REKLAMA

Poznaliśmy prognozę zapotrzebowania na absolwentów szkół branżowych. "Teraz przynajmniej wiemy, czego nie warto się uczyć"

Analizy
Data emisji:
2020-03-09 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na ulicy analizy Agata Kowalska przy mikrofonie 2 tygodnie temu rozmawialiśmy z pewnym ekspertem ekspertem rynku pracy o danych, które opublikował GUS, a dotyczyły one zarobków naszych zarobków i wtedy troszeczkę się trzymaliśmy, że są bardzo bardzo szczegółowe chodzi, o ile pamiętam też narzekam jednocześnie na to, że są niedostatecznie szczegółowe albo przynajmniej niedostatecznie podzielone na tabelki i tych danych i tabelek było 200 strony się nie więcej, ale wtedy Rozwiń » również ów ekspert powiedział, że są inne dane zebrane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jeszcze bardziej szczegółowe również dotyczą rynku pracy, że warto, by się przyjrzeć no to jak słyszę, że są jeszcze bardziej szczegółowe tabelki to tym bardziej są zaciekawione i ów ekspert ponownie w radiu TOK FM Łukasz Komuda ekonomista redaktor portalu rynek pracy oraz w studiu dzień dobry skłaniam Nisko dzień dobry no właśnie dziś będziemy rozmawiać o szkołach branżowych i o zawodach i prognozowaniu, a wszystko, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej po tym, jak ogłosiło reformę szkolnictwa branżowego to nie spoczął na laurach tylko zaczęło myśleć nad tym ku czemu dążyć dobrze rozumiem to te nowo nowo zebrane na nowo zebrane dane i ów dokument częściowo tak czy chciałem zwrócić uwagę NATO NATO na wagę tego dokumentu to znaczy on z 1 strony pokazuje jakieś tam potencjał prognostyczne ministerstwa, które stara się przewidzieć, które zawody w kształcie kształcenia branżowego, czyli takiego, w którym nie dochodzimy do studiów tylko kształcimy się albo dawnych zawodówkach, które teraz nazywają szkołami branżowymi pierwszego stopnia do tego doszła możliwość kształcenia się w szkołach drugiego stopnia, czyli dodatkowe 2 lata jak uzupełniamy edukację i kończymy tą edukację maturą mamy tak jak dotychczas tak jak przez kilkadziesiąt ostatnich lat technika mamy szkoły policealne, więc to są, jakby te 4 typy szkół po których, które zgrupowano pod taką wspólną klamrą kształcenia branżowego odpowiednie ustawy jak regulacje zostały ukształtowały ten nowy porządek od 1września 2017 roku mamy teraz taki kształt, jaki mamy i w ustawie, która to były nowe ustawy, która uporządkowała ten stan rzeczy pojawił się zapis, że na początku lutego pierwszego dnia lutego mają się pokazywać prognozy ministerstwa, które nie tylko mówią o tym co będzie, czego się ministerstwo spodziewa będzie na rynku pracy czyli, które zawody będą najbardziej potrzeba tak absolwenci, których branża głód szkół, którzy zdobyli określony zawód, którzy mogą mogą się czuć pewniej jeśli chodzi o szukanie pracy do potrzeb nie potrzebnie wdali w naszym teatrze tak to jest oczywiście elementarna ludzka ludzka takie ludzkie pragnienia, żeby to co czemu poświęcamy przynajmniej 8 godzin dziennie miało jakiś sens ich myśl tego rynku pracy dziennikarka tata tata będzie nawet o tym nie będziemy zaczynać rozmowy, choć zapotrzebowanie na nasze zawody dach na szczęście dziś zajmują się tymi, którzy nie kończyli studiów tylko właśnie uzyskają albo uzyskają wykształcenie branżowe i czy tak chodzi o prognozowanie, które zawody będą czy są najbardziej potrzebne co jeszcze i ta jest prognoza, która ma dotyczyć lat 20212025 mniej więcej i za tym idą pieniądze to znaczy te zawody, które zostały uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za istotne dla naszej gospodarki czynnie nie tylko taki który, że absolwenci będą potrzebni ale jakby ministerstwo w pewnym sensie można powiedzieć stymuluje dodatkową podaż pewnych pracowników mają dostać trochę kształcenie w tych zawodach mama ma być wzmocniona dodatkowymi środkami finansowymi, więc to nie jest tylko włącznie zabawa prognozowanie, której jak wiadomo nic nie wynika, bo potem nikt nie weryfikuje poprzednich prognoz, ale idzie zatem pieniądz i jakaś tam nadzieja na to, że w danej szkole mają nieco lepsi nauczyciele to, ale więcej przyborów do nauki tak daleko znowu jest zainteresowany, ale jest jeszcze 1 bardzo ciekawa rzecz, bo oprócz tego, że oczywiście tabelki są podzielone na tabelki te na kolejne, ponieważ tam jest każdy z tych zawodów opisany i zapotrzebowanie uwaga nie tylko na poziomie krajowym, czyli ogólne dane, ale również na poziomie wojewódzkim, skąd ministerstwo brało to te dane to znaczy do kogo pytało o zapotrzebowaniu jak to sprawdzano nie ma żadnego załącznika metody logicznego w jaki sposób to powstało konstytucja Sejm ma dość miejsca są dość ogólnie to opisuje, że to wynika analizy zawodów deficytowych nadwyżkowych takie analizy robią np. wojewódzkie urzędy pracy powiatowe urzędy pracy, czyli z 1 strony, ale wpływają do nich oferty pracy pracy nie mają wiarygodnych danych dotyczących zapotrzebowania, jeżeli chodzi o zawody kształcenia branżowego to mogą mieć tytuł to mogą być dane jako tako użyteczne, ale to nie jest wszystko dodatkowo mogą się wspierać taką analizę, która się za barometr zawodów, która tam zawiera około 170 zawodów w części z nich to są zawody kształcenia branżowego i do tego jakieś analizy swoje wykonują wojewódzkie urzędy pracy nie tylko, bazując na tym co spływa do urzędów powiatowych do tego można zasięgnąć porady ekspertów i po publikacje różnego dotyczące różnego rodzaju branż jakiś czas temu dilo np. wypuścił swoją analizę dotyczącą zapotrzebowania na zawód na zawody potrzebne w transporcie głównie kierowców ciężarówek i transportu osobowego, którym alarmuje że, że zabraknie nam jeśli dobrze pamiętam 200 000 ludzi w perspektywie najbliższych 5 lat, dlatego że ludzie się nie garną do tego za do tej pracy i jedno można zebrać takie źródła skonsolidować, ale jest jeszcze 11 tutaj ważny aspekt jest ważne aspekty takie, że analizy małpa to krótka to jest nasz mecz, bo już państwo już mają pytania albo uwagi analizy małpa to krótka sam zachęcamy mają państwo pytania mamy czas nasz ekspert zostanie z nami trochę dłużej i drugi aspekt na żywo trzeba druga rzecz to jest no ministerstwo ma dostęp do różnego rodzaju wewnętrznych dokumentów różnych innych resortów, które zakładają inwestycje np. infrastrukturalne w zakresie kolejnictwa i jak na razie nie ma komu tego budowa ta, iż będą potrzebni ludzie, a do wydania są określone pieniądze, więc można prognozować, że skoro będą pieniądze wydane, bo są środki unijne dajmy na to, więc będziemy się bardzo starali pieniądze wydać odpowiednio spożytkować już teraz jest problem zatrudnienia ludzi w niektórych zawodach to można na tej podstawie wróżyć, że spora szansa na to, że te zawody z 1 strony będą znajdowały popyt pracodawców z drugiej strony że, że będzie, że będzie zwyczajnie co robić po tej pracy niekoniecznie zmienia bowiem wiadomo wiele osób, które kończy szkoły czy studia potem zmienia profil zawodowy nie robią często nic wspólnego z tym, czego się uczyło na tych studiach, więc tutaj jest spora szansa na to, żeby ta kwalifikacja wykorzystać i nie marnować tego czasu, który się poświęcona na zdobywanie fachu jeszcze mówi 1 aspekt metodologiczny, zanim przejdziemy do szukania ciekawostek w tych tabelkach to jest taki, że również sprawdzano, gdzie danego zawodu się uczy i tu od razu od tej kwestii chciałbyś mówili na przykładzie tutaj m.in. jest mowa o 11 zawodach, które na, który się naucza wyłącznie w 1 województwie np. technik przeraża wyłącznie w Lubelskiem, ale ja ze swojej perspektywy wiem, że istnieją prywatne akademie czy szkoły dla pszczelarzy, które nie są może szkołę policealną szkołę branżową, ale uczą tego zawodu, więc znów, pytając metodologia nie jest ono zafałszowany właśnie ze względu na to, że nie bierze pod uwagę, że zapotrzebowanie na edukację w zawodzie pszczelarza jest duże zapotrzebowanie na pszczelarzy ogromne natomiast z takiej suchych danych zebranych po wyłącznie szkołach publicznych no to po prostu tego nie to jest mniej niewidzialna na pewno tak jest, że w wielu zawodach kwalifikacje można zdobyć Vule poza systemem bezwzględnie tak już wspomnieliśmy o zawodzie kierowcy, żeby ZUS, żeby zostać kierowcą taksówki no nie trzeba kończyć żadnej szkoły, jakkolwiek są szkoły dla żagle dla kierowców mechaników jakieś takie łączone w łączonych kwalifikacje, żeby sami mogli poradzić, ale de facto trzeba mieć prawo jazdy tak i jeżeli chodzi o kierowców taksówek czy o czas do licencji czy zamiast wiąże się z dodatkowym jeszcze jakimś tam obostrzeniami egzamin, więc tutaj żadne żadne szkoły nie są potrzebne, więc to jest trochę oczywiście zafałszowane co więcej ministerstwo nie może powiedzieć, że np. 90% tego co czas kształcimy nie jest potrzebna na rynku, więc już tworzy presję tego, żeby te zawody istotne były ocenami reprezentowany w połowie tych, które w danym województwie w ogóle występują w poszczególnych szkołach więc, żeby tak po prostu nie straszyć tak to już jest z dokumentami wystawianymi zaraz wrócimy z rozmową przyjrzymy się na spokoju tym walkom biorąc pod uwagę wszystkie metodologiczne, a grzechy grzeszki Łukasz Komuda w studiu i zaraz po informację wracam audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas Łukasz Komuda ekonomista ekspert rynku pracy jego tekst na portalu rynek pracy org omawiający znajdą państwo się na na portalu rynek pracy Olko omawiający w przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prognozy zapotrzebowania na pewne zawody, a te zawody mieszczą się w takim w takiej grupie wszystkich tych, które wywodzą się ze szkół branżowych techników szkół policealnych, czyli ta grupa konkretnie nas interesuje ich jeszcze chwilę spędziła jeśli można nad tymi zawodami, które okazują się wg przynajmniej tych wyliczeń niepotrzebne ZES z uwzględnieniem tych wszystkich metodologicznych, a uwag, o których mówimy też części i Tumie rzeczywiście ministerstwo zszokowało mamy już pan jakoś wytłumaczyć jednak okaże tabelka rzeczywistości nie odpowiada Otóż wśród zawodów, na które nie ma, a nie jestem nawet brak zapotrzebowania nazwać to umiarkowanym zapotrzebowaniem umiarkowane, czyli brak zapotrzebowania nie znaczy tam jest to kategoria będę traktował jako jest trudna albo w ogóle nie ma popytu, więc estakady szeroka kategoria taki język pozytywna, bo ciężko powiedzieć nauczycielom samorządom i uczniom takich szkół czy osobom, które się ewentualnie w takim kierunku wybierają, że no w ogóle potrzebni będziecie mieli pracę osobiście uważam, że należy dane być dla niego opowiedzieć dlatego moim tekście starałem się właśnie skoro tak trudno prognozować co nam się przyda za 5 lat jeśli chodzi o kwalifikacje do tego, żeby mieć pracę to przynajmniej moglibyśmy mówić, czego się nie uczyć nas dużo łatwiej dobrze za tych, które sprzedadzą na sam koniec powiemy, bo toczy się na mniej interesuje niż te, które są po prostu bez sensu to znaczy edukacja w tym kierunku może okazać po prostu marnowaniem czasu no tutaj znów aż nie dowierzam komisarz technik optyk już pszczelarz, który wcześniej wspominałam jak Zdun no dobrze Zdun rozumiem, że mało, kto buduje takie piec się, że wszyscy zakazują, ale Złotnik jak to możliwe, że takie zawody no teraz uwaga proszę, ale realizatora nasze audycje to, żeby zatkać uszy technik realizacji nagłośni technik realizacji nagrań zerowe zapotrzebowanie w tam niezamierzenie urwana zapotrzebowanie jak znak złożyli rano pomija się szereg zawodów ma można do nich dojść różnymi ścieżkami i ścieżką podstawą wcale nie jest szkoła branżowa, ale kształcenie w ramach tego co organizuje rzemiosło polskie rzemiosło rzemieślniczych czy Izby rzemieślnicze tak one prowadzą swoje swoje kursy swoje swój takie cykle to się jeszcze wywodzi z dawnych czasów, kiedy mieliśmy cechy w ramach tych cechą był adept danej sztuki on zdobywała wynik kwalifikacji zostawał mistrzem tak najpierw czeladnika apotem ministrem mamy np. piekarzy cukierników kominiarzy właśnie, gdzie ta ścieżka jest zdecydowanie bardziej popularne podstawowa można powiedzieć dalej są to branże w dużym stopniu zdefiniowane myślę, że Złotnik jubiler będzie podobnie, ale tutaj chodzi z kolei nowoczesność w ten sposób od tej strony patrząc, że teraz tymi branżami jeśli chodzi o projektowanie na niewykonywania leczyć, ale częściowo też wykonywanie ozdób złotniczych uczuciu jubilerskich ludzie kształcą się z designu i naukę projektowania przemysłowego czy te właśnie takiego użytkowego i tam też bywają pełne kwalifikacje do tego, żeby to odpowiedział narysować wyobrazić sobie znać pewne ograniczenia materiałowe itd. itd. więc czasami są różne ścieżki, więc może szkoła branżowa jest najlepszą drogą do tego, żeby dany zawód wykonywać jest taki sygnał, że jest zapotrzebowanie na kominiarzy natomiast tych danych wynika, że jest ono prawie żadne czy to znaczy, że tutaj chodzi dokładnie kominiarzy kończących szkołę zawodową tak tak, dlatego że mandatami nie mają uprawnień większość spraw tak tak muszą zdobyć uprawnienia to nie wystarczy po prostu do tego, żeby ten zawód normalnie samodzielnie wykonywać np. dokonywać tych przeglądów, które są obligatoryjne we wszystkich budynkach Tracza sprawdzać kominy nie będą co 2 lata zależne najwyższy na audycje, które już tylko kominiarza zajmą nas czy potrzebne są szkoły branżowe dla kominiarzy ciśnie jakich jakieś niebezpieczeństwo w tym, że tylko Izby rzemieślnicze, by się zajmowały ich edukację, ale np. wizytuje ogrodnika to z kolei choćby z lektury niedawno przeglądałam takie pismo działkowiec, gdzie wypowiadają się na temat projektowania ogrodów i sadzonek nasion różni eksperci ekspertki i proszę wybrać absolutnie wszyscy są magistrami doktorami na uczelniach wyższych i oni o tłumaczą jak sadzić, kiedy botanicy no zrób to nieco dalej nagle niby, bo tak dalej WNT, a tutaj proszę ogrodnik ze szkoły branżowej znów zastosowanie umiarkowane no, toteż może znaczyć, że tak średnio albo bardzo trudno znaleźć pracę tylko ich łącznie z takim dyplomem dobrze, zamykając to co, jakie wnioski pan, śledząc te wszystkie te walki wyciąga z tego wielkiego tematu, jakim jest, czego nie warto się uczyć albo inaczej, jakie wnioski ministerstwo powinno wyciągnąć zamknąć zamykać szkoły oczywiście jakaś elastyczność w zakresie właśnie tego jak bardzo to w końcu się powinna zmieniać powinna być, ale to wymaga pieniędzy, dlaczego dlatego, że zawsze można zamknąć szkołę to sąd oznaczy tylko koszty natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy mieszkamy w Warszawie większość Polaków upiększyć Polaków mieszka albo na wsiach albo małych miasteczkach takich miejscowościach nie ma żadnej szkoły branżowe albo jest 1 Jerzy jest 1 szkoła branżowej na klub akurat kształci załóżmy kelnerów albo sprzedawców w pracownika pomocniczego fryzjera dajmy na to to 100 samorząd, który 3 lata się uczy po to, żeby zostać pracownikiem pomocniczym fryzjera prawdopodobnie potem zgłasza się do zakładu fryzjerskiego praktykuje praktykuje ewentualnie zdobywa ten fakt trochę praktykując na początku obserwując, a potem praktyki za nie idzie do szkoły na fryzjera, bo w czasie nie dostał np. albo albo dlaczego wybieramy szkoły, jakie wybieramy czasami wybieramy, dlatego że są blisko, że są w tym samym miasteczku dlatego, że to nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem dla nas dotyczącymi ani czasu ani dojazdów więc, jakby te motywacje bywają różne, szczególnie że rynek jest bardzo zmienne brakuje takiej dobrej informacji, która by nas nam podpowiedziała jakich warunkach iść albo przynajmniej kim kilku unikać, więc dysponujemy łącznie taką wiedzą trochę z mediów, które z takim chaotycznym miszmasz informacji często mało użytecznego wiadomo, że informatycy, ale rzadziej się mówi, że to jest 1500 różnych zawodów bardzo wąsko wyspecjalizowanych dla szeregu tych specjalności już zapotrzebowania nie ma motory języków programowania niektóre się już nie używa inne specjalności zanikają itd. tak dalej co więcej czasie w takim zawodzie cały czas uczyć, dlatego że w każdej chwili to co umiemy może się zdarzać realizowali, więc zaraz utrzymuje pan zamykania szkół wcale nie jest takie proste jeśli taka szkoła jest 1 szkołą w danym powiecie może być kwestia honoru np. danego powiatu do miejsca jeszcze może być kwestia tego, że jeżeli zmienimy np. kompletnie profilowania wymyślania, że wybiera wybierzemy taką szkołę, która rzeczywiście wiąże się z ogromnymi szansami dla zatrudnienia i dobrej pracy dla takiej osoby to tym co się wiąże po pierwsze trzeba wyposażyć auto szkole są spore koszty i ministerstwo nie zawsze będzie sygnować pewnie środki będzie na barkach samorządu żeby, żeby uciągnąć nie zawsze szczególnie małe miasteczka, które nie mają odpowiedniego budżetu mogą mieć odpowiedniego zaplecza finansowego, żeby coś takiego z nami polowania był urzędnik ministerstwa prawdopodobnie powiedział to co mówiono w czasie tej reformy edukacji, czyli pracodawcy dogadają się ze szkołami i pracodawcy finansują, a potem powiąże się to z pracą absolwentów czy też właśnie uczniów w czasie jeszcze edukacji i czasami tak się odbywa, ale nie wszędzie tak jest też nie możemy nie możemy w pewnym sensie cały umyć ręce odpowiedzialności mówię w tym momencie w imieniu państwa i rzucić wszystko na swojego napad na to, że pracodawcy nam to wszystko bardzo pięknie urządzą między też, dlatego że pracodawcy działają w tym samym w tym samym nieprzewidywalny świecie co wszyscy pozostali nie i ja kiedyś na składance trud zbadania jest takie są takie proste badania koniunktury, które mierzą czy pracodawca będzie zwiększał zatrudnienie czy zmniejszą tak proste pytanie na tej podstawie jest odpowiedni indeks, który mówi o nastrojach na rynku tak i spraw i to dotyczyło najbliższych 6 miesięcy, więc potem sprawdziłem jak faktycznie było w gospodarce czy zatrudnienie rosło spadało kuracja była ujemna, czyli niewiele nie to rzecz nie wiedzą co będą aktorzy, czyli wydawały się, że będą zatrudnieni zwalniali, a potem w innym okresie wydawał się będą zwolnienia zatrudniali, jeżeli na tym poziomie jest trudno przewidzieć, jaka czeka nas przyszłość w perspektywie 6 miesięcy to co możemy powiedzieć prognozowanie w perspektywie 5 lat dla kształcenia zawodowego w jakimś powiecie to to jest tyle niewiadomych no właśnie to SA tym samym doszedł pan odpowiedzi na ostatnie moje pytanie, czyli co do tego za co do zawodów, na które jest zapotrzebowanie, bo tych, na które nie ma łatwiej mówić, bo to są często, ale rzeczy oczywiste np. nie wiem czy państwo widzą, że istnieje krzyż tak jak technik pomocniczy rybaka śródlądowego na niego również nie ma zapotrzebowania, dlaczego tu szczęście pan mówił, dlaczego nie nie ma co ufać prognozom dotyczącym zapotrzebowania na pewno, dlatego że częściowo jest to myślenie życzeniowe jest pewna korekta tego co prawdopodobnie w wyniku analizy ministerstwo na bazie tego co urzędy pracy wojewódzkie powiatowe przesłało na bazie tego co jest różnego rodzaju raportach, ale trudno ministerstwo malować bardzo czarny obraz sytuacji dajmy na to, że 80% tego wysiłku, który składany kształcenie branżowe, gdzie powietrze, dlatego że życie ludzie potem nie pracują w zawodach, dlatego że uczą się rzeczy praktycznych niepotrzebnych pracodawcom, więc ten od obraz odpowiednio pod barda i poza tym stawia się wybiera się raczej te wszystkie prognozy, które docierają bardziej pozytywne po to, żeby ten, żeby nie było aż tak pesymistyczny aż tak dołujące aż tak w pewnym sensie, obniżając morale w ogóle całego tego sektora okres 3000 ludzi która, która dla branży się, ale przecież wiemy o tym, że np. brakuje ludzi na budowach brakuje rąk do pracy przy wszystkich możliwych inwestycjach wycenia także nie da się przedstawić również pozytywnego obrazu dla tych, którzy wykonują zawody poszukiwane to prawda, ale tak jak powiedziałem wcześniej zmienić np. szkoła szkoła fryzjerską szkołę, bo budowlano to po pierwsze, wymaga inwestycji sprzęt, jakiego rodzaju to nie jest pewniaki ogromny wydatek, ale przede wszystkim wymaga odpowiednich kadr i z tym się problem bo, bo wszystkie prognozy dotyczące zapotrzebowania na zawody do rozpisana na województwa właśnie wszędzie wymieniają nauczy nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli właśnie szkół z końca branżowego, dlatego że zamykania się uczyć się słabo płaci teraz być może będzie trochę lepiej ludzie tego nie chcą robić to jest trudna praca wymagająca niewdzięczna często i kogo się troszkę zamyka, a tymczasem w tych walkach m.in. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż zapotrzebowanie na poziomie 75% względem 25% brak co ciekawe, zważywszy na to co się dzieje w tym klimacie, jaką politykę klimatyczną przygotowała komisja Europejska to być może ta tabelki za rok tak, bo wciąż co roku co roku ma być co najmniej się zmienią odsyłam państwa rynek pracy org tam teksty naszego gościa Łukasz komend komu da był w studiu bardzo dziękuję za spotkanie skłaniam Nisko do suszenia czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA