REKLAMA

Dworczyk: Trwają prace nad paktem zapewniającym stabilizację i bezpieczeństwo gospodarki   

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-03-16 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:40 min.
Udostępnij:

- Jutro premier przedstawi Radzie Ministrów, a później zostanie upubliczniony projekt, można powiedzieć paktu, który ma działać na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki. Nad tym pakietem prace trwają cały czas. To bardzo poważne działania, które niosą określone skutki finansowe dla budżetu. Odroczenie pewnych płatności jest uwzględnione w ramach tego pakietu. Też będą tam rozwiązania, które mają wesprzeć osoby na tak zwanych umowach śmieciowych czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - mówił w Poranku TOK FM Michał Dworczyk, szef KPRM

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM jest minister Michał Dworczyk szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień dobry Panie Ministrze dzień dobry pani dzień dobry państwu, jakie rząd przygotował propozycje dotyczące ratowania firm grozi bankructwo przez ostatnie dni w szczególności wujka trwały intensywne prace oczywiście tutaj resortem wiodącym jest resort pani Emilewicz natomiast prace koordynuje premier Morawiecki i jutro pan premier Rozwiń » przedstawi radzie ministrów, a potem zostanie upubliczniony upubliczniony projekt można powiedzieć paktu, który ma działać na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki co tam będzie zwolnienie z płacenia składek ZUS odroczenie tych składek, bo tak już słychać ze strony ZUS-u ja celowo powiedziałem, że już pan premier będzie ten pakiet przynależy owa ZUS-u się, a najpierw radzie ministrów, a następnie opinii publicznej, dlatego że nad tym pakietem cały czas trwają prace to są bardzo poważne działania, które niosą za sobą też określone skutki finansowe też kierunkowe dla budżetu na 3 zlotych ilość klas z ZUS między, jeżeli pyta pani o odroczenie różnych płatności jest to uwzględnione w ramach tego pakietu, a jeśli chodzi o osoby, które są zatrudnione na umowach zleceniach czy coś będzie w tej sprawie przewidziane też będą tam rozwiązania, które mają wesprzeć osoby na tzw. umowach śmieciowych czy jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą natomiast ja więcej naprawdę nie chcą mówić, dlatego że po pierwsze, sam uczestniczyłem w tych pracach ja mam akurat pojawiam się na rozwiązanie ma natomiast nie będę komentował też materii, na której temat nie wiem dostatecznie dużo, żeby odpowiedzialnie wypowiadać dlatego pani mi się ile osób zadeklarowało już powrót do kraju blisko 20 000 osób zgłosiło chęć powrotu tymi specjalnymi czarterami uruchomionymi w ramach akcji lot do domu wczoraj też rada ministrów przyjęła program, bo to forma programu została jest realizowana tam operacja loty zostały zaakceptowane w tej chwili chyba 111 takich powrotnych lotów, które lot będzie sukcesywnie uruchamiał, przywożąc Polaków do kraju wielu Polaków za granicą pytana czy w sytuacjach krytycznych mogą liczyć na jaki szybkie pożyczki w konsulatach, bo mogą mieć problem z dotarciem do tego miasta, skąd będzie lot czarterowy jest taka formuła natomiast tu też są pewne restrykcje to znaczy konsulaty zostały od razu od razu, czyli wtedy, kiedy zapadła decyzja o zamknięciu granicy i wiedzieliśmy, że będzie się to wiązało z różnymi utrudnieniami dla wielu osób dostały polecenie ministra spraw zagranicznych, żeby w sposób szczególny bardziej elastyczne niż do tej pory traktować takie sytuacje, kiedy ktoś zgłasza mówi np. jestem pod koniec urlopu nie mam już środków skasowano mi lot powrotny do Polski i pomóżcie mi wrócić do domu prawda w związku z tym 1 z form pomocy może być podkreślam może być, bo to nie jest żaden obowiązek tu też trzeba uniknąć prawda różnego rodzaju nadużyć, ale 1 z for form pomocy może być taka pożyczka udzielana przez wielu osób jest kwarantannie w tej chwili, jeżeli mówimy oto qua mówimy o tej kwarantannie wynikającej z kontaktu z osobami zarażonymi bądź potencjalnie zarażonymi to jest około 7000 osób natomiast jeśli mówimy o osobach wracających z zagranicy, bo to jest trochę inny rodzaj kwarantanny w tym sensie, że nie znamy poziomu zagrożenia zarażeniem tych osób, które wjeżdżają do Polski w przypadku tej pierwszej grupy to wiemy, że to jest istotny poziom zagrożenia zarażeniem, więc jeśli chodzi o tych wracających, którzy dostali nakaz kwarantanny domowe to jest ponad 24 000 osób w czasie pierwszej doby i jak te osoby będą kontrolowane, bo rozumiem, że zatrudniono kolejne służby do tego, żeby sprawdzać czy ta zasada gwarantami są przestrzegane tu mówimy o 2 sprawach w moim przekonaniu równie ważna jak kontrola jest pomoc czy zapewnienie opieki nad takimi osobami, bo niektóre z nich mogą mieć możliwości samemu zabezpieczyć sobie nie wiem czy kwestii związanych z zakupu zakupem jedzenia czy leków prawda ten obowiązek spoczywa na samorządach oczywiście samorządy mogą występować o wsparcie i tutaj m.in. wojsko może być zobowiązana zwolnić, jeżeli ma problemy z tym właśnie, że zakupami SEK bieżącymi sprawami to gdzie ma dzisiaj ma zostać uruchomiona linia, która infolinia właśnie dla osób w kwarantannie, która będzie przekierowywać, jeżeli problem będzie dotyczył nie natury ogólnej prawda tylko loga poszczególnej gminy prawda to będzie przekierowywane do poszczególnej gminy dlatego, że to na poziomie morsów i ta koordynacja opieki na poziomie gmin jest zorganizowana część osób będzie czuwać kwarantanny w zamkniętych ośrodkach czy pomieszczeniach przygotowanych przez może się to zdarzyć może się tak zdarzyć, że osoby, które nie mają własnego lokalu albo nie mają warunków w tym lokalu nie wiem ktoś może mieszkać w 1 pokoju prawda z osobą starszą i Maranda nadana dla nie taką osobą mogłaby narazić tę starszą osobę na zachorowanie wojewoda w tym momencie dysponuje lokalami, w których można przeprowadzać kwarantannę i jest w obowiązku udostępnienia takiego miejsca do gwaranta, jakiej sytuacji rząd podjął decyzję o zamykaniu np. konkretnych miast, jakie muszą być wzrost zachorowań czy też przypadków śmiertelnych, żeby takie decyzje o kordonie sanitarnym zostały podjęte taka kwarantanna obszarowa mam nadzieję, że do niej dojdzie, ale jest wynikiem decyzji głównego inspektora sanitarnego czy ministra zdrowia no wtedy musi rzeczywiście powstać większy ognisko osób chorych prawda ale jakiej skali mówimy, kiedy ja nie jestem lekarzem ani nie jestem, ale myślę, że takie jest, że Tarnowiec rozpatrywane ważne w związku z tym do tej pory na szczęście nie mamy takich sytuacji, żebyśmy mieli poszczególne ogniska, gdzie np. kilkanaście albo kilkadziesiąt osób prawda zachorowało, ale to musiała być na pewno sytuacja, w której powstaje ognisko w konkretnej gminie wiemy, że jest dużo osób zarażonych czyniłyby, żeby obywatele wiedzieli, jaka skala zarażeń musi być, żeby do takiego kordonu sanitarnego doszło myślę, że to jest rząd musi narzędzia te oczywiście notarialną tylko służby nie ma pani to znaczy inaczej jest przede wszystkim decyzja służb sanitarnych i legalne natomiast, oceniając stan prawny kancelarii oraz księży, ale ja odpowiadam pani, jeżeli pani mnie pyta, że dzisiaj mam podać czy to ma być liczba 10152330 osób to pani odpowiadam nie wiem ja znam mechanizmy jak podejmowania tej decyzji tutaj powiedziałem główną rolę odgrywa główny inspektor sanitarny oraz minister zdrowia i to oni indywidualnie podejmują decyzję inna sytuacja zapewne wynika zapewne będzie w gminie, która jako cała gmina liczy 2,51000 mieszkańców inna będzie w mieście, które liczy pół 1 000 000 mieszkańców prawda inny będzie obszar tej kwarantanny być może będą też inne decyzje zależały rzuca pan dla siebie, choć niemową za jeśli chodzi o liczbę przypadków jeżeli, więc wara nastąpił gwałtowny wzrost powstały ogniska prawda choroby to wtedy oczywiście może do tego dojść pozwala na to pozwalają na to obecne przepisy przede wszystkim ustawa, która i spec ustawa, ale ustawa o w oparciu, o którą też zarzut działania, czyli o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych lub zarzut opozycji taki, że de facto mamy swego rodzaju stan nadzwyczajny wyjątkowe, a mimo to nie ma formalnie wprowadzenia takiego stanu, a tak naprawdę prawa obywatelskie są dość poważnie ograniczone i w zasadzie należałoby jednak sięgnąć po ten stan nadzwyczajny określony w konstytucji co oznacza przesunięcie wyborów prezydenckich ja jestem trochę zaskoczony tymi zarzutami mam nadzieję, że będziemy nadal tak jak przez ostatnie dni potrafili rozmawiać spokojnie merytorycznie, a nie będziemy mówię teraz naszych oponentów politycznych w ogóle wszystkie strony może powiedzmy tak wszystkie strony konfliktu politycznego, który w Polsce jest mocno jak wszyscy wiemy, bo udawało nam się do tej pory spokojnie rozmawiać współpracować mam nadzieję, że tak zostanie, ale jadąc do Radia słuchałem wypowiedzi pana ministra Sienkiewicza i byłem trochę zaskoczony tą wypowiedzią, dlatego że my działamy w PiS w oparciu o przepisy właśnie już cytowaną ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku ta ustawa została wtedy przyjęta prawda, kiedy większość parlamentarną miała Platforma Obywatelska wtedy obowiązywały już ustawę regulującą te 3 stany nadzwyczajne, które w Polsce mogą być wprowadza wprowadzone, czyli stan klęski żywiołowej stan wyjątkowy stan wojenny z jakich powodu przyjęto tą ustawę właśnie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych to przyjął rząd Platformy Obywatelskiej krótko mówiąc najwyraźniej są sytuacje, w których nie należy używać ustawy 1 wprowadzającej 1 ze Stanów nadzwyczajnych, czyli bardzo poważnie ograniczających swobody obywatelskie prawda tylko należy oprzeć się o tę ustawę obecnie rząd uznał, że to jest najwłaściwsza prawne, które daje odpowiednie narzędzia do tego, żeby w tej sytuacji działać nie wykluczamy oczywiście nikt tego nie może klucz, jeżeli jak za dnia 12 tygodni albo za miesiąc będzie sytuacja taka, w której trzeba będzie wprowadzić 1 ze Stanów nadzwyczajnych wtedy wziąć udział w lesie sunie w polskich przepisach tak wtedy zgodnie z prawem wybory mogą się odbyć najwcześniej po 90 dniach od zakończenia tego stanu nadzwyczajnego ten stan nadzwyczajny niezależnie od tego jak ocena sezonu ten stan nadzorem jak liczba oskarżeń prowadzony na czas określony jak pani absolutnie nie odpowiem na dobrze czy pani w Bielawie to pokazać, że tego, że na nią mają wpływ pani redaktor inne czynniki nie tylko sama liczba może założyć, że duża część obywateli będzie w kwarantannie cały czas, ponieważ liczba zakażeń będzie rosła oni nie będą mogli np. wziąć udziału w wyborach już samo to mówiło się Bartłomiej Sienkiewicz oznacza, że jednak wybory powinny być przesunięte ja mogę panią zapewnić, że jeżeli będzie tak, iż znacząca grupa obywateli miałaby mieć utrudniony udział w procesie wyborczym to na pewno zostanie to uwzględnione to znaczy wtedy wybory będą musiały być rzeczywiście przesunięte, ale dzisiaj poruszamy się na poziomie spekulacjach jest też oznacza, że dlatego, że w najbliższych dniach tygodniach pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi znajdzie się może nawet do 100 000 znajdzie się w kwarantannie, ale kwarantanna ta trwa 14 dni być może potem okaże się, że nastąpi bardzo gwałtowny spadek tych osób, które przebywają w kwarantannie i to będzie liczba o wiele wiele mniejsza, więc dzisiaj w rodzaju dywagacje są spekulacja zarzuca, że prezydent Duda prowadzi kampanię wyborczą, a pozostali kandydaci jednak bardzo ograniczyli swoją działalność np. wyjazd prezydenta do szpitalu do szpitala w Garwolinie kiedyś apeluje do ludzi, żeby nie odwiedzali bliskich w szpitalu to jest taka tak jest na złamanie świętych zaleceń, które rząd formułuje ja Zostań w domu ja nie mogę pogodzić to tak po pierwsze, wszystkich namawiamy, żeby pozostali w domu po drugie, wszyscy kandydata pańscy kandydaci ograniczyli swoją aktywność po trzecie prezydent nie łamie żadnych przepisów ja nie mogę zgodzić się oni mówią, że złamie, ale pani redaktor będę miał szansę, choć w życiu i precyzuje no dobrze, ale nie idą mówiło to wynikać prawda był taki wydźwięk pani wypowiedzi, więc wolałem to doprecyzować i po trzecie w końcu prawda jest taka, że tu kandydaci w tym pan prezydent Andrzej Duda mają trudną sytuację, dlatego że w przypadku, gdyby pan prezydent tak jak pani powiedziała zamknął się w Pałacu to dokładnie taki zarzut Formuły formułowali, by jego oponenci polityczni prezydent nic nie robi prezydent się schował pamięta pani takie hasła o schowanym prezydencie czy o zamkniętym w Pałacu prezydencie pojawiało się niejednokrotnie, jeżeli pracodawca, jeżeli zabiera podjazdów dodaje, że działania i przedstawicielami bank też wskazał, że na kolei oraz rzeczy, których roje nie powinien to teraz rozumiem, że dziennikarze albo opozycja będą rozstrzygali jazda rząd prezydent powinien robić, czego robić upominania się zadania niezgodnie, dlatego że proszę panie dla wielu z pana nie z prezydentem czy rozmowa z prezydentem też machali mamy, ograniczając spotkania pani redaktor, a czy on spotykał się o nazwie touareg ma pani rację, ale czy pan prezydent spotykał się na wiecu z ludźmi nie Beata Mazurek na cara prezydenturę coraz bliżej zwycięstwa w pierwszej turze wielu powodów byłoby to sensowne i praktyce znam się, że nie śledzę tych bieżących politycznych ani wpisów w mediach społecznościowych ani zdarzeń w tej chwili myślę, że większość członków rządu Kancelaria premiera na pewno w 95 do oceanu takie szczegóły schowana na implementować tych decyzji, które w ostatnich dniach zostały podjęte przez radę ministrów kto, dlaczego podjął decyzję, że jako jedyny kraj UE nie mieliśmy w styczniu udział w przetargu na testy i maski nie mam pojęcia, kto wziął, kto podjął taką decyzję, ale pragnę zwrócić uwagę z problem braku środków ochronnych jest bardzo dużym problemem w całej Unii Europejskiej 13 usprawiedliwianie nie usprawiedliwia nas to oczywiście, że nie, dlatego że każdy rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, ale trzeba jasno powiedzieć sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, a zabezpieczenie zapasu tych środków ochrony jest wyzwaniem na bieżąco szpitale są doposażane w kość odważnie, ale że jeszcze, że nie ma na wezwanie natomiast bądźmy uczciwi dotyczy to wszystkich absolutnie wszystkich krajów Unii Europejskiej i odpukać w niemalowane drewno dzisiaj to Polska wprowadza wiele rozwiązań wiele dopiero później inny, że dopiero później panie redaktorze, ale nie podjął żadnych gwiazd nie da się jak mają siłę mówi nie mam kompletnie pojęcia o tym, przetargu, ale niech pani powie czy Włochy wielka Brytania Niemcy Hiszpania Francja nie mają tego problemu premier jest wasz może mniej być może nie pan premier mówi o tym, że jako pierwsi wprowadzamy pewne rozwiązania, które dopiero po nas wprowadzają inne kraje i nie ma się, czego tego nie ma się tego nie ma się nie powinniśmy się tego wstydzić powinniśmy być raczej zadowoleni z tego, że potrafimy pewne działania prowadzić prewencyjnie nikt się nie chwali, bo to nie kwestia chwalenia się czy nie, ale takiej elementarnej wrażliwości pani to jest także, jeżeli jest coś złego trzeba wiedzieć to jest niedobre i tak jak mogę powiedzieć, że to jest niedobre, że ani Polska żaden z krajów europejskich nie jest przygotowany do tej skali pandemii, która nas dotknęła jeśli chodzi o środki ochronne to jestem naprawdę zadowolony z tego, że jako rząd potrafiliśmy podjąć szereg trudnych decyzji, które dopiero teraz podejmują kraje, które są dzisiaj dużo gorszej sytuacji tak jak Włochy Hiszpania czy Francji Michał Dworczyk szef kancelarii prezesa rady dziękuję rodzinie Radia TOK FM zapraszam państwa na informacje po informacjach Marek Balt europoseł lewicy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA