REKLAMA

Czy polski wymiar sprawiedliwości jest pod specjalnym nadzorem?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-03-09 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość Michał Laskowski sędzia rzecznik Sądu Najwyższego dzień dobry panie sędzio dzień dobry dzisiaj w Luksemburgu przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyło się wysłuchanie stron, czyli komisji Europejskiej polskiego rządu przypomnijmy komisja Europejska złożyła skargę na Polski system dyscyplinarny dla sędziów domaga się zastosowania środków zapobiegawczych wobec Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Rozwiń » w tej sprawie właśnie to wysłuchanie dzisiejsze odbywało i reprezentująca Polski rząd wiceminister sprawiedliwości Anna Tylkowska przekonywała, że komisja Europejska w żaden sposób nie udowodniła braku niezawisłości Izby dyscyplinarnej i więcej, że cała ta reforma, czyli zmiana trybu wyboru do KRS-u zmiana systemu dyscyplinarnego zmierza właśnie do tego, by zagwarantować sędziom niezależność niezawisłość nieusuwalność zawód co pan na to fundamentalnie nie zgadzam się z tą opinią uważam, że są bardzo poważne zastrzeżenia co do sposobu kształtowania krajowej rady sądownictwa i to nie tylko tego ukształtowania ustawowego, które w mojej ocenie jest sprzeczne z konstytucją, ale także tego realizacji tego tego zobowiązania czy też tej regulacji, bo pamiętamy, że są poważne wątpliwości co do tego czy rzeczywiście wszyscy członkowie KRS zgromadzili odpowiednią liczbę osób popierających kandydata jest pewność, że na liście poparcia dla Macieja Nowackiego oraz 25 wymaganych podpisów było tylko ich sztuk 23 to by oznaczało, że cała uchwała dotycząca wszystkich sędziów członków KRS-u jest wadliwa zdumiewał się byli powołani 1 głosowała w 1 głosowaniu zdumiewa jak powierzchowność kontroli tych podpisów ze strony marszałka Sejmu wcześniej ministra sprawiedliwości, bo ile pamiętam taki etap ktoś ustawa przewiduje i oni wszyscy te cofnięte głos, jakby zakwalifikowali nie wiem z czego to wynika być może pan Nowacki nie zdradził tych oświadczeń o cofnięciu w każdym razie zostały przesłane do kancelarii Sejmu urządzeń możliwe Ano nie jeszcze przed, że jeśli przed złożeniem rynek oraz zgodzić, że osoby, które wycofały swoje poparcie przekazał te informacje Maciejowi Nowickiemu jeszcze w tym nowość swoją kandydaturę pytanie jak to marszałek Sejmu kiedyś o tym, dowiedział tak czy minister tego nie wykluczamy, że była analiza biura analiz sejmowych, która dopuszczała taką możliwość się raz złożył już wycofać tego nie może, ale to podstawowe pytanie takie mamy karę, czyli mamy teraz zdanie pana sędziego istnieje takie ciało nie istnieje no formalnie istnieje pracuje i wydają owoce tej swojej pracy natomiast wydaje się, że jest od podstaw, jakby drzewem, które wydaje zatrute owoce tak, by można ująć tak przynajmniej są bardzo poważne wątpliwości co do tego no i 1 z tych owoców jest izba dyscyplinarna właśnie członkowie sędziowie zasiadający w tej izbie, bo jest jeszcze tu jak są 2 problemy z 1 strony sposób wyłonienia sędziów, którzy są w tej izbie z drugiej strony ustrojowe usytuowanie tej Izby w ustawie o Sądzie Najwyższym, bo to jest taka trochę poza sądem zrzesza izba to taki sąd specjalny Jagna jak się pisze w niektórych opracowaniach naukowych szansę się dość dużą autonomią ogromną autonomię wyższymi pensjami no to dużo mniejszą pensję, ale tak jak działają dla niektórych mniejsza może być oczy myślę że, zwłaszcza dla tych członków to duże znaczenie, a może dla wszystkich, bo jak trudno znaleźć uzasadnienie dla różnicowania wynagrodzenia w tym samym sądzie takie powiedzenia sprawy dyscyplinarne są ważniejsze od spraw karnych, które rozpoznajemy czy jakichkolwiek innych tak rent czy o zapłatę czy cokolwiek innego, więc tutaj tt ekstraordynaryjny czy nadzwyczajne jakieś zupełnie rozwiązania powodują, że powstaje pytanie czy mamy do czynienia z sądem takim samym sądem wszystkie inne sądy w Polsce i na to pytanie będzie odpowiadał Trybunał zobaczymy, kiedy to się stanie jak odpowie teraz Trybunał właściwie ma nieograniczoną ilość czasu, żeby na to, żeby podjąć te decyzje związane z żadnym terminem przedstawiciel komisji Europejskiej dzisiaj podczas tego wysłuchania mówił, że środki tymczasowe, czyli zawieszenie Izby dyscyplinarnej są ważne ze względu na interes prawny Unii Europejskiej ten interes znacznie przewyższa interes, na które powołuje się Polski rząd no tak bo, bo pamiętajmy, że nasze sądy wszystkie sądy w tym być może to izba dyscyplinarna wojnie to są sądy europejskie sędziowie są sędziami europejskimi to wszystko Europie ma działać na zasadzie obszar wzajemnego zaufania jeśli tego zaufania nie ma notowali się cały system no Unii Europejskiej tak tych powiązań z polskimi sądami i pierwsze przykłady już mieliśmy mamy nadal, bo w przypadku tych europejskich nakazów aresztowania już już kiedyś sąd irlandzki zadawał pytania Trybunałowi trasą w Niemczech o przedłużenie może wydać opanowała się obywatela w ramach procedury Europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ w wyniku zmian w sądownictwie w tym, zwłaszcza wejście w życie ustawy kagańca nie może zaufać, że ten proces będzie prowadzone w sposób praworządny wcześniej zakazał przetłumaczyć ustawę organizował jeszcze recenzji Izby dyscyplinarnej dziennik Gazeta prawna kilkanaście dni temu doniósł, że Małgorzata Gersdorf nie uznających dyscyplinarnej za sąd jednak przekazał kilka spraw do rozpoznania państwo tłumaczyli bałaganem w sądzie jak teraz jest przeprowadziliśmy badania tej sytuacji rzeczywiście tak się zdarzyło, że 3 sprawy przeszły przez no tam różne zasiłki i powiedziałbym drogi sprawdzania doszły do Izby dyscyplinarnej część tych spraw czy część w ogóle spraw może trafiać do Izby dyscyplinarnej, bo wtedy, kiedy rzecznik dyscyplinarny no weźmie sprawy z pismem przewodnim pod pachę i zaniesie do kancelarii Izby dyscyplinarnej to pani prezes, jakby nie ma możliwości zablokowania tego mamy do czynienia z takim dwu 2 rzeczywistość oczami w sądzie tak z 1 strony jest ta ale dlaczego co się wydarzyło no nawet trudno dociec co stało się tak ktoś błędnie zadekretował w błąd ludzki taki błąd ludzki być może rozpęd, bo to pewnych sprawach np. były pisma, które trafiały już do spraw, które są w izbie dyscyplinarnej miała być następnego dnia rozprawa powiedzmy natychmiast przekazano pismo, mimo że już było był to czas po uchwale no tu możemy szlaku znajdują się, komentując te publikacje tego, że zostanie wydane przez pierwszą prezes zarządzanie, która będzie o tym, że wszystkie sprawy dyscyplinarne trafiają do Izby karnej ani do Izby dyscyplinarnej czy takie zarządzenie zostało podjęta została przyjęta taka praktyka nie wiem czy wprost jest zarządzenie nie widziałem takiego zarządzenia, ale praktyka taka jest w tej chwili sprawy trafiają do Izby karnej albo na mocy już decyzji osoby kierującą kierujący Izbą karną do nowej Izby znowu kontroli nadzwyczajnej zgodnie z tą ustawą, której mówimy, że to jest ustawa organizował w sytuacji, kiedy powstają wątpliwości co do statusu sędziów to oni mają monopol na rozstrzyganie tych wątpliwości pamiętajmy, że sądy są organom stosującym prawo jeśli mamy le no legalnie uchwaloną ustawę my możemy z nią nie zgadzać jej poszczególnymi regulacjami kwestionować, ale nie możemy tak wprost powiedzieć no nie będziemy jej w ogóle stosować trzeba by się odwoływać do prawa Europejskiego czy wprost do konstytucji oczywiście w niektórych sprawach będzie możliwe, ale nie nie w każdej sytuacji dzisiaj w Luksemburgu był obecny na sali sędzia Paweł już 8 jak pamiętamy na początku lutego izba dyscyplinarna zawiesiła go bezterminowo wykonywaniu czynności sędziowskich zmniejszyła też uposażenie 40% i sędzia już Cieszyn złożył też wniosek do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania, w ramach którego został zawieszony wnioskuje też to postępowanie toczyło się właśnie przed Izbą karną, a nie przed Izbą dyscyplinarną, ponieważ tej ostatniej nie uznaje za sąd, jakie są losy tego wniosku ten wniosek nie trafił do Izby dyscyplinarnej w tej chwili, o ile dobrze orientuje albo w izbie karnej albo właśnie w izbie kontroli nadzwyczajnej czekana rejestrację i na decyzję w tej sprawie, kto będzie rozpoznawał tę sprawę, ale jak rozumiem nie będzie to izba dyscyplinarna wracając do sądów w Niemczech w karoserii UE, który orzekł, że nie może wydać Polaka na podstawie Europejskiego nakazu aresztowania prof. Ewa Łętowska mówi, że to prawny po exit, który stał się faktem skomentował fakt także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik decyzją oburzony twierdzi, że w ten sposób niemiecki sąd dokonał ingerencji w Polski porządek prawny wolą nie odnosi się do do wypowiedzi pana ministra Wójcika, bo to to jest jakby odrębny rozdział jest dosyć obszerny rozdział musiał być natomiast jak powiem, że to jest sytuacja, przed którą przestrzegaliśmy, że tak się może stać, że to tego możemy oczekiwać nie chciałbym teraz powiedzieć, że nie mówiliśmy, bo to żadnej satysfakcji w tym nie ma to jest raczej smutny wniosek rzeczywiście do tego doszły na razie po raz pierwszy zobaczymy czy nie będzie takich kolejnych przypadków to jest efekt prowadzonej polityki także polityki prowadzonej przez pana ministra Wójcika czy Polski wymiar sprawiedliwości pod specjalnym nadzorem no tak jesteśmy jakimś krajem specjalnej troski są pojawiają się i to w różnych gremiach pytanie o stan praworządności w Polsce nie widać żadnych efektów pozytywnych efektów rzekomej reformy wymiaru sprawiedliwości prowadzone przez resort przypomnę już ponad 4 lata i tych efektów nie ma wręcz można powiedzieć są efekty, które wskazują na to, że doszło do spowolnienia pracy sądów także prokuratury jak ostatnio czytaliśmy, więc ja pytam, gdzie są te efekty tych działań poza efektem w postaci przejęcia kadrowego krajowej rady sądownictwa Trybunału Konstytucyjnego stanowisk prezesów bardzo wielu sądach no i być może za chwilę Sądu Najwyższego kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, którą prawo sprawiedliwość usiłowało skrócić ustawą co się nie udało także poprzez interwencję komisji Europejskiej teraz dobiega końca już konstytucyjnie 30kwietnia no i czeka państwa wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 17marca pierwsze podejścia tak to zgromadzenie, które ma na celu właśnie wyłonienie zgodnie z ustawą także tą ustawą znowu żyje napisała w kagańcu, która wprowadziła dodatkowe rygory co do tego wyboru mamy wskazać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jak wiemy w gronie sędziów Sądu Najwyższego mamy już 37 nowych sędziów wystarczy 32, żeby wskazać, gdy ostatnim tata, bo tam jest taki przewidziany tryb, w którym no jeśli się nie uda tego zrobić na 0102. trzecim zgromadzeniu to w końcu dochodzimy do sytuacji, w której 32 sędziów wystarczy, aby tych 5 wskazać na jeśli jeszcze by się to jakimś cudem nie stało to pan prezydent może wskazać osoby, która będzie kierował Sądem Najwyższym wniosek o obowiązki pierwszego prezesa taką możliwość daje konstytucja czy też w ogóle możliwa czy tu bym nie był takim przesadnie rygorystyczny, bo chyba musi być jakiś taki tryb, w którym gdyby zaistniały jakieś nadzwyczajne sytuacje ktoś musi kierować Sądem Najwyższym prawda kadencja się skończy oczywiście ustawa przewiduje takie sytuacje to jest 1 z prezesów w sądzie mamy kilku prezesów na czele każdej Izby stoi prezes ten, który ma najdłuższą służby pewnie podjąłby podjąłby się kierowania Sądem Najwyższym no zobaczymy niech pan prezydent skorzysta w razie czego gdyby tak się stało na razie mamy normalne zgromadzenie zobaczymy jak to się potoczy czy zgromadzeń będą brali udział sędziowie Izby dyscyplinarnej tak taka jest dzisiaj decyzja pani sędzia pani prezes Sądu Najwyższego pierwsza prezes stwierdziła to wynika z tej naszej uchwały 3 izb, że uchwała nie kwestionowała statusu poszczególnych sędziów i wbrew temu co zresztą propaganda powtarza w kółko nigdy nie kwestionowaliśmy tej prerogatywy prezydenta aktu powołania poszczególnych sędziów, a skoro tak to trzeba powiedzieć, że oni są uprawnieni do tego, żeby korzystać z tych innych niż orzekanie uprawnień sędziego, czyli uczestnictwa w Kolegium Sądu Najwyższego to się stało czy uczestnictwa w zgromadzeniu ogólnym także takim, które ma wybrać kandydata kandydowania także, ale zobaczymy zobaczymy jak to się potoczy, bo dosyć trudno przewidzieć jeszcze na koniec spór kompetencyjny będzie kontynuowana w czwartek rozprawa na wniosek marszałka Sejmu sprawy tego sporu między Sejmem Sąd Najwyższy między prezydentem, a Sądem Najwyższym na poprzednim posiedzeniu zeszły wtorek pojawiła się pierwsza prezes Sądu Najwyższego przesłała list, w którym m.in. informowała, że postępowanie powinno ulec umorzeniu w całości złożony przez Elżbietę Witek wniosek został złożony w złej wierze nie tyle w celu rozstrzygnięcia rzeczywistego sporu ile uniemożliwienie Sądowi Najwyższemu uprawnień, jakie przyznał ustawodawca tak tak uważamy to znaczy ten wniosek miał służyć temu, żeby zgromadzenie tych 3 czytań, bo skład, żeby się odbyło, żeby nie podjąć żadnej uchwały takie instrumentalne, jakby skutek miał nastąpić nie nastąpił spór kompetencyjny z fikcją nie ma żadnego sporu kompetencyjnego próbuje się wykorzystać to narzędzie oczywiście nie wiem, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo może być wręcz odwrotne w stosunku do tego co mówię w tej chwili, ale takie moje głębokie głębokie przekonanie i żaden reprezentant Sądu Najwyższego też nie pojawi mnie pani prezes wyjaśniła też powody jakby, podsumowując w ogóle historia ostatnich lat względna prawomocność składu Trybunału Konstytucyjnego powołanie Julii Przyłębskiej na pierwszego prezesa tak trybu tak po i do tego składu, czyli odwołała się do historii 3 sędziów jeszcze od momentu rozpoczęcia, którym odmówiono ślubowania tak jest jeszcze dwoje ostatnich ma więcej niż 65 lat są też budzi pewne zastrzeżenia Michał Laskowski sędzia rzecznik Sądu Najwyższego bardzo dziękuję panie dziękuję program przygotował Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek zaproszone informacje po nich analiz jako tako łaska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA