REKLAMA

Czy obecnie możliwe jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-03-20 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość, z którym łączyły się przez Skypea Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dzień dobry panie sędzio czy pani dyrektor z równo 50 dni wybory prezydenckie z tego co mówią przedstawiciele obozu władzy wygląda na to, że się odbędą stąd chciałabym z panem porozmawiać o idei praw i logistyce zacznijmy od idei, bo dla gazety wyborczej mówi pan tak wybory to nie tylko akt rzucenia głosu Rozwiń » do urny, lecz także cały ciąg zdarzeń, które mają do tego doprowadzić konieczne jest kampania wyborcza tylko kto ma ocenić czy kampania wyborcza się odbyła czy była tylko kampanią wyborczą zupełnie fikcyjne albo inaczej prowadzą tylko przez 1 kandydata ocenia na końcu będzie pewnie Sąd Najwyższy niezależnie od tego czy wybory się będą oprócz szans podobnie protesty będą wnoszone są Najwyższego, ale rzeczywiście wybory to nie jest tylko sam akt rzucenia karty wyborczej dolny przecież wybory zaczynają się z momentem wydania zarządzenia potem przecież jest rejestracja komitetów listy kandydatów no i IKE i kampanię wyborczą, czyli czy rośliny też określona terminem prawda i może się rozpocząć wtedy, kiedy już znany termin wyborów kończy się wraz z ciszą wyborczą tak jest oczywiście na wsi przecież to, o czym mówi kodeks wyborczy właśnie w tej kampanii o zachęcaniu w trakcie kampanii przez kandydatów do głosowania na siebie to jest istota właśnie kampanii kandydaci, którzy spotykają się z wyborcami, którzy prezentują swój program wyborczy rozmawiają z nimi zachęcające do głosowania na siebie jest przez zmiany to po co chcą być kandydatami poza płace są też pełnić funkcję która, która jest objęta zebra czy bierne prawo wyborcze w tej sytuacji jest w pełni, a realizowane pozostawać np. nad kwestią zbierania podpisów wprawdzie sześcioro tych głównych kandydatów Władysław Kosiniak-Kamysz Małgorzata Kidawa-Błońska Szymon Hołownia Andrzej Duda Robert Biedroń Krzysztof Bosak już złożyli swoje podpisy, ale do PKW komitety zarejestrowało wielu innych kandydatów w pewnym momencie musieli przestać zbierać podpisy chociażby z powodu zwykłej niemożności ich pobierania, bo ulice pustoszały, a racja jest jest grupa w tym roku rzeczywiście jest w tych wyborach prezydenckich bardzo dużo komitetów powyżej 40 jest grupa takich nazw równie rozpoznawalny kandydat zupełnie nowych, którzy mogą mieć z tego właśnie powodu trudności w zebraniu 100 000 podpisów lat można powiedzieć oczywiście, że to są osoby nieznane, więc tutaj no no muszą działać tak, żeby te 100 000 podpisów zebrali, ale jakaś nierówność występuje, bo oczywiście osoby, które są rozpoznawalne, które są politykami znanymi znaczącymi nie miał kłopotów z zebraniem podpisów no, a pozostałe osoby jednak ten problem ten problem będzie będzie cały czas nie będą w stanie prawdopodobnie nie życzę wszystkim oczywiście ale, ale prawdopodobnie nie będą w stanie niektórzy tych podpisów zebrał się tutaj może pojawić się problem kwestii równości wyborów, bo równość nie tylko kwestia, że każdy głos na 1 głos, ale równość też w rozumieniu całego całego procedury procedury wyborczej, że jednak no nie może być zachwiana z przyczyn niezależnych od kandydatów nie może być zachwiana równość i ich szansę na zbieranie podpisów muszą być jednakowe praktycznie kampanii już teraz tras nie ma ogrodzenia stosują się do apeli władz nie tylko zatory, ale nawet od nakazu osobie wszystko w ramach kwarantanny nie mogą wychodzić Mono trudno jest proces niemożliwy kontakty z kandydatów z wyborcami, którzy jeszcze 6000 nie zbierali frekwencji chciałbym pana sędziego zapytać we Francji jeśli turze wyborów samorządowych, która była przeprowadzona właśnie podczas stanu epidemii poszło 20 punktów procentowych mniej obywatel niż 2014 roku stąd druga tura została odłożona w czasie i oczywiście to jest także, nawet jeżeli ta epidemia będzie miała mają charakter zwijając się to lęk przed wychodzeniem z domu przed miejscami, w których jest dużo ludzi może pozostać to może skutkować niską frekwencją czy niska frekwencja frekwencja będzie osłabiać legitymacji wybranego kandydata kandydatki obawia się, że ta frekwencja no niestety pech na pewno będzie prawie na pewno będzie niższa była wysoka zaczęła rosnąć do wyboru samorządowych osiemnastym roku potem płaszcze jeszcze wyższa przy wyborach parlamentarnych teraz nie spodziewali się żona przekracza 68 bez problemów aż 6070% mówiło się na administrację tajne obawiam się, że tak nie będzie może może być tutaj spadek umorzenia rażący, ale na pewno znaczący spadek frekwencji będzie, więc tutaj na pewno ta legitymacja prezydenta, który jest zbierającej przez wszystkich wyborców nie przez organ ustawodawczy ta legitymacja prezydenta no im więcej osób będzie głosowało więcej osób weźmie udział w wyborach co ta legitymacja jest tym większa oczywiście ona wystarczy 50% +1 w pierwszej turze no ale im więcej i więcej osób głosuje, więc większą ilość głosów uzyska prezydentem 5 ta jego legitymacja będzie oczywiście, a z tym wiąże właśnie to pani wspomniała Francja jest drugą turę wyborów samorządowych odroczyła inne kraje również idą w ślad no na razie my niestety idziemy tą drogą jak słyszę zapewnienia władz czy stwierdzenia, że tutaj nie ma mowy w ogóle o odraczaniu wyboru, że nawet bywałem tu pojawiają się stwierdzenia, że to niepoważne żarty, że domaga się ktokolwiek odroczenia wyborów na co przyznał się, że co jestem codziennie głosami zaniepokojonych jak mieliby zagłosować panie sędzio ci, którzy znajdowali się wówczas 10maja w kwarantannie, bo jeżeli posłuchałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego to on, mówi że szczyt zachorowań czeka nas no na początku kwietnia może w połowie kwietnia 23 tygodnie, więc całkiem możliwe, że za kolejnych kilka tygodni jeszcze będą takie osoby, które będą przebywały w domu nie będą mogły pójść zagłosować co wtedy na czas po zamknięciu minister dworski kartę powiedział, że liczba osób, które będą poddane kwarantannie może 18 000 osób no i trzeba zakładać, że rzeczywiście ten szczyt zostanie przy tak można patrzeć rzeczywiście zostać sposób, że ten szczyt zachorowań przypada dziś w końcu lipca w tej idei dochodzą sygnały z innych krajów od lekarzy mówią zaś będzie później składać będzie 2 tygodnie wcześniej czy później depozyt będzie pewnie grupa osób znacząca nieznacząca już nie ma znaczenia będzie 100 000 czy 5000 czy 2000 osób pechową Lotos epidemii zostaną one pozbawione prawa do góry ograniczy one będą pozbawione de facto prawo do głosowania nieprawnie, bo poprawnie może być pozbawiony prawa głosowania tylko w sytuacjach mówi konstytucja osoby ubezwłasnowolnione skazane wyrokami pozbawienia praw list wyborczych natomiast tutaj takich sytuacji wszystkich osób takiego stanu prawnego nie będzie on po prostu de facto będą pozbawione możliwości głosowania przez nich przyjdą do lokalu wyborczego, a to naraża na kary zostanie powinny wychodzić, żeby nie zarażać innych osób wywrzeć Kol komisji wyborczych jest też nie będą krążyć z urnami aktywów praktykach peerelowskich także także te osoby udział w głosowaniu wziąć nie będą mogły, żeby nie wiem jak na to patrzeć to jakaś grupa tych osób na pewno będzie nie wyobraża sobie, żeby na początku maja już minęła minęła stan epidemii wszystkie osoby będą mogły się swobodnie poruszać to jest raczej nie wyobraża, że to wpływa na ważność wyborów, że część obywateli nie będzie mogła zagłosować no to będzie zależy wszystko też do oceny Sądu Najwyższego, bo niewątpliwie wydział następnie będą chcieli złożyć składane protesty wyborcze oczywiście dobrze byłoby, żeby takiej sytuacji w ogóle uniknąć ale, ale jeżeli, jeżeli tak będzie jak przewiduje przewidujemy to co bawią się do tych protestów może być spory Sądu Najwyższego będzie coraz zależało czy czy są co czyni Sąd Najwyższy czy stwierdzi ważność wyborów w jakim zakresie co trudne trudno powiedzieć teraz ale, ale faktem wierzy, że takie takie protesty mogą będą moim zdaniem mogą być skuteczne trans logistyka wyborcza, jeżeli pan pozwoli, bo Tomasz Krze szewski rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej dziś informował, że PKW działa tak jak wybory miały się mają odbyć, więc wszelkie terminy procedury muszą być dochowane realizowane i teraz tak do 10kwietnia mogą się zgłaszać chętni do obwodowych komisji wyborczych jest 27 000 obwodowych komisji w zależności od okręgu nalicza od 713 osób pracuje w nich łącznie około 300 000 osób i rzecznik PKW, mówi że jest dużo chętnych no to jest dość interesujące, bo widzimy społeczeństwie taką dość dużą jednak panika dyscyplinę, żeby nie wychodzić nie zgłaszać niechęć do kontaktu z drugim człowiekiem w obawie przed zarażeniem czy pan uważa, że ta rekrutacja będzie przebiegać sprawnie w tym roku na prawdę powiedziawszy to ona nigdy nie Przymorze przebiegała sprawnie, ale 1 z dużymi trudnościami zawsze, by ludzie silni byli od miejsca w komisji ona bili się troszkę może lepsza sytuacja była wyborach samorządowych osiemnastym roku podwyższa podwyższa takiej nie mamy podwyżce diet dla stabilnej szereg osób było zachęconych zachęcone tymi podwyżkami do udziału w komisji bardziej to są reguły osoby starsze emeryci, którzy przez granicę zawsze kilkuset złotych to byłby ważny, ale teraz dochodzi przeszkoda poważna przeszkoda w postaci właśnie tego zarazka, który krąży ja muszę powiedzieć życzyłbym żeby, żeby sprawnie wszystko zostało przeprowadzone są nie tylko rzecznik również firmy poprzednik pan jako 1 żołnierz nie wyobraża sobie, że wybory nie zostały przeprowadzone oczywiście, jeżeli nie będzie wprowadzony stan nadzwyczajny co wybory będą musiały się odbyć przy różnych przeszkodach i utrudnieniach ale, ale rzeczywiście to jest kluczowa kwestia rekrutacja do komisji wyborczych no i potem sama procedura wyborcza podczas kwestia wyborców i członków komisji jak bardzo sobie wyobrażam, żeby te wybory miały wyglądać w ten sposób, że będą pojedynczo zachęt do sklepu wpuszczali do występów teraz wpuszczani wyborcy do lokalu wyborczego wędzoną co robili rękawiczka zostaną karty komisja będzie się działa w prasie w goglach jak Marsjanie będą oglądać w maskach no trochę to będzie niepoważne na głosowania też faktem uroczystymi nie powinien doprowadzać do śmieszności na pewno to jest kwestia dalsza, ale przede wszystkim kwestia zadbania przez państwo o tych obywateli, którzy są członkami komisji i mężami zaufania zawsze będą mężowie zaufania na pewno i przed i wyborcy będą już PKW informuje, że to nie jest także po stronie PKW leży to zabezpieczenie członków komisji czy obywateli tylko po stronie gmin teraz przecież najbliższą niedzielę odbędą się samorządowe wybory uzupełniające to on odbywał się w zeszłą niedzielę będą jeszcze była właściwie do do końca maja no i tam gminy musiały zadbać o to, żeby było płyn do dezynfekcji rąk np. czy właśnie rękawiczki każdy sobie rzepkę skrobie w swoim zakresie do tak w lotach to wcale tak to jest zresztą mieli czas muszą zapewnić lokal muszą zapewnić całą infrastrukturę całe oprzyrządowanie jest gmina zawsze ten obowiązek spoczywa tutaj nowe jeszcze obowiązki kwestia teraz rękawicę kwestia tych masek oraz klub skoro brakuje szpitale nie wiem musiałbym jakoś na głowie ta stała się też wszystkie docentowi instrumentarium, ale tak zorganizować, gdyby zabrakło panie sędzio członków komisji co wtedy, gdyby nie było tylu chętnych, gdyby komisja nie było w pełni obsadzone no 8 dotychczasowych sytuacja, kiedy rzeczywiście nie było chętnych szczególnie w wyborach samorządowych osiemnastym roku tam trzeba pamiętać, że jedyne wybory, kiedy funkcjonują 2 rodzaje komisji komisja do przeprowadzenia wyborów komisja do liczenia głosów trzeba 2× tyle osób, czyli ponad pół 1 000 000 osób wtedy rzeczywiście problem wszystkie siły w zakresie włączały łącznie z dyrektorami delegatur krajowego biura wyborczego wojewodowie starostowie, więc tutaj tutaj jakoś udało rzeczywiście skwitował skompletować, żeby były też problemy, że w czasie liczenia głosów komisja dochodziło powiedział, że nie mają siły mają dosyć zmęczeni trzeba było nową komisję kompletować to nie jest proste robi to robić komisarz wyborczy może też zdarzyć sytuacje takie, że okaże się, że w trakcie głosowania w czasie liczenia głosów nie daj Boże okaże się, że ktoś członków komisji stwierdzono u niego zarażeń ikona wirusa z komisją musi być ewakuowali izolowana musi być my musimy być nowa komisja są też komisarz powołać, ale poza tym jeszcze 1 moment dochodzi mamy właśnie tego głosowania tego tego słabego punktu, bo może prowadzić różnego rodzaju osłony w postaci właśnie tej segregacji tak powiem, że są wyborcy stoją w kolejce przed budynkiem podległości metraż 2 pokoleń chodzą do lokalu wyborczego, ale przychodzi moment, kiedy trzeba się zetknąć się sprawie twarzą twarz z komisją trzeba złożyć podpisy wziąć wziąć kartę karty może jakoś na odległe rzeczywiście, ale wziąć ale, choć złożenie podpisu musi być obecności urzędnika członka komisji, że pochylamy się nad stołem leżały tu ważna sprawa Harold jest dla nas kilkanaście centymetrów od twarzy członka komisji, nawet jeżeli zestawia się odsunięty, ale przecież musi sprawdzić dokumenty cent członek komisji musi też poznać na przykładzie Polsce czy członek komisji 8 oznaczenia są blisko to jest ten moment straci na drastyczny dramatyczny powiedział, ale się również panie sędzio mieszczą się zadać 2 moim zdaniem ważne pytania czas powoli nam się kończy w połowie kwietnia ma ruszyć szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych no właśnie jak to szkolenia przeprowadzić jeśli nadal będzie obowiązywała społeczne kwarantanna nie będą działać instytucje szkoły uczelnie no no i co wcześniej rejonowych szkolenia zaś w prowadzonych prac w grupach członkowie komisji poszczególnych komisji przez wykładowcę, który o, który od szkolenia przeprowadzał analizowane bardziej taka racjonalna forma, a teraz nie wiem być może drogą e-learningu ale, ale tak jak mówiono, jeżeli członkowie komisji są osoby starsze nie wszyscy oczywiście nie mają pośredni umiejętności korzystania z internetu, ale wiele osób nie miasto będzie też trochę trochę taka taka pyszny iluzoryczne szkolenie także na nie bardzo mnie szkolenie obraża skuteczne można prawda zrobić przeprowadzi przez internet, ale taka ma takiej otwartości przeprowadzenia kozie zdalnie PKW ma takie możliwości przeprowadzenia kampanii, ale też to jest obowiązek urzędników wyborczych ani przeprowadzali także PKW nawet wiązali członkowie PKW nie daliby rady 39 osób, żeby przeszkolić mogą tylko w jaki sposób uczestniczyć w regulowaniu odpowiemy wykładowców, którzy będą szkolenia przeprowadzać, ale sama PKW nigdy tego, czego nie przeprowadzała jeśli chodzi o szkoleniu członków komisji wyborczych więc, więc tutaj tutaj tutaj jest tutaj jest problem zmiana kodeksu osiemnastym roku spowodowała, że nie uczestniczy w komisji wyborczej urzędnik gminy on bierze nie było szkoleń to on był zawsze taką osobą, która znała wszystkie procedury i mogący służyć pomocą członkom komisji teraz członkowie komisji często zupełnie nowi jest jakaś grupa członków, którzy stale uczestniczą w komisji wyborczych słabo broni się znają się na tym, ale jest nas, że ludzi nowych, którzy nie mają pojęcia, jeżeli nie będzie przeprowadzone szkolenie nocą też mogą być problemy potem liczeniu głosów, chociaż to jest 1 rzecz co w sytuacji, gdyby stan nadzwyczajny wprowadzono po pierwszej turze wyborów wybory nie były rozstrzygnięte no właśnie tutaj jest tutaj jest problem, bo konstytucja nic mówi o takiej takiej sytuacji komentarze komentarze do konstytucji tutaj są w zasadzie dosyć skromny są tam wskazówki 1 z tych wskazówek mówi jedyna w zasadzie, że powinno nastąpić zawieszenie tej procedury wyborczej, czyli po zakończeniu stanu nadzwyczajnego i po upływie 90 dni, które są przewidziane w konstytucji powinno być kontynuowane postępowanie, ale przyznam się tutaj mam mam wątpliwości szczególnie właśnie tam wrócić skoro o sytuację z pierwszą drugą turą, jeżeli ona się rozciągnie w czasie mszy pamiętajmy, że jeśli chodzi o stan klęski żywiołowej, bo najbardziej obecnie adekwatne do do wprowadzenia tutaj może być ten termin tego stanu wyjątkowego nadzwyczajnego może być bardzo długi, bo to jest na 30 dni wprowadza potem Sejm może jeszcze przedłużyć wielokroć nabyto określoną ilość miesięcy, a jeszcze dochodzi 99, czyli pomiędzy pierwszą drugą turą mogło być pół roku przerwy 10 miesięcy czy 8 też zupełnie zmienia stan prawny i faktyczny zupełnie może być jakaś inna konfiguracja jeśli chodzi o układy partyjne jest takie rozszerzanie rozciąganie co nie jest wybory nie są gumy są poszczególne fazy przepisy tak kształtują, że to jest raczej raczej Sbornej tak często cofa zjedna po drugie, następują nie ma takiej możliwości rozciągania uważam, że ruch musiał powinność od nowa przeprowadzić wybory od nowa bardzo dziękuję pani sędzia Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej był moim gościem audycji wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek za chwilę informacja potem analizy, na które zapraszam w imieniu Agaty Kowalskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA