REKLAMA

Prof. Hardt, RPP: Mam nadzieję, że polska gospodarka przetrwa kryzys, jeśli on nadejdzie

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-03-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

- NBP jest przygotowany, żeby we współpracy z rządem i bankami komercyjnymi włączyć się do wspierania gospodarki w warunkach kryzysu. Oby on nie przyszedł. Polska gospodarka jest odporna i mam nadzieję, że tak będzie dalej - mówił w Magazynie EKG prof. Łukasz Hardt - członek Rady Polityki Pieniężnej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej dzień dobry panie profesorze dzień dobry panu dzień dobry państwu, jaka jest pana obecna prognoza wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok pan chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że prognozowanie w tym momencie jest wyjątkowo trudne ze względu na ten jednak pewien szok, który przychodzi do Rozwiń » gospodarki ze strony epidemii Korona wirusa kra oczywiście większe, że nie w innych krajach niż w Polsce na nas też to dotyka i pewnie będzie jeszcze dotykały mocniej w najbliższym czasie, tak więc prognozowanie trudno na pewno jest to i jest to prognoza myślę jest jak pan o to pytał kilka tygodni temu powiedziałbym 3233 trasie 2 to jest prognozie w projekcie oraz po wypowiedzi, gdyby pan nie pytał kilka tygodni temu tak bym powiedział dzisiaj raczej powie, że to będzie niestety poniżej 3%, czyli tak jak dużo poniżej 3% pan pyta się spotkamy kilka tygodni myślę, że będę mógł bardziej precyzyjnie oszacować na razie powiedziałbym, że to jest jednak poniżej 3% w tym momencie, czyli ta projekcja inflacji, którą wczoraj Narodowy Bank Polski publikował jest już właściwie aktualna trudno zarzucać kolegom z departamentu analiz, że przygotowali nieaktualną prognozę chyba nic się z nas nie spodziewał takiego rozwoju wypadków to co dzieje się dzisiaj chociażby we włoszech jest sytuacją bez precedensu tak wprowadzenie ograniczeń w podróżowaniu w państwie w 2001. wieku stanie się demokratycznym jeśli ktoś, by o tym, mówił kilka miesięcy temu to byłoby jednak pewną politykę fiction sytuację nowa musimy bacznie obserwować w związku z tym, że sytuacja jest nowe mówi pan profesor to jest oczywiście widoczna dla nas wszystkich to właściwie, czego należałoby się spodziewać teraz pan jest zdania, że potrzebne są jakieś nadnaturalne działania także ze strony Narodowego Banku Polskiego pan sytuacji tak wysokiej niepewności powinniśmy stosować dobre praktyki zarządzania ryzykiem to znaczy kreślić hipotetyczne sytuacje scenariusze ścieżki wedle, których będzie podobnie może podążać gospodarka w najbliższej przyszłości jeśli mamy na straty hipotetyczne scenariusze to określić również hipotetyczne scenariusze odpowiedzi również ze strony polityki monetarnej no to, jakie są też scenariusz, bo ja sobie tak patrzę na to co dzieje się dookoła i proszę, by pan się poprawił mnie tam, gdzie pomylę się gospodarka i tak słabła co zresztą pokazują także projekcja dostępne przez publikowane przez Narodowy Bank Polski mamy szok związany z tym Korona wirusem zobaczymy, jakie będzie miał wpływ, ale należy spodziewać się np. ze względu na to co dzieje się na rynku ropy niższych cen ropy, a więc to zdejmie nam trochę inflacja będzie dobra wiadomość to na pewno tak tylko oczywiście ten kryzys ten sok sok, który do nas przychodzi szukać zagranicznych on jednak jest dużo bardziej podażowe niż popytowy to i jeśli dojdzie do recesji czy głębszego spowolnienia w gospodarce czy to strefy euro w gospodarce polskiej to jednak będzie spowolnienie zupełnie innych przyczynach niż to ponad 10 lat z lat 20082910 odwołuje się do tego co będzie to będzie inny zupełnie daj Bóg nie, ale jeśli już będzie kryzys zupełnie inny wydaje się, że będzie poczucie innych odpowiedzi ze strony polityki monetarnej i ze strony polityki fiskalnej panie profesorze to jeszcze raz mówiąc wprost, ale warto można spodziewać się znaczącego spadku konsumpcji np. w drugim kwartale można się spodziewać niemożna tego wykluczyć za chwilę za po zakończeniu, jaka będzie konferencja kilku ministrów w tym m.in. ministra edukacji narodowej, kto wie czy rząd nie zapowie jakiegoś ograniczenia np. zamykania szkół w oczach to jak pokazują doświadczenia wpłynie później w konsekwencji na NATO co dzieje się z konsumpcją na poziom cen i na inne wskaźniki makroekonomiczne pełna zgoda no właśnie to, jakie będą te potencjalne potrzebne działania te inne, o których pan Marek my jako rada polityki pieniężnej już w roku 2018, a nawet wcześniej zwróciliśmy się do zarządu Narodowego Banku Polskiego o przygotowanie pewnej analizy potencjalnych działań spoza kanonu działań polityki pieniężnej stosowanych aktualnie w Polsce bardzo lubię słowa niestandardowe działanie chodzi o te niestandardowe działanie dajmy to sukcesów i taki dokument zarząd Narodowego Banku Polskiego 2018 roku przygotował my mamy pewne działania, które możemy podjąć w niestandardowych czasach do tej pory nie było to konieczne mam nadzieję, że nie będzie, że nie będzie tak to konieczne przy zobaczyć to nie jest taka sytuacja, gdzie np. bank centralny może wspomagać gospodarkę, zwiększając płynność w systemie jest płynność co z tego jeśli byśmy jeszcze bardziej np. obniżyli koszty kredytu w taki przedsiębiorca i tak będą chcieli kredytów brać w sytuacji tak wysokiej niepewności tylko przypomnę panu profesorze stacji odczyt inflacji to 4,4 stopa podstawowa Narodowego Banku Polskiego 1,5 realnie -2,91 z niższych realnych stóp procentowych na świecie mam rozumieć, że dalsze jej obniżenie może w sposób istotny wspomóc gospodarkę pan wyklucza scenariusz, w którym dopuszczałby możliwość obniżenia stóp procentowych pan zobaczymy co się będzie działo wydaje mi się, że jeśli ten czarny scenariusz będzie się spełniał ja osobiście bardziej szukałbym pewnych mniej standardowych działań, które oczywiście trzeba by podjąć koordynacji z polityką fiskalną, czyli rządem, czyli z rządem na wspomaganie przede wszystkim sektora przedsiębiorstw i tam płynności po drugiej gotówki w tych firmach, bo pan powiedział o tym, że firmy nie będą skłonne pożyczać, ale po prostu mogą być branże przedsiębiorstwa, które wpadną w poważne kłopoty w związku z np. tym co się dzieje odwoływaniem imprez to nie jest tak, że to się dzieje realna gospodarka jest także bank centralny może bezpośrednio zasilać takiej takim czarnym scenariuszu o on się nie spełnił przedsiębiorstwa, ale mogą robić chociażby banki komercyjne Nordea bank Polski może w takiej hipotetycznej sytuacji oby ona się nie spełniła wspomagać np. w tym w tym obszarze banki banki komercyjne są pewne działania, które Narodowy Bank Polski może tutaj tutaj podjąć to wrócimy do tych działań już za chwilę, ale chcę mieć stuprocentową pewność, że dobrze pana zrozumiałem powtórzę zatem to pytanie jeszcze raz w jakiej sytuacji jakich okolicznościach czy w ogóle dopuszcza pan jako reakcję obniżenie stóp wraca panie redaktorze art. 3 ustaw NBP jasno definiuje mandat rady polityki pieniężnej my nie mamy podwójnego mandatu mniej się 7, gdzie z 1 strony Fed musi stabilizować poziom cen i dbać o pełne zatrudnienie celem rady polityki pieniężnej banku art. 3 ustawy jest oblizywanie poziomu cen jeśli to jest spełnione wspieranie polityki gospodarczej rządu inflacja w tym momencie powyżej 4% co więcej powiedział wcześniejsze, kiedy się pojawi można się spodziewać ona będzie się zbliżał się w błędzie jasne, że w takiej sytuacji będzie obniżała to to jest to jest oczywiście w długim okresie jesteście bardziej niepewne, tak więc pan w tym momencie luzowanie warunków polityki pieniężnej przez obniżkę stóp jak nie wierzę, żeby to miało jakikolwiek realny efekt dla wsparcia sektora przedsiębiorstw, ale i innych działań Narodowego Banku Polskiego pan niewykluczone zawsze powtarzaliśmy powtarza to również pan prezes Glapiński, że Narodowy Bank Polski w tym rada polityki pieniężnej od zawsze mogła stosować działania niestandardowe tego nigdy nie robiliśmy, ponieważ sytuacja tego nigdy nie wymagała jeśli miałaby coś tutaj się zmienić najgorszy oczywiście Nordea bank Polski jest przygotowane do tego, żeby we współpracy z rządem i bankami komercyjnymi być może włączyć się do wspierania gospodarki w warunkach kryzysu oby on nie przyszedł Polska gospodarka jest jednak dosyć odporne i mam nadzieję tak się będzie działo również w przyszłości na czym polega to włączanie się Narodowego banku polskiej pana tutaj mamy różne różne możliwości chociażby można, by tak myślę uruchomić czy stworzyć warunki zwiększający prawdopodobieństwo uruchomienia operacji repo pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, a bankami komercyjnymi np. poprzez zmniejszenie katów od zabezpieczeń, ale mówimy językiem, który to jest zrozumiałe to jest język techniczny chodzi chodzi po prostu może praktyczny wymiar tego wzrostu to, że jeśli banki komercyjne zaangażowały się czy miałyby się zaangażować mocniej we wspieranie realnej gospodarki i dostarczenie płynności od realnej gospodarczej biorcom np. przedsiębiorcom to wtedy dla mnie do rozważenia jest wprowadzenie czy uaktywnienie pewnego mechanizmu, który z kolei dostarcza płynność bankom komercyjnym w tym dostarczycielem płynności mógł być Narodowy Bank Polski podkreślam słowo tylko wyłącznie jeśli miałby się ziścić ten czarny scenariusz ten czarny scenariusz panie profesorze to gdzie będzie punkt, do którego pan powie o ziszczeniu się czarny scenariusz trzeba ruszyć z działaniami to jest wzrost na poziomie 1 pół 0 ujemny, w jakich danych pan potrzebowałby ocenić zniszczą się czarny scenariusz, by pan to jest trudne pytanie, bo to nawet pan jakąś decyzję podejmować, więc nie wiem chodzi oczywiście analizy bieżących danych i prognoz dotyczących przyszłości myślę czy czas na poważną dyskusję o optymalny miks polityki fiskalnej monetarnej dla Polski jak NBP sami tego problemu nie rozwiążemy potrzebne skoordynowane działanie pani to dlaczego pan oczekuje od rządu czy pan teraz w tej sytuacji jakich jakich działań niż dajmy się wydaje, że to co robi rząd to znaczy też jest niezręcznie mi komentować oczywiście jako przedstawicielowi władzy monetarnej poczynania rządu to co robi w tym momencie rząd, czyli sygnalizuje podjęcie pewnych działań na rzecz wsparcia przedsiębiorców, którzy mogą stracić na na tej sytuacji gospodarczej to jest właściwe tak można oczywiście, jaki sygnał pan myśli słyszymy przedstawicieli rządu który, którzy takich działaniach w działaniach mówił mam nadzieję, że zostanie to z operacje realizowane dziś konkurs w ramach konkretnych rozwiązań w najbliższej najbliższej przyszłości pan te oczy duże pytanie o zbilansowanie budżetu i regułę wydatkową tej użyto niezręcznie mi ten obszar ten obszar polityki fiskalnej chodzić no dobrze panie profesorze wszystko zrozumiałem, ale jeszcze 1 rzecz, do której chciałbym powrócić także bym, żebyśmy mieli pełny obraz pan wielokrotnie asekurował się w naszej rozmowie mówiąc o tym, że działania możliwe jeśli realizuje materializuje się czarny scenariusz to jak mam jak mamy sobie wyobrazić ten czarny scenariusz bardzo radykalne spowolnienie wzrostu w połączeniu z radykalnym spadkiem dynamiki poziomu cen to są warunki, gdzie Narodowy Bank Polski powinien być może rozważyć wsparcie gospodarki przez mniej standardowe działania nie lubię tego określenia przez działania spoza kanonu naszej polityki pieniężnej w Polsce, ale proszę zobaczyć, że w pewnym sensie to my jesteśmy standardowi, bo cały świat różne działania tzw. niestandardowe stosuje od lat mi nigdy nie nic nie są nie stosowaliśmy, bo nie było takiej potrzeby ja mam nadzieję, że takie rzeczy takiej potrzeby nie będzie gospodarka wykaże się wysokim poziom adaptacyjne ości i ten kryzys przetrwa jeśli w ogóle ten kryzys mocniej do Polski wejdzie czy należy liczyć się w dalszym osłabieniem złotego kurs złotego w tym momencie jest dosyć jest dosyć stabilny polityka fiskalna monetarna jest wiarygodna nie spodziewam się, żeby tutaj jakieś istoty bardziej istotne ruchy na kursie euro złoty w szczególności miały w najbliższym czasie następować rynek jest rynkiem kursy płynne tak mówił w radiu TOK FM w magazynie EKG pan prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej bardzo dziękuję panie dziękuję dziękuję państwu na zapraszam na te kilka tygodni będziemy oceniać skutki przyjmuje zaproszenie chętnie do państwa wyżej w drugim kwartale myślę, że to będzie dobry czas byśmy ponownie spotkali się, tym bardziej że 1 z członków rady pan prof. Żyżyński sugerował, że spadek wzrostu poniżej 3% silna, a spadająca inflacja może skłonić go do propozycji czy głosowania za obniżką stóp procentowych raczej nie mają na razie inflację powyżej 4% czekamy na odczyt za luty, który pojawi się już w ten piątek tak oczywiście w najbliższych miesiącach biorąc pod uwagę to sytuacja jest pod kątem ceny ropy chociażby na pewno inflacja będzie spadała, a zatem w drugim kwartale panie profesorze zapraszam do magazynu EKG informację rady to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA