REKLAMA

Na wjazd do Polski trzeba czekać godzinami. Dlaczego przed granicą w Jędrzychowicach powstał 40-kilometrowy korek?

Analizy
Data emisji:
2020-03-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami telefonicznie pani Marianna koniecznie rzeczniczka prasowa nad Odrzańskiego oddziału Straży Granicznej witam panią serdecznie na antenie dzień dobry pan przede mną doniesienia niepolskich, a niemieckich mediów dotyczące sytuacji na polsko niemieckiej granicy oni to opisał jako przejście Görlitz, a dla dla nas to są Jędrzychowice jeśli się zgadza prawidłowo określiła to mecz, jeżeli chodzi o autostrady pomiędzy wice, Rozwiń » jeżeli chodzi o miasto to jest Görlitz Zgorzelec to dlatego dlatego nie niemieckie media trochę inaczej to określają, żeby było łatwiej dla niemieckiego odbiorcy w każdym razie co opisują to jest relacja wczoraj wieczora 63 kilometrowy korek wojsko, które dostarcza osobom, które utknęły w korku od jedzenia napojów i wg niemieckich mediów sytuacja się pogarsza, a sam premier Saksonii apelował ponoć już do polskiej strony o to by szybciej kontrolowała ciężarówki i że 15 minut na 1 kontrolę to jest stanowczo za długo, że strona Polska musi szybciej reagować, które z tych doniesień jest nieprawdziwe Szanowni Państwo ono weszłam tymczasowa kontrola graniczna rozporządzenie tutaj wprowadziło mniejszą ilość części można było przekraczać granice samochodami do Polski zeszła również Boska obniżenie temperatury, a także musieliśmy dokonywać już musimy cały czas właściwie dokonywać kontroli wszystkich osób wjeżdżających na terytorium Polski dodatkowo każdy z podróżnych miał jeszcze do północy obowiązek wypisywania kart lokalizacyjnych, tak więc taka procedura dosyć długotrwała myśmy apelowali do wszystkich osób, aby podjeżdżali do punktu kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej dokonują odprawy granicznej, jednakże nie wszystkie te osoby miały karty lokalizacyjne już wypisane musiały się zatrzymywać wypisywać to też trwało tak jak pani mówi 10, a nawet 15 minut i dopiero te osoby oddawały karty lokalizacyjne funkcjonariuszy funkcjonariusze sprawdzali dane zawarte na tej karcie z dokumentami i przyzwalali na wyjazd z Polski oczywiście pod warunkiem, że kierowca nie miał tutaj podwyższonej temperatury będą zupełnie inna to oczywiście to zaraz o tym jeszcze powiem, ale moja ziemia dobrze zrozumiała czy ten korek między nimi stworzy się, dlatego że kierowcy Stali i wypełniali formularz i w tym momencie po prostu nikt nie powierzył do punktu kontroli tak dokładnie m.in. to tak wyglądało od kogo to zależało w jaki sposób ta procedura wypełniania formularzy jest zorganizowana proszę pani ja tutaj mogę powiedzieć, że funkcjonariusze Straży Granicznej we wspólnej polsko-niemieckiej placówki, a także funkcjonariusze policji niemieckiej z tej samej placówki już na terytorium Niemiec już po stronie niemieckiej przekazywali te formularze kierowcom kierowcy nie zawsze dokładnie wypełniali to trzeba było to wszystko poprawić wyniki wpisywali błędne dane, które nie zgadzały się dokumentami tożsamości, więc teraz w momencie, kiedy tych kart lokalizacyjnych już osoby, które pracują w transporcie drogowym, a także wszystkie osoby, które wykonują czynności zawodowe na terytorium państwa sąsiedniego nie mają obowiązku składania deklaracji tych kart lokalizacyjnych teraz widać, że ta sytuacja się bardzo poprawiła korki może są, ale ta odprawa trwa dużo dużo szybciej i po prostu skrócił się ten czas oczekiwania na przekroczenie granic no właśnie teraz przejdźmy do drugiej części, czyli mierzenia temperatury, ale został najwyżej pytam oto kwestia, którą pani dopiero co wspomniała osoby, które pracują w transporcie lub w tym ruchu między granicznym nie muszą składać tych kart lokalizacyjnych to w jaki sposób kontrolowane są na oko na okoliczność ewentualnej kwarantanny czy nosicielstwa itd. tutaj to rozporządzenie, które właśnie zmienią, aby te karty lokalizacyjne nie były przekazywane każdej osobie, która przekracza granicę wykonuje obowiązki zawodowe rozporządzenie ministra zdrowia także tutaj zwróciłabym się takimi pytaniami do wojewódzkich inspektorów sanitarnych dobrze dobrze dziękuję pani zatem wskazówka rzeczywiście tak trzeba będzie zrobić razem, że jest inna procedura niż ta graniczna wobec takich osób to teraz jeszcze to mierzenie temperatury w jaki sposób to się odbywać wciąż odbywa czy dotyczy każdej osoby przekraczające granice tak oczywiście właśnie dlatego została wprowadzona tymczasowa kontrola graniczna, która się różni od poprzednio prowadzonych kontroli granicznych, których koszt łącznie skupiały na osobach wytypowanych teraz kontrolują funkcjonariusze ratownik medyczny wszystkie osoby, które przekraczają granice, tak więc służby medyczne badają temperaturę każdej osoby, która przekracza granice muszę państwu powiedzieć, że przez 4 doby granicę przekroczyło prawie 89 000 osób, które przyjechały do Polski mogą też tutaj powiedzieć, że na Dolnym Śląsku, bo tutaj rozmawiamy o tym, rejonie granicę przekroczyło prawie 42 000 osób, które się poruszały prawie 17 środkami transportu, więc ruch na granicy jest naprawdę ogromny, a nasi funkcjonariusze pracują 24 godziny na dobę zmianach po 12 godzin, a oni mają zabezpieczenie przed zakażeniem tak oczywiście mają środki ochrony osobistej mają maseczki mają gogle mają rękawiczki w momencie, kiedy pracownik medyczny stwierdził, że samochód, którym mierzy temperaturę jest bezpieczny to wtedy podjeżdża ten samochód z podróżnymi do funkcjonowania Straży Granicznej funkcjonariusz Straży Granicznej odbiera karty lokalizacyjne lub nie odbiera to w zależności od kategorii podróżnych prawka dokumenty tożsamości i wówczas już ta osoba może wjechać na terytorium Polski wcześniej donoszono o tym, że osoby, które utknęły w tych gigantycznych korkach nie mają dostępu do toalet umywalek do żadnych w ogóle nie było mowy o żadnym żadnej dezynfekcji czy ta sytuacja zmieniła tutaj, jeżeli chodzi o ustawianie toi toi to te to to jest stoją przy punktach kontroli granicznej nie we wszystkich miejscach wolno nam ustawić takie to stoję tutaj były rozmowy podejmowane w bardzo przepraszam panie mają, ale jeśli ktoś musi czekać aż dojedzie do kontroli, żeby skorzystać z toalety, a jest dopiero dwudziestym kilometrze tego korka no to rozumiem, że jest kłopot wy tam nie może się na tym dwudziestym kilometrze nie ustawić nie możemy nic z sali, dlaczego dwudziesty kilometr od granicy państwa to już jest terytorium Niemiec no tak oczywiście, ale rozumiem, że tutaj, czyli 1 co można liczyć to oni też znaczy to tam ta druga strona na tutaj strona niemiecka bardzo się zaangażowała w pomoc osobom, które utknęły w korkach donosili żywność donosili wodę, więc naprawdę robili co mogli przy ustawili swoje po swojej stronie ja nie mam takiej informacji, a kolejna sprawa co z osobami, które nowe przepisy zaskoczyły za granicą, a są to osoby, które nie są obywatelami polskimi nie mogą po prostu własny sposób identyfikować się dokumentem tylko są cudzoziemcami, ale objętym prawem wjazdu nie mają przy sobie dokumentów, które potwierdzają to, że np. mając w Polsce stały pobyt, który pozwala im, bo gminy zameldowanie mogą po prostu wjechać w jaki sposób one mają udowodnić swoje prawo do wjazdu do kraju, ale jeżeli cudzoziemiec ma prawo zamieszkiwania na terytorium Polski to wystarczy, że ma przy sobie paszport i na podstawie tego zdrowsze w systemie funkcjonariusz może stwierdzić na jakiej podstawie on wjedzie do Polski oczywiście mamy wszystkie systemy, które możemy sprawdzić czy takie celujemy w patrolu to koszt pobytu w Polsce także zarejestrował pobyt obywatela Unii Europejskiej ewentualnie na pobyt czasowy ma pobyt stały w Polsce lub ma też pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej te osoby nie muszą się niepokoić jak nie mają tych dokumentów przy sobie to po prostu nikt nim nie uwierzy, że są uprawnione do wjazdu oczywiście takie dokumenty każdy cudzoziemiec wie, że musi mieć przy sobie paszport karta pobytu to są podstawowe dokumenty, które cudzoziemiec nie obywatel wyjeżdżają z Polski obywatel unijny nie jak zresztą, ale mówimy o cudzoziemcach tutaj o obywatele Unii Europejskiej cudzoziemcy są 2 kazaniach przeobraża widzi pani ja się posługuje powszechnym rozumieniu tego słowa mnie chodziło o osoby, które są obywatelami Unii Europejskiej i podróżują po niej, ale na stałe mieszkają w Polsce, chociaż nie są obywatelami jak oni mają udowodnić swoje prawo do wjazdu to już mówiłem każdy cudzoziemiec każdy obywatel Unii Europejskiej tutaj w tym rozumieniu, który mieszka powyżej 3 miesięcy w Polsce powinien zarejestrować swój pobyt na terytorium Polski i wówczas otrzymuje kartę karty w ogóle mu kar kar za Air zostaje karty pobytu obywatela Unii Europejskiej może mieszkać na terytorium Polski, czyli takiej karty nie ma, czyli nie udowodnił, że mieszka powyżej tych 3 miesięcy nowe czasy tutaj jakby nie dopełnił tych obowiązków no i będzie bardzo trudno powrócić z powrotem do polskiej rozumiem dziękuję za tę informację no właśnie jeszcze, a propos obciążenia na granicy czy, bo Niemcy donoszą o tym, że skorzystali z pomocy już kilku dziesiątek żołnierzy czy polskie wojsko też będzie pomagało naszej granicy w jakiś szczególny sposób tak oczywiście tutaj mamy kilka tylko przejść dozwolonych do przekraczania granicy, a mamy bardzo wiele dróg dojazdowych do granicy państwa, które na co dzień po wejściu do strefy Schengen mogliśmy normalnie przekraczać bez żadnych ograniczeń tutaj te wszystkie przejścia drogi mosty zostały zabezpieczone właśnie dzięki czarnej dywizji z Żagania mamy żołnierzy do swojej dyspozycji są też również policjanci, którzy wspierają nas bardzo mocno tutaj w tych patrolach posterunkach tak mamy te wszystkie drogi obstawione są patrole na tzw. Zielonej granicy, której mówimy o właściwym kontekście Wschodu, ale u nas też teraz to pojęcie może funkcjonować, tak więc żołnierze policjanci funkcjonariusze innych służb naprawdę bardzo mocno nas wspierają czy zostały zastosowane sposoby na to, żeby ciężarówki przewożące zwierzęta żywa albo leki miały pierwszeństwo w kolejce tak tutaj komendant główny Straży Granicznej zezwolił na przekraczanie granicy osobom właściwie środkom transportu, które przewożą żywe zwierzęta przez przejście graniczne kupi rynku i tak to się właśnie dzieje od wczorajszego dnia, że transport żywymi zwierzętami przejeżdża obyć bez żadnego bez żadnych kolejek przez przejście graniczne w Górniku szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w przypadku przewozu leków czy jakiś szybko psującej się żywności również komendant główny może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy właśnie w budynku ja oczywiście nie do pani jest zarzucanie pytania, ale ja wciąż z nami, dlaczego tego nieprzemyślaną i nie nie przewidziano tak wydawał się oczywistych spraw aktorzy powstanie korek i że utknął tam też ci, którzy absolutnie stać i czekać nie mogą jeszcze 1 rzecz czy są i lub będą jeszcze organizowane konwoje tranzytowe dla mieszkań dla obywateli Estonii Łotwy Litwy tych wszystkich, którzy chcieliby poprzez Polskę dotrze do swojego kraju, a rozjechać nie mogą, bo są no nie wmiesza się w tej kategorii osób, które mogą wjechać do Polski ja nie powinna się na ten temat wypowiadać, dlatego że ten konwoje organizowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji, ale mogę państwu powiedzieć, że one cały czas są organizowane także na pewno te osoby nie stoją w kolejce przed granicą nie czekają dalej na rozwój sytuacji tylko po prostu są kontrolowane do granicy z Litwą jasne Okaj to będziemy sprawdzać, bo Estończycy dzisiaj opublikowali na pierwszej stronie swojego głównego medium taki wielki apel do Polaków o to, żeby przepuścili Estończyków czekających na granicy niemieckiej do kraju i nie nie mnie nie nakazywali im podróży przez Bałtyk, a więc rozumiem, że ten za informacje o konwojach może rzeczywiście sprawa rozwiązała też do do dalszego sprawdzania czy są jeszcze jakieś zmiany albo informacji, które pani uważa, że warto byłoby teraz podać medium słuchany przez sporą część polskich obywateli obywatelek tak tutaj Szanowni Państwo chciałabym podkreślić, że zmieniona została organizacja kontroli granicznej, jeżeli chodzi o przejście w Miechowicach tutaj przesunęliśmy się w głąb państwa polskiego kierujemy osobno tiry na autostradę, a samochody osobowe są tutaj odseparowane od tirów jadą na drogę krajową nr 94, a więc ten ruch odbywał się na pewno płyną dla osobówek nie mamy informacji, żeby osobówki stały jakichkolwiek korkach, a tutaj większych ulicach samochody ciężarowe z racji tego, że jest bardzo bardzo wiele stoją 9 godzin, a samochody osobowe 1 nad jadą na bieżąco tutaj też udało się ustawić takie Platformy, jeżeli chodzi o kontrole samochodów ciężarowych, gdzie funkcjonariusz Straży Granicznej oraz pracowników medycznych termometrem sprawdzają kierowcy tira właściwie w 1 momencie temperaturę, jeżeli jest poprawna to funkcjonariusz prawda wszystkie dokumenty uprawniające mawia do Polski bardzo dziękuję materialna koniecznie rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej była z nami mają państwo dodatkowe pytania relacje z kraju czy z granicy naszej proszę pisać analizy małpa to krok KSM będziemy wracać do tych tematów w analizach już jutro kończymy je przygotował program przygotował Bartłomiej Pograniczny realizował Adam wczoraj za chwilę informacje, a po nich kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA