REKLAMA

Brak konstytucyjnych przesłanek czy polityczna rozgrywka władzy w czasach pandemii –dlaczego rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-03-22 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego w Polsce mamy stan epidemii nie jest żaden stan, że tak powiem Konstytucyjny nie może on również wprowadza pewnego rodzaju ograniczeń, jakimi mamy do czynienia, które część przecież państwo na pewno doskonale zna i odczuwa w codziennym życiu jednocześnie dzisiaj słyszeliśmy w naszych informacjach, że odbywają się wpięciu miejscowościach wybory Rozwiń » uzupełniające jednocześnie słyszymy, że to wszystko co teraz w Polsce się dzieje jeśli chodzi o epidemii to dopiero początek sam minister zdrowia, mówi że tych zachorowań będzie znacznie znacznie więcej, a mimo to dalej słyszymy mówi to chociażby pan prezes Jarosław Kaczyński mówił to w wywiadzie radiowym nie ma żadnych przesłanek konstytucyjnych ani jakichkolwiek innych, żeby odwoływać wybory prezydenckie, o co tu chodzi czy rzeczywiście jest jakiś rodzaj powiedziałby konfliktu nie wiem jak to nazwać, by nikogo obrazić rozumowego między tymi, którzy widzą co się dzieje, a tymi, którzy mówią, że jeśli chodzi o wybory to to nic się dzieje w od tego zaczniemy chyba rozmowę z naszym kolejnym gościem pan prof. Ryszard Piotrowski konstytucjonalista Uniwersytet warszawski jest z nami dzień dobry panu dzień dobry panie redaktorze dzień dobry deszczu może najpierw wyjaśnijmy ten stan epidemii to jest rozumiem tylko właściwie taki termin medyczny to jeszcze temu, który wynika, że ustawy o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który oznacza, że można prowadzić dalej idące ograniczenia w pusto było o stanie zagrożenia epidemią, czego w zasadzie te ograniczenia są analogiczne z tym, że mamy, jakby intensyfikacji restrykcji tak to można określić w no właśnie, ale to dalej nie jest żaden z tych Stanów nazwijmy to 3 Stanów nadzwyczajnych zapisanych w konstytucji, a więc stan klęski żywiołowej wyjątkowy wojenny, który byłby podstawą do tego, żeby zrealizować apel w zasadzie chyba wszystkich znanych nam kandydatów w wyborach prezydenckich poza urzędującym prezydentem, żeby odwoływać wybory no i z powodów naprawdę coraz mniej zrozumiałych dla jak sądzę myślę wielu z nas dalej słyszymy, że nie ma przesłanek żeby, żeby w ogóle o tym, myślę co więcej no jak wspomniałem dzisiaj odbywają się wybory uzupełniające w 5 miejscowościach tak to jest znaczenie dobra, dlatego że w istocie mamy pewne elementy stanu nadzwyczajnego bez gwarancji konstytucyjnych dotyczących tegoż ta, ponieważ konstytucja dla w szczególności wymaga, żeby te środki wprowadzone w stanie nadzwyczajnym stanie w powiedzmy epidemii, ale w stanie nadzwyczajnym były choćby proporcjonalną to znaczy, żeby nie były nadmierne tutaj mamy tę informację, że tak grzywna wynosi 30 000zł to co do proporcjonalności ze względu na automatyzm jest trochę wątpliwe, ale co więcej nie jest to konstytucyjne gwarancje dotyczą również wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego to tu mamy ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu na dzień wolności praw człowieka obywatela jak nie mamy stanu nadzwyczajnego na to ustawa oczywiście dotycząca wyrównywania strat majątkowych, ale oczywiście udział, ale to, jakby wszystko jest związane z pewnym ogólniejszym kontekstem, w którym pan redaktor wspomniał kontekstem politycznym, dlatego że zapewne ze względu na kalkulacje polityczne uznano, że będzie korzystne dla tych, którzy decydują, żeby te wybory na razie jeszcze względnie zapowiedział miały się odbyć we właściwym terminie tymczasem przecież w konstytucji wynika obowiązek przełożenia wyborów 4 obowiązek nas swoją podstawę w art. 5 władze publiczne powinny Rzeczpospolita powinna zapewniać bezpieczeństwo obywateli i ten obowiązek ma swoją podstawę w art. 68, który mówi, że władze publiczne mają zwalczać choroby endemiczne zwalczanie to przecież Jaskuły tylko w sprawach zwalczania skutków, ale również profilaktyki przed chwilą państwa nadali taki komunikat z okręgu domu to, gdyby wybory miały się w odbywać powietrzny pojutrze go powietrzne rząd za to co tydzień choćby to jak ten komunikat połączyć z wezwaniem i na wybory przecież to jest zupełna zupełna sprzeczność nie oczywiste powiedziałbym narażanie, gdyby wybory zostały przełożone to oczywiste narażenie życia obywateli korzyści polityczne tak bywało to jest ten nieszczęsny syndrom Smoleński prawda lecimy dalej no ale tu jeszcze wejdę słowo przepraszam bo, bo między nimi Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosząc się do tych wyborów, które dzisiaj odbywają wybory uzupełniające, mówi że niewykluczone jest, że wśród wyborców, którzy mogliby wziąć udział w tych wyborach pomijają straż kwestie ich decyzji czy Czyż nie boją, ale część tych osób może być objęta kwarantanną i w ten sposób mają po prostu uniemożliwiony udział w wyborach, więc ich prawo wyborcze z zostało w ten sposób no już zabrane im to prawo prawda więc, więc dlatego nikt nie rozumie jak można w ogóle nie widzieć tego co się dzieje ich nie widzieć trzeba, dlatego że stawką tych wyborów jest przetrwanie obecnego układu rządzącego to są wybory, żeby rząd wygrał wybory to one powinny odbyć się raczej w celu zwykle już na jesieni, bo jesień może być bardzo liderem nastroje społeczne mogą być dużo gorsze niż teraz ludzie będą zmęczeni tym pozostawanie w domu no u oby byli również PW żalu ze względu na konsekwencje idei i teraz wybory w stanie strachu nie jest w stanie niepewności do nie są oczywiście wyborami wolnymi, ale one też nie są rzetelnymi, dlatego że pakty praw człowieka dają nam prawo do udziału w wyborach, ale rzetelny to czy rzetelne są wybory, które nie są równe konstytucja wymaga, żeby one były równe no przecież w rywalizacji wdzięczność Polaków za postępy w walce z wirusem nie jego skutkami przeciwnicy prezydenta są bez szans nie mają przełożenia na rząd i to spowoduje, że wybory nie powinny się odbyć 10maja w no ale właśnie miały pomijam, bo to jest bardziej może rozmowa dla polityków czy politologów te fragmenty chociażby wspomnianego przeze mnie wywiadu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla RMF John starał się przekonywać, że ta obecna sytuacja właściwie jest szkodliwa dla urzędującego prezydenta rząd traci, bo świetnie zyskiwał na poparciu przy bezpośrednich kontaktach z wyborcami przecież dzisiaj ich też nie ma w związku z tym to nie jest dla niego dobra sytuacja w końcu te orędzia jak dodawał pan prezes no przecież też nie może nadużywać prawda tej możliwości, więc nie przesadzajmy w, że ta sytuacja jest dla niego jakoś szczególnie korzystne ale, ale to zostaw, gdyby jednak chcieć szukać pomysłu na to jak przełożyć te wybory co pan myśli o tym, pomyśle opozycji czy opozycyjnych kandydatów, żeby w momencie, kiedy będzie znana ta lista ostateczna chyba będzie 28marca wszyscy się dogadali no rozumiem poza urzędującym prezydentem że, rezygnując ze startu, który jest także zgłaszaniu kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej ma być do 26marca szóstego do godziny dwudziesty czwartym 2007. tu oczywiście zakładamy, że wszyscy ci kandydaci mieliby właściwą liczbę podpisów, ale rozkład, jeżeli byśmy zrealizowali koło zamysł, żeby wszyscy kandydaci zrezygnowali no może pan TW przyłączył duszą się do tego pomysłu także zrezygnował, bo przecież u mógłby zawsze powiedzieć, że nie chce brać udziału w wyborach, które nie są wyborami rzetelnymi, bo moi rywale nie mają takich samych szans, jakie to oczywiście prawda, że prezydent bardzo dobrze wypada w kontaktach z większym gronem 50 osób, ale nie o to chodzi chodzi o tę fundamentalną równość szans więc, gdyby oni zrezygnowali z NATO już to wtedy właściwie uzyskujemy uzyskujemy przecież stosunkowo niewiele czasu jakieś 10 tygodni dlatego marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż 14 dniu od ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w stwierdzające jej te okoliczności no i potem mamy 60 głów w ciągu tych 60 dni trzeba, żeby wybory się odbyły, dlatego że marszałek Sejmu wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia bo, więc znowu jesteśmy skrępowani sztywny termin natomiast gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej to jest jedyny stan, który może zostać wprowadzony ze względu na okoliczności związane ze zwalczaniem chorób epidemicznych to wtedy ten stan możemy przedłużać u mamy tutaj również ten bufor 90 ogół, tak więc uzyskujemy nieco większą elastyczność tylko raz tutaj w tym miejscu zapytam, a czy punktu widzenia Konstytucyjnego przedłużanie kadencji, która jest też konstytucji określona na 5 lat nie budzi jakiś innego typu wątpliwości no, gdyby to były powody o charakterze poza konstytucyjnym to przedłużenie to tak, ale konstytucja przecież wprost przewiduje, że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 było po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory prezydenta to jest oczywiste, bo wybory mają sens tylko w warunkach zapewniających pełną swobodę wyrażania woli wyborców tych warunków nie ma wcale nie jest pewne, że one zaistnieją na jesieni wcale to nie jest pewne, ale nie w każdym razie ta sytuacja, którą mamy w tej chwili nie wychodzi z domu no nie da się uznać za sytuację zatrudniającą wyborco swobodę wyrażania woli no wreszcie mamy to narażenie życia zdrowia obywateli dla korzyści polityczne to to jest absolutnie konstytucyjnie wykluczone my mamy zresztą też skłonne, żeby tak robić, ale tego robić nie wolno w no właśnie, a proszę powiedzieć czy jest jakaś rozum domyślam się sam, że chyba nie ma ale gdyby jednak doszło do tych wyborów, gdyby frekwencja była jakoś strasznie niska w efekcie, by się okazywało, że zwycięzca tych wyborów ma poparcie nie wiem 10% obywateli to niczego nie zmienia to dalej jest wybór prawomocny i mandat jak najbardziej do sprawowania urzędu prezydenta nie może być podważany to w sensie prawnym oczywiście nie może być podważany za wyjątkiem tej okoliczności, które mówi mianowicie to, że wybory nie były równe przecież będą protesty wyborcze no cóż są w tych protestach wypowie się Sąd Najwyższy już dawno zapomnieliśmy, że były jakieś wątpliwości dotyczące każda ich tego sądu krajowej rady sądownictwa itd. tak dalej to w ogóle już zniknęło sprawa konstytucji sędziów to jest w tej chwili temat lała aktualny no ale proszę zauważyć, że prezydent oczywiście zawsze może zrezygnować z Lubszy tego wyboru no wreszcie też, jaka będzie sytuacja polityczna w kraju może mogą zarysować bardzo poważne napięcia kłopoty to wprowadziły stan wyjątkowy także tutaj z punktu widzenia scenariuszy negatywnych możliwości są znaczne scenariusza pozytywnego w takiej sytuacji, jaką mamy to ja tutaj nie widzę wreszcie też pojawia się zagadnienie odpowiedzialności rządu za zaniechanie za niewprowadzenie stanu klęski żywiołowej odpowiedzialności konstytucyjnej no także związanej z niedopełnieniem obowiązków przecież sytuacji, którą mamy teraz z perspektywy art. 51008. konstytucji jeszcze tego art. 232 wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest obowiązkiem noda zobaczymy ciekawy przykład Francji to jest oczywiście system prawny do słyszałem wczoraj, że lekarze jakiś chyba wspólny pozew złożyli sprzeciw przeciwko władzom francuskim przeciwko rządowi właśnie za zorganizowanie pierwszej tury wyborów samorządowych we Francji bardzo myślę, że to ciekawy będzie temat dla prawników konstytucjonalistów jak obywatele w tym wypadku lekarze mogą zaskarżyć rząd za to, że w ten sposób działa, ale to już na nasze Koba kolejne spotkanie dzisiaj już musi produkować tak, że tego nie mogą uczynić i perspektywy tego pociągnięcia odpowiedzialności konstytucyjnej nader wątpliwe, ale lepiej może rzeczywiście nie kontynuujemy także w no to w takim razie piękne dzięki pan jest Ryszard Piotrowski konstytucjonalista ma z nami dziękuję ślicznie informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA