REKLAMA

"Kobieto, chcesz za tę pracę za mało pieniędzy!" Jak pracodawca może REALNIE przeciwdziałać nierównościom? [podcast partnerski]

Dobry Pracodawca
Data emisji:
2020-03-10 11:20
Audycja:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

W przededniu Dnia Kobiet rozmawiamy o tym, jak dziś wygląda kwestia równouprawnienia na rynku pracy. Na czym polegają problemy? Z czego wynikają? Co może zrobić pracodawca, by sprawić, że jego firma będzie miejscem, w którym chcą pracować wszyscy? Rozwiń »
Partnerem podcastu jest OLX. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam serdecznie Jakub Byliński tokfm PL słyszymy się w zasadzie w przededniu 8marca, a tutaj ta wyjątkowa, czyli święto wszystkich pań właśnie dlatego rozmawiamy dzisiaj o kobietach konkretnie o ich sytuacji na rynku pracy i studiów są ze mną 2 panie pani Anna Janowicz szyk, która zajmuje się rozwojem kategorii praca w serwisie lig dzień dobry dzień dobry i Paulina Rezmer specjalistka do spraw PR chwalić się dzień dobry jest teraz dzień dobry Szanowny panie i pierwsze Rozwiń » pytanie mamy rok 2020 bardzo dużo mówi się o równouprawnieniu w pracy między kobietami mężczyznami czy to jest nadal sfera deklaracji obietnic czy to się już faktycznie dzieje czy nad tym musimy jeszcze pracować my, przygotowując do tej rozmowy spotkałyśmy się z taką sytuacją, kiedy koledzy patrzyli na raporty badania leżące na naszych biurkach zatytułowana równość kobiet na rynku pracy i zapytali, dlaczego w ogóle rozmawiamy jeszcze dzisiaj o tym, że równość kobiet na rynku pracy przecież te raporty powinny być zatytułowane równość człowieka na rynku pracy skąd, skąd te podziały, ale jak widać skoro tyle tych pracowni powstaje i cały czas z nich korzysta odwołujemy się do danych to znaczy, że problem jeszcze jeszcze jest na szczęście dużo robimy na rynku pracy w tym w tym celu żeby, żeby te nierówności zniwelować zminimalizować maksymalnie czy to chodzi głównie pieniądze tych 5 drzew wypłaty nie są równe czy tych problemów jest więcej pieniądze nie są równe w tym sensie, że Główny Urząd Statystyczny podaje, że różnice w zarobkach kobiet mężczyzn średnie różnią się aż o 18 pół procenta to znaczy, że przeciętna pensja kobiety jest 18 pół procent mniejsza niż przed przeciętna pensja mężczyzny na rynku pracy oczywiście nie jest to nie jest sytuacja 11, w której rozmawiamy o tym, że te nierówności pokrywają się we wszystkich sektorach jest oczywiście sytuacja ogólna w różnych sektorach różni się to różni się układa to co w takim razie mogą robić pracodawcy, żeby walczyć no powinni tak naprawdę tak może przede wszystkim wszyscy powinniśmy zmienić narrację nie mówić o tym, żeby walczyć tylko o tym, żeby poprawić tę sytuację może od tego trzeba zacząć, że może w końcu tego ósmego Martha my my Panie i Panowie przestaną walczyć ze sobą zaczną się po prostu równo traktować np. przez przez to jak podchodzą do procesu rekrutacyjnego no to znaczy gdzieś tutaj pracodawcy popełniają błędy przy rekrutacji już już przy samym zatrudnieniu dochodzi do jakiś jakieś różnice inaczej traktowani są mężczyźni inaczej kobiety nadarza się czy tak zdarza się np. że w ogłoszeniach pojawiają się formy żeńskie bądź męskie tylko formy, które wskazują jasno na to, jakie są preferencje pracodawcy oczywiście to nie jest sytuacja 11 to nie są stuprocentowe dane dotyczące ogłoszeń, ale to się pojawia tak czy ktoś sugeruje, że chciałby zatrudnić kelnerkę, a nie kelnera tutaj sugerowaliśmy na etapie ogłoszenia, żeby po prostu spróbować wyjść do obu stron jednakowo tak, czyli np. mówić o tym, że zatrudni osobę na stanowisku kelner kelnerka act, czyli pokazywać od początku jesteśmy otwarci na znak i każdą płacz nie na 1 z nich następnie na etapie samej rekrutacji, czyli rozmowy z pracownikiem nie zadawać pytań, które ściśle wiążą z elementami związanymi z naszą płcią np. tym czy będziemy planujemy rodzić dzieci tak albo jaki mamy stosunek w ogóle do wychowania dzieci łączenia tego z obowiązkami zawodowymi, bo takie pytanie czasem pojawiają no one nie tylko są niezgodne z prawem, ale też wskazują jasno na to, że nie do końca pracodawca chce zatrudnić osobę, która być może planuje rodzinę tak, a to my jako osoba starająca się prace powinniśmy na to jakiś sposób stanowczo reagować wychodzić z takiej rozmowy obrażać się czy po prostu zwrócić uwagę, że nie życzymy sobie tak traktowania no, jeżeli takie pytanie już padło to sytuacja do dość trudna tak, bo do NATO, że decyzja tej osoby konkretnej która, która ma prawo po prostu zakończyć taką rozmowę bo, bo to uprzedzenie może być dla niej tak duże i za granicą może być już na tyle przekroczona to osoba nie będzie miała ochotę tej tej rozmowy kontynuować, więc jest indywidualna decyzja, ale zdecydowanie ma prawo po prostu zakończyć taką rozmowę tak to w takim razie co pracodawca powinien zrobić, żeby uniknąć tego znanego zjawiska szklanego sufitu Linares przypomnę, że zjawisko szklanego sufitu jest to blokowanie możliwości awansu szczególnie w przypadku kobiet uwagi na szereg różnych czynników m.in. na np. na to, że panuje przekonanie, że kobiety nie nadają się do tego, żeby pełnić kierownicze stanowiska albo nie nadają się do tego żeby, żeby sprostać jakimś poważniejszym zadaniem firmie dawanie szansy na na ten awans warto określić w samym początku naszej relacji z pracownikiem poinformować go czy to na etapie rozmowy rekrutacyjnej czy już w ogłoszeniu o pracę o tym jak wygląda ścieżka kariery czy oferujemy szkolenia czy oferujemy program doszkalający podnoszące kompetencje, jeżeli zależy nam na konkretnych kompetencjach również określić to już od samego początku już samej pracy też jasno daje zielone cele, bo one pomogą nam, jakby jasno odpowiedzieć sobie na pytanie czy to rzeczywiście są moje kompetencje, które doprowadziły mnie do tego miejsca w firmie czy ma tutaj miejsce jakaś dyskryminacja tak, jeżeli jadali realizuje cele, które pracodawca postawił, które są jasno określona to wiem, że mam szansę na awans to transparentność najważniejsze wtedy trudno o jakiekolwiek wątpliwości pamiętajmy też warto rozmawiać nie tylko na etapie rozmowy rekrutacyjnej, ale spotykać ustalonego z góry terminach np. co pół roku co rok, żeby omawiać czy też spaść z bezpośrednim przełożonym czy też właśnie z kierowcą nasz plan rozwoju kariery nasza realizacja nasze stopnia realizacji i tych właśnie postawionych celów i ewentualnie weryfikowanie też ich na na tym etapie co jeszcze mogę zrobić, żeby dojść do celu, który razem z pracodawcą wspólnie sobie wyznaczyliśmy, przygotowując do tej rozmowy z znalazłem coś co mimo wszystko nie zaskoczyło, czyli występujący w niektórych firmach problem auto dyskryminacji kobiet to zjawisko dyskryminacji kobiet nie tyle dotyczy koleżanek z pracy które, którym gdzieś tam rzucamy kłody pod nogi co też trochę nas samych, czyli momentu, w którym to my jako osoby zatrudnione stawiamy siebie same przed lustrem patrzymy sobie, o czym mówimy nie dam rady nie sprosta jakiemuś zadaniu nie nie podołam nie jestem wystarczająco dobra np. żeby przyjąć ofertę na stanowisko dyrektorskie to oczywiście zależy od tego w jaki sposób jesteśmy wychowywane i w jaki sposób kształtuje nas otoczenie, ale też, jakie możliwości daje nam pracodawca, więc trudno temu wycie jednoznacznych rozwiązań tego problemu bardziej należy zwracać uwagę na zjawisko w pracy i będąc pracodawcą czy menadżerem zwracać uwagę na to czy np. nasze podwładny podejmują wyzwania tak, jakbyśmy sobie tego życzyli tak jak tak jak oczekujemy tego od wszystkich innych pracowników czy też jakiś problem z wiarą we własne umiejętności wiarą we własnej wartości tak naprawdę swoją wartość tak prędzej prędzej jest to problem związany właśnie wyroby własne możliwości niż z układaniem sobie przysłowiowych kłód pod nogi, ale rozumiem, że już z tym przechodzi przychodzi do danej pracy o tym co pani mówiła w kwestiach wychowania czy trzeci też pracodawca tutaj jakiś wpływ może wywrzeć negatywny na nadaną pracownicy na pewno jest to kwestia wychowania i toteż jest dość duży problem, jeżeli chodzi o dyskryminację tego jak często jest podejść często dziewczynek do chłopców to podejście się zmienia to broń w stronę na pewno ale, ale jeszcze zdarza się rzeczywiście troszeczkę inaczej budowane poczucie wartości w dziewczynkach, ale też nie możemy się oczywiście znacznie wypowiedzieć chodzi nam trochę o to, że pracodawca może w tej kwestii odegrać bardzo dużą rolę, bo np. mówimy o nierówności płac często się pojawia taki argument, że ma również równości płac mogą wynikać nie twierdzę, że to nie jest prawda, ale mogą wynikać z tego, że kobiety mniejszy wierzą po prostu mniej walczą o awans tak i być może jest to prawda ale jaka jest teraz rola pracodawcy pracodawca może zrobić bardzo dużo dla takiej kobiety, która być może nie wierzycie może to wynikać z różnych względów związanych z przeszłością tak może po prostu jednak zerknąć do jakiej średniej zarobków i traktować tę kobietę tak samo jak mężczyzna na tym samym stanowisku, nawet jeżeli jej wymagania w kwestii wynagrodzenia są niższe, bo właśnie w siebie nie wierzy to zaproponować stawkę, która będzie również równorzędna ze stawką mężczyzn i pokazać tym samym, że może zarabiać godne pieniądze ona prawdopodobnie też sobie oczywiście dbamy odpłaci się dużym zaangażowaniem po będzie wiedziała, że została Super szansa, tak więc wydaje nam się, że ta rola pracodawcy tutaj bardzo ważna, bo to on może te nierówności wynikające z listą rzeczy bardzo trudnych, o których tutaj jesteśmy na tyle kompetentna, żeby się wypowiadać, żeby pracodawca może je bardzo prosty sposób starać się wyrównać wprost na wieżę panie to, że to kiedyś faktycznie zostanie wyrównane, że tych nierówności już nie będzie trudno uwierzyć w taką idealną wizję świata, w której wszystkie nierówności zostaną wyrównane, ale ja bym jeszcze trochę nawiązała do tego, bo mówił o kobietach to dzisiaj jak najbardziej jest na miejscu, ale robiliśmy w roku 2018 wydaliśmy takich robimy takie badanie wydaliśmy już w 2019 taki raport, gdzie w ogóle pytaliśmy 6 grup zawodowych o to, jakie mają potrzebę i pominęliśmy trochę takie oczywistości związane właśnie z wynagrodzeniem czy benefitami tak, bo to często pojawia i okazuje się że, że ludzie w ogóle pragną takich podstawowych rzeczy takich, których często się nie mówi bo, bo zdają się bardzo oczywiste jak normalności jak symetria równowagi praw, tak więc więc to normalne traktowanie traktowanie mnie jako równorzędnego człowieka po prostu potrzeba każdego nie tylko kobiet to jest dla nas też bardzo ważnej starać się w zeszłym roku też dużo na ten temat mówić że, że to są takie podstawowe rzeczy, które odnoszą do każdej spółki nie tylko do do kobiet taki, że tutaj pracodawca może odegrać bardzo ważną rolę NATO skoro już jesteśmy wydaje się, że powinniśmy stworzyć taki przynajmniej krótki 35 punktowy katalog dobrych praktyk dla każdego pracodawcy, żeby uniknąć właśnie tych nierówności między płciami no i tu już daje pani głos mamy przepisy mówiące o tym, że zarówno kobiety mężczyźni mają równe prawa równe szansę zarówno do tak takich samych zarobków za tę samą wykonaną pracę bądź też za pracę o tej samej wartości mamy przepisy mówiące o tym, że niezależnie od płci czy też szeregu innych czynników mamy przywilej prawo pracy mamy to samo prawo starać się te same stanowisko oczywiście z różnymi drobnymi wyjątkami nic nie wiem czy czy ustalanie takiego Kopeksu na na dzisiaj w 2001. wieku właśnie tak jak od początku sobie powiedzieliśmy jest jest w ogóle potrzebne ja myślę, że właśnie lepiej skupić się na tym co możemy zrobić jako pracodawcy i na etapie już rekrutowania na etapie tej pierwszej rozmowy z naszym potencjalnym pracownikiem żeby, żeby stworzyć takie miejsca pracy, w którym wszyscy chcą pracować to chyba jest najważniejsza w ogóle niezależnie od tego czy rozmawialibyśmy 8marca czy czy we wrześniu w okolicach dnia mężczyzny fajnie stworzyć miejsca pracy które, które są przyjazne pracownikom, bo to się najzwyczajniej w świecie opłaca dziękuję panie bardzo za rozmowę moimi państwa gości dniami były Paulina Rezmer i Anna Jan Szewczyk z Platformy lig dziękuję bardzo, dziękujemy Jakub Baliński tokfm PL do usłyszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY PRACODAWCA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA