REKLAMA

W TSUE zakończyło się wysłuchanie w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

Połączenie
Data emisji:
2020-03-09 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Patryk Wachowiec Fundacja centrum analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobre będziemy mówić o tym jak też przebiegało tzw. wysłuchanie stron w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pan się przypatrywać temu wysłuchaniu ono się zaczęło dzisiaj o dziewiątej 30 skończyło się po dwunastej w jaki sposób jak to wyglądało może od tego zacznijmy nowy słuchanie to jest takie określenie Rozwiń » kolokwialnie oczywiście chodziło o zwykłą rozprawę, że w sprawie no chyba niezwykłej, bo zawieszenia Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego komisja Europejska z początkiem stycznia wniosła skierowała taki wniosek do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby na czas postępowania, w którym władzom polskim zarzuca się utworzenie Izby dyscyplinarnej, która nie spełnia kryteriów niezależności bezstronności, aby właśnie na okres tego tego postępowania izbę dyscyplinarną zawiesić zawiesić działalność, jeżeli chodzi o o oto jakiś sposób miałoby to stać to komisja Europejska w swoim wniosku wskazała konkretne przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym przyznające właściwości właściwości Izby dyscyplinarnej w sprawach właśnie dyscyplinarnych nie tylko dotyczących sędziów, ale też prokuratorów adwokatów radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, ale to są nie tylko sprawy dyscyplinarne są to np. sprawy pracownicze sędziów Sądu Najwyższego z taką sprawą mieliśmy do czynienia np. we w listopadowym wyroku Trybunału sprawiedliwości, kiedy sędzia został wysłany na na przyspieszony stan spoczynku i odwołał się od tej decyzji, ale to odwołań miała właśnie ich rozpatrywać izba dyscyplinarna dzisiaj podczas rozprawy argumenty przedstawiła komisja Europejska jej pełnomocnik przedstawiła strona Polska to takiego etapu pisemnego, czyli poprzedzającego tę rozprawę dołączyło się kilka państw Unii Europejskiej m.in. Holandia Belgia Szwecja Finlandia dania na wszystkie poparły te żądania komisji Europejskiej dotyczące zawieszania Izby dyscyplinarnej no nic dziwnego skoro ten organizm od samego początku budził takie kontrowersje i ze niedawnych orzeczeniach Polski Sąd Najwyższy tylko potwierdził zapatrywania wskazując, że to tak naprawdę nie jest sąd ani zgodnie z polskim prawem ani zgodnie z prawem unijnym ja rozumiem, że to co jest tutaj zasadniczym pytaniem to jest to kiedy Trybunał orzekł wyda orzeczenie o, jakby w ośrodkach za zapobiegawczo tak to czy bardziej rozumiem tak oczywiście też dzisiaj rozprawa dotyczyła tego czy te środki czy też środki tymczasowe są potrzebne, bo pamiętajmy, że one będą jak sama nazwa wskazuje tylko tymczasowe spodziewane orzeczenie w tej sprawie głównej, która została zainicjowana w październiku ubiegłego roku mówi się ono zapadnie albo pod koniec tego roku albo na początku roku przyszłego, więc tak naprawdę na na 12 miesięcy mielibyśmy ewentualnie zawieszenie tej Izby dyscyplinarnej dzisiejsza rozprawa skupiała się na tym na na wykazaniu przez komisję Europejską takich 3 przesłanek, które zawsze Trybunał sprawiedliwości bada jeśli chodzi o środki tymczasowe chodzi o następujące przesłanki po pierwsze, bez tata ta sprawa ta ta konieczność we takiego tymczasowego uregulowania sytuacji musi wynikać to mówi pierwszy rzut oka, czyli bez jakiegoś bez jakiegoś pogłębionego rozumowania prawniczego bez większego badania po prostu sędziowie muszą widzieć na właśnie pierwszy rzut oka, że coś w tym coś w tej sytuacji jest nie tak jeśli chodzi o zgodne z prawem Unii po drugie musi ta sytuacja mieć taki charakter pilny, więc tutaj też pojawiło się argumenty dotyczące właśnie pilności tego, że z Izby dyscyplinarnej na wokandzie są kolejne sprawy, że sędzia już wcześniej został zawieszony, że jest wielkie ryzyko tego, że będą też będą zdyscyplinowani kolejni sędziowie i trzecia z tych przesłanek to jest wyważenie interesów, czyli z 1 strony interes Polski jako jako państwa do organizacji tego systemu dyscyplinowania sędziów organizacji własnego sądownictwa z drugiej strony teraz Unii Europejskiej zgodnie, z którym komisja argumentowała, że właśnie to, że sędziowie są zdyscyplinowani czy poddawani różnego rodzaju represjom to się kończą Izby dyscyplinarnej tylko z tego powodu, że kierują pytania prejudycjalne albo stosują orzeczenie Sądu Najwyższego to tutaj komisja argumentowała właśnie, że ten, że ten interes unijna jest tutaj bardzo bardzo przeważający chodzi po prostu sprawność wymiaru sprawiedliwości, ale czy tym czym się właściwie usłyszeliśmy coś nowego czy też to były te argumenty, które dobrze znamy i po stronie komisji po stronie polskiego rządu po stronie polskiej reprezentowanej przez co ciekawe panie sędzie Anna Walkowska z Ministerstwa Sprawiedliwości panią wiceminister na marginesie można można podawać wątpliwość to sędzia powinien reprezentować rząd są w takich postępowaniach argumenty były dosyć znane, czyli torze, czyli chodziło o to, że państwo polskie jak każde państwo członkowskie ma po powinna mieć swobodę w organizacji własnego wymiaru sprawiedliwości po drugie, że co do Izby dyscyplinarnej to wcale nie jest zależna od polityków pokaz pokazano twierdzono, że za przecież sędziowie tej Izby nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia mają zwiększoną mają zwiększoną pensję, żeby ich odwodzić na różne sposoby od tych wszystkich pokus, które mogłyby wpływać na ich niezawisłość pokazywano także statystyki dotyczące tego jak orzekano wobec sędziów w poprzednim ustroju właśnie tej w poprzednim systemie dyscyplinarnym, a obecnie twierdzą, że jest jest to rzeczywiście jeszcze bardziej niezależny system niż niższy niż ten, który to mieć do czynienia poprzednio, a komisja Europejska z drugiej strony zwracał uwagę, że nam nie chodzi o o poszczególne przypadki my sytuację sędziego już dzisiaj chociażby podaliśmy tylko ilustracyjnej jako jako potwierdzenie tych naszych obaw chodzi o kwestie strukturalne to w jaki sposób ta izba została wprowadzona do polskiego systemu prawnego to w jaki sposób ona została wypełniona kolokwialnie sędziami to tych sędziów i to tych sędziów rekomendował, czyli mam mam namyśli oczywiście nową krajową radę sądownictwa, więc wobec wokół tych właśnie tematów i skupiało się dzisiejsze wypowiedzi ich to była największa rozbieżność Polska wciąż, by Polskę reprezentantka Polski mówiła pokażcie mi konkrety pokażcie mi dowody, bo przecież tutaj pokazuje statystyki, a komisja Europejska mówiła nam nie chodzi o konkretne sprawy nam chodzi o problem strukturalny, czyli to nie jest kwestia statystyki to nie jest kwestia liczby tego rodzaju spraw tylko to jest kwestia tego w jaki sposób ten Polski system sądownictwa właściwie został w tej chwili naruszone czy czy w ogóle pomyślany jako pewien zestaw ustrój każda to prawda też komisja odwoływała się podobnie jak w poprzednich sprawach dotyczących Sądu Najwyższego krajowej rady sądownictwa odwoływała się do takiego pojęcia wrażenia niezależności, czyli tego co zresztą kontrastowała strona Polska nie może wrażeniach opierać tylko to musi być konkret, a komisja ripostowała, że właśnie w tym wyroku z 19listopada Trybunał sprawiedliwości powiedział, że chodzi o to czy sąd w EU przeciętnego odbiorcy budzi takie wrażenia czy sąd biorąc pod uwagę wszystko obiektywne czynniki wciąż budzi takie wrażenie, że jest nie jestem sądem niezależnym Izby dyscyplinarnej trudno trudno tak powiedzieć znamy powiązania między członkami tej izbę, a przedstawicielami władzy ustawodawczej wykonawczej wiemy taki sposób zostali wybrani w bardzo szybko łódki procedurze te przesłuchania przed nową KRS trwały dosłownie kilka minut sama krajowa rada sądownictwa też też budzi budzi wątpliwości chodzi oczywiście skład i oto jacy jacy ludzie tam tam zasiadają, więc takie oto właśnie wyglądała ta dzisiejsza argumentacja co ciekawe rząd Polski powoływał się też na senacki projekt ustawy mające na celu przywrócić kramie to część praworządności jeśli chodzi o krajowej rady sądownictwa i izbę dyscyplinarną pani sędzia Tarkowska mówiła, że on sobie wyobraża, by w jakimkolwiek państwie członkowskim takie przepisy miały obowiązywać, ale tutaj sędziowie w taki już z takiej drugiej fazie sędziowie Trybunału, zadając pytania rozwieje wątpliwości, bo widać było, że to jest taki chwyt aby, aby zmienić narracji pokazać, że jeżeli nam uchylić przepisy i ktoś kiedyś dojdzie do władzy to dopiero się zacznie dopiero będzie pani będziecie państwo mogli mówić oni prawo żadnym państwie ten argument został został bardzo szybko też obalonych dziękuję bardzo, Patryk Wachowiec analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju był państwem gościem 1416 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA