to wysłuchać argumenty stron wiem, że na rozprawie będą oczywiście nie tylko przedstawiciele państw przedstawiciele komisji i i pełnomocnicy komisji, ale także wiąże charakterze publiczności będzie chociażby sędzia już cieszy w ogóle delegacja sędziów z Polski, którzy mogą nam że, gdy czytam, że 5 krajów Unii dania Belgia Holandia Szwecja Finlandia poparł wniosek komisji Europejskiej o zamrożenie zbyt no to jest to jest spora liczba państw, bo zazwyczaj jak toczyły się już postępowanie dotyczące polskiego sądownictwa to były 23 kraje można być przodujące musi Holandię taką dobrą można kartę w tym w tym zakresie natomiast teraz 5 państw jednolite stanowisko także myślę, że możemy się spodziewać jednak rozstrzygnięcie będzie zmierzało do zawieszenia funkcjonowania Izby dyscyplinarnej Sąd Najwyższy ale w jakiej perspektywie może nastąpić, bo myślę, że raczej kilku dni tygodni tak bym się spodziewał, bo izba funkcjonuje cały czas uczą miało konsekwencje wtedy dla polskiego systemu co się może wydarzyć postanowieniem Trybunału są związane będą związane wszystkie organy państwa polskiego w tym także Sąd Najwyższy i prawdopodobnie spowoduje, że izba przestanie działać tylko poczekajmy na to postanowienie z konta, bo w zasadzie Sąd Najwyższy w swojej uchwale wskazał, że izba dyscyplinarna nie jest sądem i tak izba dalej działa tak tylko, że przypomni sobie całą dyskusję na temat sankcji, które są związane z tym, że nie stosuje się prawa unijnego także tego typu sankcje będą groziły też w takich sytuacjach przypominam 1 historię już pani redaktor pamięta historię wysłanie w ten przymusowy stan spoczynku wcześniejszy stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, czyli to co się zdarzyło w 2018 roku i też, zanim doszło do orzeczenia znowu postawienia tymczasowego Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej władze polskie różne sposoby mówił jako NATO nie będą tego stosowały jak stanowi już było na stole było wydane to po 2 dniach komórki ani jednak postanowienie było stosowane wydaje się, że może być podobnie w tym przypadku będą budżetu mam przed sobą również szefem kancelarii premiera minister Michał Dworczyk w Dzienniku Gazecie prawnej i on tłumaczy m.in. dlaczego było potrzebne przyjęcie specjalnej ustawy dotyczącej walki z zagrożeniami związanymi z grona wirusem, a z drugiej strony pani prof. Ewa Łętowska powiedziała, że ustawa jest niedopuszczalna opozycja nie powinna jej przyjmować, dlatego że nie było takiej potrzeby takie ograniczenia praw obywatelskich, że są inne przepisy, które regulują powiedzmy na reguły gry w takich w takich trudnych okolicznościach jak pan żal uważa, że ta ustawa powinna być przyjęta czy nie to zawsze z tym kłopot się wypowiadać jako rzecznik, kiedy była Rzecznik Praw Obywatelskich się na dany temat wypowiedzianą, ale nie zaliczy prawa obywatelstwa Kamil zagrożone czy nie pani Aniela, która zwraca uwagę na pewien standard, który czasami trochę utrudnia pracę, dlaczego tak, ponieważ nie ma tak radykalnego poglądu pani prof. Łętowska po pierwsze, posiada musimy uświadomić 1 rzecz w zasadzie w naszej historii naszego konstytucjonalizmu nie mieliśmy podobnego przypadku jak przypomniał sobie swoje zajęcia ze studentami jak rozmawiam o ograniczeniach praw wolności obywatelskich tam w konstytucji takie taki przepis, który mówi, że można ograniczyć ze względu na zdrowie tak i i w zasadzie się tak wszystko przychodzi zawsze tak prawie bezrefleksyjnie zaś bardzo się mówi o kwestiach dotyczących moralności publicznej bezpieczeństwa publicznego itd. ale tych kwestiach dotyczących zdrowia zawsze pamiętam w mówiłem dość rzadko, choć żadnej wzmianki wiecie to jest taka ustawa o zapobieganiu i epidemia wtedy np. można ograniczyć wolność osobistą, a tylko to wymienia się do czego zmierzam do tego, żeby nie mieliśmy w zasadzie podobnego podobnej sytuacji danego kazusu takiej skali, który powodował uruchomienie naszej wyobraźni publicznej do czego może ta do czego może epidemia prowadzić spójrzmy na to co się dzieje w Chinach słyszmy to oczywiście we włoszech teraz w Niemczech coraz większa liczba osób objętych różnymi restrykcjami to pokazuje nam skalę dyskutujemy o zagrożeniu dla najpoważniejszych wartości, jaką jest życie ludzkie i to na masową skalę i teraz powstaje pytanie czy w jaki sposób państwo powinno działać państwo powinno być sprawne w jaki sposób państwo powinno skorygować swoje działania i oczywiście ja po lekturze ustawy mam wątpliwości dotyczące kwestii związanych z ograniczeń działalności gospodarczej braku odpowiedzialności odszkodowawczej dla przedsiębiorców mamy kłopot tam są musisz bardzo szeroko skonstruowane przepisy dotyczące prawa oświatowego i kompetencji ministra edukacji ministra nauki szkolnictwa wyższego są też kłopoty związane z pr.bud. i te wszystkie zastrzeżenia zresztą mój zastępca Stanisław Trociuk przedstawią na posiedzeniu Senatu natomiast co do zasady te najważniejsze rozwiązania dotyczące ograniczeń wolności osobistej no to chyba niestety są uzasadnione sytuacją ja chciałem zacytować fragmenty rozmowy zapytać pana trzyma się zgadza z argumentacją ministra Kowalczyka mamy 3 stany nadzwyczajne klęski żywiołowej wyjątkowy wojenny nie mieliśmy jednak przepisów adekwatnych do obecnej sytuacji, czyli pozwalających na przygotowanie się do epidemii można było rozważyć wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ale wówczas mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym ograniczeniem praw obywateli i musielibyśmy odsunąć w czasie wybory no niestety konstytucja tak właśnie mówi art. 628 ust. 7, mówi że w czasie stanu nadzwyczajnego w ciągu 10 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone m.in. zbory prezydenta czy też formę pośrednią zwalczenia zagrożeń epidemią moim zdaniem tak myślę że, że tak, tym bardziej że też nie wiemy co nas jeszcze będzie czekało podkreślam spójrzmy na to co się stało nie wiemy tak naprawdę 3 czy się stało, bo nie wiem czy to był przecież tego projektu rozporządzenia premiera Montiego we włoszech czy one zostały faktycznie opublikowane, ale na zawieszenie poruszania się na wyjeżdżanie wjeżdżania w określonych prowincjach dekret przewiduje objęcie całej Lombardii kordonem sanitarnym, czyli zakazu lotów przejmą teren tak tak, że być może dojdziemy do tego momentu trzeba będzie nawet pójść w kierunku tych rozwiązań, ale może się uda zapobiec tym wszystkim problemu poprzez użycie środków ustawowych i w takiej sytuacji myślę, że no co należałoby teraz zrobić na pewno trzeba władzy oczywiście patrzeć na ręce tak to znaczy zastanawia za każdym razem obserwować czy te uprawnienia te Super uprawnienia, które są wprowadzane ustawą i nie są po prostu przekraczane nie budzą wątpliwości chociażby w kontekście tych zamówień z wolnej ręki prawda komu one są udzielane to po pierwsze po drugie wydaje się to deklaracja ze strony parlamentarzystów opozycji, że trzeba przygotować nową ustawę, która koryguje te błędy, które pojawiło się w trakcie rozpatrywania ustawy jest się wydaje, że dobra rzecz i i ich, ale co konkretnie czy chociażby o sobie mówią o tych przepisów pr.bud. tak, że zgodnie z ustawą można wejść na dowolny grunt można zbudować jakiś budynek, który służy walce z epidemią, po czym ustawa po 180 dniach przestaje obowiązywać w zasadzie nie ma przepisów ustawy co z tym budynkiem zrobić czy należy odszkodowanie zapłacić itd. czy tak samo można ograniczyć działalność gospodarczą i też nie ma przepisów odszkodowawczych to wydaje się, że dla uspokojenia nastrojów warto się zastanowić nad i pójść takim kierunku właśnie tej nowelizacji, a jednocześnie zdaję sobie sprawę z tej wagi sprawy z tego, że przyjęcie tych przepisów po prostu było niezbędne konieczne tak krótkim terminie ale gdyby teraz wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych, gdyby wzrosła jakoś znacząco liczba zakażeń to uznałby pan to za niedopuszczalne ograniczenie praw obywatelskich to znaczy oczywiście musimy obserwować w jaki sposób to będzie stosowane natomiast, jeżeli czytam wczorajszy komunikat głównego inspektora sanitarnego, który już teraz zakazuje zgromadzeń pół 1000 osób i organizowania imprez co to znaczy, ponieważ właśnie tego typu zgromadzenia mogą doprowadzić do rozprzestrzenienia się epidemii jak zdaje sobie sprawę z racji legis takiego takiego rozwiązania ale, ale naprawdę przyglądajmy się, kto będzie stosowany, czyli będzie dostosowane arbitralnie czy będzie po prostu, jeżeli jest prowadzony tego typu zakaz stosunku do wszystkich np. nie tylko w stosunku do wybranych czytam taki taką opinię, że najgroźniejsze dla wolności obywatelskich zmianą jest zmiana w art. 24 myśl, którego od tej pory nie ustawa, ale rozporządzenie ministra zdrowia określa listę chorób uzasadniających podanie danej osoby obowiązkowe izolacji lub kwarantannie trudno na to nie zwracać uwagę uwagi w toku procesu legislacyjnego musiał się temu przyjrzeć być może chodzi o to, że mogą być jakieś nie wiem odmiany być może tego wirusa, które mogą należało usuwać wpisywać na list zbyć być może podejmować działań trudno mu się teraz do tego stosunku o ustosunkowanie natomiast pamiętajmy że, zanim jeszcze wybuchła ta cała historia to myśmy już ustawę o tym, zagrożenie epidemiologiczne, które przewidywała cały szereg różnych ograniczeń praw wolności jednostki hospitalizowani kwarantanna prawda te kordony one te rozwiązania nie budziły wątpliwości teraz po prostu będziemy zderzenie z praktyką stosowania i myślę, że to będzie bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich jak dla społeczeństwa także dla państwa jako całej organizacji i Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem na zatokę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA